Skip to main content

Full text of "PREVOD CASNOG KURANA"

See other formats


I. EL-FATIHA - PRISTUP SURA I 

El-Fdtiha - Pristup 

(Mekka - 7 ajeta) 

1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

2. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, 

3. Milostivog, Samilosnog, 

4. Vladara Dana sudnjeg, 5. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo 6. Uputi nas na Pravi put, 

7. na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv 
sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali! 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ I. 

SURA 2 

El-Bekare — Krava 

(Medina - 286 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 . Elif Lam Mim. 

2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima 
koji se budu Allaha bojali; 

3 . onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udje- 
ljivali dio od onoga sto im Mi budemo davali; 

4. i onima koji budu vjerovali u ono sto se objavljuje tebi i u ono sto je 
objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. 

5. Njima ce Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni ce ono sto zele 
ostvariti. 2. EL-BEKARE - KRAVA 6. Onima koji nece da vjeruju doista je svejedno - opominjao ih ti ili 
ne opominjao - oni nece vjerovati. 

7. Allah je zapecatio srca njihova i usi njihove, a pred ocima njihovim 
je koprena; njih ceka patnja golema. 

8. Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!" - a oni 
nisu vjernici. 

9. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajuci, 
samo sebe varaju. 

10. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest jos povecava; njih 
ceka bolna patnja zato sto lazu. 

11. Kada im se kaze: "Ne remetite red na Zemlji!" - odgovaraju: "Mi 
samo red uspostavljamo!" 

12. Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opazaju. 

13. Kad im se kaze: "Vjerujte kao sto pravi ljudi vjeruju!" - oni odgova- 
raju: "Zar da vjerujemo u ono u sto bezumni vjeruju?" - A, uistinu, 
oni su bezumni, ali ne znaju. 

14. Kada susretnu one koji vjeruju, govore: "Vjerujemo!" - a cim ostanu 
nasamo sa sejtanima svojim, govore: "Mi smo s vama, mi se samo 
rugamo." 

1 5 . Allah njih izvrgava poruzi i podrzava ih da u svome nevjerstvu lutaju. 

16. Umjesto Pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im 
nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju sta rade. 2. EL-BEKARE - KRAVA 17. Slicni su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu oko 
licu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni nista ne vide! 

18. Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste. 

19. Hi, oni sunalikna one, koji zavrijemesilnogpljuskasneba, upunom 
mraku, usred grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u usi 
svoje bojeci se smrti - a nevjernici ne mogu umaci Allahu. 

20. Munja samo sto ih ne zaslijepi; kada god im ona bljesne, oni produ, 
a cim utonu u mraku, stanu. A da Allah hoce, mogao bi im oduzeti 
i sluh i vid, jer Allah, zaista, sve moze. 

21. O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije 
vas, da biste se kazne sacuvali; 

22. koji vam je Zemlju ucinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba 
spusta kisu i cini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne cinite 
svjesno druge Allahu ravnim! 

23. A ako sumnjate u ono sto objavljujemo robu Svome, nacinite vi 
jednu suru slicnu objavljenim njemu, a pozovite i bozanstva vasa, 
osim Allaha, ako istinu govorite. 

24. Pa ako ne ucinite, a necete uciniti, onda se cuvajte vatre za nevjernike 
pripremljene, cije ce gorivo biti ljudi i kamenje. 2. EL-BEKARE - KRAVA 25. A one koji vjeruju i dobra djela cine obraduj dzennetskim bascama 
kroz koje ce rijeke teci; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, 
oni ce reci: "Ovo smo i prije jeli" - a bice im davani samo njima 
slicni. U njima ce ciste zene imati, i u njima ce vjecno boraviti. 

26. Allah se ne ustrucava da za primjer navede musicu ili nesto sicusnije 
od nje; oni koji vjeruju - ta oni znaju da je to Istina od Gospo- 
dara njihova; a oni koji ne vjeruju - govore: "Sta to Allah hoce sa 
ovim primjerom?" Time On mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima 
na Pravi put ukazuje; ali, u zabludi ostavlja samo velike grjesnike, 

27. koji krse vec cvrsto prihvacenu obavezu prema Allahu i prekidaju 
ono sto je Allah naredio da se odrzava, i prave nered na Zemlji; oni 
ce nastradati. 

28. Kako mozete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili nista, pa vam 
je On zivot dao; On ce, zatim, uciniti i da pomrete i poslije ce vas 
oziviti, a onda cete se Njemu vratiti. 

29. On je za vas sve sto postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju 
prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna. 2. EL-BEKARE - KRAVA 30. A kada Gospodar tvoj rece melekima: "Ja cu na Zemlji namjesnika 
postaviti!" - oni rekose: "Zar ce Ti namjesnik biti onaj koji ce na njoj 
nered ciniti i krv proljevati? A mi Tebe velicamo i hvalimo i, kako 
Tebi dolikuje, stujemo." On rece: "Ja znam ono sto vi ne znate." 

31. I pouci On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoci melekima 
i rece: "Kazite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!" 

32. "Hvaljen neka si" — rekose oni — "mi znamo samo ono cemu si nas 
Ti poucio; Ti si Sveznajuci i Mudri." 

3 3 . "O Ademe" — rece On — "kazi im ti nazive njihove!" I kad im on kaza 
nazive njihove, Allah rece: "Zar vam nisam rekao da samo Ja znam 
tajne nebesa i Zemlje i da samo Ja znam ono sto javno cinite i ono 
sto krijete!" 

34. A kada rekosmo melekima: "Poklonite se Ademu!" — oni se poklo- 
nise, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik. 

35. I Mi rekosmo: "O Ademe, zivite, ti i zena tvoja, u Dzennetu i jedite 
u njemu koliko god zelite i odakle god hocete, ali se ovom drvetu ne 
priblizujte pa da sami sebi nepravdu nanesete!" 

36. I sejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u cemu 
su bili. "Sidite!" - rekosmo Mi - "jedni drugima cete neprijatelji biti, 
a na Zemlji cete boraviti i do roka odredenoga zivjeti!" 

37. I Adem primi neke rijeci od Gospodara svoga, pa mu On oprosti; 
On, doista, prima pokajanje, On je milostiv. 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ I. 

38. Mi rekosmo: "Silazite iz njega svi! Od Mene ce vam uputstvo dola- 
ziti, i oni koji uputstvo Moje budu slijedili - nicega se nece bojati i 
ni za cim nece tugovati. 

39. A onima koji ne budu vjerovali i knjige Nase budu poricali - bice 
stanovnici Dzehennema; u njemu ce vjecno ostati." 

40. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, 
i ispunite zavjet koji ste Mi dali - ispunicu i Ja svoj koji sam vama 
dao, i samo se Mene bojte! 

41. Vjerujte u ono sto objavljujem, cime se potvrduje da je istinito ono 
sto vi imate, i ne budite prvi koji u to nece vjerovati. I ne zamjenjujte 
rijeci Moje za nesto sto malo vrijedi, i samo se Mene bojte! 

42. I istinu sa neistinom ne mijesajte i istinu svjesno ne tajite! 

43. Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu 
obavljaju i vi obavljajte! 

44. Zar da od drugih trazite da dobra djela cine, a da pri tome sebe 
zaboravljate, vi koji Knjigu ucite? Zar se opametiti necete? 

45. Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, tesko, osim 
poslusnima, 

46. koji su uvjereni da ce pred Gospodara svoga stati i da ce se Njemu 
vratiti. 

47. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i 
toga sto sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao; 

48. i bojte se Dana kada niko ni za koga nece mod nista uciniti, kada se 
niciji zagovor nece prihvatiti, kada se ni od koga otkup nece primiti 
i kada im niko nece u pomoc priteci; 2. EL-BEKARE - KRAVA 49. i kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mu- 
kama mucili: musku vam djecu klali a zensku u zivotu ostavljali; - a 
to vam je bilo veliko iskusenje od Gospodara vaseg - 

50. i kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude, 
na oci vase, potopili; 

51. i kada smo Musau cetrdeset noci obecanje ispunjavali, vi ste, u nje- 
govu odsustvu, sami sebi cineci nepravdu, tele obozavati poceli. 

52. Zatim smo vam, i poslije toga, oprostili da biste zahvalni bili; 

53. i kada smo Musau Knjigu, koja rastavlja istinu od neistine, dali da 
biste Pravim putem isli; 

54. i kada je Musa rekao narodu svome: "O narode moj, prihvativsi tele, 
vi ste samo sebi nepravdu ucinili; zato se Stvoritelju svome pokajte 
i jedni druge poubijajte. To je bolje za vas kod Stvoritelja vaseg, On 
ce vam oprostiti! On prima pokajanje i On je milostiv"; 

55. i kada ste uglas rekli: "O Musa, mi ti necemo vjerovati dok Allaha 
ne vidimo!" - munja vas je osinula, vidjeli ste. 

56. Zatim smo vas, poslije smrti vase, ozivili da biste zahvalni bili. 

57. I Mi smo vam od oblaka hladovinu nacinili i manu i prepelice vam 
slali: "Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" A oni Nama nisu 
naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli; 2. EL-BEKARE - KRAVA 58. i kada smo rekli: "Udite u ovaj grad i jedite sto god hocete i koliko 
god hocete, a na kapiju pognutih glava udite, i recite: 'Oprosti' - 
oprosticemo vam grijehe vase, a onima koji cine dobra djela dacemo 1 vise! 59. onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom Rijec koja im 
je bila recena i Mi smo na one koji su bili nepravedni s neba kaznu 
spustili zato sto nisu poslusali; 

60. i kada je Musa za narod svoj vodu molio, Mi smo rekli: "Udari sta- 
pom svojim po stijeni!" - i iz nje je dvanaest vrela provrelo, i svako 
bratstvo je vrelo iz kojeg ce piti znalo. "Jedite i pijte Allahove darove, 
i ne cinite zlo po Zemlji nered praveci!" — 

61. i kada ste rekli: "O Musa, mi ne mozemo vise jednu te istu hranu 
jesti, zato zamoli, u nase ime, Gospodara svoga da nam podari od 
onoga sto zemlja rada: povrca, i krastavica, i psenice, i lece, i luka 
crvenoga!" - on je rekao: "Zar zelite da ono sto je bolje zamijenite za 
ono sto je gore? Idite u grad, imacete ono sto trazite!" I ponizenje i 
bijeda na njih padose i Allahovu srdzbu na sebe navukose zato sto u 
Allahove dokaze nisu vjerovali i sto su ni krive ni duzne vjerovjesnike 
ubijali, zato sto su neposlusni bili i sto su sve granice zla prelazili. 2. EL-BEKARE - KRAVA 62. One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, krscani i sabejci 
- one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela cinili - 
doista ceka nagrada od Gospodara njihova; nicega se oni nece bojati 
i ni za cim nece tugovati! - 

63. i kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli: "Svojski pri- 
hvatite ono sto smo vam dali i neka vam je na umu ono sto je u 
Knjizi, da biste se kazne sacuvali!" - 

64. vi ste poslije toga odustali, i da nije bilo Allahove dobrote prema 
vama i milosti Njegove, uistinu biste stradali. 

65. Vamajepoznato ono sto se dogodilo onimaod vas koji suseosubotu 
ogrijesili, kao i to da smo im Mi rekli: "Budite majmuni prezreni!" 

66. Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo ucinili opomenom, 
a poukom onima koji se boje Allaha. 

67. A kada je Musa rekao narodu svome: "Allah vam nareduje da zako- 
ljete kravu" - oni upitase: "Zbijas li ti to s nama salu?" - "Ne dao mi 
Allah da budem neznalica!" - rece on. 

68. "Zamoli Gospodara svoga, u nase ime" - rekose - "da nam objasni 
kojih godina ona treba biti." - "On kaze" - odgovori on - "da ta 
krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego izmedu toga, srednje dobi, 
pa izvrsite to sto se od vas trazi!" 

69. "Zamoli Gospodara svoga, u nase ime" - rekose - "da nam objasni 
kakve boje treba biti." - "On porucuje" - odgovori on - "da ta krava 
treba biti jarkorumene boje, da se svidi onima koji je vide." 10 2. EL-BEKARE - KRAVA 70. "Zamoli Gospodara svoga, u nase ime" - rekose - "da nam objasni 
kakva jos treba biti jer, nama krave izgledaju slicne, a mi cemo nju, 
ako Allah htjedne, sigurno pronaci." 

71. "On porucuje" - rece on - "da ta krava ne smije biti istrosena ora- 
njem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane i bez ikakva 
biljega." - "E sad si je opisao kako treba!" - rekose, pa je zaklase, i 
jedva to ucinise. 

72. I kada ste jednog covjeka ubili, pa se oko njega prepirati poceli - 
Allah je dao da izide na vidjelo ono sto ste bili sakrili - 

73. Mi smo rekli: "Udarite ga jednim njezinim dijelom!" — i eto tako 
Allah vraca mrtve u zivot i pruza vam dokaze Svoje da biste shvatili. 

74. Ali srca vasa su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili jos tvrda, 
a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje 
puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred 
Allahom rusi. — A Allah motri na ono sto radite. 

75. Zar se vi nadate dace vam sejevreji odazvati i vamazaljubavvjernici 
postati, a neki medu njima su Allahove rijeci slusali pa su ih, posto 
su ih shvatili, svjesno izvrnuli. 

76. Kad sretnu vjernike, oni govore: "Vjerujemo!", a cim se osame jedni 
s drugima, kazu: "Zar cete im kazivati o onome sto je Allah samo 
vama objavio, pa da im to bude dokaz protiv vas pred Gospodarom 
vasim? Zar se necete opametiti?" 2. EL-BEKARE - KRAVA 77. A zar oni ne znaju da Allah zna i ono sto oni kriju i ono sto pokazuju? 

78. Neki od njih su neuki, oni ne znaju za Knjigu, nego samo za gatke, 
i oni se samo domisljaju. 

79. A tesko onima koji svojim rukama pisu Knjigu, a zatim govore: "Evo, 
ovo je od Allaha" - da bi za to korist neznatnu izvukli. I tesko njima 
zbog onoga sto ruke njihove pisu i tesko njima sto na taj nacin zara- 
duju! 

80. Oni govore: "Vatra ce nas doticati samo neko vrijeme." Reci: "Da li 
ste o tome dobili od Allaha obecanje - jer, Allah ce sigurno ispuniti 
obecanje Svoje - ili na Allaha iznosite ono sto ne znate?" 

81. A nije tako! Oni koji budu zlo cinili i grijesi njihovi ih budu sa svih 
strana stigli, oni ce stanovnici Dzehennema biti i u njemu ce vjecno 
ostati. 

82. A oni koji budu vjerovali i dobra djela cinili - oni ce stanovnici 
Dzenneta biti i u njemu ce vjecno boraviti. 

83. I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da cete se jedino Allahu 
klanjati, i roditeljima, i bliznjima, i sirocadi, i siromasima dobrocin- 
stvo ciniti, a ljudima lijepe rijeci govoriti i molitvu obavljati i zekat 
davati, vi ste se poslije, izuzevvas malo, izopacili i zavjet iznevjerili; 12 2. EL-BEKARE - KRAVA 84. i kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima necete proljevati 
i da jedni druge iz zemlje vase necete izgoniti - vi priznajete da je 
tako i svjedoci ste - 

85. vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas iz zavicaja njihova iz- 
gonite - pomazuci jedan drugom protiv njih, cineci i grijeh i nasilje; 
a ako vam kao suznji dodu, vi ih otkupljujete - a zabranjeno vam 
je da ih izgonite. Kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi 
odbacujete?! Onoga od vas koji cini tako stici ce na ovome svijetu 
ponizenje, a na Sudnjem danu bice stavljen na muke najteze. - A 
Allah motri na ono sto radite. 

86. To su oni koji su zivot na ovome svijetu pretpostavili onome na 
onom svijetu, zato im se patnja nece olaksati niti ce im iko u po- 
moc priteci. 

87. I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim 
poslanike slali, a Isau, sinu Merjeminu, ocigledne dokaze dali i Dzi- 
brilom ga pomogli. I kad god vam je koji poslanik donio ono sto nije 
godilo dusama vasim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laz utjerivali, a 
druge ubijali. 

88. Oni govore: "Nasa su srca okorjela." A nije tako, nego je Allah njih 
prokleo zbog nevjerovanja njihova, i zato je vrlo malo njih koji vje- 
ruju. 13 2. EL-BEKARE - KRAVA 89. A kada im Knjiga od Allaha dolazi, koja priznaje kao istinitu Knjigu 
koju imaju oni - a jos ranije su pomoc protiv mnogobozaca molili 
- i kada im dolazi ono sto im je poznato, oni u to nece da vjeruju, i 
neka zato stigne nevjernike Allahovo prokletstvo! 

90. Jadno je to za sto su se prodali: da ne vjeruju u ono sto Allah objav- 
ljuje, samo iz zlobe sto Allah, od dobrote Svoje, salje Objavu onome 
kome On hoce od robova Svojih; i navukli su na sebe gnjev za gnje- 
vom - a nevjernike ceka sramna patnja. 

91. A kada im se kaze: "Vjerujte u ono sto Allah objavljuje!" - oni odgo- 
varaju: "Mi vjerujemo samo u ono sto je nama objavljeno" - i nece 
da vjeruju u ono sto se poslije objavljuje, a to je istina koja potvrduje 
da je istinito ono sto oni imaju. Reci: "Pa zasto ste jos davno neke 
Allahove vjerovjesnike ubili, ako ste vjernici bili? 

92. I Musa vam je jasne dokaze bio donio, pa ste, ipak, u odsutnosti 
njegovoj sebi nepravdu nanoseci, tele prihvatili." 

93. I kada smo od vas vas zavjet primili, i brdo iznad vas podigli: "Ozbilj- 
no prihvatite ono sto vam dajemo i budite poslusni!" - oni su od- 
govorili: "Cujemo, ali poslusati necemo!" - srca njihova su, zbog 
nevjerovanja njihova, jos bila nadojena teletom. Reci: "Ruzno je to 
na sto vas vjerovanje vase navodi, ako ste uopce vjernici." 14 2. EL-BEKARE - KRAVA 94. Red: "Ako je u Allaha Dzennet osiguran samo za vas, a ne i za ostali 
svijet, onda vi smrt zazelite, ako istinu govorite." 

95. A nece je nikada zazeljeti zbog onoga sto cine! - A Allah dobro zna 
nevjernike. 

96. I naci ces ih, sigurno, da vise zude za zivotom od svih ostalih ljudi, 
cak i od mnogobozaca; svaki bi volio pozivjeti hiljadu godina, mada 
ga to, i kada bi toliko zivio, ne bi od patnje udaljilo! -A Allah dobro 
vidi ono sto oni rade. 

97. Red: "Ko je neprijatelj Dzibrilu? - a on, Allahovom voljom, tebi 
stavlja na srce Kur'an - koji potvrduje da su i prijasnje objave istinite 
- kao putokaz i radosnu vijest vjernicima." 

98. Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njego- 
vim i Dzibrilu i Mikailu - pa Allah je, doista, neprijatelj onima koji 
nece da vjeruju. 

99. A Mi tebi jasne dokaze objavljujemo i jedino nevjernici nece u njih 
da vjeruju. 

100. Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu - neki od njih je odbace 
jer vecina njih ne vjeruje. 

101. Akadaim je poslanikod Allaha dosao, potvrdujud daje istinito ono 
sto vec imaju, mnogi od onih kojima je Knjiga dana - za leda svoja 
Allahovu Knjigu odbacuju, kao da ne znaju, IS 2. EL-BEKARE - KRAVA 102. i povode se za onim sto su sejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. 
A Sulejman nije bio nevjernik - sejtani su nevjernici: ucili su ljude 
vradzbini i onome sto je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i 
Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga ucili dok mu ne bi 
rekli: "Mi samo iskusavamo, i ti ne budi nevjernik!" I ljudi su od 
njih dvojice ucili kako ce muza od zene rastaviti, ali nisu mogli time 
nikome bez Allahove volje nauditi. Ucili su ono sto ce im nauditi 
i od cega nikakve koristi nece imati iako su znali da onaj koji torn 
vjestinom vlada nece nikakve srece na onome svijetu imati. A doista 
je jadno ono za sto su se prodali, kada bi samo znali! 

103. A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kada 
bi samo znali! 

104. O vjernici, ne sluzite se rijecima: "Ra'ina", nego recite: "Unzurna" i 
slusajte! A nevjernike bolna patnja ceka. 

105. Ne vole oni koji ne vjeruju, ni sljedbenici Knjige ni mnogobosci, da 
se vama od Gospodara vaseg bilo kakvo dobro objavi. A Allah milost 
Svoju daruje kome On hoce; Allah je neizmjerno dobar. 16 2. EL-BEKARE - KRAVA 106. Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a 
da bolji od njega ili slican njemu ne donesemo. Zar ti ne znas da 
Allah sve moze? 

107. Zar ti ne znas da je samo Allahova vlast i na nebesima i na Zemlji i 
da vi osim Allaha ni zastitnika, ni pomagaca nemate? 

108. Zar da trazite od svoga Poslanika kao sto su prije trazili od Musaa? 
A, ko vjerovanju pretpostavi nevjerovanje, s Pravoga puta zalutao je! 

109. Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi docekali da vas, posto ste postali 
vjernici, vrate u nevjernike, iz licne zlobe svoje, iako im je Istina 
poznata; ali vi oprostite i preko toga predite dok Allah Svoju odluku 
ne donese. - Allah, zaista, sve moze. 

no. I molitvu obavljajte i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite 
naci cete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono sto radite. 

in. Oni govore da ce u Dzennet uci samo jevreji, odnosno samo krscani. 
- To su puste zelje njihove! - Ti reci: "Dokaz svoj dajte ako je istina 
to sto govorite!" 

112. A nije tako! Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela 
cinio, toga ceka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se nece nicega 
bojati i ni za cim nece tugovati. 17 2. EL-BEKARE - KRAVA 113. Jevreji govore: "Krscani nisu na Pravome putu!" a krscani vele: "Jevre- 
ji nisu na Pravome putu!" - a oni citaju Knjigu. Tako, slicno kao oni, 
govore i oni koji ne znaju. Allah ce im na Sudnjem danu presuditi o 
onome u cemu se oni ne slazu. 

114. Ima li veceg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hra- 
movima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruse? 
Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu 
dozivjece sramotu, a na onom svijetu patnju veliku! 

115. A Allahov je i istok i zapad; kuda god se okrenete, pa - tamo je 
Allahova strana. - Allah je, zaista, neizmjerno dobar i On sve zna. 

116. Nevjernici govore: "Allah je uzeo sebi dijete." Hvaljen neka je On! 
Naprotiv, Njegovo je sve ono sto je na nebesima i na Zemlji. Njemu 
se sve pokorava; 

117. On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nesto odluci, za to samo 
rekne: "Budi!" - i ono bude. 

118. A oni koji ne znaju govore: "Trebalo bi da Allah s nama razgovara ili 
da nam kakvo cudo dode!" Tako su, gotovo istim rijecima, govorili i 
oni prije njih, srca su im slicna! A Mi dokaze objasnjavamo ljudima 
koji cvrsto vjeruju. 

119. Mi smo te poslali da istinu objavis i da radosne vijesti i opomenu 
doneses, i ti neces biti pitan za one koji su u Dzehennemu. 18 2. EL-BEKARE - KRAVA 120. Ni jevreji, ni krscani nece biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatis 
vjeru njihovu. Reci: "Allahov put je jedini Pravi put!" A ako bi se ti 
poveo za zeljama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha 
te niko ne bi mogao zastititi niti odbraniti. 

121. Neki od sljedbenika Knjige citaju je onako kako je objavljena; oni u 
nju vjeruju. A nastradace sigurno oni koji u nju ne vjeruju. 

i22. O sinovi Israilovi, sjetite se milosti Moje koju sam vam darovao i 
toga sto sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. 

123. I bojte se Dana kada niko ni za koga nece mod nista uciniti, kada se 
ni od koga otkup nece primiti, kada nikome zagovor nece koristiti i 
kada im niko nece mod pomoci! 

124. A kada je Ibrahima Gospodar njegov s nekoliko zapovijedi u iskuse- 
nje stavio, pa ih on potpuno izvrsio, Allah je rekao: "Udnicu da ti 
budes ljudima u vjeri uzor!" - "I neke moje potomke!" - zamoli on. 
- "Obecanje Moje nece obuhvatiti nevjernike" - kaza On. 

125. I udnili smo Hram utodstem i sigurnim mjestom ljudima. "Neka 
vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga cete 
molitvu obavljati!" — I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: "Hram Moj 
ocistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu 
molitvu obavljali." 

126. A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru moj, udni ovo mjesto si- 
gurnim gradom, a snabdij plodovima stanovnike njegove, one koji 
budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet!" - On je rekao: "Onome koji 
ne bude vjerovao dacu da neko vrijeme uziva, a onda cu ga prisiliti 
da ude u paklenu vatru, a grozno ce ona prebivaliste biti!" 19 2. EL-BEKARE - KRAVA 127. I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: 
"Gospodaru nas, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve cujes i sve znas! 

128. Gospodaru nas, ucini nas dvojicu Tebi odanim, i porod nas neka 
bude odan Tebi, i pokazi nam obrede nase i oprosti nam, jer Ti pri- 
mas pokajanje i samilostan si! 

129. Gospodaru nas, posalji im poslanika, jednog od njih, koji ce im ajete 
Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti uciti i ocistiti ih, jer Ti si, uistinu, 
silan i mudar!" 

130. Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drzi do sebe. A Mi 
smo njega na ovome svijetu odabrali, i na onome ce biti medu do- 
brima. 

131. Kada mu je Gospodar njegov rekao: "Budi poslusan!" - on je odgo- 
vorio: "Ja sam poslusan Gospodaru svjetova!" 

132. I Ibrahim ostavi u amanet sinovima svojim a i Jakub: "Sinovi moji, 
Allah vam je odabrao pravu vjeru, i niposto ne umirite drugacije 
nego kao muslimani!" 

133. Vi niste bili prisutni kadaje Jakubu smrtni cas dosao i kada jesinove 
svoje upitao: "Kome cete se, poslije mene, klanjati?" - "Klanjacemo 
se" - odgovorili su - "Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Ibrahima i 
Ismaila i Ishaka, Bogu jednome, i mi se Njemu pokoravamo!" 

134. Taj narod je bio i nestao; njega ceka ono sto je zasluzio, i vas ce cekati 
ono sto cete zasluziti, i vi necete biti pitani za ono sto su oni radili. 20 2. EL-BEKARE - KRAVA 135. Oni govore: "Budite jevreji, odnosno krscani, i bicete na pravome 
putu!" Ti red: "Ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vje- 
rovao; on nije nikoga Allahu ravnim smatrao." 

136. Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto se objavljuje nama, i u ono 
sto je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, 
i u ono sto je dato Musau i Isau, i u ono sto je dato vjerovjesnicima 
od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike medu njima, 
i mi se samo Njemu pokoravamo." 

137. Pa, ako budu vjerovali u ono u sto vi vjerujete, na Pravome su putu; 
a ako glave okrenu, oni su onda samo inadzije i Allah ce te sigurno 
od njih zastititi, jer On sve cuje i sve zna. 

138. "Allah je nas uputio, a zar ima ljepse upute od Allahove? Mi se samo 
Njemu klanjamo." 

139. Red: "Zar se s nama o Allahu raspravljate, kad je On i nas i vas 
Gospodar? Nama - nasa djela, a vama - vasa djela! A samo Mu mi 
iskreno ispovijedamo vjeru." 

140. Kako govorite: "I Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili 
jevreji, odnosno krscani?" Reci: "Znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko 
gori od onoga koji skriva istinu znajuci da je od Allaha? - A Allah 
motri na ono sto radite." 

141. Taj narod je bio i nestao; njega ceka ono sto je zasluzio, i vas ce cekati 
ono sto cete zasluziti, i vi necete biti pitani za ono sto su oni radili. 2. EL-BEKARE - KRAVA 142. Neki ljudi kratke pameti reci ce: "Sta ih je odvratilo od kible njihove 
prema kojoj su se okretali?" Reci: "Allahov je i istok i zapad; On 
ukazuje na Pravi put onome kome On hoce." 

143. I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci 
protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok. I Mi smo 
promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo 
ukazali na one koji ce slijediti Poslanika i na one koji ce se stopama 
svojim vratiti - nekima je to bilo doista tesko, ali ne i onima kojima je 
Allah ukazao na Pravi put. Allah nece dopustiti da propadnu molitve 
vase. - A Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. 

144. Vidimo Mi kako sa zudnjom bacas pogled prema nebu, i Mi cemo 
sigurno uciniti da se okreces prema strani koju ti zelis: okreni zato 
lice svoje prema Casnome hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja 
na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina 
od Gospodara njihova - a Allah motri na ono sto oni rade. 

145. I kada bi ti onima kojima je data Knjiga sve dokaze donio, oni opet 
ne bi prihvatili tvoju kiblu, a ni ti neces prihvatiti njihovu kiblu, niti 
ce iko od njih prihvatiti iciju kiblu. A ako bi se ti za njihovim zeljama 
poveo, kada ti je vec dosla Objava, tada bi ti sigurno nepravedan bio. 2. EL-BEKARE - KRAVA 146. Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika kao sto sinove svoje 
znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju. 

147. Istina od Gospodara tvoga dolazi, zato ne budi nikako od onih koji 
sumnjaju! 

148. Svako se okrece prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge, cineci 
dobra djela, pretecete! Ma gdje bili, Allah ce vas sve sabrati - Allah, 
zaista, sve moze. 

149. I iz svakog mjesta u kome budes, ti lice svoje Casnom hramu okreni, 
istina doista od Gospodara tvoga dolazi - Allah motri na ono sto 
radite. 

150. I iz svakoga mjesta u koje dodes, ti lice svoje Svetom hramu okreni, 
i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite, da vam 
ljudi ne bi imali sta prigovoriti, osim inadzija izmedu njih - njih 
se ne bojte, Mene se bojte! - da bih blagodat Svoju prema vama 
upotpunio i da biste na Pravome putu bili. 

151. Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam rijeci Nase 
kazuje i da vas ocisti i da vas Knjizi i mudrosti pouci i da vas ono sto 
niste znali nauci. 

152. Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blago- 
datima Mojim nemojte neblagodarni biti! 

153. O vjernici, trazite sebi pomoci u strpljivosti i obavljanju molitve! 
Allah je doista na strani strpljivih. 23 2. EL-BEKARE - KRAVA 1 54. I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: "Mrtvi su!" Ne, 
oni su zivi, ali vi to ne znate! 

155. Mi cemo vas dovoditi u iskusenje malo sa strahom i gladovanjem, i 
time sto cete gubiti imanja i zivote i ljetine. A ti obraduj izdrzljive, 

156. one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kazu: "Mi smo Allahovi 
i mi cemo se Njemu vratiti!" 

157. Njih ceka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome 
putu! 

158. Safa i Merva su Allahova casna mjesta, zato onaj koji Kabu hodo- 
casti ili umru obavi ne cini nikakav prijestup ako krene oko njih. A 
onaj koji drage volje ucini kakvo dobro djelo - pa, Allah je doista 
blagodaran i sve zna. 

159. One koji budu taj ili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i Pravi put, 
koji smo u Knjizi ljudima oznacili, njih ce Allah prokleti, a proklece 
ih i oni koji imaju pravo da proklinju; 

160. oprosticu samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a 
Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv. 

161. Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru - zasluzuju, doista, 
prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi, 

162. u njemu ce vjecno ostati, a patnja njihova nece jenjavati, niti ce im 
se odlagati. 

163. A vas Bog - jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Sa- 
milosnog! 14 2. EL-BEKARE - KRAVA 164. Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noci i dana, lada koja morem plovi 
s korisnim tovarom za ljude, kisa koju Allah pusta s neba pa tako u 
zivot vraca zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svako- 
jaka ziva bica, promjena vjetrova, oblaci koji izmedu neba i Zemlje 
lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti. 

165. Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao sto se 
Allah voli, ali pravi vjernici jos vise vole Allaha. A da znaju mnogo- 
bosci da ce onda kada dozive patnju - svu moc samo Allah imati i 
da ce Allah strahovito kaznjavati - 

166. kada ce se glavesine, za kojima su se drugi povodili, svojih sljedbenika 
odreci i kada ce veze koje su ih vezale prekinute biti, i oni patnju 
dozivjeti, 

167. kada ce sljedbenici njihovi uzviknuti: "Da nam je samo da se vra- 
timo, pa da se i mi njih odreknemo kao sto su se oni nas odrekli!" 
Eto, tako ce Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni 
iz vatre nece izlaziti. 

168. O ljudi, jedite od onoga sto ima na Zemlji, ali samo ono sto je do- 
pusteno i sto je prijatno, i ne slijedite sejtanove stope, jer vam je on 
neprijatelj ocevidni! 

169. On vas navraca na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono 
sto ne znate. 25 2. EL-BEKARE - KRAVA 170. A kada im se rekne: "Slijedite Allahovu Objavu!" - oni odgovaraju: 
"Necemo, slijedicemo ono na cemu smo zatekli pretke svoje." - Zar 
i onda kada im preci nisu nista shvacali i kada nisu na Pravome putu 
bili?! 

171. Oni koji nece da vjeruju slicni su stoci na koju se vice, ali ona cuje 
samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi - oni nista ne shvacaju. 

172. O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu 
zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! 

173. On vam jedino zabranjuje: strv i krv i svinjsko meso, i ono sto je 
zaklano u necije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude pri- 
moran, ali ne iz zelje, tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. - 
Allah zaista prasta i milostiv je. 

174. Oni koji taje ono sto je Allah u Knjizi objavio i to zamjenjuju za 
nesto sto malo vrijedi - oni u trbuhe svoje ne trpaju nista drugo do 
ono sto ce ih u vatru dovesti; na Sudnjem danu Allah ih nece ni 
osloviti, niti ih ocistiti - njih ceka patnja nesnosna. 

175. Oni su umjesto Pravoga puta izabrali zabludu, a umjesto oprosta 
zasluzili patnju; - i koliko su oni samo neosjetljivi na vatru! 

176. To je zato sto je Allah objavio Knjigu, pravu istinu. A neslozi onih 
cija su misljenja o Knjizi suprotna doista nema kraja. 26 2. EL-BEKARE - KRAVA 177. Nije cestitost u tome da okrecete lica svoja prema istoku i zapadu; 
cestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u 
knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju ro- 
dacima, i sirocadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup 
iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, 
kada je preuzmu, ispunjavaju, narocito oni koji su izdrzljivi u ne- 
imastini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se 
Allaha boje i ruznih postupaka klone. 

178. O vjernici! Propisuje vam se odmazda za ubijene: Slobodan - za slo- 
bodna, i rob - za roba, i zena - za zenu. A onaj kome rod ubijenog 
oprosti, neka oni velikodusno postupe, a neka im on dobrocinstvom 
uzvrati. To je olaksanje od Gospodara vaseg, i milost. A ko nasilje iz- 
vrsi i poslije toga, njega bolna patnja ceka. 

179. U odmazdi vam je - opstanak, o razumom obdareni, da biste se 
ubijanja okanili! 

180. Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje 
vam se, kao obaveza za one koji se Allaha boje, da pravedno ucini 
oporuku roditeljima i bliznjima. 

181. Onaj ko je izmijeni, a zna kako glasi - pa grijeh za to pada na one 
koji je mijenjaju; - a Allah, zaista, sve cuje i zna. 27 2. EL-BEKARE - KRAVA 182. A onaj ko se plasi da je oporucilac nenamjerno zastranio ili namjerno 
zgrijesio pa ih izmiri, nema mu grijeha. - Allah, zaista, prasta i sa- 
milostan je. 

183. O vjernici! Propisuje vam se post, kao sto je propisan onima prije 
vas, da biste se grijeha klonili, 

184. i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na 
putu - isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose - otkup 
je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da vise, za njega je 
bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. 

185. U mjesecu ramazanu pocelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz 
ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko 
od vas u torn mjesecu bude kod kuce, neka ga u postu provede, a ko 
se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti - Allah 
zeli da vam olaksa, a ne da poteskoce imate - da odredeni broj dana 
ispunite, i da Allaha velicate zato sto vam je ukazao na Pravi put, i 
da zahvalni budete. 

186. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazi- 
vam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome 
udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu. 28 2. EL-BEKARE - KRAVA 187. Dozvoljava vam se da se u nocima dok traje post sastajete sa svojim 
zenama; one su odjeca vasa, a vi ste njihova odjeca. Allah zna da vam 
je bilo tesko, pa je prihvatio pokajanje vase i oprostio vam. Zato se 
sada sastajte sa njima u zelji da dobijete ono sto vam je Allah vec 
odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit 
od erne niti zore; od tada postite sve do noci. Sa zenama ne smijete 
imati snosaja dok ste u i'tikafu u dzamijama. To su Allahove granice, 
i ne priblizujte im se! Eto tako Allah objasnjava ljudima propise Svoje 
da bi se onoga sto im je zabranjeno klonili. 

188. Ne jedite imovinu jedan drugoga na neposten nacin i ne parnicite se 
zbog nje pred sudijama da biste na grjesan nacin i svjesno dio tude 
imovine pojeli! 

189. Pitaju te o mladacima. Reci: "Oni su ljudima oznake o vremenu i 
za hadziluk." Ne iskazuje se cestitost u tome da sa straznje strane u 
kuce ulazite, nego je cestitost u tome da se Allaha bojite. U kuce na 
vrata njihova ulazite i Allaha se bojte da biste postigli ono sto zelite. 

190. I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali 
vi ne otpocinjite borbu! -Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju 
kavgu. 19 2. EL-BEKARE - KRAVA 191. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle 
su oni vas prognali. A zlostavljanje je teze od ubijanja! I ne borite se 
protiv njih kod Casnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas 
napadnu, onda ih ubijajte! - neka takva bude kazna za nevjernike. 

192. A ako se produ - pa, Allah zaista prasta i samilostan je. 

193. I borite se protiv njih sve dok mnogobostva ne nestane i dok se Alla- 
hova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda 
neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. 

194. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmazda: 
onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte, 
i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone. 

195. I imetak na Allah ovom putu zrtvujte, i sami sebe u propast ne do- 
vodite, i dobro cinite - Allah, zaista, voli one koji dobra djela cine. 

196. Hadz i umru radi Allaha izvrsavajte! A ako budete sprijeceni, onda 
kurbane koji vam se nadu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kur- 
bani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte. A onaj medu vama koji 
se razboli ili ga glavobolja muci, neka se postom, ili milostinjom, ili 
kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hadza i 
zakoljite kurban do koga mozete lahko doci. A onaj ko ga ne nade 
neka posti tri dana u danima hadza, i sedam dana po povratku - to 
jest punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte se 
Allaha i znajte da On tesko kaznjava. 30 2. EL-BEKARE - KRAVA 197. Hadz je u odredenim mjesecima; onom ko se obaveze da ce u njima 
hadz obavljati nema snosaja sa zenama i nema ruznih rijeci, i nema 
svade u danima hadza. A za dobro koje ucinite Allah zna. I onim, 
sto vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bo- 
gobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni! 

198. Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam 
pomogne da nesto steknete. A kada podete sa Arefata, spominjite 
Allaha kod casnih mjesta; spominjite Njega, jer vam je On ukazao 
na Pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. 

199. Zatim krenite odakle krecu ostali ljudi i trazite od Allaha oprosta, jer 
Allah, uistinu, prasta i samilostan je. 

200. A kad zavrsite obrede vase, opet spominjite Allaha, kao sto spomi- 
njete pretke vase, i jos vise Ga spominjite! Ima ljudi koji govore: "Daj 
Ti nama, Gospodaru nas, na ovome svijetu!" Takvi na onom svijetu 
nece imati nista. 201. A ima i onih koji govore: "Gospodaru nas, podaj nam dobro i na 
ovome i na onome svijetu, i sacuvaj nas patnje u ognju!" 

202. Njih ceka nagrada koju su zasluzili! - A Allah brzo svida racune. 31 2. EL-BEKARE - KRAVA 203. I spominjite Allaha u odredenim danima. A ni onome ko pozuri i 
ostane samo dva dana nije grijeh; a nece se ogrijesiti ni onaj koji se 
dulje zadrzi, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da 
cete svi biti pred Njim sakupljeni. 

204. Ima ljudi cije te rijeci o zivotu na ovome svijetu odusevljavaju i koji 
se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono sto je u srcima njihovim, 
a najljuci su protivnici. 

205. Cim se neki od njih docepa polozaja, nastoji napraviti na Zemlji 
nered, nisteci usjeve i stoku. - A Allah ne voli nered! 

206. A kada mu se rekne: "Boj se Allaha!" - on onda iz inada grijesi. 
Njemu je dosta Dzehennem, a on je, doista, grozno boraviste. 

207. Ima ljudi koji se zrtvuju da bi Allaha umilostivili - a Allah je milostiv 
robovima Svojim. 

208. O vjernici, zivite svi u miru i ne idite stopama sejtanovim; on vam 
je, zaista, neprijatelj otvoreni. 

209. A ako skrenete, nakon sto su vam vec dosli jasni dokazi, onda znajte 
da je Allah silan i mudar. 

210. Cekaju li oni da im Allahova kazna dode iz vedra neba, i meleki, i 
da bude svemu kraj?! - A Allahu se sve vraca. 31 2. EL-BEKARE - KRAVA 211. Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali! A one koji 
preinacuju Allahove dokaze, kada su im vec dosli, Allah ce zaista 
strahovito kazniti. 

212. Nevjernicima se zivot na ovome svijetu cini lijepim i oni se rugaju 
onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu bice iznad njih oni koji su 
se Allaha bojali i grijeha klonili. -A Allah daje u obilju onome kome 
On hoce, bez racuna. 

213. Svi ljudi su sacinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao vjerovjesnike 
da donose radosne vijesti i opomene, i po njima je slao Knjigu, samu 
istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u cemu se ne bi oni slagali. 
A povod neslaganju bila je medusobna zavist, bas od onih kojima je 
data Knjiga, i to kada su im vec bili dosli jasni dokazi; i onda bi Allah, 
voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u 
cemu se nisu slagali. - A Allah ukazuje na Pravi put onome kome 
On hoce. 

214. Zar vi mislite da cete uci u Dzennet, a jos niste iskusili ono sto su 
iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimastina 
i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s 
njim vjerovali - uzviknuli: "Kada ce vec jednom Allahova pomoc!?" 
Eto, Allahova pomoc je zaista blizu! 

21 5. Pitaju te kome ce udjeljivati. Reci: "Imetak koji udjeljujete neka pri- 
padne roditeljima, i rodacima, i sirocadi, i siromasima, i putnicima; 
a za dobro koje ucinite Allah sigurno zna." 33 2. EL-BEKARE - KRAVA 216. Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! - Ne volite nesto, a 
ono moze biti dobro za vas; nesto volite, a ono ispadne zlo po vas. - 
Allah zna, a vi ne znate. 

217. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje 
u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvracanje od 
Njegova puta i casnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih 
jos veci grijeh kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja! Oni ce 
se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vase, ako budu 
mogli. A oni medu vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici 
umru - njihova djela bice ponistena i na ovome i na onome svijetu, 
i oni ce stanovnici Dzehennema biti, u njemu ce vjecno ostati. 

218. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu 
nadati Allahovoj milosti. - A Allah prasta i samilostan je. 

219. Pitaju te o vinu i kocki. Reci: "Oni donose veliku stetu, a i neku ko- 
rist ljudima, samo je steta od njih veca od koristi." I pitaju te koliko 
da udjeljuju. Reci: "Visak!" Eto, tako vam Allah objasnjava propise 
da biste razmislili 34 2. EL-BEKARE - KRAVA 220. i o ovome i o onome svijetu. I pitaju te o sirocadi. Red: "Bolje je 
imanja njihova unaprijediti!" A ako budete s njima zajedno zivjeli, 
pa oni su braca vasa, a Allah umije razlikovati pokvarenjaka od do- 
brodnitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono sto vam 
je tesko; On je, doista, silan i mudar. 

221. Ne zenite se mnogoboskinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je 
robinja-vjernica bolja od mnogoboskinje, makar vam se i svidala. Ne 
udavajte vjernice za mnogobosce dok ne postanu vjernici; uistinu 
je rob-vjernik bolji od mnogobosca, makar vam se i dopadao. Oni 
zovu u Dzehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Dzennet i oprost, 
i objasnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili. 

222. I pitaju te o mjesecnom pranju. Red: "To je neprijatnost." Zato ne 
opdte sa zenama za vrijeme mjesecnog pranja, i ne prilazite im dok 
se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam 
je Allah naredio. - Allah zaista voli one koji se cesto kaju i voli one 
koji se mnogo dste. 

223. Zene vase su njive vase, i vi njivama vasim prilazite kako hocete, a 
pripremite sto i za duse svoje. I bojte se Allaha i znajte da cete pred 
Njega stati. A ti obraduj prave vjernike! 

224. I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom zivotu, 
na putu cestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. -A Allah sve cuje 
i sve zna. 35 2. EL-BEKARE - KRAVA 225. Allah vas nece kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali ce vas kazniti 
ako pod zakletvom nesto namjerno ucinite. - A Allah prasta i blag 
je. 

226. Onima koji se zakunu da se nece priblizavati zenama svojim, rok je 
samo cetiri mjeseca; i ako se vrate zenama - pa, Allah zaista prasta i 
milostiv je; 

227. a ako odluce da se rastave - pa, Allah doista sve cuje i zna. 

228. Raspustenice neka cekaju tri mjesecna pranja; i nije im dopusteno 
kriti ono sto je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u 
onaj svijet vjeruju. Muzevi njihovi imaju pravo da ih, dok one cekaju, 
vrate ako zele dobro djelo uciniti. One imaju isto toliko prava koliko 
i duznosti, prema zakonu - samo, muzevi imaju prednost pred njima 
za jedan stepen. - A Allah je silan i mudar. 

229. Pustanje moze biti dvaput, pa ih ili velikodusno zadrzati ili im na 
lijep nacin razvod dati. A vama nije dopusteno uzimati bilo sta od 
onoga sto ste im darovali, osim ako se njih dvoje plase da Allahove 
propise nece izvrsavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise 
nece izvrsavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi 
propisi, pa ih ne narusavajte! A oni koji Allahove propise narusavaju, 
nepravedni su. 

230. A ako je opet pusti, onda mu se ne moze vratiti sto se nece za drugoga 
muza udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se 
jedno drugome vrate, ako misle da ce Allahove propise izvrsavati; to 
su Allahove odredbe, On ih objasnjava ljudima koji zele znati. 36 2. EL-BEKARE - KRAVA 231. Kada pustite zene, onda ih, prije nego sto ispune njima propisano 
vrijeme za cekanje, ili na lijep nacin zadrzite ili ih velikodusno ot- 
premite. I ne zadrzavajte ih da biste im ucinili nasilje; a onaj ko tako 
postupi - ogrijesio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima 
i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje, i Knjiga, i mu- 
drost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da 
Allah sve zna - na umu imajte! 

232. A kada pustite zene i one ispune njima propisano vrijeme za cekanje, 
ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muzeve, kada se sloze da 
lijepo zive. Ovim se savjetuju oni medu vama koji vjeruju u Allaha i 
u onaj svijet. To vam je bolje i ljepse. A Allah sve zna, a vi ne znate. 

233. Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji zele da 
dojenje potpuno bude. Otac djeteta ih je duzan prema svojoj mogu- 
cnosti hraniti i odijevati. Niko neka se ne zaduzuje iznad mogucnosti 
svojih: majka ne smije trpiti stetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog 
svoga djeteta. I nasljednik je duzan sve to. A ako njih dvoje na lijep 
nacin i sporazumno odluce dijete odbiti, to nije grijeh. A ako zazelite 
da djeci svojoj dojilje nadete - pa, nije grijeh kada od srca ono sto 
ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono 
sto radite. 37 2. EL-BEKARE - KRAVA 234. Zene su duzne cekati cetiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih 
muzeva. I kada one ispune njima propisano vrijeme za cekanje, vi 
niste odgovorni za ono sto one, po zakonu, sa sobom urade - a Allah 
dobro zna ono sto vi radite. 

235. I nije vam grehota ako tim zenama na znanje date da cete ih vi za- 
prositi ili ako to u dusama svojim krijete. Allah zna da cete o njima 
misliti, ali im potajno nista ne obecavajte, samo posteno govorite. I 
ne odlucujte se na brak prije nego sto propisano vrijeme za cekanje 
ne istece; i imajte na umu da Allah zna sta je u dusama vasim, pa Ga 
se pricuvajte, i znajte da On prasta i da je blag. 

236. Nije vas grijeh ako zene pustite prije nego sto u odnos s njima stu- 
pite, ili prije nego sto im vjencani dar odredite. I velikodusno ih 
darujte darom, zakonom propisanim: imucan prema svome stanju, 
a siromah prema svome; to je duznost za one koji zele dobro djelo 
uciniti. 

237. A ako ih pustite prije nego sto ste u odnos sa njima stupili, a vec 
ste im vjencani dar odredili, one ce zadrzati polovinu od onoga sto 
ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji 
odlucuje o sklapanju braka; a ako se odreknete, to je blize cestitosti. 
I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodusni budete, ta Allah 
zaista vidi sta radite. 38 2. EL-BEKARE - KRAVA 238. Redovno molitvu obavljajte, narocito onu krajem dana, i pred Alla- 
hom ponizno stojte. 

239. Ako se budete necega bojali, onda hodeci ili jasuci. A kada budete 
sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naucio onome sto 
niste znali. 

240. Oni medu vama kojima se primice smrt, a koji ostavljaju iza sebe 
zene - trebaju im oporukom unaprijed za godinu dana odrediti iz- 
drzavanje i da se one ne udaljuju iz kuce. A ako je same napuste, 
vi niste odgovorni za ono sto one sa sobom, po zakonu, urade; - a 
Allah je silan i mudar. 

241. Raspustenicama pripada pristojna otpremnina, duznost je da im to 
daju oni koji se Allaha boje! 

242. Allah vam tako objasnjava propise Svoje da biste razmislili. 

243. Zar nisi cuo o onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli 
- a bijase ih na hiljade. Allah im je rekao: "Pomrite!" - a poslije ih 
je ozivio. Allah je, zaista, dobar prema ljudima, ali vecina ljudi ne 
zahvaljuje. 

244. I borite se na Allah ovom putu i znajte da Allah sve cuje i sve zna. 

245. Ko je taj koji ce Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On 
mnogostruko vrati? -A Allah uskracuje i obilno daje, i Njemu cete 
se povratiti. 39 2. EL-BEKARE - KRAVA 246. Zar nisi cuo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musaa svom vjero- 
vjesniku rekli: "Postavi nam vladara da bismo se na Allahovom putu 
borili!" - "Mozda se vi necete boriti, ako vam borba bude propi- 
sana?" - rece on. - "Zasto da se ne borimo na Allahovom putu" - 
rekose — "mi koji smo iz zemlje nase prognani i od sinova nasih odvo- 
jeni?" A kada im borba bi propisana, oni, osim malo njih, zatajise. 
A Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. 

247. "Allah vam je odredio Taluta za vladara" - rece im vjerovjesnik nji- 
hov. - "Odakle da nam jos on bude vladar kada smo mi preci od 
njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato" - rekose 
oni. - "Allah je njega da vlada vama izabrao" - rece on - "i velikim 
znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome On 
hoce. Allah je neizmjerno dobar i On zna sve." 

248. "Znak njegove vlasti" - rece im vjerovjesnik njihov - "bice kovceg 
koji ce vam stici i koji ce meleki nositi, u kome ce biti smirenje za 
vas od Gospodara vaseg i ostatak onoga sto su Musa i Harun ostavili. 
To vam je, zaista, dokaz, ako ste vjernici!" 40 2. EL-BEKARE - KRAVA 249. I kad Talut vojsku izvede, rece: "Allah ce vas staviti na iskusenje kraj 
jedne rijeke; onaj ko se napije iz nje - nije moj, a onaj ko se ne napije 
jedino ako sakom zahvati, moj je." I oni se, osim malo njih, napise iz 
nje. Ikadajepredose, onionikojisus njimvjerovali-povikase: "M 
danas ne mozemo izici na kraj sa Dzalutom i vojskom njegovom!' 
Ali oni koji su tvrdo vjerovali da ce pred Allaha izici rekose: "Koliko 
su puta malobrojne cere, Allahovom voljom, nadjacale mnogobrojne 
cete!" — A Allah je na strani izdrzljivih. 

250. I kad nastupise prema Dzalutu i vojsci njegovoj, oni zamolise: "Go- 
spodaru nas, nadahni nas izdrzljivoscu i ucvrsti korake nase i pomozi 
nas protiv naroda koji ne vjeruje!" 

251. I oni ih, Allahovom voljom, porazise, i Davud ubi Dzaluta, i Allah 
mu dade i vlast i vjerovjesnistvo, i nauci ga onome cemu je On htio. 
AdaAllahnesuzbijaljudejednedrugima, naZemljibi, doista, nered 
nastao - ali, Allah je dobar svim svjetovima. 

252. To su Allahove pouke koje Mi tebi istinito kazujemo. A ti si, zaista, 
poslanik! 41 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

253. Neke od tih poslanika odlikovali smo vise nego druge. S nekima od 
njih je Allah govorio, a neke je za vise stepeni izdigao. A Isau, sinu 
Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Dzibrilom ga podrzali. Da je 
Allah htio, ne bi se medusobno oni poslije njih ubijali, kad su im 
jasni dokazi vec dosli, ali oni su se razisli; neki od njih su vjerovali, a 
neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi medusobno ubijali, 
ali Allah radi ono sto On zeli. 

254. O vjernici, udijelite dio od onoga cime vas Mi darujemo, prije nego 
sto dode Dan kada nece biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredni- 
stva! - A nevjernici sami sebi cine nepravdu. 

255. Allah je - nema boga osim Njega - Zivi i Vjecni! Ne obuzima Ga ni 
drijemez ni san! Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji! Ko se moze pred Njim zauzimati za nekoga bez dopustenja 
Njegova?! On zna sta je bilo i prije njih i sta ce biti poslije njih, a od 
onoga sto On zna — drugi znaju samo onoliko koliko On zeli. Moc 
Njegova obuhvaca i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odrzavanje 
njihovo; On je Svevisnji, Velicanstveni! 

256. U vjeru nema prisiljavanja - Pravi put se jasno razlikuje od zablude! 
Onaj ko ne vjeruje u sejtana, a vjeruje u Allaha - drzi se za najcvrscu 
vezu, koja se nece prekinuti. - A Allah sve cuje i zna. 41 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

257. Allah je zastitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, 
a onima koji ne vjeruju - zastitnici su sejtani i oni ih odvode sa svjetla 
na tmine; oni ce biti stanovnici Dzehennema, oni ce u njemu vjecno 
ostati. 

258. Zar nisi cuo za onoga koji se sa Ibrahimom o njegovu Gospodaru 
prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim rece: 
"Gospodar moj je Onaj koji zivot i smrt daje" - on odgovori: "Ja 
dajem zivot i smrt!" - "Allah cini da Sunce izlazi sa istoka" - rece 
Ibrahim - "pa ucini ti da grane sa zapada!" I nevjernik se zbuni. - A 
Allah silnicima nece ukazati na Pravi put. 

259. Hi za onoga koji je prolazeci pored jednog do temelja porusenog 
grada, povikao: "Kako ce Allah oziviti ove sto su pomrli?" I Allah 
ucini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga ozivi i za- 
pita: "Koliko si ostao?" - "Dan ili dio dana" - odgovori. "Ne" - rece 
On - "ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i pice svoje - nije 
se pokvarilo; a pogledaj i magarca svoga - da te ucinimo dokazom 
ljudima - a pogledaj i kosti - vidi kako ih sastavljamo, a onda ih 
mesom oblazemo." I kad njemu bi jasno, on povika: "Ja znam da 43 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

260. A kada Ibrahim rece: "Gospodaru moj, pokazi mi kako mrtve oziv- 
ljujes!" - On rece: "Zar ne vjerujes?" - "Vjerujem" - odgovori on 
— "ali bih da mi se srce smiri." — "Uzmi cetiri ptice" — rece On — "i 
isijeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brezuljke, zatim 
ih pozovi, brzo ce ti doci. Znaj da je Allah silan i mudar." 

261. Oni koji imanja svoja trose na Allahovom putu lice na onoga koji 
posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu 
zrna. — A Allah ce onome kome hoce dati i vise; Allah je neizmjerno 
dobar i sve zna. 

262. One koji trose imetke svoje na Allahovu putu, a onda ono sto potrose 
ne poprate prigovaranjem i uvredama, ceka nagrada u Gospodara 
njihova - nicega se oni nece bojati i ni za cim oni nece tugovati. 

263. Lijepa rijec i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeda- 
nje. — A Allah nije ni o kome ovisan i blag je. 

264. O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, 
kao sto to cine oni koji trose imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a 
ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet; oni su slicni litici sa oskudnom 
zemljom kada se na nju sruci pljusak, pa je ogoli; oni nece dobiti 
nikakvu nagradu za ono sto su uradili. - A onima koji nece da vjeruju 
Allah nece ukazati na Pravi put. 44 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

265. Oni koji trose imetke svoje u zelji da steknu naklonost Allahovu i 
da im to postane navika - lice vrtu na visoravni na koji se izliva 
obilna kisa, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kise obilne, bude 
kise rosulje. - A Allah dobro vidi ono sto vi radite. 

266. Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bascu punu palmi i vinove 
loze kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je 
ostario i da ima nejaku djecu, a da onda naide vatrena oluja preko nje 
i ona izgori? - Tako vam Allah objasnjava dokaze da biste razmislili. 

267. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stjecete i od onoga sto 
vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono sto ne vrijedi da biste to 
udijelili - kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih ociju. 
I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. 

268. Sejtan vas plasi neimastinom i navraca vas da budete skrti, a Allah 
vam obecava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna 

sve, 

269. On daruje znanje onome kome On hoce, a onaj kome je znanje da- 
rovano — darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni 
koji su razumom obdareni. 4S 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

270. Za sve sto potrosite i sto zavjetujete - Allah, sigurno, za to zna! - A 
nevaljalima nece niko moci pomoci. 

271. Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete 
siromasima kad niko ne vidi, i On ce preci preko nekih vasih hrdavih 
postupaka. - A Allah dobro zna ono sto radite. 

272. Ti nisi duzan da ih na Pravi put izvedes, Allah izvodi na Pravi put 
onoga koga On hoce. Imetak koji udijelite drugima u vasu je korist, 
ono sto udijelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav - a ono 
sto od imetka udijelite drugima nadoknadice vam se potpuno, nece 
vam biti ucinjeno krivo — 

273. i to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena 
zaradivati pa onaj koji nije u to upucen misli da su, zbog skromnosti, 
imucni; poznaces ih po izgledu njihovu, oni prosed ne dodijavaju 
ljudima. - A ono sto od imetka drugima date - Allah, sigurno, za to 
zna. 

274. Oni koji udjeljuju imanja svoja i nocu i danju, tajno i javno, dobice 
nagradu od Gospodara svoga; i nicega se oni nece bojati i ni za cim 
oni nece tugovati. 46 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

275. Oni koji se kamatom bave dici ce se kao sto ce se did onaj koga je 
dodirom sejtan izbezumio, zato sto su govorili: "Kamata je isto sto i 
trgovina." A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome 
do koga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, njegovo je 
ono sto je prije stekao, njegov slucaj ce Allah rjesavati; a oni koji to 
opet ucine - bice stanovnici Dzehennema, u njemu ce vjecno ostati. 

276. Allah unistava kamatu, a unaprjeduje milosrda. Allah ne voli nijed- 
nog nevjernika, grjesnika. 

277. One koji vjeruju i cine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju 
ceka nagrada kod Gospodara njihova; i nicega se oni nece bojati i ni 
za cim oni nece tugovati. 

278. O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste 
pravi vjernici. 

279. Ako ne ucinite, eto vam onda, neka znate - rata od Allaha i Posla- 
nika Njegova! A ako se pokajete, ostace vam glavnice imetaka vasih, 
necete nikoga ostetiti, niti cete osteceni biti. 

280. A ako je u nevolji, onda pricekajte dok bude imao; a jos vam je bolje, 
neka znate, da dug poklonite. 

281. I bojte se Dana kada cete se svi Allahu vratiti, kada ce se svakome 
ono sto je zasluzio isplatiti - nikome krivo nece ucinjeno biti. 47 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

vjernici, zapisite kada jedan od drugog pozajmljujete do odrede- 
noga roka. I neka jedan pisar izmedu vas to vjerno napise i neka 
se pisar ne uzdrzava da napise, ta Allah ga je poucio; neka on pise, 
a duznik neka mu u pero kazuje i neka se boji Allaha, Gospodara 
svoga, i neka ne umanji nista od toga. A ako je duznik rasipnik ili 
slab, ili ako nije u stanju u pero kazivati, onda neka kazuje njegov 
staratelj, i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muskarca vasa, a 
ako nema dvojice muskaraca, onda jednog muskarca i dvije zene, 
koje prihvacate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije zaboravi, neka 
je druga podsjeti. Svjedoci se trebaju na svaki poziv odazivati. I neka 
vam ne bude mrsko da ga utanacite pismeno, bio mali ili veliki, s 
naznakom roka vracanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom 
svjedocenja jace, i da ne sumnjate - bolje; ali, ako je rijec o robi koju 
iz ruke u ruku obrcete, onda necete zgrijesiti ako to ne zapisete. Na- 
vedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zakljucujete i neka ne 
bude ostecen ni pisar, ni svjedok. A ako to ucinite, onda ste zgrijesili. 

1 bojte se Allaha - Allah vas uci, i Allah sve zna. 48 2. EL-BEKARE - KRAVA DZUZ 3. 

283. Ako ste na putu, a ne nadete pisara, onda uzmite zalog. A ako jedan 
kod drugog nesto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povje- 
renje i neka se boji Allaha, Gospodara svoga. I ne uskratite svjedo- 
cenje; ko ga uskrati, srce njegovo ce biti grjesno, a Allah dobro zna 
ono sto radite. 

284. Allahovo je sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji! Pokazivali vi ono 
sto je u dusama vasim ili to krili Allah ce vas za to pitati; oprostice 
onome kome On hoce, a kaznice onoga koga On hoce — Allah je 
kadar sve. 

285. Poslanik vjeruje u ono sto mu se objavljuje od Gospodara njegova, 
i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Nje- 
gove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika 
Njegovih." I oni govore: "Cujemo i pokoravamo se; oprosti nam, 
Gospodaru nas; Tebi cemo se vratiti." 

286. Allah nikoga ne opterecuje preko mogucnosti njegovih: u njegovu 
korist je dobro koje ucini, a na njegovu stetu zlo koje uradi. Go- 
spodaru nas, ne kazni nas ako zaboravimo ili sto nehotice ucinimo! 
Gospodaru nas, ne tovari na nas breme kao sto si ga tovario na one 
prije nas! Gospodaru nas, ne stavljaj nam u duznost ono sto ne mo- 
zemo podnijeti, pobrisi grijehe nase i oprosti nam, i smiluj se na nas. 
Ti si Gospodar nas pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! 49 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

SURA 3 

Alu Imrdn — Imranova porodica 

(Medina - 200 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Mim. 

2. Allah je — nema boga osim Njega — Zivi i Vjecni! 

3. On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrduje, 
a Tevrat i Indzil objavio je 

4. jos prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju 
istinu od neistine. One koji u Allahove rijeci ne vjeruju ceka teska 
patnja; - a Allah je silan i strog. 

5. Allahu nista nije tajna ni na Zemlji ni na nebu! 

6. On vas oblikuje u matericama kako On hoce; nema boga osim Nje- 
ga, Silnog i Mudrog! 

7. On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knji- 
ge, a drugi su manje jasni. Oni cija su srca pokvarena- zeljni smutnje 
i svog tumacenja - slijede one sto su manje jasni. A tumacenje nji- 
hovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upuceni govore: 
"Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara naseg!" - A samo razu- 
mom obdareni shvacaju. 

8. "Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kada si nam 
vec na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, 
Onaj koji mnogo daruj e! 

9. Gospodaru nas, Ti ces sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve 
sumnje." - Allah ce, zaista, odrzati obecanje. SO 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

10. One koji ne vjeruju - od Allah ove kazne nece nimalo odbraniti ni 
imeci njihovi, ni djeca njihova, i oni ce biti gorivo za vatru, 

11. bice im kao faraonovim ljudima i onima prije njih: oni su dokaze 
Nase smatrali laznim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih unistio. 
- A Allah kaznjava vrlo ostro. 

12. Red onima koji nece da vjeruju: "Bicete pobijedeni i u Dzehennemu 
okupljeni, a on je grozno boraviste!" 

13. Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja 
se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjernickoj, kojoj se cinilo da 
pred sobom ima dva puta vise protivnika. A Allah Svojom pomoci 
cini mocnim onoga koga On hoce. To je, zaista, dalekovidnim po- 
uka. 

14. Ljudima se cini da je lijepo samo ono za cim zude: zene, sinovi, go- 
mile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u zivotu 
na ovome svijetu; a najljepse mjesto povratka je u Allaha. 

15. Reci: "Hocete li da vamkazemstaje boljeod toga? Oni koji se budu 
Allaha bojali i grijeha klonili imace u Gospodara svoga dzennetske 
basce, kroz koje ce rijeke teci, u njima ce vjecno boraviti, i ciste zene, 
i Allahovu naklonost - a Allah dobro poznaje robove Svoje - 51 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

16. oni koji budu govorili: 'Gospodaru nas, mi, zaista, vjerujemo; zato 
nam oprosti grijehe nase i sacuvaj nas patnje u ognju!'; 

17. oni koju budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslusni, i oni koji 
budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim satima nod 
za oprost molili." 

18. Allah svjedod da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni 
- i da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i 
Mudrog! 

19. Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je 
data Knjiga bas onda kada im je doslo saznanje, i to iz medusobne 
zavisti. A sa onima koji u Allahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce 
brzo obracunati. 

20. Ako se oni budu prepirali s tobom, red: "Ja se samo Allahu poko- 
ravam, a i oni koji me slijede." I red onima kojima je data Knjiga 
i neukima: "Primite islam!" Ako prime islam, onda su na Pravome 
putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivas. - A Allah dobro vidi 
robove Svoje. 

21. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni 
krive ni duzne, ubijali, a ubijaju i ljude koji traze da se postupa pra- 
vedno, navijesti bolnu patnju. 

22. To su oni dja djela ne vrijede ni na ovome ni na onome svijetu; i 
niko im nece prited u pomod 51 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

23. Zar ne vidis kako neki od njih kojima je dat dio Knjige odbijaju, 
kad budu pozvani, da im sudi Allahova Knjiga - a oni ionako glave 
okrecu - 

24. zato sto govore: "Vatra nas nece prziti vec samo nekoliko dana" - a 
lazi koje izmisljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih. 

25. A sta ce biti onoga Dana, u koji nema nikakve sumnje, kada ih sa- 
kupimo i kada svako dobije ono sto je zasluzio, kada im nece biti 
ucinjeno nazao? 

26. Red: "O Allahu, koji svu vlast imas, Ti vlast onome kome hoces 
dajes, a oduzimas je od onoga od koga hoces; Ti onoga koga hoces 
uzvisujes, a onoga koga hoces unizujes; u Tvojoj ruci je svako dobro 
- Ti, uistinu, sve mozes! 

27. Ti uvodis noc u dan, i uvodis dan u noc; Ti od nezivog stvaras zivo, 
i od zivog nezivo; Ti opskrbljujes koga hoces, bez racuna." 

28. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a 
onoga ko to cini -Allah nece stititi. To ucinite jedino da biste se od 
njih sacuvali. Allah vas podsjeca na Sebe i Allahu se vraca sve! 

29. Reci: "Skrivali vi ono sto je u srcima vasim ili to javno pokazivali, 
Allah to zna. On zna sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji - Allah 
je svemocan. 53 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

30. Onoga dana kada svaki covjek pred sobom nade dobro djelo koje je 
uradio i hrdavo djelo koje je ucinio - pozeljece da se izmedu njih i 
njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeca i Allah 
je milostiv prema Svojim robovima. 

3 1 . Red: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas ce Allah voljeti i grijehe 
vam oprostiti!" - A Allah prasta i samilostan je. 

32. Red: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako oni glave okrenu - 
pa Allah, zaista, ne voli nevjernike. 

3 3 . Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu 
porodicu nad ostalim svijetom - 

34. sve porod jedan od drugog - a Allah sve cuje i sve zna. 

35. Kada Imranova zena rece: "Gospodaru moj, ovo sto je u trbuhu 
mome ja zavjetujem samo na sluzbu Tebi, pa primi od mene, jer 
Ti, zaista, sve cujes i znas!" 

36. Poslije ona, kada je rodi, rece: "Gospodaru moj, rodila sam zensko" 
- a Allah dobro zna sta je rodila - "a zensko nije kao musko; nadjela 
sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje 
okrilje od prokletog sejtana." 

37. I Gospodar njezin primi je lijepo i udni da uzraste lijepo, i da se o 
njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram usao, kod nje 
bi hrane nasao. "Odakle ti ovo, o Merjema?" - on bi upitao, a ona 
bi odgovorila: "Od Allaha, Allah onoga koga hoce opskrbljuje bez 
muke." 54 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

38. Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj" - rece - 
"podari mi od Sebe cestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazi- 
vas! 

39. I dok se on u hramu stojeci molio, meleki ga zovnuse: "Allah ti javlja 
radosnu vijest: rodice ti se Jahja, koji ce u Allahovu knjigu vjerovati, 
i koji ce prvak biti, i cedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih." 

40. "Gospodaru moj" - rece - "kako cu imati sina kada me starost op- 
hrvala, a i zena mi je nerotkinja?" - "Eto tako" - rece On - "Allah 
cini sto On hoce". 

41. "Gospodaru moj" - zamoli on - "daj mi neki znak!" - "Znak ce biti" 
- rece - "sto tri dana s ljudima neces moci govoriti, osim znakovima. 
I cesto spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!" 

42. I kada meleki rekose: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i cistom 
stvorio, i boljom od svih zena na svijetu ucinio. 

43. O Merjema, budi poslusna svome Gospodaru i licem na tie padaj i 
sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!" 

44. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio medu njima 
kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji ce se od njih o 
Merjemi brinuti, i ti nisi bio medu njima kad su se prepirali. 

45. A kada meleki rekose: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od 
Njega Rijec: ime ce mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bice viden i 
na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih; 55 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

46. on ce govoriti ljudima jos u kolijevci, a i kao odrastao, i bice cestit" 47. ona rece: "Gospodaru moj, kako cu imati dijete kada me nijedan 
muskarac nije dodirnuo?" - "Eto tako" - rece - "Allah stvara sto On 
hoce. Kada nesto odluci, On samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude." 

48. I poucice ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indzilu, 

49. i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz 
od Gospodara vaseg: napravicu vam od ilovace nesto poput ptice i 
puhnucu u nju, i bice, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijelicu 
slijepa od rodenja, i gubava, i ozivljavacu mrtve, voljom Allahovom, 
i kazivacu vam sta jedete i sta u domovima svojim gomilate; to ce, 
uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete; 

50. i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam 
dopustim nesto sto vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz 
od Gospodara vaseg - zato se Allaha bojte i mene slusajte - 

51. Allah je doista i moj i vas Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je 
Pravi put!" 

52. A kada se Isa uvjerio da oni nece da vjeruju, uzviknuo je: "Koji ce 
biti pomagaci moji na Allahovom putu?" - "Mi" - rekose ucenici - 
"mi cerao biti pomagaci Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti 
budi svjedok da smo mi poslusni Njemu. 56 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

53. Gospodaru nas, mi u ono sto Ti objavljujes vjerujemo i mi poslanika 
slijedimo, zato nas upisi medu vjernike!" 

54. I nevjernici pocese smisljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On 
to umije najbolje. 

55. I kada Allah rece: "O Isa, dusu cu ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i 
spasicu te od nevjernika i ucinicu da tvoji sljedbenici budu iznad 
nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni cete se, poslije, svi povratiti i 
Ja cu vam o onome u cemu se niste slagali presuditi: 

56. one koji ne budu vjerovali na strasne muke cu staviti i na ovome i 
na onome svijetu i niko im nece mod pomoci.". . . 

57. A onima koji budu vjerovali i dobra djela cinili, On ce njima punu 
nagradu dati. - Allah ne voli nasilnike. 

58. Ovo sto ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. 

59. Isaov slucaj je u Allaha isti kao i slucaj Ademov: od zemlje ga je stvo- 
rio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi. 

60. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj! 

61. A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, posto si vec pravu 
istinu saznao, ti reci: "Hodite, pozvacemo sinove nase i sinove vase, i 
zene nase i zene vase, a doci cemo i mi, pa cemo se usrdno pomoliti 
i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!" 57 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

62. To je, zaista, istinito kazivanje i nema boga osim Allaha! - a Allah je, 
doista, Silan i Mudar. 

63. A ako oni glave okrenu - pa, Allah sigurno dobro zna smutljivce. 

64. Red: "O sljedbenici Knjige, dodite da se okupimo oko jedne rijeci i 
nama i vama zajednicke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da 
nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, 
bogovima ne drzimo!" Pa ako oni ne pristanu, vi recite: "Budite svje- 
doci da smo mi muslimani!" 

65. O sljedbenici Knjige, zasto se o Ibrahimu prepirete, pa zar Tevrat i 
Indzil nisu objavljeni poslije njega? Zasto ne shvatite? 

66. Vi raspravljate o onome o cemu nesto i znate, a zasto raspravljate o 
onome o cemu nista ne znate? Allah zna, a vi ne znate! 

67. Ibrahim nije bio ni jevrej ni krscanin, vec pravi vjernik, vjerovao je 
u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik. 

68. Ibrahimu su od ljudi najblizi oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vje- 
rovjesnik i vjernici. — A Allah je zastitnik vjernika. 

69. Neki sljedbenici Knjige jedva bi docekali da vas na stranputicu odve- 
du; medutim, oni samo sebe odvode, a da i ne slute. 

70. O sljedbenici Knjige, zasto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su 
istina, dobro znate? 58 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

71. O sljedbenici Knjige, zasto istinu neistinom zamracujete i svjesno 
istinu krijete? 

72. Neki sljedbenici Knjige govore: "Pokazite da i vi vjerujete u ono sto 
se objavljuje vjernicima, i to na pocetku dana, a pri kraju dana to 
porecite ne bi li i oni svoju vjeru napustili. 

73. I nemojte priznati nikom, osim istovjernicima vasim, da i nekom 
drugom moze biti dato nesto slicno onome sto je vama dato, ili da ce 
vas oni pred Gospodarom vasim pobijediti." Red: "Pravo uputstvo 
je jedino Allahovo uputstvo!" - Red: "Blagodat je samo u Allahovoj 
rud, On je daruje kome hoce." - A Allah je neizmjerno dobar i zna 
sve; 

74. On Svojom miloscu narodto daruje onoga koga hoce. - A Allahova 
blagodat je velika! 

75. Ima sljedbenika Knjige koji ce ti vratiti ako im povjeris tovar blaga, 
a ima i onih koji ti nece vratiti ako im povjeris samo jedan dinar, ako 
ga ne budes stalno pratio. Tako je, jer oni govore: "Nama nije grijeh 
sto udnimo neukima" - i o Allahu svjesno govore lazi. 

76. A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah 
voli. 

77. Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju 
nedm sto malo vrijedi - na onome svijetu nikakva dobra nece imati, 
Allah ih nece ni osloviti, niti ce na njih, na Sudnjem danu, paznju 
obratiti, niti ce ih odstiti - njih bolna patnja ceka. 5 9 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

78. Neki od njih uvijaju jezike svoje citajuci Knjigu da biste vi pomislili 
da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha!" - 
a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore lazi. 

79. Nezamislivo je da covjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovje- 
snistvo - poslije rekne ljudima: "Klanjajte se meni, a ne Allahu!" - 
nego: "Budite Boziji ljudi jer vi Knjigu znate i nju proucavate!" 

80. On vam nece narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. 
Zar da vam naredi da budete nevjernici, nakon sto ste postali musli- 
mani? 

8 1 . Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao 
- obavezu uzeo: "Kad vam, poslije, dode poslanik koji ce potvrditi da 
je istina ono sto imate, hocete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga 
pomagati? Da li pristajete i prihvacate da se na to Meni obavezete?" - 
Oni su odgovarali: "Pristajemo!" - "Budite, onda, svjedoci" - rekao 
bi On - "a i Ja cu s vama svjedociti." 

82. A oni koji i poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. 

83. Zar pored Allahove zele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, 
pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu ce se vratiti! 60 »5- 3. ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 3. 

Red: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto se objavljuje nama i u ono 
sto je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, 
i u ono sto je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima - od Gospodara 
njihova; mi nikakvu razliku medu njima ne pravimo, i mi se samo 
Njemu klanjamo." 

A onaj koji zeli neku drugu vjeru osim islama, nece mu biti prim- 
ljena, i on ce na onome svijetu nastradati. 86. Allah nece ukazati na Pravi put onim ljudima koji su postali nevjer- 
nici, nakon sto su bili vjernici i tvrdili da je Poslanik istina, a pruzeni 
su im i jasni dokazi! - Nece Allah ukazati na Pravi put narodu koji 
sam sebi nepravdu cini. 

87. Kazna im je - prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima 
njima - 

88. vjecno ce pod njim ostati i patnja im se nece olaksati niti ce im se 
vremena dati; 

89. ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima ce Allah opro- 
stiti i samilostan biti. 

90. Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu jos 
veci nevjernici, kajanje im se doista nece primiti, i oni su zbilja zalu- 
tali. 

91. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se nece pri- 
miti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih ceka patnja bolna i 
njima niko nece pomoci. 61 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

92. Necete zasluziti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga sto vam 
je najdraze; a bilo sta vi udijelili, Allah ce, sigurno, za to znati. 

93. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je 
Israil sam sebi zabranio prije nego sto je Tevrat objavljen bio. Reci: 
"Donesite Tevrat pa ga citajte, ako istinu govorite!" 

94. A oni koji i poslije toga iznose lazi o Allahu, oni su doista nasilnici. 

95. Reci: "Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog 
vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim." 

96. Prvi hram sagraden za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on 
i putokaz svjetovima. 

97. U njemu su znamenja ocevidna - mjesto na kojem je stajao Ibra- 
him. I onaj ko ude u nj treba biti siguran. Hodocastiti Hram duzan 
je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogucnosti; a onaj koji nece da 
vjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome. 

98. Reci: "O sljedbenici Knjige, zasto u Allahove dokaze ne vjerujete 
kada je Allah svjedok svega sto radite?" 

<)<). Reci: "O sljedbenici Knjige, zasto onoga koji vjeruje od Allahove 
vjere odvracate, nastojeci da je krivom prikazete, a znate da je istina? 
- A Allah motri na ono sto radite!" 

100. O vjernici, ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data 
Knjiga, oni ce vas, nakon sto ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti 
u nevjernike. 62 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

101. A kako mozete nevjernici postati kada vam se kazuju Allahovi ajeti i 
kada je medu vama Njegov Poslanik? A ko je cvrsto uz Allaha, taj je 
vec upucen na Pravi put. 

102. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo 
kao muslimani! 

103. Svi se cvrsto Allah ova uzeta drzite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite 
se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima nepri- 
jatelji, pa je On slozio srca vasa i vi ste postali, miloscu Njegovom, 
prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako 
vam Allah objasnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali. 

104. I neka medu vama bude onih koji ce na dobro pozivati i traziti da se 
cini dobro, a od zla odvracati - oni ce sta zele postici. 

105. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u misljenju podvojili kada 
su im vec jasni dokazi dosli - njih ceka patnja velika 

106. na Dan kada ce neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti. Onima u kojih 
lica budu crna red ce se: "Zasto ste, posto ste vjernici bili, nevjernici 
postali? Pa iskusite patnju zato sto niste vjerovali!" 

107. A oni u kojih lica budu bijela bice u Allahovoj milosti, u njoj ce 
vjecno ostati. 

108. To su, eto, Allahovi dokazi; Mi ih tebi istinito kazujemo! A Allah ne 
zeli da ikome nepravdu ucini. 63 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

109. Allahovo je sve sto je na nebesima i na Zemlji i Allahu se sve vraca. 

no. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: trazite da se cine 
dobra djela, a od nevaljalih odvracate, i u Allaha vjerujete. A kad bi 
sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i 
pravih vjernika, ali, vecinom su nevjernici. 

in. Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijedati; ako vas na- 
padnu, dace se u bijeg i poslije im pomoci nece biti. 

112. Ma gdje se nasli, bice ponizeni, ako se ne stave pod Allah ovu zastitu 
i zastitu muslimana, i zasluzice Allah ovu srdzbu i snaci ce ih bijeda, 
zato sto u Allahove dokaze ne vjeruju i sto su, ni krive ni duzne, 
vjerovjesnike ubijali, i zato sto protiv Boga ustaju i sto u zlu svaku 
mjeru prekoracuju. 

113. Ali, nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu 
noc Allahove ajete citaju i mole se; 

114. oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traze da se cine dobra djela, a od 
nevaljalih odvracaju i jedva cekaju da ucine dobrocinstvo; - oni su 
cestiti; 

115. bilo kakvo dobro da urade, bice za nj nagradeni. - A Allah dobro 
zna one koji se Njega boje. 64 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

116. One koji ne vjeruju nece odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova ni 
djeca njihova; oni ce stanovnici Dzehennema biti, u njemu ce vjecno 
ostati. 

117. Ono sto u zivotu na ovome svijetu udijele slicno je usjevu onih koji 
su se prema sebi ogrijesili, koji vjetar pun leda pogodi i unisti ga. Ne 
cini njima Allah nepravdu, oni je sami sebi cine. 

118. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo 
propast zele: jedva cekaju da muka dopadnete, mrznja izbija iz nji- 
hovih usta, a jos je gore ono sto kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo 
dokaze, ako pameti imate. 

119. Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve Knjige. Kad 
vas sretnu, govore: "Vjerujemo!" - a cim se nadu nasamo, od srdzbe 
prema vama grizu vrhove prstiju svojih. Reci: "Umrite od muke!" - 
Allahu su, zaista, dobro poznate misli svacije. 

120. Ako kakvo dobro docekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevo- 
lja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono sto vam se zabranjuje - 
izbjegavali, njihovo lukavstvo vam nece nimalo nauditi. Allah, zaista, 
dobro zna ono sto oni rade. 

121. A kada si ti poranio, i celjad svoju ostavio da vjernicima odredis 
mjesta pred borbu - a Allah sve cuje i zna - 6S 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

122. kada dva krila vasa zamalo nisu uzmakla, Allah ih je sacuvao. - Neka 
se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju! 

123. Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni - zato se 
bojte Allaha, da biste bili zahvalni - 

124. kad si ti rekao vjernicima: "Zar vam nece biti dovoljno da vam Go- 
spodar vas tri hiljade meleka u pomoc posalje? 

125. Hoce! Ako budete izdrzljivi i poslusni, i ako vas oni napadnu odmah, 
Gospodar vas ce vam poslati u pomoc pet hiljada meleka, sve obilje- 
zenih." 

126. To je Allah ucinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vasa 
ulije - a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudroga - 

127. da jednu skupinu nevjernika unisti ili da ih osramoti, te da se vrate 
razocarani. 

128. Od tebe ne zavisi da li ce On pokajanje njihovo primiti ili ce ih na 
muke staviti, jer oni su zaista nasilnici. 

129. A Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji! On 
oprasta onome kome hoce, a na muke stavlja onoga koga hoce; - 
Allah prasta i samilostan je. 

130. O vjernici, bezdusni zelenasi ne budite, i Allaha se bojte, jer cete tako 
postici ono sto zelite, 

131. i cuvajte se vatre za nevjernike pripremljene, 

132. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana, 66 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

133. i nastojte zasluziti oprost Gospodara svoga i Dzennet prostran kao 
nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, 

134. za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdzbu 
savladuju i ljudima prastaju - a Allah voli one koji dobra djela cine: 

135. i za one koji se, kada grijeh pocine ili kad se prema sebi ogrijese, 
Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole - a ko ce oprostiti grijehe 
ako ne Allah? - i koji svjesno u grijehu ne ustraju. 

136. Njih ceka nagrada - oprost od Gospodara njihova i dzennetske basce 
kroz koje ce rijeke teci, u kojima ce vjecno ostati, a divne li nagrade 
za one koji budu tako postupili! 

137. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i po- 
smatrajte kako su zavrsili oni koji su poslanike u laz ugonili. 

138. To je objasnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se 
Allaha boje. 

139. I ne gubite hrabrost i ne zalostite se; vi cete pobijediti ako budete 
pravi vjernici. 

140. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi 
dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na 
one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao sehide - a Allah ne voli 
nevjernike — 67 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

141. i da bi vjernike ocistio, a nevjernike unistio. 

142. Zar mislite da cete uci u Dzennet, a da Allah ne ukaze na one od vas 
koji se bore i na one koji su izdrzljivi? 

143. A vi ste smrt prizeljkivali prije nego sto ste se s njom suocili, pa ste 
je, eto, ocima svojim vidjeli. 

144. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako 
bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj 
ko se stopama svojim vrati nece Allahu nimalo nauditi, a Allah ce 
zahvalne sigurno nagraditi. 

145. Sve sto je zivo umire Allahovom voljom u casu sudenom. Dacemo 
onome koji zeli nagradu na ovome svijetu, a dacemo i onome koji 
zeli nagradu na onome svijetu i sigurno cemo zahvalne nagraditi. 

146. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici 
borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu 
snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali - a Allah izdrzljive 
voli - 

147. i samo su govorili: "Gospodaru nas, oprosti nam krivice nase i ne- 
umjerenost nasu u postupcima nasim, i ucvrsti korake nase i pomozi 
nam protiv naroda koji ne vjeruje!" 

148. I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu dace 
im nagradu vecu nego su zasluzili - a Allah voli one koji dobra djela 

cine. 68 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

149. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratice 
vas stopama vasim i bicete izgubljeni - 

150. samo je Allah zastitnik vas i On je najbolji pomagac. 

151. Mi cemo uliti strah u srca onih koji nece da vjeruju zato sto druge 
Allahu ravnim smatraju, o kojima On nije objavio nista; Dzehennem 
ce njihovo boraviste postati, a grozno ce prebivaliste nevjernika biti. 

152. Allah je ispunio obecanje Svoje kada ste neprijatelje, voljom Njego- 
vom, nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svom polozaju 
se raspravljati poceli, kada niste poslusali, a On vam je vec bio ukazao 
na ono sto vam je drago - jedni od vas su zeljeli ovaj svijet, a drugi 
onaj svijet - onda je On, da bi vas iskusao, ucinio da uzmaknete 
ispred njih. I On vam je vec oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar 
prema vjernicima! 

153. Kada ste ono uzmicali, ne obaziruci se ni na koga, dok vas je Poslanik 
zvao iza vasih leda, Allah vas je kaznio brigom na brigu; da ne biste 
tugovali za onim sto vam je izmaklo i nije vas zadesilo. - A Allah 
dobro zna ono sto radite. 69 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

154. Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas 
uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misled o Allahu ono sto 
nije istina, kao sto pagani misle govoreci: "Gdje je pobjeda koja nam 
je obecana?" Reci: "O svemu odlucuje samo Allah!" Oni u sebi kriju 
ono sto tebi ne pokazuju. "Da smo se za bilo sta pitali", govore oni, 
"ne bismo ovdje izginuli." Reci: "I da ste u kucama svojim bili, opet 
bi oni kojima je sudeno da poginu na mjesta pogibije svoje izisli, da 
bi Allah ispitao ono sto je u vasim grudima i da bi istrazio ono sto je 
u vasim srcima - a Allah zna svacije misli." 

155. One medu vama koji su uzmakli na dan kad su se dvije vojske su- 
kobile uistinu je sejtan naveo da posrnu, zbog onoga sto su prije 
pocinili. A Allah im je vec oprostio jer - Allah prasta i blag je. 

156. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braci svojoj kada 
odu na daleke pute ili kada boj biju: "Da su s nama ostali, ne bi 
umrli i ne bi poginuli" - da Allah ucini to jadom u srcima njihovim; 
i zivot i smrt Allahovo su djelo, On dobro vidi ono sto radite. 

157. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost 
Allahova su zaista bolji od onoga sto oni gomilaju. 70 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

158. Bilo da umrete ili poginete, sigurno cete se pred Allahom iskupiti. 

159. Samo Allahovom miloscu ti si blag prema njima; a da si osoran i 
grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im prastaj i moli da im 
bude oprosteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlucis, onda se 
pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. 

160. Ako vas Allah pomogne, niko vas nece moci pobijediti, a ako vas 
ostavi bez podrske, ko je taj ko vam, osim Njega, moze pomoci? I 
samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici! 

161. Nezamislivo je da Vjerovjesnik sta utaji! A onaj ko nesto utaji - do- 
nijece na Sudnji dan to sto je utajio i tada ce se svakome u potpunosti 
dati ono sto je zasluzio, nikome se nepravda nece uciniti. 

162. Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zasluzio moze porediti s onim 
koji je Allahovu srdzbu navukao i cije ce prebivaliste biti Dzehen- 
nem? - A uzasno je to boraviste! 

163. Oni su u Allaha - po stepenima. A Allah dobro vidi ono sto oni rade. 

164. Allah je vjernike miloscu Svojom obasuo kad im je jednog izmedu 
njih kao poslanika poslao, da im rijeci Njegove kazuje, da ih ocisti i 
da ih Knjizi i mudrosti nauci, jer su prije bili u ocitoj zabludi. 

165. Zar - kad vas je snasla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, 
mozete red: "Otkud sad ovo?!" Reci: "To je od vas samih!" Allah, 
zaista, sve moze. 71 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

166. Ono sto vas je zadesilo onoga dana kada su se sukobile dvije vojske 
bilo je Allahovom voljom - da bi otkrio ko su pravi vjernici, 

167. i da bi otkrio ko su licemjeri, oni koji su, kad im je receno: "Dodite, 
borite se na Allahovu putu ili se branite!" - odgovorili: "Da znamo 
da ce pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili." Toga dana bili 
su blize nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili 
ono sto nije bilo u srcima njihovim. —A Allah dobro zna ono sto oni 
kriju. 

168. Onima koji se nisu borili, a o braci svojoj govorili: "Da su nas poslu- 
sali, ne bi izginuli", red: "Pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite!" 

169. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! 
Ne, oni su zivi i u obilju su kod Gospodara svoga, 

170. radosni zbog onoga sto im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog 
onih koji im se jos nisu pridruzili, za koje nikakva straha nece biti i 
koji ni za cim nece tugovati; 

171. radovace se Allah ovoj nagradi i milosti i tome sto Allah nece dopu- 
stiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. 

172. One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, 
one izmedu njih, koji su dobro cinili i bogobojazni bili - ceka velika 
nagrada; 

173. one kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog 
vas, trebate ih se pricuvati!" - to ucvrstilo vjerovanje, pa su rekli: 
"Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!" 72 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

174. I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, ni- 
kakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njimazadovoljan 
- a Allah je neizmjerno dobar. 

175. To vas je samo sejtan plasio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a 
bojte se Mene, ako ste vjernici! 

176. Neka te ne zaloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo nece 
Allahu nauditi; Allah ne zeli da im da bilo kakvu nagradu na onome 
svijetu, i njih ceka patnja velika. 

177. Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili nece Allahu 
nimalo nauditi; njih ceka patnja velika. 

178. Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to sto im dajemo 
dug zivot. Mi im ga dajemo samo zato da sto vise ogreznu u grijehu; 
njih ceka sramna patnja. 

179. Allah nece vjernike s licemjerima izmijesane ostaviti, vec ce lose od 
dobrih odvojiti. Allah vama nece ono sto je skriveno otkriti, vec On 
za to odabere onoga koga hoce od poslanika Svojih; zato vjerujte u 
Allaha i poslanike Njegove; i ako budete vjerovali i Allaha se bojali, 
ceka vas nagrada velika. 

180. Neka oni koji skrtare u onome sto im Allah iz obilja Svoga daje ni- 
kako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem 
danu bice im o vratu objeseno ono cime su skrtarili, a Allah ce nebesa 
i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono sto radite. 73 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

181. Allah je cuo rijeci onih koji su rekli: "Allah je siromasan, a mi smo 
bogati!" Naredicemo Mi da se pribiljezi ono sto su oni rekli, kao i 
sto su, ni krive ni duzne, vjerovjesnike ubijali, i reci cemo: "Iskusite 
patnju u ognju 

182. zbog djela ruku vasih!" - A Allah nije nepravedan prema robovima 
Svojim. 

183. Jevrejima koji govore: "Bog nam je naredio da ne vjerujemo nijed- 
nom poslaniku prije nego sto prinese zrtvu koju ce vatra progutati" 

- reci: "I prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o 
kome govorite, pa zasto ste ih, ako istinu govorite, ubijali?" 

184. A ako i tebe budu lascem smatrali - pa, i prije tebe su smatrani la- 
scima poslanici koji su jasne dokaze i listove i Knjigu svjetilju dono- 
sili. 

185. Svako zivo bice ce smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobicete u 
potpunosti place vase, i ko bude od vatre udaljen i u Dzennet uveden 

- taj je postigao sta je zelio; a zivot na ovome svijetu je samo varljivo 
nasladivanje. 

186. Vi cete sigurno biti iskusavani u imecima vasim, i zivotima vasim, i 
slusacete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije 
vas, a i od mnogobozaca. I ako budete izdrzali i Allaha se bojali pa 
tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni. 74 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

187. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da ce 
je sigurno ljudima objasnjavati i da nece iz nje nista kriti, oni su je, 
poslije, za leda svoja bacili i necim sto malo vrijedi zamijenili; a kako 
je ruzno to sto su u zamjenu dobili! 

188. Ne misli nikako da ce oni koje veseli ono sto rade i kojima je drago 
da budu pohvaljeni i za ono sto nisu ucinili - nikako ne misli da ce 
se kazne spasiti; njih ceka teska patnja. 

189. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah 
kadar sve! 

190. U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noci i dana su, zaista, zna- 
menja za razumom obdarene, 

191. za one koji i stojeci i sjedeci i lezeci Allaha spominju i o stvaranju ne- 
besa i Zemlje razmisljaju. "Gospodaru nas, Ti nisi ovo uzalud stvo- 
rio; hvaljen Ti budi i sacuvaj nas patnje u vatri! 

192. Gospodaru nas, onoga koga Ti budes u vatru ubacio Ti si vec osra- 
motio, a nevjernicima nece niko u pomoc priteci. 

193. Gospodaru nas, mi smo culi glasnika koji poziva u vjeru: 'Vjerujte u 
Gospodara vaseg!' - i mi smo mu se odazvali. Gospodaru nas, oprosti 
nam grijehe nase i predi preko hrdavih postupaka nasih, i ucini da 
poslije smrti budemo s onima dobrima. 

194. Gospodaru nas, podaj nam ono sto si nam obecao po poslanicima 
Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ces, doista, Svoje 
obecanje ispuniti!" 75 3 . ALU IMRAN - IMRANOVA PORODICA DZUZ 4. 

195. I Gospodar njihov im se odazva: "Nijednom trudbeniku izmedu vas 
trud njegov necu ponistiti, ni muskarcu ni zeni - vi ste jedni od dru- 
gih. Onima koji se isele i koji budu iz zavicaja svoga prognani i koji 
budu na putu Mome muceni i koji se budu borili i poginuli, sigurno 
cu preko hrdavih djela njihovih preci i sigurno cu ih u dzennetske 
basce, kroz koje ce rijeke teci, uvesti; nagrada ce to od Allaha biti. - 
A u Allaha je nagrada najljepsa." 

196. Neka te nikako ne obmanjuje to sto oni koji ne vjeruju po raznim 
zemljama putuju: 

197. kratko uzivanje, a poslije - Dzehennem ce biti mjesto gdje ce bora- 
viti, a uzasno je to prebivaliste! 

198. A one koji se Gospodara svoga boje cekaju dzennetske basce kroz 
koje ce rijeke teci, u kojima ce vjecno ostati - takav ce biti Allahov 
docek. A ono sto ima u Allaha bolje je za one koji budu dobri. 

199. Ima i sljedbenika Knjige koji vjeruju u Allaha i u ono sto se objavljuje 
vama i u ono sto je objavljeno njima, ponizni su prema Allahu, ne 
zamjenjuju Allahove rijeci za nesto sto malo vrijedi; oni ce nagradu 
od Gospodara njihova dobiti. - Allah ce zaista brzo racune svidjeti. 

200. O vjernici, budite strpljivi i izdrzljivi, na granicama bdijte i Allaha 
se bojte, da biste postigli ono sto zelite! 76 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 4. 

SURA 4 

En-Nisa— Zene 

(Medina - 176 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog covjeka stvara, 
a od njega je i driigu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muskarce 
i zene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom cijim jedni druge molite 

- i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. 

2. I sirocadi imanja njihova urucite, hrdavo za dobro ne podmecite i 
imetke njihove s imecima vasim ne trosite - to bi, zaista, bio vrlo 
veliki grijeh. 

3. Ako se bojite da prema zenama sirotama necete biti pravedni, onda 
se zenite onim zenama koje su vam dopustene, sa po dvije, sa po tri 
i sa po cetiri. A ako strahujete da necete pravedni biti, onda samo sa 
jednom; ili - eto vam onih koje posjedujete. Tako cete se najlakse 
nepravde sacuvati. 

4. I draga srca zenama vjencane darove njihove podajte; a ako vam one 
od svoje volje od toga sta poklone, to s prijatnoscu i ugodnoscu uzi- 
vajte. 

5. I rasipnicima imetke, koje vam je Allah povjerio na upravljanje, ne 
urucujte, a njihov imetak za njihovu ishranu i odijevanje trosite; i 
prijatne rijeci im govorite. 

6. I provjeravajte sirocad dok ne stasaju za brak; pa ako ocijenite da su 
zreli, urucite im imetke njihove. I ne zurite da ih rasipnicki potrosite 
dok oni ne odrastu. Ko je imucan - neka se uzdrzi, a ko je siromasan 

- neka onoliko koliko mu je, prema obicaju, neophodno trosi. A 
imetke im urucujte u prisustvu svjedoka. A dosta je to sto ce se pred 
Allahom racun polagati. 77 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 4. 

7. Muskarcima pripada dio onoga sto ostave roditelji i rodaci, a i ze- 
nama dio onoga sto ostave roditelji i rodaci, bilo toga malo ili mnogo, 
odredeni dio. 

8. A kada diobi prisustvuju rodaci, sirocad i siromasi, i njima nesto 
darujte i lijepu rijec im recite. 

9. I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu 
za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu. 

10. Oni koji bez ikakva prava jedu imetke sirocadi - doista jedu ono sto 
ce ih u vatru dovesti i oni ce u ognju gorjeti. 

11. Allah vam nareduje da od djece vase - muskom pripadne toliko ko- 
liko dvjema zenskima. A ako bude vise od dvije zenskih, njima - 
dvije trecine onoga sto je ostavio, a ako je samo jedna, njoj - po- 
lovina. A roditeljima, svakome posebno - sestina od onoga sto je 
ostavio, ako bude imao dijete; a ako ne bude imao djeteta, a naslje- 
duju ga samo roditelji, onda njegovoj materi - trecina. A ako bude 
imao brace, onda njegovoj materi - sestina, posto se izvrsi oporuka 
koju je ostavio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je blizi, roditelji 
vasi ili sinovi vasi. To je Allah ova zapovijed! - Allah, zaista, sve zna i 
mudar je. 78 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 4. 

12. A vama pripada - polovina onoga sto ostave zene vase, ako ne budu 
imale djeteta, a ako budu imale dijete, onda - cetvrtina onoga sto su 
ostavile, posto se izvrsi oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug. A 
njima- cetvrtina onoga sto vi ostavite, ako ne budete imali djeteta; a 
ako budete imali dijete, njima - osmina onoga sto ste ostavili, posto 
se izvrsi oporuka koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muskarac 
ili zena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili 
sestru, onda ce svako od njih dvoje dobiti - sestinu; a ako ih bude 
vise, onda zajednicki ucestvuju u trecini, posto se izvrsi, ne ostecujuci 
nikoga, oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug; to je Allahova 
zapovijed! - A Allah sve zna i blag je. 

13. To su Allah ovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku 
Njegovu - On ce uvesti u dzennetske basce, kroz koje ce rijeke teci, 
u kojima ce vjecno ostati, i to je uspjeh veliki. 

14. A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko 
granica Njegovih propisa prelazio - On ce u vatru baciti, u kojoj ce 
vjecno ostati; njega ceka sramna patnja. 79 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 4. 

15. Kada neke od zena vasih blud pocine, zatrazite da to protiv njih ce- 
tverica od vas posvjedoce, pa ako posvjedoce, drzite ih u kucama sve 
dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nade izlaz neki. 

16. A ako dvoje to ucine, izgrdite ih; pa ako se pokaju i poprave, onda 
ih na miru ostavite, jer Allah prima pokajanje i samilostan je. 

17. Allah prima pokajanje samo od onih koji ucine kakvo hrdavo djelo 
samo iz lahkomislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima ce Allah opro- 
stiti. - A Allah sve zna i mudar je. 

18. Uzaludno je kajanje onih koji cine hrdava djela, a koji, kad se nekom 
od njih priblizi smrt, govore: "Sad se zaista kajem!", a i onima koji 
umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili. 

19. O vjernici, zabranjuje vam se da zene kao stvari nasljedujete, preko 
volje njihove, i da im teskoce pricinjavate, s namjerom da nesto od 
onoga sto ste im darovali prisvojite, osim ako budu ocito zgrijesile. S 
njima lijepo zivite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguce 
je da je bas u onome prema cemu odvratnost osjecate Allah veliko 
dobro dao. 80 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 4. 

20. Ako hocete da jednu zenu pustite, a drugom se ozenite, i jednoj od 
njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte nista od toga. Zar da joj to 
nasilno oduzmete, cineci ocigledan grijeh? 

21. Kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim zivjeli i kada 
su one od vas cvrstu obavezu uzele. 

22. I ne zenite se zenama kojima su se zenili ocevi vasi - a sto je bilo, 
bice oprosteno; to bi, uistinu, bio razvrat, gnusoba i ruzan put. 

23. Zabranjuju vam se: matere vase, i kceri vase, i sestre vase, i sestre 
oceva vasih, i sestre matera vasih, i braticne vase, i sestricne vase, 
i pomajke vase koje su vas dojile, i sestre vase po mlijeku, i majke 
zena vasih, i pastorke vase koje se nalaze pod vasim okriljem od zena 
vasih s kojima ste imali bracne odnose - ali ako vi s njima niste imali 
bracne odnose, onda vam nije grijeh - i zene vasih rodenih sinova, 
i da sastavite dvije sestre - sto je bilo, bilo je, Allah zaista prasta i 
samilostan je - 81 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

24. i udate zene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi - 
a ostale su vam dozvoljene, ako zelite da im vjencane darove date i 
da se njima ozenite, a ne da blud cinite. A zenama vasim s kojima 
ste imali bracne odnose podajte vjencane darove njihove kao sto je 
propisano. I nije vam grehota ako se, poslije odredenog vjencanog 
dara, s njima nagodite. Allah zaista sve zna i mudar je. 

25. A onome medu vama koji nije dovoljno imucan da se ozeni slo- 
bodnom vjernicom - eto mu one u vasem vlasnistvu, robinje vase, 
vjernice - a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vase - ta jedne ste 
vjere. I zenite se njima, s dopustenjem vlasnika njihovih, i podajte 
im vjencane darove njihove, kako je uobicajeno, kada su cedne i kada 
javno ne cine blud i kada tajno ne zive s ljubavnicima. - A kada one 
kao udate pocine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za 
slobodne zene. - To je za onoga od vas koji se boji bluda; - a bolje 
vam je da se uzdrzite! Allah prasta i samilostan je. 

26. Allah zeli da vam objasni i da vas putevima kojima su isli oni prije 
vas uputi, i da vam oprosti. - A Allah sve zna i mudar je. 82 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

27. Allah zeli da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode 
zele da daleko s Pravog puta skrenete. 

28. Allah zeli da vam olaksa - a covjek je stvoren kao nejako bice. 

29. O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen nacin imanja ne prisvajajte 
- ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak - i jedni 
druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv. 

30. Onoga ko to nepravicno i nasilno uradi - Mi cemo u vatru baciti, 
to je Allahu lahko. 

31. Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, 
Mi cemo preci preko manjih ispada vasih i uvescemo vas u divno 
mjesto. 

32. I ne pozelite ono cime je Allah neke od vas odlikovao. Muskarcima 
pripada nagrada za ono sto oni urade, a zenama nagrada za ono sto 
one urade. I Allaha iz izobilja Njegova molite. - Allah, zaista, sve 
dobro zna! 

33. Mi smo odredili nasljednike svemu onome sto ostave roditelji i ro- 
daci. A onima s kojima ste sklopili ugovore - podajte njihov dio - 
Allah je, zaista, svemu svjedok. 83 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

34. Muskarci vode brigu o zenama zato sto je Allah dao prednost jed- 
nima nad drugima i zato sto oni trose imetke svoje. Zbog toga su 
cestite zene poslusne i za vrijeme muzevljeva odsustva vode brigu o 
onome o cemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih stiti. A one ci- 
jih se neposlusnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u 
postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslusne, onda 
im zulum ne cinite! - Allah je, zaista, uzvisen i velik! 

35. A ako se bojite razdora izmedu njih dvoje, onda posaljite jednog 
pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako 
oni zele izmirenje, Allah ce ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je 
obavijesten! 

36. I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A rodi- 
teljima dobrocinstvo cinite, i rodacima, i sirocadi, i siromasima, i 
komsijama bliznjim, i komsijama daljnjim, i drugovima, i putni- 
cima, i onima koji su u vasem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji 
se ohole i hvalisu, 

37. one koji skrtare i traze od drugih da budu skrti i koji kriju ono sto im 
je Allah iz obilja Svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili 
sramnu patnju - 84 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

38. i one koji trose imanja svoja da se pred svijetom pokazu, a ni u Allaha 
ni u onaj svijet ne vjeruju. -A kome je sejtan drug, zao mu je drug! 

39. A sta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga sto 
im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna? 

40. Allah nece nikome ni trunku nepravde uciniti. Dobro djelo On ce 
umnogostruciti i jos od Sebe nagradu veliku dati. 

41. A sta ce, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe 
dovedemo kao svjedoka protiv ovih? 

42. Tog dana jedva bi docekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv 
Poslanika dizali da je nad njima zemlja poravnana; a od Allaha nece 
mod nijednu rijec sakriti. 

43. O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete 
znali sta izgovarate, i kada ste dzunubi - osim ako ste putnici - sve 
dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od 
vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa zenama, a ne 
nadete vode, onda dlanovima cistu zemlju dotaknite i lica vasa i ruke 
vase potarite. -Allah, zaista, brise grijehe i prasta. 

44. Zar ne vidis kako oni kojima je dat dio Knjige Pravi put zamjenjuju 
za zabludu i zele da i vi s Pravog puta skrenete? 8S 45. 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

Allah dobro poznaje neprijatelje vase, i Allah je dovoljan zastitnik i 
Allah je dovoljan pomagac! 46. Ima jevreja koji izvrcu smisao rijecima i govore uvijajuci jezicima 
svojim i huleci pravu vjeru: "Cujemo, ali se ne pokoravamo!" i "Cuj, 
ne culi te!" i "Ra'ina" A da oni kazu: "Cujemo i pokoravamo se!" 
i "Cuj!" i "Pogledaj na nas!" - bilo bi za njih bolje i ispravnije; ali, 
Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih 
vjeruje. 

47. O vi kojima je Knjiga data, u ovo sto objavljujemo povjerujte - ono 
sto potvrduje kao istinito ono sto vec imate - prije nego sto izbri- 
semo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih 
prokunemo kao sto smo prokleli one koji nisu subotu postivali. - A 
Allahova zapovijest se mora izvrsiti. 

48. Allah nece oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostice 
manje grijehove od toga kome On hoce. A onaj ko drugog smatra 
Allahu ravnim cini, izmisljajuci laz, grijeh veliki. 

49. Zar ne vidis one koji sebe smatraju od grijeha cistim? Medutim, 
Allah oslobada od grijeha onoga koga On hoce, i nikome se nece, 
ni koliko trun jedan, nepravda uciniti. 

50. Pogledaj kako izmisljaju laz o Allahu! A to je dovoljno da se tesko 
ogrijese. 

51. Zar ne vidis one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i 
sejtana vjeruju, a o neznaboscima govore: "Oni su na ispravnijem 
putu od vjernika." 86 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

52. Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah prokleo neces naci 
nikoga ko bi mu pomogao. 

53. Kada bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi nista dali, 

54. ili bi ljudima na onome sto im je Allah iz obilja Svoga darovao za- 
vidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i 
carstvo im veliko darovali, 

55. i bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvracali 
- njima je dovoljan Dzehennem, oganj uzareni! 

56. One koji ne vjeruju u dokaze Nase Mi cemo sigurno u vatru baciti; 
kad im se koze ispeku, zamijenicemo im ih drugim kozama da osjete 
pravu patnju. Allah je, zaista, silan i mudar. 

57. A one koji vjeruju i cine dobra djela uvescemo, sigurno, u dzennetske 
basce, kroz koje ce rijeke teci; u njima ce vjecno i zauvijek ostati, a 
u njima ce ciste zene imati, i u debelu hladovinu cemo ih uvesti. 

58. Allah vam zapovijeda da odgovorne sluzbe onima koji su ih dostojni 
povjeravate i kada ljudima sudite da pravicno sudite. Uistinu je divan 
Allahov savjet! - A Allah doista sve cuje i vidi. 

59. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i pred- 
stavnicima vasim. A ako se u necemu ne slazete, obratite se Allahu i 
Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za 
vas rjesenje ljepse. 87 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

60. Zar ne vidis one koji tvrde da vjeruju u ono sto se objavljuje tebi i u 
ono sto je objavljeno prije tebe pa ipak zele da im se pred sejtanom 
sudi, a naredeno im je da ne vjeruju u njega. A sejtan zeli da ih u 
veliku zabludu navede. 

61. Kad im se kaze: "Prihvatite ono sto Allah objavljuje, i Poslanika!" - 
vidis licemjere kako se od tebe sasvim okrecu. 

62. A sta ce tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva ne- 
sreca, pa ti dodu kunuci se Allahom: "Mi smo samo htjeli da ucinimo 
dobro i da bude sloge." 

63. Allah dobro zna sta je u srcima njihovim, zato se ti ne obaziri na 
rijeci njihove i posavjetuj ih, i reci im o njima ono sto ce ih dirnuti. 

64. A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allaho- 
vom naredenju, pokoravali. A da oni koji su se sami prema sebi ogri- 
jesili dodu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli 
za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv 

65. I tako Mi Gospodara tvoga, oni nece biti vjernici dok za sudiju u 
sporovima medusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude 
tvoje u dusama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne 
pokore. 88 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

66. A da smo Mi njima naredili: "Poubijajte se!" - ili: "Iselite se iz zavi- 
caja svog!", malo ko od njih bi to ucinio. A kada bi oni onako kako 
im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi cvrsci u vjeri - 

67. i tada bismo im Mi, sigurno, veliku nagradu dali 

68. i na Pravi put ih usmjerili. 

69. Oni koji su poslusni Allahu i Poslaniku bice u drustvu vjerovjesnlka, 
i pravednlka, i sehlda, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju 
darovao. A kako ce oni divni drugovi biti! 

70. Ta blagodat ce od Allaha biti, a dovoljno je to sto Allah sve zna. 

71. O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u cetama ili odjednom svi. 

72. Medu vama ima i takvih koji ce sigurno oklijevati i koji ce, ako do- 
zivite poraz, red: "Sam Allah mi je milost Svoju ukazao sto s njima 
nisam bio!" 

73. A ako vam Allah da pobjedu, on ce sigurno reci - kao da je izmedu 
vas i njega bilo nekakvo prijateljstvo: "Da sam, kojom srecom, s 
njima bio, veliki plijen bih dobio!" 

74. I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne zale zrtvovati zivot 
na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, 
pa pogine ili pobijedi, Mi cemo, sigurno, obilno nagraditi. 89 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

75. A zasto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlacene, za mu- 
skarce i zene i djecu, koji uzvikuju: "Gospodaru nas, izbavi nas iz 
ovoga grada, ciji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zastitnika i 
Ti nam podaj onoga ko ce nam pomoci!" 

j6. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na sejtanovom. 
Zato se borite protiv sejtanovih sticenika, jer je sejtanovo lukavstvo 
zaista slabo. 

-j-j. Zar ne vidis one kojima je receno: "Dalje od boja, vec molitvu obav- 
ljajte i milostinju dajite!" A kada im bi propisana borba, odjednom 
se neki od njih pobojase ljudi, kao sto se Allaha boje, ili jos vise, i 
uzviknuse: "Gospodaru nas, zasto si nam borbu propisao? Da si nas 
toga jos neko vrijeme postedio!" Reci: "Uzivanje na ovome svijetu je 
kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se 
od vas ni koliko trun jedan nece uciniti nepravda." 

78. Ma gdje bili, stici ce vas smrt, pa kad bi bili i u visokim kulama. Ako 
ih stigne kakvo dobro, oni vele: "Ovo je od Allaha!", a snade li ih 
kakvo zlo, govore: "Ovo je zbog tebe!" Reci: "Sve je od Allaha!" Pa 
sta je tim ljudima?! - oni kao da ne razumiju ono sto im se govori! 

79. Sreca koja ti se dogodi od Allaha je, a nesrecu koja te zadesi sam si 
zasluzio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je 
dovoljan svjedok. 90 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

80. Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu 
okrece - pa, Mi te nismo poslali da im cuvar budes. 

81. Licemjeri govore: "Pokoravamo se!", a kada odu od tebe, onda neki 
od njih nocu snuju nesto sto je suprotno onome sto ti govoris, i Allah 
naredi da se ono sto oni snuju pribiljezi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha 
se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zastitnik. 

82. A zasto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne 
od Allaha, sigurno bi u njemu nasli mnoge protivrjecnosti. 

83. Kada saznaju za nesto vazno, a tice se sigurnosti ili opasnosti, oni 
to razglase. A da se oni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima 
svojim, saznali bi od njih ono sto zele saznati. A da nije Allahove 
dobrote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim malo vas, 
sigurno, sejtana slijedili. 

84. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstici i 
vjernike; Allah ce zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jaci 
i kazne Njegove su strozije. 

85. Onaj ko se bude za dobro zalagao - bice i njemu udio u nagradi, a 
onaj ko se bude za zlo zauzimao - bice i njemu udio u kazni. - A 
Allah nad svim bdi. 

86. Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepsim od njega otpozdra- 
vite, ili ga uzvratite, jer ce Allah za sve obracun traziti. 91 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

87. Allah ce vas - nema drugog boga osim Njega - sigurno sabrati na 
Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A cije su rijeci od Allaho- 
vih rijeci istinitije? 

88. Zasto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio 
u nevjernike zbog postupaka njihovih? Zar zelite da na Pravi put 
uputite one koje je Allah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u 
zabludi ostavi - ti nikada neces na Pravi put uputiti. 

89. Oni bi jedva cekali da i vi budete nevjernici kao sto su i oni nevjer- 
nici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvacajte kao prijatelje dok 
se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leda, onda ih hvatajte i ubijajte 
gdje god ih nadete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagaca ne 
prihvacajte, 

90. osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor 
o nenapadanju, ili vam dodu, a tesko im je da se bore protiv vas ili 
plemena svog. A da Allah hoce, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se, 
uistinu, protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju 
vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava 
protiv njih. 

91. Vi cete nailaziti i na one koji zele biti sigurni i od vas i od naroda svog; 
kad god se pozovu da budu mnogobosci, vrate se u bezvjerstvo. Ako 
se oni ne okane vas i ne ponude vam mir i ako ne prestanu vojevati 
protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo 
vam dajemo protiv njih. 91 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

92. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se moze dogoditi samo - 
nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice - mora osloboditi ropstva 
jednog roba- vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj; oslobo- 
den je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji 
vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog 
roba-vjernika; a ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati 
krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba-vjernika. 
Ne nade li, mora uzastopce postiti dva mjeseca da bi Allah primio 
pokajanje - a Allah sve zna i mudar je. 

93. Onome ko hotimicno ubije vjernika kazna ce biti — Dzehennem, u 
kome ce vjecno ostati; Allah ce na njega gnjev Svoj spustiti i proklece 
ga i patnju mu veliku pripremiti. 

94. O vjernici, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve dobro ispitajte 
i onome ko vam nazove selam ne recite: "Ti nisi vjernik!" — kako 
biste se domogli ovozemaljskih dobara; ta u Allaha su mnoge dobiti! 
I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost Svoju; zato 
uvijeksve dobro ispitajte, aAllahu je, zaista, poznato ono sto radite. 93 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

95. Vjernici koji se ne bore - osim onih koji su za borbu nesposobni - 
nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim 
i zivotima svojim. One koji se budu borili ulazuci imetke svoje i 
zivote svoje Allah ce odlikovati citavim stepenom nad onima koji se 
ne budu borili, i On svima obecava lijepu nagradu. Allah ce borcima, 
a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu, 

96. pocasti od Sebe i oprost i milost. - Allah prasta i samilostan je. 

97. Kad budu uzimali duse onima koji su se prema sebi ogrijesili, meleki 
ce upitati: "Sta je bilo s vama?" - "Bili smo potlaceni na Zemlji" 
- odgovorice. - "Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste 
mogli nekud iseliti?" — red ce meleki, i zato ce njihovo prebivaliste 
biti Dzehennem, a uzasno je on boraviste. 

98. Samo nemocnim muskarcima, i zenama, i djeci, koji nisu bili do- 
voljno snalazljivi i nisu znali puta, 

99. Allah ce, ima nade, oprostiti jer Allah brise grijehe i prasta. 

100. Onaj ko se iseli Allaha radi naci ce na Zemlji mnogo mjesta, uprkos 
svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj 
radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha 
njemu je sigurna. - A Allah mnogo prasta i milostiv je. 

101. Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite, i kada se bojite 
da ce vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam, doista, 
otvoreni neprijatelji. 94 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

102. Kada ti budes medu njima i kad odlucis da zajedno sa njima obavis 
molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oruzje 
uzmu; i dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a 
onda neka dodu oni koji jos nisu obavili molitvu pa neka i oni obave 
molitvu s tobom, ali neka drze oruzje svoje i neka budu oprezni. Ne- 
vjernici bi jedva docekali da oslabi paznja vasa prema oruzju i orudu 
vasem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala 
kisa ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oruzje svoje odlozite, 
samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu pat- 
nju. 

103. A kada molitvu zavrsite, Allaha spominjite, i stojeci, i sjedeci, i le- 
zeci. A u sigurnosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima 
je propisano da u odredeno vrijeme molitvu obavljaju. 

104. Nemojte malaksati trazeci neprijatelja; ako vi trpite bol, trpe i oni bol 
kao i vi, a vi se jos od Allaha nadate onome cemu se oni ne nadaju. 
- A Allah sve zna i mudar je. 

105. Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudis onako 
kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama, 9 5 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

106. i zamoli oprost od Allaha - Allah, uistinu, prasta i samilostan je. 

107. I ne brani one koji su u dusama svojim podmukli jer Allah nikako 
ne voli onoga ko je podmukao, grjesnik. 

108. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima 
i kad nocu smisljaju rijeci kojima On nije zadovoljan; Allah dobro 
zna sve ono sto oni rade. 

109. Eto, vi ih branite na ovome svijetu, a ko ce ih pred Allahom na Sud- 
njem danu braniti, ili ko ce im zastupnik biti? 

no. Onaj ko kakvo zlo ucini ili se prema sebi ogrijesi pa poslije zamoli 
Allaha da mu oprosti - naci ce da Allah prasta i da je milostiv. 

in. Onaj ko grijeh uradi - na svoju stetu ga je uradio. - A Allah sve zna 
i mudar je. 

112. A onaj ko kakav prijestup ili grijeh pocini pa time neduzna covjeka 
potvori - natovario je na sebe i kletvu i grijeh ociti. 

113. Da nije Allahove dobrote i Njegove milosti prema tebi - neki poje- 
dinci njihovi su bili naumili da te prevare - ali su samo sebe prevarili, 
a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i 
uci te onome sto nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi! 96 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

114. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim 
kada traze da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela cine ili da 
se uspostavlja sloga medu ljudima. A ko to cini iz zelje da Allahovu 
naklonost stekne Mi cemo mu, sigurno, veliku nagradu dati. 

115. Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je Pravi put, i koji 
pode putem koji nije put vjernlka, pusticemo da cini sta hoce, i ba- 
cicemo ga u Dzehennem - a uzasno je on boraviste! 

116. Allah, sigurno, nece oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a 
oprostice kome hoce ono sto je manje od toga. A daleko je zalutao 
onaj ko smatra da je Allahu neko ravan. 

117. Oni se mimo Allaha zenskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se 
drugom do sejtanu prkosniku, 

118. prokleo ga Allah! A on je rekao: "Ja cu se, sigurno, potruditi da pre- 
otmem za sebe odreden broj Tvojih robova, 

119. i navodicu ih, sigurno, na stranputice, i primamljivacu ih, sigurno, 
laznim nadama, i sigurno cu im zapovijediti pa ce stoci usi rezati, i 
sigurno cu im narediti pa ce stvorenja Allahova mijenjati!" A onaj ko 
za zastitnika sejtana prihvati, a ne Allaha, doista ce propasti! 

120. On im obecava i primamljuje ih laznim nadama, a ono sto im sejtan 
obeca samo je obmana. 

121. Njihovo prebivaliste bice Dzehennem i oni iz njega nece naci spasa! 97 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

122. One koje vjeruju i cine dobra djela uvescemo u dzennetske basce 
kroz koje ce rijeke teci, u kojima ce vjecno i zauvijek ostati - Allahovo 
je istinito obecanje, a cije su rijeci od Allahovih istinitije! 

123. To nece biti ni po vasim zeljama ni po zeljama sljedbenika Knjige; 
onaj ko radi zlo bice kaznjen za to i nece naci, osim Allaha, ni zastit- 
nika ni pomagaca; 

124. a onaj ko cini dobro, bio muskarac ili zena, a vjernik je - uci ce u 
Dzennet i nece mu se uciniti ni koliko trun jedan nepravda. 

125. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, cineci jos i 
dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? - A Ibra- 
hima je Allah uzeo za prijatelja. 

126. Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji; i Allah sve 
zna. 

127. Oni traze od tebe propise o zenama. Reci: "Allah ce vam objasniti 
propise o njima - nesto vam je vec kazano u Knjizi o zenama siro- 
tama, kojima uskracujete ono sto im je propisano a ne zelite se njima 
ozeniti, i o nejakoj djeci, i o tome da sa sirocadi trebate pravedno po- 
stupati. A Allah, sigurno, zna za dobro koje ucinite. 98 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

128. Ako se neka zena plasi da ce joj se muz poceti joguniti ili da ce je 
zanemariti, onda se oni nece ogrijesiti ako se nagode - a nagodba 
je najbolji nacin - ta ljudi su stvoreni lakomi! I ako vi budete lijepo 
postupali i Allaha se bojali - pa, Allah dobro zna ono sto radite. 

129. Vi ne mozete potpuno jednako postupati prema zenama svojim ma 
koliko to zeljeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu 
ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se 
klonili - pa, Allah ce, zaista, oprostiti i samilostan biti. 

130. A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah ce ih, iz obilja Svoga, neovi- 
snim uciniti — Allah je neizmjerno dobar i mudar. 

131. Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji. Mi smo 
onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, vec zapovijedili da 
se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali - pa, uistinu, Allahovo je 
ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, Allah nije ni o kome 
ovisan i On je hvale dostojan! 

132. Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, i Allah je 
kao Gospodar dovoljan. 

133. Ako On hoce, vas ce ukloniti, o ljudi, a druge dovesti; On je kadar 
to uciniti. 

134. Onaj ko zeli nagradu na ovome svijetu - pa, u Allaha je nagrada i 
ovoga i onoga svijeta - a Allah sve cuje i sve vidi. 99 4- EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

135. O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedocite Allaha radi, pa i na 
svoju stetu ili na stetu roditelja i rodaka, bio on bogat ili siromasan, 
ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti - kako 
ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedocili ili svjedocenje 
izbjegavali - pa, Allah zaista zna ono sto radite. 

136. O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju 
On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A 
onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige 
Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao. 

137. Onima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, pa opet postali 
vjernici i ponovo postali nevjernici, i pojacali nevjerovanje, Allah do- 
ista nece oprostiti i nece ih na Pravi put izvesti. 

138. Bolnu patnju navijesti licemjerima, 

139. koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traze 
snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? 

140. On vam je vec u Knjizi objavio: kad cujete da Allahove rijeci poricu i 
da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to cine dok ne stupe u drugi 
razgovor, inace, bicete kao i oni. Allah ce, sigurno, zajedno sastaviti 
u Dzehennemu licemjere i nevjernike, 100 4. EN-NISA - ZENE DZUZ 5. 

141. onekoji iscekuju sta ce biti s vama: pa akovam Allah darujepobjedu, 
oni reknu: "Zar nismo bili uz vas?" A ako sreca posluzi nevjernike, 
onda govore njima: "Zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo 
odbranili od vjernika?" Na Sudnjem danu Allah ce vam svima pre- 
suditi! A Allah nece dati priliku nevjernicima da uniste vjernike. 

142. Licemjeri misle da ce Allaha prevariti, i On ce ih za varanje njihovo 
kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dizu, i samo zato da 
bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu; 

143. neodlucni su kome ce se privoljeti, da li ovima ili onima. A onoga 
koga Allah u zabludi ostavi - ti neces naci nacina da ga na Pravi put 
uputis. 

144. O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar 
hocete pruziti Allahu ocigledan dokaz protiv sebe? 

145. Licemjeri ce na samom dnu Dzehennema biti i ti im neces zastitnika 
naci; 

146. ali oni koji se pokaju i poprave i koji cvrsto Allaha prihvate i vjeru 
svoju u Allaha iskreno ispolje, bice s vjernicima, a Allah ce, sigurno, 
vjernicima veliku nagradu dati. 

147. Zasto bi vas Allah kaznjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah 
je blagodaran i sveznajuci. 101 4. EN-NISA - ZENE DZUz' 6. 

148. Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to moze samo onaj kome 
je ucinjena nepravda. - A Allah sve cuje i sve zna. 

149. Bilo da vi dobro djelo javno ucinite ili ga sakrijete ili nepravdu opro- 
stite - pa, Allah mnogo prasta i sve moze. 

150. Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i zele da izmedu 
Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: 
"U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo", i zele da izmedu toga 
nekakav stav zauzmu - 

151. oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili 
sramnu patnju. 

1 52. A oni koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne 
izdvajaju - On ce ih, sigurno, nagraditi. -A Allah prasta i samilostan 
je. 

153. Sljedbenici Knjige traze od tebe da im s neba spustis Knjigu. Pa, 
od Musaa su trazili i vise od toga, kad su, uglas, rekli: "Pokazi nam 
Allaha!" Zato ih je, zbog bezdusnosti njihove, munja osinula. Poslije 
su, kada su im ocigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo 
i to oprostili, a Musau smo ocitu vlast dali, 

154. i iznad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali, i Mi smo im 
rekli: "Na kapiju pognutih glava udite!" - i jos smo im rekli: "O 
subotu se ne ogrijesite!" - i od njih smo cvrsto obecanje uzeli. 102 4. EN-NISA - ZENE DZUz' 6. 

155. Ali zato sto su zavjet prekrsili i sto u Allahove dokaze nisu povje- 
rovali, sto su ni krive ni duzne vjerovjesnike ubijali i sto su govorili: 
"Nasa su srca okorjela" -Allah im je, zbog nevjerovanja, njihova srca 
zapecatio, pa ih je samo malo vjerovalo - 56. i zbog nevjerovanja njihova i zbog iznosenja teskih kleveta protiv 
Merjeme 157. i zbog rijeci njihovih: "Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, 
Allahova poslanika!" A nisu ga ni ubili ni raspeli, vec im se pricinilo. 
Oni koji su se o njemu u misljenju razilazili, oni su sami o tome u 
sumnji bili; o tome nisu nista pouzdano znali, samo su nagadali; a 
sigurno je da ga nisu ubili, 

158. vec ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar. 

159. I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, nece u 
njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on ce protiv 
njih svjedociti. 

160. I zbog teskog nasilja jevreja Mi smo im neka lijepa jela zabranili koja 
su im bila dozvoljena, i zbog toga sto su mnoge od Allahova puta 
odvracali 

161. i zato sto su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato sto su 
tude imetke na nedozvoljen nacin jeli. A za nevjernike medu njima 
Mi smo kaznu bolnu pripremili. 

162. Ali onima medu njima koji su u nauku sasvim upuceni, i pravim 
vjernicima - oni vjeruju u ono sto se objavljuje tebi i u ono sto 
je objavljeno prije tebe - narocito onima koji molitvu obavljaju i 
onima koji zekat daju i u Allaha i u onaj svijet vjeruju - njima cerao, 
sigurno, veliku nagradu dati. 103 4. EN-NISA - ZENE DZUz' 6. 

163. Mi objavljujemo tebi kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesni- 
cima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, 
i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, 
a Davudu smo dali Zebur - 

164. i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima 
ti nismo kazivali - a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao - 

165. o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi 
poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. - A 
Allah je silan i mudar. 

166. Allah svjedoci da je istina ono sto ti objavljuje, objavljuje ono sto On 
jedini zna, a i meleki svjedoce; - a dovoljan je Allah kao svjedok. 

167. Oni koji nece da vjeruju i koji od Allahova puta odvracaju daleko su 
zalutali. 

168. Onima koji nece da vjeruju i koji cine nepravdu Allah doista nece 
oprostiti i nece im Put pokazati, 

169. osim puta u Dzehennem, u kome ce vjecno i zauvijek ostati - to je 
Allahu lahko. 

170. O ljudi, Poslanik vam je vec donio Istinu od Gospodara vaseg; zato 
vjerujte - bolje vam je! A ako ne budete vjerovali - pa, Allahovo je 
ono sto je nebesima i na Zemlji, i Allah sve zna i mudar je. 104 4. EN-NISA - ZENE DZUz' 6. 

171. O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu 
govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov po- 
slanik, i Rijec Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; 
zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" 
Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je 
On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono sto je na nebesima i 
ono sto je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok. 

172. Mesihu nece biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni mele- 
kima, Njemu najblizim. A one kojima bude zazorno da se Njemu 
klanjaju, i koji se budu oholili, Allah ce ih sve pred Sebe sakupiti: 

173. vjernike koji su dobra djela cinili On ce prema zasluzi nagraditi i jos 
ce im, iz obilja Svoga, vise dati; a one koji su zazirali i oholili se - 
na nesnosne muke ce staviti i oni nece naci sebi, mimo Allaha, ni 
zastitnika ni pomagaca. 

174. O ljudi, dokaz vam je vec stigao od Gospodara vaseg i Mi vam objav- 
ljujemo jasnu Svjetlost. 

175. One koji budu u Allaha vjerovali i cvrsto se Njegovih propisa pridr- 
zavali - On ce, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim 
putem Sebi uputiti. 105 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

176. Oni traze od tebe rjesenje. Red: "Allah ce vam kazati propis o 'ke- 
lali'": ako neko umre, i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj - 
polovina njegove ostavstine, a on ce naslijediti nju ako ona ne bude 
imala dijete; a ako su dvije, njima - dvije trecine njegove ostavstine. 
A ako su oni braca i sestre, onda ce muskarcu pripasti dio jednak 
koliko dvjema zenama. To vam Allah objasnjava, da ne zalutate. A 
Allah zna sve. 

SURA 5 

El-Maide — Trpeza 

(Medina - 1 20 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona 
koja ce vam se navesti; dok obrede hadza obavljate, nije vam dozvo- 
ljeno loviti. Uistinu, Allah propisuje sto On hoce. 

2. O vjernici, ne omalovazavajte Allahove odredbe hadza, ni sveti mje- 
sec, ni kurbane, narocito one ogrlicama obiljezene, ni one ljude koji 
su krenuli ka Casnome hramu zeleci nagradu i naklonost Gospo- 
dara svoga. A kad obrede hadza obavite, onda loviti mozete. I neka 
vas mrznja koju prema nekim ljudima nosite, zato sto su vam spri- 
jecili pristup Casnome hramu, nikako ne navede da ih napadnete! 
Jedni drugima pomazite u dobrocinstvu i cestitosti, a ne sudjelujte u 
grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strasno kaznjava. 106 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

3. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono sto je zaklano u 
necije drugo, a ne u Allahovo ime, i sto je udavljeno i ubijeno; i sto 
je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri naceto - osim ako 
ste ga preklali - i sto je na zrtvenicima zrtvovano, i zabranjuje vam 
se gatanje strjelicama. To je porok! - Danas su nevjernici izgubili 
svaku nadu da cete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih - 
vec se bojte Mene. Sada sam vam vjeru vasu usavrsio i blagodat Svoju 
prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. - 
A onome ko bude primoran - kad hara glad, bez namjere da ucini 
grijeh, Allah ce oprostiti i samilostan biti. 

4. Pitaju te sto im se dozvoljava. Red: "Dozvoljavaju vam se lijepa jela 
i ono sto vam ulove zivotinje koje ste lovu poducili, onako kako je 
Allah vas naucio. Jedite ono sto vam one uhvate i spomenite Allahovo 
ime pri tome, i bojte se Allaha, jer Allah, zaista, brzo svida racune." 

5. Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se 
jela onih kojima je data Knjiga, i vasa jela su njima dozvoljena; i 
cestite vjernice su vam dozvoljene, i cestite kceri onih kojima je data 
Knjiga prije vas, kad im vjencane darove njihove dadete s namjerom 
da se njima ozenite, a ne da s njima blud cinite i da ih za priljeznice 
uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere - uzalud ce mu biti djela 
njegova i on ce, na onome svijetu, nastradati. 107 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

6. O vjernici, kad hocete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza 
lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza cla- 
naka; a ako ste dzunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na 
putu ili ako ste izvrsili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ze- 
nama, a ne nadete vode, onda rukama svojim cistu zemlju dotaknite 
i njima preko lica svojih i ruku svojih predite. Allah ne zeli da vam 
pricini poteskoce, vec zeli da vas ucini cistim i da vam blagodat Svoju 
upotpuni, da biste bili zahvalni. 

7. I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je 
obavezao, kad ste rekli: "Slusamo i pokoravamo se!" I bojte se Allaha, 
jer Allah zna svacije misli. 

8. O vjernici, duznosti prema Allahu izvrsavajte, i pravedno svjedocite! 
Neka vas mrznja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne na- 
vede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najblize cestitosti, 
i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono sto cinite! 

9. Onima koji budu vjerovali i dobra djela cinili Allah obecava oprost 
i nagradu veliku; 108 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

io. a oni koji ne budu vjerovali i dokaze Nase budu poricali - bice sta- 
novnici Dzehennema. 

ii. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki 
ljudi htjeli da vas se docepaju, a On je zadrzao ruke njihove. I bojte 
se Allaha, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! 

i2. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih — a izmedu njih bili smo 
postavili dvanaest starjesina - i Allah je rekao: "Ja sam s vama! Ako 
budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u posla- 
nike Moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, 
sigurno cu preci preko hrdavih postupaka vasih i uvescu vas u dzen- 
netske basce kroz koje ce rijeke teci. A onaj medu vama koji ni poslije 
ovoga ne bude vjerovao - s Pravog puta je skrenuo." 

13. Ali, zato sto su zavjet svoj prekrsili, Mi smo ih prokleli i srca njihova 
okrutnim ucinili. Oni su rijeci s mjesta na kojima su bile uklanjali, a 
dobar dio onoga cime su bili opominjani izostavili. I ti ces kod njih, 
osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti 
i ne karaj ih! -Allah, uistinu, voli one koji cine dobro. 109 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

14. Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: "Mi smo krscani" — 
ali su i oni dobar dio onoga cime su bili opominjani zaboravili, zato 
smo medu njih neprijateljstvo i mrznju do Sudnjega dana ubacili; a 
Allah ce ih, sigurno, obavijestiti o onome sto su radili. 

15. O sljedbenici Knjige, dosao vam je poslanik Nas da vam ukaze na 
mnogo sta sto vi iz Knjige krijete, i preko cega ce i preci. A od Allaha 
vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna 

16. kojom Allah upucuje na puteve spasa one koji nastoje steci zadovolj- 
stvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi 
put im ukazuje. 

17. Nevjernici su oni koji govore: "Bog je — Mesih, sin Merjemin!" Reci: 
"Ko moze sprijeciti Allaha da, ako hoce, unisti Mesiha, sina Merje- 
mina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji?" Allahova je vlast 
na nebesima i na Zemlji i na onome sto je izmedu njih; On stvara 
sto hoce, i Allah sve moze. no 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

18. I jevreji i krscani kazu: "Mi smo djeca Bozija i miljenici Njegovi." 
Red: "Pa zasto vas onda On kaznjava zbog grijehova vasih?" A nije 
tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoce On ce opro- 
stiti, a koga hoce, On ce kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na 
Zemlji i na onome sto je izmedu njih, i Njemu ce se svi vratiti. 

19. O sljedbenici Knjige, dosao vam je poslanik Nas - nakon sto je neko 
vrijeme prekinuto slanje poslanika - da vam objasni, da ne biste rekli: 
"Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji 
opominje!" Pa, dosao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i 
koji opominje. — A Allah sve moze. 

20. A kada Musa rece narodu svome: "O narode moj, sjetite se Allahove 
blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima ucinio, a 
mnoge vladarima, i dao vam ono sto nijednom narodu nije dao; 

21. o narode moj, udite u Svetu zemlju, koju vam je Allah dodijelio, i 
ne uzmicite nazad, pa da se vratite izgubljeni" - 

22. oni rekose: "O Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju necemo 
uci dok god oni iz nje ne izidu; pa ako oni iz nje izidu, mi cemo onda, 
sigurno, uci." 

23. Dva covjeka koja su se Allaha bojala i kojima je On darovao milost 
Svoju - rekose: "Navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prodete, 
bicete, sigurno, pobjednici; a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!" 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

24. "O Musa" - rekose oni - "dok god su oni u njoj mi necemo u nju 
ulaziti! Hajde ti i Gospodar tvoj pa se bijte, mi cemo ovdje ostati!" 

25. "Gospodaru moj" - rece Musa - "ja osim sebe imam moc samo nad 
bratom svojim; zato presudi nama i ljudima grjesnim!" 

26. "Cetrdeset godina oni ce zemljom lutati" - rece On - "jer ce im Sveta 
zemlja zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom grjesnim!" 

27. I ispricaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su 
njih dvojica zrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a 
od drugog nije, ovaj je rekao: "Sigurno cu te ubiti!" - "Allah prima 
samo od onih koji su dobri" - rece onaj. 

28. "I kad bi ti pruzio ruku svoju prema meni da me ubijes, ja ne bih 
pruzio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, Gospo- 
dara svjetova. 

29. Ja zelim da ti poneses i moj i svoj grijeh i da budes stanovnik u vatri. 
A ona je kazna za sve nasilnike." 

30. I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta 
jedan od izgubljenih. 

3 1 . Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao 
kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. "Tesko meni!" - povika on 
- "zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata 
svoga!" I pokaja se. 112 5. EL-MA'lDE - TRPEZA DZUz' 6. 

32. Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije ne- 
koga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne cini — 
kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se neciji zivot 
sacuva - kao da je svim ljudima zivot sacuvao. Nasi poslanici su im 
jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji 
sve granice zla prelazili. 

33. Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji 
nered na Zemlji cine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se 
unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je 
ponizenje na ovome svijetu, a na onome svijetu ceka ih patnja velika, 

34. ali ne i za one koji se pokaju prije nego sto ih se domognete! I znajte 
da Allah prasta i da je milostiv. 

35. O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na Putu 
Njegovu se borite da biste postigli sto zelite. 

36. Kada bi sve ono sto je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i jos 
toliko, i kada bi se htjeli otkupiti od patnje na onome svijetu, ne bi 
im se primilo. Njih ceka muka nesnosna. 113 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

37. Zazeljece oni da iz vatre izidu, ali im iz nje nece izlaska biti, za njih 
ce biti patnja neprestana. 

38. Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude ka- 
zna za ono sto su ucinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i 
mudar. 

39. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se - Allah ce, 
sigurno, oprostiti. Allah doista prasta i samilostan je. 

40. Ti, sigurno, znas da samo Allah ima vlast na nebesima i na Zemlji. 
On kaznjava onoga koga hoce, a prasta onome kome hoce. Allah sve 
moze. 

41. O Poslanice, neka te ne zabrinjava to sto brzo nevjerovanje ispolja- 
vaju oni koji ustima svojim govore: "Vjerujemo!", a srcem ne vjeruju, 
i jevreji koji izmisljotine mnogo slusaju i koji tude rijeci rado pri- 
hvacaju, a tebi ne dolaze, koji smisao rijeci s mjesta njihovih izvrcu 
i govore: "Ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako 
vam se ne presudi, onda nemojte pristati!" A onoga koga Allah zeli 
u njegovoj zabludi ostaviti, ti mu Allahovu naklonost ne mozes ni- 
kako osigurati. To su oni cija srca Allah ne zeli ocistiti; njih na ovome 
svijetu ceka ponizenje, a na onome svijetu patnja golema. 114 5. EL-MA'lDE - TRPEZA DZUz' 6. 

42. Oni mnogo lazi slusaju i rado ono sto je zabranjeno jedu; pa ako ti 
dodu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okrenes od njih, oni 
ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budes sudio, sudi im pravo jer 
Allah voli pravedne. 

43. A otkud da oni traze od tebe da im sudis kad imaju Tevrat, u kome 
su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni 
jer nisu nikakvi vjernici. 

44. Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su 
jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslusni i cestiti 
ljudi, i uceni, od kojih je trazeno da cuvaju Allahovu knjigu, i oni 
su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, vec 
se bojte Mene, i ne zamjenjujte rijeci Moje za nesto sto malo vrijedi! 
A oni koji ne sude prema onome sto je Allah objavio, oni su pravi 
nevjernici. 

45. Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za 
nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko 
od odmazde odustane, bice mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji 
ne sude prema onom sto je Allah objavio pravi su nasilnici. 115 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

46. Poslije njih poslali smo Isaa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat 
prije njega objavljen, a njemu smo dali Indzil, u kome je bilo uput- 
stvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je 
takoder bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali, 

47. i sljedbenicima Indzila smo bili naredili da sude prema onome sto 
je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome sto je 
Allah objavio - pravi su grjesnici. 

48. A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje 
objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome sto Allah 
objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od 
Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da 
je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere ucinio, ali, On 
hoce da vas iskusa u onome sto vam propisuje, zato se natjecite ko 
ce vise dobra uciniti; Allahu cete se svi vratiti, pa ce vas On o onome 
u cemu ste se razilazili obavijestiti. 

49. I sudi im prema onome sto Allah objavljuje i ne povodi se za prohtje- 
vima njihovim, i cuvaj ih se da te ne odvrate od necega sto ti Allah 
objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah zeli da ih zbog 
nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su, zaista, nevjernici. 

50. Zar oni traze da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha 
bolji sudija narodu koji cvrsto vjeruje? 116 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

51. O vjernici, ne uzimajte za zastitnike jevreje i krscane! Oni su sami 
sebi zastitnici! A njihov je onaj medu vama koji ih za zastitnike pri- 
hvati; Allah uistinu nece ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi 
nepravdu cine. 

52. Zato ti vidis one cija su srca bolesna kako se zure da s njima prijatelj- 
stvo sklope, govoreci: "Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi." A 
Allah ce, sigurno, pobjedu ili nesto drugo od sebe dati, pa ce se oni 
zbog onoga sto su u dusama svojim krili kajati, 

53. a oni koji vjeruju red ce: "Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, 
svojom najtezom zakletvom, da su zaista s vama?" Djela njihova bice 
ponistena, i oni ce nastradati. 

54. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne - pa, Allah ce, 
sigurno, umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, 
prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni ce 
se na Allahovu putu boriti i nece se nicijeg prijekora bojati. To je 
Allahov dar, koji On daje kome hoce - a Allah je neizmjerno dobar 
i zna sve. 

55. Vasi zastitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno 
molitvu obavljaju i zekat daju. 

56. Onaj ko za zastitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - 
pa, Allahova strana ce svakako pobijediti. 

57. O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vasu za podsmijeh i 
zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili 
mnogobosci - i Allaha se bojte ako ste vjernici - 117 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

58. i kad pozivate na molitvu i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato 
sto su oni ljudi koji ne shvacaju. 

59. Red: "O sljedbenici Knjige, zar da nas osudujete zato sto vjerujemo 
u Allaha i u ono sto nam se objavljuje, i u ono sto je objavljeno prije 
- a vecina ste grjesnici?" 

60. Red: "Hocete li da vam kazem koji su gori od takvih i koje ce Allah 
jos teze kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u 
majmune i svinje pretvorio, oni koji su se sejtanu klanjali - njih ceka 
najgore mjesto, jer oni su najdalje s Pravoga puta odlutali." 

61. A kada vam dolaze, oni govore: "Vjerujemo!" ali oni dolaze kao ne- 
vjernici, a takvi i odlaze, a Allah dobro zna ono sto oni kriju. 

62. Vidis mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono sto je 
zabranjeno jedu; ruzno li je to kako postupaju! 

63. Trebalo bi da ih cestiti i uceni ljudi od lazna govora i zabranjena jela 
odvracaju; ruzno li je to kako postupaju! 

64. Jevreji govore: "Allahova ruka je stisnuta!" Stisnute bile ruke njihove 
i prokleti bili zbog toga sto govore! Ne, obje ruke Njegove su otvo- 
rene, On udjeljuje koliko hoce! A to sto ti objavljuje Gospodar tvoj 
pojacace kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo uba- 
cili medu njih neprijateljstvo i mrznju sve do Smaka svijeta. Kad god 
pokusaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji 
smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce. 118 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

65. A da sljedbenici Knjige vjeruju i grijeha se cuvaju, Mi bismo presli 
preko ruznih postupaka njihovih i uveli bismo ih, sigurno, u dzen- 
netske basce uzivanja. 

66. Da se oni pridrzavaju Tevrata i Indzila i onoga sto im objavljuje Go- 
spodar njihov, imali bi sta jesti, i od onoga sto je iznad njih i od 
onoga sto je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ruzno je 
ono sto radi vecina njih. 

67. O Poslanice, kazuj ono sto ti se objavljuje od Gospodara tvoga - ako 
ne ucinis, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah ce te od 
ljudi stititi. Allah doista nece ukazati na Pravi put narodu koji nece 
da vjeruje. 

68. Red: "O sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete 
pridrzavali Tevrata i Indzila, i onoga sto vam objavljuje Gospodar 
vas." A to sto ti objavljuje Gospodar tvoj pojacace, uistinu, kod mno- 
gih od njih nepokornost i nevjerovanje, ali, ti ne izgaraj zbog naroda 
koji nece da vjeruje. 

69. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili jevreji, i sabejci, i krscani 
- oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela cinili - 
nicega se oni nece bojati i ni za cim oni nece tugovati. 

70. Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad 
god bi im koji poslanik donio ono sto nije godilo dusama njihovim, 
jedne su u laz utjerivali, a druge ubijali. 119 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

71. Mislili su da nece biti na muke stavljeni, pa su bili i slijepi i gluhi, i 
onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet 
bili i slijepi i gluhi; a Allah dobro vidi ono sto oni rade. 

72. Nevjernici su oni koji govore: "Bog je — Mesih, sin Merjemin!" A 
Mesih je govorio: "O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i 
vasem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ce mu 
ulazak u Dzennet zabraniti i boraviste njegovo ce Dzehennem biti; 
a nevjernicima nece niko pomoci." 

73. Nevjernici su oni koji govore: "Allah je jedan od trojice!" A samo je 
jedan Bog! I ako se ne okane onoga sto govore, nesnosna patnja ce, 
zaista, stici svakog od njih koji nevjernik ostane. 

74. Zasto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah 
prasta i samilostan je. 

75. Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik - i prije njega su dolazili i 
odlazili poslanici - a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje 
su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, 
zatim, njih kako se odmecu. 

76. Reci: "Kako se mozete, pored Allaha, klanjati onome koji vam nije 
u stanju kakvu stetu uciniti, niti vam neku korist pribaviti, a Allah 
je taj koji sve cuje i zna?" 120 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUz' 6. 

77. Red: "O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, su- 
protno istini, i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su jos davno 
zalutali, i mnoge u zabludu odveli, i sami s Pravoga puta skrenuli!" 

78. Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova 
Israilovih koji nisu vjerovali - zato sto su se bunili i uvijek granice 
zla prelazili: 

79. jedni druge nisu odvracali od grjesnih postupaka koje su radili. Ru- 
zno li je zaista to kako su postupali! 

80. Ti vidis mnoge od njih kako s mnogoboscima prijateljuju. Ruzno li 
je zaista ono sto sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da 
u patnji vjecno ostanu. 

81. A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i u ono sto se njemu objavljuje, 
oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi od njih su nevjernici. 

82. Ti ces, sigurno, naci da su vjernicima najljuci neprijatelji jevreji i 
mnogobosci; i svakako ces naci da su vjernicima najblizi prijatelji oni 
koji govore: "Mi smo krscani", zato sto medu njima ima svecenika i 
monaha i sto se oni ne ohole. 121 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUZ J. 

83. Kada slusaju ono sto se objavljuje Poslaniku, vidis kako im liju suze 
iz ociju jer znaju da je to Istina, pa govore: "Gospodaru nas, mi vje- 
rujemo, pa upisi i nas medu one koji su posvjedocili. 

84. Zasto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva 
cekamo da i nas Gospodar nas uvede s dobrim ljudima." 

85. I Allah ce im, zbog onoga sto govore, kao nagradu dzennetske basce 
dati, kroz koje ce rijeke ted, u kojima ce vjecno boraviti; a to ce biti 
nagrada za sve one koji dobra djela cine. 

86. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze Nase poricali bice stanovnici u 
Dzehennemu. 

87.O vjernici, ne uskracujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, 
samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. 

88. I jedite ono sto vam Allah daje, sto je dozvoljeno i lijepo; i bojte se 
Allaha, u kojeg vjerujete. 

89. Allah vas nece kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali ce vas kazniti 
ako se zakunete namjerno. Otkup za prekrsenu zakletvu je: da deset 
siromaha obicnom hranom kojom hranite celjad svoju nahranite, ili 
da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude 
mogao - neka tri dana posti. Tako se za zakletve vase otkupljujte 
kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam 
Allah objasnjava propise Svoje da biste bili zahvalni. 122 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUZ J. 

90. O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne 
stvari, sejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli sto zelite. 

91. Sejtan zeli da pomocu vina i kocke unese medu vas neprijateljstvo i 
mrznju i da vas od sjecanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. 
Pa hocete li se okaniti? 

92. I budite poslusni Allahu i budite poslusni Poslaniku i oprezni budite! 
A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Nas duzan samo 
jasno obznaniti. 

93. Onima koji vjeruju i dobra djela cine nama nikakva grijeha u onome 
sto oni pojedu i popiju kad se klone onoga sto im je zabranjeno i 
kad vjeruju i dobra djela cine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda 
se grijeha klone i dobro cine. A Allah voli one koji drugima dobro 
cine. 

94. O vjernici, Allah ce vas dovoditi u iskusenje sa divljaci koja ce biti 
nadohvat ruku vasih i kopalja vasih - da Allah ukaze na onoga koji 
Ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje ucini 
ceka bolna patnja. 

95. O vjernici, ne ubijajte divljac dok obavljate obrede hadza! Onome 
od vas ko je hotimicno ubije kazna je da jednu domacu zivotinju, 
ciju ce vrijednost procijeniti dvojica vasih pravednih ljudi, pokloni 
Kabi, ili da se iskupi time sto ce, ravno tome, nahraniti siromahe, 
ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. A Allah je vec 
oprostio ono sto je bilo. Onoga ko to opet uradi - Allah ce kazniti. 
Allah je silan i strog. 123 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUZ J. 

96. Varna se dopusta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i 
putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede 
hadza obavljate. I bojte se Allaha, pred kojim cete se sabrati. 

97. Allah je ucinio da Kaba, Casni hram, bude preporod za ljude, a tako 
i sveti mjesec i kurbani, narocito oni ogrlicama oznaceni, zato da 
znate da je Allahu poznato ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji, da Allah, zaista, sve zna. 

98. Neka znate da Allah strogo kaznjava, ali i da prasta i da je milostiv. 

99. Poslaniku je jedino duznost da objavi, a Allah zna i ono sto javno 
cinite i ono sto sakrijete. 

100. Red: "Nije isto ono sto je zabranjeno i ono sto je dozvoljeno, makar 
te iznenadivalo mnostvo onoga sto je zabranjeno." Zato se Allaha 
bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono sto zelite postigli. 

101. O vjernici, ne zapitkujte o onome sto ce vam priciniti neprijatnosti 
ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, 
objasnice vam se, ono ranije Allah vam je vec oprostio. - A Allah 
prasta i blag je. 

102. Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali. 

103. Allah nije propisao ni behlru, ni saibu, ni vasilu, a ni hama; to oni 
koji ne vjeruju govore o Allahu lazi, i vecina njih nema pameti. 124 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUZ J. 

104. A kada im se kaze: "Pristupite onome sto Allah objavljuje, i Posla- 
niku!", oni odgovaraju: "Dovoljno nam je ono sto smo od predaka 
nasih zapamtili." — Zar i ako preci njihovi nisu nista znali i ako nisu 
na Pravome putu bill?! 

105. O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, nece vam 
nauditi onaj ko je zalutao! Allahu cete se svi vratiti i On ce vas oba- 
vijestiti o onome sta ste radili. 

106. O vjernici, kada vam se priblizi smrt, prilikom davanja oporuke neka 
vam posvjedoce dvojica pravednih rodaka vasih ili neka druga dvo- 
jica, koji nisu vasi - ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako 
posumnjate, zadrzite ih poslije obavljene molitve i neka se Allahom 
zakunu: "Mi zakletvu ni za kakvu cijenu necemo prodati makar se 
radilo i o kakvu rodaku i svjedocenje koje je Allah propisao necemo 
uskratiti, jer bismo tada bili, doista, grjesnici." 

107. A ako se dozna da su njih dvojica zgrijesila, onda ce njih zamijeniti 
druga dvojica od onih kojima je steta nanesena, i neka se Allahom 
zakunu: "Nase zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovih, mi se 
nismo krivo zakleli, jer bismo tada, zaista, nepravedni bili." 

108. Najlakse tako oni mogu izvrsiti svjedocenje svoje onako kako treba, i 
da se ne plase da ce njihove zakletve drugim zakletvama biti pobijene. 
I bojte se Allaha i slusajte! A Allah nece ukazati na Pravi put ljudima 
koji su veliki grjesnici. 125 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUZ J. 

109. Na Dan kada Allah sakupi poslanike i upita: "Da li su vam se oda- 
zvali?" — oni ce reci: "Mi ne znamo, jer samo Ti znas sve tajne." 

no. Kad Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje 
prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Dzibrilom pomogao pa si 
s ljudima, u besici i kao zreo muz, razgovarao; i kada sam te pisme- 
nosti i mudrosti, i Tevratu i Indzilu naucio; i kada si, voljom Mojom, 
od blata nesto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, 
voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od rodenja 
slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i 
kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze 
donio, pa su oni medu njima koji nisu vjerovali - povikali: 'Ovo 
nije nista drugo do prava vradzbina!' 

in. I kada sam ucenicima naredio: 'Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!' 
- oni su odgovorili: 'Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi mu- 
slimani'." 

112. A kada ucenici rekose: "O Isa, sine Merjemin, moze li nam Gospo- 
dar tvoj trpezu s neba spustiti?" - on rece: "Bojte se Allaha ako ste 
vjernici!" 

113. "Mi zelimo" - rekose oni - "da s nje jedemo i da nasa srca budu 
smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo 
svjedoci." 126 5. EL-MA IDE - TRPEZA DZUZ J. 

114. Isa, sin Merjemin, rece: "O Allahu, Gospodaru nas, spusti nam s 
neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, 
i cudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!" 

115. "Ja cu vam je spustiti" - rece Allah - "ali cu one medu vama koji i 
poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu 
necu kazniti." 

116. A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: 
'Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!'" - on ce reci: 
"Hvaljen neka si Ti! Meni nije prilicilo da govorim ono sto nemam 
pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to vec znas; Ti znas sta ja znam, a 
ja ne znam sta Ti znas; Samo Ti jedini sve sto je skriveno znas. 

117. Ja sam im samo ono govorio sto si mi Ti naredio: 'Klanjajte se Allahu, 
i mome i svome Gospodaru!' I ja sam nad njima bdio dok sam medu 
njima bio, a kad si mi Ti dusu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad 
svim bdis. 

118. Ako ih kaznis, robovi su Tvoji, a ako im oprostis, silan i mudar Ti 
si. 

119. Allah ce reci: "Ovo je Dan u kome ce iskrenima od koristi iskrenost 
njihova biti; njima ce dzennetske basce, kroz koje rijeke teku, pri- 
pasti, vjecno i zauvijek ce u njima ostati. Allah ce zadovoljan njima 
biti, a i oni Njim. To ce veliki uspjeh biti!" 

120. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim sto je na njima; 
On sve moze! 127 6. EL-ENAM - STOKA DZUZ' J. 

SURA 6 

El-En 'dm — Stoka 

(Mekka - 165 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svje- 
tlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim 
izjednacuju! 

2. On vas od zemlje stvara i cas smrti odreduje, i samo On zna kada ce 
Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. 

3. On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i sto krijete i sto po- 
kazujete, i On zna ono sto radite. 

4. A nevjernicima ne dode nijedan dokaz od Gospodara njihova od 
koga oni glave ne okrenu. 

5. Oni smatraju da je laz Istina koja im dolazi, ali, njih ce, sigurno, stici 
posljedice onoga cerau se rugaju. 

6. Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih unistili, kojima 
smo na Zemlji mogucnosti davali kakve vama nismo dali i kojima 
smo kisu obilatu slali i ucinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, 
zbog grijehova njihovih, unistavali, i druga pokoljenja, poslije njih, 
stvarali. 

7. A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opi- 
paju, opet bi sigurno rekli oni koji nece da vjeruju: "Ovo nije nista 
drugo do prava vradzbina." 

8. Oni govore: "Trebalo je da mu se posalje melek!" A da meleka posa- 
ljemo, s njima bi svrseno bilo, ni cigli cas vremena im se ne bi vise 
dao. 128 6. EL-ENAM - STOKA DZUZ' J. 

9. A da ga melekom ucinimo, opet bismo ga kao covjeka stvorili i opet 
bismo im ucinili nejasnim ono sto im nije jasno. 

10. Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali 
stiglo bas ono cemu su se rugali. 

11. Red: "Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su zavrsili oni koji 
su poslanike laznim smatrali!" 

12. Upitaj: "Cije je sve ono sto je na nebesima i na Zemlji?" - i odgo- 
vori: "Allahovo!" On je Sebi propisao da bude milostiv. On ce vas 
na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su 
sebe upropastili, pa - oni nece vjerovati. 

13. Njemu pripada sve sto postoji u nod i danu; On sve cuje i sve zna. 

14. Red: "Zar da za zastitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvori- 
telja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!" Reci: "Meni 
je naredeno da budem prvi medu onima koji se pokoravaju" - i: "Ni- 
kako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!" 

15. Red: "Ako ne budem poslusan svome Gospodaru, ja se plasim patnje 
na Velikom danu." 

16. A onaj ko toga dana bude posteden, On mu se smilovao, i to je odti 
uspjeh. 

17. Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa, niko je osim Njega ne 
moze otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari - pa, samo je On Sve- 
mocni, 

18. i jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudri i Sveznajud. 129 6. EL-ENAM - STOKA DZUZ' J. 

19. Red: "Ko je svjedok najpouzdaniji?" - i odgovori: "Allah, On ce 
izmedu mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje 
i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi, zaista, 
tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?" Red: "Ja ne tvrdim." 
Red: "Samo je On - Bog, i ja nemam nista s tim sto vi smatrate 
druge Njemu ravnim." 

20. Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao sto poznaju si- 
nove svoje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni nece vjerovati. 

21. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori lazi ili ne priznaje 
dokaze Njegove? Nepravedni zaista nece uspjeti! 

22. A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge 
Njemu ravnim smatrali: "Gdje su vam bozanstva vasa koja ste bogo- 
vima drzali?" 

23. nece im nista drugo preostati nego da reknu: "Allaha nam, Gospo- 
dara nam naseg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!" 

24. Gledaj kako ce oni sami sebi lagati, a nece im biti onih koje su bili 
izmislili! 

25. Ima onih koji dolaze da te slusaju, ali Mi smo na srca njihova zastore 
stavili, da Kur'an ne bi razumjeli, i gluhim ih udnili, pa i ako bi 
sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze 
da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju: "To su samo 
izmisljotine naroda davnasnjih!" 

26. Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju, 
i sami sebe upropastavaju, a da i ne primjecuju. 

27. A da ti je vidjeti kako ce, kad pred vatrom budu zadrzani, red: "Da 
nam je da povraceni budemo, pa da dokaze Gospodara naseg ne po- 
ricemo i da vjernici postanemo!" 130 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' J. 

28. Ne, ne! Njima ce ocevidno postati ono sto su prije krili; a kada bi i 
bili povraceni, opet bi nastavili raditi ono sto im je bilo zabranjeno, 
jer oni su doista lazljivci, 

29. i rekli bi: "Nema zivota osim na ovome svijetu i mi necemo biti 
ozivljeni!" 

30. A da ti je vidjeti kako ce, kada pred Gospodarom svojim budu za- 
ustavljeni i kad ih On upita: "Zar ovo nije istina?" - odgovoriti: 
"Jeste, tako nam Gospodara naseg!" - a i kako ce On reci: "E pa 
iskusite onda patnju zbog toga sto niste vjerovali!" 

31. Oni koji ne vjeruju da ce pred Allaha stati nastradace kad im izne- 
nada Gas ozivljenja dode, i reci ce: "O, zalosti nase, sta smo sve 
na Zemlji propustili!", i grijehe svoje ce na ledima svojim nositi, a 
uzasno je ono sto ce uprtiti! 

32. Zivot na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, 
bolji za one koji se Allaha boje. Zasto se ne opametite? 

33. Mi znamo da tebe zaista zalosti to sto oni govore. Oni, doista, ne 
okrivljuju tebe da si ti lazac, nego nevjernici poricu Allahove rijeci. 

34. A poslanici su i prije tebe laznim smatrani, pa su trpjeli sto su ih u 
laz ugonili i mucili sve dok im ne bi dosla pomoc Nasa - a niko ne 
moze Allahove rijeci izmijeniti — i do tebe su doprle o poslanicima 
neke vijesti. 

35. Ako je tebi tesko to sto oni glave okrecu, onda, ako mozes, potrazi 
kakav otvor u Zemlji ili kakve ljestve ka nebu, pa im donesi jedno 
cudo! Da Allah hoce, On bi ih sve na Pravome putu sakupio; zato 
nikako ne budi od onih koji to ne znaju! 131 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' J. 

36. Odazvace se jedino oni koji su poslusni. - A Allah ce umrle oziviti; 
zatim, Njemu ce se svi vratiti. 

37. Oni govore: "Zasto mu Gospodar njegov ne posalje kakvo cudo?" 
Red: "Allah je kadar poslati cudo, ali vecina njih ne zna." 

38. Sve zivotinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim 
lete svjetovi su poput vas - u Knjizi Mi nismo nista izostavili - i 
sakupice se poslije pred Gospodarom svojim. 

39. A oni koji dokaze Nase poricu gluhi su i nijemi, u tminama su. 
Onoga koga hoce - Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoce - 
na Pravi put izvodi. 

40. Reci: "Kazite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam dosla Allahova 
kazna ili vas iznenadio Smak svijeta, da li biste ikoga drugog osim 
Allaha prizivali, ako istinu govorite?" 

41. Njega biste samo molili da, ako hoce, otkloni od vas ono za sto ste 
Ga molili, a ne bi vam ni na um pali oni koje ste Mu ravnim smatrali. 

42. A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimastinom i bolescu 
ih kaznjavali ne bi li poslusni postali. 

43. Trebalo je da su poslusni postali kad bi im kazna Nasa dosla! Ali, srca 
njihova su ostala tvrda, a sejtan im je lijepim prikazivao ono sto su 
radili. 

44. I kada bi zaboravili ono cime su opominjani, Mi bismo im kapije 
svega otvorili; a kad bi se onome sto im je dato obradovali, iznenada 
bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili, 132 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' J. 

45. i zameo bi se trag narodu koji cini zlo, i neka je hvaljen Allah, Go- 
spodar svjetova! 

46. Red: "Kazite vi meni, ako bi vas Allah sluha vaseg i vida vaseg lisio i 
srca vasa zapecatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?" Pogledaj 
kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okrecu. 

47. Reci: "Kazite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neocekivano 
ili javno, zar bi iko drugi do narod nevjernicki nastradao?" 

48. Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opo- 
minju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela cine nicega ne boje 
i ni za cim neka ne tuguju. 

49. A one koji u dokaze Nase ne vjeruju stici ce kazna zato sto grjesno 
postupaju. 

50. Reci: "Ja vam ne kazem: 'U mene su Allahove riznice', niti: 'Meni je 
poznat nevidljivi svijet', niti vam kazem: 'Ja sam melek - ja slijedim 
samo ono sto mi se objavljuje." Reci: "Zar su isti slijepac i onaj koji 
vidi? Zasto ne razmislite?" 

51. I opominji Kur'anom one koji strahuju sto ce pred Gospodarom 
svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zastitnika ni zagovornika 
nece imati - da bi se Allaha bojali. 

52. I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navecer Gospodaru svome 
mole zeleci naklonost Njegovu - ti neces za njih odgovarati, a ni oni 
nece odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio. 133 6. EL-EN AM - STOKA DZUZ' J. 

53. I tako Mi jedne drugima iskusavamo da bi nevjernici rekli: "Zar su 
to oni kojima je Allah, izmedu nas, milost ukazao?" - A zar Allah 
dobro ne poznaje one koji su zahvalni! 

54. A kada ti dodu oni koji u rijeci Nase vjeruju, ti reci: "Mir vama! 
Gospodar vas je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od 
vas kakvo ruzno djelo iz lahkomislenosti ucini, pa se poslije pokaje i 
popravi - pa, Allah ce doista oprostiti i samilostan biti." 

55. Tako Mi potanko izlazemo dokaze, i da bi ocevidan bio put kojim 
idu grjesnici. 

56. Reci: "Meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored 
Allaha, klanjate." Reci: "Ja se ne povodim za zeljama vasim, jer bih 
tada zalutao i ne bih na Pravome putu bio." 

57. Reci: "Meni je doista jasnoko je Gospodar moj, aviGanepriznajete. 
Nije u mojoj vlasti ono sto vi pozurujete; pita se samo Allah, On sudi 
po pravdi i On je sudija najbolji." 

58. Reci: "Da je u mojoj vlasti ono sto pozurujete, izmedu mene i vas 
bilo bi svrseno, a Allah dobro zna nevjernike." 

59. U Njega su kljucevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna sta 
je na kopnu i sta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj 
ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti icega svjezeg niti icega 
suhog, nicega sto nije u jasnoj Knjizi. 134 6. EL-ENAM - STOKA DZUZ' J. 

60. On vas nocu uspavljuje - a zna i sta ste preko dana grijesili - zatim 
vas budi, sve dok ne dode cas smrti. Na kraju, Njemu cete se vratiti 
i On ce vas o onome sto ste radili obavijestiti. 

61. On vlada robovima Svojim i salje vam cuvare; a kad nekome od vas 
smrt dode, izaslanici Nasi mu, bez oklijevanja, dusu uzmu. 

62. Oni ce, poslije, biti vraceni Allahu, svome istinskom Gospodaru. 
Samo ce se On pitati i On ce najbrze obracun svidjeti. 

63. Reci: "Ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja kad Mu se i javno 
i tajno ponizno molite: 'Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno cemo 
biti zahvalni!'" 

64. Reci: "Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate 
da ima Njemu ravnih." 

65. Reci: "On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vasih glava ili ispod 
vasih nogu ili da vas u stranke podijeli i ucini da silu jedni drugih 
iskusite." Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se 
oni urazumili! 

66. Tvoj narod kaznu porice, a ona je istina. Reci: "Ja nisam vas cuvar, 

67. svaki nagovjestaj ima svoje vrijeme, i vi cete znati!" 

68. Kada vidis one koji se rijecima Nasim rugaju, nek si daleko od njih 
sve dok na drugi razgovor ne predu. A ako te sejtan navede da zabo- 
ravis, onda ne sjedi vise s nevjernicima kad se opomene sjetis. 135 6. EL-EN AM - STOKA DZUZ' J. 

69. Oni koji se boje Allaha nece za njih racun polagati, ali su duzni opo- 
minjati ne bi li se okanili. 

70. Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je zivot 
na ovome svijetu obmanuo, a opominji Kur'anom da covjek, zbog 
onoga sto radi, ne bi stradao, jer osim Allaha - ni zastitnika ni po- 
srednika nece imati i jer se od njega nikakva otkupnina nece primiti. 
Oni ce, zbog onoga sto su radili, biti u muci zadrzani; njih ceka pice 
od kljucale vode i patnja nesnosna, zato sto nisu vjerovali. 

71. Reci: "Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji nam ne mogu 
nikakvu korist pribaviti ni neku stetu otkloniti pa da budemo vra- 
ceni stopama nasim - a Allah nas je vec uputio - i da budemo kao 
onaj koga su na Zemlji sejtani zaveli pa nista ne zna, a koga drugovi 
njegovi zovu na Pravi put: 'Hodi nama!'" Reci: "Allahov put je - 
jedini Pravi put, i nama je naredeno da Gospodara svjetova slusamo 

72. i da molitvu obavljamo i da se Njega bojimo; On je Taj pred kojim 
cete biti sakupljeni, 

73. i On je Taj koji je nebesa i Zemlju mudro stvorio: cim On za nesto 
rekne: 'Budi!' - ono biva; rijec Njegova je Istina; samo ce On imati 
vlast na Dan kad se u rog puhne; On zna nevidljivi i vidljivi svijet, i 
On je Mudri i Sveznajuci." 136 6. EL-ENAM - STOKA DZUZ' J. 

74. A kad Ibrahim rece svome ocu Azeru: "Zar kumire smatras bogo- 
vima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi." 

75. I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi cvrsto vje- 
rovao. 

76. I kad nastupi noc, on ugleda zvijezdu i rece: "Ovo je Gospodar moj!" 
A posto zade, rece: "Ne volim one koji zalaze!" 

77. A kad ugleda Mjesec kako izlazi, rece: "Ovo je Gospodar moj!" A 
posto zade, on rece: "Ako me Gospodar moj na Pravi put ne uputi, 
bicu, sigurno, jedan od onih koji su zalutali." 

78. A kad ugleda Sunce kako se rada, on uzviknu: "Ovo je Gospodar 
moj, ovo je najvece!" - A posto zade, on rece: "Narode moj, ja ne- 
mam nista s tim sto vi Njemu druge ravnim smatrate! 

79. Ja okrecem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je ne- 
besa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim 
smatraju!" 

80. I narod njegov se s njim raspravljao. "Zar da se sa mnom raspravljate 
o Allahu, a On je mene uputio?" - rece on. "Ja se ne bojim onih 
koje vi Njemu ravnim smatrate, bice samo ono sto Gospodar moj 
bude htio. Gospodar moj znanjem Svojim obuhvaca sve. Zasto se ne 
urazumite? 

81. A kako bih se ja bojao onih koje s Njim izjednacujete, kada se vi 
ne bojite sto Allahu druge ravnim smatrate, iako vam On za to nije 
nikakav dokaz dao? I znate li vi ko ce, mi ili vi, biti siguran? 137 6. EL-ENAM - STOKA DZUZ' J. 

82. Bice sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogobostvom 
ne mijesaju; oni ce biti na Pravome putu." 

83. To su dokazi Nasi koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi vise 
stepene dajemo onima kojima Mi hocemo. Gospodar tvoj je, uistinu, 
Mudri i Sveznajuci. 

84. I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo - a Nuha 
smo jos prije uputili - i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, 
i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna- eto, tako Mi nagradujemo one 
koji dobra djela cine - 

85. i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Iljasa - svi su oni bili dobri - 

86. i Ismaila i Eljese'a i Junusa i Luta - i svima smo prednost nad svijetom 
ostalim dali - 

87. i neke pretke njihove i potomke njihove i bracu njihovu — njih smo 
odabrali i na Pravi put im ukazali. 

88. To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoce od 
robova Svojih. A da su oni druge Njemu ravnim smatrali, sigurno bi 
im propalo ono sto su cinili. 

89. To su oni kojima smo Mi knjige i mudrost i vjerovjesnistvo dali. 
Pa ako ovi u to ne vjeruju, Mi smo time zaduzili ljude koji ce u to 
vjerovati. 

90. Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put. Reci: "Ja od vas 
ne trazim nagradu za Kur'an, on je samo pouka svjetovima." 138 6. EL-EN AM - STOKA DZUZ' J. 

91. Jevreji ne poznaju Allaha kako treba - kad govore: "Nijednom co- 
vjeku Allah nije nista objavio!" Reci: "A ko je objavio Knjigu koju je 
donio Musa kao svjetlo i putokaz ljudima, koju na listove stavljate i 
pokazujete - a mnogo i krijete - i poucavate se onome sto ni vi ni 
preci vasi niste znali?" Reci: "Allah!" Zatim ih ostavi neka se lazima 
svojim zabavljaju. 

92. A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrduje 
onu prije nje da opominjes Mekku i ostali svijet. A oni koji u onaj 
svijet vjeruju - vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu. 

93. Ko je nepravedniji od onoga koji lazi o Allahu iznosi ili koji govori: 
"Objavljuje mi se" - a nista mu se ne objavljuje, ili koji kaze: "I ja cu 
reci isto onako kao sto Allah objavljuje." A da ti je vidjeti nevjernike 
u smrtnim mukama, kada meleki budu ispruzili ruke svoje prema 
njima: "Spasite se ako mozete! Od sada cete neizdrzljivom kaznom 
biti kaznjavani zato sto ste na Allaha ono sto nije istina iznosili i sto 
ste se prema dokazima Njegovim oholo ponasali." 

94. A doci cete Nam pojedinacno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, 
napustivsi dobra koja smo vam bili darovali. "Mi ne vidimo s vama 
bozanstva vasa koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze 
medu vama i nema vam onih koje ste posrednicima drzali." 139 6. EL-EN AM - STOKA DZUZ' J. 

95. Allah cini da zrnje i kospice prokliju. On iz neziva izvodi zivo, iz ziva 
nezivo - to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odmecete? 

96. On cini da zora svice, Onjenocodrediozapocinak, aSunce iMjesec 
za racunanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznajuceg. 

97. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na 
kopnu i moru. - Mi potanko objasnjavamo znamenja Nasa ljudima 
koji znaju. 

98. On vas stvara od jednog covjeka da na Zemlji zivite i da u njoj sahra- 
njeni budete. - Mi potanko pruzamo dokaze ljudima koji razumiju. 

99. On vodu s neba spusta, pa Mi onda cinimo da pomocu nje nicu 
sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i 
iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi 
lozom zasadeni, narocito masline i sipci, slicni i razliciti. Posmatrajte, 
zato, plodove njihove, kad se tek pojave i kad zru. To je zaista dokaz 
za ljude koji vjeruju. 

100. Nevjernici smatraju dzine ravnim Allahu, a On je njih stvorio, i iz- 
mislili su, ne misled sta govore, da On ima sinove i kceri. Hvaljen 
neka je On i vrlo visoko iznad onoga kako Ga oni opisuju! 

101. Onjestvoritelj nebesai Zemlje! OtkudNjemudijetekadnemazene, 
On sve stvara, i samo On sve zna. 140 6. EL-ENAM - STOKA DZUZ' J. 

102. To vamje Allah, Gospodarvas, nemadrugogbogaosimNjega, Stvo- 
ritelja svega; zato se Njemu klanjajte; On nad svim bdi! 

103. Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je 
milostiv i upucen u sve. 

104. "Od Gospodara vaseg dolaze vam dokazi, pa onaj ko ih usvaja - u 
svoju korist to cini, a onaj ko je slijep - na svoju stetu je slijep, a ja 
nisam vas cuvar." 

105. I, eto, tako, Mi na razne nacine izlazemo dokaze da bi oni rekli: "Ti 
si ucio!", i da bismo to objasnili ljudima koji hoce da znaju. 

106. Ti ono sto ti Gospodar tvoj objavljuje slusaj - drugog boga osim 
Njega nema! - i mnogobosce izbjegavaj. 

107. Da Allah hoce, oni ne bi druge Njemu ravnim smatrali, a Mi tebe 
nismo cuvarom njihovim ucinili niti si ti njihov staratelj. 

108. Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni 
nepravedno i ne misled sta govore Allaha grdili. - Kao i ovima, tako 
smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni ce 
se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa ce ih On o onom sto su 
radili obavijestiti. 

109. Oni se zaklinju Allahom, najtezom zakletvom, da ce, ako im dode 
cudo, sigurno, zbog njega vjernici postati. Reci: "Sva cuda su samo 
u Allaha!" A odakle vi znate da ce oni, kad bi im ono doslo, vjernici 
postati, 

no. i da Mi srca njihova i oci njihove necemo zapecatiti, i da nece vje- 
rovati kao sto ni prije nisu vjerovali, i da ih necemo ostaviti da u 
zabludi svojoj lutaju smeteni? 141 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

in. Kada bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad 
bismo pred njih ocigledno sve dokaze sabrali - oni opet ne bi vjero- 
vali, osim ako bi Allah htio, ali vecina njih ne zna. 

112. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredivali, sejtane u vi- 
du ljudi i dzina koji su jedni drugima kicene besjede govorili da bi 
ih obmanuli - a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi ucinili; zato 
ti ostavi njih, i ono sto izmisljaju - 

113. i da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i za- 
dovoljna time, i da bi pocinili grijehe koje su pocinili. 

114. Zasto da pored Allaha trazim drugog sudiju, kad vam On objavljuje 
Knjigu potanko? A oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da 
Kur'an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako! 

115. Rijeci Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove rijeci 
niko ne moze promijeniti i On sve cuje i sve zna. 

116. Ako bi se ti pokoravao vecini onih koji zive na Zemlji, oni bi te od 
Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni 
samo neistinu govore. 

117. Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s Njegova 
puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu. 

118. Zato jedite ono pri cijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako 
vjerujete u Njegove ajete. 142 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

119. Azasto dane jedete ono pri cijemklanjuje spomenuto Allahovo ime 
kad vam je On objasnio sta vam je zabranio - osim kad ste u nevolji; 
mnogi, prema prohtjevima svojim, nemajuci za to nikakva dokaza, 
zavode druge u zabludu. A Gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu 
prelaze svaku mjeru. 

120. Ne grijesite ni javno ni tajno! Oni koji grijese sigurno ce biti kaznjeni 
za ono sto su zgrijesili. 

121. Ne jedite ono pri cijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, 
uistinu, grijeh! A sejtani navode sticenike svoje da se s vama rasprav- 
ljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste, sigurno, mnogobosci 
postali. 

122. Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali zivot i svjetlo 
pomocu kojeg se medu ljudima krece, kao onaj koji je u tminama iz 
kojih ne izlazi? A nevjernicima se cini lijepim to sto oni rade. 

123. I isto tako Mi ucinismo da u svakom gradu velikasi postanu grjesnici 
i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, 
a da i ne primjecuju. 

124. A kada njima dokaz dolazi, oni govore: "Mi necemo vjerovati sve dok 
se i nama ne da nesto slicno onome sto je Allahovim poslanicima 
dato." A Allah dobro zna kome ce povjeriti poslanstvo Svoje. One 
koji grijese sigurno ce stici od Allaha ponizenje i patnja velika zato 
sto spletkare. 143 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

125. Onome koga Allah zeli uputiti - On srce njegovo prema islamu ra- 
spolozi, a onome koga zeli u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne 
i umornim ucini kao kad cini napor da na nebo uzleti. Eto, tako 
Allah one koji ne vjeruju bez podrske ostavi. 

126. Ovo je Pravi put Gospodara tvoga. A Mi objasnjavamo dokaze lju- 
dima koji pouku primaju. 

127. Njih ceka Kuca blagostanja u Gospodara njihova; On ce biti zastit- 
nik njihov zbog onoga sto su cinili. 

128. A na Dan kada On sve sakupi: "O skupe sejtanski, vi ste mnoge ljude 
zaveli!" - "Gospodaru nas" - reci ce ljudi, sticenici njihovi - "mi smo 
jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka naseg koji si nam 
odredio Ti!" - "Vatra ce biti prebivaliste vase" - red ce On - "u njoj 
cete vjecno ostati, osim ako Allah drugacije ne odredi." Gospodar 
tvoj je zaista Mudri i Sveznajuci. 

129. Tako isto Mi prepustamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog 
onoga sto su zaradili. 

130. "O skupe dzinski i ljudski, zar vam iz redovavas samih poslanici nisu 
dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da cete ovaj 
vas dan docekati?" Oni ce reci: "Mi to priznajemo na svoju stetu." 
Njih je zivot na Zemlji bio obmanuo i oni ce sami protiv sebe po- 
svjedociti da su bili nevjernici. 

131. Tako je, jer Gospodar tvoj nije unistavao sela i gradove zbog zuluma 
njihova — bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. 144 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

132. Svima ce pripasti nagrada ili kazna, vec prema tome kako su postu- 
pali, jer je Gospodar tvoj bdio nad onim sto su radili. 

133. Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoce, vas ce ukloniti, i 
poslije vas one koje On hoce dovesti, kao sto je od potomstva drugih 
naroda vas stvorio. 

134. Ono cime vam se prijeti doista ce doci i vi necete stici umaci! 

135. Reci: "O narode moj, cinite sve sto mozete, a cinicu i ja; saznacete 
vi vec koga ceka sretan kraj!" Nasilnici, sigurno, nece uspjeti. 

136. Oni odreduju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koju je On stvorio, 
pa govore: "Ovo je za Allaha" - tvrde oni - "a ovo za bozanstva 
nasa!" Medutim, ono sto je namijenjeno bozanstvima njihovim ne 
stize Allahu, dok ono sto je odredeno za Allaha stize bozanstvima 
njihovim. Kako ruzno oni sude! 

137. Mnogim mnogoboscima su tako isto sejtani njihovi ubijanje vlastite 
djece lijepim prikazali da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj 
zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi cinili. Zato i njih i njihove 
izmisljotine ostavi! 145 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

138. Oni govore: "Ova i ova stoka i ti i ti usjevi su zabranjeni, smiju ih 
jesti samo oni kojima mi dozvolimo" — tvrde oni — "a ove i ove kamile 
je zabranjeno jahati." Ima stoke prilikom cijeg klanja ne spominju 
Allahovo ime, izmisljajuci o Njemu lazi. A On ce ih, sigurno, zbog 
onoga sto izmisljaju kazniti. 

139. Oni govore: "Ono sto je u utrobama ove i ove stoke dozvoljeno je 
samo muskarcima nasim, a zabranjeno zenama nasim. A ako se plod 
izjalovi, onda su u tome sudionici." - Allah ce ih za neistine njihove 
koje oni pricaju kazniti, On je Mudri i Sveznajuci. 

140. Oni koji iz lahkoumnosti i ne znajuci sta rade djecu svoju ubijaju 
i koji ono cime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreci 
neistine o Allahu, sigurno ce nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju 
sta rade. 

141. On je Taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i 
usjeve razlicita okusa, i masline i sipke, slicne i razlicite - jedite plo- 
dove njihove kad plod dadu, i podajte na dan zetve i berbe ono na 
sta drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike, 

142. i stoku koja se tovari i kolje - jedite dio onoga cime vas Allah opskr- 
bljuje, a ne slijedite sejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj, 146 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

143. i to osam vrsta: par ovaca i par koza - Reci: "Da li je On zabranio 
muzjake ili zenke ili ono sto se nalazi u utrobama zenki?" Kazite mi, 
i dokazite, ako je istina to sto govorite - 

144. i par kamila i par goveda. Reci: "Da li je On zabranio muzjake ili 
zenke ili ono sto se nalazi u utrobama zenki? Da li ste vi bili pri- 
sutni kad vam je Allah to propisao?" - Ima li onda nepravednijeg 
od onoga koji, ne znajuci istinu, izmislja lazi o Allahu da bi ljude 
u zabludu doveo? Allah, sigurno, nece ukazati na Pravi put ljudima 
koji su nepravedni. 

145. Reci: "Ja ne vidim u ovome sto mi se objavljuje da je ikome zabra- 
njeno jesti ma sta drugo osim strvi, ili krvi koja istjece, ili svinjskog 
mesa - to je doista pogano - ili sto je kao grijeh zaklano u necije 
drugo, a ne u Allahovo ime." A onome ko bude primoran, ali ne iz 
zelje, samo toliko da glad utoli, Gospodar tvoj ce doista oprostiti i 
milostiv biti. 

146. Jevrejima smo sve zivotinje koje imaju kopita ili kandze zabranili, a 
od goveda i brava njihov loj, osim onog s leda ili s crijeva, ili onog 
pomijesanog s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili; i 
Mi, zaista, govorimo istinu. 147 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

147. A ako ti oni ne budu vjerovali, ti red: "Gospodar vas je neizmjerno 
milostiv, ali kazna Njegova nece mimoici narod grjesni." 

148. Mnogobosci ce govoriti: "Da je Allah htio, mi ne bismo druge Nje- 
mu ravnim smatrali, a ni preci nasi, niti bismo ista zabranjenim uci- 
nili." Tako isto su oni prije njih poricali, sve dok Nasu kaznu nisu 
iskusili. Red: "Imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo 
za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite." 

149. Red: "Allah ima potpun dokaz, i da On hoce, svima bi na Pravi put 
ukazao!" 

150. Red: "Dovedite te svoje svjedoke, one koji ce posvjedodti da je Allah 
to zabranio!" Pa ako oni posvjedoce, ti im nemoj povjerovati i ne 
povodi se za zeljama onih koji Nase dokaze drze laznim i koji u onaj 
svijet ne vjeruju i koji druge Gospodaru svome ravnim smatraju. 

151. Red: "Dodite da vam kazem sta vam Gospodar vas propisuje: da 
Njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro dnite, da 
djecu svoju, zbog neimastine, ne ubijate - Mi i vas i njih hranimo - 
ne priblizujte se nevaljalstinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog 
koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva - eto, to 
vam On preporucuje da biste razmislili - 148 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

152. i da se imetku siroceta ne priblizavate, osim na najljepsi nacin, sve 
dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mje- 
rite - Mi nikoga preko njegove mogucnosti ne zaduzujemo - i kad 
govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da 
obaveze prema Allahu ne krsite - eto, to vam On nareduje da biste 
to na umu imali. 

153. I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega drzite i druge puteve ne sli- 
jedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On nareduje, 
da biste se grijeha klonili." 

154. Mi smo Musau Knjigu dali da ucinimo potpunom blagodat onome 
koji ce prema njoj postupati i kao objasnjenje svemu i uputu i milost 
- da bi oni povjerovali da ce pred Gospodara svoga stati. 

155. A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite 
i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala, 

156. i zato da ne kazete: "Knjiga je objavljena dvjema vjeroispovijestima 
prije nas, ali mi ne znamo da je citamo kao oni", 

157. i da ne kazete: "Da je Knjiga objavljena nama, bolje bismo se od 
njih drzali Pravoga puta." Pa objavljuje vam se, eto, od Gospodara 
vaseg jasan dokaz i uputstvo i milost; i ima li, onda, nepravednijeg 
od onoga koji Allah ove dokaze ne priznaje i od njih se okrece? A Mi 
cemo teskom mukom kazniti one koji se od dokaza Nasih odvracaju 
zato sto to stalno cine. 149 6. EL-ENAM - STOKA DZUz' 8. 

158. Zar oni cekaju da im meleki dodu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki 
predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od 
Gospodara tvoga dodu, nijednom covjeku nece biti od koristi to sto 
ce tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, 
kakvo dobro uradio. Red: "Samo vi cekajte, i mi cemo, doista, ce- 
kati!" 

159. Tebe se nista ne ticu oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke 
se podijelili, Allah ce se za njih pobrinuti. On ce ih o onome sto su 
radili obavijestiti. 

160. Ko uradi dobro djelo, bice desetorostruko nagraden, a ko uradi hr- 
davo djelo, bice samo prema zasluzi kaznjen, i nece im se uciniti 
nepravda. 

161. Reci: "Mene je Gospodar moj na Pravi put uputio, u pravu vjeru, 
vjeru Ibrahima pravovjernika, on je vjerovao samo u jednog Boga." 

162. Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i zivot moj, i smrt moja doista 
su posveceni Allahu, Gospodaru svjetova, 

163. koji nema saucesnika; to mi je naredeno i ja sam prvi musliman." 

164. Reci: "Zar da za Gospodara trazim nekog drugog osim Allaha, kad je 
On Gospodar svega? Sto god ko uradi, sebi uradi, i svaki grjesnik ce 
samo svoje breme nositi. Na kraju Gospodaru svome cete se vratiti i 
On ce vas o onome u cerau ste se razilazili obavijestiti. 

165. On cini da jedni druge na Zemlji smjenjujete i On vas po polozaju 
jedne iznad drugih uzdize da bi vas iskusao u onome sto vam daje. 
Gospodar tvoj, zaista, brzo kaznjava, ali On, doista, i prasta i sami- 
lostan je." 150 J. EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

SURA 7 

El-A 'rdf— Bedemi 

(Mekka - 206 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Mlm Sad. 

2. Objavljuje ti se Knjiga - i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe 
zbog nje da njome opominjes i da vjernicima bude pouka. 

3. Slijedite ono sto vam se od Gospodara vaseg objavljuje i ne uzimajte, 
pored Njega, nekog drugog kao zastitnika! - A kako vi malo pouku 
primate! 

4. Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Nasa im je dolazila 
nocu i danju kad bi prilegli, 

5 . a kada bi ih kazna Nasa zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo 
na rijeci: "Nasilnici smo, zaista, bill!" 

6. I sigurno cemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitacemo, 
doista, i poslanike, 

7. i izlozicemo im, pouzdano, sve sto o njima znamo, jer Mi nismo 
odsutni bili. 

8. Mjerenje toga dana bice pravedno: oni cija dobra djela prevagnu, oni 
ce sta zele postici; 

9. a oni cija dobra djela budu lahka, oni ce, zato sto dokaze Nase nisu 
priznavali, stradati. 

10. Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve sto je potrebno za 
zivot dali. - A kako vi malo zahvaljujete! 

1 1 . Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: 
"Poklonite mu se!" — i oni su se poklonili, osim Iblisa, on se nije htio 
pokloniti. 

151 J, EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

12. "Zasto se nisi poklonio kad sam ti naredio?" - upita On. - "Ja sam 
bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace" - odgo- 
vori on. 

13. "E onda izlazi iz Dzenneta" - rece On - "ne prilici ti da u njemu 
prkosis; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih!" 

14. "Daj mi vremena do Dana njihova ozivljenja!" - zamoli on. 

15. "Daje ti se vremena!" - rece On. 

16. "E zato sto si odredio pa sam u zabludu pao" - rece - "kunem se da 
cu ih na Tvom Pravom putu presretati, 

17. pa cu im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ces ustanoviti 
da vecina njih nece zahvalna biti!" 

18. "Izlazi iz njega, pokuden i ponizen!" — rece On. "Tobom i svima 
onima koji se budu povodili za tobom doista cu Dzehennem napu- 
niti! 

19. A ti, o Ademe, i zena tvoja u Dzennetu stanujte i odakle god ho- 
cete jedite, samo se ovom drvetu ne priblizujte, da se prema sebi ne 
ogrijesite!" 

20. I sejtan im poce bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja 
su im skrivena bila, i rece: "Gospodar vas vam zabranjuje ovo drvo 
samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bill" - 

21. i zaklinjase im se: "Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreni!" 

22. I na prevaru ih zavede. A kad oni drvo okusise, stidna mjesta njihova 
im se ukazase i oni po sebi dzennetsko lisce stavljati pocese. "Zar vam 
to drvo nisam zabranio?!" - zovnu ih Gospodar njihov - "i rekao 
vam: 'Sejtan vam je, zbilja, otvoreni neprijatelj.'" 152 J, EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

23. "Gospodaru nas" - rekose oni - "sami smo sebi krivi, i ako nam Ti 
ne oprostis i ne smilujes nam se, sigurno cemo biti izgubljeni." 

24. "Izlazite" - rece On - "jedni drugima bicete neprijatelji! Na Zemlji 
cete boraviti i do smrti ostati. 

25. Na njoj cete zivjeti, na njoj cete umirati i iz nje ozivljeni biti" - rece 
On. 

26. O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce pokrivati stidna 
mjesta vasa, a i raskosna odijela, ali, odjeca cestitosti, to je ono naj- 
bolje. - To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. 

27. O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede sejtan kao sto je ro- 
ditelje vase iz Dzenneta izveo, skinuvsi s njih odjecu njihovu da bi 
im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, 
odakle vi njih ne vidite. Mi smo ucinili sejtane zastitnicima onih koji 
ne vjeruju. 

28. A kada urade neko ruzno djelo, govore: "Zatekli smo pretke nase da 
to rade, a i Allah nam je to zapovijedio." Reci: "Allah ne zapovijeda 
da se rade ruzna djela! Zasto o Allahu govorite ono sto ne znate?" 

29. Reci: "Gospodar moj nareduje - pravednost. I obracajte se samo 
Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispo- 
vijedajuci vjeru! Kao sto vas je iz nicega stvorio, tako ce vas ponovo 
oziviti." 

30. On jednima na Pravi put ukazuje, a druge, s pravom, u zabludi ostav- 
lja, jer oni, mjesto Allaha, sejtane za zastitnike uzimaju i misle da 
dobro rade. 153 J. EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

31. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hocete molitvu obaviti! I 
jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. 

32. Red: "Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje 
stvorio, i ukusna jela?" Reci: "Ona su za vjernike na ovome svijetu, 
na onome svijetu su samo za njih." Eto, tako Mi podrobno izlazemo 
dokaze ljudima koji znaju. 

33. Reci: "Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, 
i neopravdano nasilje, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On 
nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono sto ne znate." 

34. Svaki narod ima svoj kraj, i kad dode njegov kraj, nece ga moci ni za 
tren jedan ni odloziti ni ubrzati. 

35. O sinovi Ademovi, kad vam izmedu vas samih budu dolazili posla- 
nici koji ce vam propise Moje objasnjavati - onda se oni koji se budu 
Allaha bojali i dobra djela cinili nece nicega bojati niti ce za bilo cim 
tugovati; 

36. a oni koji dokaze Nase budu poricali, i od njih se budu oholo okre- 
tali, bice stanovnici u vatri, u njoj ce vjecno ostati. 

37. Ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori lazi i ne 
priznaje Njegove rijeci? Takvi ce dobiti sve ono sto im je zapisano. 
Ali kada im izaslanici Nasi dodu da im dusu uzmu, upitace: "A gdje 
su oni kojima ste se, umjesto Allahu, klanjali?" - "Izgubili su nam 
se" - odgovorice, i sami protiv sebe posvjedociti da su nevjernici bili. 154 J. EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

38. "Ulazite u Dzehennem s narodima, sa dzinima i ljudima koji su prije 
vas bili i nestali!" - red ce On. I kad god neki narod ude, proklinjat ce 
onaj za kojim se u nevjerovanju poveo. A kad se svi u njemu iskupe, 
tada ce obican puk reci o glavesinama svojim: "Gospodaru nas, ovi 
su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u vatri!" - 
"Za sve ce biti dvostruka!" - reci ce On - "ali vi ne znate." 

39. A glavesine ce reci obicnom puku: "Pa vi nemate nikakve prednosti 
pred nama!" Zato iskusite patnju za ono sto ste radili. 

40. Onima koji dokaze Nase budu poricali i prema njima se budu oholo 
odnosili - kapije nebeske nece se otvoriti, i prije ce debelo uze kroz 
iglene usi proci nego sto ce oni u Dzennet uci. Eto tako cemo Mi 
grjesnike kazniti. 

41. U Dzehennemu ce im lezaj i pokrivaci od vatre biti. Eto tako cemo 
Mi nevjernike kazniti. 

42. A oni koji budu vjerovali i dobra djela cinili - Mi nikog ne zadu- 
zujemo preko njegovih mogucnosti - bice stanovnici Dzenneta, u 
njemu ce vjecno ostati. 

43. Iz njihovih grudi cemo zlobu odstraniti; ispred njih ce rijeke teci, 
i oni ce govoriti: "Hvaljen neka je Allah, koji nas je na Pravi put 
uputio; mi ne bismo na Pravome putu bili da nas Allah nije uputio, 
poslanici Gospodara naseg su zaista istinu donosili", i njima ce se 
doviknuti: "Taj Dzennet ste u nasljedstvo dobili za ono sto ste cinili!" 155 J. EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

44. I stanovnici Dzenneta ce stanovnike vatre dozivati: "Mi smo nasli 
da je istinito ono sto nam je Gospodar nas obecao, da li ste i vi nasli 
da je istinito ono cime vam je Gospodar vas prijetio?" - "Jesmo!" 
- odgovorice. A onda ce jedan glasnik medu njima, da ga i jedni i 
drugi cuju, viknuti: "Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima 
koji su se prema sebi ogrijesili, 

45. koji su od Allahova puta odvracali i nastojali ga iskriviti, i koji u onaj 
svijet nisu vjerovali!" 

46. Izmedu njih bice bedem, a na vrhovima ljudi koji ce svakoga po obi- 
ljezju njegovome poznati. I oni ce stanovnicima Dzenneta viknuti: 
"Mir vama!" - dok jos ne udu u nj, a jedva ce cekati. 

47. A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima Dzehennema, uzvi- 
knuce: "Gospodaru nas, ne daj nam da budemo s narodom grjes- 48. Oni koji ce po vrhovima bedema biti zovnuce neke ljude, koje ce 
po obiljezju njihovom poznati, i red ce: "Sta vam koristi ono sto ste 
zgrtali i to sto ste se oholo drzali? 

49. Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost nece 
stici?" - a Allah im je rekao: "Udite u Dzennet, nikakva straha za vas 
nece biti, i ni za dm vi necete tugovati!" 

50. I stanovnici vatre dozivace stanovnike Dzenneta: "Prolijte na nas 
vode ili nesto od onoga cime vas je Allah obdario!" - a oni ce red: 
"Allah je to dvoje nevjernicima zabranio, 

51. kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je zivot na Zemlji 
bio obmanuo." - Sada cemo Mi njih zaboraviti, zato sto su zaborav- 
ljali da ce na ovaj Dan pred Nama stajati i zato sto su dokaze Nase 
poricali. 156 J. EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

52. A Mi ovima Knjigu objavljujemo, koju smo kako Mi znamo obja- 
snili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. 

53. Cekaju li oni da se obistine prijetnje njene? Onoga dana kada se obi- 
stine, reci ce oni koji su na njih prije zaboravili: "Istinu su poslanici 
Gospodara naseg donosili! Da nam je zagovornika kakva, pa da se 
za nas zauzme ili da nam je da budemo vraceni, pa da postupimo 
drukcije nego sto smo postupili!" Ali, oni su sami sebe upropastili, a 
nece im biti ni onih koje su izmisljali. 

54. Gospodar vas je Allah, koji je nebesa i Zemlju u sest vremenskih 
razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci 
prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se 
pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvisen neka 
je Allah, Gospodar svjetova! 

55. Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se 
previse glasno mole. 

56. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu 
se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih 
koji dobra djela cine. 

57. OnjeTaj kojisaljevjetrovekaoradosnuvijestmilostiSvoje; a kad oni 
pokrenu teske oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa 
na njega kisu spustimo i ucinimo da uz njenu pomoc rastu plodovi 
svakovrsni; isto cerao tako mrtve oziviti, opametite se! 157 J, EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

58. U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara njegova, a u ne- 
plodnom tek s mukom. Eto, tako Mi, na razne nacine, ponavljamo 
dokaze ljudima koji zahvaljuju. 

59. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. "O narode moj" - govorio je 
on - "Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se 
doista plasim za vas patnje na Velikom danu!" 

60. A glavesine naroda njegova su odgovarale: "Mi smatramo da si ti u 
pravoj zabludi." 

61. "O narode moj" - govorio je on - " nisam ja ni u kakvoj zabludi, 
nego sam poslanik Gospodara svjetova; 

62. poslanice Gospodara svoga vam dostavljam i savjete vam upucujem; 
a ja od Allaha znam ono sto ne znate vi. 

63. Zar vam je cudno sto vam pouka od Gospodara vaseg dolazi po co- 
vjeku, jednom od vas, da vas opominje, da biste se grijeha klonili i 
pomilovani bill?" 

64. Ali, oni su ga laznim smatrali, pa smo njega i one koji su bili uz 
njega u ladi spasili, a one koji u dokaze Nase nisu vjerovali - potopili; 
uistinu, oni su pravi slijepci bili. 

65. A Adu - njegova brata Huda. "O narode moj" - govorio je on - 
"Allahu robujte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bo- 
jite?" 

66. Glavesine naroda njegova, koje nisu vjerovale, odgovarale su: "Mi 
smatramo da si ti doista neznalica i mi mislimo da si ti zaista lazac." 

67. "O narode moj" - govorio je on - "nisam ja neznalica, nego sam 
Gospodara svjetova poslanik; 158 J, EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

68. dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam iskren sa- 
vjetnik. 

69. Zar vam je cudno sto vam pouka od Gospodara vaseg dolazi po co- 
vjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je On na- 
sljednicima Nuhova naroda ucinio; to sto ste krupna rasta - Njegovo 
je djelo. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da 
biste postigli ono sto budete zeljeli." 

70. "Zar si nam dosao zato da se jedino Allahu klanjamo, a da one kojima 
su se klanjali preci nasi napustimo?" - govorili su oni. "Ucini da nas 
snade to cime nam prijetis, ako je istina to sto govoris!" 

71. "Vec ce vas stici kazna i gnjev Gospodara vaseg!" - govorio je on. 
"Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim kojima ste ih 
vi i preci vasi nazvali, a o kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? 
Zato cekajte, i ja cu s vama cekati!" 

72. I Mi smo iz milosti Nase njega i one koji su bili uz njega spasili, a 
do posljednjeg istrijebili one koji dokaze Nase nisu priznavali i koji 
nisu vjerovali. 

73. A Semudu - njegova brata Saliha. "O narode moj" - govorio je on 
- "Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Evo vam 
znak od Gospodara vaseg: ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite 
je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je pa da vas patnja 
nesnosna stigne! 159 J, EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

74. I sjetite se da ste Njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je 
On na Zemlji nastanio; u ravnicama njezinim palate gradite, a u br- 
dima kuce klesete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati, 
i ne cinite zlo po Zemlji nered praveci!" 

75. A glavesine naroda njegova, one koje su se oholile, upitase potlacene, 
one medu njima koji su vjerovali: "Vjerujete li vi da je Salih poslan 
od Gospodara svoga?" - "Mi, uistinu, vjerujemo u sve ono sto je po 
njemu objavljeno" - odgovorise oni. 

76. "A mi, doista, ne vjerujemo u to u sto vi vjerujete" - rekose oni koji 
su bili oholi. 

77. I zaklase onu kamilu, i zapovijed Gospodara svoga ne poslusase i 
rekose: "O Salih, ucini da nas snade to cime prijetis, ako si poslanik." 

78. I zadesi ih strasan potres i oni u zemlji svojoj osvanuse mrtvi, nepo- 
micni, 

79. a on ih je vec bio napustio i rekao: "O narode moj, prenio sam vam 
poslanicu Gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one 
koji opominju." 

80. I Luta - kad rece narodu svome: "Zasto cinite razvrat koji niko prije 
vas na svijetu nije cinio? 

81. Vi sa strascu prilazite muskarcima, umjesto zenama. Ta vi ste narod 
koji sve granice zla prelazi!" 160 J. EL-A'RAP - BEDEMI DZUz' 8. 

82. A odgovor naroda njegova glasio je: "Istjerajte ih iz grada vaseg, oni 
su ljudi cistunci!" 

83. I Mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim zene njegove; ona je 
ostala sa onima koji su kaznu iskusili. 

84. I na njih smo kisu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skoncali. 

85. A Medjenu - njegova brata Suajba. "O narode moj" - govorio je 
on - "Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim njega nemate! Dolazi 
vam jasan dokaz od Gospodara vaseg, zato pravo na litri i na kan- 
taru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne 
remetite kad je vec na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako 
vjerujete. 

86. I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteci i od Allahova 
puta odvracajuci one koji u Njega vjeruju, zeleci krivi put. I sjetite 
se kada vas je bilo malo i da vas je On umnozio, a pogledajte kako 
su skoncali oni koji su nered pravili. 

87. I ako jedni od vas vjeruju u ono sto je po meni poslano, a drugi ne 
vjeruju, pa pricekajte dok nam Allah ne presudi, jer On je sudija 
najbolji!" 161 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

88. Glavesine naroda njegova, one koje su bile ohole, rekose: "Hi cete 
bezuvjetno vjeru nasu prihvatiti, ili cemo mi, o Suajbe, i tebe i one 
koji s tobom vjeruju iz grada naseg istjerati." - "Zar i protiv nase 
volje?" - rece on. 

89. "Ako bismo vjeru vasu prihvatili nakon sto nas je Allah spasio nje, na 
Allaha bismo laz iznijeli. Mi je ne trebamo prihvacati, to nece Allah, 
Gospodar nas, jer Gospodar nas znanjem Svojim sve obuhvaca; u 
Allaha se uzdamo! Gospodaru nas, Ti presudi nama i narodu nasem 
po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!" 

90. A glavesine naroda njegova, one koje nisu vjerovale, rekose: "Ako 
podete za Suajbom, bicete sigurno izgubljeni." 

91. I zadesi ih potom strasan potres i oni osvanuse u zemlji svojoj mrtvi, 
nepomicni. 

92. Oni koji su smatrali Suajba lascem - kao da nikada u njoj nisu ni 
bili; oni koji su smatrali Suajba lascem, oni su nastradali. 

93. A on ih je vec bio napustio i rekao: "O narode moj, prenio sam vam 
poslanice Gospodara svoga, i savjetovao vas, pa zasto da tugujem za 
narodom nevjernickim?!" 

94. I Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali, a da stanov- 
nike njegove neimastinom i bolescu nismo kaznili da bi se pokajali. 

95. Poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili dok se ne bi umnozili 
i rekli: "I nase su pretke pogadale i zalosti i radosti!" - i tada bismo 
ih, da oni ne predosjete, neocekivano kaznili. 162 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

96. A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi 
bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa 
smo ih kaznjavali za ono sto su zaradili. 

97. A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Nasa kazna nece snaci 
nocu dok budu spavali? 

98. Hi su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Nasa kazna nece stici 
danju dok se budu zabavljali? 

99. Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne 
boji samo narod kome propast predstoji. 

100. Zar nije jasno onima koji nasljeduju zemlju prijasnjih stanovnika 
njezinih da cemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijehova njihovih 
kazniti i srca njihova zapecatiti, pa savjet nece poslusati. 

101. O tim gradovima Mi ti neke dogadaje njihove kazujemo. Poslanici 
njihovi su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli povjerovati u 
ono u sto prije nisu vjerovali. Eto tako Allah srca nevjernika zapecati 102. a Mi smo znali da se vecina njih zavjeta nece drzati, i znali smo da 
ce vecinom, doista, grjesnici biti. 

103. Zatim smo, poslije njih, poslali Musaa faraonu i glavesinama njego- 
vim sa dokazima Nasim, ali oni u njih nisu povjerovali, pa pogledaj 
kako su skoncali oni koji su nered cinili. 

104. I Musa rece: "O faraone, ja sam poslanik Gospodara svjetova! 163 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

105. Duznost mi je da o Allahu samo istinu kazem. Donio sam vam ja- 
san dokaz od Gospodara vaseg, zato pusti da idu sa mnom sinovi 
Israilovi!" 

106. "Ako si donio kakav dokaz" - rece - "pokazi ga, ako istinu govoris." 

107. I on bad svoj stap - kad on prava zmijurina; 

108. i izvadi ruku svoju - ona za prisutne postade bijela. 

109. Glavesine naroda faraonova povikase: "Ovaj je, doista, vjest caro- 
bnjak, 

no. on hoce da vas izvede iz zemlje vase, pa sta predlazete?" 

in. "Zadrzi njega i brata njegova", rekose, "a posalji u gradove one koji 
ce sakupljati, 

112. preda te ce sve vjeste carobnjake dovesti." 

113. I faraonu carobnjaci dodose. "Dali cemo, doista, nagradu dobiti ako 
budemo pobjednici?" - upitase. 

114. "Da" - rece - "i bicete mi, zaista, bliski." 

115. "O Musa" - rekose onda - "hoces li ti ili cemo mi baciti?" 

116. "Bacite vi" - rece on. I kad oni bacise, oci ljudima zacarase i jako ih 
prestrasise, i vradzbinu veliku priredise. 

117. I Mi naredismo Musau: "Bad stap svoj!" - i on odjednom proguta 
sve ono cime su oni bili obmanu izveli. 

118. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lazno ono sto su oni 
priredili, 

119. i tu oni bijahu pobijedeni i ostadose ponizeni, 

120. a carobnjaci se licem na tie bacise. 

164 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

121. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" - povikase, 

122. "Gospodara Musaova i Harunova!" 

123. "Zar da mu povjerujete prije nego sto vam ja dozvolim!" - viknu 
faraon. "Ovo je, uistinu, smicalica koju ste u gradu smislili da biste 
iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamticete vi! 

124. Izodsijecacu vam, sigurno, ruke vase i noge vase unakrst, a onda cu 
vas sve razapeti!" 

125. A oni rekose: "Mi cemo se, doista, Gospodaru nasem vratiti! 

126. Ti nam zamjeras samo to sto smo u dokaze Gospodara naseg po- 
vjerovali kada su nam oni dosli. Gospodaru nas, daj nam snage da 
izdrzimo i ucini da kao vjernici umremo!" 

127. A glavesine naroda faraonova rekose: "Zar ces ostaviti Musaa i narod 
njegov da nered u zemlji pravi i da tebe i bozanstva tvoja napusti?" 
- On rece: "Ubijacemo musku djecu njihovu, a zensku cemo im 
ostavljati u zivotu; mi, uistinu, vladamo njima." 

128. Musa rece narodu svome: "Molite Allaha da vam pomogne i budite 
strpljivi, Zemlja je Allahova, On je daje u naslijede kome On hoce 
od robova Svojih; a lijep ishod ce biti za one koji se budu Allaha 
bojali." 

129. "Zlostavljani smo" - rekose oni - "prije nego sto si nam dosao, a i 
nakon sto si nam dosao!" A Musa rece: "Gospodar vas ce neprijatelja 
vaseg unistiti, a vas nasljednicima na Zemlji uciniti, da bi vidio kako 
cete postupati. 

130. I Mi smo faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da 
bi se opametili. 165 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

131. I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili: "Ovo smo zasluzili", a kad 
bi ih snasla kakva nevolja, Musau i onima koji su s njim vjerovali tu 
nevolju bi pripisali. Ali ne! Njihova nevolja je od Allaha bila, samo 
sto vecina njih nije znala! 

132. I govorili su: "Kakav god dokaz da nam doneses da nas njime opca- 
ras, mi ti necemo vjerovati!" 

133. Zato smo Mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i zabe, i krv 
- sve jasna znamenja, ali su se oni oholili, narod zlikovacki su bili. 

134. I kada bi ih zadesila nevolja, govorili bi: "O Musa, moli se, u nase 
ime, Gospodaru svome - onako kako ti je On naredio: ako nas oslo- 
bodis nevolje, mi cemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove, 
sigurno, poslati." 

135. I posto bismo ih nevolje oslobodili - do vremena do kojeg im je bilo 
odredeno da je podnose, oni bi, odjednom, obecanje prekrsili. 

136. Zato ih Mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja Nasa 
poricali i prema njima ravnodusni bili, 

137. a potlacenom narodu dadosmo u naslijede istocne i zapadne kra- 
jeve zemlje koju smo blagoslovili, i lijepo obecanje Gospodara tvoga 
sinovima Israilovim bilo je ispunjeno - zato sto su trpjeli, a sa zem- 
ljom sravnismo ono sto su faraon i narod njegov sagradili i ono sto 
su podigli. 166 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

138. I Mi sinove Israilove preko mora prevedosmo, pa oni naidose na na- 
rod koji se klanjao kumirima svojim. "O Musa" - rekose - "napravi 
i ti nama boga kao sto i oni imaju bogove!" - "Vi ste, uistinu, narod 
koji nema pameti!" — rece on. 

139. "Zaista ce biti ponisteno ono sto ovi ispovijedaju i beskorisno ce im 
biti ono sto rade. 

140. Zar da vam, pored Allaha, trazim drugog boga, a On vas je iznad 
ostalog svijeta uzdigao?" 

141. I posto smo vas Mi od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas neiz- 
mjerno mucili: musku djecu su vasu ubijali, a zensku vam u zivotu 
ostavljali, to je bilo tesko iskusenje od Gospodara vaseg - 

142. Mi odredismo da cas susreta sa Musaom bude kad se napuni tride- 
set noci, i dopunismo ih jos sa deset, pa se vrijeme koje je odredio 
Gospodar njegov ispuni za cetrdeset noci. A Musa je bio rekao bratu 
svome Harunu: "Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi 
puteve onih koji su smutljivci!" 

143. I kad Nam Musa dode u odredeno vrijeme, i kada mu Gospodar nje- 
gov progovori, on rece: "Gospodaru moj, ukazi mi se da Te vidim!" 
- "Ne mozes Me vidjeti" - rece - "ali pogledaj u ono brdo, pa ako 
ono ostane na svome mjestu, vidjeces Me!" I kad se Gospodar njegov 
onome brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesvijescen 
strovali. Cim se osvijesti, rece: "Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam 
vjernik prvi!" 167 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

144. "O Musa" - rece On - "Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svije- 
tom poslanstvom Svojim i govorom Svojim. Ono sto ti dajem uzmi 
i zahvalan budi!" 

145. I Mi mu na plocama napisasmo pouku za sve, i objasnjenje za svasta. 
"Primi ih svojski, a narodu svome zapovijedi da se pridrzava onoga 
sto je u njima ljepse!" A pokazacu vam i zemlju grjesnika. 

146. Odvraticu od znamenja Mojih one koji se budu bez ikakva osnova 
na Zemlji oholili. I kakav god oni dokaz vide, nece ga vjerovati: ako 
vide Pravi put - nece ga kao put prihvatiti, a ako vide stranputicu - 
kao put ce je prihvatiti. To zato sto ce dokaze Nase poricati i sto ce 
prema njima ravnodusni biti. 

147. A onima koji dokaze Nase ne budu priznavali i koji u susret na 
onome svijetu ne budu vjerovali, bice ponistena djela njihova. Zar 
ce biti drukcije kaznjeni nego kako su radili? 

148. I narod Musaov, poslije odlaska njegova, prihvati od nakita svoga 
kip teleta koje je rikalo. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori i da ih 
Pravim putem ne vodi? Oni ga prihvatise i prema sebi se ogrijesise. 

149. I posto se poslije gorko pokajase i uvidjese da su zabludjeli, oni re- 
kose: "Ako se Gospodar nas na nas ne sazali i ako nam ne oprosti, 
doista cemo biti izgubljeni!" 168 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

150. A kad se Musa srdit i zalostan narodu svome vrati, povika: "Kako 
ste tako ruzno poslije odlaska moga postupili! Zasto ste pozurili i o 
naredenje Gospodara svoga se oglusili?" - i ploce baci, i brata svoga 
za kosu dohvati i poce ga vuci sebi. "O sine majke moje" - rece 
Harun - "narod nije nimalo do mene drzao i umalo me nije ubio; 
nemoj da mi se svete dusmani i ne smatraj mene jednim od onih 
koji su se prema sebi ogrijesili." 

151. "Gospodaru moj" - zamoli Musa - "oprosti meni i bratu mome i 
ucini da budemo pod okriljem Tvoje milosti, Ti si od milostivih 
najmilostiviji!" 

152. One koji su tele prihvatili stici ce kazna Gospodara njihova i poni- 
zenje jos na ovome svijetu; tako Mi kaznjavamo one koji kuju lazi. 

153. A onima koji hrdava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici po- 
stanu, Gospodar tvoj ce, poslije toga, sigurno oprostiti i samilostan 
biti. 

154. I kad Musaa srdzba minu, on uze ploce na kojima je bilo ispisano 
uputstvo na Pravi put i milost za one koji se Gospodara svoga boje. 

155. I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi da u odredeno vri- 
jeme stanu pred Nas. A kad ih zadesi potres, on rece: "Gospodaru 
moj, da si htio, mogao si i njih i mene unistiti jos prije. Zar da nas 
unistis zbog onoga sto su uradili bezumnici nasi? To je samo iskuse- 
nje Tvoje kojim Ti, koga hoces, u zabludi ostavljas, a kome hoces, 
na Pravi put ukazujes; Ti si Gospodar nas, pa nam oprosti i smiluj 
nam se, jer Ti prastas najvise; 169 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

156. I dosudi nam milost na ovome svijetu, i na onome svijetu - mi se vra- 
camo Tebi!" - "Kaznom Svojom Ja kaznjavam koga hocu" - rece On 
- "a milost Moja obuhvaca sve; dacu je onima koji se budu grijeha 
klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Nase budu vjerovali, 

157. onima koji ce slijediti Poslanika, Vjerovjesnika, koji nece znati citati 
ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indzilu, zapisana nalaze, 
koji ce od njih traziti da cine dobra djela, a od odvratnih odvracati 
ih, koji ce im lijepa jela dozvoliti, a ruzna im zabraniti, koji ce ih 
tereta i teskoca koje su oni imali osloboditi. Zato ce oni koji budu u 
njega vjerovali, koji ga budu podrzavali i pomagali i svjetlo po njemu 
poslano slijedili - postici ono sto budu zeljeli. 

158. Reci: "O ljudi, jasamsvima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je 
na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On zivot i 
smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i poslanika Njegova, vjerovjesnika, 
koji ne zna citati i pisati, koji vjeruje u Allaha i rijeci Njegove; njega 
slijedite - da biste na Pravome putu bill!" 

159. U narodu Musaovu ima ljudi koji na Istinu upucuju i koji prema 
njoj pravedno sude. 170 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

160. I Mi smo ih na dvanaest rodova podijelili, i Musau smo objavili, kad 
mu je narod njegov vode zatrazio: "Udari stapom svojim po stijeni!" 
- i iz nje je dvanaest vrela provrelo, svaki rod je znao vrelo iz kog ce 
piti. I Mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im da- 
vali: "Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo!" Oni nisu Nama 
nepravdu ucinili, sami su sebi nepravedni bili. 

161. A kada im je bilo receno: "Nastanite se u ovom gradu i jedite odakle 
hocete i recite: 'Oprosti!', a na kapiju udite glava pognutih - oprosti- 
cemo vam grijehe vase, a onima koji dobra djela cine dacemo i vise" 

162. onda su oni nepravedni medu njima zamijenili drugom rijec koja 
im je bila recena, i Mi smo na njih s neba kaznu spustili zato sto su 
stalno nepravedni bili. 

163. I upitaj ih o gradu koji se nalazio pored mora kad su propise o su- 
boti krsili: kada su im ribe, na oci njihove, dolazile dok su subotu 
svetkovali, a kad nisu svetkovali, one im nisu dolazile. Eto, tako smo 
ih u iskusenje dovodili zato sto su stalno grijesili. 171 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

164. A kad neki od njih rekose: "Zasto opominjete narod koji ce Allah 
unistiti ili ga teskim mukama namuciti?" - oni odgovorise: "Da bi- 
smo se pred Gospodarom vasim opravdali i da bi se oni grijeha klo- 165. I kada zaboravise ono cime su bili opominjani, Mi izbavismo one 
koji su od nevaljalih djela odvracali, a teskom kaznom kaznismo 
grjesnike, zato sto su stalno u grijehu bili. 

166. I posto su oni bahato odbili da se okane onoga sto im se zabranjivalo, 
Mi smo im rekli: "Postanite majmuni prezreni!" 

167. I Gospodar tvoj obznani da ce do Smaka svijeta prepustati nad njima 
vlast nekome ko ce ih na najgori nacin tlaciti. Gospodar tvoj je, do- 
ista, brz kad kaznjava, a On oprasta i samilostan je. 

168. I Mi smo ih po Zemlji kao narode raspodijelili: ima ih dobrih, a 
i onih koji to nisu; i u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se 
opametili. 

169. I poslije njih ostala su pokoljenja koja su Knjigu naslijedila i koja su 
kupila mrvice ovoga prolaznoga svijeta, i govorila: "Bice nam opro- 
steno!" A ako bi im opet dopalo saka tako nesto, opet bi to cinili. 
Zar od njih nije uzet zavjet u Knjizi - a oni citaju ono sto je u njoj 
- da ce o Allahu samo istinu govoriti? Onaj svijet je bolji za one koji 
se grijeha klone; opametite se! 

170. A oni koji se cvrsto drze Knjige i koji obavljaju molitvu - pa, Mi 
doista necemo dopustiti da propadne nagrada onima koji cine dobra 
djela. 172 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

171. A kada smo iznad njih brdo podigli - cinilo se kao oblak - oni su 
bili uvjereni da ce na njih pasti. "Prihvatite odlucno ono sto smo 
vam dali, i neka vam je na umu ono sto je u njemu - da biste bili 
pobozni!" 

172. I kad je Gospodar tvoj iz kicmi Ademovih sinova izveo potomstvo 
njihovo i zatrazio od njih da posvjedoce protiv sebe: "Zar Ja nisam 
Gospodar vas?" - oni su odgovarali: "Jesi, mi svjedocimo" - i to zato 
da na Sudnjem danu ne reknete: "Mi o ovome nista nismo znali." 

173. Hi da ne reknete: "Nasi preci su prije nas druge Allahu ravnim sma- 
trali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ces nas kazniti za ono sto 
su lazljivci cinili?" 

174. I tako, eto, Mi opsirno iznosimo dokaze, da bi oni dosli sebi. 

175. I kazi im vijest o onome kome smo dokaze Nase dali, ali koji se od 
njih udaljio pa ga je sejtan dostigao, i on je zalutao. 

176. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovome svijetu 
priklonio i za svojom strascu krenuo. Njegov slucaj je kao slucaj psa: 
ako ga potjeras on isplazena jezika dahce, a ako ga se okanis on opet 
dahce. Takvi su ljudi koji Nase dokaze smatraju laznim; zato kazuj 
dogadaje da bi oni razmislili. 

177. Los su primjer ljudi koji ne priznaju Nase dokaze, oni zlo cine sami 
sebi. 

178. Kome Allah ukaze na Pravi put - bice na Pravome putu, a koga ostavi 
u zabludi - taj ce izgubljen biti. 173 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

179. Mi smo za Dzehennem mnoge dzine i ljude stvorili; oni srca imaju — 
a njima ne shvacaju, oni oci imaju - a njima ne vide, oni usi imaju - 
a njima ne cuju; oni su kao stoka, cak i gori - oni su zaista nemarni. 

180. Allah ima najljepsa imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji 
iskrecu Njegova imena - kako budu radili, onako ce biti kaznjeni! 

181. A medu onima koje stvaramo ima ljudi koji druge upucuju istini i 
koji prema njoj pravedno sude. 

182. A one koji Nase rijeci poricu Mi cemo malo-pomalo, a da oni nece 
ni znati, u propast voditi 

183. i davacu im vremena, obmana Moja doista je trajna. 

184. Pa zasto oni ne razmisle da njima poslani poslanik nije lud; on samo 
otvoreno opominje. 

185. I zasto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome 
sto je On stvorio, i da im se, mozda, kraj njihov primakao? Pa u koje 
ce rijeci, ako ne u Kur'an, vjerovati? 

186. Koga Allah u zabludi ostavi, niko ga ne moze na Pravi put uputiti! 
On ce ih ostaviti da u nevjerstvu svome lutaju. 

187. Pitaju te o Smaku svijeta kada ce se zbiti. Reci: "To zna jedino Go- 
spodar moj, On ce ga u njegovo vrijeme otkriti, a tezak ce biti ne- 
besima i Zemlji, sasvim neocekivano ce vam doci." Pitaju te kao da 
ti o njemu nesto znas. Reci: "To samo Allah zna, ali vecina ljudi ne 
zna. 174 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

188. Red: "Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe 
kakvu stetu otkloniti; biva onako kako Allah hoce. A da znam pro 
nicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; 
ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju." 

189. On je Taj koji vas od jednoga covjeka stvara - a od njega je driigu 
njegovu stvorio da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je 
zanijela lahko breme i nosila ga; a kad joj je ono otezalo, njih dvoje 
su zamolili Allaha, Gospodara svoga: "Ako nam darujes dobrog po- 
tomka, bicemo, zaista, zahvalni!" 

190. I kad im je On darovao zdrava potomka, poslije su potomci njihovi 
izjednacili druge s Njim u onome sto im On daje - a Allah je vrlo 
visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim! 

191. Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu nista stvoriti, a 
sami su stvoreni, 

192. i koji im ne mogu pomoci niti mogu pomoci sebi? 

193. A ako ih zamolite da vas na Pravi put upute, nece vam se odazvati; 
isto vam je molili ih ili sutjeli. 

194. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, zaista su robovi, kao i vi. 
Pa, vi im se klanjajte, i neka vam se odazovu ako istinu govorite! 

195. Imaju li oni noge da na njima hodaju, ili ruke da njima hvataju, 
imaju li oci da njima gledaju, ili usi da njima cuju? Red: "Zovite 
bozanstva vasa, pa protiv mene kakvo hocete lukavstvo smislite i ne 
odugovladte, 175 J. EL-A RAF - BEDEMI DZUZ 9. 

196. moj zastitnik je Allah, koji Knjigu objavljuje, i On se o dobrima 
brine." 

197. A oni kojima se vi, pored Njega, klanjate, ne mogu ni vama, a ni sebi 
pomoci. 

198. A kada ih zamolite da vas upute, oni ne cuju; vidis ih kao da te 
gledaju, ali oni ne vide. 

199. Ti sa svakim - lijepo! I trazi da se cine dobra djela, a neznalica se 
kloni! 

200. A ako sejtan pokusa da te na zlo navede, ti potrazi utociste u Allaha, 
On uistinu sve cuje i zna. 

201. Oni koji se Allaha boje, cim ih sablazan sejtanska dodirne, sjete se, i 
odjednom dodu sebi, 

202. dok prijatelje sejtanove sejtani podrzavaju u zabludi i oni ne dolaze 

sebi. 

203. Kad im nijedan ajet ne doneses, oni govore: "Zasto ga sam ne izmi- 
slis!" - Red: "Ja slijedim samo ono sto mi Gospodar moj objavljuje. 
Ovo su jasni dokazi od Gospodara vaseg i uputstvo i milost za ljude 
koji vjeruju. 

204. A kad se uci Kur'an, vi ga slusajte i sutite da biste bili pomilovani." 

205. I spominji Gospodara svoga ujutro i navecer u sebi, ponizno i sa 
strahopostovanjem i ne podizuci jako glas, i ne budi bezbrizan - 

206. oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se kla- 
njaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tie padaju. SeMda 176 8. EL-ENFAL - PLIJEN DZUz' 9. 

SURA 8 

El-Enfdl - Plijen 

(Medina - 75 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Pitaju te o plijenu. Reci: "Plijen pripada Allahu i Poslaniku." Zato se 
bojte Allaha i izgladite medusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu 
i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici. 

2. Pravi vjernici su samo oni cija se srca strahom ispune kad se Allah 
spomene, a kad im se rijeci Njegove kazuju, vjerovanje im ucvrscuju 
i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, 

3. oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga sto im Mi dajemo udje- 
ljuju. 

4. Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih pocasti, i oprost, i obilje pleme- 
nito kod Gospodara njihova cekaju. 

5. Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga 
izveo - sto jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. 

6. Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo ocito da ce po- 
bijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na oci svoje u smrt 
gone. 

7. I kada vam je Allah obecao da ce vasa biti jedna od dvije skupine - 
a vi ste vise voljeli da vam padne saka ona koja nije bila naoruzana - 
Allah je htio da rijecima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu 
istrijebi, 

8. da istinu utvrdi i neistinu unisti, makar to ne bilo mnogoboscima 
po volji. 177 8. EL-ENFAL - PLIJEN DZUz' 9. 

9. I kada ste od Gospodara svoga pomoc zatrazili, On vam se odazvao: 

"Poslacu vam u pomoc hiljadu meleka koji ce jedni za drugim dola- 
• - » 

Zltl. 

10. Allah je to zato ucinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vasa 
umirila; a pobjeda je samo od Allaha - Allah je zaista silan i mudar; 

11. kad je On ucinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba 
vam kisu spustio da bi vas njome ocistio i da bi od vas sejtanovo 
uznemiravanje odstranio i da bi srca vasa jakim ucinio i njome ko- 
rake ucvrstio. 

12. Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: "Ja sam s vama, pa ucvr- 
stite one koji vjeruju!" U srca nevjernika Ja cu strah uliti, pa ih vi po 
sijama udarite, i udarite ih po prstima 

13. zato sto se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a onoga ko 
se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu, Allah ce zaista strasno 
kazniti. 

14. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike ceka patnja u ognju. 

15. O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, 
leda im ne okrecite; 

16. onaj ko im tada leda okrene - osim onog koji se povuce s namjerom 
da se ponovo bori ili drugoj ceti pristupi - vratice se natovaren Alla- 
hovom srdzbom; prebivaliste njegovo bice Dzehennem, a uzasno je 
on boraviste. 178 8. EL-ENFAL - PLIJEN DZUz' 9. 

17. Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je 
Allah bacio, da bi vjernike lijepom kusnjom iskusao - Allah zaista 
sve cuje i sve zna. 

18. Tako vam je to bilo, i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. 

19. Ako ste se molili da pobijedite - pa, dosla vam je, eto, "pobjeda"! A 
da se okanite, bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite, Mi cemo 
se ponovo vratiti, i nimalo vam nece koristiti tabor vas, ma koliko 
brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. 

20. O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napu- 
stajte ga, ta vi slusate sta on govori, 

21. i ne budite kao oni koji govore: "Slusamo!" - a ne slusaju. 

22. Najgora bica kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji nece da 
shvacaju. 

23. Da Allah zna da od njih moze biti ikakva dobra, ucinio bi da cuju, 
a da je ucinio i da cuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inace glave 
okrecu. 

24.O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatrazi da cinite 
ono sto ce vam zivot osigurati; i neka znate da se Allah uplice izmedu 
covjeka i srca njegova, i da cete se svi pred Njim sakupiti; 

25. I izbjegavajte ono sto ce dovesti do smutnje koja nece pogoditi samo 
one medu vama koji su krivi, i znajte da Allah strasno kaznjava. 179 8. EL-ENFAL - PLIJEN DZUz' 9. 

26. I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlaceni - 
bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On skloniste dao 
i Svojom pomoci vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili 
zahvalni. 

27. O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno medusobno povje- 
renje ne proigravajte, 

28. i neka znate da su bogatstva vasa i djeca vasa samo iskusenje, i da je 
samo u Allaha nagrada velika. 

29. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On ce vam sposobnost daro- 
vati pa cete istinu od neistine moci rastaviti i preko ruznih postupaka 
vasih ce preci i oprostiti vam. - A Allahova dobrota je neizmjerna. 

30. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili 
da bi te ubili ili da bi te prognali; oni su zamke pleli a Allah ih je 
ometao, jer Allah to najbolje umije. 

31. Kada im se rijeci Nase kazuju, govore: "Vec smo culi! Da hocemo, i 
mi bismo tako nesto rekli; to su samo izmisljotine naroda drevnih." 

32. A kad su oni rekli: "Boze, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti 
na nas kamenje s neba kao kisu ili nam posalji patnju nesnosnu!" 

33. Allah ih nije kaznio, jer si ti medu njima bio; i Allah ih nece kazniti 
sve dok neki od njih mole da im se oprosti. 180 8. EL-ENFAL - PLIJEN DZUz' 9. 

34. A zasluzuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup Casnome 
hramu, a oni nisu njegovi cuvari. Cuvari njegovi trebaju biti samo 
oni koji se Allaha boje, ali vecina njih ne zna. 

35. Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zvizdanje ili pljeska- 
nje rukama; zato kaznu iskusite, jer ne vjerujete. 

36. Oni koji ne vjeruju trose imanja svoja da bi od Allahova puta odvra- 
cali. Oni ce ih, sigurno, utrositi, zatim ce, zbog toga, zaliti i na kraju 
ce pobijedeni biti. A oni koji ne budu vjerovali - u Dzehennem ce 
biti potjerani, 

37. da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na 
druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u Dzehennem bacio. 
Oni ce doista biti izgubljeni. 

38. Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, bice im oprosteno ono sto 
je prije bilo; a ako se ne okane - pa, zna se sta je s drevnim narodima 
bilo. 

39. I borite se protiv njih dok mnogobostvo ne iscezne i dok samo Alla- 
hova vjera ne ostane. Ako se oni okane - pa, Allah dobro vidi sta oni 
rade; 

40. a ako leda okrenu, znajte da je Allah vas zastitnik, a divan je On 
zastitnik i divan pomagac! 8. EL-ENFAL- PLIJEN DZUZ' 10. 

41. I znajte da od svega sto u borbi zaplijenite jedna petina pripada 
Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i sirocadi, i siromasima, i put- 
nicima, ako vjerujete u Allaha i u ono sto smo objavili robu Nasem 
na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske - a Allah sve 
moze — 

42. kada ste vi bili u dolini blizoj, oni u dolini daljoj, a karavana nize 
vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, 
ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono sto se moralo 
dogoditi, da nevjernik ostane nevjernik poslije ocigledna dokaza, i 
da vjernik ostane vjernik poslije ocigledna dokaza - a Allah doista 
sve cuje i sve zna - 

43. kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih 
je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah 
spas ukazao. - On dobro zna svacije misli. 

44. A kad ste se sukobili, u ocima vasim On ih je prikazao u malom 
broju, a vas u ocima njihovim takoder u malom broju, da bi Allah 
dao da se ispuni ono sto se moralo dogoditi - a Allahu se sve vraca. 

45. O vjernici, kada se s kakvom cetom sukobite, smjeli budite i nepre- 
stano Allaha spominjite da biste postigli sto zelite 182 8. EL-ENFAL- PLIJEN DZUZ' 10. 

46. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne 
biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdrzljivi, jer Allah 
je, zaista, na strani izdrzljivih. 

47. I ne budite kao oni koji su, da se pokazu svijetu, nadmeno iz grada 
svoga izisli da bi od Allahova puta odvracali. A Allah dobro zna ono 
sto oni rade. 

48. I kada im je sejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: 
"Niko vas danas ne moze pobijediti, i ja sam vas zastitnik!" - onda 
je on, kada su se dva protivnicka tabora sukobila, natrag uzmaknuo, 
i rekao: "Ja nemam nista s vama, ja vidim ono sto vi ne vidite, i ja se 
bojim Allaha, jer Allah strasno kaznjava", 

49. kada su licemjeri i oni cija su srca bolesna govorili: "Ove je obmanula 
vjera njihova!" A onaj ko se u Allaha pouzda - pa, Allah je zaista silan 
i mudar. 

50. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duse uzimali i po 
licima ih njihovim i straga udarali: "Iskusite patnju u ognju! 

51. To je za ono sto ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepra- 
vedan robovima Svojim!" 

52. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih: u Allahove 
dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio 
- Allah je, uistinu, mocan i strasno kaznjava; 183 8. EL-ENFAL- PLIJEN DZUZ' 10. 

53. to je zato sto Allah nece lisiti blagostanja narod kome ga je podario 
- sve dok se on sam ne promijeni - a Allah sve cuje i sve zna. 

54. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih: dokaze Go- 
spodara svoga nisu priznavali, pa smo ih Mi, zbog grijehova njihovih, 
unistili, a faraonove ljude smo potopili - svi su oni nevjernici bili. 

55. Najgora bica kod Allaha su oni koji poricu, oni koji nece da vjeruju, 

56. oni s kojima ti ugovore sklapas, pa oni svaki put, ne bojeci se poslje- 
dica, krse ugovor svoj. 

57. Ako se u borbi s njima sukobis, tako ih razjuri da se opamete oni 
koji su iza njih. 

58. Cim primijetis vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako 
otkazi ugovor — Allah uistinu ne voli vjerolomnike. 

59. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da ce se spasiti; oni doista 
nece moci umaci. 

60. I protiv njih pripremite koliko god mozete snage i konja za boj, da 
biste time zaplasili Allahove i vase neprijatelje, i druge osim njih - vi 
ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve sto na Allahovom putu potrosite 
nadoknadeno ce vam biti, nece vam se nepravda uciniti. 

61. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer 
On, uistinu, sve cuje i sve zna. 184 8. EL-ENFAL- PLIJEN DZUZ' 10. 

62. A ako te htjednu prevariti - pa, tebi je doista dovoljan Allah; On te 
podrzava Svojom pomoci i vjernicima, 

63. i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrosio sve ono sto na Zemlji 
postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio - On je 
zaista silan i mudar. 

64. O Vjerovjesnice, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede. 

65. O Vjerovjesnice, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak 
izdrzljivih, pobijedice dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobije- 
dice hiljadu onih koji ne vjeruju, zato sto su oni ljudi koji ne shva- 
caju. 

66. Sada vam Allah daje olaksicu; On zna da ste izmoreni: ako vas bude 
stotina izdrzljivih, pobijedice dvije stotine; ako vas bude hiljada, po- 
bijedice, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su 
izdrzljivi. 

67. Nijednom vjerovjesniku nije dopusteno da drzi suznje dok ne izvo- 
juje pobjedu na Zemlji; vi zelite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah 
zeli onaj svijet. - Allah je silan i mudar. 

68. Da nije ranije Allahove odredbe, snasla bi vas patnja velika zbog 
onoga sto ste uzeli. 

69. Sada jedite ono sto ste zaplijenili, kao dopusteno i lijepo, i bojte se 
Allaha. - Allah zaista prasta i milostiv je. 185 8. EL-ENFAL- PLIJEN DZUZ' 10. 

jo. O Vjerovjesnice, reci suznjima koji se nalaze u rukama vasim: "Ako 
Allah zna da u srcima vasim ima bilo sta dobro, dace vam bolje od 
onoga sto vam je uzeto i oprostice vam." - A Allah prasta i milostiv 
je. 

71. A ako te htjednu prevariti - pa oni su i prije Allaha varali, i zato ti je 
On omogucio da ih pobijedis. - A Allah sve zna i mudar je. 

72. Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalazu 
imetke svoje i zivote svoje, i oni koji daju utociste i pomazu, oni 
jedni druge nasljeduju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili - 
vi ne mozete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas zamole 
da ih u vjeri pomognete, duzni ste im u pomoc priteci, osim protiv 
naroda sa kojim o nenapadanju zakljucen ugovor imate. - A Allah 
dobro vidi ono sto radite. 

73. Nevjernici jedni druge nasljeduju. Ne postupite li tako, nastace smu- 
tnja na Zemlji i nered veliki. 

74. Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji 
daju skloniste i pomazu - oni su, zbilja, pravi vjernici - njih ceka 
oprost i obilje plemenito. 75 A oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama 
ucestvuju - i oni su vasi. A rodaci su, prema Allahovoj Knjizi, jedni 
drugima preci. - Allah, zaista, sve zna. 186 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

SURA 9 

Et- Tevbe — Pokajanje 

(Medina - 1 29 ajeta) 

1. Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogoboscima s ko- 
jima ste zakljucili ugovore: 

2. "Putujte po svijetu jos cetiri mjeseca, ali znajte da Allahu necete 
umaci i da ce Allah nevjernike osramotiti"; 

3. i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog ha- 
dza: "Allah i Njegov Poslanik ne priznaju mnogobosce." Pa ako se 
pokajete, to je za vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu ne- 
cete umaci! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom! 

4. Mnogoboscima s kojima imate zakljucene ugovore koje oni nisu ni u 
cemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore 
do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobozne. 

5. Kada produ sveti mjeseci, ubijajte mnogobosce gdje god ih nadete, 
zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu docekujte! Pa ako 
se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, 
jer Allah zaista prasta i samilostan je. 

6. Ako te neki od mnogobozaca zamoli za zastitu, ti ga zastiti da bi 
saslusao Allahove rijeci, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za 
njega. To zato sto oni pripadaju narodu koji ne zna. 187 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

7. Kako ce mnogobosci imati ugovor sa Allahom i Poslanikom Njego- 
vim?! - Ali, s onima s kojima ste ugovor kod Casnog hrama zakljucili, 
sve dok se oni ugovora budu pridrzavali, pridrzavajte se i vi, jer Allah 
zaista voli pobozne. 

8. Kako, kada oni, ako bi vas pobijedili, ne bi, kad ste vi u pitanju, ni 
srodstvo ni sporazum postivali?! Oni vam se ustima svojim umilja- 
vaju, ali im se srca protive, vecina njih su nevjernici. 

9. Oni Allahove ajete za ono sto malo vrijedi zamjenjuju, pa od puta 
Njegova odvracaju; zaista je ruzno kako postupaju. 

10. Ni rodbinstvo ni sporazum, kada je vjernik u pitanju, ne postuju, i 
sve granice zla prekoracuju. 

11. Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braca 
su vam po vjeri. -A Mi dokaze objasnjavamo ljudima koji razumiju. 

12. A ako prekrse zakletve svoje, poslije zakljucenja ugovora s njima, i 
ako vjeru vasu budu vrijedali, onda se borite protiv kolovoda bez- 
vjerstva - za njih, doista, ne postoje zakletve - da bi se okanili. 

13. Zar se necete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekrsili i na- 
stojali protjerati Poslanika, i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Prece 
je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. 188 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

14. Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama vasim kazniti i poniziti, a 
vas ce protiv njih pomoci, i grudi vjernika zalijeciti 

15. i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah ce onome kome On hoce 
oprostiti. - Allah sve zna i mudar je. 

16. Zar mislite da cete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaze na one medu 
vama koji se bore i koji, umjesto Allaha i Poslanika Njegova i vjer- 
nika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja? - A Allah dobro zna za 
ono sto radite. 

17. Mnogobosci nisu dostojni da Allahove dzamije odrzavaju kad sami 
priznaju da su nevjernici. Djela njihova ce se ponistiti i u vatri ce 
vjecno ostati. 

18. Allahove dzamije odrzavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju 
i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne 
boje; oni su, nadati se je, na Pravome putu. 

19. Zar smatrate da je onaj koji hodocasnike vodom napaja i koji vodi 
brigu o Casnome hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svi- 
jet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred 
Allahom. A Allah nece ukazati na Pravi put onima koji sami sebi 
nepravdu cine. 

20. U vecoj su casti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji 
se bore na Allahovu putu zalazuci imetke svoje i zivote svoje; oni ce 
postici sto zele. 189 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

21. Gospodar njihov im salje radosne vijesti da ce im milostiv i blagona- 
klon biti i da ce ih u dzennetske basce uvesti, u kojima ce neprekidno 
uzivati, 

22. vjecno i zauvijek ce u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada 
velika. 

23. O vjernici, ne prijateljujte ni sa ocevima vasim ni sa bracom vasom 
ako vise vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s 
njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogrijesio. 

24. Reci: "Ako su vam ocevi vasi, i sinovi vasi, i braca vasa, i zene vase, 
i rod vas, i imanja vasa koja ste stekli, i trgovacka roba za koju stra- 
hujete da prode nece imati, i kuce vase u kojima se prijatno osjecate 
- miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovu putu, 
onda pricekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grjesni- 
cima nece ukazati na Pravi put." 

25. Allah vas je na mnogim bojistima pomogao, a i onoga dana na Hu- 
nejnu kada vas je mnostvo vase zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve 
koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, ti- 
jesna postala, pa ste se u bijeg dali. 

26. Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, 
i vojske koje vi niste vidjeli poslao i one koji nisu vjerovali na muke 
stavio; i to je bila kazna za nevjernike. 190 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

27. Allah je poslije toga onome kome je htio oprostio, a Allah prasta i 
samilostan je. 

28. O vjernici, mnogobosci su sama pogan, i neka vise ne dolaze na hadz 
Svetome hramu poslije ovogodisnjeg hadza. A ako se bojite oskudice, 
pa Allah ce vas, ako hoce, iz obilja Svoga imucnim uciniti. - Allah 
zaista sve zna i mudar je. 

29. Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u 
Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono sto Allah i Nje- 
gov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne 
daju glavarinu poslusno i smjerno. 

30. Jevreji govore: "Uzejr je - Allahov sin", a krscani kazu: "Mesih je - 
Allahov sin." To su rijeci njihove, iz usta njihovih, oponasaju rijeci 
nevjernika prijasnjih - ubio ih Allah! Kuda se odmecu? 

31. Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svecenike svoje i monahe 
svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naredeno im je da se samo jednom 
Bogu klanjaju - nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih 
koje oni Njemu ravnim smatraju. 191 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

32. Oni zele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah zeli vidlji- 
vim uciniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. 

33. On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je 
izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogoboscima. 

34. O vjernici, mnogi svecenici i monasi doista na nedozvoljen nacin 
tuda imanja jedu i od Allahova puta odvracaju. Onima koji zlato i 
srebro gomilaju i ne trose ga na Allahovom putu - navijesti bolnu 
patnju 

35. na Dan kad se ono u vatri dzehennemskoj bude usijalo, pa se njime 
cela njihova i slabine njihove i leda njihova budu zigosala. "Ovo je 
ono sto ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono sto ste gomilali!" 

36. Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allah ovoj Knjizi, od dana 
kada je nebesa i Zemlju stvorio, a cetiri su sveta; to je prava vjera. 
U njima ne grijesite! A borite se protiv svih mnogobozaca, kao sto 
se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se 
Allaha boje i grijeha klone. 192 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

37. Premjestanjem svetih mjeseci samo se povecava nevjerovanje, cime se 
nevjernici dovode u zabludu; jedne godine ga proglasavaju obicnim, 
a druge godine ga proglasavaju svetim - da bi ispunili broj onih mje- 
seci koje je Allah ucinio svetim. Ruzni postupci njihovi predstavljeni 
su im kao lijepi. A Allah nece ukazati na Pravi put onima koji nece 
da vjeruju. 

38.O vjernici, zasto ste neki oklijevali kada vam je bilo receno: "Krenite 
u borbu na Allahovu putu!", kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam 
je drazi zivot na ovome svijetu od onoga svijeta? A uzivanje na ovome 
svijetu, prema onome na onome svijetu, nije nista. 

39. Ako ne budete u boj isli, On ce vas na nesnosne muke staviti i drugim 
ce vas narodom zamijeniti, a vi Mu necete nimalo nauditi. A Allah 
sve moze. 

40. Ako ga vi ne pomognete - pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni 
koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, 
kada su njih dvojica bila u pecini i kada je on rekao drugu svome: 
"Ne brini se, Allah je s nama!", pa je Allah spustio smirenost na druga 
njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i ucinio da 
rijec nevjernika bude donja, a Allahova rijec, ona je - gornja. Allah 
je silan i mudar. 193 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

41. Krecite u boj, bili slabi ili snazni, i borite se na Allahovu putu zalazuci 
imetke svoje i zivote svoje! To vam je, da znate, bolje! 

42. Da se radilo o plijenu nadohvat ruke i ne toliko dalekom pohodu, 
licemjeri bi te slijedili, ali im je put izgledao dalek. I oni ce se zakli- 
njati Allahom: "Da smo mogli, doista bismo s vama posli", i tako 
upropastiti sami sebe, a Allah zna da su oni lazljivci. 

43. Neka ti Allah oprosti sto si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio 
koji od njih govore istinu, a koji lazu. 

44. Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet nece od tebe traziti dozvolu 
da se ne bore zalazuci imetke svoje i zivote svoje. - A Allah dobro 
zna one koji su bogobojazni. 

45. Od tebe ce traziti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj 
svijet i cija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlucni su. 

46. Da su imali namjeru pod, sigurno bi za to pripremili ono sto je 
potrebno, ali Allahu nije bilo po volji da idu, pa ih je zadrzao, i bi 
im receno: "Sjedite sa onima koji sjede!" 

47. Da su posli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi medu vas 
smutnju ubacili, a medu vama ima i onih koji ih rado slusaju. A 
Allah zna nasilnike. 194 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

48. Oni su i prije smutnju prizeljkivali i smicalice ti smisljali sve dok 
nije, uprkos njima, Istina pobijedila i Allahova vjera zavladala. 

49. Ima ih koji govore: "Oslobodi me i ne dovedi me u iskusenje!" Eto, 
bas u iskusenje su pali! A nevjernici sigurno nece umaci Dzehen- 
nemu. 

50. Ako postignes uspjeh, to ih ogorci; a kad te pogodi nesreca, oni go- 
vore: "Mi smo i ranije bili oprezni" — i odlaze veseli. 

51. Red: "Dogodice nam se samo ono sto nam Allah odredi, On je Go- 
spodar nas." I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! 

52. Red: "Ocekujete li za nas sta drugo vec jedno od dva dobra? A mi 
ocekujemo da vas Allah sam ili rukama nasim kazni. Pa iscekujte, i 
mi cemo s vama cekati." 

53. Red: "Trosili milom ili silom, od vas se nece primiti, jer vi ste opak 
narod." 

54. A prilozi njihovi nece biti primljeni zato sto u Allaha i u Njegova 
Poslanika ne vjeruju, sto s predanoscu molitve ne obavljaju i sto samo 
preko volje udjeljuju. 195 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

55. Neka te ne odusevljavaju bogatstva njihova, a ni djeca njihova! Allah 
hoce da ih njima kazni na ovome svijetu i da skoncaju kao nevjernici. 

56. Oni se zaklinju Allahom da su doista vasi, a oni nisu vasi, nego su 
narod kukavicki. 

57. Kada bi nasli kakvo skroviste ili kakve pecine ili kakvu jamu, oni bi 
tamo trkom pohrlili. 

58. Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega 
da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute. 

59. A trebali bi se zadovoljiti onim sto im daju Allah i Poslanik Njegov 
i kazati: "Dovoljan nam je Allah, Allah ce nam dati iz obilja Svoga, 
a i Poslanik Njegov, mi samo Allaha hocemo." 

60. Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sku- 
pljaju, i onima cija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i preza- 
duzenima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio 
tako! - A Allah sve zna i mudar je. 

61. Ima ih koji vrijedaju Vjerovjesnika govoreci: "On vjeruje sto god 
cuje!" Red: "On cuje ono sto je dobro, vjeruje u Allaha i ima vjere 
u vjernike, i milost je onima izmedu vas koji vjeruju." A one koji 
Allahova Poslanika vrijedaju ceka patnja nesnosna. 196 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

62. Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a prece bi im bilo da 
Allaha i Njegova Poslanika zadovolje, ako su vjernici. 

63. Zar oni ne znaju da onoga koji se suprotstavlja Allahu i Poslaniku 
Njegovu ceka vatra dzehennemska, u kojoj ce vjecno ostati? To je 
ruglo veliko! 

64. Licemjeri se plase da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila 
ono sto je u srcima licemjera. Reci: "Samo se vi rugajte, Allah ce 
doista na vidjelo iznijeti ono cega se vi plasite." 

65. A ako ih zapitas, oni ce sigurno reci: "Mi smo samo razgovarali i 
zabavljali se." Reci: "Zar se niste Allahu i rijecima Njegovim i Posla- 
niku Njegovu rugali? 

66. Ne ispricavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjer- 
nici." Ako nekima od vas i oprostimo, druge cemo kazniti zato sto 
su krivci. 

67. Licemjeri i licemjerke slicni su jedni drugima: traze da se cine neva- 
ljala djela, a odvracaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju 
Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. 

68. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti dzehennem- 
skom vatrom, vjecno ce u njoj boraviti, dosta ce im ona biti! Allah 
ih je prokleo, i njih ceka patnja neprekidna. 197 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

69. Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jaci od vas bili i vise su blaga i djece 
imali i slatkim zivotom su zivjeli, a i vi slatkim zivotom zivite isto 
onako kao sto su oni prije vas zivjeli; i vi se upustate u nevaljalstine 
kao sto su se i oni upustali. To su oni cija ce djela biti ponistena i na 
ovome i na onome svijetu; njima propast predstoji. 

70. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: o narodu Nuhovu 
i o Adu, i o Semudu, i o narodu Ibrahimovu, i o stanovnicima Me- 
djena, i o onima cija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne 
dokaze donosili i Allah im nije ucinio nikakvu nepravdu, nego su je 
oni sami sebi nanijeli. 

71. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traze da se cine dobra 
djela, a od nevaljalih odvracaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i 
Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima ce se 
Allah, sigurno, smilovati. -Allah je doista silan i mudar. 

72. Allah obecava vjernicima i vjernicama dzennetske basce kroz koje ce 
rijeke teci, u kojima ce vjecno boraviti, i divne dvorove u vrtovima 
edenskim. A i malo naklonosti Allahove vece je od svega toga; to ce, 
doista, uspjeh veliki biti! 198 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

73. O Vjerovjesnice, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema 
njima strog! Prebivaliste njihovo bice Dzehennem, a grozno je on 
boraviste. 

74. Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govo- 
rili nevjernicke rijeci i pokazali da su nevjernici, nakon sto su javno 
islam bili primili, i htjeli su uciniti ono sto nisu uspjeli. A prigovaraju 
samo zato sto su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imucnim 
ucinili. Pa ako se pokaju, bice im dobro; a ako glave okrenu, Allah 
ce ih i na ovome i na onome svijetu na muke nesnosne staviti, a na 
Zemlji ni zastitnika ni pomagaca nece imati. 

75. Ima ih koji su se obavezali Allahu: "Ako nam iz obilja Svoga dade, 
udjeljivacemo, zaista, milostinju i bicemo, doista, dobri!" 

76. A kad im je On dao iz obilja Svoga, oni su u tome postali skrti i 
okrenuli se - a oni ionako glave okrecu. 

77. I nadovezao im je On na to pritvornost u srcima njihovim sve do 
dana kada ce pred Njega stati, zato sto se onoga sto su Allahu obecali 
ne pridrzavaju i zato sto stalno lazu. 

78. Zar oni ne znaju da Allah zna ono sto oni u sebi kriju i ono o cemu 
se sasaptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog. 

79. One koji vjernike ogovaraju zato sto zekat daju, a rugaju se i onima 
koji ih s mukom daju —Allah ce kazniti za izrugivanje njihovo, i njih 
ceka patnja nesnosna. 199 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

80. Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio cak i sedamdeset puta, 
Allah im nece oprostiti - zato sto u Allaha i Njegova Poslanika ne 
vjeruju. A Allah nece ukazati na Pravi put nevjernicima. 

81. Oni koji su izostali iza Allah ova Poslanika veselili su se kod kuca 
svojih-mrsko imjebilo da se bore na Allahovu putu zalazuci imetke 
svoje i zivote svoje, i jedni drugima su govorili: "Ne krecite u boj po 
vrucini!" Reci: "Dzehennemska vatra je jos vruca!" - kad bi oni samo 
znali! 

82. Malo ce se oni smijati, a dugo ce plakati, bice to kazna za ono sto su 
zasluzili. 

83. I ako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamole da im do- 
pustis da podu s tobom u boj, ti im reci: "Nikad sa mnom u boj ne- 
cete ici i nikada se sa mnom protiv neprijatelja necete boriti! Bili ste 
zadovoljni sto ste prvi put izostali, zato ostanite s onima koji ionako 
ne idu u boj." 

84. I nijednom od njih, kad umre, nemoj molitvu obaviti, niti sahrani 
njegovoj prisustvovati, jer oni u Allaha i Njegova Poslanika ne vje- 
ruju i kao nevjernici oni umiru. 

85. Neka te ne ushicuju bogatstva njihova i djeca njihova! Allah zeli da 
ih njima na ovome svijetu namuci i da skoncaju kao nevjernici. 

86. A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa 
Poslanikom Njegovim borite, najimucniji od njih su zatrazili odo- 
brenje od tebe i rekli: "Ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u 
boj!" 200 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ 10. 

87. Zadovoljavaju se da budu s onima koji ne idu u boj, srca njihova su 
zapecacena, pa oni ne shvacaju! 

88. Ali, Poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zalazuci imetke svoje 
i zivote svoje. Njima ce svako dobro pripasti i oni ce ono sto zele 
ostvariti. 

89. Allah im je pripremio dzennetske basce kroz koje ce rijeke teci, u 
kojima ce vjecno boraviti. To je veliki uspjeh! 

90. Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i trazili dopustenje 
da ne idu, i tako su izostali oni koji su Allahu i Njegovu Poslaniku 
lagali; a teska patnja pogodice one medu njima koji nisu vjerovali. 

91. Nece se ogrijesiti nemocni i bolesni, i oni koji ne mogu naci sredstva 
za borbu, samo ako su prema Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. 
Nema razloga da se ista prigovara onima koji cine dobra djela - a 
Allah prasta i samilostan je - 

92. ni onima kojima si rekao, kada su ti dosli da im das zivotinje za 
jahanje: "Ne mogu naci za vas zivotinje za jahanje" - pa su se vratili 
suznih ociju, tuzni sto ih ne mogu kupiti, 

93. a ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traze dozvolu da 
izostanu, a imucni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne 
idu u boj, Allah je njihova srca zapecatio, pa oni ne znaju. 201 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ II. 

94. Kad se medu njih vratite, oni ce vam se pravdati. Red: "Ne pravdajte 
se, jer mi vama ne vjerujemo, zato sto nas je Allah o vama obavije- 
stio. Allah i Njegov Poslanik ce vidjeti kako cete postupati, zatim, vi 
cete biti ponovo vraceni Onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi 
svijet, pa ce vas On o onome sto ste radili obavijestiti." 

95. Kad se medu njih vratite, zaklinjace vam se Allahom, samo da ih se 
okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivaliste njihovo bice 
Dzehennem kao kazna za ono sto su radili! 

96. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi bu- 
dete zadovoljni njima, Allah, sigurno, nije zadovoljan narodom ne- 
vjernickim. 

97. Beduini su najveci nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je sto 
ne poznaju propise koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. A Allah 
sve zna i mudar je. 

98. Ima beduina koji ono sto daju smatraju nametom. I jedva cekaju da 
vas nesreca stigne - neka njih pogodi nesreca! A Allah sve cuje i sve 
zna. 

99. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da 
je ono sto daju put da se Allahu priblize i da Poslanikove blagoslove 
zasluze. To im je, zaista, dobro djelo. Allah ce ih, sigurno, miloscu 
Svojom obasuti, jer Allah prasta i samilostan je. 202 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ II. 

ioo. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadzirima i ensarijama 
i svima onima koji ih slijede dobra djela cineci, a i oni su zadovoljni 
Njime; za njih je On pripremio dzennetske basce kroz koje ce rijeke 
teci, i oni ce vjecno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. 

ioi. Medu beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i medu stanovni- 
cima Medine, koji su u licemjerstvu spretni - ti ih ne poznajes, ali 
ih Mi poznajemo. Njih cemo na dvostruke muke staviti, a zatim ce 
biti u veliku patnju vraceni. 

102. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela s 
drugim koja su hrdava izmijesali, njima ce, moze biti, Allah oprostiti 
jer Allah prasta i samilostan je. 

103. Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime ocistis i blagoslovljenim 
ih ucinis, i pomoli se za njih, molitva tvoja ce ih, sigurno, smiriti. - 
A Allah sve cuje i sve zna. 

104. Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i 
da samo On prihvaca milostinje, i da je samo Allah onaj koji prasta 
i da je On milostiv?! 

105. I reci: "Trudite se! Allah ce trud vas vidjeti, a i Poslanik Njegov i 
vjernici, i vi cete biti vraceni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi 
svijet, pa ce vas On o onome sto ste radili obavijestiti." 

106. Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li ce ih Allah kazniti ili ce im 
oprostiti. - A Allah sve zna i mudar je. 203 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ II. 

107. A oni koji su dzamiju sagradili da bi stetu nanijeli i nevjerovanje 
osnazili i razdor medu vjernike unijeli, pripremajuci je za onoga koji 
se protiv Allaha i Njegova Poslanika jos prije borio - sigurno ce se 
zaklinjati: "Mi smo samo najbolje zeljeli" - a Allah je svjedok da su 
oni pravi lazljivci. 

108. Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti! Dzamija ciji su temelji, vec 
od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista vise zasluzuje 
da u njoj obavljas molitvu. U njoj su ljudi koji se vole cesto prati, a 
Allah voli one koji se mnogo ciste. 

109. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od 
Allaha i u zelji da Mu se umili - ili onaj koji je temelj zgrade svoje 
postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s 
njim u vatru dzehennemsku srusi? - A Allah nece ukazati na Pravi 
put narodu koji sam sebi nepravdu cini. 

no. Zgrada koju su oni sagradili stalno ce unositi nemir u srca njihova, 
sve dok im srca ne popucaju. - A Allah sve zna i mudar je. 

in. Allah je od vjernika kupio zivote njihove i imetke njihove u zamjenu 
za Dzennet koji ce im dati - oni ce se na Allahovu putu boriti, pa 
ubijati i ginuti. On im je to zbilja obecao u Tevratu, i Indzilu, i 
Kur'anu - a ko od Allaha dosljednije ispunjava obecanje Svoje? Zato 
se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki 
uspjeh. 204 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ II. 

112. Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obav- 
ljaju, i traze da se cine dobra djela, a od nevaljalih odvracaju i Alla- 
hovih propisa se pridrzavaju. A vjernike obraduj! 

113. Vjerovjesniku i vjernicima nije dopusteno da mole oprosta za mno- 
gobosce, makar im bili i rod najblizi, kad im je jasno da ce oni sta- 
novnici Dzehennema biti. 

114. A sto je Ibrahim trazio oprosta za svoga oca bilo je samo zbog obeca- 
nja koje mu je dao. A cim mu je bilo jasno da je on Allahov neprija- 
telj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sazaljenja i obazriv. 

115. Allah nece nazvati zalutalim narod koji je na Pravi put uputio prije 
nego sto ucine ono sto im je On zabranio. - Allah zaista sve dobro 
zna. 

116. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On zivot i smrt daje, i vi 
osim Allaha nemate ni zastitnika ni pomagaca. 

117. Allah je oprostio Vjerovjesniku, i muhadzirima i ensarijama, koji 
su ga u teskom casu slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih 
zamalo nisu pokolebala; On je poslije i njima oprostio, jer je On 
prema njima blag i milostiv, 205 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ II. 

118. a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zem- 
lja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo 
stisnulo u dusama njihovim i kada su uvidjeli da nema utocista od 
Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i 
ubuduce kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i milostiv je. 

119. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni! 

120. Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza 
Allahova Poslanika izostanu i da svoj zivot njegovu zivotu pretpo- 
stave jer njih nece zadesiti ni zed, ni umor, ni glad na Allahovu putu, 
niti ce stupid na neko mjesto koje ce nevjernike naljutiti, niti ce 
ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve nece kao 
dobro djelo upisano biti - Allah zaista nece dopustiti da propadne 
nagrada onima koji cine dobro - 

121. i nece dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti ce ikakvu dolinu 
prevaliti, a da im to nece zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za 
djela njihova nagradom ljepsom od one koju su zasluzili. 

122. Svi vjernici ne trebaju ici u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake za- 
jednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju 
narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali. 206 9. ET-TEVBE - POKAJANJE DZUZ II. 

123. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vasoj i neka 
oni osjete vasu strogost! I znajte da je Allah na strani cestitih. 

124. A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: "Kome je od 
vas ova ucvrstila vjerovanje?" Sto se tice vjernika, njima je ucvrstila 
vjerovanje, i oni se raduju; 

125. a sto se tice onih cija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala 
na nevjerovanje koje vec imaju, i oni kao nevjernici umiru. 

126. Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dva puta u iskusenje 
padaju, pa opet, nit' se kaju nit' se opamecuju. 

127. A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju: "Da li vas ko 
vidi?" - i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrske 
ostavi, zato sto su od onih ljudi koji nece da razumiju. 

128. Dosao vam je Poslanik, jedan od vas, tesko mu je sto cete na muke 
udariti, jedva ceka da Pravim putem podete, a prema vjernicima je 
blag i milostiv. 

129. A ako oni glave okrenu, ti reci: "Meni je dovoljan Allah, nema boga 
osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veli- 
canstvenoga!" 207 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

SURA 10 

Junus—Junus 

(Mekka- 109 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti mudre Knjige. 

2. Zasto je cudno ljudima sto Mi objavljujemo jednom izmedu njih: 
"Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospo- 
dara njihova!" Nevjernici govore: "Ovaj je zaista pravi carobnjak!" 

3. Gospodar vas je Allah, koji je nebesa i Zemlju za sest vremenskih ra- 
zdoblja stvorio, a onda - upravljajuci Arsom, svemirom zagospoda- 
rio. Niko se nece moci zauzimati ni za koga bez dopustenja Njegova. 
Eto to vam je Allah, Gospodar vas, pa se Njemu klanjajte! Zasto ne 
razmislite? 

4. Njemu cetesesvivratiti-Allahovo jeistinito obecanje-Ondoistaiz 
nicega stvara, On ce poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one 
koji budu vjerovali i dobra djela cinili. A one koji ne budu vjerovali 
ceka pice od kljucale vode i patnja nesnosna, zato sto su nevjernici 
bili. 

5. OnjeSunceizvoromsvjetlostiucinio, aMjesecsjajnimipolozajemu 
odredio da biste znali broj godina i racunanje. - Allah je to mudro 
stvorio. - On potanko izlaze dokaze ljudima koji razumiju. 

6. U smjeni nod i dana i u onom sto je Allah na nebesima i na Zemlji 
stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. 208 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

7. Onima koji ne ocekuju da ce pred Nas stati i koji su zadovoljni zi- 
votom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su 
prema dokazima Nasim ravnodusni - 

8. prebivaliste njihovo bice Dzehennem, zbog onoga sto su radili. 

9. One koji vjeruju i cine dobra djela Gospodar njihov ce na Pravome 
putu podrzati, zato sto vjeruju; rijeke ce teci ispred njih u dzennetima 
zadovoljstva, 

10. molitva njihova bice u njima: "Hvaljen neka si, Allahu!", pozdrav 
njihov: "Mir vama!", a njihova posljednja molitva: "Tebe, Allaha, 
Gospodara svjetova, hvalimo!" 

1 1 . Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao sto im se odaziva kad traze 
dobro, oni bi, uistinu, stradali. A Mi ipak ostavljamo da u zabludi 
svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da ce pred Nas stati. 

12. Kada covjeka snade nevolja, on Nam se moli: ili lezeci, ili sjedeci, ili 
stojeci. A cim mu nevolju otklonimo, on nastavlja, kao da Nam se 
nije ni obracao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako 
se nevjernicima cini lijepim ono sto rade. 

13. Mi smo drevne narode prije vas unistavali zato sto nisu povjerovali 
kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli 
vjerovati. Tako Mi kaznjavamo narod nevjernicki. 

14. Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na Zemlji ucinili, da bismo 
vidjeli kako cete postupati. 209 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

15. A kad im se kazuju ajeti Nasi, koji su jasni, onda govore oni koji 
ne vjeruju da ce pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur'an ili ga 
izmijeni!" - Red: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, 
ja slijedim samo ono sto mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem 
neposlusan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu." 

16. Red: "Da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao niti bi vas On s 
njim upoznao. Ta ja sam prije poslanstva dugo medu vama boravio 
- zar ne shvacate?" 

17. Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu lazi iznosi ili 
koji Njegove dokaze smatra neistinitim?! Mnogobosci doista nece 
uspjeti. 

18. Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti 
im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: "Ovo su nasi zagovornici 
kod Allaha." Red: "Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na 
Zemlji postoji nesto, a On zna da ne postoji!" Neka je slavljen On i 
vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! 

19. Ljudi su jednu zajednicu sadnjavali, a onda su se jedan drugome 
suprotstavili. A da nije Rijed ranije izrecene od Gospodara tvoga, 
ovima bi vec bilo presudeno o onome oko cega se razilaze. 

20. Oni govore: "Zasto mu Gospodar njegov ne posalje jedno cudo?" Ti 
reci: "Samo Allah zna sto ce biti, pa pricekajte, i ja cu s vama cekati." 210 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

21. A kada Mi dopustimo ljudima da osjete milost, poslije nevolje koja 
ih snade, oni opet u dokaze Nase nece da vjeruju. Reci: "Allah je brzi 
u kaznjavanju, izaslanici Nasi ono sto vi ispletkarite doista zapisuju." 

22. On vam omogucava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u 
ladama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni 
obraduju tome, naide silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, 
i oni se uvjere da ce nastradati, iskreno se mole Allahu: "Ako nas iz 
ovoga izbavis, sigurno cemo biti zahvalni!" 

23. A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova cine nered na 
Zemlji! O ljudi, nepravda koju cinite da biste u zivotu na ovome 
svijetu uzivali - samo vama steti; Nama cete se poslije vratiti i Mi 
cemo vas o onom sto ste radili obavijestiti! 

24. Zivot na ovome svijetu je slican bilju zemaljskom na koje Mi spu- 
stimo s neba kisu s kojim se ona izmijesa, kojim se onda hrane ljudi i 
stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici 
njezini pomisle da su oni toga gospodari, dode zapovijed Nasa, nocu 
ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije niceg nije ni bilo. Eto, tako 
Mi potanko izlazemo dokaze narodu koji hoce da razmisli. 

25. Allah poziva u Kucu mira i ukazuje na Pravi put onome kome On 
hoce. 211 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

26. One koji cine dobra djela ceka nagrada, i vise od toga! Lica njihova 
nece tama i sjeta prekrivati; oni ce stanovnici Dzenneta biti, u njemu 
ce vjecno boraviti. 

27. A one koji cine nevaljala djela ceka kazna srazmjerna onom sto su 
pocinili; njih ce potistenost prekrivati, niko ih od Allaha nece zasti- 
titi, lica ce im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle 
nod; stanovnici vatre ce oni biti, i u njoj ce vjecno boraviti! 

28. A na Dan kad ih sve sakupimo, red cemo onima koji su Allahu druge 
ravnim smatrali: "Stanite, i vi i bozanstva vasa!" - pa cemo ih raz- 
dvojiti; a bozanstva njihova ce red: "Niste se vi nama klanjali, 

29. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da 
ste vi nama robovali." 

30. Tu ce svako saznati ono sto je prije uradio - bice vraceni Allahu, 
svome istinskom Gospodaru, a nece im biti onih koje su izmisljali. 

31. Upitaj: "Ko vas hrani s neba i iz zemlje, cije su djelo sluh i vid, ko 
stvara zivo iz nezivog, a pretvara zivo u nezivo, i ko upravlja svim?" 
- "Allah!" - red ce oni - a ti reci: "Pa zasto Ga se onda ne bojite?" 

32. To vam je Allah, Gospodar vas istinski! Zar poslije istine ima ista 
osim zablude? Pa kuda se onda odmecete? 

33. Tako ce se obistiniti rijec Gospodara tvoga da vjerovati nece oni koji 
u grijehu zive. 212 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

34. Red: "Moze li ijedno vase bozanstvo stvarati iz nicega, zatim to po- 
novo uciniti?" Reci: "Allah stvara iz nicega, zatim ce to ponovo uci- 
niti!" Pa kuda se onda odmecete? 

35. Reci: "Moze li ijedno vase bozanstvo uputiti na Pravi put?", i odgo- 
vori: "Samo Allah upucuje na Pravi put!" Pa da li je onda dostojniji 
da se postiva onaj koji na Pravi put upucuje ili onaj koji ni sam nije 
na Pravome putu, osim ako ga drugi na Pravi put ne uputi? Sta vam 
je, kako rasudujete?! 

36. Vecina njih slijedi samo pretpostavke; ali pretpostavke nisu nimalo 
od koristi Istini; Allah uistinu dobro zna ono sto oni rade. 

37. Ovaj Kur'an nije izmisljen, od Allaha je - on potvrduje istinitost 
prijasnjih objava i objasnjava propise; u njega nema sumnje, od Go- 
spodara svjetova je! 

38. A oni govore: "On ga izmislja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao sto 
je njemu objavljena, i koga god hocete, od onih u koje mimo Allaha 
vjerujete, u pomoc pozovite, ako istinu govorite." 

39. Oni poricu prije nego sto temeljito saznaju sta ima u njemu, a jos im 
nije doslo ni tumacenje njegovo; tako su isto oni prije njih poricali, 
pa pogledaj kako su nasilnici zavrsili! 

40. Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj. A Gospodar 
tvoj dobro poznaje smutljivce. 

41. I ako te oni budu u laz utjerivali, ti reci: "Meni - moja, a vama- vasa 
djela; vi necete odgovarati za ono sto ja radim, a ja necu odgovarati 
za ono sto vi radite." 

42. Ima ih koji dolaze da te slusaju. A mozes li ti uciniti da te cuju gluhi, 
koji ni pameti nemaju? 213 10. JUNUS - JUNUS 43. A ima ih koji te posmatraju. A mozes li ti uputiti na Pravi put slijepe, 
koji ni razuma nemaju? 44. Allah zaista nece nikakvu nepravdu ljudima uciniti, ljudi je sami sebi cine. 45. A na Dan kada ih on sakupi ucinice im se da su boravili samo jedan 
cas u danu, i jedni druge ce prepoznati. Oni koji su poricali da ce 
pred Allaha stati i koji nisu Pravim putem isli bice izgubljeni. 

46. Bilo da ti pokazemo dio onoga cime im prijetimo, bilo da ti dusu 
uzmemo, Nama ce se oni vratiti, i tada ce Allah biti svjedok za ono 
sto su cinili. 

47. Svaki narod je imao poslanika. I kad poslanik njihov dode medu 
njih, njima ce biti pravedno presudeno, nasilje im nece biti ucinjeno. 

48. Oni govore: "Kada ce vec jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?" 

49. Reci: "Sam od sebe ne mogu nikakvu stetu otkloniti, a ni neku korist 
sebi pribaviti; biva onako kako Allah hoce! Svaki narod ima konac, 
i kad konac njegov dode - ni za tren ga nece mod ni odloziti ni 
ubrzati." 

50. Reci: "Kazite vi meni: ako ce vas kazna Njegova nocu ili danju zade- 
siti, zasto je onda pozuruju mnogobosci? 

51. Zar cete tek onda kad se dogodi - u nju povjerovati? Zar tek tada, a 
ranije ste je pozurivali?" 

52. Zatim ce se reci onima koji su se prema sebi ogrijesili: "Iskusite pat- 
nju vjecnu; zar se kaznjavate vise nego sto ste zasluzili?" 

53. Oni te zapitkuju: "Da li je istina da ce ono biti?" Reci: "Jest, Gospo- 
dara mi moga, zaista je istina i vi necete moci umaci!" 214 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

54. Kada bi nevjernik imao sve ono sto na Zemlji postoji, sve bi on to 
dao samo da se otkupi. A kada oni dozive patnju, sakrice tugu, i bice 
im po pravdi presudeno, nece im se nista uciniti nazao. 

55. Allahovo je sve sto je na nebesima i na Zemlji! Allahova prijetnja ce 
se, sigurno, ispuniti! — Ali vecina njih ne zna. 

56. On zivot i smrt daje i Njemu cete se vratiti. 

57. O ljudi, vec vam je stigla pouka od Gospodara vaseg i lijek za vasa 
srca i uputstvo i milost vjernicima. 

58. Red: "Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje 
od onoga sto gomilaju." 

59. Red: "Kazite vi meni zasto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate 
zabranjenom, a drugu dopustenom?" Reci: "Da li vam je prosudiva- 
nje o tome Allah prepustio ili o Allahu lazi iznosite?" 

60. I sta misle oni koji o Allahu iznose lazi, sta ce na Sudnjem danu biti? 
Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali vedna njih ne 
zahvaljuje. 

61. Sto god ti vazno dnio, i sto god iz Kur'ana kazivao, i kakav god 
vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. 
Gospodaru tvome nista nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni 
koliko trun jedan, i ne postoji nista, ni manje ni vece od toga, sto 
nije u Knjizi jasnoj. 215 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

62. I neka se nicega ne boje i ni za cim neka ne tuguju Allahovi sticenici, 

63. oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, 

64. za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu - Allahove 
rijeci niko ne moze izmijeniti — to ce, zaista, velik uspjeh biti. 

65. Neka te ne zaloste besjede njihove! Uistinu, sva raoc pripada Allahu; 
On sve cuje i sve zna. 

66. U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na Zemlji. A oni koji se pored 
Allaha bozanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i 
samo uobrazavaju. 

67. On vam je dao noc da u njoj pocinak imate, i dan da vidite. To su 
dokazi za ljude koji cuju. 

68. Oni govore: "Allah je sebi uzeo dijete!" - Hvaljen neka je On! On ni 
o kome ovisan nije! Sve sto je na nebesima i na Zemlji Njegovo je! 
Vi za to nikakav dokaz nemate. Zasto o Allahu govorite ono sto ne 
znate! 

69. Reci: "Oni koji o Allahu lazi iznose nece postici ono sto zele." 

70. Uzivace kratko na ovome svijetu, a zatim ce se Nama vratiti i Mi 
cemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato sto nisu vjerovali. 216 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

71. Kazi im povijest o Nuhu! Kad on rece narodu svome: "O narode 
moj, ako vam je dodijao moj boravak medu vama i moje opominja- 
nje Allahovim dokazima - a ja se stalno uzdam u Allaha - onda se, 
zajedno sa bozanstvima svojim, odlucite, i to ne krijte; zatim to nada 
mnom izvrsite i ne odgadajte! 

72. A ako glave okrenete - pa, ja od vas nikakvu nagradu ne trazim, 
mene ce Allah nagraditi, meni je naredeno da budem musliman." 

73. Ali, nazvase ga lascem, pa Mi u ladi njega i one koji bijahu uz njega 
spasismo i namjesnicima ih ucinismo, a one koji dokaze Nase nisu 
priznavali potopismo, pa pogledaj kako su zavrsili oni koji se na opo- 
mene nisu osvrtali! 

74. Zatim smo, poslije njega, poslanike narodima njihovim slali i oni su 
im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli vjerovati u ono sto prije 
nisu priznavali. Tako Mi pecatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku 
mjeru. 

75. Zatim smo, poslije njih, Musaa i Haruna poslali sa cudima Nasim 
faraonu i glavesinama njegovim, ali su se oni uzoholili - a bio je to 
grjesan narod: 

76. kad im je od Nas dosla Istina, rekli su: "Ovo je doista prava carolija!" 

-j-j. "X.2.V za istinu koja vam je dosla kazete da je carolija?" - rece Musa - 
"a carobnjaci nece nikada uspjeti!" 

78. A oni rekose: "Zar si dosao da nas odvratis od onoga na cemu smo 
zatekli pretke nase, da bi vama dvojici pripala vlast na Zemlji? E 
necemo mi vama dvojici vjerovati!" 217 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

79. I faraon rece: "Dovedite mi sve vjeste carobnjake!" 

80. I kad carobnjaci dodose, Musa im rece: "Bacite sto imate baciti!" 

81. I kad oni bacise, Musa uzviknu: "Ono sto ste priredili carolija je! 
Allah ce je unistiti, jer Allah ne dopusta da djelo pokvarenjaka uspije, 

82. Allah ce Svojom mod istinu utvrditi, makar sto ce to nevjernicima 
krivo biti!" 

83. I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda faraonova, iz 
straha da ih faraon i glavesine njegove ne pocnu zlostavljati - a faraon 
je doista na Zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevrsio. 

84. I Musa rece: "O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se po- 
uzdajte ako ste muslimani!" 

85. "U Allaha se uzdamo!" - rekose oni. "Gospodaru nas, ne ucini da 
zbog nas dodu u iskusenje ljudi koji nasilje cine, 

86. i spasi nas, miloscu Svojom, od naroda koji ne vjeruje!" 

87. I Mi objavismo Musau i bratu njegovu: "U Misiru svome narodu 
kuce izgradite i bogomoljama ih ucinite i u njima molitvu obavljajte! 
A ti obraduj vjernike!" 

88. I Musa rece: "Gospodaru nas! Ti si dao faraonu i glavesinama njego- 
vim bogatstva da u raskosi zive na ovome svijetu, pa oni, Gospodaru 
nas, zavode s puta Tvoga! Gospodaru nas, unisti bogatstva njihova 
i zapecati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dozive patnju ne- 218 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

89. "Uslisenaje molba vasal" -rece On-"avas dvojicanaPravomeputu 
ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!" 

90. I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili 
faraon i vojnici njegovi progoneci ih ni krive ni duzne. A on, kad 
se poce daviti, uzviknu: "Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u 
kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!" 

91. "Zar sada, a prije si neposlusan bio i razdor sijao?! 

92. Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poucan primjer oni- 
ma poslije tebe" - ali mnogi ljudi su ravnodusni prema Nasim po- 
ukama. 

93. I Mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih 
opskrbili, i tek kad im je doslo pravo saznanje, oni su se u misljenju 
razisli. A Gospodar tvoj ce im, sigurno, na Sudnjem danu presuditi 
u onom u cemu su se razilazili. 

94. Ako sumnjas u ono sto ti objavljujemo, upitaj one koji citaju Knjigu, 
prije tebe objavljenu. Tebi Istina od Gospodara tvoga dolazi, i nikako 
ne budi od onih koji su u sumnji. 

95. I ne budi nikako od onih koji Allah ove dokaze ne priznaju, da ne bi 
bio izgubljen. 

96. A oni na kojima se ispuni Rijec Gospodara tvoga zaista nece vjero- 
vati, 

97. makar im dosli svi dokazi, sve dok ne dozive patnju bolnu. 219 10. JUNUS - JUNUS DZUZ II. 

98. Zasto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje 
njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povje- 
rovao, sramnu patnju u zivotu na ovome svijetu otklonili i zivot mu 
jos neko vrijeme produzili? 

99. Da Gospodar tvoj hoce, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zasto 
onda ti da nagonis ljude da budu vjernici? 

100. Nijedan covjek nije vjernik bez Allahove volje; a On kaznjava one 
koji nece da razmisle. 

101. Red: "Posmatrajte ono sto je na nebesima i na Zemlji!" - A ni od 
kakve koristi nece biti dokazi i opomene narodu koji nece da vjeruje. 

102. Zar oni cekaju da ih snade nesto slicno onome sto je snaslo one koji 
su prije njih bili i nestali? Reci: "Pa cekajte, i ja cu s vama cekati!" 

103. Poslije smo spasavali poslanike Nase i one koji su vjerovali. Eto tako, 
duznost je Nasa da spasimo vjernike. 

104. Reci: "O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere - pa, ja se 
necu klanjati onima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, vec cu se 
klanjati Allahu, koji ce vam duse uzeti. Meni je naredeno da budem 
vjernik", 

105. i: "Predaj se pravoj vjeri, i nikako ne budi kumirima poklonik, 

106. i, pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne moze ni koristiti ni na- 
uditi, jer ako bi to uradio bio bi, uistinu, nevjernik. 220 II. HUD - HUD 107. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne moze ot- 
kloniti, a ako ti zazeli dobro - pa, niko ne moze blagodat Njegovu 
sprijeciti; On njome nagraduje onoga koga hoce od robova Svojih; 
On prasta i milostiv je." 

108. Red: "O ljudi, Istina vam dolazi od Gospodara vaseg, i onaj ko se 
uputi Pravim putem - uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene 
stranputicom, krenuo je na svoju stetu, a ja nisam vas odvjetnik." 

109. Ti slijedi ono sto ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, 
On je sudija najbolji! 

SURA II 

Hud — Hud 

(Mekka - 123 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Ra. Ovo je Knjiga ciji se ajeti pomno nizu i od vremena do 
vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajuceg, 

2. da se samo Allahu klanjate - ja sam vam od Njega, da opominjem i 
da radosne vijesti kazujem, 

3. da od Gospodara svoga oprosta trazite i da se pokajete, a On ce vam 
dati da do smrtnoga casa lijepo prozivite i svakom cestitom dace 
zasluzenu nagradu. A ako leda okrenete - pa, ja se, zaista, bojim za 
vas patnje na Velikom danu. 

4. Allahu cete se vratiti, a On sve moze! 

5. Eto, oni grudi svoje okrecu sa zeljom da se od Njega sakriju. A i 
kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono sto skrivaju i ono sto 
pokazuju - On, uistinu, zna misli svacije. 221 II. HUD - HUD 6. Na Zemlji nema nijednog zivog bica, a da ga Allah ne hrani. On zna 
gdje ce koje boraviti i gdje ce sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj 
Knjizi. 

7. On je u sest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju stvorio - a Nje- 
gov prijesto je iznad vode bio - da bi vas iskusao koji ce od vas bolje 
postupati. Ako ti reknes: "Poslije smrti bicete doista ozivljeni", ne- 
vjernici ce, sigurno, reci: "Ovo nije nista drugo do ocita varka!" 

8. Ako im Mi kaznu do roka odredenog odgodimo, oni ce, sigurno, 
reci: "Zasto je zadrzava?" A onoga dana kad im dode, nece biti od 
njih otklonjena i sa svih strana bice okruzeni onim cemu su se rugali. 

9. Ako covjeku milost Nasu pruzimo, pa mu je poslije uskratimo, on 
pada u ocajanje i postaje nezahvalnik. 

10. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga zadesila, on 
ce, sigurno, reci: "Nevolje su me napustile!" On je doista umisljen i 
razmetljiv, 

11. a samo strpljive i one koji dobra djela cine ceka oprost i nagrada 
velika. 

12. Nemoj ti nista od onoga sto ti se objavljuje izostaviti, sto tisti grudi 
tvoje, zato da oni ne bi rekli: "Zasto mu nije poslano kakvo blago, 
ili, zasto s njim nije dosao melek?" Tvoje je da opominjes, a o svemu 
se samo Allah brine. 222 II. HUD - HUD 13. Zar oni da govore: "Ongaizmislja!" Red: "Pa sadnite vi deset Kur'a- 
nu slicnih, izmisljenih sura, i koga god hocete, od onih u koje pored 
Allaha vjerujete, u pomoc pozovite, ako je istina sto tvrdite!" 

14. A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo s 
Allahovim znanjem i da nema boga osim Njega - zato muslimani 
postanite! 

15. Onima koji zele zivot na ovome svijetu i ljepote njegove - Mi cemo 
dati plodove truda njihova i nece im se u njemu nista prikratiti. 

16. Njih ce na onome svijetu samo vatra peci; tamo nece imati nikakve 
nagrade za ono sto su na Zemlji radili i bice uzaludno sve sto su 
ucinili. 

17. Zar je onaj koji zeli samo ovaj svijet kao onaj kome je jasno ko je 
Gospodar njegov, na sto se nadovezuje Kur'an kao svjedok Njegov, 
i jos prije njega Knjiga Musaova, putovoda i milost? To su oni koji 
vjeruju u nj. A onima koji su se protiv njega urotili vatra ce boraviste 
biti. Zato ti nikako ne sumnjaj u nj, on je zaista istina od Gospodara 
tvoga, ali vecina ljudi nece da vjeruje. 

18. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmislja lazi? Oni ce 
pred Gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci ce red: "Ovi su iz- 
misljali lazi o Gospodaru svome!" Neka Allahovo prokletstvo stigne 
mnogobosce, 

19. koji od Allahova puta odvracaju i krivim ga prikazuju; oni i u onaj 
svijet ne vjeruju. 223 II. HUD - HUD 20. Oni na Zemlji ne mogu Allahu umaci, niti, osim Allaha, drugog 
zastitnika imaju. Njima ce patnja biti umnogostrucena, jer nisu htjeli 
ni cuti ni bilo sta vidjeti, 

21. oni su sami sebe upropastili — a nece im biti ni onih koje su izmisljali 22. oni ce, zbilja, na onome svijetu biti sasvim izgubljeni. 

23. Oni koji budu vjerovali i dobra djela cinili i koji Gospodaru svome 
budu odani bice stanovnici Dzenneta, u njemu ce vjecno boraviti. 

24. Ove dvije vrste su kao slijep i gluh i kao onaj koji vidi i cuje. A mogu 
li se oni uporediti? Pa zasto ne razmislite? 

25. I Nuha poslasmo narodu njegovu. "Ja sam tu" - govorio je on - "da 
vas otvoreno opominjem, 

26. da se ne klanjate nikome drugom osim Allahu; ja se, zaista, plasim 
za vas patnje na Nesnosnom danu." 

27. Glavesine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekose: "Koliko mi 
vidimo, ti si covjek kao i mi, a vidimo i da te bez ikakva razmisljanja 
slijede samo oni koji su niko i nista medu nama; ne vidimo da ste vi 
imalo od nas bolji, stavise, mislimo da ste lazljivci." 

28. "O narode moj" - govorio je on - "da vidimo! Ako je meni jasno ko 
je Gospodar moj i ako mi je On od Sebe dao vjerovjesnistvo, a vi ste 
slijepi za to, zar da vas silimo da to protiv volje vase priznate? 224 II. HUD - HUD 29. O narode moj! Za ovo ja od vas ne trazim blaga, Allah ce mene na- 
graditi. I ja necu otjerati vjernike, oni ce pred Gospodara svoga izici; 
ali, ja vidim da ste vi narod koji ne zna. 

30. O narode moj! Ko bi me od Allaha odbranio kad bih ih ja otjerao? 
Zasto se ne urazumite? 

31. Ja vam ne kazem: 'U mene su Allahove riznice' — niti: 'Meni je po- 
znata buducnost' - niti kazem: 'Ja sam melek - a ne govorim ni 
o onima koje vase oci s prezirom gledaju: 'Allah im nikakvo dobro 
nece dati' - ta Allah dobro zna sta je u dusama njihovim - jer bih se 
tada ogrijesio." 

32. "O Nuhu" - rekose oni - "ti si zelio da se s nama raspravljas i dugo 
si se raspravljao. Daj neka se ostvari ono sto nam prijetis, ako istinu 
govoris!" 

3 3 • "To ce vam uciniti samo Allah ako bude htio" - rece on - "i vi necete 
mod umaci. 

34. Ako vas Allah hoce ostaviti u zabludi, nece vam savjet moj koristiti, 
ma koliko vas ja zelio savjetovati. On je Gospodar vas i Njemu cete 
se vratiti." 

35. Zar ovi da govore: "On ga izmislja!" Reci: "Ako ga izmisljam, grijeh 
ce pasti na mene, a ja nemam nista s tim sto vi iznosite klevete." 

36. I Nuhu bi objavljeno: "Osim onih koji su vec vjernici, niko vise iz 
naroda tvoga nece vjernik postati, zato se ne zalosti zbog onoga sto 
oni stalno cine, 

37. i gradi ladu pred Nama i po Nasem nadahnucu, i ne obracaj Mi se 
vise zbog nevjernika - oni ce, sigurno, biti potopljeni!" 225 II. HUD - HUD 38. I on je gradio ladu. I kad god bi pored njega prolazile glavesine na- 
roda njegova, rugale bi mu se. "Ako se vi rugate nama" - govorio je 
on - "rugacemo se i mi vama, onako kako se vi rugate, 

39. i saznacete, zaista, koga ce snaci sramna kazna i ko ce u vjecnoj muci 
biti." 

40. I kad je zapovijed Nasa pala i voda s povrsine Zemlje pokuljala, Mi 
smo rekli: "Ukrcaj u ladu od svake zivotinjske vrste po jedan par, i 
celjad svoju - osim onih o kojima je bilo govora - i vjernike!" - a 
malo je bilo onih koji su s njim vjerovali. 

41. I on rece: "Ukrcajte se u nju, u ime Allaha, neka plovi i neka pristane! 
Gospodar moj, uistinu, prasta i samilostan je." 

42. I ona ih je ponijela na valovima velikim kao brda i Nuh zovnu sina 
svoga koji se nalazio podaleko: "O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne 
budi s nevjernicima!" - 

43. a on rece: "Sklonicu se na kakvo brdo koje ce me od vode zastititi." 
- "Niko danas Allahove kazne nece posteden biti, osim onoga kome 
se On smilovao!" - rece Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bi. 

44. I bi receno: "O Zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani!" 
I voda se povuce i ispuni se odredba, a lada pristade na planini 
El-Dzudi, i bi receno: "Daleko nek je narod nevjernicki!" 

45. A Nuh je bio zamolio Gospodara svoga i rekao: "Gospodaru moj, 
sin moj je celjade moje, a obecanje Tvoje je zaista istinito i Ti si od 
mudrih najmudriji!" 226 II. HUD - HUD 46. "O Nuhu, on nije celjade tvoje" - rekao je On - "jer radi ono sto ne 
valja, zato Me ne moli za ono sto ne znas! Savjetujem ti da neznalica 
ne budes." 

47. "Gospodaru moj" - rece - "Tebi se ja utjecem da Te vise nikad ne 
zamolim za ono sto ne znam! Ako mi ne oprostis i ne smilujes mi se, 
bicu izgubljen." 

48. "O Nuhu" - bi receno - "iskrcaj se, s pozdravom Nasim i blagoslo- 
vima tebi i narodima koji ce se izroditi od ovih koji su s tobom! Bice 
naroda kojima cemo davati da uzivaju, a koje ce poslije snaci Nasa 
kazna nesnosna!" 

49. To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo; ni ti ni narod tvoj 
niste prije ovoga o tome nista znali. Zato budi strpljiv, ishod ce, za- 
ista, u korist cestitih biti. 

50. "I Adu - brata njihova Huda. "O narode moj" - govorio je on - 
"Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo 
neistine iznosite. 

51. O narode moj, ja ne trazim od vas nagrade za ovo; mene ce nagraditi 
Onaj koji me je stvorio! Zasto se ne opametite? 

52. O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte 
Mu se, a On ce vam slati kisu obilnu i dace vam jos vecu snagu, uz 
onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobosci!" 

53. "O Hude" - govorili su oni - "nisi nam nikakav dokaz donio, i mi 
na samu tvoju rijec necemo napustiti bozanstva nasa, mi tebi ne vje- 
rujemo. 227 II. HUD - HUD 54. Mi kazemo samo to da te je neko bozanstvo nase zlom pogodilo." 
"Ja pozivam Allaha za svjedoka" - rece on - "a i vi posvjedocite da 
ja nemam nista s tim sto vi druge Njemu ravnim smatrate, 

55. pored Njega; i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i ni- 
malo mi vremena ne dajte, 

56. ja se uzdam u Allaha, u moga i vasega Gospodara! Nema nijednog 
zivog bica koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa 
pravedno. 

57. Pa ako okrenete leda - a ja sam vam saopcio ono sto vam je po meni 
poslano - Gospodar moj ce umjesto vas narod drugi dovesti, i vi Mu 
nicim necete nauditi; Gospodar moj zaista bdi nad svim." 

58. I kad je dosla kazna Nasa, Mi smo, miloscu Nasom, Huda i vjernike 
s njim spasili i patnje surove ih postedjeli. 

59. Eto, to je bio Ad, on je dokaze Gospodara svoga poricao i bio nepo- 
slusan poslanicima svojim, i pristajao uz svakog silnika, inadziju. 

60. I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a bice i na Sud- 
njem danu. Ad, doista, nije vjerovao u Gospodara svoga; daleko neka 
je Ad, narod Hudov! 

61. I Semudu - brata njihova Saliha. "O narode moj" - govorio je on 
- "klanjate se samo Allahu, vi drugog boga osim Njega nemate! On 
vas od Zemlje stvara i daje vam da zivite na njoj! Zato Ga molite 
da vam oprosti, i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, zaista, blizu i 
odaziva se." 

62. "O, Salihu" - govorili su oni - "ti si medu nama prije ovoga cijenjen 
bio. Zasto nam branis da se klanjamo onome cemu su se preci nasi 
klanjali? Mi uveliko sumnjamo u ono cemu nas ti pozivas." 228 II. HUD - HUD 63. "O, narode moj" - govorio je on - "da vidimo: ako je meni jasno 
ko je Gospodar moj i ako mi je On sam vjerovjesnistvo dao, pa ko 
ce me od Allaha odbraniti ako Ga ne budem slusao, ta vi biste samo 
uvecali propast moju. 

64. O narode moj, evoovaAllahovakamilajeznamenjezavas, papustite 
je neka pase po Allahovoj zemlji i ne cinite joj nikakvo zlo, da vas ne 
bi zadesila kazna bliska." 

65. Ali, oni je zaklase, pa on rece: "Zivjecete u zemlji svojoj jos samo tri 
dana, to je istinita prijetnja." 

66. IkadjedoslakaznaNasa, Mismo, miloscu Nasom, Saliha i vjernike s 
njim spasili od sramote toga dana - Gospodar tvoj je, uistinu, mocan 
i silan - 

67. a one koji su cinili zlo pogodio je strasan glas i oni su u zemlji svojoj 
osvanuli mrtvi, nepomicni, 

68. kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Semud, doista, u Gospodara 
svoga nije vjerovao; daleko neka je Semud! 

69. I Ibrahimu smo izaslanike Nase poslali da mu donesu radosnu vijest. 
"Mir!" — rekose; — "Mir!" — odgovori on, i ubrzo im donese peceno 
tele. 

70. A kad vidje da ga se ruke njihove ne doticu, on osjeti da nisu gosti i 
obuze ga neka zebnja od njih. "Ti se ne boj!" — rekose oni — "mi smo 
Lutovu narodu poslani." 

71. A zena njegova stajase tu, i Mi je obradovasmo Ishakom, a poslije 
Ishaka Jakubom, i ona se osmjehnu. 229 II. HUD - HUD 72. "Jadna ja!" - rece - "zar da rodim ovako stara, a i ovaj moj muz je 
star. Ovo je zaista nesto neobicno!" 

73. "Zar se cudis Allahovoj moci?" - rekose oni - "Allahova milost i Nje- 
govi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesnickoj. On je dostojan 
hvale i On je plemenit!" 

74. I posto Ibrahima prode strah i dode mu radosna vijest, on se poce 
raspravljati sa Nasim izaslanicima o narodu Lutovu; 

75. Ibrahim je zaista bio dobrodusan, sazaljiv i odan. 

76. "O Ibrahime, prodi se toga, naredenje od Gospodara tvoga je stiglo; 
njih ce stici patnja, sigurno!" 

77. I kad izaslanici Nasi dodose Lutu, on se zbog njih nade u neprilici i 
bi mu tesko pri dusi, pa rece: "Ovo je mucan dan!" 

78. I narod njegov pohrli njemu - a i prije su radili sramotna djela. "O 
narode moj" - rece on - "eto mojih kceri, one su vam cistije! Bojte 
se Allaha i pred gostima mojim me ne sramotite! Zar medu vama 
nema razumna covjeka?" 

79. "Ti znas da nam nisu potrebne tvoje kceri" - rekose oni - "ti doista 
znas sta mi hocemo." 

80. "Ah, da ja samo imam moc" - rece on - "ili da se mogu osloniti na 
nekog snaznog!" 

81. A meleki rekose: "O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni 
tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa celjadi svojom u gluho doba noci 
bez zene svoje, nju ce zadesiti isto sto i njih, i neka se niko od vas ne 
obazire! - Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu?" 230 II. HUD - HUD 82. I kada pade naredba Nasa, Mi sve prevrnusmo, ono sto je bilo gore 

- bi dolje, i na njih spustismo kao kisu grumenje od pecena blata, 
koje je neprekidno sipalo, 

83. obiljezeno od Gospodara tvoga - a ono nije daleko ni od jednog 
nasilnika. 

84. I Medjenu - brata njihova Suajba. "O narode moj" - govorio je on 

- "Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, i krivo na 
litru i na kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju zivite i bojim se da 
vas jednog dana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate. 

85. O narode moj! Pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte 
ljudima stvari njihove i ne cinite zlo po Zemlji praveci nered. 

86. Bolje vam je ono sto Allah ostavlja kao dozvoljeno, ako hocete da 
budete vjernici; a ja nisam vas cuvar." 

87. "O Suajbe" - govorili su oni - "da li vjera tvoja trazi od tebe da 
napustimo ono cemu su se preci nasi klanjali ili da ne postupamo 
sa imanjima nasim onako kako nam je volja? E bas si 'pametan' i 
razuman ! 

88. "O narode moj" - govorio je on - "shvatite da je meni jasno ko je 
Gospodar moj i da mi je On dao svega u obilju. Ja ne zelim ciniti 
ono sto vama zabranjujem; jedino zelim uciniti dobro koliko mogu, 
a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se 
obracam. 231 II. HUD - HUD 89. O narode moj, neka vas neslaganje sa mnom nikako ne dovede do 
toga da vas zadesi ono sto je zadesilo Nuhov narod ili Hudov narod 
ili Salihov narod. A i Lutov narod nije mnogo prije vas zivio. 

90. I trazite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! - Gospo- 
dar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi." 

91. "O Suajbe" - rekose oni - "mi ne razumijemo mnogo toga sto ti 
govoris, a vidimo da si ti medu nama jadan; da nije roda tvoga, mi 
bismo te kamenovali, ti nisi nama drag." 

92. "O narode moj" - rece on - "zar vam je rod moj drazi od Allaha, 
koga sasvim odbacujete? Gospodar moj dobro zna ono sto vi radite! 

93. O narode moj, cinite sve sto mozete, a cinicu i ja. Vi cete, sigurno, 
saznati koga ce kazna stici koja ce ga osramotiti i ko je lazac. Pa, 
cekajte i ja cu s vama cekati!" 

94. I kada je pala naredba Nasa, Mi smo, iz milosti Nase, Suajba i vjer- 
nike s njim spasili, a one koji su zlo cinili pogodio je uzasan glas i 
oni su u zemlji svojoj mrtvi, nepomicni osvanuli, 

95. kao da na njoj nikada nisu ni postojali. Daleko bio Medjen kao i 
Semud! 

<)6. I Musaa smo poslali sa znamenjima Nasim i dokazom jasnim 

97. faraonu i glavesinama njegovim, ali se oni povedose za faraonovim 
naredenjem, a njegovo naredenje nije bilo razumno. 232 II. HUD - HUD 98. Na Sudnjem danu on ce svoj narod predvoditi i u vatru ga uvesti, a 
uzasno je mjesto u koje ce doveden biti! 

99. Na ovome svijetu ih je pratilo prokletstvo, a pratice ih i na onom; 
strasan ce biti "dar" kojim ce darivani biti! 

100. To su neke vijesti koje ti o gradovima kazujemo; neki od njih jos 
postoje, a neki su sa zemljom sravnjeni. 

101. Mi nismo prema njima bili nepravedni, vec oni sami prema sebi. I 
kada bi pala naredba Gospodara tvoga, nista im nisu pomogla bo- 
zanstva njihova kojima su se, a ne Allahu, klanjali, samo bi im pro- 
past njihovu povecala. 

102. Eto, tako Gospodar tvoj kaznjava kad kaznjava sela i gradove koji su 
nasilje cinili. Kaznjavanje Njegovo je zaista bolno i strasno. 

103. To je pouka za one koji se plase patnje na onome svijetu; a to je Dan 
kada ce svi ljudi biti sabrani i to je Dan kada ce svi biti prisutni, 

104. a Mi ga odgadamo samo za neko vrijeme. 

105. Onoga dana kad dode, bez dopustenja Njegova niko ni rijec nece 
izustiti, a medu njima bice nesretnih i sretnih. 

106. I nesretni ce u Dzehennem, u njemu ce tesko izdisati i udisati; 

107. dok je nebesa i Zemlje, u njemu ce ostati - osim ako drukcije Go- 
spodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono sto zeli. 

108. A sretni ce u Dzennet; dok je nebesa i Zemlje, u njemu ce boraviti 
- osim ako drukcije Gospodar tvoj ne odredi; bice to dar koji ce 
neprekidno trajati. 2-33 II. HUD - HUD 109. Zato ne sumnjaj u to sta ce biti s onima koji se klanjaju ovima; oni 
se klanjaju onima kojima su se, jos prije, klanjali preci njihovi. Mi 
cemo im doista ono sto su zasluzili - bez odbitka dati! 

no. I Musau smo Knjigu dali, pa su se o njoj u misljenju podvojili. I da 
nije Rijeci Gospodara tvoga ranije izrecene, bilo bi s njima svrseno, 
jer oni u nju sumnjaju mnogo. 

in. I svima njima ce Gospodar tvoj prema djelima njihovim platiti, jer 
On dobro zna ono sto su radili. 

112. Ti idi Pravim putem, kao sto ti je naredeno, i nek tako postupe i 
vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono 
sto radite. 

113. I ne drzite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra 
przi; vi nemate drugih zastitnika osim Allaha, inace, nema vam po- 
moci! 

114. I obavljaj molitvu pocetkom i krajem dana, i u prvim casovima nod! 
Dobra djela zaista ponistavaju hrdava. To je pouka za one koji pouku 
zele. 

115. I strpljiv budi! Allah doista nece uskratiti nagradu onima koji dobra 
djela cine. 

116. A zasto je medu narodima prije vas bilo samo malo cestitih, koji su 
branili da se na Zemlji nered cini, koje smo Mi spasili! A oni koji su 
zlo radili odavali su se onome u cerau su uzivali, i grjesnici su postali. 

117. Gospodar tvoj nije nikada nepravedno unistavao sela i gradove ako 
su stanovnici njihovi bili dobri. 2-34 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 12. 

118. A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere 
ucinio. Medutim, oni ce se uvijek u vjerovanju razilaziti, 

119. osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio. 
I ispunice se rijec Gospodara tvoga: "Napunicu, zaista, Dzehennem 
dzinima i ljudima - zajedno!" 

120. I sve ove vijesti koje ti o pojedinim dogadajima o poslanicima ka- 
zujemo zato su da njima srce tvoje ucvrstimo. I u ovima dosla ti je 
prava istina, i pouka, i vjernicima opomena. 

121. I reci onima koji nece da vjeruju: "Radite sto god mozete, a i mi 
cemo raditi; 

122. i cekajte, i mi cemo cekati!" 

123. Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraca, zato se samo 
Njemu klanjaj i samo se u Njega uzdaj! A Gospodar tvoj motri na 
ono sto radite. 

SURA 12 

Jusuf — Jusuf 

(Mekka - 1 1 1 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti Knjige jasne! 

2. Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku da biste razumjeli. 

3. Objavljujuci ti ovaj Kur'an, Mi tebi o najljepsim dogadajima kazu- 
jemo iako prije njega nisi doista nista znao: 

4. Kada Jusuf rece ocu svome: "O oce moj, sanjao sam jedanaest zvi- 
jezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se poklonise" 2-35 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 12. 

5. on rece: "O sinko moj, ne kazuj svoga sna braci svojoj, da ti ne ucine 
kakvu pakost, sejtan je doista covjeku otvoreni neprijatelj. 

6. I eto tako, Gospodar tvoj ce tebe odabrati, i tumacenju snova te 
nauciti, i miloscu Svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti, kao sto 
je prije tebe obasuo pretke tvoje, Ibrahima i Ishaka. - Gospodar tvoj, 
zaista, sve zna i mudar je." 

7. U Jusufu i braci njegovoj nalaze se pouke za sve koji se raspituju. 

8. Kada oni rekose: "Jusuf i brat njegov drazi su nasem ocu od nas, a 
nas je citava skupina. Nas otac, zaista, ocito grijesi. 

9. Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ostavite - otac vas ce se vama 
okrenuti, i poslije toga cete dobri ljudi biti" - 

10. jedan od njih rece: "Ako bas hocete nesto uciniti, onda Jusufa ne 
ubijte, vec ga na dno nekog bunara bacite, uzece ga kakva karavana." 

11. "O oce nas" - rekose oni - "zasto sumnjas u nasa osjecanja prema 
Jusufu? Mi mu zaista zelimo dobro. 

12. Posalji ga sutra s nama da se zabavi i razonodi, mi cemo ga, sigurno, 
cuvati." 

1 3 . "Bice mi doista zao ako ga odvedete, a plasim se da ga vuk ne pojede 
kad vi na njega ne budete pazili" - rece Jakub. 

14. "Kako ce ga vuk pojesti, a nas ovoliko!" - rekose oni - "mi bismo 
tada zaista bili izgubljeni." 236 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 12. 

15. I kada ga odvedose i odlucise da ga bace na dno bunara, Mi mu 
objavismo: "Ti ces ih o ovom postupku njihovu obavijestiti, a oni te 
nece prepoznati." 

16. I uvecer dodose ocu svome placuci. 

17. "O oce nas" - rekose - "bili smo otisli da se trkamo, a Jusufa smo 
ostavili kod nasih stvari, pa ga je vuk pojeo. A ti nam neces vjerovati, 
iako istinu govorimo." 

18. I donesose kosulju njegovu laznom krvlju okrvavljenu. "U vasim du- 
sama je ponikla zla misao" - rece on - "i ja se necu jadati, od Allaha 
ja trazim pomoc protiv ovoga sto vi iznosite." 

19. I dode jedna karavana, te poslase vodonosu svoga i on spusti vedro 
svoje. "Mustuluk!" - viknu on - "evo jednog djecaka!" I oni su ga 
kao trgovacku robu sakrili, a Allah dobro zna ono sto su uradili. 

20. I prodadose ga za jeftine pare, za nekoliko grosa; jedva su cekali da 
ga se oslobode. 

21. I onda onaj iz Misira, koji ga je kupio, rece zeni svojoj: "Ucini mu 
boravak prijatnim! Moze nam koristan biti, a mozemo ga i posiniti!" 
I eto tako Mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji i naucismo ga 
tumacenju snova - a Allah cini sta hoce, ali vecina ljudi ne zna. 

22. I kad on stasa, Mi ga mudroscu i znanjem obdarismo; tako Mi na- 
gradujemo one koji dobra djela cine. 237 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 12. 

23. I poce da ga na grijeh navodi ona u cijoj je kuci bio, pa pozakljuca 
sva vrata i rece: "Hodi!" - "Sacuvaj Boze!" - uzviknu on - "vlasnik 
me moj lijepo pazi; a oni koji dobro uzvrate zlim nece nikad uspjeti." 

24. I ona je bila pozeljela njega, a i on bi nju pozelio da od Gospodara 
svoga nije opomenu ugledao - tako bi, da odvratimo od njega izdaj- 
stvo i blud, jer je on uistinu bio Nas iskreni rob. 

25. I njih dvoje prema vratima potrcase - a ona razdera straga kosulju 
njegovu - i muza njezina kraj vrata zatekose. "Kakvu kaznu zasluzuje 
onaj koji je htio zeni tvojoj zlo uciniti" - rece ona - "ako ne tamnicu 
ili kaznu bolnu?" 

26. "Ona je pokusala mene na grijeh navesti" - rece Jusuf. - "Ako je 
kosulja njegova sprijeda razderana, onda ona istinu govori, a on ne- 
istinu" - primijeti jedan rodak njezin - 

27. "a ako je kosulja njegova straga razderana, onda ona laze, a on govori 
istinu." 

28. I kada on vidje da je kosulja njegova straga razderana, rece: "To je 
jedno od vasih lukavstava, vasa su lukavstva zaista velika! 

29. Ti, Jusufe, ostavi se toga, a ti trazi oprostenje za grijeh svoj, jer si 
zaista htjela zgrijesiti!" 

30. I zene u gradu pocese govorkati: "Upravnikova zena navracala mom- 
ka svoga na grijeh, u njega se ludo zagledala! Mi mislimo da jako 

grijesi." 238 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 12. 

31. I kad ona cu za ogovaranja njihova, posla po njih, te im priredi di- 
vane, dade svakoj od njih po noz i rece: "Izadi pred njih!" A kad ga 
one ugledase, zadivise se ljepoti njegovoj i po rukama svojim se po- 
rezase: "Boze, Boze!" - uskliknuse - "ovo nije covjek, ovo je melek 
plemeniti!" 

32. "E to vam je onaj zbog koga ste me korile" - rece ona. "Istina je da 
sam ga htjela na grijeh navratiti, ali se on odupro. Ako ne ucini ono 
sto od njega trazim, bice, sigurno, u tamnicu bacen i ponizen." 

33. "Gospodarumoj"-zavapi on - "draza mi je tamnica od ovoga na sto 
me one navracaju. I ako Ti ne odvratis od mene lukavstva njihova, 
ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lahkomislen postati." 

34. I Gospodar njegov uslisa molbu njegovu i spasi ga lukavstva njihova; 
On, uistinu, sve cuje i zna. 

35. Poslije im napamet pade, iako su se bili uvjerili daje neduzan, da ga 
za neko vrijeme bace u tamnicu. 

36. S njim su u tamnicu usla jos dva momka. "Ja sam sanjao da cijedim 
grozde" - rece jedan od njih. - "A ja, opet" - rece drugi - "kako na 
glavi nosim hljeb koji ptice kljuju. Protumaci nam to, jer vidimo da 
si zaista dobar covjek." 

37. "Nijedan obrok hrane nece vam donesen biti, a da vam ja prije ne 
kazem sta cete dobiti" - rece Jusuf. "To je samo dio onoga cemu me 
naucio Gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne 
vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje, 239 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 12. 

38. i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba; nama 
ne prilici da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost 
prema nama i ostalim ljudima, ali vecina ljudi nije zahvalna. 

39. O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, 
Jedini i Svemocni? 

40. Oni kojima se, mimo Njega, klanjate samo su imena koja ste im 
nadjenuli vi i preci vasi - Allah o njima nikakva dokaza nije obja- 
vio. Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo 
Njemu. To je jedino prava vjera, ali vecina ljudi ne zna. 

41. O drugovi moji u tamnici, jedan od vas ce gospodara svoga vinom 
pojiti, a drugi ce raspet biti, pa ce mu ptice glavu kljuvati. Ono sto 
ste pitali samo to znaci!" 

42. A onome od njih dvojice za koga je znao da ce spasen biti rece: "Spo- 
meni me gospodaru svome!" - ali sejtan ucini te on zaboravi da ga 
spomene gospodaru svome, i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine. 

43. I vladar rece: "Sanjao sam kako sedam mrsavih krava pojede sedam 
debelih, i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasusenih. 
O velikasi, protumacite mi san moj ako snove znate tumaciti!" 240 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 12. 

44. "Zbrkanih li snova!" — rekose oni — "mi snove ne znamo tumaciti." 

45. I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji 
se spasio, i rece: "Ja cu vam protumaciti san, samo me posaljite!" 

46. "Jusufe, o prijatelju, protumaci nam sta znaci: sedam mrsavih krava 
pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasu- 
senih - pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali." 

47. "Sijacete sedam godina uzastopno" - rece - "pa ono sto pozanjete u 
klasu ostavite, osim ono malo sto cete jesti, 

48. jer ce poslije toga doci sedam teskih koje ce pojesti ono sto ste za 
njih pripremili, ostace jedino ono malo sto cete za sjetvu sacuvati. 

49. Zatim ce, poslije toga, doci godina u kojoj ce ljudima kise u obilju 
biti i u kojoj ce cijediti." 

50. I vladar rece: "Dovedite mi ga!" I kad Jusufu izaslanik dode, on rece: 
"Vrati se gospodaru svome i upitaj ga: 'Sta je s onim zenama koje su 
svoje ruke porezale - Vlasnik moj dobro zna spletke njihove!'" 

5 1 . "Sta se dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navracale?" - upita vladar. - 
"Boze sacuvaj!" — rekose one — "mi o njemu nista ruzno ne znamo!" 
- "Sad ce istina na vidjelo izaci" - rece upravnikova zena - "ja sam 
njega na grijeh navracala, on je istinu rekao. 

52. Isto tako on neka zna da ga ja nisam, dok je bio odsutan, iznevjerila 
jer Allah ne da da se ostvare lukavstva podmuklih. 241 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 13. 

53. Ja ne pravdam sebe, ta dusa je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar 
moj smiluje. Gospodar moj zaista prasta i samilostan je." 

54. I vladar rece: "Dovedite mi ga, uzecu ga u svoju svitu" - i posto 
porazgovara s njim, rece mu: "Ti ces od danas kod nas utjecajan i 
pouzdan biti." 

5 5 . "Postavi me" - rece - "da vodim brigu o stovaristima u zemlji, ja sam 
zaista cuvaran i znan." 

56. I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je 
htio: milost svoju Mi dajemo onome kome hocemo i ne dopustamo 
da propadne nagrada onima koji dobra djela cine. 

57. A nagrada na onome svijetu je bolja za one koji vjeruju i koji se 
grijeha cuvaju. 

58. I dodose braca Jusufova i udose k njemu, pa ih on poznade, a oni 
njega ne poznadose. 

59. I kad ih namiri hranom potrebnom, rece: "Dovedite mi svoga brata 
koji je ostao s ocem vasim, zar ne vidite da punu mjeru dajem i da 
goste ne moze biti bolje primam. 

60. Ako mi ga ne dovedete, necete vise od mene hrane dobiti i ne dolazite 61. "Pobrinucemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo, zaista 
cemo tako postupiti" - rekose oni. 

62. A Jusuf rece momcima svojim: "Stavite njihove stvari u tovare nji- 
hove, oni ce ih, kad se vrate svojima, prepoznati i opet ce se vratiti." 

63. I posto se vratise ocu svome, rekose: "O oce nas, vise nam nece hranu 
davati. Zato posalji s nama brata naseg da bismo dobili hranu, a mi 
cemo ga zaista cuvati." 242 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 13. 

64. "Zar da vam ga povjerim kao sto sam prije povjerio brata njegova?" 
- rece on. "Ali, Allah je najbolji cuvar i On je najmilostiviji!" 

65. A kad otvorise tovare svoje i nadose da su im vracene stvari njihove, 
oni rekose: "O oce nas, sta mozemo vise pozeljeti? Evo, vracene su 
nam stvari nase, i hranom cemo celjad nasu namiriti, i brata naseg 
cemo cuvati, a i jedan kamilin tovar hrane cemo vise dobiti; to je 
neznatan tovar." 

66. "Ja ga s vama necu poslati" - rece - "dok mi se tvrdo Allahom ne 
zakunete da cete mi ga doista vratiti, osim ako ne nastradate." I posto 
mu se oni zaklese, on rece: "Allah je jamac za ono sto smo utanacili!" 

6j. "O sinovi moji" - rece onda - "ne ulazite na jednu kapiju, vec na 
razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga sto vam Allah odredi; 
moc pripada jedino Njemu, ja se u Njega uzdam, i neka se samo u 
Njega uzdaju oni koji se uzdaju!" 

68. I kad udose onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo 
nije pomoglo da budu postedeni onoga sto im je Allah bio odredio, 
jedino se ostvarila zelja Jakubova, koju je izvrsio, a on je, uistinu, 
veliki znalac bio, zato sto smo ga Mi naucili, ali vecina ljudi ne zna. 

69. I kad izidose pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i rece: "Ja 
sam, doista, brat tvoj i ne zalosti se zbog onoga sto su oni uradili." M3 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 13. 

70. I posto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu casu u tovar brata 
svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati: "O karavano, vi ste, doista, 
kradljivci!" 

71. Oni im pristupise i upitase: "Sta trazite?" 

72. "Trazimo vladarevu casu" - odgovorise. - "Ko je donese, dobice ka- 
milin tovar hrane. Ja za to jamcim!" 

73. "Allaha nam" — rekose oni — "vi znate da mi nismo dosli ciniti nered 
na Zemlji, i mi nismo kradljivci." 

74. "A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu?" - upitase. 

75. "Kazna je onome u cijem se tovaru nade - sam on" - odgovorise. - 
"Eto tako mi kaznjavamo kradljivce." 

76. I on poce s vrecama njihovim, prije vrece brata svoga, a onda izvadi 
casu iz vrece brata svoga. - Mi poucismo Jusufa da tako varku izvede. 
- On po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata svoga, 
ali je mogao Allahovim dopustenjem. Mi uzvisujemo onoga koga Mi 
hocemo, a nad svakim znalcem ima jos znaniji. 

77. "Ako je on ukrao" - rekose oni - "pa i prije je brat njegov krao!" I 
Jusuf im ne rece nista. "Vi ste u gorem polozaju" - pomisli u sebi - 
"a Allah dobro zna kako je bilo to o cemu govorite." 

78. "O upravnice" - rekose oni - "on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog 
od nas umjesto njega! Mi vidimo da si ti dobar covjek." 244 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 13. 

79. "Sacuvaj Boze" - rece - "da uzmemo nekog drugog do onoga u koga 
smo nas predmet nasli! Tada bismo zaista bili nepravedni!" 

80. I kad izgubise svaku nadu, odvojise se u stranu da se posavjetuju. 
"Zar ne znate" - rece najstariji medu njima - "da ste se ocu svom 
Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili. Necu napustiti ovu zem- 
lju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist ne 
presudi, a On je Sudija najbolji. 

81. Vratite se ocu svome pa recite: 'O oce nas, sin tvoj je ukrao; mi tvr- 
dimo samo ono sto smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga sto je 
bilo sudeno sacuvati. 

82. Pitaj grad u kome smo boravili i karavanu s kojom smo dosli. Mi 
zaista govorimo istinu!'" 

83. "Nije tako" - rece Jakub - "u dusama vasim je ponikla zla misao, i 
ja se necu jadati, nadam se da ce mi ih Allah sve vratiti; uistinu On 
sve zna i mudar je." 

84. I okrenu se od njih i rece: "O Jusufe, tugo moja!" - a oci su mu bile 
pobijeljele od jada, bio je vrlo potisten. 

85. "Allaha nam" - rekose oni - "ti toliko spominjes Jusufa da ces tesko 
oboljeti ili umrijeti!" 

86. "Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono 
sto vi ne znate" - rece on. M5 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 13. 

87. "O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gu- 
bite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu 
milost." 

88. I kad oni izidose pred Jusufa, rekose: "O upravnice, i nas i celjad nasu 
pritisla je nevolja; donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj 
punu mjeru i udijeli nam milostinju, jer Allah doista nagraduje one 
koji milostinju udjeljuju." 

89. "A znate li" - upita on - "sta ste s Jusufom i bratom njegovim ne- 
promisljeno uradili?" 

90. "A da ti nisi, uistinu, Jusuf?" - povikase oni. - "Da, ja sam Jusuf, 
a ovo je brat moj, Allah nam je milost darovao; ko se bude Allaha 
bojao i ko strpljiv bude bio - pa, Allah, uistinu, nece dopustiti da 
propadne nagrada onima koji dobra djela cine." 

91. "Allaha nam" — rekose oni — "Allah te je nad nama uzvisio, mi smo 
doista zgrijesili." 

92. "Ja vas sada necu koriti" - rece - "Allah ce vam oprostiti, od milo- 
stivih On je najmilostiviji! 

93. Ovu kosulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on ce pro- 
gledati, i svu celjad svoju mi dovedite!" 

94. I kada karavana napusti Misir, otac njihov rece: "Ja zbilja osjecam 
miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio." 

95. "Allaha nam" - rekose oni - "ti i sada kao i prije grijesis." 246 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 13. 

96. A kad glasonosa radosne vijesti dode, on stavi kosulju na lice njegovo 
i on progleda. "Zar vam ne rekoh" - rece - "da ja znam od Allaha 
ono sto vi ne znate?" 

97. "O oce nas" - rekose oni - "zamoli da nam se grijesi oproste, mi 
smo, zaista, zgrijesili." 

98. "Zamolicu Gospodara svoga da vam oprosti" - odgovori on - "jer 
On prasta i On je milostiv." 

99. I kad izidose pred Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi i rece: 
"Nastanite se u Misiru, svakog straha, ako Bog da, oslobodeni!" 

100. I on roditelje svoje postavi na prijesto i oni mu se svi poklonise, 
pa on rece: "O oce moj, ovo je tumacenje moga sna nekadasnjeg, 
Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad 
me je iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon sto je sejtan 
izmedu mene i brace moje bio razdor posijao. Gospodar moj je zaista 
milostiv onome kome On hoce, i On, zaista, sve zna i mudar je! 

101. Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naucio me tumacenju nekih 
snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zastitnik moj i na ovome i 
na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruzi me onima 
koji su dobri!" 

102. Eto to su neke nepoznate vijesti koje Mi tebi objavljujemo, a ti nisi 
bio s njima kada su se oni odlucili, i kada su onako lukavi bili. 

103. A vecina ljudi, ma koliko ti zelio, nece biti vjernici. 247 12. JUSUF - JUSUF DZUZ 13. 

104. Ti od ovih ne trazis nagradu za Kur'an, on je samo opomena svim 
svjetovima. 

105. A koliko ima znamenja na nebesima i na Zemlji pored kojih prolaze, 
od kojih oni glave okrecu! 

106. Vecina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim. 

107. Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna, nece stici 
ili da ih Cas sudeni nece iznenaditi, a da oni to nece ni primijetiti? 

108. Reci: "Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajuci jasne dokaze, ja, 
i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga 
ne smatram ravnim." 

109. A Mi smo i prije tebe samo ljude slali, gradane kojima smo objave 
objavljivali. Zar ovi ne putuju po svijetu, pa ne vide kako su skoncali 
oni prije njih - a onaj svijet je doista bolji za one koji se budu Allaha 
bojali - zar se necete opametiti! 

no. I kad bi poslanici gotovo nadu izgubili i pomisljali da ce ih lascima 
proglasiti, pomoc Nasa bi im dosla; Mi bismo spasili one koje smo 
Mi htjeli, a kazna Nasa ne bi mimoisla narod nevjernicki. 

in. U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. 
Kur'an nije izmisljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije 
njega objavljene, i objasnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji 
vjeruje. 248 I 3 . ER-RA D - GROM DZUZ I 3. 

SURA 13 

Er-Rad— Grom 

(Medina - 43 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Mim Ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono sto ti se objavljuje od 
Gospodara tvoga istina je, ali vecina ljudi nece da vjeruje. 

2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stupova podigao, i onda svemirom za- 
vladao, i Sunce i Mjesec potcinio, svako se krece do roka odredenog; 
On upravlja svim i potanko izlaze dokaze da biste se uvjerili da cete 
pred Gospodara svoga stati. 

3. On je Zemlju ravnom ucinio i na njoj nepomicne planine i rijeke 
stvorio i od svakog ploda po par, musko i zensko, dao; On dan zastire 
nocu. To su doista dokazi ljudima koji razmisljaju. 

4. Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima granice i basca ima lo- 
zom zasadenih, i njiva, i palmi sa vise izdanaka i samo s jednim; iako 
upijaju jednu te istu vodu, plod nekih cinimo ukusnijim od drugih. 
To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju. 

5. A ako se cudis, pa - cudo su rijeci njihove: "Zar cerao, zaista, kad 
zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?" Oni ne vjeruju u Gospo- 
dara svoga; na njihovim vratovima bice sindziri i oni ce stanovnici 
Dzehennema biti, u njemu ce vjecno ostati. 249 I 3 . ER-RA D - GROM DZUZ I 3. 

6. Oni traze od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. 
Gospodar tvoj ljudima prasta i uprkos zulumu njihovu, ali Gospodar 
tvoj doista i strahovito kaznjava. 

7. A oni koji ne vjeruju govore: "Zasto mu Gospodar njegov ne posalje 
cudo?" Tvoje je da opominjes, a svaki narod je imao onoga ko ga je 
na Pravi put upucivao. 

8. Allah zna sta svaka zena nosi i koliko se materice stezu, a koliko se 
sire; u Njega sve ima mjeru; 

9. On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Velicanstveni i Uzviseni; 

10. za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno 
cini, onaj koji se nocu skriva i onaj koji po danu hodi. 

11. Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega - po Allah ovu 
naredenju nad njim bdiju. Allah nece izmijeniti jedan narod dok on 
sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoce jedan narod kazniti, niko to 
ne moze sprijeciti; osim Njega nema mu zastitnika. 

12. On vam pokazuje munju da se uplasite i ponadate, i On stvara teske 
oblake. 

13. I grmljavina velica i hvali Njega, a i meleki, iz strahopostovanja pre- 
ma Njemu; On salje gromove i udara njima koga hoce - i opet oni 
raspravljaju o Allahu, a On sve moze. 250 I 3 . ER-RA D - GROM DZUZ I 3. 

14. Samo se Njemu mozete moliti! A oni kojima se pored Njega mole 
- nece im se odazvati, kao sto ni voda nece stici u usta onome koji 
prema njoj samo dlanove svoje pruzi; molitva nevjernika je stvar iz- 
gubljena. 

15. Allahu se pokorava sve sto je na nebesima i na Zemlji, htjeli ili ne 
htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak. Sedzda 

16. Red: "Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?" - i odgovori: "Allah!" Reci: 
"Pa zasto ste onda umjesto Njega kao zastitnike prihvatili one koji 
sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu stetu 
otkloniti?" Reci: "Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili, zar su 
isto tmine i svjetlo, ili, zar oni koje su ucinili Allahu ravnim stvaraju 
kao sto On stvara, pa im se stvaranje cini slicno?" Reci: "Allah je 
stvoritelj svega i On je Jedini i Svemocni." 

17. On spusta kisu s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom, i bujica nosi 
otpatke koji plivaju po povrsini. I ono sto ljudi tope na vatri u zelji 
da dobiju nakit ili orude ima takoder otpatke, slicne onima. - Tako 
Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok 
ono sto koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah objasnjava 
primjere. 

18. Onima koji se Gospodaru svome odazovu - nagrada najljepsa, a 
onima koji Mu se ne odazovu - kad bi sve sto je na Zemlji njihovo 
bilo, i jos toliko, rado bi se time otkupili. Njih ceka mucno pola- 
ganje racuna; prebivaliste njihovo bice Dzehennem, a grozna je on 
postelja! 251 I 3 . ER-RA D - GROM DZUZ I 3. 

19. Zar je onaj koji zna da je istina ono sto ti se objavljuje od Gospo- 
dara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni 
primaju: 

20. oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krse obecanje; 

21. i oni koji postuju ono sto je Allah naredio da se postuje i Gospodara 
svoga se boje i obracuna mucnog plase; 

22. i oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji mo- 
litvu obavljaju, i koji od onoga sto im Mi dajemo i tajno i javno 
udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvracaju - njih ceka najljepse prebiva- 
liste, 

23. edenski vrtovi u koje ce uci oni i roditelji njihovi i zene njihove i 
porod njihov — oni koji su bili cestiti — i meleki ce im ulaziti na 
svaka vrata: 

24. "Mir neka je vama, zato sto ste trpjeli, a divno li je najljepse prebi- 
valiste!" 

25. A oni koji ne ispunjavaju duznosti prema Allahu, iako su se na to 
cvrsto obavezali, i kidaju ono sto je Allah naredio da se postuje, i 
cine nered na Zemlji - njih ceka prokletstvo i najgore prebivaliste! 

26. Kome hoce, Allah daje u obilju, i uskracuje. Oni se raduju zivotu na 
ovome svijetu, a zivot na ovome svijetu prema onome svijetu samo 
je prolazno uzivanje. 

27. Nevjernici govore: "Zasto mu Gospodar njegov ne posalje cudo?" 
Red: "Allah ostavlja u zabludi onoga koga On hoce, a k Sebi upucuje 
onoga ko Mu se pokajnicki obraca, 

28. one koji vjeruju i cija se srca, kad se Allah spomene, smiruju - a srca 
se doista, kad se Allah spomene, smiruju!" 252 I 3 . ER-RA D - GROM DZUZ I 3. 

29. Onima koji vjeruju i cine dobra djela - blago njima, njih ceka divno 
prebivaliste! 

30. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, 
da im kazujes ono sto ti objavljujemo, jer oni u Milostivog ne vje- 
ruju. Reci: "On je Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega 
se uzdam i Njemu se obracam!" 

31. Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili 
mrtvi dozvali; Allahu pripada sve! A zar ne znaju vjernici da bi Allah, 
kad bi samo htio, sve ljude na Pravi put uputio? A nevjernike ce ne- 
sreca neprestano pogadati ili ce se u blizini mjesta njihova dogadati, 
zbog onoga sto rade - sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni. Allah 
ce, sigurno, odrzati obecanje. 

32. I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam Ja onima koji nisu vjerovali 
vremena ostavljao, i poslije sam ih kaznjavao, a kakva je samo bila 
kazna Moj a! 

33. Zar Allahu, koji nad svakim bdi, sto god uradi, zar da Njemu druge 
smatraju ravnim? Reci: "Opisite ih!" Zar vi hocete da Njega ucite, 
kao da On ne zna sta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? 
Onima koji ne vjeruju cini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su 
s Pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludi ostavi nece imati 
nikoga da ga na Pravi put uputi. 

34. Oni ce se u zivotu na ovome svijetu muciti, ali ce patnja na onome 
svijetu, sigurno, teza biti, od Allaha ih niko nece odbraniti. 2-53 I 3 . ER-RA D - GROM DZUZ I 3. 

35. Ovakav Dzennet obecan je onima koji se budu Allaha bojali: vrtovi 
s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; 
to ce biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima ce 
kazna vatra biti. 

36. Neki od onih kojima smo dali Knjigu raduju se svemu sto objav- 
ljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nesto od Objave. Reci: 
"Meni je naredeno da se samo Allahu klanjam i da Njemu nikoga 
ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vracam." 

37. I Mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako 
bi ti povladivao zeljama njihovim, nakon sto ti je dosla spoznaja, ti 
ne bi imao ni zastitnika ni branitelja od Allaha. 

38. I prije tebe smo poslanike slali i zene i porod im davali. I nijedan 
poslanik nije donio nijedno cudo sobom, vec Allahovom voljom. 
Svako doba imalo je Knjigu, 

39. Allah je dokidao sta je htio, a ostavljao sta je htio; u Njega je Glavna 
knjiga. 

40. Bilo da ti pokazemo dio onoga cime im prijetimo bilo da ti zivot 
oduzmemo, tvoje je da objavljujes, a Nase da trazimo polaganje ra- 
cuna. 

41. Zar oni ne vide da im Mi Zemlju suzavamo umanjujuci joj pogra- 
nicne oblasti? A Allah sudi! Niko ne moze presudu Njegovu pobiti, 
i On brzo racun svidi. 

42. Spletke su pleli i oni prije njih, samo, Allah je Gospodar svih spletki; 
On zna sta svako zasluzuje. A nevjernici ce sigurno saznati koga ceka 
najljepse boraviste. 2-54 14- IBRAHIM - IBRAHIM DZUZ 13. 

43. Oni koji ne vjeruju govore: "Ti nisi poslanik!" Reci: "Meni i vama 
dovoljan ce biti kao svjedok Allah, i onaj koji zna sta je Knjiga." 

SURA 14 

Ibrahim — Ibrahim 

(Mekka - 52 ajeta) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova 
Gospodara, izvedes iz tmina na svjedo, na Put Silnoga i Hvaljenoga 

2. Allaha, cije je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji. A od 
uzasne patnje tesko nevjernicima, 

3. koji zivot na ovome svijetu vise vole od onoga svijeta i koji od Alla- 
hova puta odvracaju i nastoje ga prikazati krivim! Oni su u velikoj 
zabludi. 

4. Mi nismo poslali nijednog poslanika koji nije govorio jezikom na- 
roda svoga, da bi mu objasnio. A Allah ostavlja u zabludi onoga koga 
hoce i ukazuje na Pravi put onome kome hoce; On je Silni i Mudri. 

5. I Musaa smo poslali s dokazima Nasim: "Izvedi narod svoj iz tmina 
na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!" To su, uistinu, dokazi 
za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan. 2-55 14- IBRAHIM - IBRAHIM DZUZ 13. 

6. I kad Musa rece narodu svome: "Sjetite se Allahove blagodati kad vas 
je izbavio od faraonovih ljudi koji su vas najgorim mukama mucili, 
koji su vam musku djecu klali, a zensku u zivotu ostavljali - to vam 
je bilo veliko iskusenje od Gospodara vasega - 

7. i kad je Gospodar vas objavio: 'Ako budete zahvalni, Ja cu vam, za- 
cijelo, jos vise dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista ce stroga 
biti.'" 

8. I Musa jos rece: "Ako budete nezahvalni i vi i svi drugi na Zemlji - 
pa, Allah, doista, ni o kome nije ovisan i On je jedini hvale dostojan." 

9. Zar do vas nije doprla vijest o onima prije vas, o narodu Nuhovu, i 
o Adu, i o Semudu, i o onima poslije njih? - Samo ih Allah zna! - 
Poslanici njihovi su im dokaze donosili, ali oni su ruke svoje na usta 
stavljali i govorili: "Mi ne vjerujemo u ono sto se po vama salje i mi 
veoma sumnjamo u ono u sto nas pozivate!" 

10. Poslanici njihovi su govorili: "Zar se moze sumnjati u Allaha, Stvo- 
ritelja nebesa i Zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vase 
oprostio i da bi vas do roka odredenog ostavio." Oni su odgovorili: 
"Vi ste ljudi kao i mi; hocete da nas odvratite od onih kojima su se 
preci nasi klanjali - pa, donesite nam cudo vidljivo!" 256 14- IBRAHIM - IBRAHIM DZUZ 13. 

11. "Mi jesmo ljudi kao i vi" — govorili su im poslanici njihovi — "ali, 
Allah daje poslanstvo samo onim robovima Svojim kojima On hoce; 
mi vam ne mozemo donijeti cudo bez Allahove volje — a vjernici neka 
se samo u Allaha uzdaju. 

12. Zasto da se ne uzdamo u Allaha kad nas je On putevima kojima 
idemo uputio? Mi cemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas 
budete stavljali - a oni koji se uzdaju, neka se samo u Allaha uzdaju!" 

13. Nevjernici su govorili poslanicima svojim: "Hi cete vjere nase biti ili 
cemo vas, doista, iz zemlje nase protjerati!" A poslanicima je Gospo- 
dar njihov objavljivao: "Mi cemo nevjernike, sigurno, unistiti 

14. i poslije njih vas na Zemlji nastaniti. Bice to za one koji ce se polaga- 
nja racuna preda Mnom bojati i koji ce od prijetnje Moje strahovati." 

15. I poslanici su pomoc trazili, pa je svaki oholi i inadzija nastradao - 

16. pred njim ce Dzehennem biti — i on ce biti pojen odvratnom kaplje- 
vinom, 

17. mucice se da je proguta, ali je nikako nece mod prozdrijeti i smrt ce 
mu sa svih strana prilaziti, ali on nece umrijeti; njega ce teska patnja 
cekati. 

18. Djela nevjernika u Gospodara njihova nalik su na pepeo koji vihor u 
olujnom danu raznese; nece mod ocekivati nikakvu nagradu za djela 
koja su ucinili, to ce teska propast biti! 2-57 14- IBRAHIM - IBRAHIM DZUZ 13. 

19. Zar ne vidis da je Allah mudro nebesai Zemlju stvorio? Akohtjedne, 
vas ce udaljiti i nova stvorenja dovesti; 

20. to Allahu nije tesko. 

21. I izici ce svi pred Allaha, pa ce oni koji su bili tlaceni reci glavesinama 
svojim: "Mi smo bili vase pristalice, mozete li nam imalo Allahovu 
kaznu olaksati?" - "Da je nas Allah uputio" - odgovorice oni - "i mi 
bismo bili vas uputili. Zalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa 
nam vise nece biti." 

22. I kada bude sve rijeseno, sejtan ce reci: "Allah vam je pravo obecanje 
dao, a ja sam svoja obecanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti 
nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne 
korite mene, vec sami sebe, niti ja mogu vama pomoci niti vi mozete 
pomoci meni. Ja nemam nista s tim sto ste me prije smatrali Njemu 
ravnim." Nevjernike sigurno ceka bolna patnja. 

23. A oni koji su vjerovali i dobra djela cinili bice uvedeni, voljom Go- 
spodara njihova, u dzennetske basce kroz koje ce rijeke teci i u njima 
ce vjecno boraviti, u njima ce se rijecju "Mir!" pozdravljati. 

24. Zar ne vidis kako Allah navodi primjer - lijepa rijec kao lijepo drvo: 
korijen mu je cvrsto u zemlji, a grane prema nebu; 258 14- IBRAHIM - IBRAHIM DZUZ 13. 

25. ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi - a 
Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. 

26. A ruzna rijec je kao ruzno drvo: iscupanom drvetu s povrsine zemlje 
nema opstanka. 

27. Allah ce vjernike postojanom rijecju ucvrstiti i na ovome i na onome 
svijetu, a nevjernike ce u zabludi ostaviti; Allah radi sta hoce. 

28. Zar ne vidis one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima 
- nezahvalnoscu uzvratili i narod svoj u Kucu propasti doveli, 

29. u Dzehennem, u kome ce gorjeti - a uzasno je on prebivaliste! - 

30. i izmislili Allahu ortake da bi zavodili s puta Njegova? Red: "Nasla- 
dujte se, zavrsicete, sigurno, u vatri!" 

31. Reci vjernicima, robovima Mojim, da molitvu obavljaju i da udje- 
ljuju i tajno i javno, dio onoga sto im Mi darujemo, prije nego sto 
nastupi Dan u kome nece biti trgovanja ni prijateljstva. 

32. Allah je stvoritelj nebesa i Zemlje; On spusta s neba kisu i cini da 
pomocu nje radaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se ko- 
ristite ladama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se 
rijekama koristite; 

33. i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno krecu, i 
daje vam da se koristite noci i danom; 259 14- IBRAHIM - IBRAHIM DZUZ 13. 

34. i daje vam svega onoga sto od Njega iscete, i ako biste Allahove bla- 
godati brojali, ne biste ih nabrojali. - Covjek je, uistinu, nepravedan 
i nezahvalan. 

35. A kada Ibrahim rece: "Gospodaru moj, ucini ovaj grad sigurnim i 
sacuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima, 

36. oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj 
ko bude mene slijedio - moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene 
ustajao - pa, Ti, uistinu, prastas i samilostan si. 

37. Gospodaru nas, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj 
se nista ne sije, kod Tvoga Casnog hrama, da bi, Gospodaru nas, 
molitvu obavljali; zato ucini da srca nekih ljudi ceznu za njima i 
opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. 

38. Gospodaru nas, Ti zacijelo znas sta mi tajimo, a sta na javu iznosimo. 
Allahu nista nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu. 

39. Hvala Allahu, koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka; Gospodar 
moj, uistinu, uslisava molbe. 

40. Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; 
Gospodaru nas, Ti uslisi molbu moju! 

41. Gospodaru nas, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima 
- na Dan kad se bude polagao racun!" 

42. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono sto rade nevjernici! 
On im samo pusta do Dana kada ce im oci ostati otvorene, 260 14- IBRAHIM - IBRAHIM DZUZ 13. 

43. i kada ce zureci, uzdignutih glava, netremice gledati; a srca ce im 
prazna biti. 

44. Ti opominji ljude Danom kada ce im kazna doci, kada ce oni koji 
su se ogrijesili prema sebi - govoriti: "Gospodaru nas, ostavi nas jos 
samo kratko vrijeme, odazvacemo se pozivu Tvome i slijedicemo 
poslanike!" - "A zar se prije niste zaklinjali da necete na onaj svijet? 

45. I nastanili ste se bili u kucama onih koji su se prema sebi ogrijesili, a 
bilo vam je poznato kako smo s njima postupili, i primjere smo vam 
navodili." 

46. I oni lukavstva svoja pletu, a Allah zna za lukavstva njihova, samo 
sto lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. 

47. Nemoj ni pomisliti da Allah nece odrzati obecanje Svoje poslanicima 
Svojim - Allah je, uistinu, silan i strog - 

48. na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, 
i kad svi izidu pred Allaha Jedinoga i Svemocnoga. 

49. Toga dana ces vidjeti grjesnike povezane u zajednicke okove; 

50. kosulje ce im od katrana biti, a vatra ce lica njihova obavijati - 

51. da Allah kazni svakoga prema zasluzi - Allah ce zaista brzo racun 
svidjeti. 

52. Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da 
je samo On jedan Bog, i da razumom obdarem prime pouku! 261 I 5. EL-HIDZR- HIDZR DZUZ 1 4. 

SURA 15 

El-Hidzr — Hidzr 

(Mekka -<)<) ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog! 

2. Zazalice nevjernici cesto sto nisu postali muslimani. 

3. Pusti ih neka jedu i nasladuju se, i neka ih zavara nada - znace oni! 

4. A Mi smo unistavali gradove samo u odredeno vrijeme, 

5. nijedan narod ne moze ni ubrzati ni usporiti konac svoj. 

6. Oni govore: "Ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si, uistinu, lud! 

7. Zasto nam meleke ne dovedes, ako je istina sto govoris!" 

8. Mi meleke saljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena 
da cekaju. 

9. Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista cemo Mi nad njim bdjeti! 

10. I prije tebe smo poslanike prijasnjim narodima slali 

11. i nijedan im poslanik nije dosao, a da mu se nisu narugali. 

12. Eto tako Mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika, 

13. oni u nj nece vjerovati, a zna se sta je bilo s narodima davnasnjim. 

14. Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspi- 
njali, 

15. opet bi oni, zacijelo, rekli: "Samo nam se pricinjava, mi smo ljudi 
opcinjeni!" 

262 15. EL-HIDZR- HIDZR DZUZ 1 4. 

16. Mi smo na nebu sazvijezda stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili 

17. i cuvamo ih od svakog sejtana prokletog; 

18. a onoga koji kradom prisluskuje stize svjedica vidljiva. 

19. A Zemlju smo prostdi i po njoj nepomicne planine razbacali i ucinili 
da na njoj sve s mjerom raste, 

20. i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. 

21. I ne postoji nista cije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo 
samo onoliko koliko je potrebno. 

22. Mi saljemo vjetrove da oploduju, a iz neba spustamo kisu da imate 
sta piti - vi time ne mozete raspolagati. 

23. I samo Mi dajemo zivot i smrt, i samo smo Mi vjecni, 

24. i samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one 
koji ce poslije doci, 

25. a On, Gospodar tvoj ce ih, zaista, sve sabrati. On je mudar i sve zna. 

26. Mi smo stvorili Adema od ilovace, od blata ustajalog, 

27. a jos prije smo stvorili dzine od vatre uzarene. 

28. I kad Gospodar tvoj rece melekima: "Ja cu stvoriti covjeka od ilovace, 
od blata ustajalog, 

29. i kad mu dam lik i u nj udahnem dusu, vi mu se poklonite!" 

30. svi meleki su se, zajedno, poklonili, 

31. osim Iblisa; on se nije htio s njima pokloniti. 263 I 5. EL-HIDZR- HIDZR DZUZ 1 4. 

32. "O, Iblise" - rece On - "zasto se ti ne htjede pokloniti?" 

33. "Nije moje" - rece - "da se poklonim covjeku koga si stvorio od 
ilovace, od blata ustajalog." 

34. "Onda izlazi iz Dzenneta" — rece On — "nek si proklet 

35. i neka se prokletstvo zadrzi na tebi do Dana sudnjeg!" 

36. "Gospodaru moj" - rece on - "daj mi vremena do dana kada ce oni 
biti ozivljeni!" 

37. "Daje ti se rok" - rece On - 

38. "do Dana vec odredenog." 

39. "Gospodaru moj" - rece - "zato sto si me u zabludu doveo, ja cu 
njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudicu se da ih sve 
zavedem, 

40. osim medu njima Tvojih robova iskrenih." 

41. "Ove cu se istine Ja drzati" - rece On: 

42. "Ti neces imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima 
koji te budu slijedili, od onih zalutalih." 

43. Za sve njih mjesto sastanka Dzehennem ce biti, 

44. on ce sedam kapija imati i kroz svaku ce odreden broj njih prod. 

45. Oni koji su se Allaha bojali i onog sto im je zabranjeno klonili, oni 
ce u dzennetskim bascama pored izvora biti. 

46. "Udite u njih sigurni, straha oslobodeni!" 

47. I Mi cemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni ce kao braca na di- 
vanima jedni prema drugima sjediti, 

48. tu ih umor nece doticati, oni odatle nikada nece izvedeni biti. 

49. Kazi robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prasta i da sam 
milostiv, 

50. ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna! 

51. I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim — 

264 I 5. EL-HIDZR- HIDZR DZUZ 1 4. 

52. kada su mu usli i rekli: "Mir!" - on je rekao: "Mi smo se vas uplasili." 

53. "Ne plasi se!" - rekose - "donosimo ti radosnu vijest, ucena sina ces 
imati." 

54. "Zar mi donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?" - 
rece on - "cime me radujete?" 

55. "Donosimo ti radosnu vijest koja ce se doista obistiniti" - rekose oni 
- "zato nadu ne gubi!" 

56. "Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su za- 
bludjeli" - rece on 

57. i upita: "A sta vi hocete, o izaslanici?" 

58. "Mi smo poslani narodu nevjernickom" — rekose — 

59. "samo cemo svu Lutovu celjad spasiti, 

60. osim zene njegove, ona ce, odlucili smo, sa ostalima kaznu iskusiti." 

61. I kad izaslanici dodose Lutu, 

62. on rece: "Vi ste, doista, ljudi neznani!" 

63. "Ne!" - rekose oni. "Donosimo ti ono u sto ovi stalno sumnjaju, 

64. donosimo ti ono sto ce se, sigurno, dogoditi, a mi, zaista, istinu go- 
vorimo. 

65. Izvedi celjad svoju u gluho doba noci, a ti budi na zacelju njihovu, 
i neka se niko od vas ne osvrce, vec produzite u pravcu kuda vam se 
nareduje!" 

66. I Mi smo mu objavili ono sto ce se zbiti: da ce oni, svi do posljednjeg, 
u svitanje unisteni biti. 

67. U to dodose stanovnici grada, veseli. 

68. "Ovo su gosti moji" - rece on - "pa me ne sramotite, 
6<). i bojte se Allaha, i mene ne ponizujte!" 

70. "A zar ti nismo zabranili da ikoga primas?" — povikase oni. 

265 I 5. EL-HIDZR- HIDZR DZUZ 1 4. 

71. "Ako vec hocete nesto ciniti, eto kceri mojih!" — rece on. 

72. A zivota mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. 

73. I njih je zadesio strasan glas kad je Sunce izlazilo, 

74. i Mi smo ucinili da ono sto je gore bude dolje, i na njih smo kao kisu 
grumenje od skamenjene gline srucili - 

75. to su, zaista, pouke za one koji posmatraju - 

76. on je pored puta, i sada postoji; 

77. to je doista pouka za one koji vjeruju. 

78. A i stanovnici Ejke su bili nevjernici, 

79. pa smo ih kaznili, i oba su pored puta vidljivi. 

80. I stanovnici Hidzra su poslanike laznim smatrali, 

81. a Mi smo im dokaze Nase bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli. 

82. Oni su kuce u brdima klesali, vjerujuci da su sigurni, 

83. pa i njih u svitanje strasan glas zadesi 

84. i ne bijase im ni od kakve koristi ono sto su bili stekli. 

85. Mi smo nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih mudro stvorili. Cas 
ozivljenja ce zacijelo doci, zato ti velikodusno oprosti, 

86. Gospodar tvoj sve stvara i On je Sveznajuci. - 

87. Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur'an velican- 
stveni ti objavljujemo. - 

88. Ne pruzaj poglede svoje na ono sto Mi dajemo na uzivanje nekim 
od njih i ne budi tuzan zbog njih, a prema vjernicima blag budi 

89. i reci: "Ja samo javno opominjem" - 

90. kao sto smo sljedbenike Knjige opomenuli, 

266 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

91. one koji Kur'an na dijelove dijele. 

92. I tako Mi Gospodara tvoga, njih cemo sve na odgovornost pozvati 

93. za ono sto su radili! 

94. Ti javno ispovijedaj ono sto ti se nareduje i mnogobozaca se okani, 

95. Mi cemo te osloboditi onih koji se rugaju, 

96. koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znace oni! 

97. Mi dobro znamo da ti je tesko u dusi zbog onoga sto oni govore, 

98. zato velicaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj, 
<)<). i sve dok si ziv, Gospodaru svome se klanjaj! 

SURA 1 6 

En-Nahl - Pcele 

(Mekka- 128 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ono sto je Allah odredio - dogodice se; zato to ne pozurujte! Hvaljen 
neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim 
smatraju! 

2. On salje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim 
kojima hoce: "Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!" 

3. On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad 
onih koje Njemu ravnim smatraju! 

4. On stvara covjeka od kapi sjemena, a on odjednom - otvoreni pro- 
tivnik! 

5. I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoce stitite, a i drugih 
koristi imate, njome se najvise i hranite; 

6. ona vam je ukras kad je sa ispase vracate i kad je na pasu izgonite, 

267 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

7. a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli - 
Gospodar vas je, uistinu, blag i milostiv - 

8. i konje, i mazge, i magarce - da ih jasete, i kao ukras - a stvorice i 
ono sto ne znate. 

9. Allahovo je da ukaze na Pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoce, 
sve bi vas uputio. 

10. On spusta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim 
stoku napasate; 

11. On cini da vam pomocu nje raste zito, i masline, i palme, i grozde, 
i svakovrsni plodovi - to je, zaista, dokaz za ljude koji razmisljaju; 

12. On cini da se nod i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde 
su volji Njegovoj potcinjene - to su, uistinu, dokazi za ljude koji 
pameti imaju - 

13. i svim onim raznobojnim sto vam na Zemlji stvara - to je, doista, 
dokaz ljudima koji pouku primaju. 

14. On cini da se morem koristite, da iz njega svjeze meso jedete i da 
vadite nakit kojim se kitite - ti vidis lade kako ga sijeku da biste 
nesto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. 268 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

15. On je po Zemlji nepomicna brda pobacao da vas ona ne potresa, a i 
rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate, 

16. i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. 

17. Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se! 

18. Ako vi budete brojali Allahove blagodati, necete ih nabrojati -Allah, 
uistinu, prasta i samilostan je - 

19. Allah zna sta tajite, a sta javno iznosite. 

20. A oni kojima se oni, umjesto Allahu, klanjaju - nista ne stvaraju; oni 
su sami stvoreni; 

21. tvari su, nisu zivi i ne znaju kada ce biti ozivljeni. 

22. Vas Bogje-jedanBog! Srcaonihkoji uonaj svijetne vjerujuporicu, 
oni se oholoscu razmecu, 

23. nema sumnje da Allah zna i ono sto oni taje, a i ono sto javno iznose; 
On doista ne voli one koji se ohole. 

24. A kada ih neko upita: "Sta to Gospodar vas objavljuje?" - oni odgo- 
varaju: "Naroda drevnih izmisljotine!" 

25. da bi na Sudnjem danu nosili citavo breme svoje i dio bremena onih 
koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to 
sto ce oni nositi! 

26. I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove 
porusio, i krov se na njih srusio - stigla ih je kazna odakle nisu oce- 
kivali. 269 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

27. A na Sudnjem danu On ce ih osramotiti i upitati: "Gdje su oni koje 
ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?" Oni koji 
su razumni red ce: "Danas ce bruka i muka nevjernike stici 

28. kojima su meleki duse uzeli u casu kad su nevjernici bili." I oni ce se 
pokoriti i red: "Mi nismo nikakvo zlo cinili!" — "Jeste! Allah, doista, 
dobro zna ono sto ste radili, 

29. zato ulazite na kapije Dzehennema, u njemu cete vjecno ostati!" O 
kako ce prebivaliste onih koji su se oholili — grozno biti! 

30. A onima koji su se Allaha bojali red ce se: "Sta je objavljivao Gospo- 
dar vas?" - "Dobro!" - odgovorice. Oni koji cine dobra djela imace 
jos na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, jos bolji. 
O kako ce boraviste onih koji su se Allaha bojali - divno biti: 

31. edenski perivoji u koje ce uci, kroz koje ce rijeke teci, i u kojima 
ce sve sto zazele imati. Tako ce Allah one koji Ga se budu bojali 
nagraditi, 

32. one kojima ce meleki duse uzeti - a oni dsti, i kojima ce govoriti: 
"Mir vama! Udite u Dzennet zbog onoga sto ste dnili!" 

33. Zar mnogobosci cekaju da im dodu meleki, ili da dode kazna Go- 
spodara tvoga? Tako su postupali i oni prije njih; Allah nije bio ne- 
pravedan prema njima, oni su sami prema sebi bili nepravedni, 

34. i stigla ih je kazna za ruzna djela koja su cinili, i sa svih strana ih je 
snaslo ono cerau su se rugali. 270 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

35. Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: "Da je Allah htio, 
ne bismo se ni mi ni preci nasi, pored Allaha, nikome klanjali i ne 
bismo, bez Njegove volje, nista zabranjenim smatrali." Tako su isto 
i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili duzni sto drugo vec 
da jasno obznane? 

36. Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu se klanjajte, a ku- 
mira se klonite!" I bilo je medu njima onih kojima je Allah na Pravi 
put ukazao, a i onih koji su zasluzili da ostanu u zabludi; zato pu- 
tujte po svijetu da vidite kako su zavrsili oni koji su poslanike u laz 
utjerivali. 

37. Ma koliko ti zelio da oni budu na Pravome putu, Allah nece uka- 
zati na Pravi put onome koga je u zabludi ostavio i njima niko nece 
pomoci. 

38. Oni se zaklinju Allahom, najtezom zakletvom: "Allah nece oziviti 
onoga koji umre!" A hoce, to je Njegovo obecanje koje ce se, doista, 
ispuniti - samo sto vecina ljudi ne zna - 

39. da bi im objasnio ono oko cega su se razilazili i da bi saznali oni koji 
nisu vjerovali da su lasci bili. 

40. Ako nesto hocemo, Mi samo za to reknemo: "Budi!" - i ono bude. 

41. One koji se isele Allaha radi, nakon sto su bili progonjeni, Mi cemo 
jos na ovome svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na onome 
svijetu bice jos veca - kad bi oni samo znali! - 

42. onima koji budu trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali. 271 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

43. Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im - 
pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate - 

44. jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio lju- 
dima ono sto im se objavljuje, i da bi oni razmislili. 

45. A zar su sigurni oni koji ruzne podmuklosti snuju - da ih Allah nece 
u zemlju utjerati ili da im nece, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna 
doci, 

46. ili da ih nece na putovanjima njihovim kazniti — oni nece umaci! — 

47. ili da ih nece malo-pomalo kaznjavati? Ali, Gospodar vas je doista 
blag i milostiv. 

48. Zar oni ne vide da sve ono sto je Allah stvorio sad desno, sad lijevo 
pruza sjene svoje Allahu poslusno i da je ono pokorno? 

49. Allahu se klanja sve zivo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu 
meleki, i oni se ne ohole, Sedzda 

50. boje se Gospodara svoga, koji vlada njima, i cine ono sto im se naredi. 

51. Allah kaze: "Dvojici bogova se ne klanjajte! - samo je jedan Bog - i 
samo se Mene bojte!" 

52. Sve sto je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Njemu treba uvijek 
poslusan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite? 

53. Od Allaha je svaka blagodat koju uzivate, a cim vas nevolja kakva 
zadesi, opet od Njega glasno pomoc trazite. 

54. I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti cas Gospodara 
svoga s drugim izjednaci 272 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

55. da bi nezahvalnost pokazali prema onome sto smo im Mi dali. Pa 
uzivajte, ali, zbilja, znacete! 

56. Mnogobosci onima koji nista ne znaju ostavljaju dio hrane koju im 
Mi dajemo. Allaha mi, bicete, sigurno, pitani zato sto stalno lazi iz- 
misljate. 

57. Oni Allahu kceri pripisuju - hvaljen neka je On! - a sebi ono sto 
prizeljkuju. 

58. I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kci, lice mu potamni i 
postaje potisten, 

59. krije se od ljudi zbog nesrece koja mu je dojavljena; da li ovako pre- 
zren da je zadrzi ili da je u zemlju zarovi? Kako ruzno oni prosuduju! 

60. Oni koji u onaj svijet ne vjeruju hrdavih su osobina, a Allah ima 
svojstva najuzvisenija; On je silan i mudar. 

61. Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kaznjavao, nista zivo na 
Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka odredenog ostavlja, i kad rok 
njihov dode, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati. 

62. Oni Allahu pripisuju ono prema cerau sami odvratnost osjecaju i 
njihovi jezici govore laz da njih ceka najljepsa nagrada; a njih, nema 
sumnje, vatra ceka; oni ce se u nju prvi potjerati. 

63. Allaha Nam, Mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je 
sejtan lijepim predstavljao postupke njihove i on je sada drug njihov, 
njih ceka patnja nesnosna. 

64. Mi tebi objavljujemo Knjigu da bi im objasnio ono oko cega se ra- 
zilaze, i da bude vjernicima uputa i milost. 273 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

65. Allah vodu s neba spusta i njome zivot mrtvoj zemlji vraca! To je, 
zaista, dokaz za ljude koji hoce da cuju. 

66. Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mli- 
jeko cisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi - ukusno 
onima koji ga piju. 

67. A od plodova palmi i loze pripremate pice i hranu prijatnu. To je, 
doista, dokaz onima koji pameti imaju." 

68. Gospodar tvoj je pcelu nadahnuo: "Pravi sebi kuce u brdima i u 
dubovima i u onome sto naprave ljudi, 

69. zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospo- 
dara svoga, poslusno!" Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja 
koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmisljaju. 

70. Allah vas stvara i poslije vam duse uzima; ima vas koji duboku starost 
dozivite, pa brzo zaboravite ono sto saznate. Allah je, zaista, Svezna- 
juci i Svemocni. 

71. Allah opskrbljujuci vas daje jednima vise nego drugima. Ali oni ko- 
jima je dato vise ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe 
su im jednake. Zasto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni? 

72. Allah za vas stvara zene od vase vrste, a od zena vasih daje vam sinove 
i unuke, i ukusna jela vam daje. Pa zasto u laz oni vjeruju, a Allah ove 
blagodati poricu 274 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

73. i klanjaju se, pored Allaha, onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu 
hranu daju, ni iz nebesa ni iz zemlje, i koji nista ne mogu! 

74. Zato ne navodite Allahu slicne! Allah doista zna, a vi ne znate. 

75. Allah navodi kao primjer roba u tudem vlasnistvu koji nista nema i 
onoga koga smo Mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga, i tajno i 
javno — zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali vecina njih ne 
zna. 

76. Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi od kojih je jedan glu- 
honijem, koji nista nema i koji je na teretu gospodaru svome - kud 
god ga posalje, nikakva dobra ne donese. Da li je on ravan onome 
koji trazi da se pravedno postupa, a i sam je na Pravome putu? 

77. Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta ce u tren oka doci, 
ili jos brze, jer je Allah, uistinu, Svemocni! 

78. Allah vas iz trbuha majki vasih izvodi, vi nista ne znate, i daje vam 
sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. 

79. Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, 
njih samo Allah drzi. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjero- 
vali. 275 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

80. Allah vam daje da u kucama svojim stanujete i daje vam od koza 
stoke satore koje lahko nosite kad na put idete i kad konacite, a od 
vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove prostirku i korisne 
stvari, sve dok se ne istrose. 

81. Od onoga sto je stvorio - Allah vam hlad daje i sklonista u brdima 
vam daje i odjecu koja vas cuva od vrucine; daje vam i oklope koji 
vas u borbi stite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili 
poslusni. 

82. A ako oni okrenu glave, pa ti si duzan samo da jasno objavljujes. 

83. Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poricu - vecina 
njih su nevjernici. 

84. A na Dan kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, ne- 
vjernicima nece biti dopusteno, niti ce se od njih traziti da se Allahu 
umiljavaju. 

85. Kad oni koji nisu vjerovali dozive patnju, ona im se nece ni ublaziti 
ni odloziti. 

86. A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrali - bozanstva svoja 
ugledaju i reknu: "Gospodaru nas, ovo su bozanstva nasa; njima smo 
se klanjali, a ne Tebi" - bozanstva ce im dobaciti: "Vi ste, uistinu, 
lazljivci!" 

87. I oni cese toga dana Allahu pokoriti, i propast ce ono sto supotvarali. 276 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

88. One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvracali Mi cemo 
dvostrukom kaznom kazniti zato sto su pravili smutnju. 

89. A sta ce biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jed- 
nog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv 
ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objasnjenje za sve i kao uputu 
i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. 

90. Allah zahtijeva da se svacije pravo postuje, dobro cini, i da se bli- 
znjima udjeljuje, i razvrat i sve sto je odvratno i nasilje zabranjuje; 
da pouku primite, On vas savjetuje. 

91. I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i 
ne krsite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, 
jer Allah zna ono sto radite. 

92. I ne budite kao ona koja bi svoju predu rasprela kad bi je vec bila 
cvrsto oprela, i ne sluzite se zakletvama svojim da biste jedni druge 
prevarili samo zato sto je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. 
Allah vas time samo iskusava, a na Sudnjem danu ce vam, doista, 
objasniti ono oko cega ste se razilazili. 

93. Da Allah hoce, ucinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali, On u za- 
bludi ostavlja onoga koga hoce, a na Pravi put ukazuje onome kome 
On hoce; i vi cete doista odgovarati za ono sto ste radili. 277 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

94. I ne sluzite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da 
se ne bi pokliznula noga koja cvrsto stoji, i da ne biste nesrecu iskusili 
zato sto ste od Allahova puta odvracali; a patnja velika vas jos ceka. 

95. I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nesto sto malo vrijedi - ono 
sto je u Allaha - za vas je, da znate, bolje! 

96. Ono sto je u vas - prolazno je, a ono sto je u Allaha - vjecno je. One 
koji su trpjeli Mi cerao, sigurno, nagraditi mnogostrukom nagradom 
za ono sto su cinili. 

97. Onome ko cini dobro, bio muskarac ili zena, a vjernik je, Mi cemo 
dati da prozivi lijep zivot i doista cemo ih nagraditi boljom nagradom 
nego sto su zasluzili. 

98. Kada hoces da ucis Kur'an, zatrazi od Allaha zastitu od sejtana pro- 
kletog, 

99. on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u 
Gospodara svoga pouzdaju; 

100. njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zastitnika uzimaju i 
koji druge Allahu ravnim smatraju. 

101. Kada Mi ajet dokinemo drugim - a Allah najbolje zna sto objavljuje 
— oni govore: "Ti samo izmisljas!" A nije tako, nego vecina njih ne 
zna. 

102. Red: "Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek Dzibril kao istinu, 
da jos vise ucvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna 
vijest svim muslimanima." 278 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

103. Mi dobro znamo da oni govore: "Poucava ga jedan covjek!" Jezik 
onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tudina, a ovaj Kur'an je na 
jasnom arapskom jeziku. 

104. Onima koji nece da vjeruju u Allahove dokaze Allah, sigurno, nece 
ukazati na Pravi put, i njih ceka patnja nesnosna. 

105. Usuduju se da lazi izmisljaju samo oni koji u Allahove rijeci ne vje- 
ruju, i oni su pravi lazljivci. 

106. Onoga koji zanijece Allaha, nakon sto je u Njega vjerovao - osim ako 
bude na to primoran, a srce mu ostane cvrsto u vjeri - ceka Allahova 
kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo stici ce srdzba Allahova 
i njih ceka patnja velika, 

107. zato sto vise vole zivot na ovome nego na onome svijetu, a Allah nece 
ukazati na Pravi put onima koji nece da vjeruju. 

108. To su oni cija je srca i sluh i vid Allah zapecatio, i oni su zaista ne- 
marni; 

109. oni ce, nema sumnje, na onome svijetu biti izgubljeni. 

no. Gospodar tvoj ce onima koji se isele, nakon sto su zlostavljani bili, 
pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili - Gospodar tvoj ce 
im, poslije toga, doista, oprostiti i samilostan biti 279 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

in. na Dan u kom ce svaki covjek samo o sebi brinuti, i u kome ce se sva- 
kom covjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda 
im se nece uciniti! 

112. Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju 
dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim bla- 
godatima bio, pa mu je Allah zbog onoga sto je radio dao da iskusi 
i glad i strah. 

113. I njima je dosao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lazljivcem 
nazvali, i njih je stigla kazna zato sto su nepravedni bili. 

114. Hranite se dopustenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i bu- 
dite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu 
klanjate. 

115. Onvamzabranjujejedinostrv, ikrv, i svinjsko meso, ionustokukoja 
je zaklana u necije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude 
primoran, ali ne iz zelje, samo toliko da utoli glad - pa, Gospodar 
tvoj ce, zaista, oprostiti i samilostan biti. 

116. I ne govorite neistine jezicima svojim: "Ovo je dopusteno, a ovo 
je zabranjeno", da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o 
Allahu govore neistine - nece uspjeti, 

117. kratko ce uzivati, i njih ce strasna patnja cekati. 

118. Jevrejima smo zabranili ono o cemu smo ti prije kazivali; Mi njima 
nismo nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. 280 l6. EN-NAHL- PCELE DZUz' 14. 

119. Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, 
Gospodar tvoj ce poslije toga, sigurno, oprostiti i samilostan biti. 

120. Ibrahim je bio primjer cestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije 
druge smatrao Allahu ravnim, 

i2i. i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na 
Pravi put izveo, 

122. i Mi smo mu sacuvali lijep spomen na ovome svijetu, a na onome 
svijetu ce doista biti medu onima dobrima. 

123. Poslije smo tebi objavili: "Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on 
nije Allahu druge smatrao ravnim!" 

124. Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali razlicita mislje- 
nja o njoj, i Gospodar tvoj ce na Sudnjem danu njima presuditi u 
onome oko cega su se razisli. 

125. Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima 
na najljepsi nacin raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali 
s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu. 

126. Ako hocete da na nepravdu uzvratite, onda ucinite to samo u ono- 
likoj mjeri koliko vam je ucinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje 
za strpljive. 

127. Strpljiv budi! Ali, strpljivces biti samo uz Allahovu pomoc. I ne tuguj 
za njima, i neka ti nije tesko zbog spletkarenja njihova. 

128. Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji 
dobra djela cine. 281 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

SURA 17 

El-Isra— Nocno putovanje 

(Mekka - 1 1 1 ajeta) 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom casu noci preveo Svoga roba 
iz Hrama casnog u Hram daleki, ciju smo okolinu blagoslovili kako 
bismo mu neka znamenja Nasa pokazali. - On, uistinu, sve cuje i 
sve vidi. 

2. A Musau smo Knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim ucinili: 
"Mjesto Mene - Gospodara drugog ne uzimajte, 

3. o potomci onih koje smo sa Nuhom nosili!" On je, doista, bio rob 
zahvalni. 

4. I Mi smo u Knjizi objavili sinovima Israilovim: "Vi cete doista dva 
puta nered na Zemlji uciniti i preko mjere oholi postati. 

5. I kad dode vrijeme prve od dvije prijetnje, poslacemo protiv vas ro- 
bove Nase, silno mocne, oni ce uzduz i poprijeko zemlju vasu pre- 
gaziti, i prijetnja ce se ispuniti. 

6. Zatim cemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoci cemo vas ime- 
cima i sinovima i ucinicemo vas brojnijim. — 

7. Sve sto cinite - cinite sebi, dobro i zlo. - A kad dode vrijeme druge 
prijetnje, poslacemo ih da na licima vasim tugu i jad ostave i da u 
Hram, kao i prvi put, ponovo provale i da sve sto osvoje do temelja 
poruse. 282 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

8. I Gospodar vas ce vam se opet smilovati; ako vi ponovo zapocnete, 
zapocecemo i Mi. A Dzehennem smo za nevjernike tamnicom uci- 
nili. 

9. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji cine 
dobra djela donosi radosnu vijest da ih ceka nagrada velika, 

10. a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju - bolnu patnju pripre- 
mili. 

11. Covjek i proklinje i blagosilja; covjek je doista nagao. 

12. I Mi smo noc i dan kao dva znamenja ucinili: znamenje za noc smo 
uklonili, a znamenje za dan smo vidnim ucinili kako biste mogli 
traziti od Gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da 
biste vrijeme racunali; i sve smo potanko objasnili. 

13. I svakom covjeku cemo ono sto uradi o vrat privezati, a na Sudnjem 
danu cemo mu knjigu otvorenu pokazati: 

14. "Citaj knjigu svoju, dosta ti je danas sto ces svoj racun polagati!" 

15. Onaj ko ide Pravim putem, od toga ce samo on koristi imati, a onaj 
ko luta - na svoju stetu luta, i nijedan grjesnik nece tude grijehe no- 
siti. A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali! 

16. Kad hocemo jedan grad unistiti, onima koji su u njemu na raskos 
navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluze kaznu, pa 
ga onda do temelja razrusimo. 

17. I koliko smo samo naroda poslije Nuha unistili! A dovoljno je to sto 
Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih. 283 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

18. Onome ko zeli ovaj svijet, Mi mu brzo dajemo sto hocemo i kome 
hocemo, ali cemo mu poslije Dzehennem pripremiti, u kome ce se 
osramocen i odbacen peci. 

19. A onaj ko zeli onaj svijet i trudi se da ga zasluzi, a vjernik je, trud ce 
mu hvale vrijedan biti. 

20. Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga; 
a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni. 

21. Gledaj kako jednima dajemo prednost nad drugima; a na onome 
svijetu razlika u stepenima i prednostima bice, doista, veca. 

22. Ne stavljaj uz Allaha nekog drugog boga - da ne bi osudu zasluzi o i 
bez podrske ostao. 

23. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima 
dobrocinstvo cinite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe 
starost dozive, ne reci im ni: "Uh!" - i ne podvikni na njih, i obracaj 
im se rijecima postovanja punim. 

24. Budi prema njima pazljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj 
im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!" 

25. Gospodar vas dobro zna sta je u dusama vasim: ako budete poslusni 
- pa, Allah ce doista oprostiti onima koji se kaju. 

26. Daj bliznjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku, ali ne 
rasipaj mnogo, 

27. jer su rasipnici braca sejtanova, a sejtan je Gospodaru svome neza- 
hvalan. 284 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

28. A ako moras od njih glavu okrenuti, jer i sam od Gospodara svoga 
milost trazis i njoj se nadas, onda im barem koju lijepu rijec reci. 

29. Ne drzi ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu - da ne bi prijekor 
zasluzio i bez icega ostao, 

30. Gospodar tvoj pruza obilnu opskrbu onome kome hoce, a i ograni- 
cava je, jer zna i vidi robove Svoje. 

31. Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimastine, i njih i vas Mi hra- 
nimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. 

32. I sto dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ruzan put! 

33. I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kad pravda 
zahtijeva! A ako je neko, ni kriv ni duzan, ubijen, onda njegovom 
nasljedniku dajemo vlast, ali neka ni on ne prekoracuje granicu u 
ubijanju, ta njemu je data vlast. 

34. A od imetka siroceta - sto dalje! Osim ako ga zelite unaprijediti, 
sve dok ne postane punoljetno. I ispunjavajte obavezu, jer ce se za 
obavezu, zaista, odgovarati! 

35. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru! To 
je bolje i posljedice su ljepse. 

36. Ne povodi se za onim sto ne znas! I sluh, i vid, i razum, za sve to ce 
se, zaista, odgovarati. 

37. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne mozes probiti ni brda u 
visinu dostici, 

38. sve je to ruzno, Gospodaru tvome mrsko. 285 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

39. To je mudrost koju ti Gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaji Allahu 
drugog boga da ne bi u Dzehennem bio bacen, prekoren i od milosti 
Njegove udaljen. 

40. Zar je vas Gospodar vas sinovima obdario, a Sebi, kao kceri, meleke 
uzeo? Vi, zaista, izgovarate krupne rijeci. 

41. Mi u ovom Kur'anu objasnjavamo da bi oni pouku izvukli, ali ih on 
sve vise otuduje. 

42. Red: "Da pored Njega postoje drugi bogovi, kao sto oni govore, oni 
bi onda potrazili put do Allaha Svevisnjeg." 43- Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga sto oni govore! 44. Njega velicaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne po- 
stoji nista sto ga ne velica, hvaleci Ga; ali vi ne razumijete velicanje 
njihovo. - On je doista blag i mnogo prasta. 

45. Kad citas Kur'an, izmedu tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju Mi 
zastor nevidljiv stavimo, 

46. a na srca njihova pokrivace da ga ne bi razumjeli, i gluhim ih uci- 
nimo. I kad ti spomenes Gospodara svoga u Kur'anu, Njega jedinog, 
oni se preplaseni daju u bijeg. 

47. Mi dobro znamo sta oni zele cuti kada te dolaze prisluskivati, i o 
cemu se sasaptavaju kad nevjernici govore: "Vi slijedite samo opci- 
njena covjeka!" 

48. Vidi sta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu naci Pravi put. 

49. Oni govore: "Zar kada se u kosti i prasinu pretvorimo, zar cemo, kao 
nova bica, doista biti ozivljeni?" 286 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

50. Red: "Hocete, i da ste kamenje ili gvozde 

51. ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne moze biti ozivljeno." — 
"A ko ce nas u zivot vratiti?" - upitace oni, a ti reci: "Onaj koji vas 
je i prvi put stvorio", a oni ce prema tebi odmahnuti glavama svojim 
i upitati: "Kada to?" Ti reci: "Mozda ubrzo! 

52. Bice onog Dana kad vas On pozove, i odazvacete se, hvaleci Ga, i 
pomislicete da ste ostali samo malo vremena." 

53. Reci robovima Mojim da govore samo lijepe rijeci: - jer bi sejtan 
mogao posijati neprijateljstvo medu njima, sejtan je, doista, covjekov 
otvoreni neprijatelj - 

54. "Gospodar vas dobro vas poznaje: ako hoce, On ce vam se smilovati 
ili ce vas, ako hoce, na muke staviti." - A Mi tebi nismo dali vlast 
nad njima. 

55. Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na Zemlji; Mi smo 
jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo Zebur 
dali. 

56. Reci: "Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima - ali 
vas oni nece mod nevolje osloboditi niti je izmijeniti." 

57. Oni kojima se oni mole sami traze nacina kako ce se sto vise Gospo- 
daru svome pribliziti, i nadaju se milosti Njegovoj i plase se kazne 
Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako se treba cuvati. 

58. I ne postoji nijedno naselje koje Mi prije Sudnjeg dana necemo uni- 
stiti ili ga teskoj muci izloziti; to je u Knjizi zapisano. 287 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

59. A da ne saljemo cuda, zadrzava Nas samo to sto drevni narodi nisu u 
njih povjerovali; Semudu smo kao vidljivo cudo kamilu dali, ali oni 
u nju nisu povjerovali. A cuda saljemo samo da zastrasimo. 

60. I rekli smo ti: "Svi ljudi su u Allahovoj vlasti!" A san koji smo ti 
dali da usnijes i drvo ukleto, u Kur'anu spomenuto, iskusenje su za 
ljude. Mi ih zastrasujemo, ali njima to samo povecava ionako veliko 
bezvjerstvo. 

61. I kada rekosmo melekima: "Poklonite se Ademu!" — oni se svi, osim 
Iblisa, poklonise. "Zar da se poklonim onome koga si Ti od ilovace 
stvorio?" - rece. 

62. "Red mi" - rece onda - "evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: 
ako me ostavis do Smaka svijeta sigurno cu, osim malobrojnih, nad 
potomstvom njegovim zagospodariti." 

63. "Odlazi!" - rece On. "Onima koji se za tobom budu poveli i tebi - 
kazna dzehennemska bice vam puna kazna. 

64. I zavodi glasom svojim koga mozes i potjeraj na njih svoju konjicu 
i svoju pjesadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im 
obecanja - a sejtan ih samo obmanjuje - 

65. ali, ti, doista, neces imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!" A 
Gospodar tvoj je dovoljan kao zastitnik! 

66. Gospodar vas, vas radi, pokrece lade po moru da biste trazili Njegove 
blagodati, jer je On prema vama milostiv. 288 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

67. Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inace 
klanjate, postoji samo On. A kad vas On na kopno spasi, vi okrecete 
glave; covjek je uvijek nezahvalan! 

68. Zar ste sigurni da vas On nece u zemlju utjerati ili da protiv vas nece 
pjescanu oluju poslati, pa da onda sebi zastitnika necete naci? 

69. Ili, zar ste sigurni da vas On po drugi put nece na more izvesti, i buru 
na vas poslati i potopiti vas zbog toga sto ste bili nezahvalni? Tada 
ne biste nikoga nasli ko bi Nas zbog vas na odgovornost pozvao. 

70. Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kop- 
nom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike 
prednosti nad mnogima koje smo stvorili. 

71. A na Dan kada pozovemo sve ljude s vodom njihovim, oni kojima 
se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu citace knjige svoje i nece 
im biti ni koliko trun jedan ucinjena nepravda; 

72. onaj ko je na ovome svijetu bio slijep bice slijep i na onom i daleko 
od svakoga dobra. 

73. I zamalo da te oni odvrate od onoga sto ti Mi objavljujemo, da bi 
protiv Nas nesto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem. 

74. A da te nismo ucinili cvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio, 

75. i tad bismo ti doista dali da iskusis dvostruku muku u zivotu i dvo- 
struku patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga nasao ko bi ti protiv 
Nas pomogao. 289 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

76. A oni su te toliko na zemlji uznemiravali da bi te iz nje istjerali, ali, 
tada ni oni u njoj ne bi dugo, poslije tebe, ostali, 

77. jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo 
prije tebe poslali, i ni ti neces naici na odstupanje od zakona Naseg. 

78. Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine neba krene, pa do 
nocne tmine, i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. 

79. I probdij dio noci u molitvi - to je samo tvoja duznost; Gospodar 
tvoj ce ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. 

80. I reci: "Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan mno- 
me i ucini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i 
daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci!" 

81. I reci: "Dosla je istina, a nestalo je lazi; laz, zaista, nestaje!" 

82. Mi objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost vjernicima, a 
nevjernicima on samo povecava propast. 

8 3 . Kad covjeku kakvu blagodat darujemo, on se okrece i oholo udaljava, 
a kad ga zadesi zlo, onda ocajava. 

84. Reci: "Svako postupa po svom nahodenju, a samo Gospodar vas zna 
ko je na Pravome putu." 

85. Pitaju te o dusi. Reci: "Sta jedusa-samo Gospodar moj zna, avama 
je dato samo malo znanja." 

86. A da hocemo, Mi bismo ucinili da iscezne ono sto smo ti objavili, i 
ti, poslije, ne bi nikoga nasao ko bi ti protiv Nas pomogao, 290 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

87. ali Gospodar tvoj je tebi milostiv i Njegova dobrota prema tebi zaista 
je velika. 

88. Red: "Kad bi se svi ljudi i dzini udruzili da sacine jedan ovakav 
Kur'an, oni, takav kao sto je on, na bi sacinili, pa makar jedni dru- 
gima pomagali." 

89. Mi u ovom Kur'anu objasnjavamo ljudima svakojake primjere, ali 
vecina ljudi nikako nece da vjeruje 

90. i govore: "Necemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje zivu vodu ne 
izvedes; 

91. ili dok ne budes imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda 
rijeke provedes; 

92. ili dok na nas nebo u parcadima ne oboris, kao sto tvrdis; ili dok 
Allaha i meleke kao jamce ne dovedes; 

93. ili dok ne budes imao kucu od zlata ili dok se na nebo ne uspnes; a 
necemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneses Knjigu 
da je citamo." Reci: "Hvaljen neka je Gospodar moj! - zar ja nisam 
samo covjek, poslanik?" 

94. A ljude je, kad im je dolazila objava, odvracalo od vjerovanja samo 
to sto su govorili: "Zar je Allah kao poslanika covjeka poslao?" 

95. Reci: "Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba 
meleka za poslanika poslali." 

96. Reci: "Allah je dovoljan svjedok meni i vama, jer On zna i vidi robove 
Svoje." 291 17- EL-ISRA - NOCNO PUTOVANJE DZUZ I 5. 

97. Onaj kome Allah ukaze na Pravi put - na Pravome putu je, a onome 
koga u zabludi ostavi, tome, mimo Njega, neces naci zastitnika. Mi 
cemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, 
nijeme i gluhe; boraviste njihovo bice Dzehennem; kad god mu pla- 
men jenja, pojacacemo im oganj. 

98. To ce im biti kazna zato sto u dokaze Nase nisu vjerovali i sto su 
govorili: "Zar kada postanemo kosti i prah, zar cemo kao nova stvo- 
renja, doista, biti ozivljeni?" 

99. Zar oni ne znaju da je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, kadar stvoriti 
slicne njima i da im je vec odredio cas ozivljenja u koji nema sumnje? 
A nevjernici samo poricu. 

100. Reci: "Da vi posjedujete riznice milosti Gospodara moga, i tada biste 
skrtarili iz straha da ne potrosite"; covjek je uistinu tvrdica. 

101. Mi smo Musau devet ocevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Is- 
railove kad je precima njihovim dosao i kada mu je faraon rekao: "Ja 
mislim, o Musa, da si ti doista opcinjen", 

102. da je odgovorio: "Ti znas da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar 
nebesa i Zemlje, kao ocigledna znamenja, i ja mislim da ces ti, o 
faraone, sigurno nastradati." 

103. I faraon odluci da ih iz zemlje istjera, pa Mi potopismo i njega i one 
koji su bili s njim - sve, 

104. i poslije toga rekosmo sinovima Israilovim: "Naselite se u zemlji, pa 
kad Smak svijeta dode, dovescemo vas izmijesane." 292 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUZ' I 5. 

105. Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo, i na istinit nacin se on objav- 
ljuje. A tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosis i da 
opominjes. 

106. I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima 
malo-pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo. 

107. Red: "Vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je jos prije objav- 
ljivanja njegova dato znanje padaju licem na tie kad im se on cita, Sedzda 

108. i govore: 'Hvaljen neka je Gospodar nas, obecanje Gospodara naseg 
se ispunilo!'" 

109. I padaju licem na tie placuci, i on im uvecava strahopostovanje. 

no. Red: "Zovite: 'Allah', ili zovite: 'Milostivi', a kako god Ga budete 
zvali, Njegova su imena najljepsa. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an 
kad molitvu obavljas, a i ne prigusuj ga; trazi sredinu izmedu toga" 

in. i red: "Hvaljen neka je Allah, koji Sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti 
nema ortaka, i kome ne treba zastitnik zbog nemod - i hvaled Ga 
velicaj!" 

SURA l8 

El-Kehf— Pecina 

(Mekka -no ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne 
iskrivljenu, nego 

2. ispravnu, da teskom kaznom, koju ce On dati, opomene, a da vjer- 
nike koji dne dobra djela divnom nagradom obraduje, 

3. u kojoj ce vjecno boraviti, 

4. i da opomene one koji govore: "Allah je Sebi uzeo sina." 

293 IS. EL-KEHF - PECINA DZUZ I 5. 

5. O tome oni nista ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna rijec izlazi 
iz usta njihovih! Oni ne govore drugo do neistinu! 

6. Pa zar ces ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj nece da 
povjeruju? 

7. Sve sto je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskusamo ljude 
ko ce se od njih ljepse vladati, 

8. a Mi cemo nju i golom ledinom uciniti. 

9. Mislis li ti da su samo stanovnici pecine, cija su imena na ploci na- 
pisana, bili cudo medu cudima Nasim? 

10. Kad se nekoliko momaka u pecini sklonilo pa reklo: "Gospodaru 
nas, daj nam Svoju milost i pruzi nam u ovom nasem postupku pri- 
sebnost", 

11. Mi smo ih u pecini tvrdo uspavali za dugo godina. 

12. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja ce od dvije skupine 
bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. 

13. Ispricacemo tipovijestnjihovu-onakokako jebilo. To subilimom- 
ci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjedenje jos vise 
ucvrstili. 

14. Osnazili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: "Gospodar nas 
- Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se necemo pored Njega drugom 
bogu klanjati, jer bismo tada ono sto je daleko od istine govorili. 

15. Narod ovaj nas je mimo Njega druge bogove prihvatio, zasto jasan 
dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati? A ima li nepra- 
vednijeg od onoga koji o Allahu iznosi neistinu? 294 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUZ' I 5. 

16. Kad napustite njih i one kojima, umjesto Allahu, robuju, sklonite 
se u pecinu, Gospodar vas ce vas miloscu Svojom obasuti i za vas ce 
ono sto ce vam korisno biti pripremiti." 

17. I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rada - obilazi pecinu s desne 
strane, a kada zalazi - zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini 
njezinoj. To je dokaz Allahove moci! — Kome Allah ukaze na Pravi 
put, on ce Pravim putem ici, a koga u zabludi ostavi, ti mu neces 
naci zastitnika koji ce ga na Pravi put uputiti. 

18. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali 
sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruzenih prednjih 
sapa, na ulazu je lezao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi 
te uhvatio. 

19. I Mi smo ih, isto tako, probudili da bi jedni druge pitali. "Koliko ste 
ovdje ostali?" - upita jedan od njih. - "Ostali smo dan ili dio dana" - 
odgovorise. - "Gospodar vas najbolje zna koliko ste ostali" - rekose. 
- "Posaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vasim u grad, pa nek 
vidi u koga je najcistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka 
bude ljubazan i neka nikome ne govori nista o vama, 

20. jer, ako oni doznaju za vas, kamenovace vas ili ce vas na silu u svoju 
vjeru obratiti, i tada nikada necete ono sto zelite postici!" 295 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUz' I 5. 

21. I Mi smo, isto tako, ucinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili 
da je istinito Allahovo obecanje i da u Cas ozivljenja nema nikakve 
sumnje, kada su se izmedu sebe o njima raspravljali, i rekli: "Sagra- 
dite na ulazu u nju zgradu, Gospodar njihov najbolje zna ko su oni." 
A onda oni do cijih se rijeci najvise drzalo rekose: "Napravicemo na 
ulazu u nju bogomolju!" 

22. Neki ce reci: "Bila su trojica, pas njihov je bio cetvrti", a neki ce 
govoriti: "Bila su peterica, pas njihov je bio sesti", nagadajuci ono 
sto ne znaju, dok ce neki reci: "Bila su sedmerica, a pas njihov bio je 
osmi." Reci: "Gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo 
malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim povrsno, i ne pitaj 
o njima od njih nikoga!" 

23. I nikako za bilo sta ne reci: "Uradicu to sigurno sutra!" - ne dodavsi: 

24. "Ako Bog da!" A kada zaboravis, sjeti se Gospodara svoga i reci: "Go- 
spodar moj ce me uputiti na ono sto je bolje i korisnije od ovoga." 

25. A oni su ostali u pecini svojoj tri stotine i jos devet godina. 

26. Reci: "Allah najbolje zna koliko su ostali; tajne nebesa i Zemlje je- 
dino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve cuje! Oni nemaju 
drugog zastitnika osim Njega, a On ne uzima nikoga u odlukama 
Svojim kao ortaka." 

27. Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono sto ti se objavljuje, niko ne 
moze izmijeniti rijeci Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, neces naci 
utocista nikakva. 296 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUZ' I 5. 

28. Budi cvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navecer 
u zelji da naklonost Njegovu zasluze, i ne skidaj ociju svojih s njih iz 
zelje za sjajem u zivotu na ovome svijetu, i ne slusaj onoga cije smo 
srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i ciji su 
postupci daleko od razboritosti 

29. i reci: "Istina dolazi od Gospodara vaseg, pa ko hoce - neka vjeruje, 
a ko hoce — neka ne vjeruje!" Mi smo nevjernicima pripremili vatru 
ciji ce ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoc, pomoci ce 
im se tekucinom poput rastopljene kovine koja ce lica ispeci. Uzasna 
li pica i grozna li boravista! 

30. One koji budu vjerovali i dobra djela cinili - Mi doista necemo do- 
pustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela cinio - 

31. cekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje ce rijeke teci, u njima ce se 
narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblaciti, 
na divanima ce u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li 
boravista! 

32. I navedi im kao primjer dva covjeka; jednom od njih smo dva vrta 
lozom zasadena dali i palmama ih opasali, a izmedu njih njive po- 
stavili. 

33. Oba vrta su davala svoj plod, nicega nije manjkalo, a kroz sredinu 
njihovu smo rijeku proveli. 

34. On je i drugog imetka imao. I rece drugu svome, dok je s njim raz- 
govarao: "Od tebe sam bogatiji i jaceg sam roda!" 297 I 8. EL-KEHF- PECINA DZUZ I 5. 

35. I ude u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, go- 
voreci: "Ne mislim da ce ovaj ikada propasti, 

36. i ne mislim da ce ikada Smak svijeta doci; a ako budem vracen Go- 
spodaru svome, sigurno cu nesto bolje od ovoga naci." 

37. I rece mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: "Zar ne vjerujes u 
Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad 
te potpunim covjekom ucinio? 

38. Sto se mene tice, On, Allah, moj je Gospodar i ja Gospodaru svome 
ne smatram ravnim nikoga. 

39. A zasto nisi, kad si u vrt svoj usao, rekao: 'Masallah! - moc je samo 
u Allaha!' Ako vidis da je u mene manje blaga i manje roda nego u 
tebe, 

40. pa - Gospodar moj moze mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoj nepo- 
godu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina, bez icega, 

41. ili da mu voda u ponor ode pa da je ne mognes pronaci nikada." 

42. I propadose plodovi njegovi i on poce krsiti ruke svoje zaleci za onim 
sto je na njega utrosio - a loza se bijase povaljala po podupiracima 
svojim - i govorase: "Kamo srece da Gospodaru svome nisam sma- 
trao ravnim nikoga!" 

43. I nije imao ko bi mu mogao pomoci, osim Allaha; a sam sebi nije 
mogao pomoci. 

44. Tada moze pomoci samo Allah, Istiniti, On daje najbolju nagradu i 
cini da se sve na najbolji nacin okonca. 

45. Navedi im kao primjer da je zivot na ovome svijetu kao bilje, koje 
i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spustamo, ipak postane 
suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve moze! 298 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUz' I 5. 

46. Bogatstvo i sinovi su ukras u zivotu na ovome svijetu, a dobra djela, 
koja vjecno ostaju, bice od Gospodara tvoga bolje nagradena i ono 
u sto se covjek moze pouzdati. 

47. A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidis Zemlju ogoljenu - a 
njih smo vec sakupili, nijednog nismo izostavili — 

48. pred Gospodarom tvojim bice oni u redove poredani: "Dosli ste 
Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam ne- 
cemo vrijeme za ozivljenje odrediti." 

49. I Knjiga ce biti postavljena i vidjecete grjesnike prestravljene zbog 
onog sto je u njoj. "Tesko nama" - govorice - "kakva je ovo knjiga, 
ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!" - i naci 
ce upisano ono sto su radili. Gospodar tvoj nece nikome nepravdu 
uciniti. 

50. A kad smo rekli melekima: "Poklonite se Ademu!" — svi su se poklo- 
nili osim Iblisa, on je bio jedan od dzina i zato se ogrijesio o zapovijest 
Gospodara svoga. Pa zar cete njega i porod njegov, pored Mene, kao 
prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je sejtan losa 
zamjena nevjernicima! 

51. Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i Zem- 
lje ni neke od njih prilikom stvaranja drugih i za pomagace nisam 
uzimao one koji na krivi put upucuju. 

52. A na Dan kad On rekne: "Pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci 
Moji!" — i kad ih pozovu, oni im se nece odazvati i Mi cemo uciniti 
da iskuse patnju zbog njihovih ranijih veza, 

53. i grjesnici ce ugledati vatru i uvjerice se da ce u nju pasti, i da im iz 
nje nece povratka biti. 299 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUz' I 5. 

54. U ovom Kur'anu Mi na razne nacine objasnjavamo ljudima svako- 
vrsne primjere, ali je covjek, vise nego iko, spreman raspravljati. 

5 5. A ljude, kada im dolazi uputa, odvraca od vjerovanja i od toga da od 
Gospodara svoga mole oprosta samo to sto ocekuju sudbinu drevnih 
naroda ili sto cekaju da ih snade kazna naocigled svega svijeta. 

56. Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opo- 
minju. A nevjernici se raspravljaju, sluzeci se neistinama, da bi time 
opovrgli Istinu, i rugaju se dokazima Mojim i Mojim opomenama. 

57. I ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazima Gospodara 
svoga opominje, za njih ne haje, i zaboravlja na posljedice onog sto je 
ucinio? Mi na srca njihova pokrivace stavljamo da Kur'an ne shvate, 
i gluhim ih cinimo; i ako ih ti na Pravi put pozoves, oni, kad su takvi, 
nikada nece Pravim putem poci. 

58. Gospodar tvoj mnogo prasta i neizmjerno je milostiv; da ih On za 
ono sto zasluzuju kaznjava, odmah bi ih na muke stavio. Ali, njih 
ceka odredeni cas, od koga nece naci utocista. 

59. A ona sela i gradove smo razorili zato sto stanovnici njihovi nisu 
vjerovali i za propast njihovu tacno vrijeme bismo odredili. 

60. A kada Musa rece momku svome: "Sve cu ici dok ne stignem do 
mjesta gdje se sastaju dva mora, ili cu dugo, dugo ici!" 

61. I kad njih dvojica stigose do mjesta na kome se ona sastaju, zabora- 
vise na ribu svoju, pa ona u more kliznu. 300 IS. EL-KEHF - PECINA DZUZ I 5. 

62. A kada se udaljise, Musa rece momku svome: "Daj nam uzinu nasu, 
jer smo se od ovog naseg putovanja umorili." 

63. "Vidi!" - rece on - "kad smo se kod one stijene svratili, ja sam za- 
boravio onu ribu - sam sejtan je ucinio da je zaboravim, da ti je ne 
spomenem - mora da je ona skliznula u more; bas cudnovato!" 

64. "E, to je ono sto trazimo!" - rece Musa, i njih dvojica se vratise putem 
kojim su bili dosli, 

65. i nadose jednog Naseg roba kome smo milost Nasu darovali i onome 
sto samo Mi znamo naucili. 

66. "Mogu li da te pratim" - upita ga Musa - "ali da me poucis onome 
cemu si ti ispravno poucen?" 

67. "Ti sigurno neces moci sa mnom izdrzati" — rece onaj — 

68. "a i kako bi izdrzao ono o cemu nista ne znas?" 

69. "Vidjeces da cu strpljiv biti, ako Bog da!" - rece Musa - "i da ti se 
necu ni u cemu protiviti." 

70. "Ako ces me vec pratiti" - rece onaj - "onda me ni o cemu ne pitaj 
dok ti ja o tome prvi ne kazem!" 

71. I njih dvojica krenuse. I kad se u ladu ukrcase, onaj je probusi. "Zar 
je probusi da potopis one koji na njoj plove? Ucinio si, doista, nesto 
vrlo krupno!" 

72. "Ne rekoh li ja" - rece onaj - "da ti, doista, neces moci izdrzati sa 
mnom?" 

73. "Ne karaj me sto sam zaboravio" - rece - "i ne cini mi poteskoce u 
ovome poslu mome!" 

74. I njih dvojica krenuse. I kad sretose jednog djecaka pa ga onaj ubi, 
Musa rece: "Sto ubi dijete bezgrjesno, koje nije nikoga ubilo! Ucinio 
si, zaista, nesto vrlo ruzno!" 

301 EL-KEHF - PECINA DZUZl6. 75. "Ne rekoh li ja tebi" - rece onaj - "da ti, doista, neces moci izdrzati 76. "Ako te i poslije ovoga za bilo sta upitam" - rece - "onda se nemoj 
sa mnom druziti. Eto sam ti se opravdao!" 

-j-j. I njih dvojica krenuse; i kad dodose do jednog grada, zamolise sta- 
novnike njegove da ih nahrane, ali oni odbise da ih ugoste. U gradu 
njih dvojica naidose na jedan zid koji tek sto se nije srusio, pa ga onaj 
prezida i ispravi. "Mogao si" - rece Musa - "uzeti za to nagradu." 

78. "Sada se rastajemo ja i ti!" - rece onaj - "pa da ti objasnim zbog cega 
se nisi mogao strpiti. 

79. Sto se one lade tice - ona je vlasnistvo siromaha koji rade na moru, 
i ja sam je ostetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku 
ispravnu ladu otimao; 

80. sto se onoga djecaka tice - roditelji njegovi su vjernici, pa smo se 
pobojali da ih on nece na nasilje i nevjerovanje navratiti, 

81. a mi zelimo da im Gospodar njihov, umjesto njega, da boljeg i ce- 
stitijeg od njega, i milostivijeg; 

82. a sto se onoga zida tice - on je dvojice djecaka, sirocadi iz grada, 
a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar 
covjek i Gospodar tvoj zeli, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade 
blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasudivanju. Eto to je 
objasnjenje za tvoje nestrpljenje!" 

83. I pitaju te o Zulkarnejnu. Reci: "Kazacu vam o njemu neke vijesti." 302 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUZ 1 6. 

84. Mi smo mu dali vlast na Zemlji i omogucili mu da izvrsi ono sto 
zeli. 

85. I on pode. 

86. Kad stize do mjesta gdje Sunce zalazi, ucini mu se kao da zalazi u 
jedan mutan izvor i nade u blizini njegovoj jedan narod. "O Zul- 
karnejne" — rekosmo Mi — "ili ces ih kazniti ili ces s njima lijepo 
postupiti?" 

87. "Onoga ko ostane mnogobozac" - rece - "kaznicemo, a poslije ce se 
svome Gospodaru vratiti, pa ce ga i On teskom mukom muciti. 

88. A onome ko bude vjerovao i dobra djela cinio - nagrada najljepsa, i 
s njim cemo blago postupiti." 

89. I on opet pode. 

90. I kad stize do mjesta gdje Sunce izlazi, on nade da ono izlazi iznad 
jednog naroda kome Mi nismo dali da se od njega bilo cime zakloni. 

91. I on postupi s njima isto onako kako je s onima prije postupio. 

92. I on pode. 

93. Kad stize izmedu dvije planine, nade ispred njih narod koji je jedva 
govor razumijevao. 

94. "O Zulkarnejne" - rekose oni - "Jedzudz i Medzudz cine nered po 
Zemlji, pa hoces li da izmedu nas i njih zid podignes, mi cemo te 
nagraditi." 

95. "Bolje je ono sto mi je Gospodar moj dao" - rece on. "Nego, samo vi 
pomozite meni sto vise mozete, i ja cu izmedu vas i njih zid podici. 

96. Donesite mi velike komade gvozda!" I kad on izravna dvije strane 
brda, rece: "Pusite!" A kad ga usija, rece: "Donesite mi rastopljen 
mjed da ga zalijem." 

97. I tako oni nisu mogli ni da ga predu niti su ga mogli prokopati. 

303 I 8. EL-KEHF - PECINA DZUZ 1 6. 

98. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" - rece on. "A kada se prijetnja 
Gospodara moga ispuni, On ce ga sa zemljom sravniti, a prijetnja 
Gospodara moga ce se, sigurno, ispuniti." 

99. I Mi cemo tada uciniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s dru- 
gima. I puhnuce se u rog, pa cemo ih sve sakupiti, 

100. i toga dana cemo nevjernicima Dzehennem jasno pokazati, 

101. onima cije su oci bile koprenom zastrte, da o dokazima Mojim raz- 
misle, onima koji nisu htjeli nista cuti. 

102. Zar nevjernici misle da pored Mene mogu za bogove uzimati robove 
Moje? Mi smo, doista, za prebivaliste nevjernicima pripremili Dze- 
hennem. 

103. Reci: "Hocete li da vam kazemo cija djela nece nikako priznata biti, 

104. ciji ce trud u zivotu na ovome svijetu uzaludan biti, a koji ce misliti 
da je dobro ono sto rade? 

105. To su oni koji u dokaze Gospodara svoga ne budu vjerovali i koji 
budu poricali da ce pred Njega izici; zbog toga ce trud njihov uzalu- 
dan biti i na Sudnjem danu im nikakva znacaja necemo dati. 

106. Njima ce kazna Dzehennem biti, zato sto su nevjernici bili i sto su 
se dokazima Mojim i poslanicima Mojim rugali." 

107. Onima koji budu vjerovali i dobra djela cinili - dzennetske basce ce 
prebivaliste biti, 

108. vjecno ce u njima boraviti i nece pozeljeti da ih necim drugim zami- 
jene. 

109. Reci: "Kad bi more bilo mastilo da se ispisu rijeci Gospodara moga, 
more bi presahlo, ali ne i rijeci Gospodara moga, pa i kad bismo se 
pomogli jos jednim slicnim." 

no. Reci: "Ja sam covjek kao i vi, meni se objavljuje da je vas Bog - jedan 
Bog. Ko zudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka cini 
dobra djela i neka, klanjajuci se Gospodaru svome, Njemu nikoga 
ne pridruzuje!" 

304 19. MERJEM - MERJEMA DZUz'l6. 

SURA 19 

Merjem — Merjema 

(Mekka- 98 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 . Kaf Ha Ja Ajin Sad. 

2. Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerij- 
jau, 

3. kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo, 

4. i rekao: "Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a 
nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan 
ostao. 

5. Bojim se rodaka svojih po krvi poslije mene, a zena mi je nerotkinja, 
zato mi pokloni od Sebe sina 

6. da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i ucini, Gospodaru moj, da 
budes s njim zadovoljan." 

7. "O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da ce ti se djecak roditi, ime 
ce mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati." 

8. "Gospodaru moj" - rece on - "kako cu imati sina kad mi je zena 
nerotkinja, a vec sam duboku starost dozivio?" 

9. "Eto tako!" - rece. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko, i tebe 
sam ranije stvorio, a nisi nista bio.' " 

10. "Gospodaru moj" - rece - "daj mi neki znak!" - "Znak ce ti biti to 
sto tri noci neces s ljudima razgovarati, a zdrav ces biti." 

11. I on izide iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: "Hya- 
lite Ga ujutro i navecer!" 

305 19. MERJEM - MERJEMA DZUz'l6. 

12. "O Jahja, prihvati Knjigu odlucno!" - a dadosmo mu mudrost jos 
dok je djecak bio 

13. i njeznost i cednost, i cestit je bio 

14. i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan. 

15. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na 
dan kad bude iz mrtvih ustao! 

16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukucana svojih na istocnu 
stranu povukla 

17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Dzi- 
brila poslali i on joj se prikazao u liku savrseno stvorena muskarca. 

18. "Utjecem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojis!" - uzviknu ona. 

19. "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - rece on - "da ti po- 
klonim djecaka cista!" 

20. "Kako cu imati djecaka" - rece ona - "kad me nijedan muskarac 
dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!" 

21. "To je tako!" - rece on. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko', i 
zato da ga ucinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Nase. Tako 
je unaprijed odredeno!" 

22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. 

23. I porodajni bolovi prisilise je da dode do stabla jedne palme. "Kamo 
srece da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" - uzvi- 
knu ona. 

24. I melek je, koji je bio nize nje, zovnu: "Ne zalosti se, Gospodar tvoj 
je dao da nize tebe potok potece. 

25. Zatresi palmino stablo, posuce po tebi datule svjeze, 

306 19. MERJEM - MERJEMA DZUz'l6. 

26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidis covjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se 
zavjetovala Milostivom da cu sutjeti, i danas ni s kim necu govoriti.' " 

27. I dode ona s njim porodici svojoj, noseci ga. "O Merjemo" - rekose 
oni - "ucinila si nesto necuveno! 

28. Ej ti, koja u cednosti licis Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati 
tvoja nije bila nevaljalica." 

29. A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u besici?" - 
rekose. 

30. "Ja sam Allahov rob" - ono rece - "meni ce On Knjigu dati i vjero- 
vjesnikom me uciniti 

31. i ucinice me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredice mi da dok 
sam ziv molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, 

32. i da majci svojoj budem dobar, a nece mi dopustiti da budem drzak 
i nepristojan. 

33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada 
budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!" 

34. To je Isa, sin Merjemin - to je prava istina o njemu - onaj u koga 
oni sumnjaju. 

35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nesto 
odluci, On za to rekne samo: "Budi!" - i ono bude. 

36. Allah je, uistinu, i moj i vas Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! 
To je Pravi put. 

37. I sljedbenici Knjige su se o njemu u misljenju podvojili, pa tesko 
onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni! 

38. Kako ce dobro cuti i kako ce dobro vidjeti onoga Dana kad pred Nas 
stanu! A nevjernici su sada u ocitoj zabludi! 

307 19. MERJEM - MERJEMA DZUz'l6. 

39.I opomeni ih na Dan tuge kada ce biti s polaganjem racuna zavrseno, 
a oni su ravnodusni bili i nisu vjerovali. 

40. Mi cemo Zemlju i one koji zive na njoj naslijediti i Nama ce se oni 
vratiti. 

41. Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik. 

42. Kada je rekao ocu svome: "O oce moj, zasto se klanjas onome koji 
niti cuje niti vidi, niti ti moze od ikakve koristi biti? 

43. O oce moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja cu 
te na Pravi put uputiti; 

44. o oce moj, ne klanjaj se sejtanu, sejtan je Milostivome uvijek nepo- 
slusan; 

45. o oce moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budes 
sejtanu drug" - 

46. otac njegov je rekao: "Zar ti mrzis bozanstva moja, o Ibrahime? Ako 
se ne okanis, zbilja cu te kamenjem potjerati, zato me za dugo vre- 
mena napusti!" 

47. "Mir tebi!" - rece Ibrahim. "Molicu Gospodara svoga da ti oprosti, 
jer On je vrlo dobar prema meni. 

48. I napusticu i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjacu 
se Gospodaru svome; nadam se da necu biti nesretan u klanjanju 
Gospodaru svome." 

49. I posto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha, klanjali, Mi 
mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima ucinismo 

50. i darovasmo im svako dobro i ucinismo da budu hvaljeni i po dobru 
spominjani. 

51. I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjero- 
vjesnik. 

308 19. MERJEM - MERJEMA DZUz'l6. 

52. Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga priblizili da cuje 
rijeci Nase, 

53. i darovali smo mu miloscu Nasom kao vjerovjesnika brata njegova 
Haruna. 

54. I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obecanje i bio 
poslanik, vjerovjesnik, 

55. i trazio je od celjadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udje- 
ljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan. 

56. I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv i vjerovjesnik, 

57. i Mi smo ga na visoko mjesto digli. 

58. To su ti vjerovjesnici koje je Allah miloscu Svojom obasuo, potomci 
Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i 
Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milo- 
stivog citali, oni bi licem na tie padali i plakali. Sedzda 

59. A njih smijenise zli potomci, koji molitvu napustise i za pozudama 
podose; oni ce sigurno zlo proci; 

60. ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro cinili, njima se nece 
nikakva nepravda uciniti, oni ce u Dzennet uci, 

61. u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obecao zato sto 
su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli - a obecanje Njegovo ce se doista 
ispuniti - 

62. u njima prazne besjede nece slusati, vec samo: "Mir!" i u njima ce i 
ujutro i navecer opskrbljeni biti. 

63. Dacemo da takav Dzennet naslijedi onaj od robova Nasih koji se 
bude grijeha klonio. 

64. "Mi smo u Dzennet usli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je 
vladar svega, On zna buducnost nasu i proslost nasu i ono sto je 
izmedu toga" - govorice. Gospodar tvoj ne zaboravlja. 

309 19. MERJEM - MERJEMA DZUz'l6. 

65. On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih, zato se 
samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znas li da ime Njegovo 
ima iko? 

66. Covjek kaze: "Zar cu, kad umrem, zbilja biti ozivljen?" 

67. A zar se covjek ne sjeca da smo ga jos prije stvorili, a da nije bio nista? 

68. I tako mi Gospodara tvoga, Mi cemo i njih i sejtane sakupiti, zatim 
cemo ih dovesti da oko Dzehennema na koljenima klece, 

69. a onda cemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milosti- 
vome najdrskiji bili, 

70. jer Mi dobro znamo one koji su najvise zasluzili da u njemu gore. 

71. I svaki od vas ce do njega stici! Gospodar tvoj se, sigurno, tako oba- 72. Zatim cemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike cemo 
da u njemu na koljenima klece ostaviti. 

73. Kad su im se Nasi jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali 
govorili onima koji su vjerovali: "Hi smo mi ili vi u boljem polozaju 
i ko ima vise pobornika?" 

74. A koliko smo Mi prije njih naroda unistili koji su blagom i izgledom 
divljenje izazivali! 

75. Reci: "Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug zivot da!" - Ali 
kad takvi dozive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, 
zbilja ce saznati ko je u gorem polozaju i ko ima pobornika manje - 

76. i Allah ce pomoci onima koji su na Pravome putu! A dobra djela 
koja vjecno ostaju - od Gospodara tvoga bice bolje nagradena i ljepse 
uzvracena. 310 19. MERJEM - MERJEMA DZUz'l6. 

-]-]. Zar nisi vidio onoga koji u dokaze Nase ne vjeruje i govori: "Zacijelo 
ce mi biti dato bogatstvo i djeca!" 

78. Hi je on buducnost prozreo ili je od Milostivog obecanje primio? 

79. Nijedno! Mi cemo ono sto on govori zapisati i patnju mu veoma 
produziti, 

80. a ono sto smo mu dali - naslijediti, i sam samcat ce Nam se vratiti. 

81. Oni kao zagovornike nekakva bozanstva, a ne Allaha, uzimaju. 

82. A ne valja tako! Bozanstva ta ce pored da su im se klanjali, i bice im 
protivnici. 

83. Zar ne vidis da Mi nevjernike sejtanima prepustamo da ih sto vise 
na zlo navracaju? 

84. Zato ne trazi da sto prije stradaju, Mi im polako dane odbrajamo! 

85. Onoga Dana kada cestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo, 

86. a kad u Dzehennem zedne grjesnike potjeramo, 

87. niko se ni za koga nece mod zauzimati, osim onoga kome Milostivi 
dopusti. 

88. Oni govore: "Milostivi je uzeo dijete!" - 

89. Vi, doista, nesto odvratno govorite! 

90. Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe 

91. sto Milostivom pripisuju dijete. 

92. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete - 

93. ta svi ce oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milo- 
stivog traziti utociste! 

94. On ih je sve zapamtio i tacno izbrojio, 

95. i svi ce Mu na Sudnjem danu doci pojedinacno. 

311 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

96. One koji su vjerovali i dobra djela cinili Milostivi ce, sigurno, volje- 
nim uciniti. 

97. Mi smo Kur'an ucinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji 
se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadzije nepopustljive 
opomenuo. 

98. A koliko smo samo naroda prije njih unistili! Da li ijednog od njih 
vidis i da li i najslabiji glas njihov cujes? 

SURA 20 

Td Ha - Taha 

(Mekka -135 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. TaHa. 

2. Ne objavljujemo Kur'an da se mucis, 

3. vec da bude pouka onome koji se boji - 

4. objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, 

5. Milostivi, koji upravlja svemirom svim. 

6. Njegovo je sto je na nebesima i sto je na Zemlji i sto je izmedu njih 
i sto je pod zemljom! 

7. Ako se ti glasno molis - pa, On zna i sto drugom tajno reknes i sto 
samo pomislis! 

8. Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepsa imena ima! 

9. A da li je do tebe doprla vijest o Musau, 

10. kada je vatru ugledao pa celjadi svojoj rekao: "Ostanite vi tu, ja sam 
vatru vidio, mozda cu vam nekakvu glavnju donijeti ili cu pored 
vatre naci nekoga ko ce mi put pokazati." 

11. A kad do nje dode, neko ga zovnu: "O Musa, 

12. Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obucu svoju, ti si, doista, 
u blagoslovljenoj dolini Tuva. 

312 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

13. Tebe sam izabrao, zato ono sto ti se objavljuje slusaj! 

14. Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo 
Meni klanjaj i molitvu obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio! 

15. Cas ozivljenja ce sigurno doci - od svakog ga tajim - kad ce svaki 
covjek prema trudu svome nagraden ili kaznjen biti. 

16. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj onaj koji u njega 
ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budes izgubljen. 

17. A sta ti je to u desnoj ruci, o Musa?" 

18. "Ovo je moj stap" - odgovori on - "kojim se postapam i kojim lisce 
ovcama svojim skidam, a sluzi mi i za druge potrebe." 

19. "Bad ga, o Musa!" - rece On. 

20. I on ga baci, kad on - zmija koja mili. 

21. "Uzmi je i ne boj se" - rece On - "Mi cemo je vratiti u ono sto je 
bila prije. 

22. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka ce se pojaviti bijela, ali ne bo- 
lesna; i eto - znamenje drugo, 

23. da ti pokazemo neka od Nasih velikih cuda. 

24. Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevrsio!" 

25. "Gospodaru moj" - rece Musa - "ucini prostranim prsa moja 

26. i olaksaj zadatak moj; 

27. odrijesi uzao sa jezika moga 

28. da bi razumjeli govor moj 

29. i podaj mi za pomocnika iz porodice moje 

30. Haruna, brata mog; 

31. osnazi me njime 

32. i ucini drugom u zadatku mome, 

33. da bismo Te mnogo hvalili 

34. i da bismo Te mnogo spominjali, 

35. Ti, uistinu, znas za nas." 

36. "Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!" - rece On - 

37. "a ukazali smo ti milost Svoju jos jednom, 

313 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

38. kada smo majku tvoju nadahnuli onim sto se samo nadahnucem 
stjece: 

39. 'Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka ce ga na obalu izbaciti, pa 
ce ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.' I Ja sam ucinio da te svako 
voli i da rastes pod okom Mojim. 

40. Kada je sestra tvoja otisla i rekla: 'Hocete li da vam pokazem onu koja 
ce se o njemu brinuti?' - Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje 
i da vise ne tuguje. A ti si ubio jednog covjeka, pa smo te Mi brige 
oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama medu 
stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme dosao 

41. i Ja sam te za Sebe izabrao. 

42. Idite ti i brat tvoj, sa dokazima Mojim, i neka sam vam Ja uvijek na 
pameti, 

43. idite faraonu, on se, doista, osilio, 

44. pa mu blagim rijecima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!" 

45. "Gospodaru nas" - rekose oni - "bojimo se da nas odmah na muke 
ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekoraci." 

46. "Ne bojte se!" - rece On - "Ja sam s vama, Ja sve cujem i vidim. 

47. Idite k njemu i recite: 'Mi smo poslanici Gospodara tvoga, pusti 
sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih muciti! Donijeli smo ti 
dokaz od Gospodara tvoga, a nek zivi u miru onaj koji Pravi put 
slijedi! 

48. Nama se objavljuje da ce, sigurno, stici kazna onoga koji ne povjeruje 
i glavu okrene.'" 

49. "Pa ko je Gospodar vas, o Musa?" - upita faraon. 

50. "Gospodar nas je Onaj koji je svemu onom sto je stvorio dao ono 
sto mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo." 

51. "A sta je sa narodima davnasnjim?" - upita on. 

314 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

52. "O njimaznasveGospodarmoj, u Knjizi je, Gospodaru mome nista 
nije skriveno i On nista ne zaboravlja. 

53. On je za vas Zemlju posteljom ucinio i po njoj vam prolaze utro, i 
On spusta s neba kisu!" - Samo Mi dajemo da uz njenu pomoc u 
parovima nice bilje raznovrsno. 

54. Jedite i napasajte stoku svoju! To su dokazi za one koji pameti imaju. 

55. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vracamo i iz nje cemo vas po 
drugi put izvesti. 

56. I Mi smo faraonu sve dokaze Nase pokazali, ali je on ipak porekao i 
da povjeruje odbio. 

57. "Zar si dosao da nas pomocu vradzbine svoje iz zemlje nase izvedes, 
o Musa?" - upitao je. 

58. "I mi cemo tebi vradzbinu slicnu ovoj doista pripremiti! Zakazi nam 
rociste koga cemo se i mi i ti pridrzavati, onako kako odgovara i 
nama i tebi!" 

59. "Neka rociste bude za praznik" - rece Musa - "i nek se narod izjutra 
sakupi." 

60. I faraon ode, sakupi carobnjake svoje i poslije dode. 

61. "Tesko vama!" - rece im Musa. "Ne iznosite lazi o Allahu, pa da vas 
On kaznom unisti; a, sigurno, nece uspjeti onaj koji lazi iznosi!" 

62. I oni se, tiho sapcuci, stadose o svome poslu izmedu sebe raspravljati. 

63. "Ova dvojica su carobnjaci" - rekose jedni drugima - "hoce vas 
vradzbinama svojim iz zemlje vase izvesti i unistiti vjeru vasu pre- 
lijepu; 

64. zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite. Ko 
danas pobijedi, sigurno ce postici sta zeli!" 

315 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

65. "O Musa" — rekose oni — "hoces li ti ili cemo najprije mi baciti?" 

66. "Bacite vi!" - rece on - i odjednom mu se pricini da se konopi njihovi 
i stapovi njihovi, zbog vradzbine njihove, krecu, 

67. i Musa u sebi osjeti zebnju. 

68. "Ne boj se!" - rekosmo Mi - "ti ces, doista, pobijediti! 

69. Samo baci to sto ti je u desnoj ruci, progutace ono sto su oni napra- 
vili, jer je ono sto su oni napravili samo varka carobnjaka, a carobnjak 
nece, ma gdje dosao, uspjeti." 

70. I carobnjaci se bacise licem na tie govoreci: "Mi vjerujemo u Musa- 
ova i Harunova Gospodara!" 

71. "Vi ste mu povjerovali" - viknu faraon - "prije nego sto sam vam ja 
dopustio! On je ucitelj vas, on vas je vradzbini naucio i ja cu vam, 
zacijelo, unakrst ruke i noge vase odsjeci i po stablima palmi vas raza- 
peti i sigurno cete saznati ko je od nas u mucenju strasniji i istrajniji!" 

72. "Mi necemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam dosli, tako 
nam Onoga koji nas je stvorio!" - odgovorise oni - "pa cini sto hoces; 
to mozes uciniti samo u zivotu na ovome svijetu! 

73. Mi vjerujemo u Gospodara naseg da bi nam grijehe nase oprostio i 
vradzbine na koje si nas ti primorao. A Allah bolje nagraduje i ka- 
znjava trajnije." 

74. Onoga koji pred Gospodara svoga kao nevjernik izide ceka Dzehen- 
nem, u njemu nece ni umrijeti ni zivjeti; 

75. a one koji pred Njega izidu kao vjernici, a koji su dobra djela cinili 
- njih sve cekaju visoki stepeni, 

76. edenski vrtovi kroz koje ce rijeke ted, u njima ce oni vjecno ostati, i 
to ce biti nagrada za one koji se budu od grijeha ocistili. 

316 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

77. I Mi objavismo Musau: "Nocu izvedi robove Moje i s njima suhim 
putem kroz more prodi, ne strahujuci da ce te oni stici i da ces se 
utopiti." 

78. A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali su ih talasi mora 
prekrili; 

79. faraon je narod svoj u zabludu doveo, a nije na Pravi put izveo. 

80. O sinovi Israilovi, Mi smo vas od neprijatelja vaseg izbavili, i na 
desnu stranu Tura vas doveli, i manu i prepelice vam slali. 

81. "Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome 
obijesni da vas ne bi snasla srdzba Moja; a koga snade srdzba Moja 
- nastradao je! 

82. Ja cu sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela 
cini, i koji zatim na Pravome putu istraje." 

83. "A zasto si prije naroda svoga pozurio, o Musa?" 

84. "Evo ide za mnom" - odgovori on - "a pozurio sam k Tebi, Gospo- 
daru moj, da budes zadovoljan." 

85. "Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskusenje doveli" - rece 
On - "njega je zaveo Samirija." 

86. I Musa se narodu svome vrati srdit i zalostan. "O narode moj" - 
rece - "zar vam Gospodar vas nije dao lijepo obecanje? Zar vam se 
vrijeme oduljilo, ili hocete da vas stigne srdzba Gospodara vaseg, pa 
se zato niste drzali obecanja koje ste mi dali!" 

87. "Nismo prekrsili dato ti obecanje od svoje volje" - odgovorise. "Bili 
smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili." A to 
isto uradio je i Samirija, 317 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

88. pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muce, i oni su onda rekli: 
"Ovo je vas bog i Musaov bog, on ga je zaboravio!" 

89. Zar oni nisu vidjeli da im ono ni rijeci ne odgovara i da od njih ne 
moze nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist pribaviti? 

90. A njima je Harun jos prije govorio: "O narode moj, vi ste njime 
samo u iskusenje dovedeni; Gospodar vas je Milostivi, zato slijedite 
mene i slusajte naredenje moje!" 

91. "Mi cemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa" - odgovorili 
su oni. 

92. "O Harune" - povika Musa - "sta te je sprijecilo, kad si ih vidio da 
su zalutali, 

93. da za mnom nisi posao? Zasto nisi naredenje moje poslusao?" 

94. "O sine majke moje" - rece Harun - "ne hvataj me za bradu i za 
kosu moju! Ja sam se plasio da ti ne reknes: 'Razdor si medu sinovima 
Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao.'" 95. "A sta si to ti htio, o Samirija?" - upita Musa. 96. "Ja sam vidio ono sto oni nisu vidjeli" - odgovori on - "pa sam saku 
zemlje ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio, i eto tako je u mojoj 
dusi ponikla zla misao." 

97. "E onda se gubi!" - rece Musa - "citavog svog zivota ces govoriti: 
'Neka me niko ne dotice!', a ceka te jos i odredeni cas koji te nece 
mimoici. Pogledaj samo ovog tvog 'boga kojem si se klanjao; mi 
cemo ga, sigurno, spaliti i po moru mu prah rasuti. 

98. Vas bog je - Allah, drugog boga, osim Njega, nema! On sve zna!" 318 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

99. I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti o onima koji su bili i nestali, i 
objavljujemo ti od Sebe Kur'an. 

100. Ko za njega ne bude mario, na Sudnjem danu ce doista tesko breme 
ponijeti, 

101. vjecno ce u muci ostati, a jeziv tovar ce im na Sudnjem danu biti, 

102. na Dan kada ce se u Rog puhnuti. Toga dana cemo nevjernike modre 
sakupiti 

103. i jedan drugom ce tiho govoriti: "Niste ostali vise od deset dana." 

104. Mi dobro znamo o cemu ce oni govoriti kad najrazboritiji izmedu 
njih rekne: "Ostali ste samo dan jedan!" 

105. A pitaju te o planinama, pa ti reci: "Gospodar moj ce ih u prah 
pretvoriti i razasuti, 

106. a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti, 

107. ni udubina ni uzvisina na Zemlji neces vidjeti." 

108. Toga dana ce se oni glasniku odazvati, morace ga slijediti i pred Mi- 
lostivim glasovi ce se stisati i ti ces samo sapat cuti. 

109. Toga dana ce biti od koristi posredovanje samo onoga kome Milo- 
stivi dopusti i dozvoli da za nekoga govori. 

no. On zna sta su radili i sta ih ceka, a oni znanjem ne mogu Njega 
obuhvatiti. 

in. Ljudi ce se Zivom i Vjecnom pokoriti, onaj koji Mu je druge ravnim 
smatrao svaku nadu ce izgubiti, 

112. a onaj ko je dobra djela cinio, a vjernik bio, nece se nepravde ni 
zakidanja nagrade plasiti. 

113. I eto tako, Mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu 
opomene ponavljamo da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na po- 
slusnost pobudio. 

319 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

114. Neka je uzvisen Allah, Vladar Istiniti! I ne zuri s citanjem Kur'ana 
prije nego sto ti se objavljivanje njegovo ne zavrsi, i red: "Gospodaru 
moj, Ti znanje moje prosiri!" 

115. A Ademu smo odmah u pocetku naredili; ali on je zaboravio, i nije 
odlucan bio. 

116. A kad smo melekima rekli: "Sedzdu ucinite Ademu!" - svi su sedzdu 
ucinili, samo Iblis nije htio. 

117. "O Ademe" - rekli smo - "ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj zeni, 
zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vasem izlasku iz Dzenneta, 
pa da se onda mucis. 

118. U njemu neces ni ogladnjeti, ni go biti, 

119. u njemu neces ni ozednjeti, ni zegu osjetiti." 

120. Ali sejtan mu poce bajati i govoriti: "O Ademe, hoces li da ti poka- 
zem drvo besmrtnosti i carstvo koje nece nestati?" 

121. I njih dvoje pojedose s njega i ukazase im se stidna mjesta njihova 
pa pocese po njima lisce dzennetsko stavljati - tako Adem nije Go- 
spodara svoga poslusao i s Puta je skrenuo. 

122. Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom ucinio, pa mu oprostio i 
na Pravi put ga uputio. 

123. "Izlazite iz njega svi" - rece On - "jedni drugima cete neprijatelji 
biti!" Od Mene ce vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu 
Moju nece zalutati i nece nesretan biti. 

124. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ce teskim zivotom zivjeti 
i na Sudnjem danu cemo ga slijepim oziviti. 

125. "Gospodaru moj" - reci ce - "zasto si me slijepa ozivio kada sam vid 
imaor 

320 20. TA HA - TAHA DZUZ 1 6. 

126. "Evo zasto" - red ce On: "Dokazi Nasi su ti dolazili, ali si ih zabo- 
ravljao, pa ces danas ti isto tako biti zaboravljen." 

127. I tako cemo Mi kazniti sve one koji se pohotama previse odaju i u 
dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onome svijetu bice, 
uistinu, bolnija i vjecna. 

128. Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih unistili, onih po 
cijim nastambama oni hode! To su, zaista, dokazi za ljude pametne. 

129. I da nije ranije izrecene rijeci Gospodara tvoga, kazna bi vec bila 
neminovna. 

130. Zato otrpi njihove rijeci i obavljaj molitvu, hvaleci Gospodara svoga, 
prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u nocnim sa- 
tima, i na krajevima dana - da bi bio zadovoljan. 

131. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao uzitak 
raznim sortama nevjernika pruzamo, da ih time na kusnju stavimo, 
ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vjecna. 

132. Naredi celjadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome! Mi ne tra- 
zimo od tebe da se sam hranis, Mi cemo te hraniti! A samo one koji 
se budu Allaha bojali i grijeha klonili ceka lijep svrsetak. 

133. Mnogobosci govore: "Zasto nam ne donese kakvo cudo od Gospo- 
dara svoga?" A zar im ne dolazi objasnjenje o onome sto ima u dav- 
nasnjim listovima? 

134. A da smo ih kakvom kaznom prije njega unistili, sigurno bi rekli: 
"Gospodaru nas, zasto nam nisi poslanika poslao, pa bismo rijeci 
Tvoje slijedili prije nego sto smo ponizeni i osramoceni postali." 

135. Reci: "Svi mi cekamo, pa cekajte i vi, a sigurno cete saznati ko su bili 
sljedbenici prave vjere i ko je bio na Pravome putu." 321 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ I J. 

SURA 21 

El-Enbija — Vjerovjesnici 

(Mekka -112 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ljudima se blizi cas polaganja racuna njihova, a oni, bezbrizni, ne 
mare za to. 

2. I ne dode im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, 
slusajuci je, ne podsmjehuju 

3. srca rasijanih. A mnogobosci govore sapatom: "Da li je ovaj nesto 
drugo do covjek kao i vi? Zar cete slijediti vradzbinu, a vidite da 
jest?" 

4. "Gospodar moj zna" - rece on - "sta se govori i na nebu i na Zemlji; 
On sve cuje i sve zna!" 

5. Oni, cak, govore: "To su samo smuseni snovi; on ga izmislja; on je 
pjesnik; neka nam donese kakvo cudo kao i prijasnji poslanici!" 

6. Nijedan grad koji smo Mi prije njih unistili nije u cudo povjerovao, 
pa zar ce ovi vjerovati? 

7. I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte 
sljedbenike Knjige ako ne znate vi! 

8. Mi ih nismo stvarali kao bica koja zive bez hrane, ni oni nisu be- 
smrtni bili. 

9. Poslije smo im obecanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli, 
spasavali, a one koji su nevaljali bili unistavali. 

10. Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vasa, pa zasto se ne 
opametite? 322 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

1 1. A koliko je bilo nevjernickih sela i gradova koje smo unistili i poslije 
kojih smo druge narode podigli! 

12. I cim bi silu Nasu osjetili, kud koji bi se iz njih razbjezali. 

13. "Ne bjezite, vratite se uzivanjima vasim i domovima vasim, mozda 
ce vas neko sto upitati." 

14. "Tesko nama" — oni bi govorili — "mi smo, zaista, nevjernici bill!" 

15. I kukali bi tako sve dok ih ne bismo ucinili, kao zito poznjeveno, 
nepomicnim. 

16. Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono sto je izmedu njih, da se 
zabavljamo. 

17. Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama 
dolikuje, ali Mi to ne cinimo, 

18. nego istinom suzbijamo laz, istina je ugusi i lazi nestane; a tesko vama 
zbog onoga sto o Njemu iznosite! 

19. Njegovo je ono sto je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod 
Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se, 

20. hvale Ga nocu i danju, ne malaksavaju. 

21. Zar ce kumiri, koje oni od zemlje prave, mrtve oziviti? 

22. Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, pore- 
metili bi se. Pa nek je uzvisen Allah, Gospodar svemira, od onoga 
sto Mu pripisuju! 

23. On nece biti pitan za ono sto radi, a oni ce biti pitani. 

24. Zar da pored Njega oni uzimaju bogove?! Reci: "Dokazite!" Ova 
Knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji 
su prije mene bili i nestali. Medutim, vecina njih ne zna istinu, pa 
zato glave okrecu. 

323 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

25. Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: 
"Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!" 

26. Oni govore: "Milostivi ima dijete!" Hvaljen neka je On! A meleki su 
samo robovi postovani. 

27. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. 

28. On zna sta su radili i sta ce uraditi, i oni ce se samo za onoga kojim 
On bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami, iz strahopostovanja 
prema Njemu, brizni. 

29. A onoga od njih koji bi rekao: "Ja sam, doista, pored Njega, bog!" - 
kaznili bismo Dzehennemom, jer Mi tako kaznjavamo mnogobosce. 

30. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa 
smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve zivo stvaramo? I zar nece 
vjerovati? 

31. Mi smo po Zemlji nepomicne planine razmjestili da ih ona ne po- 
tresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda zele stizali. 

32. I to sto je nebeski svod osiguran Nase je djelo, a oni se ipak okrecu 
od znamenja koja su na njemu. 

33. I noc i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim 
svodom plove. 

34. Nijedan covjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umres, zar ce oni 
dovijeka zivjeti? 

35. Svako zivo bice smrt ce okusiti! Mi vas stavljamo na kusnju i u zlu i 
u dobru i Nama cete se vratiti. 3M 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

36. Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju: "Je li to onaj koji vase 
bogove huli?" A oni sami ne vjeruju kada se spomene Milostivi. 

37. Covjek je stvoren od zurbe. Pokazacu Ja vama, doista, dokaze Svoje, 
zato Me ne pozurujte! 

38. Oni govore: "Kada ce vec jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?" 

39. A da nevjernici znaju da tada nece moci otkloniti vatru od lica svojih 
i leda svojih, i da im niko nece moci pruziti pomoc, 

40. nego ce im nenadano doci i zaprepastiti ih i nece je moci nazad vratiti 
i nece im se vremena dati! 

41. I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali 
stiglo bas ono cemu su se rugali. 

42. Reci: "Ko ce vas od Milostivog nocu i danju stititi?" Niko! Pa ipak 
oni od Kur'ana glave okrecu. 

43. Zar ce ih njihova bozanstva, a ne Mi, odbraniti? Ta ona sama sebi ne 
mogu pomoci, i niko nevjernike od Nase kazne ne moze pod okrilje uzeti 44. Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uzivaju, pa su im dani 
radosti dugi. A zar oni ne vide da Mi u zemlju njihovu dolazimo i da 
je s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici?! 32.5 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ I J. 

45. Red: "Ja vas opominjem Objavom!" - ali, gluhi ne cuju poziv kad 
se opominju. 

46. A da ih samo dasak kazne Gospodara tvoga dotakne, sigurno bi po- 
vikali: "Tesko nama, doista smo sami sebi nepravdu ucinili!" 

47. Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome 
krivo nece uciniti; ako nesto bude tesko koliko zrno gorusice, Mi 
cemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to sto cemo Mi racune 
ispitivati. 

48. Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku za one koji se 
budu grijeha klonili, 

49. za one koji se Gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi, i 
koji od casa ozivljenja budu strepjeli. 

50. A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da 
ga vi poricete? 

51. Mi smo jos prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. 

5 2. Kad on ocu svome i narodu svome rece: "Kakvi su ovo kumiri kojima 
se i dan i noc klanjate?" 

53. Oni odgovorise: "I nasi preci su im se klanjali." 

54. "I vi ste, a i preci vasi su bili u ocitoj zabludi" - rece. 

55. "Govoris li ti to ozbiljno ili se samo salis?" - upitase oni. 

56. "Ne" - rece - "Gospodar vas je Gospodar nebesa i Zemlje, On je 
njih stvorio, i ja cu vam to dokazati. 

57. Tako mi Allaha, ja cu, cim se udaljite, vase kumire udesiti!" - 326 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

58. I porazbija ih on u komade, osim onog najveceg, da bi se njemu 
obratili. 

59. "Ko uradi ovo sa bogovima nasim" - povikase oni - "zaista je nasil- 
nik!" 

60. "Culi smo jednog momka kako ih huli" — rekose — "ime mu je Ibra- 
him." 

61. "Dovedite ga da ga ljudi vide" - rekose - "da posvjedoce." 

62. "Jesi li ti uradio ovo s bogovima nasim, o Ibrahime?" - upitase. 

63. "To je ucinio ovaj najveci od njih, pitajte ih ako umiju govoriti" - 
rece on. 

64. I oni se zamislise, pa sami sebi rekose: "Vi ste, zaista, nepravedni!" 

65. Zatim glave oborise i rekose: "Ta ti znas da ovi ne govore!" 

66. "Pa zasto se onda, umjesto Allahu, klanjate onima koji vam ne mogu 
ni koristiti niti od vas kakvu stetu otkloniti?" - upita on. 

67. "Tesko vama i onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate! Zasto se 
ne opametite?" - 

68. "Spalite ga i bogove vase osvetite, ako hocete ista uciniti!" - povikase. 

69. "O vatro" - rekosmo Mi - "postani hladna, i spas Ibrahimu!" 

70. I oni mu htjedose postaviti zamku, ali ih Mi onemogucismo 

71. i spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili, 

72. i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve ih ucinismo do- 
brim, 327 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

73. i ucinismo ih vjerovjesnicima da upucuju prema zapovijedi Nasoj, i 
objavismo im da cine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milo- 
stinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali. 

74. I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u kom su stanovnici 
njegovi odvratne stvari cinili, izbavismo - to, uistinu, bijase narod 
razvratan i zao - 

75. i u milost Nasu ga uvedosmo; on je, doista, od onih dobrih. 

j6. I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo i njega i celjad 
njegovu od jada velikog spasismo 

77. i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze Nase, zastitismo. 
To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo. 

78. I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu sto su ga nocu ovce 
necije opasle - i Mi smo bili svjedoci sudenju njihovu - 

79. i ucinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i zna- 
nje dali. I potcinismo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale; to 
smo Mi bili kadri uciniti. 

80. I naucismo ga da izraduje pancire za vas da vas stite u borbi s nepri- 
jateljem - pa zasto niste zahvalni? 

8 1 . A Sulejmanu vjetar jaki poslusnim ucinismo - po zapovijedi njegovoj 
je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo; 328 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

82. i sejtane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove druge, i nad 
njima smo Mi bdjeli. 

83. I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: "Mene je nevolja 
snasla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!" - 

84. odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, 
miloscu Nasom, celjad njegovu i uz njih jos toliko i da bude pouka 
onima koji se Nama klanjaju. 

85. I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi. 

86. I obasusmo ih miloscu Nasom, oni doista bijahu dobri. 

87. I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga necemo kazniti - pa 
poslije u tminama zavapi: "Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a 
ja sam se zaista ogrijesio prema sebi!" - 

88. odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spasavamo vjernike. 

89. I Zekerijjau se - kada zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj, ne 
ostavljaj me sama, a Ti si jedini vjecan!" - 

90. odazvasmo i, izlijecivsi mu zenu, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se 
trudili da sto vise dobra ucine i molili su Nam se u nadi i strahu, i 
bili su prema Nama ponizni. 329 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

91. A i onu koja je sacuvala djevicanstvo svoje, u njoj zivot udahnusmo 
i nju i sina njezina znamenjem svjetovima ucinismo. 

92. Ova vasa vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam - vas Gospodar, zato 
se samo Meni klanjajte! 

93. I oni su se izmedu sebe u vjeri podvojili, a svi ce se Nama vratiti. 

94. Ko bude dobra djela cinio i uz to vjernik bio, trud mu nece lisen 
nagrade ostati, jer smo mu ga, sigurno, Mi pribiljezili. 

95. A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo Mi 
unistili nece Nama vratiti. 

96. I kada se otvore Jedzudz i Medzudz i kada se ljudi budu niz sve str- 
mine zurno spustali 

97. i priblizi se istinita prijetnja, tada ce se pogledi nevjernika ukociti. 
"Tesko nama, mi smo prema ovome ravnodusni bili; mi smo sami 
sebi nepravdu ucinili!" 

98. I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate - bicete gorivo u Dze- 
hennemu, a u nj cete doista uci. 

99. Da su oni bogovi, ne bi u nj usli, i svi ce u njemu vjecno boraviti, 

100. u njemu ce priguseno uzdisati, u njemu nista radosno nece cuti. 

101. A oni kojima smo jos prije lijepu nagradu obecali, oni ce od njega 
daleko biti, 330 21. EL-ENBIJA - VJEROVJESNICI DZUZ 17. 

102. huku njegovu nece cuti, i vjecno ce u onome sto im budu duse zeljele 
uzivati, 

103. nece ih brinuti najveci uzas, nego ce ih meleki docekivati: "Evo ovo 
je vas dan, vama obecan!" - 

104. onoga Dana kada smotamo nebesa kao sto se smota list papira za 
pisanje. Onako kako smo prvi put iz nicega stvorili, tako cemo po- 
novo iz nista stvoriti - to je obecanje Nase, Mi smo doista kadri to 
uciniti. 

105. Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da ce Zemlju Moji cestiti 
robovi naslijediti. 

106. U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali, 

107. a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. 

108. Reci: "Meni se objavljuje da je vas Bog - jedan Bog, zato se samo 
Njemu klanjajte!" 

109. I ako oni leda okrenu, ti reci: "Ja sam vas sve, bez razlike, opomenuo, 
a ne znam da li je blizu ili daleko ono cime vam se prijeti; 

no. On zna glasno izgovorene rijeci, zna i ono sto krijete, 

in. a ja ne znam da nije to vama iskusenje, i pruzanje uzivanja jos za 
izvjesno vrijeme." 

112. "Gospodaru moj, presudi onako kako su zasluzili!" - rece on - "a od 
Gospodara naseg, Milostivog, treba traziti pomoc protiv onoga sto 
vi iznosite." 33i 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

SURA 22 

El-Hadzdz — Hadz 

(Medina - 78 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Oljudi, Gospodarasvogasebojte! Zaista ce potres, kadaSmaksvijeta 
nastupi, veliki dogadaj biti! 

2. Na dan kad ga dozivite svaka dojilja ce ono sto doji zaboraviti, a 
svaka trudnica ce svoj plod pobaciti, i ti ces vidjeti ljude pijane, a 
oni nece pijani biti, vec ce tako izgledati zato sto ce Allahova kazna 
strasna biti. 

3. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede 
svakog sejtana prkosnoga, 

4. za koga je vec odredeno da ce svakog onog ko ga uzme za zastitnika 
na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti. 

5. O ljudi, kako mozete sumnjati u ozivljenje - pa, Mi vas stvaramo od 
zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruska, zatim od grude 
mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokazemo moc Nasu! A u 
materice smjestamo sta hocemo, do roka odredenog, zatim cinimo 
da se kao dojencad radate i da poslije do muzevnog doba uzrastate; 
jedni od vas umiru, a drugi duboku starost dozivljavaju, pa zacas za- 
boravljaju ono sto saznaju. I ti vidis zemlju kako je zamrla, ali kad na 
nju kisu spustimo, ona ustrepce i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno 
bilje prekrasno, 332. 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

6. zato sto Allah postoji, i sto je On kadar mrtve oziviti, i sto On sve 
moze, 

7. i sto ce Cas ozivljenja, u to nema sumnje, doci i sto ce Allah one u 
grobovima oziviti. 

8. Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva 
nadahnuca i bez Knjige svjetilje, 

9. hodeci nadmeno da bi s Allahova puta odvracali; njih na ovome svi- 
jetu ceka ponizenje, a na onome svijetu dacemo im da iskuse patnju 
u ognju. 

10. "Eto to je zbog djela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema 
robovima Svojim." 

11. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga 
prati sreca, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskusenje, vraca 
se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je, uistinu, ociti 
gubitak. 

12. On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne moze nikakvu 
stetu otkloniti niti mu moze bilo kakvu korist pribaviti; to je, zaista, 
velika zabluda; 

13. klanja se onome cije ce mu klanjanje prije nauditi nego od koristi 
biti; a takav je, doista, los zastitnik i zao drug! 

14. Allah ce one koji vjeruju i cine dobra djela, zaista, uvesti u dzennetske 
basce kroz koje ce rijeke ted; Allah radi ono sto hoce! 

1 5 . Onaj ko misli da Poslaniku Allah nece pomoci ni na ovome ni na 
onome svijetu, neka rastegne uze do tavanice i neka razmisli da li ce 
njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog cega se on ljuti. 333 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ I J. 

16. I tako, eto, Mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah ce onome 
kome On hoce na Pravi put ukazati. 

17. Allah ce na Sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kr- 
scana, poklonika vatre i mnogobozaca. Allah je, zaista, o svemu oba- 
vijesten. 

18. Zar ne znas da se i onl na nebesima i onl na Zemlji Allahu klanjaju, 
a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drvece, i zivotinje, i mnogi 
ljudi, a mnogi i kaznu zasluzuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne 

moze postovanim uciniti; Allah ono sto hoce radi. Sedzda 

19. Ova dva protivnicka tabora spore se oko Gospodara svoga; onima 
koji ne budu vjerovali bice odijela od vatre skrojena, a kljucala voda 
bice na glave njihove ljevana; 

20. od nje ce se istopiti ono sto je u trbusima njihovim, i koza, 

21. a gvozdenim maljevima bice mlaceni; 

22. kad god pokusaju zbog teskog jada iz nje izici, bice u nju vraceni: 
"Iskusite patnju u uzasnoj vatri!" 

23. A one koji budu vjerovali i dobra djela cinili -Allah ce sigurno uvesti 
u dzennetske basce, kroz koje ce rijeke teci, u njima ce se narukvi- 
cama od zlata i biserom kititi, a odjeca ce im svilena biti. 334 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

24. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe rijeci i bili su nadahnuti na 
Put Onoga koji je hvale dostojan. 

25. Nevjernicima i onima koji odvracaju od Allahova puta i Casnoga 
hrama - a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mjestanina 
tako i za dosljaka - i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje ucini 
dacemo da patnju nesnosnu iskusi. 

26. I kada smo kao pribjeziste Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, 
rekli smo: "Ne smatraj Nama nikoga ravnim, i ocisti ovaj Hram Moj 
za one koji ce ga obilaziti, koji ce tu u blizini njegovoj stanovati, i 
koji ce molitvu obavljati 

27. i oglasi ljudima hadz!" - dolazice ti pjeske i na kamilama iznurenim; 
dolazice iz mjesta dalekih, 

28. da bi koristi imali i da bi u odredene dane, prilikom klanja kurbana, 
kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso 
njihovo, a nahranite i siromaha ubogog! 

29. Zatim, neka sa sebe prljavstinu uklone, neka svoje zavjete ispune i 
neka oko Hrama drevnog obilaze. 

30. Eto toliko! A ko postuje Allahove svetinje, uzivace milost Gospodara 
svoga - a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je receno 
- pa budite sto dalje od kumira poganih i izbjegavajte sto vise govor 
neistiniti, 335 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

31. budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A 
onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan - bice kao onaj koji 
je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u 
daleki predio odnio. 

32. Eto toliko! Pa ko postiva Allahove propise - znak je cestita srca. 

33. Varna one sluze do odredenog roka, a poslije, njihovo mjesto je kraj 
Drevnoga hrama. 

34. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spomi- 
njali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vas Bog je 
jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom vijescu 
obraduj poslusne, 

35. cija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo 
podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji, 
od onoga sto im Mi dajemo, udjeljuju. 

36. A kamile smo vam ucinili jednim od Allahovih obreda hadza, i vi od 
njih imate koristi; zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove 
poredane; a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji 
ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potcinili da biste 
zahvalni bili. 

37. Do Allaha nece doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali ce Mu stici 
iskreno ucinjena dobra djela vasa; tako vam ih je potcinio da biste 
Allaha velicali zato sto vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela cine 38. Allah doista stiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, 
nezahvalnika. 336 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

39. Dopusta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato sto im se nasilje 
cini - a Allah ih je, doista, kadar pomoci - 

40. onima koji su ni krivi ni duzni iz zavicaja svoga prognani samo zato 
sto su govorili: "Gospodar nas je Allah!" A da Allah ne suzbija neke 
ljude drugima, do temelja bi bili poruseni manastiri, i crkve, i havre, 
a i dzamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah ce 
sigurno pomoci one koji vjeru Njegovu pomazu - ta Allah je zaista 
mocan i silan — 

41. one koji ce, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milo- 
stinju udjeljivati i koji ce traziti da se cine dobra djela, a odvracati 
od nevaljalih - A Allahu se na kraju sve vraca. 

42. A to sto te oni smatraju laznim - pa i prije njih su narod Nuhov, i 
Ad, i Semud poslanike smatrali laznim, 43- i narod Ibrahimov, i narod Lutov, 44. i stanovnici Medjena; a laznim je smatran i Musa, i Ja sam nevjer- 
nicima vremena davao, zatim sam ih kaznjavao, i kakva je samo bila 
kazna Moja! 

45. I koliko smo naselja unistili, ciji su zitelji grjesni bili, i ona su opu- 
stjela, samo su rusevine ostale! I koliko bunareva ima zapustenih i 
koliko visokih palata ima praznih! 

46. Zasto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono sto 
trebaju shvatiti i da usi njihove cuju ono sto trebaju cuti, ali, oci 
nisu slijepe, vec srca u grudima. 337 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

47. Oni od tebe traze da ih kazna sto prije stigne, i Allah ce ispuniti pri- 
jetnju Svoju; samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu 
godina, po vasem racunanju. 

48. I koliko je bilo naselja ciji su zitelji bili nepravedni, kojima sam Ja 
kaznu odlagao, da bih ih, najzad, kaznio! A Meni se sve vraca. 

49. Red: "O ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem: 

50. one koji budu vjerovali i dobra djela cinili ceka oprostaj i opskrba 
plemenita; 

51. a oni koji se budu trudili da dokaze Nase poreknu, uvjereni da ce 
Nam umaci, bice stanovnici u Dzehennemu." 

52. Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da 
sejtan nije, kad bi on sto kazivao, u kazivanje njegovo nesto ubacio; 
Allah bi ono sto bi sejtan ubacio uklonio, a zatim bi rijeci Svoje 
ucvrstio - Allah sve zna i mudar je - 

53. da bi ono sto je sejtan ubacio ucinio iskusenjem za one cija su srca 
bolesna i za one cija su svirepa - a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj 
neslozi — 

54. i da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina 
od Gospodara tvoga, pa u nj povjerovali i da mu srca njihova budu 
sklona. A Allah ce vjernike, doista, na Pravi put izvesti. 

55. A nevjernici nece prestati u nj sumnjati, sve dok im iznenada smrt 
ne dode ili dok ne osjete patnju na onome svijetu. 338 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

56. Tog dana vlast ce samo Allah imati, On ce im suditi: vjernici i oni 
koji su dobra djela cinili bice u dzennetskim bascama uzivanja, 

57. a nevjernici i oni koji su ajete Nase poricali, oni ce u patnji sramnoj 
boraviti. 

58. Allah ce zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da 
bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli - jer Allah 
najbolje nagraduje; 

59. On ce ih u mjesto kojim ce oni biti zadovoljni doista uvesti! - A 
Allah sve zna i blag je. 

60. Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za ucinjeno zlo, i kome 
opet nepravda bude ucinjena, Allah ce, sigurno, pomoci. - Allah je 
Onaj koji grijehe ponistava i koji ih prasta. 

61. Eto tako! A Allah smjenjuje noc danom, a dan nocu, i Allah je Onaj 
koji sve cuje i sve vidi. 

62. To je zato sto Allah - postoji, a oni kojima se oni, pored Allaha, 
klanjaju - ne postoje, i zato sto je Allah uzvisen i velik. 

63. Zar ne vidis da Allah s neba spusta kisu od koje zemlja zazeleni? - 
Allah je zaista dobar i Sveznajuci, 

64. Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji! Allah, 
doista, nije ni o kome ovisan, i On je jedini hvale dostojan! 339 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ I J. 

65. Zar ne vidis da je Allah sve sto je na Zemlji vama podredio, pa i lade 
koje, voljom Njegovom, morem plove? On drzi ono sto je na nebu 
da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti. -Allah je, uistinu, 
prema ljudima blag i milostiv. 

66. On vam daje zivot i zatim ce vam ga oduzeti i poslije vas opet oziviti; 
a covjek je, zaista, nezahvalan! 

67. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se 
trebala vladati, i ne dopusti, nikako, da se s tobom o tome rasprav- 
ljaju. Ti pozivaj svome Gospodaru jer ti si, uistinu, na Pravome putu. 

68. A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: "Allah dobro zna ono sto 
vi radite!" 

69. Allah ce vam na Sudnjem danu presuditi o onome u cemu se razila- 
zite. 

70. Zar ne znas da je Allahu poznato sve sto je na nebu i na Zemlji? To 
je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko! 

71. Mnogobosci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije 
poslao nikakav dokaz, i o njima sami nista ne znaju. A mnogobo- 
scima nece niko pomoci. 

72. A kad im se Nasi jasni ajeti kazuju, ti primjecujes veliko negodovanje 
na licima onih sto ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji 
im rijeci Nase kazuju. Reci: "Hocete li da vam kazem sto ce vam biti 
mrze od toga? - Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno ce 
ona prebivaliste biti." 340 22. EL-HADZDZ - HADZ DZUZ 17. 

73. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslusajte: "Oni kojima se vi, 
pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni musicu stvoriti, makar se 
radi nje sakupili. A ako bi im musica nesto ugrabila, oni to ne bi 
mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se 
klanja!" 

74. Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, mocan i silan. 

75. Allah odabire poslanike medu melekima i ljudima. -Allah sve cuje 
i sve vidi; 

76. On zna sta su uradili i sta ce uraditi. A Allahu se sve vraca. 

77. O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i do- 
bra djela cinite da biste postigli ono sto zelite, 

78. i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao 
i u vjeri vam nije nista tesko propisao, u vjeri pretka vaseg Ibrahima. 
Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi 
Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih 
ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; 
On je Gospodar vas, i to kakav Gospodar i kakav zastitnik! 341 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

SURA 23 

El-Muminun — Vjernici 

(Mekka -118 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ono sto zele - vjernici ce postici, 

2. oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, 

3. i koji ono sto ih se ne tice izbjegavaju, 

4. i koji milostinju udjeljuju, 

5. i koji stidna mjesta svoja cuvaju - 

6. osim od zena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, 
prijekor ne zasluzuju - 

7. a oni koji i pored toga traze, oni u zlu sasvim pretjeruju - 

8. i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, 

9. i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju - 

10. oni su dostojni nasljednici, 

11. koji ce Dzennet naslijediti, oni ce u njemu vjecno boraviti. 

12. Mi covjeka od biti zemlje stvaramo, 

13. zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, 

14. pa onda kap sjemena ugruskom ucinimo, zatim od ugruska grudu 
mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti me- 
som zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, ozivimo - pa neka 
je uzvisen Allah, najljepsi Stvoritelj! 

15. Vi cete, poslije toga, pomrijeti, 

16. zatim cete, na onome svijetu, ozivljeni biti. 

17. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim sto 
smo stvorili; 

342 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

18. Mi s neba s mjerom kisu spustamo, i u zemlji je zadrzavamo - a kadri 
smo da je i odvedemo - 

19. i pomocu nje basce za vas podizemo od palmi i loze vinove - u njima 
mnogo voca imate, i vi ga jedete - 

20. i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i zacin je onima 
koji jedu. 

21. I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono sto se nalazi u 
utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome 
hranite, 

22. i na njima, i na ladama se vozite. 

23. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: "O narode 
moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate; 
zar se ne bojite?" 

24. Ali su glavesine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: "Ovo 
je samo covjek kao i vi, samo hoce daje od vas ugledniji. Da je Allah 
htio, meleke bi poslao; ovako nesto nismo culi od nasih predaka dav- 
nih, 

25. on je lud covjek, pa pustite ga neko vrijeme!" 

26. "Gospodaru moj" - rece on - "pomozi mi, oni me u laz utjeruju!" 

27. I Mi mu objavismo: "Gradi ladu pod Nasom paznjom i prema Na- 
sem nadahnucu, pa kad zapovijed Nasa dode i voda na povrsinu 
zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, muzjaka i zenku, 
i celjad svoju, ali ne one o kojima je vec sud donesen, i ne obracaj 
Mi se za nevjernike, jer ce, doista, biti potopljeni. 343 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

28. Pa kad se smjestis u ladu, ti i oni koji su uz tebe - reci: 'Hvala Allahu, 
koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!' 

29. I reci: 'Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to 
najbolje umijes!'" 

30. U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kusnju. 

31. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali, 

32. i jednog izmedu njih bismo im kao poslanika poslali: "Allahu se 
samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?" 

33. Ali bi glavesine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali 
da ce na onome svijetu biti ozivljeni i kojima smo dali da u zivotu 
na ovome svijetu raskosno zive, govorili: "On je covjek kao i vi; jede 
ono sto i vi jedete, i pije ono sto i vi pijete; 

34. i ako se budete pokoravali covjeku kao sto ste vi, sigurno cete biti 
izgubljeni. 

35. Zar vama on da prijeti da cete, posto pomrete i zemlja i kosti posta- 
nete, doista ozivljeni biti? 

36. Daleko je, daleko ono cime vam se prijeti! 

37. Postoji samo zivot na ovome svijetu, mi zivimo i umiremo, a ozivljeni 
necemo biti. 

38. On je covjek koji o Allahu iznosi lazi, i mi mu ne vjerujemo." 

39. "Gospodaru moj" - zamolio bi on - "pomozi mi, oni me u laz utje- 
ruju! 40. "Uskoro ce se oni pokajati!" - odgovorio bi On. 41. I zasluzeno bi ih pogodio strasan glas, i Mi bismo ih kao sto je nanos 
rijecni ucinili - stradao bi narod nasilnicki! 

42. A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali - 

344 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

43. nijedan narod ne moze ni ubrzati ni usporiti vrijeme propasti svoje 

44. i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu dosao nje- 
gov poslanik, u laz bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima 
smjenjivali, i samo u pricama o njima spomen sacuvali - daleko bili 
ljudi koji nisu vjerovali! 

45. Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Nasim 
i dokazom ociglednim 

46. faraonu i glavesinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi 
nadmeni. 

47. "Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov 
je roblje nase?" - govorili su, 

48. i njih dvojicu su lazljivcima proglasili, pa su zato unisteni bili. 

49. Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi Pravim putem isli. 

50. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom ucinili. Mi smo njih 
na jednoj visoravni sa tekucom vodom nastanili. 

51. "O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela 
cinite, jer Ja dobro znam sto vi radite! 

52. Ova vasa vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vas, pa Me 
se pricuvajte!" 

53. Aonisuseupitanjimavjeresvojepodijelili naskupine, svakastranka 
radosna onim sto ispovijeda, 

54. zato ostavi ove u zabludi njihovoj jos neko vrijeme! 

55. Misle li oni — kad ih imetkom i sinovima pomazemo, 

56. da zurimo da im neko dobro ucinimo? Nikako, ali oni ne opazaju. 

57. Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, 

58. i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, 

59. i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju, 

345 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

60. i oni koji od onoga sto im se daje udjeljuju, i cija su srca puna straha 
zato sto ce se vratiti svome Gospodaru - 

61. oni hitaju da cine dobra djela, i radi njih druge preticu. 

62. Mi nikoga ne opterecujemo preko njegovih mogucnosti; u Nas je 
Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda nece uciniti. 

63. Ali, srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodusna, a pored toga 
i ruzna djela stalno cine. 

64. A kada smo na muke stavili one medu njima koji su raskosnim zi- 
votom zivjeli, oni su odmah zapomagali. 

65. "Sada ne zapomazite, Mi vam necemo pomoc ukazati, 

66. vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali; 

67. diced se Hramom i sijeleci, vi ste ruzne rijeci govorili." 

68. Zasto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nesto sto nije dolazilo 
njihovim precima davnim? 

6<). Hi oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poricu? 

70. Kako govore: "Dzini su u njemu!" Medutim, on im istinu donosi, 
ali vecina njih prezire istinu. 

71. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo po- 
retka na nebesima i na Zemlji i u onom sto je na njima; Mi smo im 
dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju. 

72. Hi od njih trazis nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On 
najbolje nagraduje. 

73. Ti njih pozivas na Pravi put, 

74. ali oni koji u onaj svijet nece da vjeruju s Pravog puta, doista, skrecu. 

346 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

75. I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u 
zabludi svojoj jednako lutali. 

76. Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti 
su molitve upucivali, 

77. tek kad im kapiju teske patnje otvorimo, oni ce nadu izgubiti i u 
ocajanje zapasti. 

78. On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete! 

79. On vas na Zemlji stvara, i pred Njim cete se sakupiti, 

80. On zivot i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noci i dana, pa 
zasto ne shvatite? 

81. Ali, oni govore kao sto su govorili oni prije njih. 

82. Govorili su: "Zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar 
cemo, zaista, biti ozivljeni? 

83. I nama i jos davno precima nasim time se prijetilo, ali, to su samo 
izmisljotine naroda drevnih." 

84. Upitaj: "Cija je Zemlja i sve ono sto je na njoj, znate li?" 

85. "Allahova!" - odgovorice, a ti reci: "Pa zasto onda ne dodete sebi?" 

86. Upitaj: "Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira 
velicanstvenog?" 

87. "Allah!" - odgovorice, a ti reci: "Pa zasto se onda ne bojite?" 

88. Upitaj: "U cijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zastitu, i od koga 
niko ne moze zasticen biti, znate li?" 

89. "Od Allaha!" - odgovorice, a ti reci: "Pa zasto onda dopustate da 
budete zavedeni?" 

347 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

90. Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lazljivci: 

91. Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inace, svaki 
bi bog, s onim sto je stvorio - radio sto bi htio, i jedan drugog bi 
pobjedivao. - Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga sto oni 
iznose; 

92. koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih 
koje Njemu ravnim smatraju! 

93. Red: "Gospodaru moj, ako mi hoces pokazati ono cime se njima 
prijeti, 

94. onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjernickim!" 

95. A Mi ti zaista mozemo pokazati ono cime im prijetimo. 

96. Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo sta oni iznose, 

97. i reci: "Tebi se ja, Gospodaru moj, obracam za zastitu od prividenja 
sejtanskih, 

98. i Tebi se, Gospodaru moj, obracam da me od njihova prisustva za- 

stitis!" 

<)<). Kad nekome od njih smrt dode, on uzvikne: "Gospodaru moj, po- 
vrati me 

100. da uradim kakvo dobro u onome sto sam ostavio!" - Nikada! To su 
rijeci koje ce on uzalud govoriti - pred njima ce prepreka biti sve do 
dana kada ce ozivljeni biti. 

101. Pa kad se u Rog puhne, tada rodbinskih veza medu njima nece biti 
i jedni druge nece nista pitati. 

102. Oni cija dobra djela budu teska, oni ce zelje svoje ostvariti, 

103. a oni cija dobra djela budu lahka, oni ce posve izgubljeni biti, u 
Dzehennemu ce vjecno boraviti, 

104. vatra ce im lica prziti i iskezenih zuba ce u njemu ostati. 

348 23. EL-MUMINUN - VJERNICI DZUz'l8. 

105. "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?" 

106. "Gospodaru nas" - reci ce - "nasi prohtjevi su bili od nas jaci, te smo 
postali narod zalutali. 

107. Gospodaru nas, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami 
bismo sebi nepravdu ucinili." 

108. "Ostanite u njoj prezreni i nista Mi ne govorite!" - reci ce On. 

109. "Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru nas, mi vjerujemo, 
zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!' — 

no. vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek 
ste ih ismijavali. 

in. Njih sam Ja danas nagradio za ono sto su trpjeli, oni su, doista, po- 
stigli ono sto su zeljeli. 

112. A koliko ste godina na Zemlji proveli?" - upitace On. 

113. "Proveli smo dan ili samo dio dana" - odgovorice - "pitaj one koji 
su brojali." 

114. "Pa da, kratko ste proveli" - reci ce On - "da ste samo znali! 

115. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povra- 
titi?" 

116. I neka je uzvisen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Nje- 
ga, Gospodara svemira velicanstvenog! 

117. A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o 
njemu, pred Gospodarom svojim ce racun polagati, i nevjernici ono 
sto zele nece postici. 

118. I reci: "Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!" 

349 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

SURA 24 

En-Nur — Svjetlost 

(Medina - 64 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Objavljujemo suru i njezine propise cinimo obaveznim! U njoj 
objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. 

2. Bludnicu i bludnika izbicujte sa stotinu udara bica, svakog od njih, 
i neka vas pri vrsenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima 
nikakvo sazaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka ka- 
znjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje! 

3. Bludnik se ne treba zeniti osim bludnicom ili mnogoboskinjom, a 
bludnica ne treba biti pozeljna osim bludniku ili mnogoboscu, to je 
zabranjeno vjernicima. 

4. One koji okrive postene zene, a ne dokazu to s cetiri svjedoka, sa 
osamdeset udaraca bica izbicujte i nikada vise svjedocenje njihovo 
ne primajte; to su necasni ljudi, 

5. osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prasta i 
samilostan je! 

6. A oni koji okrive svoje zene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su 
samo oni svjedoci, potvrdice svoje svjedocenje zakletvom Allahom, 
i to cetiri puta da zaista govore istinu, 

7. a peti put da ih pogodi Allahovo prokletstvo, ako lazu! 

8. A ona ce kazne biti postedena, ako se cetiri puta Allahom zakune da 
on, doista, laze, 

9. a peti put da je stigne Allahova srdzba, ako on govori istinu! 

10. A da nije Allah ove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah 
ne prima pokajanje i da mudar nije. . . - 

350 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

11. Medu vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to 
nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bice kaznjen 
prema grijehu koji je zasluzio, a onoga od njih koji je to najvise cinio 
ceka patnja velika. 

12. Zasto, cim ste to culi, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro 
pomislili i rekli: "Ovo je ocita potvora!" 

13. Zasto nisu cetvericu svjedoka doveli? A posto svjedoke nisu doveli, 
oni su onda kod Allaha lazljivci. 

14. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na ovome 
i na onome svijetu, vec bi vas stigla teska kazna zbog onoga u sto ste 
se upustili 

15. kad ste to jezicima svojim prepricavati stali i kad ste na sva usta go- 
vorili ono o cemu niste nista znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali 
je ono Allahu krupno. 

16. Zasto niste, cim ste to culi, rekli: "Ne dolikuje nam da o tome go- 
vorimo, hvaljen neka si Ti! To je velika potvora!" 

17. Allah vam nareduje da vise nikad tako nesto ne ponovite, ako ste 
vjernici, 

18. i Allah vam propise objasnjava; a Allah sve zna i mudar je. 

19. One koji vole da se o vjernicima sire bestidne glasine ceka teska kazna 
i na ovome i na onome svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. 

20. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah 
nije blag i milostiv. . . 351 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

21. O vjernici, ne idite sejtanovim stopama! Onoga ko bude isao sejta- 
novim stopama on ce na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije 
Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas 
ne bi nikad od grijeha ocistio; ali Allah cisti onoga koga On hoce. 
Allah sve cuje i sve zna. 

22. Neka se cestiti i imucni medu vama ne zaklinju da vise nece pomagati 
rodake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj 
napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da 
i vama Allah oprosti? A Allah prasta i samilostan je. 

23. Oni koji obijede cestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na 
ovome i na onome svijetu; njih ceka patnja nesnosna 

24. na Dan kada protiv njih budu svjedocili jezici njihovi, i ruke njihove, 
i noge njihove za ono sto su radili. 

25. Toga Dana Allah ce ih kazniti kaznom koju su zasluzili i oni ce sa- 
znati da je Allah, doista, olicena istina. 

26. Nevaljale zene su za nevaljale muskarce, a nevaljali muskarci su za 
nevaljale zene; cestite zene su za cestite muskarce, a cestiti muskarci 
su za cestite zene. Oni nisu krivi za ono sto o njima govore; njih ceka 
oprost i veliko obilje. 

27. O vjernici, u tude kuce ne ulazite dok dopustenje ne dobijete i dok 
ukucane ne pozdravite; to vam je bolje, poucite se! 352- 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

28. A ako u njima nikoga ne nadete, ne ulazite u njih dok vam se ne 
dopusti; a ako vam se rekne: "Vratite se!" - vi se vratite, bolje vam 
je, a Allah zna ono sto radite. 

29. Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade, u kojima se nalaze 
stvari vase, a Allah zna ono sto javno pokazujete i ono sto krijete. 

30. Red vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim 
mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono sto oni 
rade. 

31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o sti- 
dnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih 
vidi ista osim onoga sto je ionako spoljasnje, i neka vela svoja spuste 
na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu 
samo muzevima svojim, ili ocevima svojim, ili ocevima muzeva svo- 
jih, ili sinovima svojim, ili sinovima muzeva svojih, ili braci svojoj, 
ili sinovima brace svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama 
svojim, ili robinjama svojim, ili muskarcima kojima nisu potrebne 
zene, ili djeci koja jos ne znaju koja su stidna mjesta zena; i neka ne 
udaraju nogama svojim da bi se cuo zveket nakita njihova koji po- 
krivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono sto 
zelite. 353 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

32. Udavajte neudate i zenite neozenjene, i cestite robove i robinje svoje; 
ako su siromasni, Allah ce im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno 
dobar i sve zna. 

33. I neka se suzdrze oni koji se nemaju mogucnosti ozeniti, dok im 
Allah iz obilja Svoga ne pomogne! A s onima u posjedu vasem koji 
se zele otkupiti, ako su u stanju to uciniti, o otkupu se dogovorite. 
I dajte im nesto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite 
robinje svoje da se bludom bave - a one zele biti cestite - da biste 
stekli prolazna dobra ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah 
ce im, zato sto su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan 
biti. 

34. Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz zivota onih koji su prije 
vas bili i nestali i pouku onima koji se budu Allaha bojali. 

35. Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je 
udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj 
je kao zvijezda blistava koja se uzize blagoslovljenim drvetom masli- 
novim, i istocnim i zapadnim, cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne 
dotakne; sama svjetlost nad svjetloscu! Allah vodi ka svjetlosti Svo- 
joj onoga koga On hoce. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve 
dobro zna. 

36. U dzamijama koje se Allahovom voljom podizu i u kojima se spo- 
minje Njegovo ime - hvale Njega, ujutro i navecer, 3 54 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

37. ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji 
molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom 
ce srca i pogledi biti uznemireni, 

38. da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im 
od dobrote Svoje i vise dao. A Allah daje kome hoce, bez racuna. 

39. A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj zedan vidi vodu, ali 
kad do tog mjesta dode, nista ne nade - a zateci ce da ga ceka kraj 
njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer 
Allah veoma brzo obracunava - 

40. ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan 
za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst 
se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo nece svjetla 
ni imati. 

41. Zar ne znas da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i 
ptice sirenjem krila svojih; svi znaju kako ce Mu se moliti i kako ce 
Ga hvaliti. A Allah dobro zna ono sto oni rade. 

42. Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraca! 

43. Zar ne vidis da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad 
drugima gomila, pa ti vidis kisu kako iz njih pada; On s neba, iz 
oblaka velicine brda, spusta grad, pa njime koga hoce pogodi, a koga 
hoce postedi - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid. 355 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

44. On cini da noc i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka 
za one koji pameti imaju. 

45. Allah sve zivotinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke 
idu na dvije noge, a neke, opet, hode na cetiri; Allah stvara sto hoce, 
jer Allah sve moze. 

46. Mi objavljujemo ajete jasne; a Allah ukazuje na Pravi put onome 
kome On hoce. 

47. A licemjeri govore: "Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo 
se" — zatim neki od njih glave okrecu; nisu oni vjernici. 

48. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, 
neki od njih odjednom leda okrenu; 

49. samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslusno. 

50. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da ce Allah i Posla- 
nik Njegov prema njima nepravedno postupiti? Nijedno, nego zele 
drugima nepravdu uciniti. 

51. Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on pre- 
sudi, samo reknu: "Slusamo i pokoravamo se!" - Oni ce uspjeti. 

52. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se 
Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali - oni ce postici 
ono sto budu zeljeli. 

53. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtezom zakletvom, da ce sigurno 
ici u boj ako im ti naredis. Red: "Ne zaklinjite se, zna se sta se od 
vas trazi, Allah dobro zna ono sto vi radite." 356 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

54. Red: "Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!" A ako ne 
htjednete, on je duzan raditi ono sto se njemu nareduje, a vi ste duzni 
raditi ono sto se vama nareduje, pa ako mu budete poslusni, bicete 
na Pravom putu - a Poslanik je jedino duzan da jasno obznani. 

55. Allah obecava da ce one medu vama koji budu vjerovali i dobra djela 
cinili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao sto je postavio 
namjesnicima one prije njih, i da ce im zacijelo vjeru njihovu ucvr- 
stiti, onu koju im On zeli, i da ce im sigurno strah sigurnoscu za- 
mijeniti; oni ce se samo Meni klanjati, i nece druge Meni ravnim 
smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni - oni su pravi 
grjesnici. 

56. A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslusni budite da 
bi vam se ukazala milost. 

57. Nikako ne misli da ce nevjernici umaci Njemu na Zemlji; njihovo 
boraviste bice vatra, a ona je, zaista, grozno prebivaliste! 

58. O vjernici, neka od vas u tri slucaja zatraze dopustenje da vam udu 
oni koji su u posjedu vasem i koji jos nisu spolno zreli: prije jutar- 
nje molitve i kad u podne odlozite odjecu svoju, i poslije obavljanja 
nocne molitve. To su tri doba kada niste obuceni, a u drugo doba 
nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako 
vam Allah objasnjava propise! A Allah sve zna i mudar je. 357 24. EN-NUR - SVJETLOST DZUZl8. 

59. A kada djeca vasa dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traze 
dopustenje za ulazak, kao sto su trazili dopustenje oni stariji od njih; 
tako vam Allah objasnjava propise Svoje! A Allah sve zna i mudar je. 

60. A starim zenama koje vise ne zude za udajom nije grijeh da odloze 
ogrtace svoje, ali ne pokazujuci ona mjesta na kojima se ukrasi nose; 
a bolje im je da budu krjeposne. Allah sve cuje i zna. 

61. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni 
vama samima da jedete u kucama vasim, ili u kucama oceva vasih, ili 
u kucama matera vasih, ili u kucama brace vase, ili u kucama sestara 
vasih, ili u kucama amidza vasih, ili u kucama tetaka vasih po ocu, 
ili u kucama daidza vasih, ili u kucama tetaka vasih po materi, ili 
u onih ciji su kljucevi u vas ili u prijatelja vaseg; nije vam grijeh da 
jedete zajednicki ili pojedinacno. A kad ulazite u kuce, vi ukucane 
njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim 
i uljudnim. Tako vam Allah objasnjava propise, da biste se opametili! 358 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUZ 18. 

62. Pravi vjernici susamo onikojiuAllahaiNjegovaPoslanikavjeruju, a 
koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku, ne udaljuju 
dok od njega dopustenje ne dobiju. Oni koji od tebe traze dopuste- 
nje, u Allaha i Poslanika Njegova, doista, vjeruju. I kad oni zatraze 
dopustenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoces od 
njih, i zamoli Allaha da im oprosti jer Allah prasta i On je milostiv. 

63. Ne smatrajte Poslanikov poziv upucen vama kao poziv koji vi jedni 
drugima upucujete; Allah sigurno zna one medu vama koji se kra- 
dom izvlace. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naredenju 
Njegovu, da ih iskusenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne 
snade. 

64. Allahovo je sve sto je na nebesima i na Zemlji, On sigurno zna kakvi 
ste vi, i On ce ih obavijestiti o svemu sto su radili na Dan kad se 
budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna! 

SURA 25 

El-Furkdn — Furkan 

(Mekka - 77 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. Neka je uzvisen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svje- 
tovima bio opomena, 2. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, 
koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio! 359 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUz' I 8. 

3. Neki pored Njega bozanstva prihvacaju koja nista ne stvaraju, a koja 
su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku stetu otkloniti ni 
sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moci zivot oduzeti, zivot 
dati niti ozivjeti. 

4. Oni koji ne vjeruju govore: "Ovo nije nista drugo do velika laz koju 
on izmislja, a u tome mu i drugi ljudi pomazu" - i cine nepravdu i 
potvoru 

5. i govore: "To su izmisljotine naroda drevnih; on trazi da mu se pre- 
pisuju i ujutro i navecer da mu ih citaju." 

6. Red: "Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; 
On mnogo prasta i samilostan je." 

7. I oni govore: "Sta je ovom 'poslaniku', on hranu uzima i po trgovima 
hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje, 

8. ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio!" I 
nevjernici jos govore: "Vi samo zacarana covjeka slijedite!" 

9. Vidi sta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu naci. 

10. Neka je uzvisen Onaj koji ti, ako hoce, moze dati bolje od toga: 
vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. 

11. Oni, cak, i Cas ozivljenja poricu, a Mi smo za one koji Cas ozivljenja 
poricu pripremili vatru razbuktalu - 360 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUz' I 8. 

12. kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, cuce kako 
gnjevna kljuca i od bijesa hud, 

13. a kad budu baceni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast ce tamo 
prizivati. 

14. "Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!" 

15. Red: "Da li je bolje to ili vjecni Dzennet koji je obecan onima koji 
se budu Allaha bojali? On ce im nagrada i prebivaliste biti, 

16. u njemu ce dovijeka sve sto zazele imati; to je obecanje Gospodara 
tvoga; oni ce imati pravo to iskati od Njega." 

17. A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, 
te upita: "Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami 
s Pravoga puta zalutali?" - 

18. oni ce red: "Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe 
ikakve zastitnike uzimali, nego, Ti si ovinia i precima njihovim dao 
da uzivaju, pa su zaboravili da Te se sjecaju; oni su propast zasluzili!" 

19. Oni ce pored to sto vi govorite, a vi necete biti u mogucnosti da 
mucenje otklonite niti da pomoc nadete. A onome od vas koji je 
Njemu druge ravnim smatrao dacemo da patnju veliku iskusi. 

20. Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po tr- 
govima hodao. Mi cinimo da jedni druge u iskusenje dovodite, pa 
izdrzite! A Gospodar tvoj vidi sve. 361 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUZ 19. 

21. Oni koji ne vjeruju da ce pred Nas stati - govore: "Zasto nam se ne 
posalju meleki ili zasto Gospodara svoga ne vidimo?" Oni su, zaista, 
u dusama svojim oholi, a u nepravicnosti su sve granice presli. 

22. Onoga Dana kada ugledaju meleke grjesnici se nece radovati i uzvi- 
knuce: "Sacuvaj nas Boze!" 

23. I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo 
ih pretvoriti. 

24. Stanovnici Dzenneta ce tog dana najbolje prebivaliste i najljepse 
odmaraliste imati. 

25. A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se 
meleki sigurno spuste, 

26. toga dana ce istinska vlast biti samo u Milostivoga, a bice to mucan 
dan za nevjernike. 

27. Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreci: "Kamo 
srece da sam se uz Poslanika Pravoga puta drzao, 

28. kamo srece, tesko meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, 

29. on me je od Kur'ana odvratio nakon sto mi je priopcen bio!" - a 
sejtan covjeka uvijek ostavlja na cjedilu - 

30. Poslanik je rekao: "Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbje- 
gava! 

31. Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji 
budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodic i kao pomagac! 

32. Oni koji ne vjeruju govore: "Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen 
citav, i to odjednom!" A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje 
ucvrstili, i Mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. 362 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUZ 19. 

33. Oni ti nece nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi necemo odgovor i 
najljepse objasnjenje navesti. 

34. Oni koji budu lica okrenutih zemlji u Dzehennem vuceni bice u 
najgorem polozaju i u najvecoj nevolji. 

35. Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomocnikom ucinili, 

36. pa rekli: "Otidite vas dvojica narodu koji dokaze Nase porice" - i 
poslije smo taj narod potpuno unistili. 

37. A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laz utjerivali, potopili i 
ljudima ih poucnim primjerom ucinili, a nevjernicima smo patnju 
bolnu pripremili, 

38. i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima izmedu 
njih — 

39. svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uni- 
stili. 

40. A ovi prolaze pored grada na koji se srucila kobna kisa - zar ga ne 
vide? - pa ipak ne ocekuju prozivljenje. 

41. Kad te vide, rugaju ti se: "Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika 
poslao? 

42. Umalo da nas od bozanstava nasih nije odvratio, ali mi im vjerni 
ostadosmo." A kad dozive patnju, saznace ko je dalje s Pravoga puta 
bio skrenuo. 

43. Kazi ti Meni, hoces li ti biti cuvar onome koji je strast svoju za boga 
svoga uzeo? 363 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUZ 19. 

44. Mislis li ti da vecina njih hoce da cuje ili da nastoji shvatiti? Kao 
stoka su oni, cak su jos dalje s Pravog puta skrenuli. 

45. Zar ne vidis kako Gospodartvoj sjenurasprostire-adahoce, ostavio 
bi je da miruje - i kako smo uredili da na nju Sunce utjece, 

46. a poslije je malo-pomalo Sebi privlacimo. 

47. On vam je noc ucinio pokrivkom, san vam je ucinio pocinkom, a 
dan da se krecete. 

48. I On salje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; 
i Mi s neba cistu vodu spustamo 

49. da njome vec mrtav predio ozivimo i da mnogu stoku i mnoge ljude 
koje smo stvorili napojimo. 

50. Mi smo im o ovome cesto govorili da bi razmislili, ali vecina ljudi 
porice blagodati. 

51. Da hocemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje; 

52. zato ne cini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv 
njih bori. 

53. On je dvije vodene povrsine jednu pored druge ostavio - jedna je 
pitka i slatka, druga slana i gorka, a izmedu njih je pregradu i nevi- 
dljivu branu postavio. 

54. On od vode stvara ljude i cini da su rod po krvi i po tazbini. Gospo- 
dar tvoj je kadar sve. 

55. Umjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju neku korist 
im pribaviti, niti od njih kakvu stetu otkloniti. Nevjernik je sejtanov 
saucesnik protiv njegovog Gospodara, 364 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUZ 19. 

56. a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosis i da opo- 
minjes. 

57. Red: "Za ovo od vas ne trazim druge nagrade, vec da onaj koji hoce 
pode Putem koji vodi njegovu Gospodaru." 

58. Ti se pouzdaj u Zivog, koji ne moze umrijeti, i velicaj Ga, i hvali! A 
dovoljno je to sto grijehe robova Svojih zna Onaj 

59. koji jeza lest vremenskih razdoblja nebesa i Zemljui ono sto jemedu 
njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i 
upitaj o Njemu onoga koji zna. 

60. A kad im se rekne: "Padajte nicice pred Milostivim!" - oni pitaju: 
"A ko je Milostivi? Zar da padamo nicice samo zato sto nam ti na- 
redujes?" I jos se vise otuduju. Sedzda 

61. Neka je uzvisen Onaj koji je na nebu sazvijezda stvorio i u njima dao 
svjetiljku i Mjesec koji sja. 

62. On cini da se noc i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoce 
da razmisli i zeli da bude blagodaran. 

63. A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih 
bestidnici oslove, odgovaraju: "Mir vama!", 

64. i oni koji provode noci pred Gospodarom svojim na tlo padajuci i 
stojeci; 

65. i oni koji govore: "Gospodaru nas, postedi nas patnje u Dzehen- 
nemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, 

66. on je ruzno prebivaliste i boraviste"; 

67. i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne skrtare, vec se u tome drze 
sredine; 365 25. EL-FURKAN - FURKAN DZUZ 19. 

68. i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje 
je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne 
bludnice; - a ko to radi, iskusice kaznu, 

69. patnja ce mu na onome svijetu udvostrucena biti i vjecno ce u njoj 
ponizen ostati; 

70. ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela cine, Allah ce nji- 
hova hrdava djela u dobra promijeniti, a Allah prasta i samilostan 

je; 

71. a onaj ko se bude pokajao i dobra djela cinio, on se, uistinu, Allahu 
iskreno vratio; 

72. i oni koji ne svjedoce lazno, i koji, prolazeci pored onoga sto ih se 
ne tice, prolaze dostojanstveno; 

73. i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni 
gluhi ni slijepi ne ostanu; 

74. i oni koji govore: "Gospodaru nas, podari nam u zenama nasim i 
djeci nasoj radost i ucini da se cestiti na nas ugledaju!" - 

75. oni ce biti, za ono sto su trpjeli, odajama dzennetskim nagradeni i u 
njima ce pozdravom i blagoslovom biti susretani, 

76. u njima ce vjecno ostati, a kako su one divno prebivaliste i boraviste! 

77. Reci: "Allah vam poklanja paznju samo zbog vase molitve, a posto 
ste vi poricali, neminovno vas ceka patnja." 366 26. ES-SU ARA' - PJESNICI DZUz' 1 9. 

SURA 26 

Es-Su'ara — Pjesnici 

(Mekka -227 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 . Ta Sin Mim. 

2. Ovo su ajeti Knjige jasne! 

3. Zar ces ti sebe unistiti zato sto ovi nece da postanu vjernici? 

4. Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim 
bi oni sije svoje sagnuli. 

5. I njima ne dode nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od 
nje ne okrenu. 

6. Oni poricu - pa, stici ce ih sigurno posljedice onoga cemu se izru- 
guju. 

7. Zar oni ne vide kako cinimo da iz zemlje nice svakovrsno bilje ple- 
menito? 

8. To je, doista, dokaz, ali vecina njih ne vjeruje, 

9. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 

10. A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: "Idi narodu koji se prema 
sebi ogrijesio, 

11. narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao" - 

12. on je rekao: "Gospodaru moj, bojim se da me oni u laz ne utjeraju, 

13. da mi ne postane tesko u dusi i da mi se jezik ne saplete; zato podaj 
poslanstvo i Harunu, 

14. a ja sam njima i odgovoran, pa se plasim da me ne ubiju." 

15. "Nece!" - rece On. "Idite obojica sa dokazima Nasim, Mi cemo s 
vama biti i slusati. 

16. Otidite faraonu i recite: 'Mi smo poslanici Gospodara svjetova, 

17. dopusti da sinovi Israilovi podu s nama!'" 

18. "Zar te medu nama nismo gojili dok si dijete bio i zar medu nama 
tolike godine zivota svoga nisi proveo?" - rece faraon - 

19. "i uradio si nedjelo koje si uradio i jos si nezahvalnik?" 

367 26. ES-SU ARA' - PJESNICI DZUz' 1 9. 

20. "Ja sam onda ono uradio nehotice" - rece - 

21. "a od vas sam pobjegao zato sto sam se vas bojao, pa mi je Gospodar 
moj mudrost darovao i poslanikom me ucinio. 

22. A dobrocinstvo koje mi prebacujes - da nije to sto si sinove Israilove 
robljem ucinio?" 

23. "A ko je Gospodar svjetova?" - upita faraon. 

24. "Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih, ako vjerujete" 
- odgovori on. 

25. "Cujete li?" - rece onima oko sebe faraon. 

26. "Gospodar vas i Gospodar vasih davnih predaka" - rece Musa. 

27. "Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud" - rece faraon. 

28. "Gospodar istoka i zapada i onoga sto je izmedu njih, ako pameti 
imate" - rece Musa. 

29. A faraon rece: "Ako budes kao boga nekog drugog osim mene pri- 
znavao, sigurno cu te u tamnicu baciti!" 

30. "Zar i onda kad ti budem ocigledan dokaz donio?" - upita on. 

31. "Pa daj ga, ako istinu govoris!" - rece faraon. 

32. I Musa baci stap svoj, kad on - zmija prava, 

33. a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali - bijela. 

34. "Ovaj je zaista vjest carobnjak" - rece glavesinama oko sebe faraon - 

35. "hoce da vas carolijom svojom iz zemlje vase izvede. Pa sta savjetu- 
jete?" 

36. "Ostavi njega i brata njegova!" - rekose - "a u gradove posalji da 
sakupljaju, 

37. sve carobnjake vjeste ce ti dovesti." 

38. I carobnjaci se u odredeno vrijeme i oznacenog dana sabrase, 

39. a narodu bi receno: "Hocete li se iskupiti 

368 26. ES-SU ARA' - PJESNICI DZUZ 1 9. 

40. da budemo uz carobnjake, ako oni budu pobjednici!" 

41. A kad dodose, carobnjaci faraona upitase: "Da li ce nama, doista, 
pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?" 

42. "Hoce" - odgovori on - "bicete tada sigurno meni najblizi." 

43. Musa im rece: "Bacite ono sto zelite baciti!" 

44. I oni pobacase konope svoje i stapove svoje i rekose: "Tako nam do- 
stojanstva faraonova, mi cemo svakako pobijediti!" 

45. Zatim Musa bad svoj stap, koji, odjednom, proguta ono sto su oni 
lazno izveli. 

46. Carobnjaci se onda na tie bacise 

47. i rekose: "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova, 

48. Gospodara Musaova i Harunova!" 

49. "Da povjerujete njemu prije dopustenja moga!" - viknu faraon. - 
"On je vas ucitelj, on vas je carobnjastvu naucio - a vi cete zapamtiti; 
poodsijecacu vam ruke i noge vase unakrst i sve cu vas porazapinjati!" 

50. "Nista strasno!" - rekose oni - "mi cemo se Gospodaru svome vratiti. 

51. Mi se nadamo da ce nam Gospodar nas grijehe nase oprostiti zato 
sto smo prvi vjernici." 

52. I Mi objavismo Musau: "Kreni nocu s robovima Mojim, ali bicete 
gonjeni." 

53. I faraon posla po gradovima sakupljace: 

54. "Ovih je zaista malo 

55. i rasrdili su nas, 

56. a mi smo svi budni!" 

57. I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka, 

58. iz riznica i dvoraca divnih. 

59. Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi. 

60. I oni ih, kad se sunce radalo, sustigose. 

369 26. ES-SU'ARA - PJESNICI DZUz' 1 9. 

61. pa kad jedni druge ugledase, drugovi Musaovi povikase: "Samo sto 
nas nisu stigli!" 

62. "Need" - rece on - "Gospodar moj je sa mnom, On ce mi put po- 
kazati." 

63. I Mi objavismo Musau: "Udari stapom svojim po moru!" - i ono se 
rastavi i svaki bok njegov bijase kao veliko brdo; 

64. i Mi onda tamo one druge priblizismo - 

65. a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo - 

66. i one druge potopismo. 

67. To je, zaista, pouka, a vecina njih nisu bili vjernici 

68. a Gospodar tvoj je, doista, silan i milostiv. 

69. I kazi im vijest o Ibrahimu 

70. kada je oca svoga i narod svoj upitao: "Cemu se vi klanjate?" 

71. a oni odgovorili: "Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo", 

72. on je rekao: "Da li vas oni cuju kad se molite, 

73. ili, da li vam mogu koristiti ili naskoditi?" 

74. "Ne" - odgovorise - "ali mi smo upamtili pretke nase kako tako 
postupaju." 

75. "A da li ste razmisljali" - upita on - "da su oni kojima se klanjate 

76. vi i kojima su se klanjali davni preci vasi, 

77. doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova, 

78. koji me je stvorio i na Pravi put uputio, 

79. i koji me hrani i poji, 

80. i koji me, kad se razbolim, lijeci, 

81. i koji ce mi zivot oduzeti, i koji ce me poslije oziviti, 

82. i koji ce mi, nadam se, pogreske moje na Sudnjem danu oprostiti! 

83. Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medu one koji su dobri 

370 Sj. 26. ES-SU ARA' - PJESNICI DZUz' 1 9. 

i ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci, 
i ucini me jednim od onih kojima ces dzennetske blagodati darovati 86. i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih - 

87. i ne osramoti me na Dan kad ce ljudi ozivljeni biti, 

88. na Dan kada nece nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, 

89. samo ce onaj koji Allahu srca cista dode spasen biti." 

90. I Dzennet ce se cestitima pribliziti, 

91. a Dzehennem zalutalima ukazati, 

92. i red ce im se: "Gdje su oni kojima ste se klanjali, 

93. a niste Allahu; mogu li vam oni pomoci, a mogu li i sebi pomoci?" 

94. pa ce i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nj biti baceni, 

95. i vojske Iblisove - svi zajedno. 

96. I oni ce, svadajuci se u njemu, govoriti: 

97. "Allaha nam, bili smo, doista, u ocitoj zabludi 

98. kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednacavali, 

99. a na stranputicu su nas naveli zlikovci, 

100. pa nemamo ni zagovornika, 

101. ni prisna prijatelja - 

102. da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!" 

103. U tome je pouka, ali vecina ovih nisu vjernici, 

104. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 

105. I Nuhov narod je smatrao laznim poslanike. 

106. Kad im brat njihov Nuh rece: "Kako to da se Allaha ne bojite? 

107. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

108. zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

109. Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce Gospodar svjetova 
nagraditi, 

no. zato se bojte Allaha i budite poslusni meni!" - 

in. oni rekose: "Kako da te poslusamo, kad te slijede oni koji su najmi- 
zerniji?" 

371 26. ES-SU ARA' - PJESNICI DZUz' 1 9. 

112. "Ne znam ja sta su oni radili" - rece on, 

113. "svi ce pred Gospodarom mojim, da znate, racun polagati, 

114. a ja vjernike necu otjerati, 

115. ja samo javno opominjem!" 

116. "Ako se ne okanis, o Nuhu!" — rekose oni — "bices sigurno kameno- 
van! 

117. "Gospodaru moj" - rece on - "narod moj me u laz utjeruje, 

118. pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!" 

119. I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u ladi krcatoj spasili, 

120. a ostale potopili. 

121. To je pouka, ali vecina ovih nisu vjernici, 

122. a Gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. 

123. I Ad je smatrao laznim poslanike. 

124. Kad im brat njihov Hud rece: "Kako to da se Allaha ne bojite?" 

125. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

126. zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

127. Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce Gospodar svjetova 
nagraditi. 

128. Zasto na svakoj uzvisici palate zidate, druge ismijavajuci, 

129. i podizete utvrde kao da cete vjecno zivjeti, 

130. a kad kaznjavate, kaznjavate kao silnici? 

131. Bojte se Allaha i meni budite poslusni! 

132. Bojte se Onoga koji vam daruje ono sto znate: 

133. daruje vam stoku i sinove, 

134. i basce i izvore. 

135. Ja se, doista, bojim za vas na Velikom danu patnje" - 

136. rekose oni: "Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik, 

372 26. ES-SU'arA - PJESNICI DZUz' 1 9. 

137. ovako su i narodi davnasnji vjerovali, 

138. i mi necemo biti muceni." 

139. I oni su ga nastavili u laz utjerivati, pa smo ih Mi unistili. To je 
pouka, ali vecina ovih nece da vjeruje, 

140. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 

141. I Semud je smatrao laznim poslanike. 

142. Kad im brat njihov Salih rece: "Kako to da se Allaha ne bojite? 

143. Ja sa vam, sigurno, poslanik pouzdani 

144. zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

145. Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce Gospodar svjetova 
nagraditi. 

146. Zar mislite da cete ovdje biti ostavljeni sigurni, 

147. u vrtovima i medu izvorima, 

148. u usjevima i medu palmama sa plodovima zrelim? 

149. Vi u brdima vrlo spretno kuce klesete 

150. zato se bojte Allaha i poslusni meni budite 

151. i ne slusajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju, 

152. koji na Zemlji ne zavode red vec nered uspostavljaju" - 

153. rekose oni: "Ti si samo opcinjen; 

154. ti si covjek, kao i mi; zato nam donesi jedno cudo ako je istina to sto 
govoris!" 

155. "Evo, to je kamila" - rece on - "u odredeni dan ona ce piti, a u 
poznati dan vi, 

156. i ne ucinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom 
danu!" 

157. Ali, oni je zaklase i potom se pokajase. 

158. I stize ih kazna. To je pouka, ali vecina ovih nece da vjeruje, 

159. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 

373 26. ES-SU'arA - PJESNICI DZUz' 1 9. 

160. I Lutov narod je smatrao laznim poslanike. 

161. Kad im njihov brat Lut rece: "Kako to da se ne bojite? 

162. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

163. zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

164. Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce Gospodar svjetova 
nagraditi. 

165. Zasto vi, mimo sav svijet, sa muskarcima opcite, 

166. a zene svoje, koje je za vas Gospodar vas stvorio, ostavljate? Vi ste 
ljudi koji svaku granicu zla prelazite" - 

167. rekose oni: "Ako se ne okanis, o Lute, bices sigurno prognan." 

168. "Ja se gnusam toga sto vi radite!" - rece on; 

169. "Gospodaru moj, sacuvaj mene i porodicu moju kazne za ono sto 
oni rade!" 

170. I Mi smo sacuvali njega i porodicu njegovu - sve, 

171. osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili, 

172. a zatim smo ostale unistili 

173. spustivsi na njih kisu - a strasne li kise za one koji su opomenuti bili! 

174. To je pouka, ali vecina ovih nece da vjeruje, 

175. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 

176. I stanovnici Ejke su u laz ugonili poslanike. 

177. Kad im Suajb rece: "Kako to da se ne bojite? 

178. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

179. zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

180. Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce Gospodar svjetova 
nagraditi. 

181. Pravo mjerite na litru i ne zakidajte 

182. a na kantaru ispravnom mjerom mjerite, 

183. i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveci, 
ne cinite, 

374 26. ES-SU ARA' - PJESNICI DZUz' 1 9. 

184. i Onoga koji je stvorio vas i narode davnasnje bojte se" - 

185. rekose oni: "Ti si samo opcinjen; 

186. i ti si samo covjek kao i mi; za nas si ti, doista, lazac pravi; 

187. zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoris!" 

188. "Gospodar moj dobro zna sta vi radite" - rece on. 

189. I oni su nastavili da ga u laz utjeruju pa ih je stigla kazna iz oblaka; 
a to je bila kazna jednog strasnog dana. 

190. To je pouka, ali vecina ovih nece da vjeruje, 

191. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 

192. I Kur'an je, sigurno, objava Gospodara svjetova; 

193. donosi ga povjerljivi Dzibril 

194. na srce tvoje, da opominjes 

195. na jasnom arapskom jeziku; 

196. on je spomenut u knjigama poslanika prijasnjih - 

197. zar ovima nije dokaz to sto za njega znaju uceni ljudi sinova Israilo- 
vih? 

198. A da ga objavljujemo i nekom nearapu 

199. pa da im ga on cita, opet u nj ne bi povjerovali. 

200. Eto, tako to Mi u srca grjesnika uvodimo, 

201. oni u nj nece vjerovati dok ne dozive patnju nesnosnu, 

202. koja ce im iznenada doci, kad je najmanje budu ocekivali, 

203. pa ce red: "Hoce li nam se imalo vremena dati?" 

204. Zasto oni kaznu Nasu pozuruju?! 

205. Sta ti mislis, ako im Mi dopustamo da godinama uzivaju, 

206. i naposljetku ih snade ono cime im se prijeti, 

375 26. ES-SU ARA' - PJESNICI DZUz' 1 9. 

207. zar ce imati sta od slatkog zivota koji su provodili? 

208. Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im dosli oni koji su ih 
opominjali 

209. da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili. 

210. Kur'an ne donose sejtani, 

211. nezamislivo je da to oni cine; oni to nisu kadri, 

212. oni ga nikako ne mogu prisluskivati. 

213. Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu - da ne bi bio jedan 
od onih koji ce biti muceni! 

214. I opominji rodbinu svoju najblizu 

215. i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede! 

216. A ako te ne budu poslusali, ti reci: "Ja nemam nista s tim sto vi 
radite." 

217. I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga, 

218. koji te vidi kada ustanes 

219. da sa ostalima molitvu obavis, 

220. jer On, doista, sve cuje i sve zna. 

221. Hocu li vam kazati kome dolaze sejtani? 

222. Oni dolaze svakome lascu, grjesniku, 

223. oni prisluskuju - i vecinom oni lazu. 

224. A zavedeni slijede pjesnike. 

225. Zar ne znas da oni svakom dolinom blude 

226. i da govore ono sto ne rade, 

227. tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela cine, i koji cesto 
Allaha spominju, i koji uzvracaju kad ih ismijavaju. A mnogobosci 
ce, sigurno, saznati u kakvu ce se muku uvaliti. 

376 27. EN-NEML - MRAVI DZUZ 19. 

SURA 27 

En-Neml — Mravi 

(Mekka -93 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ta Sin. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne, 

2. upute i radosne vijesti onima koji vjeruju, 

3. koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet cvrsto 
vjeruju. 

4. Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe po- 
stupke njihove - zato oni lutaju; 

5. njih ceka zla kob, a na onome svijetu ce biti posve izgubljeni, 

6. a ti, zaista, primas Kur'an od Mudrog i Sveznajuceg! 

7. Kada Musa rece celjadi svojoj: "Vidio sam vatru, donijecu vam otuda 
vijest kakvu ili cu vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali", 

8. neko ga, kada joj se priblizi, zovnu: "Neka su blagoslovljeni oni koji 
se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen 
Allah, Gospodar svjetova! 

9. O Musa, Ja sam - Allah, Silni i Mudri! 

10. Baci svoj stap!" Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, krece, on 
uzmace i ne vrati se. "O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne 
trebaju nicega bojati; 

11. a onome koji grijeh pocini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni - Ja 
cu, uistinu, oprostiti i samilostan biti. 

12. Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojavice se bijela, ali nece biti bo- 
lesna - bice to jedno od devet cuda faraonu i narodu njegovu; oni 
su, doista, narod nevjernicki. 

13. I kad im ocito dodose znamenja Nasa, oni rekose: "Ovo je prava 
carolija!" 

377 27. EN-NEML - MRAVI DZUZ 19. 

14. I oni ih, nepravedni i oholi, porekose, ali su u sebi vjerovali da su 
istinita, pa pogledaj kako su skoncali smutljivci. 

1 5 . Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: "Hvala Allahu 
koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!" 

16. I Sulejman naslijedi Davuda i rece: "O ljudi, dato nam je da ra- 
zumijemo pticije glasove i svasta nam je dato; ovo je, zaista, prava 
blagodat!" 

17. I sakupise se Sulejmanu vojske njegove, dzini, ljudi i ptice, sve ceta 
do cete, postrojeni, 

18. i kad stigose do mravlje doline, jedan mrav rece: "O mravi, ulazite u 
stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne 
primijete!" 

19. I on se nasmija glasno rijecima njegovim i rece: "Gospodaru moj, 
omoguci mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao 
meni i roditeljima mojim, i da cinim dobra djela na zadovoljstvo 
Tvoje, i uvedi me, miloscu Svojom, medu dobre robove Svoje!" 

20. I on izvrsi smotru ptica, pa rece: "Zasto ne vidim pupavca, da nije 
odsutan? 

21. Ako mi ne donese valjano opravdanje, teskom cu ga kaznom kazniti 
ili cu ga zaklati!" 

22. I ne potraja dugo, a on dode, pa rece: "Doznao sam ono sto ti ne 
znas, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest. 378 27. EN-NEML - MRAVI DZUZ 19. 

23. Vidio sam da jedna zena njima vlada i da joj je svega i svacega dato, 
a ima i prijesto velicanstveni; 

24. vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu - 
sejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih 
odvratio, te oni ne umiju naci Pravi put 

25. pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono sto je skriveno na nebesima 

i u Zemlji i koji zna ono sto krijete i ono sto na javu iznosite. Sedzda 

26. Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega sto postoji!" 

27. "Vidjecemo" - rece Sulejman - "da li govoris istinu ili ne. 

28. Odnesi ovo moje pismo pa im ga bad, a onda se od njih malo iz- 
makni i pogledaj sta ce jedni drugima red!" 

29. "O velikasi" - rece ona - "meni je dostavljeno jedno postovanja vri- 
jedno pismo 

30. od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

31. Ne pravite se vedm od mene i dodite da mi se pokorite!' 

32. O velikasi" - rece ona - "savjetujte mi sta trebam u ovom slucaju 
uraditi, ja bez vas necu nista odludti!" 

33. "Mi smo vrlo jaki i hrabri" - rekose oni - "a ti se pitas! Pa, gledaj sta 
ces narediti!" 

34. "Kad carevi osvoje neki grad" - rece ona - "oni ga razore, a ugledne 
stanovnike njegove ucine ponizenim; eto, tako oni rade. 

35. Poslacu im jedan dar i vidjecu sa dme ce se izaslanici vratiti." 379 27. EN-NEML - MRAVI DZUZ 19. 

36. I kad on pred Sulejmana izide, ovaj mu rece: "Zar da blagom mene 
pridobijete? Ono sto je Allah meni dao bolje je od onoga sto je dao 
vama. Vi se onome sto vam se daruje radujete! 

37. Vrati se njima! Mi cemo im dovesti vojske kojima se nece moci odu- 
prijeti i istjeracemo ih iz Sabe ponizene i pokorene." 

38. "O dostojanstvenici, ko ce mi od vas donijeti njezin prijesto prije 
nego sto oni dodu da mi se pokore?" 

39. "Ja cu ti ga donijeti" - rece Ifrit, jedan od dzina - "prije nego iz ove 
sjednice svoje ustanes, ja sam za to snazan i pouzdan." 

40. "A ja cu ti ga donijeti" - rece onaj koji je ucio iz Knjige - "prije nego 
sto okom trepnes." I kad Sulejman vidje da je prijesto vec pored 
njega postavljen, uzviknu: "Ovo je blagodat Gospodara moga, koji 
me iskusava da li cu zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan - 
u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan - pa, Gospodar moj je 
neovisan i plemenit. 

41. Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoce li ga ili nece 
prepoznati!" 

42. I kad ona dode, bi joj receno: "Je li ovakav prijesto tvoj?" - "Kao da 
je on!" - uzviknu ona. "A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi 
smo muslimani." 

43. A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo 
Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjernickom pripadala. 

44. "Udi u dvoranu!" - bi joj receno. I kad ona pogleda, pomisli da je 
duboka voda, pa zadize haljinu uz noge svoje. "Ova je dvorana ugla- 
canim staklom poplocana!" - rece on. - "Gospodaru moj" - uzviknu 
ona - "ja sam se prema sebi ogrijesila i u drustvu sa Sulejmanom pre- 
dajem se Allahu, Gospodaru svjetova!" 380 27. EN-NEML - MRAVI DZUZ 19. 

45. A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino 
Allahu - a oni se podijelise u dvije skupine koje su se medusobno 
prepirale. 

46. "O narode moj" - govorio im je on - "zasto trazite da vas stigne 
kazna prije nego sto se pokajete? Zasto od Allaha ne trazite oprosta, 
da bi vam se ukazala milost?" 

47. "Mi smatramo hrdavim predznakom tebe i one koji su s tobom!" - 
rekose oni. - "Od Allaha vam je i dobro i zlo" - rece on - "vi ste 
narod koji je stavljen u iskusenje." 

48. U gradu je bilo devet osoba koje su ne red nego nered cinile. 

49. "Zakunite se najtezom zakletvom" - rekose - "da cemo nocu njega 
i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najblizem krvnom srod- 
niku reci: 'Mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, za- 
ista, istinu govorimo.'" 

50. I smisljali su spletke, ali Mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali, 

51. papogledaj kakvajebilaposljedicaspletkarenja njihova: unistilismo 
sve - i njih i narod njihov, 

52. eno kuca njihovih, puste su zbog nepravde koju su cinili - to je zaista 
pouka narodu koji zna - 

53. a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili. 

54. I Luta, kada rece narodu svome: "Zasto cinite razvrat naocigled jedni 
drugih? 

55. Zar zbilja sa strascu opcite sa muskarcima umjesto sa zenama? Vi ste, 
uistinu, bezumnici." 381 27. EN-NEML - MRAVI DZUZ 20. 

56. A odgovor naroda njegova je glasio: "Istjerajte Lutovu porodicu iz 
grada vaseg, oni su ljudi-cistunci!" 

57. I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim zene njegove. Mi 
smo odredili da ona ostane s onima koji ce kaznu iskusiti, 

58. i pustili smo na njih kisu, a strasne li kise za one koji su bili opome- 
nuti! 

59. Red: "Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!" 
Sta je bolje: Allah ili oni koje Njemu ravnim smatraju? 

60. Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spusta s neba kisu 
pomocu koje Mi dajemo da ozelene basce prekrasne - nemoguce 
je da vi ucinite da izraste drvece njihovo. - Zar pored Allaha postoji 
drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednacuje; 

61. Onaj koji je Zemlju prebivalistem ucinio i kroz nju rijeke proveo i 
na njoj brda nepomicna postavio i dva mora pregradio. - Zar pored 
Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego vecina njih u neznanju 

zivi; 

62. Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otkla- 
nja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. - Zar pored Allaha 
postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! - 

63. Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji 
vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje salje. - Zar pored 
Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge 
Njemu ravnim smatraju! - 382 27. EN-NEML - MRAVI DZUZ 20. 

64. Onaj koji sve iz nicega stvara, koji ce zatim to ponovo uciniti, i koji 
vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. - Zar pored Allaha postoji drugi 
bog? Red: "Dokazite, ako istinu govorite!" 

65. Red: "Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna sto ce se 
dogoditi; i oni ne znaju kada ce ozivljeni biti. 

66. Zar oni o onome svijetu da sto znaju! Nista! - oni u nj sumnjaju, oni 
su slijepi prema njemu." 

67. Nevjernici govore: "Zar cemo, kada postanemo zemlja, i mi i preci 
nasi, zaista, biti ozivljeni? 

68. Ovim nam se vec odavno prijeti, i nama i precima nasim, a ovo su 
samo izmisljotine naroda drevnih." 

6<). Reci: "Putujte po svijetu i vidite kako su zavrsili grjesnici!" 

70. I ne zalosti se zbog njih i neka ti nije u dusi tesko zbog spletki nji- 
hovih. 

71. "Kad ce se vec jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite?" - 
pitaju oni. 

72. Reci: "Stid ce vas sigurno nesto od onoga sto pozurujete!" 

73. A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali vecina njih nije 
zahvalna. 

74. Gospodar tvoj dobro zna ono sto grudi njihove taje i ono sto oni na 
javu iznose. 

75. Nema niceg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi 
jasnoj. 

j6. Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najvise o onome u cemu se 
oni razilaze 

383 7.J. EN-NEML - MRAVI DZUZ 20. 

77. i on je, uistinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. 

78. Gospodar tvoj ce im po pravdi Svojoj presuditi; On je Silni i Sve- 
znajuci, 

79. zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijedis pravu istinu! 

80. Ti ne mozes mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se ledima okrenu, 

81. niti mozes slijepe od zablude njihove odvratiti; mozes jedino dozvati 
one koji u rijeci Nase vjeruju, oni ce se odazvati. 

82. I kad dode vrijeme da oni budu kaznjeni, Mi cemo uciniti da iz 
zemlje izide jedna zivotinja koja ce im reci da ljudi u dokaze Nase 
nisu uvjereni. 

83. A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su 
dokaze Nase poricali - oni ce biti zadrzani - 

84. i kad dodu, On ce upitati: "Jeste li vi dokaze Moje poricali ne raz- 
misljajuci o njima, ili, sta ste to radili?" 

85. I njih ce stici kazna zato sto su mnogobosci bili, pa nece moci ni rijec 
izustiti. 

86. Zar nisu vidjeli da smo ucinili noc da u njoj otpocinu, a dan vidnim? 
- to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje. 

87. A na Dan kad se u Rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima 
i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah postedi, svi ce Mu ponizno 
doci. 

88. Ti vidis planine i mislis da su nepomicne, a one promicu kao sto 
promicu oblaci - to je Allahovo djelo koji je sve savrseno stvorio; 
On, doista, zna ono sto radite. 384 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

89. Ko ucini dobro djelo, dobice veliku nagradu za njega i bice straha na 
Sudnjem danu posteden; 

90. a oni koji budu zlo cinili, u vatru ce naglavacke biti gurnuti. "Zar se 
vec kaznjavate za ono sto ste radili?" 

91. Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga 
grada, koji je On ucinio svetim - a Njemu sve pripada - i naredeno 
mi je da budem poslusan 

92. i da Kur'an kazujem; onaj ko bude isao Pravim putem, na Pravome 
putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi, ti red: "Ja samo 
opominjem." 

93. I reci: "Hvala Allahu, On ce vam znamenja Svoja pokazati, pa cete 
ih vi poznati!" A Gospodar tvoj motri na ono sto radite. 

SURA 28 

El-Kasas — Kazivanje 

(Mekka- 88 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. Ta Sin Mim. 

2. Ovo su ajeti Knjige jasne! 

3. Mi cemo ti kazati neke vijesti o Musau i faraonu, onako kako je bilo, 
i to za one ljude koji vjeruju. 

4. Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdi- 
jelio; jedne je tlacio, musku im djecu klao, a zensku u zivotu ostav- 
ljao, doista je smutljivac bio. 

5. A Mi smo htjeli da one koji su na Zemlji tlaceni miloscu obaspemo 
i da ih vodama i nasljednicima ucinimo, 385 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

6. i da im na Zemlji vlast darujemo, a da faraonu i Hamanu i vojskama 
njihovim damo da dozive bas ono zbog cega su od njih strahovali. 

7. I Mi nadahnusmo Musaovu majku: "Doji ga, a kad se uplasis za 
njegov zivot, bad ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj, Mi cemo ti ga, 
doista, vratiti i poslanikom ga uciniti." 

8. I nadose ga faraonovi ljudi, da im postane dusmanin i jad; - zaista 
su faraon i Haman i vojske njihove uvijek grijesili. 

9. I zena faraonova rece: "On ce biti radost i meni i tebi! Ne ubijte ga, 
mozda ce nam od koristi biti, a mozemo ga i posiniti." A oni nista 
ne predosjetise. 

10. I srce Musaove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza, da Mi 
srce njeno nismo ucvrstili i vjernicom je ucinili. 

11. I ona rece sestri njegovoj: "Idi za njim!" I ona ga ugleda izdaleka, a 
oni nisu bili nista primijetili. 

12. A Mi smo mu vec bili zabranili dojilje, pa ona rece: "Hocete li da 
vam ja pokazem porodicu koja ce vam se o njemu brinuti i koja ce 
mu dobro zeljeti?" 

13. I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje, i da se uvjeri 
da je Allahovo obecanje istinito; ali vecina njih ne zna. 386 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

14. I kad se on opasa snagom i stasa, dadosmo mu mudrost i znanje; 
tako Mi nagradujemo one koji dobra djela cine. 

15. I on ude u grad neopazen od stanovnika njegovih i u njemu zatece 
dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi ne- 
prijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoc onaj iz njegova naroda 
protiv onog iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari sakom i - 
usmrti. "Ovo je sejtanov posao!" - uzviknu - "on je, zaista, otvoreni 
neprijatelj koji u zabludu dovodi! 

16. Gospodaru moj" - rece onda - "ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti 
mi!" I On mu oprosti, On, uistinu, prasta i On je milostiv. 

17. "Gospodaru moj" - rece - "tako mi blagodati koju si mi ukazao, vise 
nikada nevjernicima necu biti od pomoci!" 

18. I Musa u gradu osvanu prestrasen, ocekujuci sta ce biti, kad ga onaj 
isti od jucer pozva ponovo u pomoc. "Ti si, zbilja, u pravoj zabludi!" 
- rece mu Musa, 

19. i kad htjede scepati zajednickog im neprijatelja, rece mu onaj: "O 
Musa, zar ces ubiti i mene kao sto si jucer ubio covjeka? Ti hoces da 
na zemlji silu provodis, a ne zelis da miris." 

20. I jedan covjek s kraja grada dotrca: "O Musa" - rece - "glavesine se 
dogovaraju da te ubiju; zato bjezi, ja sam ti zbilja iskren savjetnik." 

21. I Musa izide iz grada, ustrasen, iscekujuci sta ce se desiti. "Gospodaru 
moj" - rece - "spasi me naroda koji ne vjeruje!" 387 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

22. I kad se uputi prema Medjenu, on rece: "Gospodar moj ce mi poka- 
zati Pravi put!" 

23. A kad stize do vode medjenske, zatece oko nje mnoge ljude kako 
napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije zene koje su je 
od vode odbijale. "Sta vi radite?" - upita on. "Mi ne napajamo dok 
cobani ne odu" - odgovorise one - "a otac nam je veoma star." 

24. I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i rece: "Gospodaru moj, 
ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna!" 

25. I jedna od njih dvije dode mu, poslije, iduci stidljivo i rece: "Otac 
moj te zove da te nagradi zato sto si nam stoku napojio!" I kad mu 
on dode i kaza mu sta je dozivio, on rece: "Ne strahuj, spasio si se 
naroda koji ne vjeruje!" 

26. "O oce moj" - rece jedna od njih - "uzmi ga u najam, najbolje je da 
unajmis snazna i pouzdana." 

27. "Ja zelim da te ozenim jednom od ove dvije kceri moje" - rece on - 
"ali trebas me osam godina sluziti; a ako deset napunis, bice dobra 
volja tvoja, a ja ne zelim da te na to silim; ti ces vidjeti, ako Bog da, 
da sam dobar." 

28. "Neka bude tako izmedu mene i tebe!" - rece Musa - "koji god od 
ta dva roka ispunim, nema mi se sta prigovoriti, a Allah je jamac za 
ono sto smo utanacili." 388 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

29. I kad Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa ceijadi svojom, on ugleda 
vatru na jednoj strani brda. "Pricekajte!" - rece celjadi svojoj - "vidio 
sam vatru, mozda cu vam od nje kakvu vijest donijeti, ili zapaljenu 
glavnju, da se ogrijete." 

30. A kad dode do vatre, neko ga zovnu s desne strane doline, iz stabla, u 
blagoslovljenom kraju: "O Musa, Ja sam -Allah, Gospodar svjetova! 

31. Baci stap svoj!" I kad vidje da se poput hitre zmije krece, on uzmace 
i ne vrati se. "O Musa, pridi i ne boj se, sigurno ti se nikakvo zlo 
dogoditi nece! 

32. Uvuci svoju ruku u njedra svoja, pojavice se bijela, a bez mahane, 
i priberi se tako od straha! To su dva dokaza od Gospodara tvoga 
faraonu i glavesinama njegovim; oni su, zaista, narod raskalaseni." 

33. "Gospodaru moj" - rece - "ja sam ubio jednog njihovog covjeka, pa 
se bojim da i oni mene ne ubiju. 

34. A moj brat Harun je rjecitiji od mene, pa posalji sa mnom i njega kao 
pomocnika da potvrduje rijeci moje, jer se bojim da me ne nazovu 
lascem." 

35. "Pomoci cemo te bratom tvojim" - rece On - "i obojici cemo vlast 
dati, pa vam se oni nece usuditi prici; s Nasim znamenjima vas dvo- 
jica i oni koji vas budu slijedili postacete pobjednici." 389 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

36. I kada im Musa donese Nase jasne dokaze, oni povikase: "Ovo je 
samo smisljena carolija; nismo culi da se ovako nesto desavalo u doba 
predaka nasih!" 

37. "Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uputstvo od Njega" - 
rece Musa - "onoga koji ce na kraju pobijediti, a nevjernici doista 
nece uspjeti!" 

38. "O velikasi" - rece faraon - "ja ne znam da vi imate drugog boga 
osim mene, a ti, o Hamane, peci mi opeke i sagradi mi toranj da se 
popnem k Musaovu Bogu, jer ja mislim da je on, zaista, lazac!" 

39. A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na Zemlji 
i mislili su da Nam nece biti vraceni, 

40. pa Mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u more ih bacismo; po- 
gledaj kako su skoncali nevjernici! 

41. A bili smo ih ucinili vodama koji su pozivali u ono zbog cega se ide 
u vatru - a na Sudnjem danu niko im nece pomoci - 

42. i popratismo ih prokletstvom na ovome svijetu, a na onome svijetu 
bice od svakog dobra udaljeni. 

43. I Mi smo Musau Knjigu dali, nakon sto smo drevne narode unistili, 
da bude svjetlo ljudima i uputstvo i milost - da bi sebi dosli. 390 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

44. Ti nisi bio na zapadnoj strani kada smo Musau poslanstvo povjerili, 
a nisi bio ni njegov savremenik. 

45. Mi smo mnoge narode podigli i oni su dugo zivjeli; a ti nisi boravio 
medu stanovnicima Medjena da im kazujes rijeci Nase, nego ti Mi o 
njima kazujemo vijesti. 

46. Ti nisi bio pored brda kad smo Musaa pozvali, ali Mi smo te poslali 
kao milost Gospodara tvoga da opominjes ljude kojima prije tebe 
nije dosao niko ko bi ih opomenuo, da bi se opametili, 

47. i da ne reknu kad ih kazna stigne zbog onoga sto su pocinili: "Go- 
spodaru nas, zasto nam nisi poslao poslanika, pa da dokaze Tvoje 
slijedimo i vjernici budemo?" 

48. A kad im dolazi Istina od Nas, oni govore: "Zasto mu nije dato onako 
isto kao sto je dato Musau?" A zar oni jos davno nisu porekli ono sto 
je Musau dato? Oni govore: "Dvije carolije, jedna drugu podrzava" 
- i govore: "Mi ni u jednu ne vjerujemo." 

49. Red: "Pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje nego ove dvije na 
Pravi put upucuje, nju bih slijedio, ako istinu govorite!" 

50. Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za stra- 
stima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast 
svoju, a ne Allahovu uputu? Allah, doista, nece ukazati na Pravi put 
narodu koji sam sebi nepravdu cini. 391 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

51. A Mi objavljujemo sve rijec po rijec, da bi razmislili. 

52. Oni kojima smo dali Knjigu prije Kur'ana, vjeruju u nj, 

53. a kad im se kazuje, govore: "Mi vjerujemo u nj, on je istina od Go- 
spodara naseg, mi smo i prije bili muslimani." 

54. Oni ce dobiti dvostruku nagradu zato sto trpe i sto lijepim zlo uz- 
vracaju i sto od onoga sto im dajemo udjeljuju; 

55. a kada cuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: "Nama nasa 
djela, a vama vasa djela; mir vama! Mi ne zelimo drustvo neukih." 

56. Ti, doista, ne mozes uputiti na Pravi put onoga koga ti zelis uputiti 
-Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoce, i On dobro zna 
one koji ce Pravim putem pod. 

57. Oni govore: "Ako s tobom budemo Pravi put slijedili, bicemo brzo iz 
rodnog kraja protjerani." Zar im Mi ne pruzamo priliku da borave 
u svetom i sigurnom mjestu gdje se, kao Nas dar, slivaju plodovi 
svakovrsni; medutim, vecina njih ne zna. 

58. A koliko smo Mi sela i gradova unistili ciji su stanovnici u zivotu 
obijesni bili! Eno domova njihovih, malo ko, poslije njih, navrati u 
njih, Nama su ostali. 

59. A Gospodar tvoj nikada nije naselja unistavao dok u njihov glavni 
grad poslanika ne bi poslao, koji im je dokaze Nase kazivao. I Mi 
smo samo onda naselja unistavali kad su stanovnici njihovi nasilnici 
bili. 392 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

60. Sve sto vam je darovano samo su naslade i ukrasi u zivotu na ovome 
svijetu; a ono sto je u Allaha bolje je i trajno je. Zasto se ne opametite? 

61. Kako moze biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obecali, i koju 
ce dobiti, i onaj kome smo dali da se nasladuje u zivotu na ovome 
svijetu, a koji ce, poslije, na onome svijetu u vatru ubacen biti? 

62. A na Dan kad ih On pozove i upita: "Gdje su oni koje ste Meni 
ravnim smatrali?" — 

63. reci ce oni na kojima ce se rijec obistiniti: "Gospodaru nas, ove sto 
smo na stranputicu naveli - naveli smo zato sto smo i sami na stran- 
putici bili; mi ih se pred Tobom odricemo, oni se nama nisu klanjali." 

64. "Pozovite bozanstva vasa!" - reci ce im se, pa ce ih oni pozivati, ali 
im se ona nece odazvati, i patnju ce dozivjeti i zazalice sto na Pravom 
putu nisu bili. 

65. A na Dan kad ih On pozove i upita: "Sta ste poslanicima odgovorili?" 66. toga Dana oni nece znati sta ce odgovoriti, pa ni jedan drugog nece 
nista pitati. 

6-j. A onaj koji se bude pokajao, i koji bude vjerovao, i koji bude dobra 
djela cinio, on ce postici sta je zelio. 

68. Gospodar tvoj stvara sta hoce, i On odabira. Oni nemaju pravo bi- 
rati. Hvaljen neka je Allah i vrlo visoko iznad onih koje s Njim iz- 
jednacuju! 

69. Gospodar tvoj zna ono sto srca njihova kriju i ono sto oni iskazuju. 

70. On je Allah, drugog boga osim Njega nema; Njemu neka je hvala i 
na ovome i na onome svijetu! Samo On sudi i Njemu cete se vratiti. 393 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

71. Red: "Kazite vi meni - ako bi Allah dao da vam noc potraje vjecno, 
do Sudnjega dana, koji bog bi vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne 
cujete?" 

72. Red: "Kazite vi meni - ako bi Allah dao da vam dan potraje vjecno, 
do Sudnjega dana, koji bog bi vam, osim Allaha, noc dao da u njoj 
otpocinete? Zar ne vidite? 

73. Iz milosti Svoje On vam je dao noc i dan; da se u njoj odmarate, a 
da iz dobara Njegovih privredujete i da zahvalni budete." 

74. A na Dan kada ih On pozove i upita: "Gdje su oni koje ste Meni 
ravnim smatrali?" — 

75. iz svakog naroda dovescemo svjedoka i red: "Dajte svoj dokaz!" i 
oni ce saznati da je Bog jedino Allah, a nece im biti onih koje su 
izmisljali. 

76. Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlacio, a bili smo mu dali 
toliko blaga da mu je kljuceve od njega tesko mogla nositi gomila 
snaznih ljudi. "Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obi- 
jesni!" - govorili su mu ljudi iz naroda njegova - 

-j-j. "i nastoj da time sto ti je Allah dao steknes onaj svijet, a ne zaboravi 
ni svoj udio na ovome svijetu i dni drugima dobro, kao sto je Allah 
tebi dobro udnio, i ne dni nered po Zemlji, jer Allah ne voli one 
koji nered dne." 394 28. EL-KASAS - KAZIVANJE DZUz' 20. 

78. "Ovo sto imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim" - govo- 
rio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega unistio neke narode 
koji su bili od njega jaci i koji su bili vise nakupili - a zlocinci nece 
o grijesima svojim ni ispitivani biti. 

79. I izide on pred narod svoj u svom sjaju. "Ah, da je i nama ono sto je 
dato Karunu!" - govorili su oni koji su ceznuli za zivotom na ovom 
svijetu - "on je, uistinu, presretan." 

80. "Tesko vama!" - govorili su uceni - "onome koji vjeruje i cini dobra 
djela bolja je Allahova nagrada, a bice samo strpljivima pruzena." 

81. I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i niko ga od Alla- 
hove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoci. 

82. A oni koji su ranije prizeljkivali da su na njegovu mjestu, stadose 
govoriti: "Zar ne vidite da Allah daje obilje onome od robova Svojih 
kome On hoce, a i da uskracuje? Da nam Allah nije milost Svoju 
ukazao, i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad 
nece uspjeti?" 

83. Taj drugi svijet dacemo onima koji ne zele da se na Zemlji ohole i 
da nered cine, a one koji se Allaha boje ceka sretan kraj. 

84. Onaj ko ucini dobro djelo dobice deseterostruku nagradu za njega, 
a onaj ko uradi zlo - pa, oni koji budu zlo radili bice tacno prema 
zasluzi kaznjeni. 395 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 20. 

85. Onaj koji ti objavljuje Kur'an sigurno ce te vratiti na onaj svijet. 
Red: "Gospodar moj dobro zna ko je na Pravome putu i ko je u 
ocitoj zabludi." 

86. Ti nisi ocekivao da ce ti Knjiga biti objavljena, ali, ona ti je objavljena 
kao milost Gospodara tvoga; zato nikako ne budi nevjernicima sa- 
ucesnik! 

87. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih rijeci, kada ti se objave, 
i pozivaj Gospodaru svome i nikako ne budi od onih koji druge 
Njemu smatraju ravnim! 

88. I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! 
Sve ce, osim Njega, propasti! On ce suditi, i Njemu cete se povratiti! 

SURA 29 

El-'Ankebut — Pauk 

(Mekka - 6<) ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Mim. 

2. Misle li ljudi da ce biti ostavljeni na miru ako kazu: "Mi vjerujemo!" 
i da u iskusenje nece biti dovedeni? 

3. A Mi smo u iskusenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno 
ukazao na one koji govore istinu i na one koji lazu. 

4. Zar misle oni koji zla djela rade da ce Nama umaci? - Lose prosu- 
duju! 

5. Onaj ko se boji susreta sa Allahom - pa, doci ce, sigurno, Dan obe- 
cani; a On sve cuje i sve zna! 

6. A onaj ko se bori — bori se samo za sebe, jer Allah sigurno moze bez 
svih svjetova biti. 

396 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 20. 

7. Onima koji vjeruju i dobra djela cine preci cerao, sigurno, preko 
hrdavih postupaka njihovih, i za ono sto su radili doista cemo ih 
najljepsom nagradom nagraditi. 

8. Mi smo svakog covjeka zaduzili da bude dobar prema roditeljima 
svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim sma- 
tras, o kome ti nista ne znas, onda ih ne slusaj. Meni cete se vratiti, 
pa cu vas Ja o onome sto ste radili obavijestiti. 

9. One koji vjeruju i dobra djela cine sigurno cemo medu one koji su 
dobri uvrstiti. 

10. Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha" - a kad neki Allaha 
radi bude na muke stavljen, on drzi da je ljudsko mucenje isto sto 
i Allahova kazna. A ako pobjeda dode od Gospodara tvoga, sigurno 
ce oni reci: "Bili smo uz vas!" A zar Allah ne zna dobro ono sto je u 
grudima cijim? 

11. Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolicni. 

12. Nevjernici govore vjernicima: "Slijedite nas put, a mi cemo nositi 
grijehe vase!" - a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lazu, 

13. ali ce, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli 
nositi, i za lazi koje su iznosili doista ce na Sudnjem danu odgovarati. 

14. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je medu njima ostao hi- 
ljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato sto 
su Allahu druge ravnim smatrali. 397 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 20. 

15. I Mi smo njega i one sto su bili u ladi - spasili, i poucnim primjerom 
svjetovima je ucinili. 

16. A i Ibrahima. "Allahu se jedino klanjajte" - govorio je on narodu 
svome - "i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate. 

17. Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i lazi smisljate. Oni kojima se 
vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; 
vi hranu od Allaha trazite i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni 
budite! - Njemu cete se vratiti." - 

18. Ako vi smatrate laznim mene, pa smatrali su laznim svoje poslanike 
i narodi prije vas; a poslanik je jedino duzan da jasno obznani. 

19. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz nicega stvara? On ce to opet uciniti; 
Allahu je to, zaista, lahko. 

20. Red: "Putujte po svijetu da vidite sta je On iz nicega stvorio. I, Allah 
ce to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve moze; 

21. On kaznjava onoga koga On hoce i milost ukazuje onome kome On 
hoce, i Njemu cete se vratiti. 

22. Njegovoj kazni necete umaci ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, 
mimo Allaha, ni zastitnika ni pomagaca. 

23. A onima koji nece da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s Njime, 
njima nije stalo do Moje milosti - njih ceka patnja nesnosna." 398 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 20. 

24. Odgovor naroda njegova bijase: "Ubijte ga ili spalite!" - ali, Allah ga 
je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje. 

25. "Vi ste" - rece on - "mimo Allaha kumire prihvatili da biste u zivotu 
na ovome svijetu medusobne prijateljske odnose odrzavali, a poslije, 
na Sudnjem danu, jedni drugih cete se odricati i jedni druge cete 
proklinjati, vatra ce vase boraviste biti, i niko vam u pomoc nece 
mod priteci." 

26. I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim rece: "Ja se selim onamo kuda 
mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, silan i mudar." 

27. I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vje- 
rovjesnistvo i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen 
sacuvali, a na onome ce, doista, jedan od onih dobrih biti. 

28. I Luta. Kada narodu svome rece: "Vi cinite takav razvrat kakav prije 
vas niko na svijetu nije cinio: 

29. s muskarcima opcite, po drumovima presrecete, i na skupovima svo- 
jim najodvratnije stvari cinite" - odgovor naroda njegova bijase: 
"Ucini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoris!" 

30. "Gospodaru moj" - rece on - "pomozi mi protiv naroda grjesnog!" 399 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 20. 

31. I kad izaslanici Nasi Ibrahimu radosnu vijest donesose, rekose: "Mi 
cemo unistiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici ne- 
vjernici." 

32. "U njemu je Lut" - rece Ibrahim. - "Mi dobro znamo ko je u njemu" 

- rekose oni - "mi cemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, 
osim zene njegove, ona ce ostati s onima koji ce kaznu iskusiti." 

33. I kad izaslanici Nasi dodose Lutu, on se zbog njih sneveseli i uz- 
nemiri. "Ne boj se i ne brini se" — rekose oni — "mi cemo tebe i 
porodicu tvoju spasiti, osim zene tvoje; ona ce ostati s onima koji ce 
kaznu iskusiti. 

34. A na stanovnike ovoga grada spusticemo strasnu kaznu s neba zbog 
toga sto su razvratnici." 

35. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti 
imali. 

36. A u Medjen brata njihova Suajba: "O narode moj" - govorio je on 

- "Allahu se jedino klanjajte i cinite ono za sto cete dobiti nagradu 
na onome svijetu, a po Zemlji, nered praveci, zlo ne radite!" 

37. Ali mu oni ne povjerovase, pa ih zadesi strasan potres i oni osvanuse 
u zemlji svojoj mrtvi, nepomicni. 

38. A i Ada i Semuda - ostaci domova njihovih su vam vidljivi - sejtan 
im je lijepim njihove postupke predocio, pa ih, iako su razumni bili, 
od Pravog puta odvratio; 400 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 20. 

39. I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su 
se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. 

40. I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pi- 
jeska, poslali, a neke strasnim glasom unistili; neke u zemlju utjerali, 
a neke potopili. - Allah im nije ucinio nepravdu, sami su sebi ne- 
pravdu nanijeli. 

41. Oni koji, mimo Allaha, zastitnike uzimaju slicni su pauku koji sebi 
isplete kucu, a najslabija je kuca, uistinu, paukova kuca, neka znaju! 

42. Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored Njega, klanjaju nista ne 
predstavljaju; On je Silni i Mudri! 

43. To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo uceni shva- 
caju. 

44. Allah je nebesa i Zemlju s razlogom stvorio; to je, doista, pouka 
onima koji vjeruju. 

45. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, 
odvraca od razvrata i od svega sto je ruzno; obavljanje molitve je 
najveca poslusnost! - A Allah zna sta radite. 401 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 21. 

46. I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepsi nacin, ali ne i sa 
onima medu njima koji su nepravedni - i recite: "Mi vjerujemo u 
ono sto se objavljuje nama i u ono sto je objavljeno vama, a nas Bog 
i vas Bog jeste - jedan, i mi se Njemu pokoravamo." 

47. Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima 
smo vec dali Knjigu - i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, 
a dokaze Nase samo nevjernici osporavaju. 

48. Ti prije nje nijednu knjigu nisi citao, a nisi je ni desnom rukom 
svojom pisao; inace, posumnjali bi oni sto lazi govore. 

49. A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat; a Nase ajete 
samo nepravedni osporavaju - 

50. i govore: "Zasto mu od Gospodara njegova nisu neka cuda poslana?" 
Red: "Cuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem." 

51. A zar im nije dosta to sto Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se 
kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje. 

52. Red: "Allah je dovoljan svjedok meni i vama, On zna sve sto je na 
nebesima i na Zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne 
vjeruju, oni su izgubljeni. 402 29. EL- ANKEBUT - PAUK DZUZ 21. 

53. Oni traze od tebe da ih sto prije stigne kazna. A da nije odredenog 
roka za to, kazna bi im dosla, a doci ce im, sigurno, iznenada, oni 
nece predosjetiti. 

54. Oni traze od tebe da ih sto prije stigne kazna, a Dzehennem ce si- 
gurno sve nevjernike obuhvatiti 

55. na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne: 
"Ispastajte za ono sto ste radili!" 

56. O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo 
Meni klanjajte! 57- Svako zivo bice ce smrt okusiti, i Nama cete se poslije vratiti. 58. One koji budu vjerovali i dobra djela cinili smjesticemo u dzennetske 
odaje, ispred kojih ce rijeke ted, u njima ce vjecno boraviti. Kako ce 
divna biti nagrada onima koji su se trudili, 59- onima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali! 60. A koliko ima zivotinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, 
a i vas! On sve cuje i sve zna. 

61. A da ih upitas: "Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec 
potcinio?" - sigurno bi rekli: "Allah!" Pa kuda se onda odmecu? 

62. Allah u izobilju daje hranu onome kome hoce od robova Svojih, a 
nekome i uskracuje; - Allah, zaista, zna sve. 

63. A ako ih upitas: "Ko s neba kisu spusta i njome mrtvu zemlju oziv- 
ljava?" - sigurno ce red: "Allah!" - a ti reci: "Hvala Allahu!" - ali 
vedna njih ne shvaca. 403 30. ER-RUM - BIZANTINCI 64. Zivot na ovome svijetu nije nista drugo do zabava i igra, a samo onaj 
svijet je - zivot, kad bi samo oni znali! 

65. Kad se u lade ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih On do kopna 
dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju 

66. da bi pokazali nezahvalnost prema onome sto im Mi dajemo, i da bi 67. Zar ne vide da smo Harem svetim i sigurnim ucinili, dok se svuda 
okolo njih otima i pljacka? I zar u laz vjeruju, a na Allahovim blago- 
datima su nezahvalni? 

68. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmislja lazi ili 
porice Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u Dze- 
hennemu? 

69. One koji se budu zbog Nas borili Mi cemo, sigurno, putevima koji 
Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela SURA 30 

Er-Rum — Bizantinci 

(Mekka - 60 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Mim. 

2. Bizantinci su pobijedeni 

3. u susjednoj zemlji, ali oni ce, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti 

4. za nekoliko godina - i prije, i poslije, Allahova je odluka - i tada ce 
se vjernici radovati 

5. Allahovoj pomoci — On pomaze kome hoce, On je Silni i Samilosni 404 30. ER-RUM - BIZANTINCI DZUZ 21. 

6. obecanje je Allahovo, a Allah ce obecanje Svoje ispuniti, ali vecina 
ljudi ne zna; 

7. oni znaju samo spoljasnju stranu zivota na ovome svijetu, a prema 
onome svijetu su ravnodusni. 

8. A zasto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i 
ono sto je izmedu njih - sa ciljem i do roka odredenog. A mnogi 
ljudi ne vjeruju da ce pred Gospodara svoga doista izaci. 

9. Zasto ne putuju po svijetu pa da vide kako su zavrsili oni prije njih? 
Oni su bili od njih jaci, i zemlju su orali i obradivali je vise nego sto 
je obraduju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije 
ucinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. 

10. Oni koji su zlo cinili zavrsice najuzasnijom patnjom, zato sto su Alla- 
hove rijeci poricali i sto su ih ruglu izvrgavali. 

11. Allah iz nicega stvara, On ce to ponovo uciniti i na kraju Njemu cete 
se vratiti. 

12. Na dan kad nastupi Cas - mnogobosci ce svaku nadu izgubiti: 

13. bozanstva njihova nece im biti zagovornici, a zbog bozanstava svojih 
bili su nevjernici. 

14. Na dan kad nastupi Cas ozivljenja - ljudi ce se razdvojiti: 

15. oni koji su vjerovali i dobra djela cinili - u dzennetskom perivoju ce 
se radovati, 405 30. ER-RUM - BIZANTINCI DZUZ 21. 

16. a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Nase i susret na Sudnjem danu 
poricali - u trajnoj ce muci biti. 

17. Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete - 

18. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji - i predvecer i u 
podne! - 

19. On iz nezivog stvara zivo i zivo pretvara u nezivo. On ozivljava zem- 
lju nakon mrtvila njezina - isto tako cete i vi biti ozivljeni. 

20. Jedan od dokaza Njegovih je to sto vas od zemlje stvara, i odjednom 
vas, ljudi, svuda ima razasutih; 

21. i jedan od dokaza Njegovih je to sto za vas, od vrste vase, stvara zene 
da se uz njih smirite, i sto izmedu vas uspostavlja ljubav i samilost; 
to su, zaista, pouke za ljude koji razmisljaju; 

22. i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovr- 
snost jezika vasih i boja vasih; to su, zaista, pouke za one koji znaju; 

23. i jedan od dokaza Njegovih je san vas nocu i po danu, i nastojanje 
vase da steknete nesto iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude 
koji cuju; 

24. i jedan od dokaza Njegovih je to sto vam pokazuje munju, da se po- 
bojite i ponadate, i to sto spusta s neba kisu i ozivljava njome zemlju 
poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju. 406 30. ER-RUM - BIZANTINCI DZUZ 21. 

25. I jedan od dokaza Njegovih je i to sto nebo i Zemlja postoje voljom 
Njegovom. Zatim to sto cete, cim vas On samo jednom iz zemlje 
pozove, brzo ustati. 

26. Njemu pripada sve sto je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu 
poslusno. 

27. On je Taj koji iz nicega stvara i On ce to ponovo uciniti, to je Njemu 
lahko; On je uzvisen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar. 

28. On vam kao primjer navodi vas same: da li su oni koji su u posjedu 
vasem izjednaceni s vama u onome sto vam Mi dajemo, pa ste u 
tome isti, i da li ih se bojite kao sto se vi jedni drugih bojite? - Eto, 
tako Mi, podrobno, izlazemo dokaze Nase ljudima koji razmisljaju. 

29. Ali, nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje - a ko ce na Pravi 
put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? - njima nece moci 
niko u pomoc priteci. 

30. Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, 
prema kojoj je On ljude nacinio - ne treba se mijenjati Allahova 
vjera, jer to je prava vjera, ali vecina ljudi to ne zna - 

31. obracajuci Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne 
budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju, 

32. od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka 
stranka zadovoljna onim sto ispovijeda. 407 30. ER-RUM - BIZANTINCI DZUZ 21. 

33. Akadljudenevoljasnade, oni se Gospodaru svome pokajnicki obra- 
caju, a poslije, kad im On da da okuse milost Njegovu, odjednom 
neki od njih Gospodaru svome druge ravnim smatraju 

34. da bi bili nezahvalni na onome sto im Mi dajemo. "Pa uzivajte, a 
saznacete!" 

35. Zar smo im Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje 
Njemu ravnim smatraju? 

36. Kad dopustimo ljudima da se blagodatima nasladuju, oni im se obra- 
duju, a kad ih pogodi nevolja, zbog onoga sto su ruke njihove cinile, 
odjednom ocajavaju. 

37. Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On hoce, 
i da uskracuje? To su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju. 

38. Zato podaj bliznjemu pravo njegovo, i siromahu i putniku! To je 
bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti ce postici sta zele. 

39. A novae koji dajete da se uveca novcem drugih ljudi nece se kod 
Allaha uvecati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilili 
- takvi ce dobra djela svoja umnogostruciti. 

40. Allah vas stvara, i opskrbljuje; On ce vam zivot oduzeti i na kraju 
vas oziviti. Postoji li ijedno bozanstvo vase koje bilo sta od toga cini? 
Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju 41. Zbog onoga sto ljudi rade, pojavio se metez i na kopnu i na moru, da 
im On da da iskuse kaznu zbog onoga sto rade, ne bi li se popravili. 408 30. ER-RUM - BIZANTINCI DZUZ 21. 

42. Red: "Putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije zavrsili; ve- 
cinom su oni mnogobosci bili." 

43. Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego sto Allahovom 
voljom nastupi Dan koji niko nece moci odbiti. Toga dana On ce ih 
razdvojiti: 

44. oni koji nisu vjerovali - na svoju stetu nisu vjerovali, a oni koji su 
dobra djela cinili - sebi su Dzennet pripremili, 

45. da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela cinili; 
a On, zaista, ne voli nevjernike. 

46. Jedan od dokaza Njegovih je to sto On salje vjetrove kao nosioce 
radosnih vijesti da vam da da milost Njegovu osjetite i da lade voljom 
Njegovom plove i da iz obilja Njegova stjecete, i da biste zahvalni 
bili. 

47. I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave 
dokaze donosili, pa smo one koji su grijesili kaznjavali - a duznost 
Nam je bila vjernike pomoci. 

48. Allah je Taj koji vjetrove salje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, 
kako On hoce, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidis kisu kako 
iz njih pada, i kad je On na robove Svoje na koje zeli prolije, oni se 
odjednom radoscu ispune, 

49. iako su bili ocajni prije nego sto se spustila na njih. 

50. Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako On ozivi zemlju na- 
kon mrtvila njezina! On ce, uistinu, i mrtve oziviti, On sve moze. 409 30. ER-RUM - BIZANTINCI DZUZ 21. 

51. A da posaljemo vjetar i da oni vide da je sve pozutjelo, oni bi, i poslije 
toga, blagodati poricali. 

52. Ti ne mozes mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati, 

53. niti mozes slijepe od zablude njihove odvratiti; mozes jedino dozvati 
one koji u ajete Nase vjeruju, jedino oni ce se odazvati. 

54. Allah je Taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, 
snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara sto 
hoce; On sve zna i sve moze. 

55. A na Dan kad nastupi Cas ozivljenja, zlocinci ce se zaklinjati da su 
u grobovima samo jedan cas ostali; a i prije su istinu izbjegavali. 

56. A red ce oni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Vi ste ostali, prema 
Allahovoj odredbi, sve do Dana ozivljenja - a ovo je Dan ozivljenja, 
samo sto vi niste znali." 

57. Toga Dana nece nicem posluziti pravdanja onima koji su se prema 
sebi ogrijesili i nece se od njih traziti da se Allahu umile. 

58. U ovom Kur'anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad 
bi im ti ne znam kakvo cudo donio, opet bi rekli oni koji nece da 
vjeruju: "Vi samo iznosite lazi!" 59 . Eto tako Allah pecati srca onih koji nece da znaju. 60. A ti budi strpljiv! Allahovo obecanje je, zaista, istina i neka te nikako 
ne obmanu oni koji cvrsto ne vjeruju. 410 3 I . LUKMAN - LUKMAN DZUZ 21. 

SURA 31 

Lukmdn — Lukman 

(Mekka - 34 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Mim. 

2. Ovo su ajeti mudre Knjige, 

3. upute i milosti onima koji budu dobro cinili, 

4. onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet 
budu cvrsto vjerovali; 

5. njima ce Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni ce zelje svoje 
ostvariti. 

6. Ima ljudi koji kupuju price za razonodu da bi, ne znajuci koliki je to 
grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje 
uzimali. Njih ceka sramna kazna. 

7. Kad se nekom od njih ajeti Nasi kazuju, on oholo glavu okrece, kao 
da ih nije ni cuo, kao da je gluh - zato mu navijesti patnju nesnosnu. 

8. One koji budu vjerovali i dobra djela cinili doista cekaju basce uzi- 
vanja, 

9. u njima ce vjecno boraviti - obecanje je Allahovo istinito, a On je 
silan i mudar. 

10. Nebesa je, vidite ih, bez stupova stvorio, a po Zemlji planine nepo- 
micne razbacao da vas ne trese, i po njoj zivotinje svih vrsta razasuo. 
Mi s neba kisu spustamo i cinimo da po njoj nicu svakovrsne ple- 
menite biljke. 

11. To je Allahovo djelo; a pokazite Mi sta su drugi, mimo Njega, stvo- 
rili? Nista! Mnogobosci su u pravoj zabludi. 

411 3 I . LUKMAN - LUKMAN DZUZ 21. 

12. A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: "Budi zahvalan Allahu! Ko 
je zahvalan, cini to u svoju korist, a ko je nezahvalan - pa, Allah je, 
zaista, neovisan i hvale dostojan." 

13. Kada Lukman rece sinu svome, savjetujuci ga: "O sinkomoj, nesma- 
traj druge Allahu ravnim, mnogobostvo je, zaista, velika nepravda." 

14. Mi smo naredili covjeku da bude poslusan roditeljima svojim. Majka 
ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi 
zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti. 

15. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatras, onoga 
o kome nista ne znas, ti ih ne slusaj i prema njima se, na ovome 
svijetu, velikodusno ponasaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni 
obraca; Meni cete se poslije vratiti i Ja cu vas o onome sto ste radili 
obavijestiti. 

16. "O sinko moj, dobro ili zlo, tesko koliko zrno gorusice, bilo u stijeni 
ili na nebesima ili u zemlji, Allah ce na vidjelo iznijeti, jer Allah zna 
najskrivenije stvari, On je Sveznajuci. 

17. O sinko moj, obavljaj molitvu i trazi da se cine dobra djela, a odvracaj 
od hrdavih i strpljivo podnosi ono sto te zadesi - duznost je tako 
postupiti. 

18. I, iz oholosti, ne okreci od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, 
jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. 

19. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji 
glas je revanje magarca!" 412 3 I . LUKMAN - LUKMAN DZUZ 21. 

20. Kako ne vidite da vam je Allah omogucio da se koristite svim onim 
sto postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darezljivo obasipa mi- 
loscu Svojom, i vidljivom i nevidljivom? A ima ljudi koji raspravljaju 
o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. 

21. A kad im se govori: "Slijedite ono sto vam Allah objavljuje!" - odgo- 
varaju: "Ne, mi slijedimo ono sto smo zapamtili od predaka nasih." 
Zar i onda kad ih sejtan poziva na patnju u ognju?! 

22. Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatio se 
za najcvrscu vezu. Allahu se na koncu sve vraca. 

23 . A onaj koji ne vjeruje, pa, neka te ne zabrinjava nevjerovanje njegovo. 
Nama ce se svi vratiti i Mi cemo ih o onome sta su radili obavijestiti; 
Allahu su, uistinu, poznate svacije misli. 

24. Mi im dajemo da kratko uzivaju, a onda cemo ih natjerati u patnju 
neizdrzljivu. 

25. A da ih upitas: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju?" - sigurno bi rekli: 
"Allah!" - a ti reci: "Hvaljen neka je Allah!" - samo sto vecina njih 
ne zna. 

26. Allahovo je sve na nebesima i na Zemlji! Allah je, uistinu, nezavisan 
i hvale dostojan. 

27. Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije 
jos sedam mora, ne bi se ispisale Allahove rijeci; Allah je, uistinu, 
silan i mudar. 

28. Stvoriti sve vas i sve vas oziviti isto je kao stvoriti i oziviti jednoga 
covjeka; Allah, zaista, sve cuje i sve vidi. 413 3 I . LUKMAN - LUKMAN DZUZ 21. 

29. Kako ne vidis da Allah uvodi noc u dan i uvodi dan u noc, i da je 
potcinio Sunce i Mjesec - svako se krece do roka odredenog - i da 
Allah dobro zna ono sto radite? 

30. To zato sto je Allah - Istina, a oni kojima se, pored Njega, oni mole 
- neistina, i sto je Allah uzvisen i velik. 

31. Zar ne vidis da lade Allah ovom miloscu morem plove da bi vam 
pokazao neke dokaze Svoje? To su, zaista, pouke za sve strpljive i 
zahvalne. 

32. A kad ih talas, kao oblak, prekrije, mole se Allahu iskreno Mu vjeru 
ispovijedajuci; a cim ih On do kopna dovede, samo Mu neki zahvalni 
ostaju. A dokaze Nase samo izdajnik, nezahvalnik porice. 

33. O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kad roditelj 
djetetu svome nece mod nimalo pomoci, niti ce dijete moci svome 
roditelju imalo pomoci! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas 
nikako zivot na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha sejtan ne 
pokoleba. 

34. Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo On spusta kisu i 
samo On zna sta je u matericama, a covjek ne zna sta ce sutra zaraditi 
i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o 
svemu je obavijesten. 414 32. ES-SEDZDE - PADANJE NICICE DZUZ 21. 

SURA 32 

Es-Sedzde — Padanje nicice 

(Mekka - 30 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Elif Lam Mim. 

2. Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova, 

3. a oni govore: "On je izmislja!" Ne, ona je istina od Gospodara tvoga 
da opominjes narod kojemu prije tebe nije dosao niko da ga opomi- 
nje, da bi isao Pravim putem. 

4. Allah je nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih u sest vremenskih 
razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni 
zastitnika ni posrednika nemate, pa zasto se ne urazumite? 

5. On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraca 
u danu koji, prema vasem racunanju vremena, hiljadu godina traje. 

6. To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi, 

7. koji sve savrseno stvara, koji je prvog covjeka stvorio od ilovace - 

8. a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekucine, 

9. zatim mu savrseno udove uoblici i zivot mu udahne - i On vam i 
sluh i vid i pameti daje - a kako vi malo zahvaljujete! 

10. Oni govore: "Zar cerao, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvo- 
reni biti?" Oni ne vjeruju da ce pred Gospodara svoga izici. 

11. Red: "Melek smrti, koji vam je za to odreden, duse ce vam uzeti, a 
poslije cete se Gospodaru svome vratiti." 415 32. ES-SEDZDE - PADANJE NICICE DZUZ 21. 

12. A da ti je vidjeti grjesnike kako ce, oborenih glava pred Gospodarom 
svojim, reci: "Gospodaru nas, vidjeli smo i culi smo, pa nas povrati 
da dobra djela cinimo, mi, doista, cvrsto vjerujemo!" 

13. A kad bismo htjeli, svakog covjeka bismo na Pravi put uputili, ali 
Ja sam vec istinu rekao: "Napunicu, zaista, Dzehennem dzinima i 
ljudima zajedno!" 

14. Pa trpite zato sto ste zaboravljali da cete ovaj dan dozivjeti - i Mi 
cemo vas zaboraviti - i vjecnu patnju trpite zbog onoga sto ste radili. 

15. U Nase rijeci vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na 

tie padaju, i koji Gospodara svoga velicaju i hvale i koji se ne ohole. Sedzda 

16. Bokovi njihovi se postelja lisavaju i oni se Gospodaru svome iz straha 
i zelje klanjaju, a dio onog sto im Mi dajemo udjeljuju. 

17. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono sto su cinili, skrivene 
radosti cekaju. 

18. Zar da vjerniku bude isto kao grjesniku? Ne, njima nece biti isto: 

19. one koji su vjerovali i dobra djela cinili cekaju dzennetske basce u 
kojima ce boraviti, kao nagrada za ono sto su radili; 

20. a one koji nisu vjerovali ceka vatra u kojoj ce prebivati; kad god 
pokusaju iz nje izici, bice u nju vraceni i bice im receno: "Trpite 
kaznu u vatri koju ste poricali." 416 32. ES-SEDZDE - PADANJE NICICE DZUZ 21. 

21. I Mi cemo uciniti da blazu kaznu iskuse, prije one najvece, ne bi li 
se pokajali. 

22. A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut rijecima Gospodara 
svoga, njima leda okrene? Mi cemo, zaista, kazniti zlikovce! 

23. Musau smo Mi Knjigu dali - ne sumnjaj nimalo u to da je on nije 
primio — i putokazom je sinovima Israilovim ucinili. 

24. Izmedu njih smo Mi vode odredivali i oni su, odazivajuci se zapovi- 
jedi Nasoj, na Pravi put upucivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Nase 
cvrsto vjerovali. 

25. Gospodar tvoj ce medu njima na Sudnjem danu presuditi u onome 
oko cega su se razilazili. 

26. Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda unistili, po 
cijim oni nastambama hodaju? To su, zaista, dokazi, pa zasto nece 
da cuju? 

27. Kako oni ne vide da Mi gonimo kisu u ogoljelu zemlju, i cinimo da, 
uz pomoc njenu, nice rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni 
sami - pa zasto nece da vide?! 

28. I oni govore: "Kad ce vec jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?" 

29. Reci: "Na Sudnjem danu, kada nevjernicima nece nikako koristiti to 
sto ce tada vjerovati i kad im se nimalo vremena nece dati." 

30. Zato se ti okreni od njih i cekaj, i oni doista cekaju! 417 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 21. 

sura 33 
El-Ahzdb — Saveznici 

(Medina - 73 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O Vjerovjesnice, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slusaj - 
Allah, uistinu, sve zna i mudar je - 

2. i slijedi ono sto ti Gospodar tvoj objavljuje - Allah dobro zna ono 
sto vi radite - 

3. i u Allaha se pouzdaj, Allah je zastitnik dovoljan! 

4. Allah nijednom covjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, a 
ni zene vase, od kojih se ziharom rastavljate, materama vasim nije 
ucinio, niti je posinke vase sinovima vasim ucinio. To su samo vase 
rijeci, iz usta vasih, a Allah istinu govori i na Pravi put izvodi. 

5. Zovite ih po ocevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. A ako 
ne znate imena oceva njihovih, pa, braca su vasa po vjeri i sticenici 
su vasi. Nije grijeh ako u tome pogrijesite, grijeh je ako to namjerno 
ucinite; a Allah prasta i samilostan je. 

6. Vjerovjesnik treba biti preci vjernicima nego oni sami sebi, a zene 
njegove su - kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, 
preci su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadzira; prijateljima 
svojim mozete oporukom nesto ostaviti. To u Knjizi pise. 418 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 21. 

j. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i 
od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina smo cvrst zavjet 
uzeli 

8. da bi On mogao pozvati na odgovornost vjerovjesnike za ono sto su 
govorili; a nevjernicima je On pripremio bolnu patnju. 

9. O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas 
vojske dosle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi 
niste vidjeli - a Allah dobro vidi sta vi radite - 

10. kad su vam dosle i odozgo i odozdo, i kad su oci vase bile uprte 
jedino u neprijatelja, a dusa dosla do grkljana, i kad ste o Allahu 
svasta pomisljali - 

11. tada su vjernici bili u iskusenje stavljeni i ne mogu biti gore uznemi- 
reni, 

12. kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: "Allah i Poslanik Njegov 
su nas samo obmanjivali kad su nam obecavali!" 

13. kadsuneki medunjimarekli: "Ostanovnicijesriba, ovdjevamnema 
stanka, zato se vratite!", a drugi medu njima su trazili dopustenje od 
Vjerovjesnika i govorili: "Kuce su nase nezasticene!" - a nisu bile 
nezasticene, vec su se oni htjeli izvuci. 

14. A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatrazili da 
opet postanu mnogobosci, oni bi to, ne dvoumeci se oko toga, brzo 
ucinili, 

15. a bili su se jos prije Allahu obavezali da nece uzmicati - a za Allahu 
datu obavezu ce se odgovarati! 419 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 21. 

16. Red: "Ako bjezite od smrti ili pogibije, bjezanje vam nece pomoci, 
opet cete samo kratko uzivati." 

17. Red: "Ko ce vas od Allaha zastititi ako On hoce da vas zlo snade, 
ili, ko vam moze nauditi ako On zeli da vam milost ukaze?" Osim 
Allaha, oni nece nad sebi ni zastitnika ni pomagaca. 

18. Allah dobro zna one medu vama koji su druge zadrzavali i prijate- 
ljima svojim govorili: "Prikljudte se nama!" - a samo su neki u boj 
isli 

19. ne zeled da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidis ih kako gle- 
daju u tebe kolutajud svojim odma kao pred smrt onesvijesceni; dm 
strah mine, oni vas psuju svojim ostrim jezicima, skrti da udne bilo 
kakvo dobro. Oni ne vjeruju, i zato ce Allah djela njihova ponistiti; 
a to je Allahu lahko. 

20. Oni misle da saveznici jos nisu otisli. A kad bi saveznici opet dosli, 
najdraze bi im bilo da su medu beduinima u pustinji i da se raspituju 
za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili. 

21. Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada 
Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji cesto Allaha spo- 
minje. 

22. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: "Ovo je ono sto su nam 
Allah i Poslanik Njegov obecali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu 
govorili!" - i to im je samo ucvrstilo vjerovanje i predanost. 420 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 21. 

23. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su pogi- 
nuli, i ima ih koji to ocekuju — nisu nista izmijenili — 

24. da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoce, stavi 
na muke licemjere ili da im oprosti, Allah zaista prasta i samilostan 
je. 

25. Allah je nevjernike pune srdzbe odbio - nisu nimalo uspjeli - i vjer- 
nike je Allah borbe postedio - Allah je, uistinu, mocan i silan - 

26. a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, 
i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao suznje 
uzeli, 

27. i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogat- 
stva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali - Allah sve moze. 

28. O Vjerovjesnice, reci zenama svojim: "Ako zelite zivot na ovome 
svijetu i njegov sjaj, onda se odlucite, dacu vam pristojnu otpremu i 
lijepo cu vas otpustiti. 

29. A ako zelite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet - pa, Allah je, 
doista, onima medu vama koje cine dobra djela pripremio nagradu 
veliku." 

30. O zene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas ocit grijeh ucinila, kazna 
bi joj udvostrucena bila, a to je Allahu lahko; 421 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 22. 

31. a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra 
djela cinila - dacemo nagradu dvostruku i pripremicemo joj opskrbu 
plemenitu. 

32. O zene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge zene! Ako se Allaha bojite, 
na sebe paznju govorom ne skrecite, pa da u napast dode onaj cije je 
srce bolesno, i neusiljeno govorite! 

33. U kucama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko 
doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Po- 
slanika Njegova slusajte! Allah zeli da od vas, o porodico Poslanikova, 
grijehe odstrani, i da vas potpuno ocisti. 

34. I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vasim; 
- Allah je, uistinu, dobar i sve zna. 

35. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslu- 
snim muskarcima i poslusnim zenama, i iskrenim muskarcima i 
iskrenim zenama, i strpljivim muskarcima i strpljivim zenama, i po- 
niznim muskarcima i poniznim zenama, i muskarcima koji dijele 
zekat i zenama koje dijele zekat, i muskarcima koji poste i zenama 
koje poste, i muskarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu 
i zenama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muskarcima 
koji cesto spominju Allaha i zenama koje cesto spominju Allaha - 
Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. 422 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 22. 

36. Kada Allah i Poslanik Njegov nesto odrede, onda ni vjernik ni vjer- 
nica nemaju pravo po svom nahodenju postupiti. A ko Allaha i Nje- 
gova Poslanika ne poslusa, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta. 

37. A kad ti rece onome kome je Allah milost darovao, a kome si i ti 
dobro ucinio: "Zadrzi zenu svoju i boj se Allaha!" - u sebi si skrivao 
ono sto ce Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a prece je da se Allaha 
bojis. I posto je Zejd s njoj zivio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe 
udali kako se vjernici ne bi ustrucavali vise da se zene zenama posi- 
naka svojih kad se oni od njih razvedu - kako Allah odredi, onako 
treba biti. 

38. Vjerovjesniku nije tesko da cini ono sto mu Allah odredi jer takav 
je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali - a Allahova 
zapovijed je odredba konacna - 

39. za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i 
koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. - A dovoljno je to sto ce se 
pred Allahom racun polagati! 

40. Muhammed nije roditelj nijednom od vasih ljudi, nego je Allahov 
poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna. 

41. O vjernici, cesto Allaha spominjite i hvalite, 

42. i ujutro i navecer Ga velicajte, 

43. On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo 
izveo — On je prema vjernicima samilostan — 42-3 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 22. 

44. a na Dan kad oni pred Njega stanu, On ce ih pozdravljati sa: "Mir 
vama!" - i On im je pripremio nagradu plemenitu. 

45. O Vjerovjesnice, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca 
radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, 

46. da - po Njegovom naredenju - pozivas k Allahu, i kao svjetiljku koja 
sija. 

47. I obraduj vjernike da ce Allah na njih veliku milost prosuti, 

48. a ne slusaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove paznju ne obra- 
caj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zastitnik. 

49. O vjernici, kad se vjernicama ozenite, a onda ih, prije stupanja u 
bracni odnos, pustite, one nisu duzne cekati odredeno vrijeme koje 
cete vi brojati, vec ih darujte i lijepo ih otpremite. 

50. O Vjerovjesnice, Mi smo ti dopustili da budu zene tvoje one kojima 
si dao vjencane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah 
dao iz plijena, i kceri amidza tvojih, i kceri tetaka tvojih po ocu, i 
kceri daidza tvojih, i kceri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom 
iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima - zenu-vjernicu koja sebe 
pokloni Vjerovjesniku, ako se Vjerovjesnik hoce njome ozeniti - da 
ti ne bi bilo tesko. Mi znamo sta smo propisali vjernicima kada je 
rijec o zenama njihovim i o onima koje su u vlasnistvu njihovu. - A 
Allah prasta i samilostan je. 424 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 22. 

5 1. Mozes zanemariti one medu njima koje hoces i mozes pozvati sebi 
onu koju hoces, a mozes zatraziti onu koju si udaljio, nijedno od toga 
nije tvoj grijeh. Najlakse ce tako one radosne biti i nece se zalostiti i 
tako ce sve onim sto im ti dajes zadovoljne biti - a Allah zna sta je u 
srcima vasim; Allah zna sve i blag je. 

52. Od sada ti nisu dopustene druge zene, ni da umjesto njih neku drugu 
uzmes, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje postanu 
robinje tvoje. — A Allah na sve motri. 

53. O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se do- 
pusti radi jela, ali ne da cekate da se ono zgotovi; tek kad budete 
pozvani, onda udite, i posto jedete, razidite se ne upustajuci se jedni 
sa drugima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se stidi da vam 
to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nesto trazite, tra- 
zite to od njih iza zastora. To je cistije i za vasa i za njihova srca. 
Varna nije dopusteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se 
zenama njegovim poslije smrti njegove ikada ozenite. To bi, uistinu, 
kod Allaha, bio velik grijeh! 

54. Iznosili vi o tome sta u javnost ili to u sebi krili, pa, Allah sve zna. 42-5 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 22. 

55. Njimanijegrijeh da budu otkrivenepredocevima svojim, isinovima 
svojim, i bracom svojom, i sinovima brace svoje, i sinovima sestara 
svojih, i zenama vjernicama, i pred onima koje su u vlasnistvu nji- 
hovu. I Allaha se bojte, jer Allahu, doista, nije skriveno nista. 

56. Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosi- 
ljajte ga i vi i saljite mu pozdrav! 

57. One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijedali Allah ce i na 
ovome i na onome svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti. 

58. A oni koji vjernike i vjernice vrijedaju, a oni to ne zasluzuju, tovare 
na sebe klevetu i pravi grijeh. 

59. O Vjerovjesnice, reci zenama svojim, i kcerima svojim, i zenama vjer- 
nika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlakse prepoznati 
pa nece napastvovane biti. A Allah prasta i samilostan je. 

60. Ako se licemjeri i oni cija su srca bolesna i oni koji po Medini sire 
lazi - ne okane toga, Mi cemo ti vlast nad njima prepustiti i oni ce 
samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati - 

61. prokleti neka su! Gdje god da se nadu, neka budu uhvaceni i ubijeni 

62. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali! 
A ti neces u Allahovu zakonu izmjene naci. 426 3 3 ■ EL-AHZAB - SAVEZNICI DZUZ 22. 

63. Ljudi te pitaju o Smaku svijeta, reci: "To jedino Allah zna!" A ti ne 
znas, mozda je Smak svijeta blizu! 

64. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, 

65. u njemu ce vjecno i zauvijek boraviti, ni zastitnika ni pomagaca nece 
naci. 

66. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorice: "Kamo 
srece da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slusali!" 

67. I govorice: "Gospodaru nas, mi smo prvake nase i starjesine nase 
slusali, pa su nas oni s Pravoga puta odveli; 

68. Gospodaru nas, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih proklet- 
stvom velikim!" 

69. O vjernici, ne budite kao oni koji su Musaa uznemiravali, pa ga je 
Allah oslobodio onoga sto su govorili, i on kod Allaha ugled uziva. 

70. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, 

71. On ce vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam vase oprostiti. 
A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao - postici 
ce ono sto bude zelio. 

72. Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se 
ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo covjek - a on je, 
zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen - 

73. da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobosce i mnogoboskinje 
kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prasta i samilo- 
stan je. 42-7 34- SEBE - SABA DZUZ 22. 

sura 34 
Sebe—Saba 

(Mekka - 54 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 . Neka je hvaljen Allah, cije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! 
Hvaljen neka bude i na onome svijetu! On je Mudri i Sveznajuci. 

2. On zna sta u zemlju ulazi, a sta iz nje izlazi, i sta se s neba spusta, a 
sta se na nj uspinje; On je samilostan i On prasta grijehe. 

3. A nevjernici govore: "Gas ozivljenja nam nece doci!" Red: "Hoce, 
tako mi Gospodara moga, koji zna i ono sto je skriveno, zacijelo ce 
vam doci." - Njemu ne moze nista, ni truncica jedna ni na nebesima 
ni na Zemlji, izmaci, i ne postoji nista, ni manje ni vece od toga, sto 
nije u jasnoj Knjizi - 

4. da nagradi one koji vjeruju i dobra djela cine - njih ceka oprost i 
opskrba plemenita - 

5. a da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza Nasih 
bore, nastojeci ih onemoguciti. 

6. Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono sto ti se objavljuje 
od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga, 

7. dok oni koji ne vjeruju govore: "Hocete li da vam pokazemo covjeka 
koji vam predskazuje da cete, kada se sasvim raspadnete, zaista, po- 
novo stvoreni biti? 428 34- SEBE - SABA DZUZ 22. 

8. Iznosi li on o Allahu lazi ili je lud?" Nijedno, vec ce oni koji u onaj 
svijet nece da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj. 

9. Kako ne vide nebo i Zemlju, ono sto je iznad njih i ono sto je ispod 
njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali, ili komade neba 
na njih srucili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan. 

10. Mi smo Davudu Nasu milost ukazali - "O brda, ponavljajte zajedno 
s njim hvalu, i vi ptice!" - i ucinili da mu mekahno gvozde bude. 

11. "Pravi siroke pancire i cestito ih pleti!" - i cinite dobro, jer Ja vidim 
sta radite vi. 

1 2. A Sulejmanu - vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, 
a navecer rastojanje od mjesec dana; i ucinili smo da mu iz izvora ras- 
topljen bakar tece i da dzini, voljom njegova Gospodara, pred njim 
rade; a kad bi neki od njih otkazao poslusnost naredenju Nasem, 
ucinili bismo da ognjenu patnju osjeti. 

13. Oni su mu izradivali sto god je htio: hramove i spomenike, i zdjele 
kao catrnje, i kotlove nepokretne. "Trudite se i budite zahvalni, o 
celjadi Davudova!" - A malo je zahvalnih medu robovima Mojim. 

14. A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastocio stap njegov - 
upozorio ih je da je umro, i kad se on srusio, dzini shvatise da ne bi 
na muci sramnoj ostali da su buducnost prozreti mogli. 429 34- SEBE - SABA DZUZ 22. 

15. Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su zivjeli: vrtove, 
zdesna i slijeva. "Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; 
kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prasta!" 

16. Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popu- 
stanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrto- 
vima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom div- 
ljim. 

17. Kaznili smo ih tako zato sto su bili nezahvalni, a da li Mi kaznjavamo 
ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika?! 

18. A izmedu njih i gradova koje smo blagoslovili izgradili smo bili na- 
selja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. "Putujte kroz njih 
i po noci i po danu, sigurni!" 

19. Ali oni rekose: "Gospodaru nas, ucini vece rastojanje prilikom pu- 
tovanja nasih!" - i ogrijesise se prema sebi, i Mi ucinismo da se o 
njima samo prica, a njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za 
svakog strpljivog i zahvalnog. 

20. I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za 
njim, osim nekolicine vjernika 

21. nad kojima nikakve vlasti nije imao; Mi smo htjeli ukazati na onoga 
ko vjeruje u onaj svijet, a ko u njega sumnja. - A Gospodar tvoj bdi 
nad svim. 

22. Red: "Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni nista 
nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u 
njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoci." 430 34- SEBE - SABA DZUZ 22. 

23. Kod Njega ce se mod zauzimati za nekoga samo onaj kome On do- 
pusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni ce upitati: "Sta je to 
rekao Gospodar vas?" - "Istinu!" - odgovorice. On je uzvisen i velik. 

24. Upitaj: "Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?" - i odgovori: "Allah! 
Da li smo onda mi ili vi na Pravome putu, ili u ocitoj zabludi?" 

25. Red: "Vi necete odgovarati za grijehe koje mi pocinimo niti cemo 
mi odgovarati za ono sto uradite vi." 

26. Red: "Gospodar nas ce nas sabrati i onda nam pravedno presuditi, 
On je sudija Pravedni, Sveznajud." 

27. Reci: "Pokazite mi one koje smatrate Njemu ravnim!" — Nema ih; 
postoji samo Allah, Silni i Mudri! 

28. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosis i da opo- 
minjes, ali vecina ljudi ne zna 

29. i govore: "Kad ce vec jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?" 

30. Reci: "Dan vam je vec odreden, ne mozete ga ni za cas jedan zausta- 
viti niti ubrzati." 

3 1. A oni koji ne vjeruju govore: "Mi necemo vjerovati u ovaj Kur'an niti 
u one prije njega!" A kada bi samo vidio kad oni koji su ucinili zlo 
pred Gospodarom svojim budu zadrzani i kad stanu medu sobom 
razgovarati: "Da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici" - red ce 
oni koji su tlaceni bili onima koji su bili oholi. 43i 34- SEBE - SABA DZUZ 22. 

32. "A zar smo vas mi od Pravoga puta odvratili nakon sto vam je bilo 
na njega ukazano? Ne, sami ste vi grjesnici bili" - reci ce oni koji su 
bili oholi onima koji su bili tlaceni. 

33. "Nije bilo tako" - odgovorice oni koji su bili tlaceni onima koji su 
bili oholi - "nego ste danju i nocu spletkarili kad ste od nas trazili 
da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo." I svi 
ce prikriti tugu kad vide da ce kaznjeni biti, a Mi cemo na vratove 
nevjernika sindzire staviti; zar ce biti kaznjeni drukcije nego prema 
onome kako su radili? 

34. Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji 
su na raskosan zivot bili navikli: "Ne vjerujemo mi u ono sto je po 
vama poslano!" - 

35. i da nisu govorili: "Imamo vise imetka i djece; mi necemo biti mu- 
cem! 

36. Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoce, a i 
uskracuje, ali, vecina ljudi ne zna. 

37. Ni bogatstva vasa ni djeca vasa nece vas uciniti Nama bliskim; samo 
one koji budu vjerovali i dobra djela cinili ceka visestruka nagrada 
za ono sto su radili, i oni ce u visokim odajama biti sigurni. 

38. A oni koji se budu trudili da se dokazima Nasim suprotstave, da ih 
onemoguce, oni ce biti kaznjeni." 

39. Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoce od 
robova Svojih, a kome hoce uskracuje; sto god vi udijelite, On ce to 
nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje." 432. 34- SEBE - SABA DZUZ 22. 

40. A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Zar su se ovi vama 
klanjali?" 

41. oni ce odgovoriti: "Hvaljen neka si, Ti si Gospodar nas, izmedu nas i 
njih nije bilo prijateljstva; oni su se dzinima pokoravali i vecina njih 
je vjerovala u njih." 

42. Toga Dana jedni drugima necete mod ni koristiti ni nauditi, a Mi 
cemo onima koji su se prema sebi ogrijesili red: "Trpite patnju u 
vatri koju ste poricali!" 43- 44. 45. Kad im se Nasi jasni ajeti kazuju, oni govore: "Ovaj covjek samo hoce 
da vas odvrati od onoga cemu su se vasi preci klanjali", i govore: "Ovo 
nije nista drugo nego izmisljena laz!" A oni koji ne vjeruju govore o 
Istini kada im dolazi: "Ovo nije nista drugo nego ocito vracanje!" 

A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izucavaju i Mi im, prije 
tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao. 

A i oni prije njih su poslanike u laz ugonili, a ovi nisu postigli ni 
deseti dio onoga sto smo onima bili dali, pa su ipak poslanike Moje 
laznim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja! 

46. Red: "Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, 
dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vas 
nije lud. On vas samo prije teske patnje opominje." 

47. Reci: "Kakvu god nagradu da zatrazim od vas, nek ostane vama, 
mene ce nagraditi Allah, On nad svim bdi." 

48. Red: "Gospodar moj pobjeduje istinom, On dobro zna i sve ono sto 
je veoma skriveno." 433 3 5- FATIR- STVORITELJ DZUZ 22. 

49. Red: "Dosla je istina, a lazi je nestalo!" 

50. Red: "Ako zalutam, zalutao sam na svoju stetu, a ako sam na Pra- 
vome putu, to je zbog onoga sto mi Gospodar moj objavljuje; On 
zaista sve cuje i blizu je." 

51. A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati - umad nece mod; izbliza bice 
scepani - 

52. i kada reknu: "Vjerujemo u Poslanika!" A sta ce im biti od koristi 
kad je zivot na Zemlji bio i prosao! 

53. U njega oni nisu prije vjerovali, govorili su ono sto nije poznato, sto 
je od istine daleko; 

54. i izmedu njih i onoga sto budu zeljeli bice prepreka postavljena kao 
sto je prije bilo ucinjeno sa njima slicnim, jer su svi oni, doista, 
mnogo sumnjali. 

SURA 35 

Fdtir — Stvoritelj 

(Mekka - 45 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po 
dva, tri i cetiri krila cini izaslanicima; On onome sto stvara dodaje 
sto hoce, On, uistinu, sve moze. 

2. Milost koju Allah podari ljudima niko ne moze uskratiti, a ono sto 
On uskrati niko ne moze, poslije Njega, dati; On je silan i mudar. 

3. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim 
Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? 
Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmecete? 434 3 5- FATIR- STVORITELJ DZUZ 22. 

4. Ako te oni u laz utjeruju, pa - i prije tebe su poslanike u laz utjerivali; 
a Allahu ce se sve vratiti. 

5. O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako zivot 
na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas sejtan u Allaha ne pokoleba. 

6. Sejtan je, uistinu, vas neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva 
pristase svoje da budu stanovnici u vatri. 

7. One koji ne vjeruju ceka patnja teska, a one koji vjeruju i dobra djela 
cine - oprost i nagrada velika. 

8. Kako mogu biti isti: onaj kome su njegova ruzna djela prikazana 
lijepim, a i on ih smatra lijepim... Allah u zabludi ostavlja onoga 
koga hoce, a na Pravi put ukazuje onome kome hoce, pa ne izgaraj 
od zalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve sto oni rade. 

9. Allah salje vjetrove koji pokrecu oblake, a Mi ih onda u mrtve pre- 
djele upravljamo i njima zemlju ozivljavamo, koja je mrtva bila; ta- 
kvo ce biti i ozivljenje. 

10. Ako neko zeli velicinu, pa - u Allaha je sva velicina! K Njemu se dizu 
lijepe rijeci, i dobro djelo On prima. A one koji imaju hrdave namjere 
ceka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspjesna. 

11. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas cini 
muskarcima i zenama. I nijedna zena ne zanese niti rodi, a da to On 
ne zna. I niciji zivot se ne produzi niti skrati, a da to nije zabiljezeno 
u Knjizi; to je Allahu uistinu lahko! 43 5 3 5- FATIR- STVORITELJ DZUZ 22. 

12. Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno - voda mu se 
lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svjeze meso i 
vadite nakit kojim se kitite; ti vidis lade kako po njemu sijeku vodu 
da stjecete iz obilja Njegova, da biste bili zahvalni. 

13. On uvodi noc u dan i uvodi dan u noc, Onjepotcinio SunceiMjesec 
- svako plovi do roka odredenog; to vam je, eto, Allah, Gospodar 
vas, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne 
posjeduju nista. 

14. Ako im se molite, ne cuju vasu molbu, a da i cuju, ne bi vam se oda- 
zvali; na Sudnjem danu ce pored da ste ih Njemu ravnim smatrali. 
I niko te nece obavijestiti kao Onaj koji zna. 

15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale 
dostojan. 

16. Ako hoce, uklonice vas i nova stvorenja dovesti, 

17. to Allahu nije tesko. 

18. I nijedan grjesnik nece grijehove drugog nositi; ako grijehovima pre- 
tovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih nece ponijeti, pa ni 
rodak. A ti ces opomenuti samo one koji se Gospodara svoga boje, 
iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu - onaj ko se ocisti, 
ocistio se za svoje dobro - a Allahu se sve vraca. 436 3 5- FATIR- STVORITELJ DZUZ 22. 

19. Nisu nikako isti slijepac i onaj koji vidi, 

20. ni tmine i svjetlo, 

21. ni hladovina i vjetar vruci, 

22. i nisu nikako isti zivi i mrtvi. Allah ce uciniti da cuje onaj koga On 
hoce, a ti ne mozes one u grobovima dozvati, 

23. tvoje je samo da opominjes. 

24. Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti donosis i da opominjes; 
a nije bilo naroda kome nije dosao onaj koji ga je opominjao. 

25. Ako te oni u laz utjeruju, pa - i oni prije njih su poslanike u laz 
utjerivali, a oni su im ocigledna cuda donosili, i listove, i Knjigu 
svjetilju. 

26. I Ja sam onda kaznjavao one koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila 
kazna Moja! 

27. Zar ne znas da Allah s neba spusta vodu i da Mi pomocu nje stva- 
ramo plodove razlicitih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, 
razlicitih boja, i sasvim crnih. 

28. I ljudi i zivotinja i stoke ima, isto tako, razlicitih vrsta. A Allaha se 
boje od robova Njegovih - uceni. Allah je, doista, silan i On prasta. 

29. Oni koji Allahovu Knjigu citaju i molitvu obavljaju i od onoga cime 
ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati na- 
gradi koja nece nestati 

30. da ih On prema onome sto su radili nagradi i jos im iz obilja Svoga 
da, jer On mnogo prasta i blagodaran je. 437 3 5- FATIR - STVORITELJ DZUZ 22. 

31. A ono sto ti iz Knjige objavljujemo susta je istina, ona potvrduje da 
su istinite i one prije nje. - Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna 
i On sve vidi. 

32. Mi cemo uciniti da Knjigu poslije naslijede oni Nasi robovi koje 
Mi izaberemo; bice onih koji ce se prema sebi ogrijesiti, bice onih 
cija ce dobra i losa djela podjednako teska biti, i bice i onih koji ce, 
Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmasiti - za to 
ce veliku nagradu dobiti: 

33. edenske perivoje u koje ce uci, u kojima ce se zlatnim narukvicama, 
biserom ukrasenim, kititi, a haljine ce im, u njima, od svile biti. 

34. "Hvaljen neka je Allah" - govorice - "koji je od nas tugu odstranio 
- Gospodar nas, zaista, mnogo prasta i blagodaran je - 

35. koji nam je, od dobrote Svoje, vjecno boraviste darovao, gdje nas 
umor nece doticati i u kome nas klonulost nece snalaziti." 

36. A nevjernike ceka vatra dzehennemska, oni nece biti na smrt osu- 
deni, i nece umrijeti, i nece im se patnja u njemu ublaziti - eto tako 
cemo svakog nevjernika kazniti — 

37. oni ce u njemu jaukati: "Gospodaru nas, izbavi nas, cinicemo dobra 
djela, drugacija od onih koja smo cinili." - "A zar vas nismo osta- 
vili da zivite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao 
vremena da razmisli, a bio vam je dosao i onaj koji opominje? Zato 
iskusite patnju, nevjernicima nema pomoci!" 

38. Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; On dobro zna svacije misli. 438 3 5- FATIR - STVORITELJ DZUZ 22. 

39. On cini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerova- 
nje njegovo je na njegovu stetu; nevjernicima ce njihovo nevjerova- 
nje kod Gospodara njihova samo povecati odvratnost, i nevjernicima 
ce njihovo nevjerovanje povecati propast. 

40. Reci: "Kazite vi meni koji su dio Zemlje stvorila bozanstva vasa ko- 
jima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li oni u stvara- 
nju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogoboscima Mi dali Knjigu, pa 
imaju u njoj dokaz za to?" Nijedno, vec nevjernici jedni druge ob- 
manjuju. 

41. Allah brani da se ravnoteza nebesa i Zemlje poremeti. A da se po- 
remete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadrzao; On je zaista blag i 
prasta grijehe. 

42. Oni su se zaklinjali Allahom, najtezom zakletvom, da ce se, bolje 
nego bilo koji narod, drzati Pravoga puta - samo ako im dode onaj 
koji ce ih opominjati. I kad im je dosao onaj koji opominje, njegov 
dolazak im je samo povecao otudenje: 

43. oholost na Zemlji i ruzno spletkarenje - a spletke ce pogoditi upravo 
one koji se njima sluze. Zar oni mogu ocekivati nesto drugo vec ono 
sto je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad neces 
naci promjene, u Allahovim zakonima ti neces naci odstupanja. 

44. Zasto oni ne putuju po svijetu da vide kako su zavrsili oni prije njih, 
koji su bili jaci od njih? -Allahu ne moze nista umaci ni na nebesima 
ni na Zemlji; On, uistinu, sve zna i sve moze. 439 36. JA SIN - JASIN DZUZ' 22. 

45. Da Allah kaznjava ljude prema onome sto zasluze, nista zivo na po- 
vrsini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On ih ostavlja do roka odredenog, 
i kad im rok dode - pa Allah dobro zna robove Svoje. 

SURA 36 

J a Sin —Jasin 

(Mekka- 83 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ja Sin. 

2. Tako Mi Kur'ana mudrog, 

3. ti si, uistinu, poslanik, 

4. na Pravome putu, 

5. po objavi Silnoga i Samilosnoga, 

6. da opominjes narod ciji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodusan! 

7. O vecini njih se vec obistinila Rijec - zato oni nece vjerovati. 

8. Mi smo ucinili da budu kao oni na cije smo vratove sindzire stavili 
sve do podbradaka - zato su oni glava uzdignutih, 

9. i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oci im 
koprenu stavili - zato oni ne vide, 

10. i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni nece vje- 
rovati. 

11. Tvoja opomena ce koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milo- 
stivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom 
lijepom! 

12. Mi cemo, zaista, mrtve oziviti i Mi smo zapisali ono sto su uradili i 
djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali. 

440 36. JA SIN - JASIN DZUz' 22. 

13. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im dosli po- 
slanici; 

14. kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovase, i pojacasmo 
trecim, pa rekose: "Mi smo vama poslani!" — 

15. "Vi ste ljudi kao i mi" - oni odgovorise - "Milostivi nije objavio 
nista, vi neistinu govorite!" 

16. "Gospodar nas zna da smo, doista, vama poslani" - rekose oni - 

17. "i duzni smo samo da jasno obznanimo." 

18. Oni rekose: "Mi slutimo da nam nesrecu donosite; ako se ne okanite, 
kamenovacemo vas i stici ce vas, zaista, bolna patnja od nas." 

19. "Uzrok vase nesrece je s vama!" - rekose oni. "Zar zato sto ste opo- 
menuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi." 

20. I s kraja grada zurno dode jedan covjek i rece: "O narode moj, slijedi 
one koji su poslani, 

21. slijedite one koji od vas ne traze nikakvu nagradu, a na Pravom su 
putu! 

22. Zasto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu cete se 
vratiti? 

23. Zasto da prihvacam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoce 
da me snade neko zlo, njihovo posredovanje nece mi biti ni od kakve 
koristi i oni me nece mod spasiti, 

24. a ja bih tada bio u pravoj zabludi; 

25. ja vjerujem u Gospodara vaseg, cujte mene!" 

26. I red ce se: "Udi u Dzennet!" - a on ce reci: "Kamo srece da narod 
moj zna 

27. zasto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!" 

441 36. JA SIN - JASIN DZUz' 23. 

28. I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba po- 
slali, niti smo to ikada cinili; 

29. samo bi se cuo jedan uzasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli. 

30. O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije dosao, a da mu se 
nisu narugali. 

31. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda unistili od kojih im 
se niko vratio nije, 

32. a svi oni bice zajedno pred Nas dovedeni. 

33. Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj zivot dajemo i iz nje nice zito koje 
oni jedu; 

34. Mi po njoj stvaramo basce, palmike i vinograde - i cinimo da iz nje 
izvori izviru — 

35. da oni jedu plodove njihove i od onoga sto ruke njihove privrijede, 
pa zasto nece da budu zahvalni? 

36. Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome sto iz zemlje 
nice, u njima samima, i u onome sto oni ne znaju! 

37. I noc im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u 
mraku. 

38. I Sunce se krece do svoje odredene granice, to je odredba Silnoga i 
Sveznajuceg. 

39. I Mjesecu smo odredili polozaje; i on se uvijek ponovo vraca kao 
stari savijeni palmin prut. 

40. Nit' Sunce moze Mjesec dostici nit' noc dan prestici, svi oni u sve- 
miru plove. 441 36. JA SIN - JASIN DZUz' 23. 

41. Dokaz im je i to sto potomke njihove u ladama krcatim prevozimo 

42. i sto za njih, slicne njima, stvaramo one na kojima se voze. 

43. I ako zelimo, Mi ih potopimo, i nece im spasa biti, nece se izbaviti, 

44. osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka odredenog uzivali. 

45. A kad im se rekne: "Bojte se onoga sto se prije vas dogodilo i onoga 
sto vas ceka da biste pomilovani bili ..." 

46. I ne dode im nijedan dokaz od Gospodara njihova kojem oni leda 
ne okrenu. 

47. A kad im se kaze: "Udjeljujte od onoga sto vam Allah daje" - onda 
nevjernici govore vjernicima: "Zar da hranimo onoga koga je Allah, 
daje htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!" 

48. I govore: "Kad ce vec jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?" 

49. A ne cekaju drugo do strasan glas koji ce ih, dok se budu jedni s 
drugima prepirali, obuzeti, 

50. pa nece mod nista oporuciti, niti se celjadi svojoj vratiti. 

51. I puhnuce se u rog, pa ce oni iz grobova prema Gospodaru svome 
pohrliti, 

52. govoreci: "Tesko nama! Ko nas iz nasih grobova ozivi?" - "Eto ostva- 
ruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!" 

53. Bice to samo jedan glas i oni ce se svi pred Nama obreti. 

54. Danas se nece nikome nepravda uciniti i vi cete, prema onom kako 
ste radili, nagradeni biti. 443 36. JA SIN - JASIN DZUZ 23. 

55. stanovnici Dzenneta uzivace toga dana u blagodatima veseli i ra- 
dosni, 

56. oni i zene njihove bice u hladovini na ukrasenim divanima naslo- 
njeni, 

57. u njemu ce imati voca, i ono sto budu zeljeli. 

58. "Mir vama!" - bice rijeci Gospodara Milostivog - 

59. "a vi, o grjesnici, danas se odvojite!" 

60. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: "Ne klanjajte se sejtanu, 
on vam je neprijatelj otvoreni, 

61. vec se klanjajte Meni; to je Put pravi. 

62. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?! 

63. Ovo je Dzehennem kojim vam se prijetilo, 

64. przite se sada u njemu zato sto niste vjerovali!" 

65. Danas cemo im usta zapecatiti, njihove ruke ce Nam govoriti, a noge 
njihove ce o onome sto su radili svjedociti. 

66. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lisiti, pa kad bi na put posli, 
kako bi vidjeli? 

67. A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgrijesili u nesto 
pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otici niti se vratiti. 

68. Onome kome dug zivot damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. 
Zar oni ne razumiju? 

6<). Mi poslanika nismo pjesnistvu ucili, to mu ne prilici. Ovo je samo 
pouka - Kur'an jasni, 

70. da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluze kaznu nevjernici. 

444 36. JA SIN - JASIN DZUz' 23. 

71. Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni 
njome raspolazu kao vlasnici 

72. i da smo im dali da se njome sluze - na nekim jasu, a nekima se 
hrane, 

73. i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zasto nisu zahvalni, 

74. vec pored Allaha druge bogove prihvacaju u nadi da ce im oni na 
pomoci biti; 

75. oniim, medutim, nece mod pomoci, aonisunjimaposlusnavojska. 

76. I nek te ne zaloste rijeci njihove; Mi, doista, znamo i ono sto kriju i 
ono sto pokazuju. 

77. Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je 
otvoreni protivnik, 

78. i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: "Ko ce 
oziviti kosti kad budu truhle?" 

79. Reci: "Ozivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve 
sto je stvorio, 

80. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njome potpaljujete." 

81. Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima 
slicne? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajuci; 

82. kada nesto hoce, On samo za to rekne: "Budi!" - i ono bude. 

83. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim, Njemu cete se vratiti 44 s 37- ES-SAFFAT - REDOVI DZUZ 23. 

SURA 37 

Es-Sdffat — Redovi 

(Mekka- 182 ajeta) 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

Tako Mi onih u redove poredanih 

i onih koji odvracaju 

i onih koji Opomenu citaju - 

vas Bog je, uistinu, Jedan, 

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih i Gospodar 

istoka! 

6. Mi smo nebo najblize vama sjajnim zvijezdama okitili 

7. i cuvamo ga od svakog sejtana prkosnoga 

8. da ne prisluskuje meleke uzvisene; njih sa svih strana gadaju 

9. da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna, 

10. a onoga koji sto ugrabi - stigne svjetlica blistava. 

11. Upitaj ih da li je teze njih stvoriti ili sve ostalo sto smo stvorili? - 
Njih stvaramo od ljepljive ilovace. 

12. Ti se divis a oni se rugaju, 

13. a kada im se savjeti upucuju oni ih ne prihvacaju, 

14. i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podsticu, 

15. i govore: "Ovo nije nista drugo do prava carolija! 

16. Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar cemo mi, 
zaista, biti ozivljeni 

17. i nasi preci davni?" 
Red: "Da, a bicete i ponizeni!" 

To ce biti samo glas jedan, i svi ce odjednom progledati 
i reci: "Tesko nama, ovo je - Sudnji dan!" 
Da, ovo je Dan strasnoga suda u koji vi niste vjerovali! 
Sakupite nevjernike i one koji su se s njima druzili i one kojima su 
se klanjali 

23. mimo Allaha, i pokazite im put koji u Dzehennem vodi 

24. i zaustavite ih, oni ce biti pitani: 

446 18 

19 

20 
21 

22 37- ES-SAFFAT - REDOVI DZUZ 23. 

25. "Sta vam je, zasto jedni drugima ne pomognete?" 

26. Ali, toga Dana oni ce se sasvim prepustiti 

27. i jedni drugima prebacivati: 

28. "Vi ste nas varali." 

29. "Nismo" - odgovorice - "nego vi niste htjeli vjerovati, 

30. a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili 

31. i rijec Gospodara naseg da cemo, doista, kaznu iskusiti na nama se 
ispunila, 

32. a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili." 

33. I oni ce toga dana zajedno na muci biti, 

34. jer Mi cemo tako sa mnogoboscima postupiti. 

35. Kad im se govorilo: "Samo je Allah Bog!" - oni su se oholili 

36. i govorili: "Zar da napustimo bozanstva nasa zbog jednog ludog pje- 
snika?" 

37. A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili, 

38. a vi cete sigurno bolnu patnju iskusiti - 

39. kako ste radili, onako cete kaznjeni biti! 

40. A Allahovi iskreni robovi 

41. posebnu ce opskrbu imati, 

42. razno voce, i bice postovani 

43. u dzennetskim bascama naslada, 

44. na divanima, jedni prema drugima, 

45. bice posluzeni picem - iz izvora koji ce stalno teci - 

46. bistrim i prijatnim onima koji budu pili, 

47. od njega nece glava boljeti i od njega se nece pamet gubiti. 

48. Pored njih ce biti one koje ce preda se gledati, ociju prekrasnih, 

49. kao da su one jaja pokrivena. 

50. I oni ce jedan s drugim razgovarati, 

51. i jedan od njih ce red: "Imao sam druga jednoga 

447 37- ES-SAFFAT - REDOVI DZUZ 23. 

52. koji je govorio: 'Zar i ti vjerujes 

53. da cemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, racun 
polagati?' " 

54. "Hocete li pogledati?" 

55. I on ce pogledati, i toga usred Dzehennema ugledati. 

56. "Allaha mi" - red ce - "zamalo me nisi upropastio; 

57. da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mucio." 

58. "A mi, je 1' de, vise necemo umirati? - 

59. jednom smo umrli — vise necemo biti muceni, 

60. to ce, zaista, uspjeh veliki biti!" 

61. Za ovako nesto neka se trude trudbenici! 

62. A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum 

63. koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? 

64. To je drvo koje ce usred Dzehennema rasti; 

65. plod ce mu poput glava sejtanskih biti. 

66. Oni ce se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti, 

67. zatim ce to s kljucalom vodom izmijesati, 

68. a potom ce se, sigurno, opet u Dzehennem vratiti. 
6<). Oni su oceve svoje u zabludi zatekli 

70. pa i oni stopama njihovim nastavili, 

71. a i prije njih su vecinom drevni narodi u zabludi bili, 

72. iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali; 

73. zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti, 

74. samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim. 

75. A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali: 
j6. njega i porodicu njegovu nevolje teske smo spasili 

448 37- ES-SAFFAT - REDOVI DZUZ 23. 

-]-]. i samo potomke njegove u zivotu ostavili, 

78. i u narastajima kasnijim mu spomen sacuvali: 

79. "Mir Nuhu od svjetova svih!" 

80. Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela cine, 

81. on je bio rob Nas, vjernik, 

82. a ostale smo poslije potopili. 

83. Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim, 

84. kad je Gospodaru svome iskrena srca dosao, 

85. kad je ocu svome i narodu svome rekao: "Cemu se to vi klanjate? 

86. Zar lazna bozanstva umjesto Allaha hocete? 

87. I sta o Gospodaru svjetova mislite?" 

88. I on bad pogled na zvijezde, 

89. pa rece: "Ja cu se, evo, razboljeti!" - 

90. i oni ga napustise, uzmaknuvsi, 

91. a on se kumirima njihovim prikrade, pa rece: "Zasto ne jedete? 

92. Sta vam je, sto ne govorite?" - 

93. i krisom im pride desnom rukom ih udarajuci, 

94. pa mu narod trkom dode. 

95. "Kako se mozete klanjati onima koje sami klesete?" - upita - 

96. "kad Allah stvara i vas i ono sto napravite?" 

97. "Pripremite za njega lomacu" - povikase - "pa ga u vatru bacite!" 

98. I htjedose ga na muke staviti, ali Mi njih ucinismo ponizenim. 

99. "Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio" - rece - "On ce me 
kuda treba uputiti. 

100. Gospodaru moj, daruj mi porod cestit!" - 

101. i Mi smo ga obradovali djecakom blage naravi. 

102. I kad on odraste toliko da mu poce u poslu pomagati, Ibrahim rece: 
"O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa sta ti mislis?" 
- "O oce moj" - rece - "onako kako ti se nareduje, postupi; vidjeces, 
ako Bog da, da cu sve izdrzati." 

449 37- ES-SAFFAT - REDOVI DZUZ 23. 

103. I njih dvojica poslusase, i kad ga on celom prema zemlji polozi, 

104. Mi ga zovnusmo: "O Ibrahime, 

105. ti si se Objavi u snu odazvao; - a Mi ovako nagradujemo one koji 
dobra djela cine - 

106. to je, zaista, bilo pravo iskusenje!" - 

107. i kurbanom velikim ga iskupismo 

108. i u narastajima kasnijim mu spomen sacuvasmo: 

109. "Nek je u miru Ibrahim!" 

no. Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela cine, 
in. a on je, doista, bio rob Nas, vjernik, 

112. i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i covjekom dobrim, 

113. i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a medu potomcima njihovim ima 
vjernika i nevjernika ocitih. 

114. I Musau i Harunu smo milost ukazali, 

115. pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili 

116. i pomogli im da pobijede, 

117. i Knjigu im jasnu dali 

118. i obojicu na Pravi put uputili 

119. i u narastajima kasnijim im spomen sacuvali: 

120. "Nek su u miru Musa i Harun!" 

121. Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela cine, 

122. a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Nasi, vjernici. 

123. I Iljas je bio poslanik. 

124. Kad on rece narodu svome: "Zar se ne bojite? 

125. Sto se Balu klanjate, a najljepseg Stvoritelja ostavljate, 

126. Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vasih predaka drevnih?" - 

450 37- ES-SAFFAT - REDOVI DZUZ 23. 

127. oni ga lascem nazvase i zato ce, sigurno, u vatru svi oni biti baceni, 

128. samo nece oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani. 

129. I sacuvasmo mu spomen u narastajima kasnijim: 

130. "Nek je u miru Iljas!" 

131. Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela cine, 

132. a on je bio rob Nas, vjernik. 

133. I Lut je bio poslanik. 

134. Mi smo njega i citavu njegovu porodicu spasili - 

135. osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali - 

136. a ostale smo unistili, 

137. i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju 

138. i nocu, pa zasto se ne urazumite? 

139. I Junus je bio poslanik. 

140. I on pobjeze na jednu ladu prepunu 

141. i baci kocku i kocka na njega pade, 

142. i riba ga proguta, a bio je zasluzio prijekor, 

143. i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, 

144. sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad ce svi biti ozivljeni, 

145. i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan, 

146. i ucinismo da iznad njega izraste vrijeza jedne tikve, 

147. i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i vise, 

148. i oni povjerovase, i njima dadosmo da do roka odredenog pozive. 

149. A upitaj ih: "Zar su za Gospodara tvoga - kceri, a za njih - sinovi, 

150. zar smo u njihovu prisustvu meleke kao zene stvorili?" 

151. Eto, oni, zbog toga sto lazu, doista govore: 

152. "Allah je rodio" - oni su, zaista, lazljivci. 

153. Zar je On kceri sinovima pretpostavio? 

45i 37- ES-SAFFAT - REDOVI DZUZ 23. 

154. Sta vam je, kako rasudujete?! 

155. Zasto ne razmislite? 

156. Hi, gdje vam je dokaz ociti? 

157. Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite! 

158. Mnogobosci izmedu Njega i dzina srodstvo uspostavljaju, a dzini 
odavno znaju da ce oni koji tako govore u vatru biti baceni - 

159. hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju! 

160. Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi. 

161. Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate, 

162. ne mozete o njima nikoga u zabludu zavesti, 

163. mozete samo onoga koji ce ionako u vatri gorjeti. 

164. "Svakome od nas mjesto je odredeno, 

165. mi smo u redove poredani, 

166. i samo Njega hvalimo!" 

167. A oni su, sigurno, govorili: 

168. "Da smo mi Knjigu imali kao sto su je imali narodi prijasnji, 

169. sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!" 

170. Ali u Kur'an ne htjedose povjerovati, i znace oni! 

171. A rijec Nasa je davno recena o robovima Nasim, o poslanicima: 

172. "Oni ce biti, doista, potpomognuti 

173. i vojska Nasa ce zacijelo pobijediti!" 

174. Zato se okreni od njih za neko vrijeme 

175. i posmatraj ih, i oni ce posmatrati! 

176. Zar oni kaznu Nasu da pozuruju? 

177. Kad ih ona stigne, zlo ce jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti! 

178. Zato se okreni od njih za neko vrijeme 

179. i posmatraj, i oni ce posmatrati! 

180. Velicanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga 
kako Ga predstavljaju oni! - 

181. i mir poslanicima 

182. i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! 

452 38. SAD -SAD DZUZ 23. 

SURA 38 

Sad — Sad 

(Mekka- 88 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. Sad. Tako Mi Kur'ana slavnog, 

2. doista su bahati i inadzije oni koji nece da vjeruju! 

3. Koliko smo Mi naroda prije njih unistili. I oni su za pomoc vapili, 
ali je bilo kasno! 

4. Oni se cude sto im je jedan od njih dosao da ih opominje, i govore 
nevjernici: "Ovo je carobnjak, lazov! 

5. Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nesto veoma 
cudno!" 

6. I oni ugledni izmedu njih krenuse: "Idite i ostanite pri klanjanju 
bogovima svojim, ovim se, uistinu, nesto veliko hoce! 

7. Za ovo nismo culi u vjeri predaka nasih, ovo nije nista drugo vec 
namjestena laz; 

8. zasto bas njemu, izmedu nas, da bude poslana Opomena?!" Ali, oni 
u Opomenu Moju sumnjaju zato sto kaznu Moju nisu iskusili. 

9. Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i Darezljivog? 

10. Zar oni imajuvlastnanebesimai naZemlji i nad onimsto je izmedu 
njih? - neka se, onda, uz ljestve popnu. 

11. Oni predstavljaju neznatnu urotnicku vojsku koja ce tamo biti po- 
razena. 

12. I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik gradevina ogro- 
mnih, poricali, 

13. i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se protiv poslanika 
urotili; 

14. svi su oni poslanike u laz utjerivali i kaznu Moju zasluzili. 

15. A i ovi ne cekaju do jedan zvuk Roga koji nece biti potrebno pono- 
viti, 

16. i govore: "Gospodaru nas, pozuri, kazni nas, prije Dana u kojem ce 
se racun polagati!" 

453 38. SAD -SAD DZUZ 23. 

17. Ti otrpi ono sto oni govore i sjeti se roba Naseg Davuda, cvrstog u 
vjeri, koji se uvijek Allahu obracao. 

18. Mi smo brda potcinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego sto 
Sunce zade i poslije posto grane, 

19. a i ptice okupljene - svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponav- 
Ijali. 

20. I ucvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesnistvo i sposobnost 
da rasuduje. 

21. A da li je do tebe doprla vijest o parnicarima kada su preko zida 
hrama presli, 

22. kad su Davudu upali, pa se on njih uplasio. "Ne boj se" - rekli su 
- "mi smo dvojica parnicara, jedan drugom smo nazao ucinili, pa 
nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na Pravi put nas uputi. 

23. Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on 
mi rece: 'Daj ti nju meni!' — i u prepirci me pobijedi." 

24. "Ucinio ti je, doista, krivo!" - rece Davud - "time sto je trazio da 
tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci cine nepravdu jedni 
drugima, ne cine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih 
je malo." I Davud se uvjeri da smo Mi bas njega na kusnju stavili, pa 
oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tie i pokaja se. Sedzda 

25. I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak Nama i divno pre- 
bivaliste ga ceka. 

26. O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji ucinili, zato sudi 
ljudima po pravdi i ne povodi se za strascu da te ne odvede s Allahova 
puta; one koji skrecu s Allahova puta ceka teska patnja na onome 
svijetu zato sto su zaboravljali na Dan u kome ce se racun polagati. 4S4 38. SAD -SAD DZUZ 23. 

27. Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono sto je izmedu njih; 
tako misle nevjernici, pa tesko nevjernicima kad budu u vatri! 

28. Zar cemo postupiti s onima koji vjeruju i cine dobro kao s onima 
koji prave nered na Zemlji, ili, zar cemo postupiti s onima koji se 
grijeha klone isto kao i s grjesnicima? 

29. Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o rijecima 
njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku pri- 
mili. 

30. Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo 
se kajao! 

31. Kad su jedne veceri preda nj bili izvedeni punokrvni konji koji su na 
tri noge stajali, a cetvrtom jedva zemlju doticali, 

32. on rece: "Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem lju- 
bav prema blagu!" - i oni se izgubise iz vida. 

33. "Vratite mi ih!" - i on ih poce gladiti po nogama i vratovima. 

34. Mi smo Sulejmana u iskusenje doveli i njegovo bolesno tijelo na pri- 
jestolju zadrzali, ali je poslije ozdravio. 

35. "Gospodaru moj" - rekao je - "oprosti mi i daruj mi vlast kakvu 
niko, osim mene, nece imati! Ti, uistinu, bogato darujes!" 

36. I Mi smo dali da mu sluze: vjetar - koji je prema zapovijedi njegovoj 
blago puhao onamo kuda je on htio - 

37. i sejtani, sve graditelji i gnjurci, 3* i drugi u bukagije okovani. 39. "Ovo je Nas dar, pa ti oslobodi ili zadrzi, neces zbog toga odgovarati 40. On je, doista, blizak Nama i ceka ga krasno prebivaliste. 41. I sjeti se roba Naseg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio: "Sej- 
tan me na zlo navraca i misli lazne mi uliva!" 

42. "Udari nogom o zemlju - eto hladne vode za kupanje i pice!" - 

455 38. SAD -SAD DZUZ 23. 

43. i Mi smo mu iz milosti Nase celjad njegovu darovali i jos toliko uz 
njih, da bude pouka za one koji imaju pameti - 

44. "I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrsi!" 
Mi smo znali da je on izdrzljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao! 

45. I sjeti se robova Nasih Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri cvrstih 
i dalekovidnih. 

46. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na 
umu onaj svijet; 

47. i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi. 

48. I sjeti se Ismaila i Eljese'a i Zulkifla, svi su oni bili dobri. 

49. Ovo je lijep spomen! A one koji se grijeha budu klonili ceka divno 
prebivaliste: 

50. edenski vrtovi, cije ce kapije biti za njih otvorene, 

51. u kojima ce se odmarati, i raznovrsno voce i pice traziti. 

52. Pored njih bice hurije, istih godina, koje ce preda se gledati. 

53. "To je ono sto vam se obecava za Dan u kome ce se racun polagati; 

54. to ce, doista, blagodat Nasa biti, koja nikada nece prestajati!" 

55. Eto toliko! A one koji budu zlo cinili ceka najgore prebivaliste: 

56. Dzehennem, u kojem ce gorjeti; a grozne li postelje! 

57. Eto toliko! Pa neka okusaju vodu kljucalu i kapljevinu smrdljivu 

58. i druge slicne ovinia muke, mnogostruke. 

59. "Ova gomila ce zajedno s vama tiskajuci se u Dzehennem uci!" - 
"Ne bilo im prostrano! U vatri ce oni, doista, gorjeti!" 

60. "Vama ne bilo prostrano!" - red ce oni - "vi ste nam ovo pripremili, 
a grozna li boravista!" 

61. "Gospodaru nas" - red ce - "udvostruci patnju u vatri onima koji 
su nam ovo priredili!" 

456 38. SAD -SAD DZUZ 23. 

62. I govorice: "Zasto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali 

63. i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?" 

64. Istina je, sigurno, da ce se stanovnici Dzehennema medu sobom ras- 
pravljati. 

65. Red: "Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Mo- 
cnog, 

66. Gospodara nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih, Silnoga, Ono- 
ga koji prasta." 

67. Red: "Ovo je vijest velika, 

68. a vi od nje glave okrecete. 

69. Ja nisam nista znao o melekima uzvisenim kada su se prepirali - 

70. meni se objavljuje samo da jasno opominjem" - 

71. i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: "Stvoricu covjeka od ilovace, 

72. pa kad mu savrsen oblik dam u zivot u nj udahnem, vi mu se poklo- 
nite!" 

73. meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili 

74. osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik. 

75. "O Iblisu!" - rekao je On - "sta te navelo da se ne poklonis onome 
koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili mislis da si uzvisen?" 

76. "Bolji sam od njega" - rekao je on - "mene si stvorio od vatre a njega 
od ilovace." 

77. "E, izlazi onda iz Dzenneta!" - rece On - "proklet da si! 

78. Moje prokletstvo ce te do Sudnjeg dana pratiti!" 

79. "Gospodaru moj" - rece on - "daj mi vremena do Dana kada ce oni 
ozivljeni biti!" 

80. "Dajem ti" — rece On — 

81. "do Dana vec odredenog." 

82. "E tako mi dostojanstva Tvoga" - rece - "sigurno cu ih sve na stran- 
puticu navesti, 

83. osim Tvojih medu njima robova iskrenih!" 

457 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 23. 

84. "Istinom se kunem i istinu govorim" — rece Allah — 

85. "sigurno cu sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, 
Dzehennem napuniti!" 

86. Red: "Ne trazim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvje- 
stacen, 

87. Kur'an je doista svijetu cijelome opomena! - 

88. i vi cete uskoro saznati njegovu poruku!" 

SURA 39 

Ez-Zumer — Skupovi 

(Mekka - 75 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 

2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato se klanjaj samo 
Allahu, iskreno Mu ispovijedajuci vjeru! 

3. Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! A onima koji pored Njega 
uzimaju zastitnike: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas sto vise 
Allahu priblizili" -Allah ce njima, zaista, presuditi o onome u cemu 
su se oni razilazili. Allah nikako nece ukazati na Pravi put onome ko 
je lazljivac i nevjernik. 

4. Daje Allah htio da dijeteima, izabraobi, izmeduonihkojejestvorio, 
onoga koga bi On htio. Hvaljen neka je On; On je Allah, Jedini i 
Svemocni! 

5. Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On nocu zavija dan i danom 
zavija noc, On je Sunce i Mjesec potcinio, svako se krece do roka 
odredenog. On je Silni, On mnogo prasta! 458 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 23. 

6. On vas od jednog covjeka stvara - a od njega je driigu njegovu stvorio 
- i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera 
vasih, dajuci vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, 
eto, Allah, Gospodar vas, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, 
pa kuda se onda odmecete? 

7. Ako vi budete nezahvalni - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije 
zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama 
ako budete zahvalni. A nijedan grjesnik nece nositi grijehe drugoga! 
Poslije cete se Gospodaru svome vratiti, pa ce vas On o onom sto ste 
radili obavijestiti, jer On dobro zna svacije misli. 

8. Kad covjeka nevolja snade, Gospodaru svome se moli, Njemu se 
obraca, a onda, posto mu Allah milost svoju daruje, zaboravi Onoga 
kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta 
Njegova na stranputicu odvodio. Reci: "Uzivaj neko vrijeme u ne- 
vjerovanju svome, bices, sigurno, stanovnik u vatri!" 

9. Da li je onaj koji u nocnim satima u molitvi vrijeme provodi, pada- 
juci licem na tie i stojeci, strahujuci od onoga svijeta i nadajuci se 
milosti Gospodara svoga...? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni 
koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" 

to. Reci: "O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One 
koji na ovome svijetu dobra djela budu cinili ceka nagrada, a Alla- 
hovazemljaje prostrana; samo oni koji budu strpljivi bice bez racuna 
nagradeni." 459 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 23. 

11. Red: "Meni se nareduje da se klanjam Allahu, iskreno Mu ispovije- 
dajuci vjeru 

12. i nareduje mi se da budem prvi musliman." 

13. Red: "Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako budem Gospodaru 
svome neposlusan." 

14. Red: "Samo se Allahu klanjam, iskreno Mu ispovijedajud vjeru svo- 
ju, 

15. a vise, pored Njega, klanjajtekomehocete!" Red: "Stradace, uistinu, 
oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je 
pravo stradanje!" 

16. Nad njima ce biti naslage vatre, a i ispod njih naslage; time Allah 
strasi robove Svoje. "O robovi Moji, bojte se Mene!" 

17. Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu 
obracaju - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj ro- 
bove Moje 

18. koji Kur'an slusaju i slijede ono najljepse u njemu; njima je Allah na 
Pravi put ukazao i oni su pametni. 

19. Zar ti da spasis onoga koji je zasluzio kaznu, onoga koji ce biti u 
vatri? 

20. A one koji se Gospodara svoga boje cekaju odaje, sve jedne iznad 
drugih sagradene, ispred kojih ce rijeke ted - obecanje je Allahovo, 
a Allah nece obecanje prekrsiti. 

21. Zar ne vidis da Allah spusta s nebakisupa je u izvore uzemlji razvodi, 
a onda pomocu nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono osusi i ti 
ga vidis pozutjelog, i najzad ga skrsi. To je, doista, pouka za one koji 
su pametni. 460 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 23. 

22. Zar je isti onaj cije je srce Allah ucinio sklonim islamu, pa on slijedi 
svjetlo Gospodara svoga? Tesko onima cija su srca neosjetljiva kad se 
spomene Allah, oni su u pravoj zabludi! 

23. Allah objavljuje najljepsi govor, Knjigu slicnu po smislu, cije se pe- 
ruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga 
boje, a kada spomene ime Allahovo, koze njihove i srca njihova se 
smiruju. Ona je Allahov Pravi put na koji On ukazuje onome kome 
On hoce; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na Pravi put nece 
mod uputiti. 

24. Zar je isti onaj koji ce se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati 
od strahovite patnje? "Trpite ono sto ste zasluzili!" - mnogoboscima 
ce se reci. 

25. Oni prije njih su poricali, pa ih je stigla kazna odakle nisu ocekivali. 

26. Allah je dao da osjete ponizenje u zivotu na ovome svijetu, a patnja 
na drugome svijetu bice, zaista, jos gora - kad bi oni samo znali! 

27. Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi po- 
uku primili, 

28. u Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrjecno- 
sti, da bi se Gospodara svoga pobojali. 

29. Allah navodi kao primjer covjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se 
oni otimaju, i covjeka koji je u vlasti samo jednog covjeka - da li je 
polozaj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali vecina njih 
ne zna. 

30. Ti ces, zacijelo, umrijeti, a i oni ce, takoder, pomrijeti, 

31. i poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom svojim cete se jedan 
s drugim prepirati. 461 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 24. 

32. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori lazi i smatra da 
je laz Istina kada mu ona dolazi? Zar u Dzehennemu prebivaliste za 
nevjernike nece biti? 

33. A onaj koji donosi istinu i oni koji u nju vjeruju, oni su bogobojazni, 

34. sve sto zazele u Gospodara svoga ce naci; to ce biti nagrada onima 
koji su dobra djela cinili, 

35. da bi Allah preko ruznih postupaka njihovih presao, i da bi ih za 
lijepa djela koja su radili nagradio. 

36. Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A oni te plase onima ko- 
jima se, pored Njega, klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi - 
niko ne moze na Pravi put uputiti, 

37. a onoga koga On na Pravi put uputi - niko ne moze u zabludu do- 
vesti. Zar Allah nije silan i strog? 

38. Ako ih upitas ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno ce reci: "Allah!", 
a ti reci: "Mislite li vi da bi oni kojima se, pored Allaha, klanjate 
mogli otkloniti stetu, ako Allah hoce da mi je ucini, ili, da bi mogli 
zadrzati milost Njegovu, ako On hoce da mi je podari?" Reci: "Meni 
je dovoljan Allah, u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju." 

39. Reci: "O narode moj, ti postupaj onako kako postupas, a i ja cu 
postupati, pa cete znati 40. koga ce stici patnja koja ce ga poniziti, i koga ce patnja vjecna snaci.' 462 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 24. 

41. Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih ljudi - samu istinu; onaj ko 
bude isao Pravim putem - sebi ce koristiti, a onaj ko bude isao stran- 
puticom - sebi ce nauditi, ti nisi njima tutor. 

42. Allah uzima duse u casu njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa za- 
drzava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka 
odredenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmisljaju. 

43. Oni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. Red: "Zar i onda 
kada su bez ikakve mod i kada nista ne razumiju!" 

44. Red: "Niko ne moze bez Njegove volje posredovati, vlast na nebe- 
sima i na Zemlji Njegova je, a poslije - Njemu cete se vratiti." 

45. Kad se Allah samo spomene, grce se srca onih koji u onaj svijet ne 
vjeruju, a kada se spomenu oni kojima se oni pored Njega klanjaju, 
odjednom ih radost obuzme. 

46. Red: "Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti koji znas nevidljivi i 
vidljivi svijet, Ti ces robovima Svojim presuditi u onome oko cega 
su se razilazili!" 

47. Kad bi mnogobosci imali sve sto je na Zemlji, i jos toliko, na Sud- 
njem danu oni bi sve to dali da bi se teske patnje iskupili; A Allah ce 
ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti, 463 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 24. 

48. i predocice im se hrdava djela njihova koja su radili i snaci ce ih bas 
ono cerau su se izrugivali. 

49. Kad covjeka kakva nevolja snade, Nama se moli; a kad mu Mi poslije 
blagodat pruzimo, onda govori: "Ovo mi je dato zato sto sam to 
zasluzio." A nije tako, to je samo kusnja, ali vecina njih ne zna. 

50. Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono sto su bili 
stekli, 

51. i stigla ih je kazna za ono sto su radili. A i one medu ovima koji 
nepravdu cine - stici ce kazna za ono sto cine, oni nece umaci. 

52. Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome hoce, i da ga uskra- 
cuje; to su, zaista, pouke narodu koji vjeruje. 

53. Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogrijesili, ne gubite nadu 
u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, 
mnogo prasta i On je milostiv." 

54. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego sto vam 
kazna dode - poslije vam niko nece u pomoc priskociti. 

55. I slijedite ono najljepse, ono sto vam Gospodar vas objavljuje, prije 
nego sto vam iznenada kazna dode, za ciji dolazak necete znati, 

56. da covjek ne bi uzviknuo: "Tesko meni, koliko sam samo duznosti 
prema Allahu propustio, cak sam se i izrugivao!" - 464 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 24. 

57. ili da ne bi rekao: "Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno 
bih se Njegove kazne sacuvao", 

58. ili da ne bi rekao kad dozivi patnju: "Da mi se samo vratiti - dobra 
djela bih cinio!" 

59. "Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i 
nevjernik si bio." 

60. Na Sudnjem danu vidjeces pocrnjela lica onih koji su o Allahu lazi 
govorili. A zar u Dzehennemu nece biti boraviste oholih? 

61. Allah ce spasiti one koji su Njegova naredenja izvrsavali, a Njegovih 
se zabrana klonili, i oni ce postici ono sto su zeljeli; zlo ih se nece 
doticati i oni nece tugovati. 

62. Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim, 

63. u Njega su kljucevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove dokaze ne 
vjeruju, oni ce biti izgubljeni! 

64. Reci: "Zar od mene trazite da se nekome drugom, osim Allahu, kla- 
njam, o neznalice?!" 

65. A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: "Ako budes druge Allahu 
ravnim smatrao, tvoja djela ce, sigurno, propasti, a ti ces izgubljen 
biti." 

66. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan! 

67. Oni ne velicaju Allaha onako kako Ga treba velicati; a citava Zemlja 
ce na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa ce u mod Nje- 
govoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih 
koje Njemu smatraju ravnim! 465 39- EZ-ZUMER- SKUPOVI DZUZ 24. 

68. I u Rog ce se puhnuti, i umrijece oni na nebesima i oni na Zemlji, 
ostace samo oni koje bude Allah odabrao; poslije ce se u Rog po 
drugi put puhnuti i oni ce, odjednom, ustati i cekati. 

69. I Zemlja ce svjetloscu Gospodara svoga zasjati i Knjiga ce se posta- 
viti, vjerovjesnici i svjedoci ce se dovesti, i po pravdi ce im se svima 
presuditi, nikome se nece nepravda uciniti; 

70. svako ce dobiti ono sto je zasluzio, jer On dobro zna sta je ko radio. 

71. Oni koji nisu vjerovali u gomilama ce u Dzehennem biti natjerani, 
i kad do njega dodu, kapije njegove ce se pootvarati i cuvari njegovi 
ce ih upitati: "Zar vam nisu dolazili vasi poslanici, koji su vam ajete 
Gospodara vaseg kazivali i opominjali vas da cete ovaj vas Dan do- 
zivjeti?" - "Jesu" - red ce oni - "ali jos je davno odredeno da ce 
nevjernici kaznjeni biti." 

72. I reci ce se: "Ulazite na dzehennemske kapije, vjecno cete u njemu 
boraviti!" Grozna li prebivalista onima koji su se oholili! 

73. A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama ce u Dzennet 
biti povedeni, i kad do njega dodu - a kapije njegove vec sirom otvo- 
rene - cuvari njegovi ce im reci: "Mir vama, od grijeha ste cisti, zato 
udite u nj, u njemu cete vjecno boraviti!" 

74. I oni ce reci: "Hvala Allahu, koji nam je obecanje Svoje ispunio i u 
Dzennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje ho- 
cemo!" Divne li nagrade onima koji su se trudili! 466 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

75. I vidjeces meleke kako Prijesto okruzuju, velicajuci i hvaleci Gospo- 
dara svoga; i svima ce se po pravdi presuditi i reci ce se: "Hvaljen 
neka je Allah, Gospodar svjetova!" 

SURA 40 

El-Mumin — Vjernik 

(Mekka- 85 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. HaMlm. 

2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajuci, 

3. koji oprasta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kaznjava i obil- 
no nagraduje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraca. 

4. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka 
te ne obmanjuje to sto se oni po svijetu krecu. 

5. I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se 
bili protiv poslanika urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne 
svoga poslanika i trudio se da neistinom ugusi istinu, pa sam ga Ja 
kaznjavao - a kakva je bila kazna Moja! 

6. I tako ce se rijec Gospodara tvoga ispuniti da ce oni koji nisu htjeli 
da vjeruju - stanovnici u vatri biti. 

7. Meleki koji drze Prijesto i oni koji su oko njega velicaju i hvale Go- 
spodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprosteni grijesi vjer- 
nicima: "Gospodaru nas, Ti sve obuhvacas miloscu i znanjem; zato 
oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sacuvaj ih 
patnje u vatri! 467 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

8. Gospodaru nas, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obecao, i pretke 
njihove i zene njihove i potomstvo njihovo — one koji su bili dobri; 
Ti si, uistinu, silan i mudar. 

9. I postedi ih kazne zbog ruznih djela, jer koga Ti toga dana postedis 
kazne zbog ruznih djela - Ti si mu se smilovao, a to ce, zaista, veliki 
uspjeh biti!" 

10. Onima koji nisu vjerovali doviknuce se: "Allahova odvratnost prema 
vama kad ste, pozivani da vjerujete, ostali nevjernici - bila je, doista, 
veca od vase odvratnosti sada prema sebi." 

11. "Gospodaru nas" - red ce oni - "dva puta si nas usmrtio i dva puta 
si nas ozivio; mi priznajemo grijehe nase, pa ima li ikakva nacina da 
se izide?" 

12. "To vam je zato sto niste vjerovali kad se pozivalo Allahu Jedinom, 
a vjerovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Odluka 
pripada jedino Allahu, Uzvisenom i Velikom." 

13. On vam pokazuje znamenja Svoja i spusta vam opskrbu s neba, a 
pouku ce prihvatiti samo onaj koji se Njemu obraca. 

14. Klanjajte se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajuci vjeru - pa makar 
to nevjernicima bilo mrsko — 

15. Onome najuzvisenijem, koji svemirom vlada, koji salje Objavu, ri- 
jeci Svoje - kome hoce od robova Svojih, da upozori na Dan susreta 
medusobnog, 

16. na Dan kad ce se oni pojaviti, kada Allahu nece o njima nista skri- 
veno biti. "Ko ce imati vlast toga dana?" - "Allah, Jedini i Svemocni!" 468 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

17. Svaki covjek ce toga Dana prema zasluzi kaznjen ili nagraden biti; 
toga Dana nece biti nepravde! Allah ce, zaista, brzo obracunati. 

18. I upozori ih na bliski Sudnji dan kada ce srca do grkljana doprijeti i 
poprijeciti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika nece 
imati koji ce uslisan biti. 

19. On zna poglede koji kriomice u ono sto je zabranjeno gledaju, a i 
ono sto grudi kriju; 

20. Allah ce po pravdi presuditi, a oni kojima se oni, pored Njega, kla- 
njaju - nece ni po cemu suditi. Allah, zaista, sve cuje i sve vidi. 

21. Zasto oni ne putuju po svijetu pa da vide kako su zavrsili oni prije 
njih. Bili su od njih mocniji i vise spomenika su na Zemlji ostavili, 
ali ih je Allah, zbog grijehova njihovih, kaznio i niko ih od Allah ove 
kazne nije odbranio. 

22. Allah ih je kaznio zato sto su poricali jasne dokaze koje su im posla- 
nici njihovi donosili, On je, zaista, mocan, On strahovito kaznjava. 

23. Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Nasim i dokazom jasnim 

24. faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: "Carobnjak i lazov!" 

25. A kada im je on donio Istinu od Nas, rekli su: "Ubijajte opet musku 
djecu onih koji vjeruju u ono sto on govori, a ostavljajte u zivotu nji- 
hovu zensku djecu!" - Ali, lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna. 469 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

26. "Pustite vi mene" - rece faraon - "da ubijem Musaa, a on neka trazi 
pomoc od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vasu ne 
izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove." 

27. Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara vasega da me za- 
stiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun 
polagati!" 

28. A jedan covjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje 
svoje, rece: "Zar da ubijete covjeka zato sto govori: 'Gospodar moj je 
Allah!', onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vaseg? 
Ako je lazov, njegova laz ce njemu nauditi, a ako govori istinu, onda 
ce vas stici barem nesto od onoga cime vam prijeti, jer Allah nece 
ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laze. 

29 . O narode moj , danas vama pripada vlast i vi ste na vrhovima u zemlj i, 
ali ko ce nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne?" A 
faraon rece: "Savjetujem vam samo ono sto mislim, a na Pravi put 
cu vas samo ja izvesti." 

30. A onda onaj vjernik rece: "O narode moj, bojim se da i vas ne stigne 
ono sto je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili, 

31. kao sto je to bilo sa Nuhovim narodom i Adorn i Semudom i onima 
poslije njih. -A Allah nije nepravedan robovima Svojim. 

32. O narode moj, plasim se sta ce biti s vama na Dan kada budete jedni 
druge dozivali, 

33. na Dan kada budete uzmicuci bjezali, kada vas od Allaha nece moci 
niko odbraniti. A onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga nece niko 
uputiti. 470 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

34. Jusuf vam je, jos davno, donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali 
u ono sto vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli: 'Allah vise 
nece poslije njega poslati poslanika!' Eto tako Allah ostavlja u zabludi 
svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja, 

35. one koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav do- 
kaz nije dosao, pa izazivaju jos vecu Allahovu mrznju i mrznju vjer- 
nika. - Tako Allah pecati srce svakog oholog i nasilnog." 

36. "O Hamane" - rece faraon - "sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao 
da staza, 

37. staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram 
da je on, zaista, lazac." I eto tako su se faraonu njegova ruzna djela 
ucinila lijepim i on je bio odvracen od Pravog puta, a lukavstvo fa- 
raonovo se zavrsilo na njegovu stetu. 

38. I onda onaj vjernik rece: "O narode moj, ugledajte se u mene, ja cu 
vam na Pravi put ukazati! 

39. O narode moj, zivot na ovome svijetu samo je prolazno uzivanje, a 
onaj svijet je, zaista, Kuca vjecna. 

40. Ko ucini zlo, bice prema njemu kaznjen, a ko ucini dobro - bio 
muskarac ili zena, a vjernik je - u Dzennet ce; u njemu ce imati u 
obilju svega, bez racuna. 471 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

41. O narode moj, sta je ovo, ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene 
pozivate u vatru: 

42. pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim Njemu ravnim 
onoga o kome bas nista ne znam, a ja vas pozivam Silnome, Onome 
koji mnogo prasta. 

43. Nema nimalo sumnje u to da se oni kojima me pozivate nece nikome 
ni na ovome ni na onome svijetu odazvati i da cemo se Allahu vratiti 
i da ce mnogobosci stanovnici u ognju biti. 

44. Tada cete se, sigurno, mojih rijeci sjetiti! A ja Allahu prepustam svoj 
slucaj; Allah, uistinu, robove Svoje vidi." 

45. I Allah ga je sacuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove 
ljude zla kob zadesi. 

46. Oni ce se ujutro i navecer u vatri prziti, a kada nastupi Cas: "Uvedite 
faraonove ljude u patnju najtezu!" 

47. I kada se u vatri budu prepirali, pa oni koji su bili potlaceni reknu 
glavesinama svojim: "Mi smo se za vama povodili, mozete li nas ma- 
kar malo vatre osloboditi?", 

48. onda ce glavesine red: "Evo nas, svi smo u njoj, jer Allah je presudio 
robovima Svojim." 

49. I oni koji ce u vatri biti govorice strazarima dzehennemskim: "Za- 
molite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublazi!" 472 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

50. "A zar vam poslanici vasi nisu jasne dokaze donosili?" - upitace oni. 
- "Jesu!" - odgovorice. - "Molite onda vi!" - reci ce oni. Ali ce molba 
onih koji nisu vjerovali uzaludna biti. 

51. Mi demo, doista, pomoci poslanike Nase i vjernike u zivotu na ovo- 
me svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci, 

52. na Dan kada krivcima pravdanja njihova nece od koristi biti; njih ce 
prokletstvo i najgore prebivaliste cekati. 

53. Mi smo Musau uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo 
Knjigu ostavili 54- da bude putokaz i opomena onima koji pameti budu imali. 55. Zato ti budi strpljiv-Allahovo obecanje je istina-i moli da ti budu 
oprosteni tvoji grijesi, i Gospodara svoga krajem i pocetkom dana 
velicaj i hvali! 

56. Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav do- 
kaz nije dosao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih nece do- 
vesti do cilja zeljenog, zato moli od Allaha zastitu, jer On, uistinu, 
sve cuje i sve vidi. 

57. Stvaranje nebesa i Zemlje je, sigurno, vece nego stvaranje roda ljud- 
skog, ali vecina ljudi ne zna. 

58. Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela 
cine i zlotvori. - Kako vas malo prima pouku! 473 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

59. Doci ce Cas ozivljenja, u to nema nimalo sumnje, ali vecina ljudi 
nece da vjeruje. 

60. Gospodar vas je rekao: "Pozovite Me i zamolite, Ja cu vam se oda- 
zvati! Oni koji iz oholosti nece da Mi se klanjaju - uci ce, sigurno, 
u Dzehennem ponizeni." 

61. Allah vam je dao noc da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je 
neizmjerno dobar prema ljudima, ali vecina ljudi nece da zahvaljuje. 

62. To vam je, eto, Allah, Gospodar vas, Stvoritelj svega, drugog boga 
osim Njega nema, pa kuda se onda odmecete? 

63. Tako su se odmetali i oni koji su Allahove dokaze poricali. 

64. Allah vam je ucinio Zemlju prebivalistem, a nebo zdanjem, i On vam 
oblicje daje i likove vase cini lijepim, i jelima vas opskrbljuje uku- 
snim. To je Allah, Gospodar vas, i neka je uzvisen Allah, Gospodar 
svjetova! 

65. On je Zivi, nema boga osim Njega, zato se samo Njemu klanjajte, 
iskreno Mu ispovijedajuci vjeru: "Neka je hvaljen Allah, Gospodar 
svjetova!" 

66. Reci: "Meni je zabranjeno, o tome su mi dosli jasni dokazi od Gospo- 
dara moga, da se klanjam onima kojima se, pored Allaha, klanjate, 
a naredeno mi je da se pokoravam Gospodaru svjetova. 474 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

67. On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruska, 
zatim cini da se kao dojencad radate, i da do muzevnog doba stig- 
nete, i da starci postanete - a neki od vas umiru prije - i da do su- 
denoga casa pozivite kako biste mogli shvatiti. 

68. Zivot i smrt Njegovo su djelo! A kad nesto odluci, samo za to rekne: 
'Budi!' - i ono bude." 

69. Zar ne vidis kako se okrecu oni koji o Allah ovim dokazima rasprav- 
ljaju? 

70. Oni koji poricu Knjigu i ono sto smo slali po poslanicima - saznace 
posljedice toga 

71. kada sa okovima o vratu i sindzirima budu vuceni 

72. po kljucaloj vodi, a zatim u vatri przeni, 

73. i potom upitani: "Gdje su oni kojima ste se klanjali, 

74. a ne Allahu?" - "Izgubili su nam se iz vida" - odgovorice - "ta mi se 
prije, ustvari, nismo nikome ni klanjali." - Eto tako Allah ostavlja u 
zabludi nevjernike. 

75. To vam je zato sto ste bez ikakva osnova na Zemlji bahati bili i sto 
ste likovali. 

76. Ulazite kroz kapije Dzehennema, u njemu cete vjecno ostati - a ru- 
zno je prebivaliste oholih! 

-j-j. Zato ti budi strpljiv, Allahova prijetnja ce se, sigurno, obistiniti! Bilo 
da ti pokazemo dio onoga cime im Mi prijetimo, bilo da ti prije zivot 
oduzmemo, Nama ce se oni vratiti. 475 40. EL-MUMIN - VJERNIK DZUZ 24. 

78. I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, 
a o nekima ti nismo kazivali. I nijedan poslanik nije mogao uciniti 
nikakvo cudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, 
bice presudeno po pravdi i tada ce nevaljali nastradati. 

79. Allah je za vas stvorio zivotinje, da na nekima jasete, a neke da jedete, 

80. Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas vazne potrebe ostvarujete 
- i na njima i na ladama vi se vozite. 

81. On vam pokazuje dokaze mod Svoje, pa koje od Allahovih dokaza 
ne priznajete? 

82. Zasto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su zavrsili oni prije 
njih? Oni su bili od njih mnogobrojniji i jaci i vise spomenika su na 
Zemlji ostavili, i nista im nije koristilo ono sto su stekli. 

83. Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, onisuseznanjem 
koje su imali dicili, i snaslo ih je ono cemu su se stalno rugali. 

84. A kad bi kaznu Nasu dozivjeli, onda bi govorili: "Mi vjerujemo u 
Allaha, u Njega jedinog, a odricemo se onih koje smo Njemu ravnim 
smatrali!" 

85. Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Nasu dozivjeli, ne bi ni- 
malo bilo od koristi, prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve 
robove Njegove koji su bili i nestali - i tada bi nevjernici stradali. 476 41. FUSSILET - OBJASNJENJE DZUZ 24. 

SURA 41 

Fussilet — Objasnjenje 

(Mekka - 54 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ha Mim. 

2. Objava je od Milostivog, Samilosnog, 

3. Knjiga ciji su ajeti jasno izlozeni, Kur'an na arapskom jeziku za ljude 
koji znaju, 

4. vjesnik radosnih vijesti i opomena - pa opet vecina njih glavu okrece, 
nece ni da cuje. 

5. "Srca nasa su" - govore oni - "pod pokrivacima, daleka od onoga 
cemu nas ti pozivas, i mi smo gluhi za to, a izmedu nas i tebe je 
pregrada, pa ti radi, i mi cemo raditi." 

6. Red: "Ja sam covjek kao i vi, samo - meni se objavljuje da je vas Bog 
samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjajte i od Njega oprosta 
trazite! A tesko onima koji Njemu druge ravnim smatraju, 

7. koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju! 

8. One koji vjeruju i dobra djela cine zbilja ceka nagrada neprekidna." 

9. Red: "Zar, zaista, necete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremen- 
ska razdoblja Zemlju stvorio - i jos Mu druge ravnim smatrate? To 
je Gospodar svjetova!" 

10. On je nepomicna brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je udnio i 
proizvode njezine na njoj odredio, sve to u cetiri vremenska razdoblja 
- ovo je objasnjenje za one koji pitaju - 

11. zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo jos maglina bilo, pa 
njemu i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" — "Pojavljujemo 
se drage volje!" - odgovorili su, 

477 41. FUSSILET - OBJASNJENJE DZUZ 24. 

12. pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odre- 
dio sta ce se u svakom nebu nalaziti. A nebo najblize sjajnim zvije- 
zdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i 
Sveznajucega. 

13. A ako glave okrenu, ti reci: "Opominjem vas munjom onakvom 
kakva je pogodila Ada i Semuda, 

14. kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: "Ne 
klanjajte se nikome do Allahu!" - a oni odgovarali: "Da je Gospodar 
nas htio, On bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u ono sto je po vama 
poslano." 

15. Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. "Ko je od nas jaci?" 
- govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jaci od 
njih - a i znamenja Nasa su poricali. 

16. I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bi- 
smo im jos na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju - patnja 
na onom svijetu bice, zaista, jos sramnija - i niko im nece u pomoc 
priteci. 

17. I Semudu smo na Pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoca 
od Pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome 
kako su zasluzili, 

18. a one koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili. 

19. A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani - oni prvi 
bice zadrzani, da bi ih sustigli ostali - 

20. i kad dodu do nje, usi njihove, i oci njihove, i koze njihove svjedocice 
protiv njih o onome sto su radili. 478 41. FUSSILET - OBJASNJENJE DZUZ 24. 

21. "Zasto svjedocite protiv nas?" - upitace oni koze svoje. - "Allah, koji 
je dao sposobnost govora svakome bicu, obdario je darom govora i 
nas" - odgovorice. - "On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, 
vratili. 

22. Vi se niste krili zato da ne bi usi vase i oci vase i koze vase protiv 
vas svjedocile, vec zato sto ste vjerovali da Allah nece saznati mnogo 
stosta sto ste radili. 

23. I to vase uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo 
vas je, i sada ste nastradali." 

24. Pa i ako budu trpjeli, njihovo boraviste ce Vatra biti; a ako budu 
trazili naklonost Allahovu, njihovoj molbi nece se udovoljiti. 

25. Mi smo im bili odredili lose drugove koji su im lijepim prikazivali 
ono sto su uradili i ono sto ce uraditi, i na njima se obistinilo ono 
sto je receno za narode, dzine i ljude koji su prije njih bili i nestali - 
doista su nastradali. 

26. Oni koji ne vjeruju govore: "Ne slusajte ovaj Kur'an, nego pravite 
buku da biste ga nadvikali!" 

27. Zato cemo Mi, sigurno, dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju, i 
kaznicemo ih najgorom kaznom za djela koja su pocinili. 

28. To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj ce im vjecna kuca 
biti, kao naplata sto su dokaze Nase stalno poricali. 

29. I nevjernici ce red: "Gospodaru nas, pokazi nam dzine i ljude, one 
koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge nase, neka budu najdonji." 479 41. FUSSILET - OBJASNJENJE DZUZ 24. 

30. Onima koji govore: "Gospodar nas je Allah" - pa poslije ostanu pri 
tome - dolaze meleki: "Ne bojte se i ne zalostite se, i radujte se Dzen- 
netu koji vam je obecan. 

31. Mi smo zastitnici vasi u zivotu na ovome svijetu, a i na onome; u 
njemu cete imati sve ono sto duse vase zazele, i sto god zatrazite - 
imacete, 

32. bicete pocasceni od Onoga koji prasta i koji je milostiv." 

33. A ko govori ljepse od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela cini 
i koji govori: "Ja sam doista musliman!" 

34. Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa ce ti dusmanin tvoj 
odjednom prisni prijatelj postati. 

35. To mogu postici samo strpljivi; to mogu postici samo vrlo sretni. 

36. A kad sejtan pokusa da te na zle misli navede, ti zatrazi utociste u 
Allaha, jer On, uistinu, sve cuje i zna sve. 

37. Medu znamenjima Njegovim su noc i dan, i Sunce i Mjesec. Ne 
padajte licem na tie ni pred Suncem ni pred Mjesecom, vec padajte 
licem na tie pred Allahom, koji ih je stvorio, ako zelite da se samo 
Njemu jedinom klanjate. 

38. A ako oni nece da te poslusaju - pa, oni koji su kod Gospodara tvoga 
hvale Ga i nocu i danju i ne dosaduju se. 480 41. FUSSILET - OBJASNJENJE DZUZ 24. 

39. Jedno od znamenja Njegovih je i to sto ti vidis suhu zemlju, a kad na 
nju spustimo kisu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje zivot 
ozivice, sigurno, i umrle, jer je On kadar sve. 

40. Oni koji rijeci Nase izvrcu nece se, doista, od Nas sakriti. Pa da li 
ce biti ugodnije onome koji u Vatru bude bacen ili onome koji na 
Sudnji dan dode smiren? Radite sta hocete, On, zaista, vidi sta vi 
radite. 

41. Oni koji ne vjeruju u Kur'an, posto im je objavljen... Aon je, zaista, 
knjiga zasticena, 

42. laz joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale 
dostojnoga. 

43. Tebi se nece reci nista sto vec nije receno poslanicima prije tebe. 
Gospodar tvoj zaista prasta, a i bolno kaznjava. 

44. A da Kur'an objavljujemo na tudem jeziku, oni bi, sigurno, rekli: 
"Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tud, a onaj kome se 
objavljuje je Arap?" - Reci: "On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni 
koji nece da vjeruju - i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta 
dozivaju." 

45. I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije Rijeci 
Gospodara tvoga prije izrecene, sa ovima bi bilo vec svrseno, jer oni 
mnogo u Kur'an sumnjaju. 

46. Ko cini dobro, u svoju korist cini, a ko radi zlo, na svoju stetu radi. 
- A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim. 481 41. FUSSILET - OBJASNJENJE DZUZ 25. 

47. Samo On zna kada ce Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze 
iz cvijetnih caski svojih i nijedna zena ne zanese i ne rodi, a da On 
to ne zna. A na Dan kad ih On upita: "Gdje su oni koje ste smatrali 
Meni ravnim?" - oni ce odgovoriti: "Javljamo Ti da niko od nas to 
ne tvrdi." 

48. I nece biti onih kojima su se prije klanjali i uvjerice se da ne mogu 
nikud umaci. 

49. Covjeku ne dosadi da bogatstvo trazi, a kada ga neimastina zadesi, 
onda zdvaja i nadu gubi. 

50. Kad ga obaspemo miloscu Nasom, poslije nesrece koja ga zadesi, 
on govori: "Ovo sam i zasluzio i ja ne mislim da ce Cas ozivljenja 
doci. A ako budem Gospodaru svome vracen, kod Njega me ceka 
Dzennet." A Mi cemo one koji nisu vjerovali, sigurno, o onom sto 
su radili obavijestiti i da iskuse patnju tesku - doista cemo im dati. 

51. Kada covjeku milost Nasu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi 
se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli. 

52. Reci: "Sta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj necete da vje- 
rujete - ko je onda u vecoj zabludi od onoga koji je u protivrjecju 
dalekom od istine?" 

53. Mi cemo im pruzati dokaze Nase u prostranstvima svemirskim, a i 
u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A 
zar nije dovoljno to sto je Gospodar tvoj o svemu obavijesten? 

54. Oni sumnjaju da ce pred Gospodara svoga stati, a On znanjem Svo- 
jim obuhvaca sve. 482 42. ES-SURA - DOGOVARANJE DZUZ 25. 

SURA 42 

Es-Surd — Dogovaranje 

(Mekka - 53 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. HaMim 

2. Ajin Sin Kaf. 

3. Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i onima prije tebe. 

4. Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, i On je 
Svevisnji, Velicanstveni! 

5. Skoro da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki velicaju 
i hvale Gospodara svoga i mole oprosta za one koji su za Zemlji. - 
Allah je, zaista, Taj koji prasta i koji je milostiv. 

6. Allah motri na one koji, pored Njega, zastitnike uzimaju, tebi nije 
prepusteno da o njima brigu vodis. 

7. Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur'an, na arapskom jeziku, da bi 
opominjao Mekku i one oko nje i upozorio na Dan kada ce se sa- 
kupiti - u koji nema nikakve sumnje. Jedni ce u Dzennet, a drugi u 
Dzehennem. 

8. A da Allah hoce, ucinio bi ih sve pravim vjernicima, ali, On u mi- 
lost Svoju uvodi koga On hoce, a nevjernici nemaju ni zastitnika ni 
pomagaca. 

9. Zar oni da druge, a ne Njega, za zastitnike uzimaju, a Allah je jedini 
zastitnik! On ce uziviti umrle, samo je On kadar sve. 

10. Ma u cemu se razilazili, treba presudu dati Allah. To vam je, eto, 
Allah, Gospodar moj - u Njega se ja uzdam i Njemu se obracam - 483 42. ES-SURA - DOGOVARANJE DZUZ 25. 

1 1 . Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara - a stvara parove 
i od stoke - da vas tako razmnozava. Niko nije kao On! On sve cuje 
i sve vidi. 

12. U Njega su kljucevi nebesa i Zemlje, On daje obilje kome hoce, a i 
uskracuje; On, uistinu, zna sve. 

13. On vam propisuje u vjeri isto ono sto je propisao Nuhu i ono sto 
objavljujemo tebi, i ono sto smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: 
"Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!" Tesko je onima 
koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. 
Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoce i upucuje u nju 
onoga ko Mu se iskreno obrati. 

14. A oni su se podvojili iz zlobe medusobne bas onda kad im je doslo 
saznanje. I da nije Rijeci Gospodara tvoga prije izrecene, da nema 
kaznjavanja do Dana sudnjega, s njima bi bilo vec svrseno. A oni 
kojima se poslije njih Knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju 
u nju. 

15. Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se nareduje, a ne povodi 
se za prohtjevima njihovim, i red: "Ja vjerujem u sve knjige koje je 
Allah objavio, i naredeno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i 
nas i vas Gospodar, nama nasa, a vama vasa djela; nema potrebe da 
jedni drugima dokaze iznosimo; Allah ce nas sve sabrati, i Njemu ce 
se svi vratiti." 484 42. ES-SURA - DOGOVARANJE DZUZ 25. 

16. A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju nistavni su kod 
njihova Gospodara kada su joj se vec mnogi odazvali; na njih ce pasti 
gnjev i ceka ih patnja teska. 

17. Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A sta ti znas - 
mozda je Smak svijeta blizu! 

18. Pozuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega - 
strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni 
koji o Casu ozivljenja raspravljaju! 

19. Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoce, 
i On je mocan i silan. 

20. Onome ko bude zelio nagradu na onom svijetu - umnogostruci- 
cemo mu je, a onome ko bude zelio nagradu na ovom svijetu - da- 
cemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela. 

21. Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono sto Allah 
nije naredio? Da nije Rijeci prije izrecene, medu njima bi vec bilo 
presudeno. -A nevjernike, doista, ceka patnja nesnosna. 

22. Vidjeces nevjernike kako strepe zbog onoga sto su cinili, i kazna ce ih 
stici; a oni koji su vjerovali i dobra djela cinili bice u divnim dzen- 
netskim bascama, sve sto zazele imace u Gospodara svoga; bice to 
blagodat velika. 485 42. ES-SURA - DOGOVARANJE DZUZ 25. 

23. Na ovaj nacin Allah salje radosne vijesti robovima Svojim, onima 
koji su vjerovali i dobra djela cinili. Reci: "Ne trazim za ovo nikakvu 
drugu nagradu od vas, osim da Mu se dobrim djelima priblizite." A 
umnogostrucicemo nagradu onome ko ucini dobro djelo, jer Allah, 
zaista, mnogo prasta i blagodaran je. 

24. Zar oni da govore: "On izmislja o Allahu lazi!" A Allah ce, ako hoce, 
srce tvoje uciniti nepokolebljivim. Allah ponistava neistinu i utvr- 
duje istinu rijecima Svojim; On dobro zna svacije misli; 

25. On prima pokajanje od robova Svojih i prasta hrdave postupke i zna 
sta radite; 

26. On se odaziva onima koji vjeruju i cine dobra djela i obasipa ih do- 
brotom Svojom jos vise, a nevjernike ceka zestoka patnja. 

27. Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi 
se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoce, jer 
On dobro poznaje i vidi robove Svoje. 

28. On salje kisu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj; 
On je zastitnik pravi i jedini dostojan hvale. 

29. Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i zivih bica 
koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. 

30. Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a 
On mnoge i oprosti. 

31. I vi Mu na Zemlji necete mod umaci i ne postoji, osim Allaha, ni 
pomagac ni zastitnik. 486 42. ES-SURA - DOGOVARANJE DZUZ 25. 

32. Jedno od znamenja Njegovih su lade nalik na brda koje morima 
plove. 

33. Ako zeli, On umiri vjetar i one na povrsini njegovoj ostaju nepo- 
kretne - to su pouke svakom onom ko je strpljiv i zahvalan - 

34. ili ih potopi, zbog grijehova koje su zaradili - a mnogima i oprosti - 

35. da bi se oni koji poricu dokaze Nase uvjerili da kazni Nasoj ne mogu 
umaci. 

36. Sve sto vam je dato - samo je uzivanje u zivotu na ovom svijetu, a ono 
sto je u Allaha - bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara 
svoga se uzdaju; 

37. za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasrdi, 
oprastaju; 

38. za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, 
i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga cime smo 
ih opskrbili udjeljuju, 

39. i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju. 

40. Nepravda se moze uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i 
izmiri se Allah ce nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu 
cine. 

41. Nece odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu ne- 
pravdu, 

42. a odgovarace oni koji ljude tlace i bez ikakva osnova red na Zemlji 
remete; njih ceka bolna patnja. 

43. Strpljivo podnositi i prastati - tako treba svaki pametan postupiti. 

44. Onaj koga Allah bez podrske ostavi nece poslije Njega imati nikoga 
da ga podrzi. I ti ces vidjeti kako ce nasilnici, kad dozive patnju, 
povikati: "Postoji li ikakav nacin da se povratimo?" 

487 42. ES-SURA - DOGOVARANJE DZUZ 25. 

45. I vidjeces kako ih ponizene i klonule vatri izlazu, a oni je ispod oka 
gledaju. Oni koji su vjerovali, reci ce: "Pravi stradalnici su oni koji 
na Sudnjem danu i sebe i celjad svoju upropaste!" A zar nevjernici 
nece neprekidno patiti! 

46. Njima nece mod pomoci oni kojima su se pored Allaha klanjali; a 
onaj koga je Allah bez podrske ostavio, taj Pravog puta nije ni nasao. 

47. Odazovite se Gospodaru svome prije nego sto dode Dan koji Allah 
nece zaustaviti. Toga Dana utocista necete imati i necete moci pori- 
cati. 

48. A ako glave okrenu - pa, Mi tebe nismo ni poslali da budes njihov 
cuvar, ti si duzan samo da obznanis. Kad covjeku damo da blagodat 
Nasu osjeti, on joj se obraduje, a kad ga zadesi kakva nesreca zbog 
onoga sto su uradile ruke njegove, onda covjek blagodati ne priznaje. 

49. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara sta hoce! On 
poklanja zensku djecu kome hoce, a kome hoce - musku, 

50. ili im daje i musku i zensku, a koga hoce, ucini bez poroda; On 
uistinu sve zna i sve moze. 

51. Nijednom covjeku nije dato da mu se Allah obraca osim na jednom 
od tri nacina: nadahnucem, ili iza zastora, ili da posalje izaslanika 
koji, Njegovom voljom, objavljuje ono sto On zeli. - On je, zaista, 
uzvisen i mudar! 488 43- EZ-ZUHRUF - UKRAS DZUZ 25. 

52. Na takav nacin Mi i tebi objavljujemo ono sto ti se objavljuje. Ti 
nisi znao sta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je 
Mi ucinili svjetlom pomocu kojeg upucujemo one robove Nase koje 
zelimo. A Ti, zaista, upucujes na Pravi put, 

53. na Put Allah ov, kome pripada sve sto je na nebesima i sve sto je na 
Zemlji. I, eto, Allahu ce se sve vratiti! 

SURA 43 

Ez-Zuhruf— Ukras 

(Mekka- 89 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ha Mini. 

2. Tako Mi Knjige jasne, 

3. Mi je objavljujemo kao Kur'an, na arapskom jeziku, da biste razu- 
mjeli, 

4. a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti. 

5. Zar da odustanemo da vas opominjemo zato sto svaku mjeru zla 
prelazite? 

6. A koliko smo Mi prijasnjim narodima vjerovjesnika poslali 

7. i nijedan im vjerovjesnik nije dosao, a da mu se nisu narugali! 

8. Zato smo unistavali one koji su od ovih mocniji bili, a ranije su isti- 
cane vijesti o narodima drevnim. 

9. A ako ih upitas ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni ce, sigurno, reci: 
"Stvorio ih je Allah" - Da, Silni i Sveznajuci, 

10. Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom ucinio i po njoj vam prolaze 
stvorio, da stignete kuda naumite; 

489 43- EZ-ZUHRUF - UKRAS DZUZ 25. 

11. Onaj koji s neba s mjerom spusta vodu, pomocu koje u zivot vra- 
camo mrtve predjele - tako cete i vi biti ozivljeni; 

12. Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lade i kamile da 
putujete, 

13. da se ledima njihovim sluzite i da se, kad na njima jahali budete, 
blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: "Hvaljen neka je Onaj 
koji je dao da nam one sluze, mi to sami ne bismo mogli postici, 

14. i mi cemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!" 

1 5. A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Covjek je, zaista, 
ociti nezahvalnik. 

16. Zar da izmedu onih koje On stvara uzima Sebi kceri, a vas da daruje 17. a kad nekog od njih obraduju vijescu da mu se rodila ona koju pri- 
pisuje Milostivom, lice mu se pomraci i postaje potisten. 

18. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomocne? 

19. Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, zenama nazivaju. Zar su oni 
prisustvovali stvaranju njihovu? - Njihova tvrdenja bice zapisana i 
oni ce odgovarati! 

20. "Da Milostivi hoce" — govore oni — "mi im se ne bismo klanjali." 
Oni o tome nista ne znaju, oni samo lazu. 

21. Zar smo im prije Kur'ana dali Knjigu pa se nje pridrzavaju? 

22. Oni cak govore: "Mi smo zatekli pretke nase kako ispovijedaju vjeru 
i prated ih u stopu mi smo na Pravom putu." 490 43- EZ-ZUHRUF - UKRAS DZUZ 25. 

23. I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a 
da oni koji su raskosnim zivotom zivjeli nisu govorili: "Zatekli smo 
pretke nase kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu." 

24. "Zar i onda" - govorio bi on - "kad vam ja donosim bolju od one 
koju ste od predaka vasih upamtili?" A oni bi odgovarali: "Ne vjeru- 
jemo mi u ono sto je po vama poslano!" 

25. I Mi smo ih kaznjavali, pa vidi kako su skoncali oni koji su poslanike 
u laz ugonili. 

26. A kad Ibrahim rece ocu svome i narodu svome: "Nemam ja nista s 
onima kojima se vi klanjate, 

27. ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer ce mi On, doista, 
na Pravi put ukazati" - 

28. On ucini rijeci Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali. 

29. A Ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim, da uzivaju sve dok 
im nije dosla Istina i Poslanik ocevidni. 

30. A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: "Ovo je vradzbina, i mi u 
nju nikako ne vjerujemo!" 

31. I jos kazu: "Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom ugled- 
nom covjeku iz jednog od ova dva grada!" 

32. Zar oni da raspolazu miloscu Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve 
sto im je potrebno za zivot na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima 
uzdizemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge sluzili. - A milost 
Gospodara tvoga bolja je od onoga sto oni gomilaju. 

33. A da nece svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuca onih 
koji ne vjeruju u Milostivog od srebra ucinili, a i stepenice uz koje 
se penju, 491 43- EZ-ZUHRUF - UKRAS DZUZ 25. 

34. i vrata kuca njihovih i divane na kojima se odmaraju, 

35. i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uzivanje u zivotu 
na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga bice za one koji 
budu Njegova naredenja izvrsavali, a Njegovih zabrana se klonili. 

36. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog velicao, Mi 
cemo sejtana natovariti, pa ce mu on nerazdvojni drug postati; 

37. oni ce ih od Pravoga puta odvracati, a ljudi ce misliti da su na Pra- 
vome putu. 

38.I kada koji dode pred Nas, red ce: "Kamo srece da je izmedu mene 
i tebe bila tolika razdaljina kolika je izmedu istoka i zapada! Kako si 
ti bio zao drug!" 

39. Toga dana vam nece biti od koristi to sto cete u muci zajedno biti, 
kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali. 

40. Zar ti da dozoves gluhe i uputis slijepe i one koji su u ocitoj zabludi?! 

41. Ako bismo ti dusu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili, 

42. ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono cime im prijetimo — pa Mi njih 
mozemo svakom kaznom kazniti. 

43. Zato se drzi onoga sto ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome 
putu. 44. Kur'an je, zaista, cast tebi i narodu tvome; odgovaracete vi. 45. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Nasim, koje smo 
prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju 
bozanstvima nekakvim. 

46. Jos davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Nasim faraonu i gla- 
vesinama njegovim, i on je rekao: "Ja sam, doista, Gospodara svje- 
tova poslanik!" 

47. I posto im je donio znamenja Nasa, oni su ih, odjednom, poceli 
ismijavati. 

492 43- EZ-ZUHRUF - UKRAS DZUZ 25. 

48. I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veci od drugog, i na muke 
smo ih stavljali ne bi li se dozvali. 

49. "O ti carobnjace!" - govorili su oni - "zamoli Gospodara svoga, u 
nase ime, na temelju tebi datog obecanja, mi cemo, sigurno, Pravim 
putem poci!" 

50. A cim bismo ih nevolje oslobodili, zacas bi obavezu prekrsili. 

51. I faraon obznani narodu svome: "O narode moj" - rece on - "zar 
meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene 
teku, shvacate li? 

52. I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti? 

53. Zasto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zasto zajedno sa njim 
nisu dosli meleki?" 

54. I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod 
grjesni. 

55. A kad izazvase Nas gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo, 

56. i ucinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim. 

57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjed- 
nom su oni, zbog toga, zagalamili 

58. i rekli: "Da li su bolji nasi kumiri ili on?" A naveli su ti ga kao primjer 
samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svadalacki. 

59. On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom 
za pouku sinovima Israilovim ucinili, 

60. a da hocemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas 
oni na Zemlji naslijede; 493 43- EZ-ZUHRUF - UKRAS DZUZ 25. 

61. i Kur'an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i 
slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put, 

62. i neka vas sejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj 
otvoreni. 

63. A kad je Isa ocita znamenja donio, on je rekao: "Donosim vam mu- 
drost i dolazim da vam objasnim ono oko cega se razilazite. Zato se 
Allaha bojte i meni se pokoravajte, 

64. Allah je moj i vas Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!" 

65. Ali su se stranke izmedu sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu 
patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore! 

66. Zar ovi cekaju da im Smak svijeta iznenada dode, a oni bezbrizni? 

6-j. Tog Dana ce oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprija- 
telji, samo to nece biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili: 

68. "O robovi Moji, za vas danas straha nece biti, niti cete i za cim tu- 
govati; 

6<). oni koji su u ajete Nase vjerovali i poslusni bili - 

70. udite u Dzennet, vi i zene vase, radosni!" 

71. Oni ce biti sluzeni iz posuda i casa od zlata, u njemu ce biti sve sto 
duse zazele i cime se oci nasladuju, i u njemu cete vjecno boraviti. 

72. "Eto, to je Dzennet koji vam je darovan kao nagrada za ono sto ste 
radili, 

73. u njemu cete svakovrsnog voca imati od kojeg cete neko jesti." 494 43- EZ-ZUHRUF - UKRAS DZUZ 25. 

74. A nevjernici ce u patnji dzehennemskoj vjecno ostati, 

75. ona im se nece ublaziti i nikakve nade u spas nece imati. 

76. Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. 

■j-j. Oni ce dozivati: "O Malik! Neka Gospodar tvoj ucini da umremo!" 
- a On ce red: "Vi cete tu vjecno ostati!" 

78. Mi vam Istinu saljemo, ali vecini vam je Istina odvratna. 

79. Ako oni pletu zamke, i Mi cemo zamke njima postaviti. 

80. Zar oni misle da Mi ne cujemo sta oni nasamo razgovaraju i kako se 
medu sobom dogovaraju? Cujemo Mi, a izaslanici Nasi, koji su uz 
njih, zapisuju. 

81. Reci: "Kad bi Milostivi imao sina, ja bih se prvi klanjao! 

82. Neka je uzvisen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom 
vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!" 

83. Zato ih ostavi neka se izivljavaju i zabavljaju dok ne dozive Dan 
kojim im se prijeti, 

84. On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajuci! 

85. I neka je uzvisen Onaj cija je vlast na nebesimai na Zemlji, i izmedu 
njih, On jedini zna kada ce Smak svijeta biti, i Njemu cete se svi 
vratiti! 

86. Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju - nece se mod za druge 
zauzimati; mod ce samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju. 

87. A ako ih zapitas ko ih je stvorio, sigurno ce reci: "Allah!" Pa kuda se 
onda odmecu? 

88. I tako mi Poslanikovih rijed: "Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi 
koji nece vjerovati!" - 

89. ti se oprosti od njih i reci: "Ostajte u miru!" - ta sigurno ce oni 
zapamtiti! 

495 44- ED-DUHAN - DIM DZUZ 25. 

SURA 44 

Ed-Duhdn — Dim 

(Mekka -59 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. HaMlm. 

2. Tako Mi Knjige jasne, 

3. Mi smo poceli da je u Blagoslovljenoj noci objavljujemo - i Mi, 
doista, opominjemo - 

4. u kojoj se svaki mudri posao rijesi 

5. po zapovijedi Nasoj! Mi smo, zaista, slali poslanike 

6. kao milost Gospodara tvoga - On, uistinu, sve cuje i sve zna - 

7. Gospodara nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih - ako cvrsto 
vjerujete, 

8. drugog boga osim Njega nema; On zivot i smrt daje - Gospodara 
vaseg i Gospodara vasih predaka davnih! 

9. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se, 

10. zato sacekaj dan kad ce im se ciniti da prema nebu vide vidljiv dim 

11. koji ce ljude prekriti. "Ovo je neizdrzljiva patnja! 

12. Gospodaru nas, otkloni patnju od nas, mi cemo, sigurno, vjerovati!" 

13. A kako ce oni pouku primiti, a vec im je dosao istiniti Poslanik 

14. od koga oni glave okrecu i govore: "Pouceni - umno poremeceni!" 

15. Mi cemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi cete se, sigurno, u mno- 
gobozacku vjeru vratiti; 

16. ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja cemo ih kazniti. 

17. Jos davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskusenje stavili, kada 
im je bio dosao plemeniti poslanik: 

18. "Ispunite prema meni ono sto ste duzni, o Allahovi robovi, jer ja sam 
vam poslanik pouzdani, 

496 44- ED-DUHAN - DIM DZUZ 25. 

19. i ne uzdizite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz ocevidni, 

20. i ja se utjecem i svome i vasem Gospodaru da me na kamenujete, 

21. a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!" 

22. I on pozva u pomoc Gospodara svoga: "Ovo je, doista, narod ne- 
vjernicki!" — 

23. "Izvedi nocu robove Moje, za vama ce potjera poci 

24. i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja ce, zaista, potopljena 
biti." 

25. I koliko ostavise basca i izvora, 

26. i njiva zasijanih i dvorova divnih, 

27. i zadovoljstava koja su u radosti provodili! - 

28. tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili - 

29. ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu postedeni bili, 

30. a sinove Israilove smo ponizavajuce patnje spasili 

31. od faraona - on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru 
prevrsili — 

32. i znajuci kakvi su, izmedu savremenika smo ih odabrali, 

33. i neka znamenja puna ocite blagosti smo im dali. 

34. A ovi, doista, govore: 

35. "Postoji samo nasa prva smrt, mi necemo biti ozivljeni; 

36. pretke nase nam dovedite, ako je istina to sto govorite!" 

37. Da li su silniji oni ili narod Tubba i oni prije njega? - njih smo 
unistili jer su nevjernici bili. 

38. Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih da bismo 
se igrali. 

39. Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali vecina ovih ne zna. 

497 44- ED-DUHAN - DIM DZUZ 25. 

40. Dan sudnji ce svima njima rok odredeni biti, 

41. Dan kada bliznji nece nimalo od koristi bliznjem biti i kada sami 
sebi nece mod pomoci, 

42. mod ce samo oni kojima se Allah smiluje, jer - On je, uistinu, silan 
i milostiv. 

43. Drvo Zekkum 

44. bice hrana grjesniku, 

45. u trbuhu ce kao rastopljena kovina vreti, 

46. kao sto voda kada kljuca vri. 

47. "Scepajte ga i usred ognja odvucite, 

48. a zatim mu, za kaznu, na glavu kljucalu vodu izljevajte!" 

49. "Okusaj, ta ti si, uistinu, 'mocni' i 'postovani', 

50. ovo je, zaista, ono u sto ste sumnjali!" 

51. A oni koji su se Allaha bojali, oni ce na sigurnu mjestu biti, 

52. usred basca i izvora, 

53. u dibu i kadifu obuceni i jedni prema drugima. 

54. Eto, tako ce biti i Mi cemo ih hurijama, krupnih ociju, zeniti. 

55. U njima ce mod sigurno koju hoce vrstu voca traziti; 

56. u njima, poslije one prve smrti, smrt vise nece okusiti i On ce ih 
patnje u ognju sacuvati, 

57. blagodat ce to od Gospodara tvoga biti; to ce, zaista, biti uspjeh ve- 
liki! 

58. A Kur'an smo ucinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku pri- 
mili, 

59. zato cekaj, i oni ce cekati! 

498 45- EL-DZASIJE - ONI KOJI KLECE DZUZ 25. 

SURA 45 

El-Dzdsije — Oni koji klece 

(Mekka - 37 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. HaMlm. 

2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 

3. Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju; 

4. i stvaranje vas i zivotinja, koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su 
cvrsto uvjereni; 

5. i smjena noci i dana i kisa, koju Allah s neba spusta da pomocu nje 
zemlju, nakon mrtvila njezina, ozivi i promjena vjetrova - dokazi su 
za ljude koji imaju pameti. 

6. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje ce - 
ako ne u Allahove rijeci i dokaze Njegove oni vjerovati? 

7. Tesko svakom lascu, velikom grjesniku! 

8. On cuje Allahove rijeci kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao 
da ih cuo nije - njemu patnju neizdrzljivu navijesti! 

9. A kad sazna za neke Nase ajete, on im se ruga. Takve ponizavajuca 
patnja ceka. 

10. Pred njima je Dzehennem, i ni od kakve koristi im nece biti ono sto 
su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili, njih ceka muka 
golema. 

11. Ovaj Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze Gospo- 
dara svoga ceka patnja nesnosna. 

12. Allah vam daje da se morem koristite da bi lade, voljom Njegovom, 
po njemu plovile, da biste mogli traziti blagodati Njegove i da biste 
bili zahvalni. 

13. I daje vam da se koristite onim sto je na nebesima i onim sto je na 
Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmisljaju. 

499 45- EL-DZASIJE - ONI KOJI KLECE DZUZ 25. 

14. Red vjernicima da oproste onima koji ne ocekuju Allahove dane u 
kojima ce On nagraditi ljude za ono sto su radili. 

15. Onaj koji cini dobro - sebi ga cini, a onaj ko radi zlo - radi protiv 
sebe, a na kraju cete se Gospodaru svome vratiti. 

16. Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesnistvo dali i lijepim 
jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli, 

17. i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili bas onda kad 
su do saznanja dosli, i to zbog neprijateljstva i medusobne zavisti. 
Gospodar tvoj ce im na Sudnjem danu, sigurno, presuditi o onome 
oko cega su se razisli. 

18. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ides pravcem odredenim, zato 
ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju, 

19. jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici 
jedni druge stite, a Allah stiti one koji Ga se boje i grijeha klone. 

20. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji cvrsto 
vjeruju. 

21. Misle li oni koji cine zla djela da cemo s njima postupiti jednako kao 
sa onima koji vjeruju i dobra djela cine, da ce im zivot i smrt biti isti? 
Kako lose rasuduju! 

22. A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki covjek 
bio nagraden ili kaznjen prema onome sto je zasluzio; nikome nece 
biti ucinjeno nazao. 500 45- EL-DZASIJE - ONI KOJI KLECE DZUZ 25. 

23. Red ti Meni ko ce uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga 
uzeo, onoga koga je Allah, znajuci ga, u zabludi ostavio i sluh njegov 
i srce njegovo zapecatio, a pred oci njegove koprenu stavio? Ko ce 
mu, ako nece Allah, na Pravi put ukazati? Zasto se ne urazumite? 

24. "Postoji samo nas zivot zemaljski, zivimo i umiremo, jedino nas vri- 
jeme unisti" - govore oni. A oni o tome bas nista ne znaju, oni samo 
nagadaju. 

25. A kad im se ajeti Nasi jasni kazuju, samo se ovim rijedma izgovaraju: 
"Pretke nase u zivot povratite, ako je istina to sto govorite." 

26. Red: "Allah vam daje zivot, zatim ce udniti da poumirete, a poslije 
ce vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali vecina 
ljudi ne zna." 

27. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Cas 
ozivljenja, oni koji su lazi slijedili bice izgubljeni. 

28. I vidjeces sve narode kako na koljenima klece; svaki narod bice po- 
zvan prema svojoj Knjizi: "Danas cete biti nagradeni ili kaznjeni 
prema tome kako ste postupali! 

29. Ova Knjiga Nasa o vama ce samo istinu red, jer smo naredili da se 
zapise sve sto ste radili." 

30. One koji su vjerovali i dobra djela cinili, Gospodar njihov ce u Dzen- 
net Svoj uvesti. To ce biti uspjeh ociti. 

3 1. A onima koji nisu vjerovali: "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi 
ste se oholili i narod nevjernicki postali. 

32. Kad se govorilo: Allahovo obecanje je, zaista, istina i u Cas ozivljenja 
nema nimalo sumnje!' — vi ste govorili: 'Mi ne znamo sta je Cas 
ozivljenja, mi samo zamisljamo, mi nismo uvjereni;'" 501 46. EL-AHKAF - AHKAF DZUZ 26. 

33. i ukazace im se gnusna djela njihova i sa svih strana ce ih okruziti 
ono cerau su se rugali, 

34. i red ce se: "Danas cemo mi vas zaboraviti kao sto ste vi zaboravili 
da cete ovaj vas Dan dozivjeti, vatra ce vam prebivaliste biti i niko 
vam nece mod pomod 

35. zato sto ste se Allahovim rijedma rugali i sto vas je zivot na Zemlji 
bio obmanuo." Od toga Dana ih iz Dzehennema niko nece izvuci 
niti ce se od njih traziti da odobrovolje Allaha. 

36. Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Go- 
spodar svih svjetova! 

37. Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri! 

SURA 46 

El-Ahkdf-Ahkaf 

(Mekka - 3 5 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. HaMlm. 

2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 

3. Mi smo nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih mudro stvorili i 
do roka odredenog, ali nevjernici okrecu glave od onoga dme im se 
prijeti. 

4. Reci: "Kazite vi meni ili pokazite mi sta su stvorili na Zemlji i da 
li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi, pored Allaha, 
klanjate? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav 
ostatak znanja, ako istinu govorite." 

5. Ko jeuvecoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima 
koji im se do Sudnjeg dana nece odazvati i koji su prema njihovim 
molbama ravnodusni. 

502 46. EL-AHKAF - AHKAF DZUZ 26. 

6. Kada ljudi budu sabrani, oni ce im biti neprijatelji i pored ce da su 
im se klanjali. 

7. A kad se ovima Nasi jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju go- 
vore o Istini dm im dode: "Ovo je prava carolija!" 

8. Zar oni da govore: "On ga izmislja!" Red: "Pa, ako ga izmisljam, vi 
mene od kazne Allahove necete mod odbraniti; On dobro zna sta o 
Kur'anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama; On prasta 
i samilostan je." 

9. Red: "Ja nisam prvi poslanik i ne znam sta ce biti sa mnom ili s 
vama; ja slijedim samo ono sto mi se objavljuje i samo sam duzan da 
otvoreno opominjem." 

10. Red: "Kazite vi meni sta ce s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u 
nj necete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedocio 
daje i on od Allaha, paonpovjerovao, avi se uzoholili." Allah, zaista, 
nece ukazati na Pravi put narodu koji sebi nepravdu cini. 

11. I govore nevjernici o vjernicima: "Daje kakvo dobro, nas oni u tome 
ne bi pretekli." A kako pomocu njega Pravi put nisu nasli, sigurno 
ce red: "Ovo je jos davna izmisljotina." 

12. KnjigaMusaovaje bila putovoda i milostprije njega. A ovo je Knjiga 
na arapskom jeziku koja nju potvrduje da bi opomenula one koji 
rade zlo i da bi obradovala one koji cine dobro. 

13. Oni koji govore: "Nas Gospodar je Allah!" - i istraju na Pravome 
putu, neka se nicega ne boje i ni za dm neka ne tuguju! 

14. Oni ce stanovnici Dzenneta biti, u njemu ce vjecno boraviti, i to ce 
im biti nagrada za ono sto su radili. 503 46. EL-AHKAF - AHKAF DZUZ 26. 

15. Covjeka smo zaduzili da roditeljima svojim cini dobro; majka nje- 
gova s mukom ga nosi i u mukama ga rada, nosi ga i doji trideset 
mjeseci. A kad dospije u muzevno doba i kad dostigne cetrdeset go- 
dina, on rekne: "Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan 
na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi 
mi da cinim dobra djela kojima ces zadovoljan biti, i ucini dobrim 
potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi." 

16. Eto, od takvih cemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko 
ruznih postupaka njihovih preci; od stanovnika Dzenneta ce oni biti, 
istinito obecanje koje im je dano cemo ispuniti. 

17. A onaj koji roditeljima svojim kaze: "Ih, sto mi prijetite da cu biti 
ozivljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali!" - a oni, zaziva- 
juci Allaha u pomoc, govore: "Tesko tebi, vjeruj, Allahova prijetnja 
ce se, doista, obistiniti!" On odgovara: "To su izmisljotine naroda 
drevnih!" 

18. Na takvima se treba ispuniti Rijec recena o narodima: dzinima i lju- 
dima koji su prije njih bili i nestali, jer - oni su, zaista, nastradali. 

19. Za sve ce biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih na- 
gradi ili kazni za djela njihova - nepravda im se nece uciniti. 

20. A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: 
"Vi ste u svome zivotu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima 
uzivali, a danas sramnom patnjom bicete kaznjeni zato sto ste se na 
Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponasali i sto ste raskalaseni bili." 504 46. EL-AHKAF - AHKAF DZUZ 26. 

21. I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao - 
a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika: "Klanjajte se samo 
Allahu, ja, zaista, strahujem da cete biti u mukama na Velikome 
danu!" - 

22. oni su odgovarali: "Zar si nama dosao da nas od bozanstava nasih 
odvratis? Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoris!" - 

23. "Samo Allah zna kad ce to biti!" - on bi govorio - "ja vam kazujem 
ono sto mi se objavljuje, a vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao." 

24. I kad ugledase na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim 
kretao, povikase: "Ovaj nam oblak kisu donosi!" - "Ne, to je ono sto 
ste pozurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi, 

25. koji, voljom Gospodara svoga, sve rusi." I ujutro su se vidjele samo 
nastambe njihove; tako Mi kaznjavamo narod grjesni. 

26. Njima smo dali mogucnosti koje vama nismo dali; i sluh i vid i razum 
smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu 
ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali - i sa svih 
strana ih je okruzilo ono cemu su se ismijavali. 

27. Neke gradove oko vas jos davno smo unistili, a objasnili smo im bili 
na razne nacine dokaze, ne bi li se pokajali. 

28. A zasto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im 
budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. To su bile samo klevete 
njihove i lazi. 505 46. EL-AHKAF - AHKAF DZUZ 26. 

29. Kada ti poslasmo nekoliko dzina da Kur'an slusaju, kada dodose da 
ga cuju, oni rekose: "Pst!" A kad se zavrsi, vratise se narodu svome 
da opominju. 

30. "O narode nas" - govorili su - "mi smo slusali Knjigu koja se poslije 
Musaa objavljuje, koja potvrduje da su istinite i one prije nje, i koja 
ka istini i na Pravi put upucuje. 

31. O narode nas, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, 
On ce vam neke grijehe vase oprostiti i vas od patnje neizdrzljive 
zastititi!" 

32. A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji nece 
umaci i mimo Njega zastitnika nece naci. Oni su u velikoj zabludi. 

33. Zar ne znaju da je Allah - koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, 
stvarajuci ih, iznemogao - kadar da ozivi mrtve? Jeste, On sve moze. 

34. A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: 
"Zar ovo nije istina?" - odgovorice: "Jest, Gospodara nam naseg!" - 
"E pa iskustite patnju" - red ce On - "jer ste stalno poricali." 

35. Ti izdrzi kao sto su izdrzali odlucni poslanici i ne trazi da im kazna 
sto prije dode! A onoga Dana kada dozive ono cime im se prijeti, 
ucinice im se da su ostali samo jedan cas dana. I dosta! A zar ce ko 
drugi biti unisten do narod raskalaseni! 506 47- MUHAMMED - MUHAMMED DZUz' 26. 

sura 47 
Muhammed — Muhammed 

(Medina - 3 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Allah ce ponistiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova od- 
vracaju. 

2. A onima koji vjeruju i dobra djela cine i vjeruju u ono sto se objav- 
ljuje Muhammedu - a to je Istina od Gospodara njihova - On ce 
preko hrdavih postupaka njihovih preci i prilike njihove ce pobolj- 
sati, 

3. zato sto nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Go- 
spodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove. 

4. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po sijama ih udarajte sve dok 
ih ne oslabite, a onda ih vezite, i poslije, ili ih velikodusno suzanj- 
stva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. 
Tako ucinite! Da Allah hoce, On bi im se osvetio, ali On zeli da vas 
iskusa jedne pomocu drugih. On nece ponistiti djela onih koji na 
Allahovu putu poginu, 

5. i On ce ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljsati, 

6. i u Dzennet ih uvesti, o kome ih je vec upoznao. 

7. O vjernici, ako Allaha pomognete, i On ce vama pomoci i korake 
vase ucvrstiti. 

8. A onima koji ne vjeruju - propast njima! On nece djela njihova pri- 
hvatiti, 

9. zato sto ne vole ono sto Allah objavljuje, i On ce djela njihova poni- 
stiti. 

eo. Zasto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije 
njih? Njih je Allah istrijebio, a to ceka i ostale nevjernike, 

11. zato sto je Allah zastitnik onih koji vjeruju i sto nevjernici zastitnika 
nemaju. 

507 47- MUHAMMED - MUHAMMED DZUz' 26. 

12. Allah ce one koji vjeruju i dobra djela cine uvesti u dzennetske basce 
kroz koje ce rijeke teci, a oni koji ne vjeruju - koji se nasladuju i 
zderu kao sto stoka zdere - njihovo ce prebivaliste vatra biti! 

13. A koliko smo gradova razorili, mnogo mocnijih od tvoga grada koji 
te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne. 

14. Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj 
kojem se lijepim cine ruzna djela njegova i koji se za strastima svojim 
povodi? 

15. Zar je Dzennet, koji je obecan onima koji se Allaha boje - u kome su 
rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i 
rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijede- 
nog i gdje ima voca svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova - 
zar je to isto sto i patnja koja ceka one koji ce u vatri vjecno boraviti, 
koji ce se uzavrelom vodom pojiti, koja ce im crijeva kidati! 

16. Ima onih koji dolaze da te slusaju, a cim se od tebe udalje, pitaju one 
kojima je dato znanje: "Sta ono on maloprije rece?" To su oni cija je 
srca Allah zapecatio i koji se za strastima svojim povode. 

17. A one koji su na Pravome putu On ce i dalje voditi i nadahnuce ih 
kako ce se vatre sacuvati. 

18. Zar oni cekaju da im Smak svijeta iznenada dode, a vec su predznaci 
njegovi tu? A sta ce im koristiti opomena kad im on dode? 

19. Znaj da nema boga osim Allaha! Trazi oprosta za svoje grijehe i za 
vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krecete i gdje boravite. 508 47- MUHAMMED - MUHAMMED DZUz' 2.6. 

20. A oni koji vjeruju govore: "Zasto se ne objavi jedna sura?" A kad 
bi objavljena jasna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao vi- 
djeti one cija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt 
onesvijestenog! A bolja bi im bila 

zi. poslusnost i razuman govor! A kada je borba vec propisana, bolje bi 
im bilo da su prema Allahu iskreni. 

22. Zar i vi ne biste, kada biste se vlasti docepali, nered na Zemlji cinili 
i rodbinske veze kidali! 

23. To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih ucinio. 

24. Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci! 

25. One koji su od vjere svoje otpali, posto im je bio jasan Pravi put, 
sejtan je na grijeh navodio i laznu im nadu ulivao. 

26. To zato sto su govorili onima koji ne vole ono sto Allah objavljuje: 
"Mi cemo vam se u nekim stvarima pokoravati" - a Allah dobro zna 
njihove tajne. 

27. A kako ce tek biti kada im meleki budu duse uzimali udarajuci ih po 
obrazima i po ledima njihovim! 

28. To ce biti zato sto su ono sto izaziva Allahovu srdzbu slijedili, a ono 
cime je On zadovoljan prezirali; On ce djela njihova ponistiti. 

29. Zar oni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove na vidjelo nece 
iznijeti? 509 47- MUHAMMED - MUHAMMED DZUz' 7.6. 

30. A da hocemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po 
biljezima njihovim poznao. Ali, ti ces ih poznati po nacinu govora 
njihova - A Allah zna postupke vase. 

31. Mi cemo vas provjeravati sve dok ne ukazemo na borce i postojane 
medu vama, a i vijesti o vama provjeravacemo. 

32. Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvracaju, koji su Poslanikovi 
protivnici, kad im je vec postao jasan Pravi put, zaista nece nimalo 
Allahu nauditi. On ce djela njihova ponistiti. 

33. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne 
nistite djela svoja! 

34. Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvracaju, pa poslije kao 
nevjernici umru, Allah, zaista, nece oprostiti. 

35. I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jaci, jer Allah je s 
vama, On vas nece nagrada za djela vasa lisiti. 

36. Zivot na ovome svijetu je samo igra i zabava! A ako budete vjerovali 
i grijehe izbjegavali, On ce vas nagraditi i imanja vasa od vas nece 
traziti. 

37. Ako bi ih od vas trazio i prema vama uporan bio, postali biste skrti 
i On bi ucinio vidljivim vase mrznje. 

38. Vi se, eto, pozivate da trosite na Allahovu putu, ali, neki od vas su 
skrti - a ko skrtari, na svoju stetu skrtari, jer Allah je bogat, a vi 
ste siromasni. - A ako glave okrenete, On ce vas drugim narodom 
zamijeniti, koji onda kao sto ste vi nece biti. 510 48. EL-FETH - POBJEDA DZUZ 26. 

SURA 48 

El-Feth - Pobjeda 

(Medina - 29 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Mi cemo ti dati sigurnu pobjedu 

2. da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju 
tebi potpunom ucinio, da bi te na Pravi put uputio 

3. i da bi te Allah pobjedonosnom pomoci pomogao. 

4. On uliva smirenost u srca vjernika da bi jos vise ucvrstili vjerovanje 
koje imaju - a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i 
mudar je - 

5. da bi vjernike i vjernice uveo u dzennetske basce kroz koje ce rijeke 
teci, u kojima ce vjecno boraviti, i da bi presao preko hrdavih postu- 
paka njihovih - a to je u Allaha veliki uspjeh - 

6. i da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobosce i mnogoboskinje, 
koji o Allahu zlo misle — neka zlo njih snade! Allah se na njih rasrdio 
i prokleo ih i pripremio im Dzehennem, a grozno je on boraviste! 

7. Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar! 

8. Mi saljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao 
onoga koji treba opominjati 

9. da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu po- 
mognete, i da Ga velicate i da Ga ujutro i navecer hvalite. 511 48. EL-FETH - POBJEDA DZUZ 26. 

io. Oni koji su ti se zakleli na vjernost - zakleli su se, doista, na vjer- 
nost samome Allahu - Allah ova Ruka je iznad ruku njihovih! Onaj 
ko prekrsi zakletvu krsi je na svoju stetu, a ko ispuni ono na sto se 
obavezao Allahu, On ce mu dati veliku nagradu. 

ii. Govorice ti beduini koji su izostali: "Zadrzala su nas stada nasa i 
porodice nase, pa zamoli za nas oprost!" Oni govore jezicima svo- 
jim ono sto nije u srcima njihovim. Reci: "Pa ko moze promijeniti 
Allahovu odluku, ako vam On hoce nauditi, ili ako vam hoce kakvo 
dobro uciniti?" Allah zna ono sto radite. 

12. Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada nece vratiti porodicama 
svojim; vasa srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore po- 
misljali, vi ste narod u dusi pokvaren. 

13. Onaj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova - pa, Mi smo za 
nevjernike razbuktali oganj pripremili! 

14. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On prasta kome On hoce, 
a kaznjava koga hoce - Allah mnogo prasta i samilostan je. 

15. Oni koji su izostali sigurno ce reci kada podete da plijen uzmete: 
"Pustite i nas da vas pratimo!" - da bi izmijenili Allahove rijeci. Reci: 
"Vi nas necete pratiti, to je jos prije Allah rekao!", a oni ce reci: "Nije 
tako, nego, vi nama zavidite." A nije ni to, vec oni malo sta razumiju. 512 48. EL-FETH - POBJEDA DZUz' 26. 

16. Red beduinima koji su izostali: "Bicete pozvani da se borite protiv 
naroda veoma hrabrog i mocnog, sve dok se ne pokori. Pa ako po- 
slusate, Allah ce vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao sto 
ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne ce vas staviti." 

17. Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom! Onoga koji se po- 
korava Allahu i Poslaniku Njegovu On ce u dzennetske basce, kroz 
koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko leda okrene, patnjom nesnosnom 
ce kazniti. 

18. Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na 
vjernost zakleli. On je znao sta je u srcima njihovim, pa je spustio 
smirenost na njih, i nagradice ih skorom pobjedom 

19. i bogatim plijenom koji ce uzeti, jer Allah je silan i mudar. 

20. Allah vam obecava bogat plijen koji cete uzeti, a s ovim je pozurio i 
ruke ljudi je od vas zadrzao - da bi to bio poucan primjer za vjernike 
i da bi vam na Pravi put ukazao - 

21. i drugi, koji niste bili u stanju uzeti - Allah vam ga je dao, jer Allah 
sve moze. 

22. A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali 
i poslije ne bi zastitnika ni pomagaca nasli - 

23. prema Allahovu zakonu koji odvazda vazi, a ti neces vidjeti da se 
Allahov zakon promijeni. 513 48. EL-FETH - POBJEDA DZUz' l6. 

24. On je zadrzao ruke njihove od vas i vase od njih usred Mekke, i to 
nakon sto vam je pruzio mogucnost da ih pobijedite - a Allah dobro 
vidi ono sto vi radite. 

25. Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite Casnom hramu, i da kur- 
bani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo 
bojazni da cete pobiti vjernike, muskarce i zene, koje ne poznajete, 
pa tako, i ne znajuci, zbog njih sramotu dozivjeti - Mi bismo vam 
ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost Svoju 
uveo onoga koga hoce. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bol- 
nom kaznom kaznili one medu njima koji nisu vjerovali. 

26. Kad su nevjernici punili svoja srca zarom, zarom paganskim, Allah je 
spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao 
ih da ispunjavaju ono zbog cega ce postati pravi vjernici - a oni i jesu 
najpreci i najdostojniji za to - a Allah sve zna. 

27. Allah ce obistiniti san Poslanika Svoga da cete, sigurno, u Casni hram 
uci sigurni - ako Allah bude htio - neki obrijanih glava, a neki po- 
drezanih kosa, bez straha. On je ono sto vi niste znali znao i zato 
vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao. 

28. On je poslao Poslanika Svoga s Uputom i vjerom istinitom da bi je 
uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok! 514 49- EL-HUDZURAT - SOBE DZUz' 2.6. 

29. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi pre- 
ma nevjernicima, a samilosni medu sobom; vidis ih kako se klanjaju 
i licem na tie padaju zeleci Allahovu nagradu i zadovoljstvo - na 
licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tie. Tako su opisani 
u Tevratu. A u Indzilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa 
ga onda ucvrsti, i on ojaca, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajuci 
divljenje sijaca - da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima 
koji vjeruju i dobra djela cine Allah obecava oprost i nagradu veliku. 

SURA 49 

El-Hudzurdt — Sobe 

(Medina - 1 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. O vjernici, ne odlucujte se ni za sto dok za to ne upitate Allaha i 
Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve cuje i sve zna. 

2. O vjernici, ne dizite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne 
razgovarajte s njim glasno, kao sto glasno jedan s drugim razgovarate, 
da ne bi bila ponistena vasa djela, a da vi i ne primijetite. 

3. One koji utisaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom - a to su 
oni cija je srca Allah prekalio u cestitosti - ceka oprost i nagrada 
velika. 

4. Vecina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna. 515 49- EL-HUDZURAT - SOBE DZUz' 26. 

5. A da su se oni strpjeli dok im ti sam izides, bilo bi im bolje; a Allah 
prasta i samilostan je. 

6. O vjernici, ako vam nekakav neposten covjek donese kakvu vijest, 
dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne ucinite, pa da se 
zbog onoga sto ste ucinili pokajete. 

7. Iznajtedaje medu vama Allahov Poslanik; kadbi vas umnogo cerau 
poslusao, doista biste nastradali; ali Allah je nekima od vas pravo vje- 
rovanje omilio, i u srcima vasim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i 
raskalasenost i neposlusnost vam omrazio. Takvi su na Pravome putu 

8. dobro torn i blagodati Allahovom. - A Allah sve zna i mudar je. 

9. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od 
njih ipak ucini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je uci- 
nila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se 
prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, za- 
ista, pravedne voli. 

10. Vjernici su samo braca, zato pomirite vasa dva brata i bojte se Allaha, 
da bi vam se milost ukazala. 

11. O vjernici, neka se muskarci jedni drugima ne rugaju, mozda su oni 
bolji od njih, a ni zene drugim zenama, mozda su one bolje od njih. 
I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ruznim nadimcima! 
O, kako je ruzno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! 
A oni koji se ne pokaju - sami sebi cine nepravdu. 516 49- EL-HUDZURAT - SOBE DZUz' 7.6. 

12. O vjernici, klonite se mnogih sumnjicenja, neka sumnjicenja su, za- 
ista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar 
bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - 
a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima 
pokajanje i samilostan je. 

13. O ljudi, Mi vas od jednogcovjekai jedne zene stvaramo i nanarodei 
plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je 
onaj koji Ga se najvise boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno 
nista. 

14. Neki beduini govore: "Mi vjerujemo!" Reci: "Vi ne vjerujete, ali re- 
cite: 'Mi se pokoravamo!', jer u srca vasa prava vjera jos nije usla. A 
ako Allaha i Njegova Poslanika budete slusali, On vam nimalo nece 
umanjiti nagradu za djela vasa." - Allah, uistinu, prasta i samilostan 
je. 

15. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, 
i poslije vise ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima 
svojim i zivotima svojim. Oni su iskreni! 

16. Reci: "Zar vi da obavjestavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah 
zna sve sto je na nebesima i na Zemlji! Allah sve zna." 

17. Oni ti prebacuju sto su primili islam. Reci: "Ne prebacujte mi sto 
ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time sto vas 
je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite. 

18. Allah, sigurno, zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono sto 
radite." 517 JO. KAF - KAF DZUz' 7.6. 

SURA 50 

Kaf- Kaf 

(Mekka - 45 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Kaf. Tako Mi Kur'ana slavnog, 

2. oni se cude sto im je dosao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjer- 
nici, govore: "To je cudna stvar: 

3. zar kad pomremo izemljapostanemo...?Nezamislivje topovratak!" 

4. Mi znamo sta ce od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se 
sve cuva. 

5. Oni, medutim, poricu Istinu koja im dolazi i smeteni su. 

6. A zasto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili 
i kako u njemu nema nereda! 

7. A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomicna brda pobacali i dali 
da iz nje nice raznovrsno prekrasno bilje, 

8. da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome 
obraca. 

9. Mi s neba spustamo vodu kao blagoslov, i cinimo da, uz pomoc 
njenu, nicu vrtovi i zito koje se zanje 

10. i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih, 

11. kao hranu robovima, i Mi njome ozivljavamo mrtav predjel; takvo 
ce biti i ozivljenje. 

12. Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud 

13. i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov, 

14. i stanovnici Ejke i narod Tubba'; svi su oni poslanike laznim smatrali 
i kaznu Moju zasluzili. 

15. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno 
stvaranje sumnjaju. 

518 JO. KAF - KAF DZUz' 26. 

16. Mi stvaramo covjeka i znamo sta mu sve dusa njegova haje, jer Mi 
smo njemu blizi od vratne zile kucavice. 

17. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, 

18. on ne izusti nijednu rijec, a da pored njega nije prisutan onaj koji 
bdije. 

19. Smrtne muke ce zbilja doci - to je nesto od cega ne mozes pobjeci 

20. i u Rog ce se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti - 

21. i svako ce doci, a s njim i vodic i svjedok. 

22. "Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je 
ostar vid." 

23. A drug njegov ce reci: "Ovaj, pored mene, spreman je." 

24. "Bad u Dzehennem svakog nezahvalnika, inadziju, 

25. koji je branio da se cine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio, 

26. koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao - zato ga baci u patnju 
najtezu!" 

27. A drug njegov ce reci: "Gospodaru nas, ja ga nisam silom zaveo, sam 
je u velikoj zabludi bio." 

28. "Ne prepirite se preda Mnom!" - reci ce On - "jos davno sam vam 
zaprijetio, 

29. Moja Rijec se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepra- 
vican." 

30. Na dan kada upitamo Dzehennem: "Jesi li se napunio?" - on ce 
odgovoriti: "Ima li jos?" 

3 1. A Dzennet ce biti primaknut cestitima, nece biti ni od jednog daleko 

32. "Ovo je ono sto vam je obecano, svakome onome koji se kajao i 
cuvao, 

33. koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano 
donio. 

34. Udite u nj, u miru, ovo je Dan vjecni!" 

35. U njemu ce imati sto god zazele - a od Nas i vise. 

519 5 I . EZ-ZARIJAT - ONI KOJI PUSU DZUz' 26. 

36. A koliko smo naroda prije ovih unistili, koji su mocniji od njih bili, 
pa su po svijetu utociste trazili - od propasti spasa ima li?! 

37. U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko slusa, a prise- 
ban je. 

38. Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih - za sest 
vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor. 

39. Zato strpljivo podnosi ono sto oni govore i velicaj Gospodara svoga 
i zahvaljuj Mu prije sunceva izlaska i prije zalaska, 

40. i velicaj Ga nocu i poslije obavljanja molitvi. 

41. I osluskuj! Dan kada ce glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu, 

42. Dan kada ce oni cuti istinit glas - to ce biti Dan ozivljenja. 

43. Mi, zaista, dajemo zivot i dajemo smrt, i sve ce se Nama vratiti! 

44. A na Dan kada ce nad njima zemlja popucati oni ce zurno izici; bice 
to ozivljenje, za Nas lahko. 

45. Mi dobro znamo sta oni govore; ti ih ne mozes prisiliti, nego podsjeti 
Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji! 

SURA 51 

Ez-Zdrijdt— Oni koji pusu 

(Mekka - 60 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako Mi onih koji pusu snazno, 

2. i onih koji teret nose, 

3. i onih koji plove lahko, 

4. i onih koji naredbe sprovode - 

5. istina je, zaista, ono cime vam se prijeti, 

6. nagrada i kazna sigurno ce biti! 

520 5 I . EZ-ZARIJAT - ONI KOJI PUSU DZUz' 26. 

7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva, 

8. vi govorite nejednako, 

9. od njega se odvraca onaj za kog se znalo da ce se odvratiti. 

10. Neka prokleti budu lazljivci 

11. koji su, utonuli u neznanje, ravnodusni! 

12. Oni pitaju: "Kada ce Dan sudnji?" 

13. Onoga Dana kada se u vatri budu przili! 

14. "Iskusite kaznu svoju - to je ono sto ste pozurivali!" 

15. Oni koji su se Allaha bojali - u dzennetskim bascama ce, medu izvo- 
rima, boraviti, 

16. primace ono sto im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije 
toga dobra djela cinili, 

17. nocu su malo spavali 

18. i u praskozorje oprost od grijeha molili, 

19. a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga 
koji ne prosi. 

20. Na Zemlji su dokazi za one koji cvrsto vjeruju, 

21. a i u vama samima - zar ne vidite? - 

22. a na nebu je opskrba vasa i ono sto vam se obecava. 

23. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao sto je istina da 
govorite! 

24. Da li je doprla do tebe vijest o uvazenih gostima Ibrahimovim 

25. kada mu oni udose i rekose: "Mir vama!", i on rece: "Mir vama, ljudi 
neznani!" 

26. I on neprimijetno ode ukucanima svojim i donese debelo tele, 

27. i primace im ga: "Zar necete da jedete?" - upita, 

28. osjetivsi od njih u dusi zebnju. "Ne boj se!" - rekose, i obradovase 
ga djecakom koji ce ucen biti. 

29. I pojavi se zena njegova uzvikujuci i po lieu se udarajuci, i rece: "Zar 
ja, stara, nerotkinja?!" 

30. "Tako je odredio Gospodar tvoj" - rekose oni - "On je Mudri i 
Sveznajuci." 

521 51. EZ-ZARIJAT - ONI KOJI PUSU DZUZ 27. 

31. "A sta vi hocete, o izaslanici?" - upita Ibrahim. 

32. "Poslani smo narodu grjesnom" - rekose - 

33. "da srucimo na njih grumenje od ilovace, 

34. svako obiljezeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku 
mjeru presli." 

35. I Mi iz njega vjernike izvedosmo — 

36. a u njemu samo jednu kucu muslimansku nadosmo - 

37. i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdrzljive znak ostavismo. 

38. I o Musau, kada ga s ociglednim dokazom faraonu poslasmo, 

39. a on, uzdajuci se u moc svoju, okrenu glavu i rece: "Carobnjak je ili 
lud!" 

40. I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer 
je bio osudu zasluzio. 

41. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra 

42. pored cega god je prosao, nista nije postedio, sve je u gnjilez pretvo- 
rio. 

43. I o Semudu, kad mu bi receno: "Uzivajte jos neko vrijeme!" 

44. I oni se oglusise o naredenje Gospodara svoga, pa ih unisti strasan 
glas na oci njihove, 

45. i ne mogase se ni dici ni od kazne odbraniti. 

46. I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijase narod neposlusni! 

47. Mi smo nebo mod Svojom sazdali, a Mi, uistinu, jos neizmjerno 
mnogo mozemo, 

48. i Zemlju smo prostrli - tako je divan Onaj koji je prostro! - 

49. i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili! 

50. "Zato pozurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim; 

51. ne prihvacajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas 
jasno opomenem!" 

522 52. ET-TUR- GORA DZUZ 27. 

52. I tako je bilo, ni onima prije ovih nije dosao nijedan poslanik, a da 
nisu rekli: "Carobnjak je!", ili: "Lud je!" 

53. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi 
koji su u zlu svaku mjeru bili prevrsili, 

54. zato ove ostavi, prijekor neces zasluziti, 

55. i nastavi savjetovati, savjet ce vjernicima, doista, koristiti. 

56. Dzine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, 

57. Ja ne trazim od njih opskrbu niti zelim da Me hrane, 

58. opskrbu daje jedino Allah, Mocni i Jaki! 

59. A nevjernike ce stici kazna kao sto je stigla i one koji su bili kao oni, 
i neka Me ne pozuruju, 

60. jer, tesko nevjernicima na Dan kojim im se prijeti! 

SURA 52 

Et-Tur— Gora 

(Mekka - 49 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako Mi Gore, 

2. i Knjige u retke napisane, 

3. na kozi razvijenoj, 

4. i Hrama poklonika punog, 

5. i svoda uzdignutog, 

6. i mora napunjenog - 

7. kazna Gospodara tvoga sigurno ce se dogoditi, 

8. niko je nece mod otkloniti 

9. na Dan kada se nebo silno uzburka, 

10. a planine s mjesta pomaknu! 

11. Tesko na taj Dan onima koji su poricali, 

12. koji su se, ogrezli u laz, zabavljali! - 

13. na Dan kada ce grubo u vatru dzehennemsku biti gurnuti: 

14. "Ovo je vatra koju ste poricali. 

523 52. ET-TUR- GORA DZUZ 27. 

15. pa, je li ovo carolija, ili vi ne vidite? 

16. Przite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli - to vam je kazna za 
ono sto ste radili." 

17. A cestiti ce biti u dzennetskim bascama i blazenstvu 

18. i u onom sto im je Gospodar njihov dao ce uzivati- njih ce Gospodar 
njihov patnje u ognju sacuvati. 

19. "Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono sto ste radili!" 

20. Bice naslonjeni na divanima poredanim, a vjencacemo ih hurijama 
dzennetskim. 

21. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju 
povela prikljucicemo djecu njihovu, a djela njihova necemo nimalo 
umanjiti - svaki covjek je odgovoran za ono sto sam cini - 

22. i jos cemo ih darovati vocem i mesom kakvo budu zeljeli; 

23. jedni drugima ce, u njemu, pune case dodavati - zbog njih nece biti 
praznih besjeda i pobuda na grijeh - 

24. a sluzice ih posluga njihova nalik na biser skriveni, 

25. i obracace se jedni drugima i jedni druge ce pitati: 

26. "Prije smo medu svojima strahovali" - govorice - 

27. "pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sacuvao; 

28. mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobrocinitelj i Milostivi." 

29. Zato ti opominji, jer ti, miloscu Gospodara svoga, nisi ni prorok ni 
lud. 

30. Zar oni da govore: "On je pjesnik, sacekacemo da vidimo sta ce mu 
sudeno biti." 

31. "Pa cekajte" - reci ti - "i ja cu zajedno sa vama cekati!" 

5M 52. ET-TUR- GORA DZUZ 27. 

32. Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadzije tvrdoglave? 

33. Zar oni da govore: "Izmislja ga!" - Ne, nego oni nece da vjeruju; 

34. zato neka oni sastave govor slican Kur'anu, ako istinu govore! 

35. Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! 

36. Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni nece da vjeruju. 

37. Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?! 

38. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluskuju? Neka onaj medu 
njima koji tvrdi da je nesto cuo donese potvrdu ocitu. 

39. Zar da su za Njega - kceri, a za vas da su - sinovi?! 

40. Zar ti trazis od njih nagradu, pa su nametom optereceni?! 

41. Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?! 

42. Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku ce se uhvatiti bas oni koji 
ne vjeruju! 

43. Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, 
On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju! 

44. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: "Oblaci nagomilani!" 

45. Zato ih pusti dok se ne suoce sa Danom u kome ce pomrijeti, 

46. Danom kada im lukavstva njihova nimalo nece koristiti i kada im 
niko nece pomoci. 

47. A za sve nasilnike i druga ce kazna prije one biti, ali vecina njih ne 
zna. 

48. A ti strpljivo cekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i 
stitimo; i velicaj i hvali Gospodara svoga kad ustajes, 

49. i nocu Ga velicaj i kad se zvijezde gube. 

52.5 5 3 ■ EN-NEDZM - ZVIJEZDA DZUZ 27. 

SURA 53 

En-Nedzm — Zvijezda 

(Mekka - 61 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

Tako mi zvijezde kad zalazi, 

vas drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao! 

On ne govori po hiru svome — 

to je samo Objava koja mu se obznanjuje, 

uci ga jedan ogromne snage, 

razoriti, koji se pojavio u liku svome 

na obzorju najvisem, 

zatim se priblizio, pa nadnio - 

blizu koliko dva luka ili blize - 

i objavio robu Njegovu ono sto je objavio, 

srce nije poreklo ono sto je vidio, 

pa zasto se prepirete s njim o onom sto je vidio? 

On ga je i drugi put vidio, 

kod Sidretu-1-muntehaa, 

kod kojeg je dzennetsko prebivaliste, 

kad je Sidru pokrivalo ono sto je pokrivalo - 

pogled mu nije skrenuo, nije prekoracio, 

vidio je najvelicanstvenija znamenja svoga Gospodara. 

Sta kazete o Latu i Uzzau 

i Menat, trecoj, najmanje cijenjenoj? - 

Zar su za vas sinovi, a za Njega kceri?! 

To bi tada bila podjela nepravedna. 

To su samo imena koja ste im vi i preci vasi nadjenuli, Allah o njima 

nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i 

onim za cim duse zude, a vec im dolazi od Gospodara njihova prava 

uputa. 

24. Ne moze covjek ostvariti sve sto pozeli, 

25. Allahu pripada i onaj i ovaj svijet! 

26. A koliko na nebesima ima meleka cije posredovanje nikome nece 
biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoce i 
u korist onoga kojim je zadovoljan. 

526 1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 

20 
21 

22 
23 5 3 ■ EN-NEDZM - ZVIJEZDA DZUZ 27. 

27. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima zenskim, 

28. a o tome nista ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka 
istini bas nimalo ne koristi. 

29. Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo zivot na 
ovome svijetu zeli - 

30. to je vrhunac njihova znanja - Gospodar tvoj dobro zna one koji 
su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome 
putu. 

31. Allahovo je sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji - da bi, prema 
onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepsom nagra- 
dom nagradio one koji cine dobro, 

32. one koji se klone velikih grijehova i narocito razvrata, a grijehove 
bezazlene On ce oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prasta - 
On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste 
bili zameci u utrobama majki vasih; zato se ne hvalisite bezgrjesnoscu 
svojom - On dobro zna onoga koji se grijeha kloni. 

33. Red ti Meni o onome koji istinu izbjegava 

34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati, 

35. zna li on ono sto je skriveno, pa vidi? 

36. Zar on nije obavijesten o onome sto se nalazi u listovima Musaovim 

37. i Ibrahimovim - koji je obaveze potpuno ispunjavao - 

38. da nijedan grjesnik tude grijehe nece nositi, 

39. i da je covjekovo samo ono sto sam uradi, 

40. i da ce se trud njegov, sigurno, iskazati, 

41. i da ce prema njemu u potpunosti nagraden ili kaznjen biti, 

42. i da ce se Gospodaru tvome ponovo vratiti, 

43. i da On na smijeh i na plac navodi, 

44. i da On usmrcuje i ozivljava, 

527 54- EL-KAMER - MJESEC DZUZ 27. 

45. i da On par, musko i zensko, stvara 

46. od kapi sjemena kad se izbaci; 

47. i da ce ih On ponovo oziviti, 

48. i da On daje bogatstvo i moc da stjecu, 

49. i da je On Sirijusa Gospodar, 

50. i da je On drevni narod Ad unistio, 

51. i Semud, i da nikog nije postedio, 

52. i jos prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio; 

53. i prevrnuta naselja On je prevrnuo, 

54. i snaslo ih je ono sto ih je snaslo 

55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti jos sumnjas? 

56. Ovaj Kur'an je opomena kao i prijasnje opomene: 

57. Smak svijeta se priblizava, 

58. Allah ce ga jedini otkriti! 

59. Pa zar se ovom govoru iscudavate - 

60. i smijete se, a ne placete - 

61. gordo dignutih glava? 

62. Bolje padajte licem na tie pred Allahom i klanjajte se! Sedzda 

SURA 54 

El-Kamer — Mjesec 

(Mekka - 55 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Blizi se Gas i Mjesec se raspolutio! - 

2. a oni, uvijek kada vide cudo, okrecu glave i govore: "Garolija nepre- 
stana!" 

3. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je vec odre- 
deno. 

4. I dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti - 

5. mudrost savrsena, ali opomene ne koriste, 

6. zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nesto uzasno 

528 54- EL-KAMER - MJESEC DZUZ 27. 

7. oni ce oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti, 

8. i, netremice gledajuci u glasnika i zureci, nevjernici ce govoriti: "Ovo 
je tezak dan!" 

9. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Naseg je u laz utjerivao, 
govoreci: "Ludak!" - i Nuh je onemogucen bio. 

10. I on je Gospodara svoga zamolio: "Ja sam pobijeden, Ti se osveti!" 

11. I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, 

12. i ucinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je odre- 
deno bilo, 

13. a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagradenoj 

14. koja je plovila pod brigom Nasom - nagrada je to bila za onoga koji 
je odbacen bio. 

15. I Mi to ostavismo kao pouku - pa ima li ikoga ko bi pouku primio? 

16. I kakve su bile kazna Moja i opomene Moje! 

17. A Mi smo Kur'an ucinili dostupnim za pouku - pa ima li ikoga ko 
bi pouku primio? 

18. I Ad nije vjerovao - pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje! 

19. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je nepre- 
stano puhao 

20. i ljude dizao, kao da su palmina stabla iscupana, 

21. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje! 

22. A Mi smo Kur'an ucinili dostupnim za ucenje napamet i pouku, pa 
ima li ikoga ko bi pouku primio? 

23. I Semud u opomene nije vjerovao. 

24. "Zar da slijedimo jednog od nas!" - govorili su. "Tada bismo, uistinu, 
bili u zabludi i bili bismo ludi. 

25. Zar bas njemu, izmedu nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je 
lazljivac oholi!" 

26. "Vrlo brzo ce oni saznati ko je lazljivac oholi! 

27. Mi cemo poslati kamilu da bismo ih iskusali, pa pricekaj ih i budi 
strpljiv. 

529 54- EL-KAMER - MJESEC DZUZ 27. 

28. I upozori ih da ce se voda izmedu njih i nje dijeliti, svakom obroku 
pristupice onaj ciji je red!" 

29. Ali oni pozvase jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je - 

30. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje: 

31. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postadose poput zdro- 
bljenog suhog lisca koje sakuplja onaj koji ima tor. 

32. A Mi smo Kur'an ucinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi 
pouku primio? 

33. I Lutov narod u opomene nije vjerovao. 

34. Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo - samo ne na Lutovu porodicu, 
nju u svitanje spasismo, 

35. iz milosti Nase. Eto, tako Mi nagradujemo one koji zahvaljuju. 

36. A on im je bio prijetio silom Nasom, ali su oni u prijetnje sumnjali. 

37. Oni su od njega goste njegove trazili, pa smo ih im oslijepili: "Iskusite 
kaznu Moju i prijetnje Moje!" 

38. A rano izjutra stize ih kazna koju ce neprestano osjecati. 

39. "Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!" 

40. A Mi smo Kur'an ucinili dostupnim za ucenje napamet i pouku, pa 
ima li ikoga ko bi pouku primio?! 

41. I faraonovim ljudima su opomene dosle, 

42. ali oni porekose sva znacenja Nasa, pa ih Mi kaznismo onako kako 
kaznjava Silni i Mocni. 

43. Da li su nevjernici vasi imalo jaci od njih, ili vi u knjigama nebeskim 
imate kakvu povelju? 

44. Zar ovi da govore: "Mi smo skup nepobjedivi!" 

45. Skup ce, sigurno, porazen biti, a oni ce se u bijeg dati! 

46. Medutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je uzasniji i gorci. 

47. Grjesnici ce, sigurno, stradati i u ognju biti 

48. na Dan kada budu u vatru odvuceni, s licima dolje okrenutim: "Is- 
kusite vatru dzehennemsku!" 

49. Mi sve s mjerom stvaramo, 

530 5 5- ER-RAHMAN - MILOSTIVI DZUZ 27. 

50. i naredenje Nase je samo jedna rijec - sve bude u tren oka. 

51. A Mi smo vec slicne vama unistili, pa ima li ikoga ko bi pouku pri- 
mio?! 

52. I sve sto su uradili u listovima je, 

53. i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno. 

54. Oni koji su se Allaha bojali bice u dzennetskim bascama i pored 
rijeka 

55. na mjestu u kome ce biti zadovoljni, kod Vladara Svemocnoga. 

SURA 55 

Er-Rahmdn — Milostivi 

(Medina - 78 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Milostivi 

2. poucava Kur'anu, 

3. stvara covjeka, 

4. uci ga govoru. 

5. Sunce i Mjesec utvrdenim putanjama plove, 

6. i trava i drvece se pokoravaju, 

7. a nebo je digao. I postavio je terazije 

8. da ne prelazite granice u mjerenju - 

9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte! 

10. A Zemlju je za stvorenja razastro, 

11. na njoj ima voca i palmi sa plodom u caskama 

12. i zita sa liscem i miomirisna cvijeca — 

13. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

14. On je covjeka od sasusene ilovace, kao sto je grncarija, stvorio 

15. a dzina od plamene vatre - 

16. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

53i 5 5- ER- RAHMAN - MILOSTIVI DZUZ 27. 

17. Gospodara dva istoka i dva zapada - 

18. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

19. Pustio je dva mora da se dodiruju, 

20. izmedu njih je pregrada i ona se ne mijesaju - 

21. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

22. Iz njih se vadi biser i merdzan — 

23. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

24. Njegove su i lade koje se kao brda visoko po moru uzdizu - 

25. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

26. Sve sto je na Zemlji prolazno je, 

27. ostaje samo Gospodar tvoj, Velicanstveni i Plemeniti - 

28. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog casa On 
se zanima necim — 

30. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

31. Polagacete Mi racun, o ljudi i dzini - 

32. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

33. O druzine dzina i ljudi, ako mozete da preko granica nebesa i Zemlje 
prodrete, prodrite, mod cete prodrijeti jedino uz veliku mod - 

34. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

35. Na vas ce se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se necete 
mod odbraniti - 

36. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane - 

38. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

39. tog Dana ljudi i dzini za grijehe svoje nece biti pitani - 

40. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

532 5 5- ER- RAHMAN - MILOSTIVI DZUZ 27. 

41. a grjesnici ce se po biljezima svojim poznati, pa ce za kike i noge 
scepani biti - 

42. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

43. "Evo, to je Dzehennem koji su grjesnici poricali!" 

44. I izmedu vatre i kljucale vode oni ce kruziti - 

45. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, bice dva 
perivoja - 

47. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

48. puna stabala granatih - 

49. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

50. u kojima ce biti dva izvora koja ce teci - 

51. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

52. u njima ce od svakog voca po dvije vrste biti - 

53. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

54. Odmarace se na posteljama cije ce postave od kadife biti, a plodovi 
u oba perivoja nadohvat ruke ce stajati - 

55. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

56. U njima ce biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni 
covjek ni dzin nije dodirnuo - 

57. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

58. bice kao rubin i biser - 

59. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

60. Zar nagrada za dobro ucinjeno djelo moze biti nesto drugo do do- 
bro?! - 

61. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

62. Osim ta dva, bice jos dva neznatnija perivoja - 

63. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

64. modrozelena - 

65. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

66. sa izvorima koji prskaju, u svakom - 

67. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

533 68 5 6. el-vaki'a- dogadaj dzuz' 27. u njima ce biti voca, i palmi, i sipaka 6y. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

70. u njima ce biti ljepotica naravi divnih - 

71. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

72. hurija u satorima skrivenih - 

73. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! - 

74. koje prije njih ni covjek ni dzin nije dodirnuo - 

75. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

76. Oni ce biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena cilimima ca- 
robnim i prekrasnim — 

77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?! 

78. Neka je uzviseno ime Gospodara tvoga, Velicanstvenog i Plemenitog! 

SURA 56 

El-Vakia — Dogadaj 

(Mekka - <)6 ajeta) 
U ime Allah a, Milostivog, Samilosnog! 

Kada se Dogadaj dogodi - 

dogadanje njegovo niko nece poricati - 

neke ce poniziti, a neke uzvisiti; 

kad se Zemlja jako potrese 

i brda se u komadice zdrobe, 

i postanu prasina razasuta, 

vas ce tri vrste biti: 

oni sretni — ko su sretni?! 

i oni nesretni — ko su nesretni?! 

i oni prvi — uvijek prvi! 

Oni ce Allahu bliski biti 

u dzennetskim bascama naslada - 

bice ih mnogo od naroda drevnih, 

a malo od kasnijih - 

na divanima izvezenim, 

jedni prema drugima na njima ce naslonjeni biti; 3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 534 $6. el-vaki'a- dogadaj dzuz' 27. 

17. sluzice ih vjecno mladi mladici, 

18. sa casama i ibricima i peharom punim pica iz izvora tekuceg - 

19. od koga ih glava nece boljeti i zbog kojeg nece pamet izgubiti - 

20. i vocem koje ce sami birati, 

21. i mesom pticijim kakvo budu zeljeli. 

22. U njima ce biti i hurije ociju krupnih, 

23. slicne biseru u skoljkama skrivenom — 

24. kao nagrada za ono sto su cinili. 

25. U njima nece slusati prazne besjede ni govor grjesni, 

26. nego samo rijeci: "Mir, mir!" 

27. A oni sretni — ko su sretni?! 

28. Bice medu lotosovim drvecem bez bodlji, 

29. i medu bananama plodovima nanizanim 

30. i u hladovini prostranoj, 

31. pored vode tekuce 

32. i usred voca svakovrsnog 

33. kojeg ce uvijek imati i koje nece zabranjeno biti, 

34. i na posteljama uzdignutim. 

35. Stvaranjem novim Mi cemo hurije stvoriti 

36. i djevicama ih uciniti 

37. milim muzevima njihovim, i godina istih 

38. za one sretne; 

39. bice ih mnogo od naroda drevnih, 

40. a mnogo i od kasnijih. 

41. A oni nesretni — ko su nesretni?! 

42. Oni ce biti u vatri uzarenoj i vodi kljucaloj 

43. i u sjeni dima cadavog, 

44. u kojoj nece biti svjezine ni ikakve dobrine. 

45. Oni su prije toga raskosnim zivotom zivjeli 

46. i uporno teske grijehe cinili 

47. i govorili: "Zar kada umremo i zemlja i kosti postanemo - zar cemo 
zbilja biti ozivljeni, 

48. zar i drevni nasi preci?" 

49. Reci: "I drevni i kasniji, 

50. u odredeno vrijeme, jednog odredenog dana bice sakupljeni, 

535 $6. el-vaki'a- dogadaj dzuz' 27. 

51. i tada cete vi, o zabludjeli, koji poricete ozivljenje, 

52. sigurno, s drveta Zekkum jesti, 

53. i njime cete trbuhe puniti, 

54. pa zatim na to kljucalu vodu piti, 

55. poput kamila koje ne mogu zed ugasiti"; 

56. to ce na onome svijetu biti goscenje njihovo! 

57. Mi vas stvaramo - pa zasto ne povjerujete? 

58. Kazite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete 

59. vi oblik dajete ili Mi to cinimo? 

60. Mi odredujemo kada ce ko od vas umrijeti, i niko nas ne moze spri- 
jeciti 

61. da likove vase izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne po- 
znajete stvorimo. 

62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zasto se ne urazumite? 

63. Kazite vi Meni: sta biva sa onim sto posijete? 

64. Da li mu vi dajete snagu da nice, ili to Mi cinimo? 

65. Ako hocemo mozemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se sne- 
bivali: 

66. "Mi smo, doista, osteceni, 

67. cak smo svega liseni!" 

68. Kazite vi Meni: vodu koju pijete - 
6>). da li je vi ili Mi iz oblaka spustamo? 

70. Ako zelimo, mozemo je slanom uciniti — pa zasto niste zahvalni? 

71. Kazite vi Meni: vatru koju palite - 

72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo? 

73. Mi cinimo da ona podsjeca i da bude korisna onima koji konace; 

74. zato hvali Gospodara svoga Velicanstvenog! 

75. I kunem se casom kad se zvijezde gube - 
j6. a to je, da znate, zakletva velika, 

536 57- EL-HADID - GVOZDE DZUZ 27. 

77. on je, zaista, Kur'an plemeniti 

78. u Knjizi brizljivo cuvanoj - 

79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su cisti, 

80. on je Objava od Gospodara svjetova. 

81. Pa, kako ovaj govor omalovazavate 

82. i umjesto zahvalnosti sto vam je hrana darovana - vi u njega ne vje- 
rujete? 

83. A zasto vi kad dusa do guse dopre, 

84. i kad vi budete tada gledali, 

85. a Mi smo mu blizi od vas, ali vi ne vidite, 

86. zasto je onda kad niste u tudoj vlasti 

87. ne povratite, ako istinu govorite? 

88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski - 

89. udobnost i opskrba lijepa i dzennetske blagodati njemu! 

90. A ako bude jedan od onih koji su sretni - 

91. pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni! 

92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, 

93. pa, kljucalom vodom bice ugoscen 

94. i u ognju przenjem. 

95. Sama je istina, zbilja, sve ovo - 

96. zato hvali ime Gospodara svoga Velicanstvenog! 

SURA 57 

El-Hadld— Gvozde 

(Medina - 29 ajeta) 
U ime Allah a, Milostivog, Samilosnog! 

1. Allaha hvali sve sto je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri. 

2. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On zivot i smrt daje, i On 
sve moze. 

3. On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve! 

537 57- EL-HADID - GVOZDE DZUZ 27. 

4. U sest vremenskih razdoblja On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda 
svemirom zavladao; On zna sta u zemlju ulazi i sta iz nje izlazi i sta 
s neba silazi i sta se prema njemu dize, On je s vama gdje god bili, i 
sve sto radite Allah vidi. 

5. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu ce se sve vratiti! 

6. On uvodi noc u dan i dan u noc, i On zna svacije misli. 

7. Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga sto vam 
On stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udje- 
ljivali ceka nagrada velika. 

8. Sta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u 
Gospodara svoga - a On je od vas vec zavjet uzeo - ako zelite biti 
vjernici. 

9. On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo 
izveo - a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv. 

10. I sta vam je pa odbijate da trosite na Allahovu putu kada ce Allah 
nebesa i Zemlju naslijediti? Nisu jednaki medu vama oni koji su 
davali priloge prije pobjede i licno se borili - oni su na visem stupnju 
od onih koji su poslije davali priloge i licno se borili, a Allah svima 
obecava nagradu najljepsu; - Allah dobro zna ono sto radite. 

11. Ko ce Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko 
vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio 538 57- EL-HADID - GVOZDE DZUZ 27. 

12. na Dan kada budes vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i 
s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: "Blago vama 
danas: dzennetske basce kroz koje teku rijeke u kojima cete vjecno 
boraviti - to je veliki uspjeh!" 

13. na Dan kada ce licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: "Pricekajte 
nas da se svjetlom vasim posluzimo!" "Vratite se natrag, pa drugo 
svjedo potrazite!" - reci ce se. I izmedu njih ce se pregrada postaviti 
koja ce vrata imati; unutar nje bice milost, a izvan nje patnja. 

14. "Zar nismo s vama bili?" - dozivace ih. "Jeste" - odgovarace - "ali 
ste se pritvornoscu upropastili, i iscekivali ste, i sumnjali ste, i puste 
zelje su vas zavaravale, dok nije dosla Allahova odredba, a sejtan vas 
je o Allahu obmanuo. 

15. Nikakva otkupnina se danas od vas nece primiti, a ni od onih koji 
nisu vjerovali; vatra ce biti prebivaliste vase, ona bas vama odgovara, 
a uzasno je ona boraviste!" 

16. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smeksaju kad se Allah i Istina 
koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao onl kojima je jos 
davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato sto je proteklo mnogo 
vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici. 

17. Znajte da Allah daje zivot vec mrtvoj zemlji! Mi vam objasnjavamo 
dokaze da biste razumjeli. 

18. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjelji- 
vale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali - mnogostruko ce 
se vratiti i njih ceka nagrada plemenita. 539 57- EL-HADID - GVOZDE DZUZ 27. 

19. Oni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali imace u Go- 
spodara svoga stepen pravednika i mucenika i dobice nagradu kao 
i oni i svjetlo kao i oni; a oni koji ne budu vjerovali i dokaze Nase 
budu poricali bice stanovnici u vatri. 

20. Znajte da zivot na ovome svijetu nije nista drugo do igra, i razo- 
noda, i uljepsavanje, i medusobno hvalisanje i nadmetanje imecima 
i brojem djece! Primjer za to je bilje ciji rast poslije kise odusevljava 
nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidis pozutjela, da bi se na 
kraju skrsilo. A na onome svijetu je teska patnja i Allahov oprost i 
zadovoljstvo; zivot na ovome svijetu je samo varljivo nasladivanje. 

21. Nadmecite se da u Gospodara svoga zasluzite oprost i Dzennet, pro- 
stran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u 
Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju ce 
dati onome kome On hoce; a u Allaha je blagodat velika. 

22. Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego sto je 
damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, lahko - 

23. da ne biste tugovali za onim sto vam je promaklo, a i da se ne biste 
previse radovali onome sto vam On dade. Allah ne voli nikakve raz- 
metljivce, hvalisavce, 

24. koji skrtare i od ljudi skrtost traze. A onaj ko nece da udjeljuje - pa, 
Allah je, uistinu, nezavisan i dostojan hvale. 540 57- EL-HADID - GVOZDE DZUZ 27. 

25. Mi smo izaslanike Nase s jasnim dokazima slali i po njima knjige i 
terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali - a gvozde smo 
stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi - i da bi Allah 
ukazao na one koji pomazu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad 
Ga ne vide. Allah je, uistinu, mocan i silan. 

26. Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vje- 
rovjesnistvo i objavu dali; neki od potomaka njihovih su na Pravome 
putu, a mnogi od njih su nevjernici. 

27. Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim Nase poslanike slali, dok 
nismo Isaa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Indzil dali, a u srca 
sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su monastvo 
oni sami, kao novotariju, uveli - Mi im ga nismo propisali - u ze- 
lji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, oni o njemu ne vode brigu 
onako kako bi trebalo, pa cemo one medu njima koji budu ispravno 
vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. 

28. O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On 
ce vam dvostruku milost Svoju darovati, i dace vam svjetlo pomocu 
kog cete ici, i oprostice vam - jer Allah prasta, i samilostan je - 

29. i neka sljedbenici Knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat 
nece dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj Ruci - daje je onome 
kome On hoce; a u Allaha je blagodat najveca. 54i 58. EL-MUDZADELE - RASPRAVA DZUz' 28. 

SURA 58 

El-Mudzddele — Rasprava 

(Medina - 22 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Allah je cuo rijeci one koja se s tobom o muzu svome raspravljala 
i Allahu se jadala - a Allah cuje razgovor vas medusobni, jer Allah, 
uistinu, sve cuje i sve vidi. 

2. Oni od vas koji zenama svojim reknu da im nisu vise dopustene, kao 
sto im nisu dopustene majke njihove - a one nisu majke njihove, 
majke njihove su samo one koje su ih rodile - oni, zaista, govore 
ruzne rijeci i neistinu - a Allah, sigurno, brise grijehe i prasta. 

3. Oni koji zenama svojim reknu da im nisu dopustene, kao sto im nisu 
dopustene majke njihove, a onda odluce da s njima nastave zivjeti, 
duzni su, prije nego sto jedno drugo dodirnu, da jednog roba ropstva 
oslobode. To vam se nareduje - a Allah dobro zna ono sto vi radite. 

4. Onaj koji ne nade, duzan je da dva mjeseca posti uzastopce prije 
nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne moze, duzan je da sezde- 
set siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika 
Njegova vjerujete - to su vam Allahovi propisi. A nevjernike ceka 
patnja nesnosna. 

5. Oni koji su neposlusni Allahu i Poslaniku Njegovu bice osramoceni, 
kao sto su bili osramoceni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne 
dokaze, a nevjernike ceka sramna patnja 

6. na Dan kada ih Allah sve ozivi, pa ih obavijesti o onome sta su radili; 
Allah je o tome racun sveo, a oni su to zaboravili - Allah je svemu 
svjedok. 542- 58. EL-MUDZADELE - RASPRAVA DZUz' 28. 

7. Zar ne znas da Allah zna sto je na nebesima i sto je na Zemlji? Nema 
tajnih razgovora medu trojicom, a da On nije cetvrti, niti medu pe- 
tericom a da On nije sesti, ni kad ih je manje ni kad ih je vise, a 
da On nije s njima gdje god oni bili; On ce ih na Sudnjem danu 
obavijestiti o onome sto su radili, jer Allah sve dobro zna. 

8. Zar ne vidis one kojima je zabranjeno da se sasaptavaju kako se vra- 
caju onome sto im je zabranjeno i sasaptavaju se o grijehu i neprija- 
teljstvu i neposlusnosti prema Poslaniku. A kad ti dolaze, pozdrav- 
ljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio, i medu sobom 
govore: "Trebalo bi da nas Allah vec jednom kazni za ono sto go- 
vorimo!" — Dovoljan ce im biti Dzehennem! U njemu ce gorjeti, a 
grozno je on prebivaliste! 

9. O vjernici, kada medu sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o 
grijehu i neprijateljstvu i neposlusnosti prema Poslaniku, vec razgo- 
varajte o dobrocinstvu i cestitosti, i bojte se Allaha, pred kojim cete 
sakupljeni biti. 

eo. Sasaptavanje je posao sejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to 
ne moze njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici 
neka se samo u Allaha pouzdaju! 

e e. O vjernici, kad vam se kaze: "Nacinite mjesta drugima tamo gdje se 
sjedi" - vi nacinite, pa i vama ce Allah mjesto naciniti; a kad vam 
se rekne: "Dignite se" — vi se dignite — Allah ce na visoke stepene 
uzdignuti one medu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. - A 
Allah dobro zna ono sto radite. 543 58. EL-MUDZADELE - RASPRAVA DZUz' 28. 

12. O vjernici, kada hocete da se s Poslanikom posavjetujete, prije savje- 
tovanja milostinju udijelite. To je za vas bolje i cistije. A ako nemate 
- pa, Allah, zaista, prasta i samilostan je. 

13. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udijelite? A 
ako ne udijelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zekat 
dajite i Allaha i Poslanika Njegova slusajte! Allah dobro zna ono sto 
vi radite. 

14. Zar ne vidis one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? 
Oni nisu ni vasi ni njihovi, a jos se svjesno krivo zaklinju. 

15. Allah je njima pripremio tesku patnju, jer je, zaista, ruzno ono sto 
rade: 

16. zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvracaju od Allahova puta; njih 
ceka sramna kazna. 

17. Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo nece pomoci kod 
Allaha, oni ce biti stanovnici u vatri, u njoj ce vjecno boraviti. 

18. Na Dan kada ih Allah sve ozivi oni ce se Njemu zaklinjati, kao sto 
se vama zaklinju, misled da ce im to nesto koristiti. Oni su, doista, 
pravi lazljivci! 

19. Njima je ovladao sejtan i ucinio da zaborave na Allaha. Oni su na 
sejtanovoj strani, a oni na sejtanovoj strani ce, sigurno, nastradati. 

20. Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu bice, sigurno, 
najgore ponizeni. 

21. Allah je zapisao: "Ja i poslanici Moji sigurno cemo pobijediti!" - 
Allah je, zaista, mocan i silan. S44 59- EL-HASR- PROGONSTVO DZUz' 28. 

Li. Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi 
sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar 
im oni bili ocevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braca njihova, ili ro- 
daci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom 
Svojim ih osnazio, i On ce ih uvesti u dzennetske basce kroz koje ce 
rijeke teci, da u njima vjecno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i 
oni ce biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na 
Allahovoj strani ce, sigurno, uspjeti. 

SURA 59 

El-Hasr — Progonstvo 

(Medina - 24 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Allaha hvali sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji. On je Silni i 
Mudri! 

2. On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one 
sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da ce otici, a 
oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, 
ali im je Allahova kazna dosla odakle se nisu nadali i On je u srca 
njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove 
su rusili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste razumom obdareni! 

3. Da nije bio vec odredio da ce biti protjerani, Allah bi ih jos na ovome 
svijetu kaznio; ali, njih na onome svijetu ceka patnja u ognju 545 59- EL-HASR- PROGONSTVO DZUz' 28. 

4. zato sto su se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljali; a onoga ko 
se Allahu suprotstavi Allah ce, zaista, strahovito kazniti. 5 To sto ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili - Alla- 
hovom voljom ste ucinili, i zato da On nevjernike ponizi. 6. A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga sto je Allah 
od njih, kao plijen, darovao Poslaniku Svome, nego, Allah prepusta 
vlast poslanicima Svojim nad onima nad kojima On hoce; Allah sve 
moze. 

7. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje 
pripada: Allahu i Poslaniku Njegovu, i bliznjim njegovim, i sirocadi, 
i siromasima, i putnicima - da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogatasa 
vasih; ono sto vam Poslanik kao nagradu da - to uzmite, a ono sto 
vam zabrani - ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito 
kaznjava - 

8. i siromasnim muhadzirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i 
imovine svoje liseni, koji zele da Allahovu milost i naklonost steknu, 
i Allaha i Poslanika Njegova pomognu - to su, zaista, pravi vjernici 9. i onima koji su Medinu za zivljenje izabrali i domom prave vjere 
jos prije njih je ucinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u gru- 
dima svojim nikakvu tegobu, zato sto im se daje, ne osjecaju, i vise 
vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se 
uscuvaju lakomosti, oni ce, sigurno, uspjeti. 546 59- EL-HASR- PROGONSTVO DZUz' 28. 

10. Oni koji poslije njih dolaze - govore: "Gospodaru nas, oprosti nama 
i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima na- 
sim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, ti si, zaista, 
dobar i milostiv!" 

11. Zar ne vidis kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima 
Knjige koji ne vjeruju: "Ako budete protjerani, mi cemo, sigurno, s 
vama poci i kad se bude ticalo vas, nikada se nikome necemo poko- 
riti; a ako budete napadnuti, sigurno cemo vam u pomoc priteci" - 
a Allah je svjedok da su oni, zaista, lasci: 

12. ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima posli; ako bi bili napadnuti, 
oni im ne bi u pomoc pritekli; a ako bi im u pomoc pritekli, sigurno 
bi pobjegli, i oni bi bez pomoci ostali. 

13. Oni se vise boje vas nego Allaha, zato sto su oni ljudi nerazumni. 

14. Samo u utvrdenim gradovima ili iza zidina oni se protiv vas smiju 
skupno boriti. Oni su junaci u medusobnim borbama. Ti mislis da 
su oni slozni, medutim, srca su njihova razjedinjena, zato sto su oni 
ljudi koji nemaju pameti. 

15. Slicni su onima koji su, tu nedavno, svu pogubnost postupaka svojih 
iskusili - njih ceka nesnosna patnja; 

16. slicni su sejtanu kad kaze covjeku: "Budi nevjernik!" - pa kad on 
postane nevjernik, on onda rekne: "Ti se mene vise ne rices, ja se, 
zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!" 547 59- EL-HASR- PROGONSTVO DZUz' 28. 

17. Obojicu ih na kraju ceka vatra, u kojoj ce vjecno boraviti, a to ce biti 
kazna za sve nevjernike. 

18. O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki covjek gleda sta je za sutra 
pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna sta radite. 

19. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On ucinio da sami 
sebe zaborave; to su pravi grjesnici. 

20. Nisu jednaki stanovnici Dzehennema i stanovnici Dzenneta; stanov- 
nici Dzenneta ce ono sto zele postici. 

21. Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je straho- 
postovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve 
primjere navodimo ljudima da bi razmislili. 

22. On je Allah - nema drugog boga osim Njega - On je poznavalac 
nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! 

23. On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj 
koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad 
svim bdi, Silni, Uzviseni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo 
visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! 

24. On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz nicega stvara, Onaj koji svemu 
daje oblik, On ima najljepsa imena. Njega hvale oni na nebesima i 
na Zemlji, On je Silni i Mudri. 548 60. EL-MUMTEHINE - PROVJERENA DZUz' 28. 

SURA 60 

El-Mumtehine — Provjerena 

(Medina -13 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O vjernici, ako ste posh da se na putu Mome borite i da naklonost 
Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i lju- 
bav im ne poklanjajte - oni poricu Istinu koja vam dolazi i izgone 
Poslanika i vas samo zato sto u Allaha, Gospodara vaseg, vjerujete. 
Vi im krisom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono sto tajite i ono sto 
javno cinite. Onaj od vas koji to bude cinio s Pravog puta je skrenuo. 

2. Ako vas se oni domognu, bice neprijatelji vasi i pruzice prema vama, 
u zloj namjeri, ruke svoje i jezicine svoje, i jedva ce docekati da po- 
stanete nevjernici. 

3. Ni rodbina vasa ni djeca vasa nece vam biti od koristi, na Sudnjem 
danu On ce vas razdvojiti; - a Allah dobro vidi ono sto radite. 

4. Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su na- 
rodu svome rekli: "Mi s vama nemamo nista, a ni sa onima kojima se, 
umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odricemo, i neprijateljstvo i mr- 
znja ce izmedu nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, 
vjerovali!" - ali nisu rijeci Ibrahimove ocu svome: "Ja cu se moliti da 
ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti." - Gospodaru nas, u 
Tebe se uzdamo i Tebi se obracamo i Tebi cemo se vratiti. 

5. Ne dopusti, Gospodaru nas, da nas nevjernicima stavis u iskusenje i 
oprosti nam, Gospodaru nas! Ti si, zaista, Silni i Mudri. 549 60. EL-MUMTEHINE - PROVJERENA DZUz' 28. 

6. Oni su vama divan uzor - onima koji zele Allaha i onaj svijet. A 
onaj koji leda okrene - pa, Allah, zaista, nije ni o kome ovisan i On 
je jedini hvale dostojan! 

7. Allah ce sigurno uspostaviti ljubav izmedu vas i onih s kojima ste u 
zavadi; Allah je svemocan; Allah mnogo prasta i On je samilostan. 

8. Allah vam ne zabranjuje da cinite dobro i da budete pravedni prema 
onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavicaja vaseg 
ne izgone - Allah, zaista, voli one koji su pravicni - 

9. ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas 
zbog vjere i koji vas iz zavicaja vaseg izgone i koji pomazu da budete 
prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi cine nepravdu. 

10. O vjernici, kada vam vjernice kao muhadzirke dodu, ispitajte ih - a 
Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo - pa ako se uvjerite da su 
vjernice onda ih ne vracajte nevjernicima: one njima nisu dopustene, 
niti su oni njima dopusteni; a njima podajte ono sto su potrosili. Nije 
vam grijeh da se njima zenite kad im vjencane darove njihove date. 
U braku mnogoboskinje ne zadrzavajte! Trazite ono sto ste potrosili, 
a neka i oni traze ono sto su potrosili! To je Allahov sud, On sudi 
medu vama - a Allah sve zna i mudar je. 

11. A ako neka od zena vasih nevjernicima umakne, i ako vi poslije u 
borbu s njima stupite, onda onima cije su zene umakle - vjencane 
darove koje su im dali namirite. I bojte se Allaha, u koga vjerujete! 550 6l. ES-SAFF - BOJNI RED DZUz' 28. 

el O Vjerovjesnice, kada ti dodu vjernice da ti poloze prisegu: da nece 
Allahu nikoga ravnim smatrati, i da nece krasti, i da nece bludniciti, 
i da nece djecu svoju ubijati, i da nece muzevima tudu djecu podme- 
tati i da nece ni u cerau sto je dobro poslusnost odricati - ti prisegu 
njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah, zaista, mnogo 
prasta, i On je milostiv. 

13. O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu 
srdzbu izazvali; oni su izgubili nadu da ce bilo kakvu nagradu na 
ovome svijetu imati, isto kao sto su izgubili nadu nevjernici da ce se 
njihovi umrli zivi vratiti. 

SURA 6 1 

Es-Saff— Bojni red 

(Medina - 14 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Allaha hvali ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, On je 
Silni i Mudri! 

2. O vjernici, zasto jedno govorite, a drugo radite? 

3. O, kako je Allahu mrsko kada govorite rijeci koje djela ne prate! 

4. Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su 
bedem cvrsti. 

5. Kada Musa rece narodu svome: "O narode moj, zasto me mucite, a 
dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama!" - i kad oni skrenuse 
u stranu, Allah ucini da i srca njihova u stranu skrenu - a Allah nece 
ukazati na Pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu. 551 6l. ES-SAFF - BOJNI RED DZUz' 28. 

6. A kada Isa, sin Merjemin, rece: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Alla- 
hov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam 
donesem radosnu vijest o poslaniku cije je ime Ahmed, koji ce po- 
slije mene doci" - i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekose: 
"Ovo je prava vradzbina!" 

7. A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu lazi iznosi dok se u 
pravu vjeru poziva? - A Allah nece ukazati na Pravi put narodu koji 
nepravdu cini. 

8. Oni zele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah ce uciniti 
da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. 

9. On po Poslaniku Svome salje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao 
iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogoboscima. 

10. O vjernici, hocete li da vam ukazem na trgovinu, ona ce vas spasiti 
patnje nesnosne: 

11. u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i zivotima 
svojim na Allahovu putu se borite - to vam je, da znate, bolje - 

12. On ce vam grijehe vase oprostiti i u dzennetske basce vas, kroz koje 
ce rijeke teci, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to ce 
biti uspjeh veliki, 

13. a dace vam i drugu blagodat koju jedva cekate: Allahovu pomoc i 
skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom vijescu vjernike! 

14. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao sto su ucenici rekli: "Mi 
cemo pomoci Allahovu vjeru!" - kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: 
"Hocete li me pomoci Allaha radi?" I neki od sinova Israilovih su 
povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali - protiv 
neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili. 552. 62. EL-DZUMU A - PETAK DZUz' 28. 

SURA 62 

El-Dzumu 'a — Petak 

(Medina - 1 1 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, 
Svetoga, Silnoga, Mudroga! 

2. On je neukima poslao Poslanika, jednog izmedu njih, da im ajete 
Njegove kazuje i da ih ocisti i da ih Knjizi i mudrosti nauci, jer su 
prije bili u ocitoj zabludi, 

3. i drugima koji im se jos nisu prikljucili — On je Silni i Mudri. 

4. To je Allahova milost koju On daje onome kome hoce - a u Allaha 
je milost velika. 

5. Oni kojima je naredeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postu- 
paju, slicni su magarcu koji knjige nosi. O kako su losi oni koji po- 
ricu Allahove ajete! - A Allah nece ukazati na Pravi put narodu koji 
nece da vjeruje. 

6. Red: "O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi milje- 
nici, onda smrt pozelite, ako istinu govorite." 

7. A zbog onoga sto ruke njihove cine nece je nikad pozeljeti, Allah 
dobro zna nevjernike. 

8. Reci: "Smrt od koje bjezite zaista ce vas stici. Zatim cete Onome koji 
poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraceni biti i On ce vas o onome 
sto ste radili obavijestiti." 553 63. EL-MUNAFIKUN - LICEMJERI DZUz' 28. 

9. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite 
i podite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate! 

10. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji razidite i Allahovu blagodat 
trazite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli sto zelite. 

11. Ali kad oni kakvu robu trgovacku ili veselje ugledaju, pohrle mu i 
tebe ostave sama da stojis. Red: "Ono sto je u Allaha bolje je i od 
veselja i od trgovine." - A Allah najbolju opskrbu daje. 

SURA 63 

El-Mundfikun — Licemjeri 

(Medina - 1 1 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: "Mi tvrdimo da si ti, zaista, Alla- 
hov poslanik!" - I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah 
tvrdi i da su licemjeri pravi lasci. 

2. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvracaju. 
Ruzno je, doista, kako postupaju! 

3. To je zato sto su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca 
zapecacena, pa ne shvacaju. 

4. Kad ih pogledas, njihov izgled te ushicuje; a kad progovore, ti slu- 
sas rijeci njihove, medutim, oni su kao suplji naslonjeni balvani, i 
misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se 
pricuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmecu?! 554 63. EL-MUNAFIKUN - LICEMJERI DZUz' 28. 

5. A kad im se rekne: "Dodite, Allah ov Poslanik ce moliti da vam se 
oprosti" - oni glavama svojim tresu i vidis ih kako nadmeno odbi- 
jaju. 

6. Isto im je — molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im, zaista, 
nece oprostiti, Allah, doista, narodu nevjernickom nece na Pravi put 
ukazati. 

7. Oni govore: "Ne udjeljujte nista onima koji su uz Allahova Posla- 
nika, da bi ga napustili!" A blaga nebesa i Zemlje su Allahova, ali 
licemjeri nece da shvate. 

8. Oni govore: "Ako se vratimo u Medinu, sigurno ce jaci istjerati iz 
nje slabijeg!" A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernlka, ali 
licemjeri nece da znaju. 

9. O vjernici, neka vas imanja vasa i djeca vasa ne zabave od sjecanja 
na Allaha. A oni koji to ucine, bice izgubljeni. 

10. I od onoga cime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom 
od vas smrt dode, pa da onda rekne: "Gospodaru moj, da me jos 
samo kratko vrijeme zadrzis, pa da milostinju udjeljujem i da dobar 
budem!" 

11. Allah, sigurno, nece ostaviti u zivotu nikoga kome smrtni cas njegov 
dode; a Allah dobro zna ono sto vi radite. 555 64- ET-TEGABUN - SAMOOBMANA DZUz' 28. 

SURA 64 

Et- Tegdbun — Samoobmana 

(Medina - 1 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. Ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji hvali Allaha, Njemu 
- vlast i Njemu - pohvala; On sve moze! 

2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve sto vi radite Allah 
dobro vidi. 

3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam oblicje daje, i likove 
vase cini lijepim, i Njemu ce se sve vratiti. 

4. On zna sta na nebesima i na Zemlji postoji i zna sta krijete i sta 
pokazujete; Allah zna svacije misli. 

5. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji jos davno nisu vjerovali, pa 
su kobnost postupka svoga iskusili - a jos ih i patnja nesnosna ceka 

6. zato sto su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze dono- 
sili: "Zar da nas ljudi upucuju?" I nisu vjerovali i glave su okretali; a 
Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini 
hvale dostojan! 

7. Nevjernici tvrde da nece biti ozivljeni. Reci: "Hocete, Gospodara mi 
moga, sigurno cete biti ozivljeni, pa o onome sto ste radili, doista, 
biti obavijesteni!" - a to je Allahu lahko - 

8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavlju- 
jemo, Allah dobro zna ono sto vi radite. 

9. A onoga dana kada vas On na onome svijetu sakupi, to ce biti dan 
kada ce vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On ce preci preko 
hrdavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela cinio, 
i uvesce ga u dzennetske basce kroz koje ce rijeke teci; u njima ce 
vjecno i zauvijek boraviti. To ce uspjeh veliki biti! 

556 64- ET-TEGABUN - SAMOOBMANA DZUz' 28. 

10. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Nase poricali - bice stanovnici 
u vatri; u njoj ce vjecno ostati, a to ce uzasna sudbina biti! 

11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On ce srce onoga 
koji u Allaha vjeruje uputiti - Allah sve dobro zna. 

12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leda okrenete, pa 
- Poslanik Nas je jedino duzan da jasno objavljuje. 

13. Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! 

14. O vjernici, i medu zenama vasim i djecom vasom, doista, imate ne- 
prijatelja, pa ih se pricuvajte! A ako preko toga predete i opravdanje 
prihvatite i oprostite, pa - i Allah prasta i samilostan je. 

15. Imanja vasa i djeca vasa su samo iskusenje, a u Allaha je nagrada 
velika; 

16. zato se Allaha bojte koliko god mozete, i slusajte i pokoravajte se 
i milostinju udjeljujte - za svoje dobro. A oni koji budu sacuvani 
gramzljivosti, bice ti koji ce uspjeti. 

17. Ako Allahu drage volje zajam date, On ce vam ga mnogostruko vra- 
titi i oprostice vam, jer Allah je blagodaran i blag. 

18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri. 557 6<y. ET-TALAK- RAZVOD BRAKA SURA 65 

Et-Taldk — Razvod braka 

(Medina -12 ajeta) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O Vjerovjesnice, kada htjednete zene pustiti, vi ih u vrijeme kada su 
ciste pustite, a onda vrijeme koje treba proci brojte i Allaha, Gospo- 
dara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka 
ne izlaze, osim ako ocito sramno djelo ucine. To su Allahovi propisi. 
Onaj koji Allahove propise krsi - sam sebi nepravdu cini. Ti ne znas, 
Allah moze poslije toga priliku pruziti. 

2. I dok traje vrijeme odredeno za cekanje, vi ih ili na lijep nacin za- 
drzite ili se velikodusno od njih konacno rastavite i kao svjedoke 
dvojicu vasih pravednih ljudi uzmite, i svjedocenje Allaha radi oba- 
vite! To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje - a 
onome koji se Allaha boji, On ce izlaz naci 

3. i opskrbice ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On 
mu je dosta. Allah ce, zaista, ispuniti ono sto je odlucio; Allah je 
svemu vec rok odredio. 

4. A one zene vase koje su nadu u mjesecno pranje izgubile i one koje ga 
nisu ni dobile, one trebaju cekati tri mjeseca, ako niste znali. Trudne 
zene cekaju sve dok ne rode. - A onome ko se Allaha boji, On ce sve 
sto mu treba uciniti dostupnim. 

5. To su, eto, Allahovi propisi, koje vam On objavljuje. A onome ko se 
bude Allaha bojao - On ce preko ruznih postupaka njegovih preci i 
jos mu veliku nagradu dati. 558 6<y. ET-TALAK- RAZVOD BRAKA DZUz' 28. 

6. Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mo- 
gucnostima, i ne cinite im teskoce zato da biste ih stijesnili. Ako su 
trudne, dajte im izdrzavanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu 
doje, onda im dajte zasluzenu nagradu sporazumjevsi se medusobno 
na lijep nacin. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji 
dijete. 

7. Neka imucan prema bogatstvu svome trosi, a onaj koji je u oskudici 
- prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zaduzuje 
vise nego sto mu je dao; Allah ce, sigurno, poslije tegobe, last dati. 

8. A koliko se sela i gradova oglusilo o naredenje Gospodara njihova 
i poslanlka Njegovih; Mi cemo od njih zatraziti da nam potanko 
racun poloze i uzasnom kaznom cemo ih kazniti; 

9. oni ce pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast ce njihov kraj 
biti. 

10. Allah je za njih neizdrzljivu patnju pripremio, zato se bojte Allaha, 
o vi koji ste razumom obdareni, vi koji vjerujete! Allah vam je vec 
poslao slavu, 

11. Poslanika, koji vam Allahove ajete jasne kazuje, da bi iz tmina na 
svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra djela cine. A onoga koji bude 
u Allaha vjerovao i dobro cinio - uvesce u dzennetske basce, kroz 
koje ce rijeke ted, i vjecno i zauvijek ce u njima ostati, divnu ce mu 
opskrbu Allah davati. 

12. Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo narede- 
nje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah 
znanjem Svojim sve obuhvaca! 559 66. ET-TAHRIM - ZABRANA DZUz' 28. 

SURA 66 

Et- Tahrlm — Zabrana 

(Medina -12 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O Vjerovjesnice, zasto sebi uskracujes ono sto ti je Allah dozvolio - 
u nastojanju da zene svoje zadovoljis? A Allah prasta i samilostan je. 

2. Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je vas 
Gospodar; On sve zna i mudar je. 

3. Kada je Vjerovjesnik jednoj od svojih zena jednu tajnu povjerio pa 
je ona odala - a Allah je to njemu otkrio - on joj je bio jedan dio 
kazao, a ostalo presutio. I kad je on s tim nju upoznao, ona je upitala: 
"A ko ti je to kazao?" - on je rekao: "Kazao mi je Onaj koji sve zna 
i kome nista nije skriveno." 

4. Ako vas dvije ucinite pokajanje Allahu, pa - vi ste bile ucinile ono 
zbog cega ste se trebale pokajati. A ako se protiv njega udruzite, pa 
-Allah je zastitnik njegov, i Dzibril, i cestiti vjernici; najposlije, i svi 
meleki ce mu na pomoci biti. 

5. Ako vas on pusti, Gospodar njegov ce mu dati umjesto vas boljih 
zena od vas; odanih Allahu, vjernica, poslusnih Allahu, pokajnica, 
koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka. 

6. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje cuvajte od vatre cije ce gorivo 
ljudi i kamenje biti, i o kojoj ce se meleki strogi i snazni brinuti, koji 
se onome sto im Allah zapovjedi nece opirati, i koji ce ono sto im se 
naredi izvrsiti. 

7. O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, kaznjavate se samo za 
ono sto ste zasluzili. 560 66. ET-TAHRIM - ZABRANA DZUz' 28. 

8. O vi koji vjerujete, ucinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospo- 
dar vas preko ruznih postupaka vasih presao i da bi vas u dzennetske 
basce, kroz koje ce rijeke teci, uveo, na Dan u kojem Allah nece osra- 
motiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo 
njihovo ce ici ispred njih i s njihove desne strane. "Gospodaru nas" 
- govorice oni - "ucini potpunim svjedo nase i oprosti nam jer Ti, 
doista, sve mozes." 

9. O Vjerovjesnice, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog 
prema njima! Njihovo prebivaliste bice Dzehennem, a uzasno je to 
boraviste! 

10. Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju zenu Nuhovu i zenu 
Lutovu: bile su udate za dva cestita roba Nasa, ali su prema njima li- 
cemjerne bile — i njih dvojica im nece nista mod kod Allaha pomoci, 
i reci ce se: "Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze!" 

1 1 . A onima koji vjeruju - Allah kao pouku navodi zenu faraonovu, kad 
je rekla: "Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kucu u Dzennetu i 
spasi me od faraona i mucenja njegova, i izbavi me od naroda nepra- 
vednog!" 

12. i Merjemu, kcer Imranovu, koja je nevinost svoju sacuvala, a Mi 
smo udahnuli u nju zivot i ona je u rijeci Gospodara svoga i knjige 
Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila. 561 6j. EL-MULK - VLAST DZUz' 29. 

SURA 67 

El-Mulk - Vlast 

(Mekka- 30 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Uzvisen je Onaj u cijoj je ruci vlast - On sve moze! - 

2. Onaj koji je dao smrt i zivot da bi iskusao koji od vas ce bolje postu- 
pati; - On je Silni, Onaj koji prasta, 

3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio - ti u onome 
sto Milostivi stvara ne vidis nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj 
vidis li ikakav nedostatak, 

4. zatim ponovo vise puta pogledaj, pogled ce ti se vratiti klonuo i umo- 
ran. 

5. Mi smo vama najblize nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i ucinili da 
vatra iz njih pogada sejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili. 

6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Dzehennem, 
uzasno je on boraviste! 

7. Kad budu u nj baceni, pucketanje njegovo ce cuti, i on ce kljucati, 

8. skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, 
strazari u njemu ce je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opomi- 
njer 

9. "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao" - odgovorice - "a 
mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio nista, vi ste u velikoj 
zabludi!'" 

10. I red ce: "Da smo slusali ili razmisljali, ne bismo medu stanovnicima 
Dzehennema bill!" 

11. I oni ce priznati da su bili nevjernici - pa, stanovnici Dzehennema 
ognjenog daleko bili! 

12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi - oprost 
i nagrada velika! 

562 6j. EL-MULK - VLAST DZUz' 29. 

13. Govorili vi tiho ili glasno - pa, On, sigurno, zna svacije misli! 

14. A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji 
je o svemu obavijesten. 

15. On vam je Zemlju pogodnom ucinio, pa hodajte predjelima nje- 
zinim i hranite se onim sto On daje, Njemu cete poslije ozivljenja 
odgovarati. 

16. Jeste li sigurni davas Onaj koji nebesima vlada nece u zemlju utjerati, 
kad se ona pocne iznenada tresti? 

17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas nece vjetar s 
kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja! 

18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja! 

19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako rasirenih krila lete, a i skupljaju 
ih? Samo ih Milostivi drzi; On, zaista, sve dobro vidi. 

20. Ili, ko je taj koji ce biti vojska vasa i vama pomoci, osim Milostivog? 
- Nevjernici su samo obmanuti. 

21. Ili, ko je taj koji ce vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? - Ali, 
oni su uporni u bahatosti i u bjezanju od istine. 

22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se iduci spotice ili onaj koji 
Pravim putem uspravno ide? 

23. Reci: "On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo 
zahvaljujete!" 

24. Reci: "On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim cete se sakupiti." 

25. A oni govore: "Kad ce vec jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!" 

26. Reci: "Sam Allah zna! A ja sam duzan samo da javno opominjem." 

563 68. EL-KALEM - KALEM DZUz' 29. 

27. Kad je izbliza ugledaju, jad ce prekriti lica onih koji nisu vjerovali i 
bice receno: "Evo, ovo je ono sto ste pozurivali!" 

28. Red: "Kazite vi meni: ako Allah posalje smrt meni i onima koji su 
sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko ce nevjernike od neizdrzljive 
patnje zastititi?" 

29. Reci: "On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, 
a vi cete, sigurno, saznati ko je u ocitoj zabludi." 

30. Reci: "Sta mislite, ako vam vode presuse - ko ce vam tekucu vodu 
dati?" 

SURA 68 

El-Kalem — Kalem 

(Mekka - 52 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Nun. Tako Mi kalema i onoga sto oni pisu, 

2. ti nisi, miloscu Gospodara svoga, lud; 

3. ti ces, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti, 

4. jer ti si, zaista, najljepse cudi 

5. i ti ces vidjeti, a i oni ce vidjeti, 

6. ko je od vas lud. 

7. Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On 
dobro zna one koji su na Pravome putu, 

8. zato ne slusaj one koji nece da vjeruju, 

9. oni bi jedva docekali da ti popustis, pa bi i oni popustili, 

10. i ne slusaj nijednog krivokletnika, prezrena, 

11. klevetnika, onoga koji tude rijeci prenosi, 

12. skrca, nasilnika, velikog grjesnika, 

13. surova i, osim toga, u tude pleme uljeza, 

14. samo zato sto je bogat i sto ima mnogo sinova, 

15. koji govori, kad mu se ajeti Nasi kazuju: "To su samo naroda drevnih price! 564 18 

19 

20 
21 

22 
2 3 
24 

25 
i6 

27 
28 

29 68. EL-KALEM - KALEM DZUz' 29. 

16. Na nos cemo Mi njemu biljeg utisnuti! 

17. Mi smo ih na kusnju stavili, kao sto smo vlasnike jedne basce na 
kusnju stavili kad su se zakleli da ce je, sigurno, rano izjutra obrati 
a nisu rekli: "Ako Bog da!" 

I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreca 
i ona osvanu opustosena. 
A u zoru oni su jedni druge dozivali: 
"Poranite u bascu svoju ako je mislite obrati!" 
I oni krenuse tiho razgovarajuci: 

"Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!" 
I oni poranise uvjereni da ce moci to provesti, 
a kad je ugledase, povikase: "Mi smo zalutali; 
ali ne, ne - svega smo liseni!" 

Ponajbolji izmedu njih rece: "Nisam li vam ja govorio da je trebalo 
na Allaha misliti!" 

"Hvaljen neka je Gospodar nas!" - rekose - "mi smo, uistinu, ne- 
pravedni bill!" 

30. I onda pocese jedni druge koriti. 

31. "Tesko nama!" - govorili su - "mi smo, zaista, obijesni bili; 

32. Gospodar nas nam moze bolju od nje dati, samo od Gospodara naseg 
mi se nadamo naknadi!" 

33. Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu, nek znaju, kazna jos 
veca! 

34. Za one koji se budu bojali Allaha bice, zaista, dzenneti uzivanja u 
Gospodara njihova - 

35. zar cemo muslimane sa nevjernicima izjednaciti?! 
Sta vam je, kako rasudujete? 
Imate li vi Knjigu, pa u njoj citate 
da cete imati ono sto vi izaberete? 

Hi, zar smo vam se zakleli zakletvama koje ce do Sudnjeg dana vrije- 
diti da cete ono sto vi odredite imati? 

40. Upitaj ih ko je od njih jamac za to. 

41. Hi, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore 
istinu. 

42. Na Dan kada bude nepodnosljivo i kada budu pozvani da licem na 
tie padnu pa ne budu mogli, 

565 36 

37 
3» 
39 6<). EL-HAKKA- CAS NEIZBJEZNI DZUz' 29. 

43. oborenih pogleda i sasvim ponizeni bice nevjernici - a bili su pozi- 
vani da licem na tie padaju dok su zivi i zdravi bili. 

44. Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poricu, Mi cemo ih poste- 
peno odakle se i ne nadaju patnji priblizavati 

45. i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka! 

46. Trazis li ti od njih nagradu, pa su nametom optereceni? 

47. Hi je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju? 

48. Ti strpljivo cekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun 
koji je u ogorcenju zavapio. 

49. I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbacen bio i 
prijekor bi zasluzio, 

50. ali, Gospodar njegov ga je odabrao i ucinio ga jednim od onih koji 
su dobri. 

51. Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slusaju, 
govoreci: "On je, uistinu, luda!" 

52. A Kur'an je svijetu cijelome opomena! 

SURA 69 

El-Hdkka — Cas neizbjezni 

(Mekka - 52 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Gas neizbjezni, 

2. staje Cas neizbjezni, 

3. i otkud ti znas sta je Gas neizbjezni? 

4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali 

5. pa je Semud unisten glasom strahovitim, 

6. a Ad unisten vjetrom ledenim, silovitim, 

7. kome je On vlast nad njima sedam noci i osam dana uzastopnih bio 
prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao suplja datulina debla 
vidio, 

8. i vidis li da je iko od njih ostao? 

566 6<). EL-HAKKA- CAS NEIZBJEZNI DZUz' 29. 

9. A dosli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvr- 
nuta naselja, 

10. i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne moze 
biti teze kaznio. 

11. Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u ladi nosili 

12. da vam to poukom ucinimo i da to od zaborava sacuva uho koje 
pamti. 

13. A kada se jednom u Rog puhne, 

14. pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, 

15. toga dana ce se Smak svijeta dogoditi 

16. i nebo ce se razdvojiti - tada ce labavo biti - 

17. i meleki ce na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga 
ce tog dana iznad njih osmerica drzati. 

18. Tada cete ispitivani biti, i nijedna tajna vasa nece sakrivena ostati: 

19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da - red ce: "Evo 
vam, citajte knjigu moju, 

20. ja sam cvrsto vjerovao da cu racun svoj polagati." 

21. I on ce biti u zivotu zadovoljnom, 

22. u Dzennetu predivnom, 

23. ciji ce plodovi nadohvat ruke biti. 

24. "Jedite i pijte radosni, za ono sto ste u danima minulim zaradili!" 

25. A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu red ce: "Kamo srece 
da mi knjiga moja ni data nije 

26. i da ni saznao nisam za obracun svoj! 

27. Kamo srece da me je smrt dokrajdla - 

28. bogatstvo moje mi nije od koristi, 

29. snage moje nema vise!" 

30. "Drzite ga i u okove okujte, 

31. zatim ga samo u vatri przite, 

32. a onda ga u sindzire sedamdeset lakata duge vezite, 

33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao 

34. i da se nahrani nevoljnik - nije nagovarao; 

567 70. EL-ME ARIDZ - STEPENI DZUZ 29. 

35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja 

36. ni drugog jela osim pomija, 

37. koje ce samo nevjernici jesti." 

38. A Ja se kunem onim sto vidite 

39. i onim sto ne vidite, 

40. Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku, 

41. a nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne vjerujete! 

42. i nisu rijeci nikakva proroka - kako vi malo razmisljate! 

43. Objava je on od Gospodara svjetova! 

44. A da je on o Nama kojekakve rijeci iznosio, 

45. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, 

46. a onda mu zilu kucavicu presjekli, 

47. i niko ga izmedu vas ne bi mogao od toga odbraniti. 

48. Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naredenja izvrsavali, a 
zabrana se klonili - 

49. A Mi, sigurno, znamo da neki od vas nece u nj vjerovati - 

50. i on ce biti uzrok jadu nevjernika, 

51. a on je, doista, sama istina 

52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Velicanstvenoga! 

SURA 70 

El-Me'dridz — Stepeni 

(Mekka - 44 ajeta) 
U ime Allah a, Milostivog, Samilosnog! 

1. Neko je zatrazio da se kazna izvrsi 

2. nad nevjernicima — niko ne moze sprijeciti 

3. da to Allah, Gospodar nebesa, ne ucini, 

4. k Njemu se penju meleki i Dzibril u danu koji pedeset hiljada godina 
traje, 

5. zato ti budi strpljiv ne jadikujuci. 

6. Oni misle da se dogoditi nece, 

7. a Mi znamo da sigurno hoce, 

8. onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina, 

9. a brda kao vuna sarena, 

10. kada bliznji nece bliznjega nista pitati, 

568 70. EL-ME ARIDZ - STEPENI DZUZ 29. 

11. iako ce jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva docekao da se od pat- 
nje toga Dana iskupi sinovima svojim, 

12. i zenom svojom, i bratom svojim, 

13. i porodicom svojom koja ga stiti, 

14. i svima ostalima na Zemlji - samo da se izbavi. 

15. Nikada! Ona ce buktinja sama biti 

16. koja ce udove cupati, 

17. zvace onoga ko je glavu okretao i izbjegavao 

18. i zgrtao i skrivao. 

19. Covjek je, uistinu, stvoren malodusan: 

20. kada ga nevolja snade - brizan je, 

21. a kada mu je dobro - nepristupacan je, 

22. osim vjernika, 

23. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, 

24. i oni u cijim imecima bude odreden dio 

25. za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, 

26. i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, 

27. i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali - 

28. a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran - 

29. i oni koji stidna mjesta svoja budu cuvali 

30. i zivjeli jedino sa zenama svojim ili sa onima koje su u vlasnistvu 
njihovu - oni, doista, prijekor ne zasluzuju - 

31. a oni koji traze izvan toga, oni u grijeh upadaju, 

32. i oni koji povjerene im amanete budu cuvali i obaveze svoje ispunja- 
vali, 

33. i oni koji dug svjedocenja svoga budu izvrsavali, 

34. i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali - 

35. oni ce u dzennetskim bascama biti pocasceni. 

36. Zasto se nevjernici prema tebi zure, 

37. zdesna i slijeva, u gomilama?! 

38. Kako svaki od njih zudi da u Dzennet uzivanja ude? 

39. Nikada! Mi ih stvaramo, od cega - oni znaju! 

569 7I.NUH-NUH DZUZ 29. 

40. I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih mozemo 

41. boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne moze sprijeciti. 

42. Zato ih ostavi neka se napricaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se 
prijeti ne docekaju, 

43. Dan u kome ce zurno kao da kumirima hrle iz grobova izici, 

44. oborenih pogleda i ponizenjem ophrvani. To ce biti onaj Dan kojim 
im se stalno prijeti! 

SURA 71 

Nuh - Nuh 

(Mekka - 28 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije 
nego sto ga stigne patnja nesnosna!" 

2. "O narode moj" - govorio je on - "ja vas otvoreno opominjem: 

3. Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslusni budite, 

4. On ce vam grijehe vase oprostiti i u zivotu vas do odredenog casa 
ostaviti, a kada Allahov odredeni cas dode zaista se nece, neka znate, 
odgoditi." 

5. On rece: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i nocu i danju, doista, 
pozivao, 

6. ali ga je pozivanje moje jos vise udaljilo. 

7. I kad god sam ih pozivao da im oprostis, prste su svoje u usi stavljali 
i haljinama svojim se pokrivali - bili su uporni i pretjerano oholi. 

8. Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao, 

9. a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im saputao, 

10. i govorio: 'Trazite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo 
prasta; 

570 7I.NUH-NUH DZUZ 29. 

11. On ce vam kisu obilnu slati 

12. i pomoci ce vas imanjima i sinovima, i dace vam basce, i rijeke ce 
vam dati. 

13. Sta vam je, zasto se Allahove sile ne bojite, 

14. a On vas postepeno stvara?! 

15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvo- 
rio, 

16. i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom ucinio? 

17. Allah vas od zemlje poput bilja stvara, 

18. zatim vas u nju vraca i iz nje ce vas, sigurno, izvesti. 

19. Allah vam je Zemlju ucinio ravnom, 

20. da biste po njoj hodili putevima prostranim.' " 

21. Nuh rece: "Gospodaru moj, oni mene ne slusaju i povode se za 
onima cija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvecavaju 

22. i spletke velike snuju 

23. i govore: 'Nikako bozanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, 
ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napustajte!', 

24. a vec su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadzijama, samo 
propast povecaj!" 

25. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru ce biti uvedeni i 
nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagaca nece naci. 

26. I Nuh rece: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjer- 
nika, 

27. jer, ako ih ostavis, oni ce robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo ce 
grjesnika i nevjernika radati! 

28. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao 
vjernik u dom moj ude, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima 
samo propast povecaj!" 

571 72. EL-DZINN - DZINI DZUZ 29. 

SURA 72 

El-Dzinn — Dzini 

(Mekka - 28 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Red: "Meni je objavljeno da je nekoliko dzina prisluskivalo i reklo: 
'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slusali, 

2. koji na Pravi put upucuje - i mi smo u nj povjerovali i vise nikoga 
necemo Gospodaru nasem ravnim smatrati, 

3. a On nije - neka uzviseno bude dostojanstvo Gospodara naseg! - 
uzeo Sebi ni driige ni djeteta; 

4. jedan nas bezumnik je o Allahu lazi govorio, 

5. a mi smo mislili da ni ljudi ni dzini o Allahu lazi ne govore; 

6. i bilo je ljudi koji su pomoc od dzina trazili, pa su im tako obijest 
povecali; 

7. i oni misle, kao sto i vi mislite, da Allah nikoga nece oziviti; 

8. i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih 
cuvara i zvijezda padalica puno; 

9. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo sto culi, ali ce onaj, 
ko sada prisluskuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naici; 

10. i mi ne znamo da li se onima na Zemlji zeli zlo ili im Gospodar 
njihov zeli dobro; 

11. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta razlicitih; 

12. i mi znamo da ne mozemo Allahu na Zemlji umaci i da od Njega ne 
mozemo pobjeci; 

13. i mi smo, cim smo Kur'an culi, u nj povjerovali; a ko u Gospodara 
svoga vjeruje, ni stete ni nepravde ne treba se bojati; 

572 72. EL-DZINN - DZINI DZUZ 29. 

14. i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate 
Pravi put su izabrali, 

15. a nevjernici ce u Dzehennemu gorivo biti.'" 

16. A da se Pravog puta drze, Mi bismo ih vodom obilnom pojili, 

17. da bismo ih time na kusnju stavili; a onoga ko nece da se Gospodaru 
svome klanja On ce patnju tesku uvesti. 

18. Dzamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome! 

19. A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama 
oko njega tiskati stall 

20. Red: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim 
ne smatram." 

21. Red: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu stetu otklonim niti da ne- 
kom od vas kakvu korist pribavim." 

22. Red: "Mene niko od Allahove kazne ne moze u zastitu uzeti; samo 
u Njega ja mogu utodste nad - 

23. samo mogu oglasiti ono sto je od Allaha i poslanice Njegove." A 
onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslusan sigurno 
ceka vatra dzehennemska; u njoj ce vjecno i zauvijek ostati. 

24. I kada oni dozive ono cime im se prijeti, saznace ko je slabiji i brojem 
manji. 

25. Reci: "Ja ne znam da li ce uskoro biti ono cime vam se prijeti ili je 
Gospodar moj odredio da ce to poslije dugo vremena biti, 

26. On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, 

27. osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i 
iza njega postavlja one koji ce ga cuvati 

28. da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tan- 
cine zna ono sto je u njih, On zna broj svega sto postoji. 

573 73- EL-MUZZEMMIL - UMOTANI DZUZ 29. 

SURA 73 

El-Muzzemmil — Umotani 

(Mekka - 20 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O ti, umotani! - 

2. probdij noc, osim maloga dijela; 

3. polovinu njezinu ili malo manje od nje; 

4. ili malo vise od nje, i izgovaraj Kur'an pazljivo, 

5. Mi cemo ti, doista, teske rijeci slati - 

6. ta ustajanje nocu, zaista, jace djeluje i izgovara se jasnije, 

7. a ti danju, doista, imas mnogo posla. 

8. I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti - 

9. On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, i Njega 
uzmi za zastitnika! 

10. I otrpi ono sto oni govore i izbjegavaj ih na prikladan nacin, 

11. a Mene ostavi onima koji te u laz ugone, koji raskosno zive i daj im 
malo vremena; 

12. bice u Nas, doista, okova i ognja, 

13. i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne 

14. na Dan kada se Zemlja i planine zatresu, i planine - pjescani humci 
razbacani postanu. 

15. Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedocio protiv vas isto 
onako kao sto smo i faraonu poslanika poslali, 

16. ali faraon nije poslusao poslanika, pa smo ga teskom kaznom kaznili. 

17. Kako cete se, ako ostanete nevjernici, sacuvati Dana koji ce djecu 
sijedom uciniti?! 

18. Nebo ce se toga dana rascijepiti, prijetnja Njegova ce se ispuniti. 

19. To je, doista, pouka; i ko hoce, put ka Gospodaru svome ce izabrati. 

574 I. 74. EL-MUDDESSIR - POKRIVENI DZUZ 29. 

Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodis manje od dvije 
trecine noci, polovinu njezinu ili trecinu njezinu, a i neki od onih 
koji su uz tebe. Allah odreduje duzinu noci i dana, On zna da vi 
to ne umijete izracunati pa vam prasta, a vi iz Kur'ana ucite ono 
sto je lahko; On zna da ce medu vama biti bolesnih, i onih koji ce 
po svijetu putovati i Allahove blagodati traziti, i onih koji ce se na 
Allahovu putu boriti - zato izgovarajte iz njega ono sto vam je lahko, 
i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam 
dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naci cete kod Allaha 
jos vecim i dobicete jos vecu nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, 
jer Allah prasta i milostiv je. 

SURA 74 

El-Muddessir — Pokriveni 

(Mekka - 56 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

O ti, pokriveni! 2. Ustani i opominji! 3- 5- I Gospodara svoga velicaj 4. I haljine svoje ocisti! I kumira se kloni! 6. I ne prigovaraj drzeci da je mnogo! 

7. I radi Gospodara svoga trpi! 

8. A kada se u Rog puhne - 

9. bice to naporan dan 

10. nevjernicima, nece biti lagahan. 

11. Meni ostavi onoga koga sam Ja izuzetkom ucinio 

12. i bogatstvo mu ogromno dao 

13. i sinove koji su s njim 

14. i cast i ugled mu pruzio - 

15. i jos zudi da uvecam! 

16. Nikako! On, doista, prkosi ajetima Nasim - 

17. a naprticu Ja njemu teskoce, 575 74- EL-MUDDESSIR - POKRIVENI DZUZ 29. 

18. jer je smisljao i racunao - 

19. i, proklet bio, kako je proracunao! 

20. i jos jednom, proklet bio, kako je proracunao! - 

21. Zatim je pogledao 

22. pa se onda smrknuo i namrstio 

23. i potom se okrenuo i uzoholio, 

24. i rekao: "Ovo nije nista drugo do vradzbina koja se nasljeduje, 

25. ovo su samo covjekove rijeci!" 

26. U Sekar cu Ja njega baciti - 

27. a znas li ti sta je Sekar? 

28. Nista on nece postedjeti, 

29. koze ce crnim uciniti, 

30. nad njim su devetnaesterica. 

31. Mi smo cuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao is- 
kusenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, 
i da se onima koji vjeruju vjerovanje ucvrsti, i da oni kojima je Knjiga 
data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni cija su srca bolesna 
i oni koji su nevjernici — kazu: "Sta je Allah htio ovim primjerom?" 
Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoce, i na Pravi put uka- 
zuje onome kome hoce. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I 
Sekar je ljudima samo opomena. 

32. I tako Mi Mjeseca, 

33. i noci kada mine, 

34. i zore kada svane - 

35. on je, zaista, najveca nevolja, 

36. ljudima je opomena - 

37. onome izmedu vas koji zeli uciniti dobro ili onome koji ne zeli! 

38. Svaki covjek je odgovoran za ono sto je radio, 

39. osim sretnlka, 

40. oni ce se u dzennetskim bascama raspitivati 

41. o nevjernicima: 

42. "Sta vas je u Sekar dovelo?" 

43. "Nismo" - red ce - "bili od onih koji su molitvu obavljali 

44. i od onih koji su siromahe hranili, 

45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upustali, 

46. i Sudnji dan smo poricali, 

47. sve dok nam smrt nije dosla." 

576 75- EL-KIJAME - SMAK SVIJETA DZUZ 29. 

48. Njima posredovanje posrednika nece biti od koristi. 

49. Pa zasto oni pouku izbjegavaju, 

50. kao da su divlji magarci preplaseni 

51. koji od onih koji ih progone bjeze. 

52. Da! Svaki covjek bi od njih htio da mu se daju listovi rasireni. 

53. Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plase! 

54. Uistinu! Kur'an je pouka, 

55. i ko hoce, na umu ce ga imati, 

56. a na umu ce ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan 
da Ga se boje i On jedini prasta. 

SURA 75 

El-Kijdme — Smak svijeta 

(Mekka - 40 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi 

2. i kunem se dusom koja sebe kori. 

3. Zar covjek misli da kosti njegove necemo sakupiti? 

4. Hocemo, Mi mozemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. 

5. Ali, covjek hoce dok je ziv da grijesi, 

6. pa pita: "Kada ce Smak svijeta biti?" 

7. Kad se pogled od straha ukoci 

8. i Mjesec pomraci 

9. i Sunce i Mjesec spoje - 

10. tog dana covjek ce povikati: "Kuda da se bjezi?" 

11. Nikuda! Utocista nema. 

12. Toga dana bice Gospodaru tvome prepusten, 

13. toga dana covjek ce o onome sto je pripremio, a sto propustio oba- 
vijesten biti, 

14. sam covjek ce protiv sebe svjedociti, 

15. uzalud ce mu biti sto ce opravdanja svoja iznositi. 

16. Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga sto prije zapamtio, 

17. Mi smo duzni da ga saberemo da bi ga ti citao. 

18. A kada ga citamo, ti prati citanje njegovo, 

19. a poslije, Mi smo duzni da ga objasnimo. 

577 20 
21 

22 

2 3 

24 

25 
i6 

27 
28 

29 
30 
3i 
32 

3 3 
34 
3 5 
36 
37 
38 

39 

40 76. ED-DEHR - VRIJEME DZUz' 29. 

Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite, 

a o onom drugom brigu ne vodite. 

Toga dana ce neka lica blistava biti, 

u Gospodara svoga ce gledati; 

toga dana ce neka lica smrknuta biti, 

tesku nevolju ce ocekivati. 

Pazi! Kada dusa dopre do kljucnih kosti, 

i vikne se: "Ima li vidara?", 

i on se uvjeri da je to cas rastanka 

i noga se uz nogu savije, 

toga dana ce Gospodaru tvome priveden biti: 

"Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, 

nego je poricao i leda okretao, 

a onda svojima bahato odlazio." 

Tesko tebi! Tesko tebi! 

I jos jednom: Tesko tebi! Tesko tebi! 

Zar covjek misli da ce sam sebi prepusten biti, da nece odgovarati? 

Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, 

zatim ugrusak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik 

ucini, 

i od njega onda dvije vrste, muskarca i zenu, stvori, 

i zar Taj nije kadar mrtve oziviti? SURA 76 

Ed-Dehr— Vrijeme 

(Medina -31 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Zar je to davno bilo kad covjek nije bio spomena vrijedan? 

2. Mi covjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kusnju stavili 
i cinimo da on cuje i vidi; 

3. Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li ce zahvalan ili 
nezahvalan biti; 

4. Mi smo za nevjernike okove i sindzire i oganj razbuktali pripremili. 

5. Cestiti ce iz pehara piti kamforom zacinjeno pice 

578 j6. ED-DEHR - VRIJEME DZUz' 29. 

6. sa izvora iz kojeg ce samo Allahovi sticenici piti, i koji ce kuda hoce 
bez muke razvoditi. 

7. Oni su zavjet ispunjavali plaseci se Dana cija ce kob svuda prisutna 
biti, 

8. i hranu su davali - mada su je i sami zeljeli - siromahu i sirocetu i 
suznju. 

9. "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni 
zahvalnosti ne trazimo! 

10. Mi se Gospodara naseg bojimo, onog Dana kada ce lica smrknuta i 
namrgodena biti." 

11. I njih ce Allah strahote toga Dana sacuvati i blazenstvo i radost im 
darovati 

12. i Dzennetom i svilom ih za ono sto su trpjeli nagraditi: 

13. naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni zegu nece osjetiti, 

14. i blizu ce im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi ce im nadohvat 
ruke stajati. 

15. Sluzice ih iz srebrenih posuda i casa prozirnih, 

16. prozirnih, od srebra, ciju ce velicinu prema zeljama njihovim odre- 
diti. 

17. U njemu ce iz case pice inbirom zacinjeno piti 

18. sa izvora u Dzennetu, koji ce se Selsebil zvati. 

19. Sluzice ih vjecno mlada posluga - da ih vidis, pomislio bi da su biser 
prosuti. 

20. I kud god pogledas, vidjeces udobnost i carstvo prostrano. 

21. Na njima ce biti odijela od tanke zelene svile, i od teske svile, nakiceni 
narukvicama od srebra, i dace im Gospodar njihov da piju cisto pice. 

22. "To vam je nagrada; vas trud je dostojan blagodarnosti!" 

23. Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi, 

24. zato izdrzi do odluke Gospodara tvoga, i ne slusaj ni grjesnika ni 
nevjernika njihova! 

25. I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvecer, 

579 77- EL-MURSELAT - POSLANI DZUZ 29. 

26. i u jednom dijelu noci radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga nocu 
hvali! 

27. A ovi, oni zivot na ovom svijetu vole doista, a nista ih se ne tice Dan 
tegobni, koji ih ceka. 

28. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamije- 
nicemo ih njima slicnim. 

29. Ovo je pouka, pa ko hoce drzace se puta koji Gospodaru njegovu 
vodi - 

30. a vi cete htjeti samo ono sto Allah hoce - Allah, uistinu, sve zna i 
mudar je, 

31. On koga hoce uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio 
tesku patnju. 

SURA 77 

El-Murseldt — Poslani 

(Mekka - 50 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 Tako mi onih koji se jedan za drugim salju 

pa kao vihor hite, 

i onih koji objavljuju 

pa razdvajaju, 

i Objavu dostavljaju, 

opravdanje ili opomenu - 

sigurno ce biti ono cime vam se prijeti! 

Kada zvijezde sjaj izgube 

i kada se nebo otvori 

i kada se planine u prah zdrobe 

i kada se poslanici u odredeno vrijeme skupe. 

"Do kojeg dana je to odlozeno?" - 

"Do Dana sudnjeg!" 

A znas li ti sta je Dan sudnji? - 

Tesko toga dana poricateljima! 

Zar Mi nismo drevne narode unistili 

i poslije njih i one koji su za njima dolazili?! 

Isto tako cemo sa svim grjesnicima postupiti! 

Tesko toga dana poricateljima! 580 2 3 
24 

25 

26 

27 29 

30 
3i 
3 2 
3 3 
34 
3 5 
36 
37 
38 
39 77- EL-MURSELAT - POSLANI DZUZ 29. 

Zar vas od neznatne tekucine ne stvaramo, 

koju na pouzdano mjesto stavljamo 

do roka odredenoga?! 

Takva je Nasa moc; a kako smo Mi samo mocni! - 

Tesko toga dana poricateljima! 

Zar Mi nismo ucinili Zemlju sabiralistem 

zivih i mrtvih 

i na njoj nepomicne visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo 

da slatku vodu pijete? - 

Tesko toga dana poricateljima! 

Idite prema onome sto ste neistinom smatrali, 

idite prema dimu u tri prama razdvojenom, 

koji hlada nece davati i koji od plamena nece zaklanjati. 

On ce kao kule bacati iskre 

kao da su kamile ride. - 

Tesko toga dana poricateljima! 

Ovo je dan u kome oni nece ni prozboriti 

i pravdanje im nece dozvoljeno biti. - 

Tesko toga dana poricateljima! 

Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne cemo sakupiti, 

pa ako se lukavstvom kakvim budete znali posluziti, dovijte se protiv 

Mene! - Oni koji su se Allaha bojali bice medu izvorima, u gustim bascama 

i medu vocem koje budu zeljeli. 

"Jedite i pijte, prijatno neka vam je! - za ono sto ste radili." 

Tako cemo Mi one koji cine dobra djela nagraditi. - 

Tesko toga dana poricateljima! 

"Jedite i nasladujte se, ali zakratko! - vi ste, zaista, grjesnici!" - 

Tesko toga dana poricateljima! - 

jer kad im se govorilo: "Budite prema Allahu ponizni!" — oni to nisu 

htjeli biti. - 

49. Tesko toga dana poricateljima! 

50. Pa u koji ce govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?! 

581 78. EN-NEBE' - VIJEST DZUz' 30. 

SURA 78 

En-Nebe '— Vijest 

(Mekka - 40 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. O cemu oni jedni druge pitaju? 

2. O vijesti velikoj, 

3. o kojoj oni razlicita misljenja imaju. 

4. To nije dobro, oni ce saznati sigurno! 

5. I jos jednom, to nije dobro, oni ce saznati sigurno! 7 9 11 6. Zar Zemlju posteljom nismo ucinili, 
planine stupovima, 
vas kao parove stvorili, 
san vas pocinkom ucinili, 
10. i noc pokrivacem dali, 

dan za privredivanje odredili, 
iznad vas sedam silnih sazdali, 

13. 1 svjetiljku plamtecu postavili? 

14. Mi iz oblaka vodu obilno spustamo 

15. i cinimo da uz njenu pomoc raste zito i bilje, 

16. i basce guste. 

17. Dan sudnji je, zaista, vec odreden, 

18. Dan kada ce se u Rog puhnuti, pa cete vi, sve skupina po skupina, 
dolaziti, 

19. i nebo ce se otvoriti i mnogo kapija imati, 

20. i planine ce se zdrobiti i prividenje ce biti. 

21. Dzehennem ce zasjeda postati, 

22. nasilnicima mjesto povratka - 

23. u kome ce zauvijek ostati: 

24. u njemu svjezine nece osjetiti, ni pica okusiti, 

25. osim vrele vode i kapljevine, 

26. kazne prikladne. 

27. Oni nisu ocekivali da ce racun polagati 

28. i dokaze Nase su pretjerano poricali, 

29. a Mi smo sve pobrojali i zapisali - 

30. pa trpite, mucenje cemo vam sve go rim uciniti. 

582 79- EN-NAZI AT - ONI KOJI CUPAJU DZUZ 30. 

31. A onima koji su se Allaha bojali zelje ce se ostvariti: 

32. basce i vinogradi, 

33. i djevojke mlade, godlna istih, 

34. i pehari puni. 

35. Tamo prazne besjede i neistinu nece slusati, 

36. Gospodar tvoj ce ih darom obilnim nagraditi, 

37. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih, Milostivi, 
kome nece smjeti niko prvi rijec prozboriti 

38. na Dan kada Dzibril i meleki budu u redove poredani, kada ce samo 
onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu ce reci. 

39. To je neizbjezan Dan, pa ko hoce, Gospodaru svome ce, kao utoci- 
stu, poci. 

40. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome ce covjek djela 
ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja 
ostao!" 

SURA 79 

En-Ndzi'dt — Oni koji cupaju 

(Mekka - 46 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako Mi onih koji cupaju grubo, 

2. i onih koji vade blago, 

3. i onih koji plove brzo, 

4. pa naredenja izvrsavaju zurno 

5. i sreduju ono sto nije sredeno. . . 

6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese, 

7. za kojim ce slijediti sljedeci - 

8. srca toga dana bice uznemirena, 

9. a pogledi njihovi oboreni. 

10. Ovi pitaju: "Zar cerao, zaista, biti opet ono sto smo sada? 

11. Zar kad truhle kosti postanemo?", 

12. i jos kazu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!" 

13. A bice to samo povik jedan, 

14. i evo njih — na Zemlji. 

583 79- EN-NAZI AT - ONI KOJI CUPAJU DZUZ 30. 

15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau, 

16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo, 

17. "Idi faraonu, on se osilio, 

18. i red: 'Da li bi ti da se ocistis, 

19. da te o Gospodaru tvome poucim, pa da Ga se bojis?'" 

20. I onda mu je najvece cudo pokazao, 

21. ali je on porekao i nije poslusao, 

22. vec se okrenuo i potrudio 

23. i sabrao i povikao: 

24. "Ja sam gospodar vas najveci!" - on je rekao, 

25. i Allah ga je i za ove i za one prijasnje rijeci kaznio. 

26. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. 

27. A sta je teze: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, 

28. svod njegov visoko digao i usavrsio, 

29. noci njegove mracnim, a dane svijetlim ucinio. 

30. Poslije toga je Zemlju poravnao, 

31. iz nje je vodu i pasnjake izveo, 

32. i planine nepomicnim ucinio — 

33. na uzivanje vama i stoci vasoj. 

34. A kada dode nevolja najveca, 

35. Dan kada se covjek bude sjecao onoga sto je radio 

36. i kada se Dzehennem svakome ko vidi bude ukazao, 

37. onda ce onome koji je obijestan bio 

38. i zivot na ovome svijetu vise volio 

39. Dzehennem prebivaliste postati sigurno. 

40. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dusu 
od prohtjeva uzdrzao 

41. Dzennet ce boraviste biti sigurno. 

42. Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada ce se dogoditi?" 

43. Ti ne znas, pa kako da o njemu zboris, 

44. o njemu samo Gospodar tvoj zna. 

45. Tvoja opomena ce koristiti samo onome koji ga se bude bojao, 

46. a njima ce se uciniti, onoga Dana kada ga dozive, da su samo jednu 
vecer ili jedno jutro njezino ostali. 

584 80. 'ABESE - NAMRSTIO SE DZUz' 30. 

SURA 80 

'Abese — Namrstio se 

(Mekka - 42 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnogl 

1. On se namrstio i okrenuo 

2. zato sto je slijepac njemu prisao. 

3. A sta ti znas - mozda on zeli da se ocisti, 

4. ili pouci pa da mu pouka bude od koristi. 

5. Onoga koji je bogat, 

6. ti njega savjetujes, 

7. a ti nisi kriv ako on nece da vjeruje; 

8. a onoga koji ti zureci prilazi 

9. i strah osjeca, 

10. ti se na njega ne osvrces. 

11. Ne cini tako! Oni su pouka - 

12. pa ko hoce, poucice se - 

13. na listovima su cijenjenim 

14. uzvisenim, cistim, 

15. u rukama pisara 

16. casnih, cestitih. 

17. Proklet neka je covjek! Koliko je on samo nezahvalan! 

18. Od cega ga On stvara? 

19. Od kapi sjemena ga stvori i za ono sto je dobro za njega pripremi, 

20. i Pravi put mu dostupnim ucini, 

21. zatim mu zivot oduzme i ucini da bude sahranjen, 

22. i poslije ce ga, kada On bude htio, oziviti. 

23. Uistinu! On jos nije ispunio ono sto mu je On naredio! 

24. Neka covjek pogleda u hranu svoju; 

25. Mi obilno kisu prolivamo, 

26. zatim zemlju pukotinama rasijecamo 

27. i cinimo da iz nje zito izrasta 

28. i grozde i povrce, 

29. i masline i palme, 

30. i basce guste, 

31. i voce i pica, 

32. na uzivanje vama i stoci vasoj. 

33. A kada dode glas zaglusujuci - 

585 8 I . ET-TEKVIR - PRESTANAK SJAJA DZUz' 30. 

34. na Dan kada ce covjek od brata svoga pobjeci 

35. i od majke svoje i od oca svoga 

36. i od driige svoje i od sinova svojih - 

37. toga Dana ce se svaki covjek samo o sebi brinuti - 

38. neka lica bice toga Dana blistava, 

39. nasmijana, radosna, 

40. a na nekim licima toga Dana bice prasina, 

41. tama ce ih prekrivati, 

42. to ce nevjernici - razvratnici biti. 

SURA 8l 

Et-Tekvlr — Prestanak sjaja 

(Mekka -29 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Kada sunce sjaj izgubi, 

2. i kada zvijezde popadaju, 

3. i kada se planine pokrenu, 

4. i kada steone kamile bez pastira ostanu, 

5. i kada se divlje zivotinje saberu, 

6. i kada se mora vatrom napune, 

7. i kada se duse sa tijelima spare, 

8. i kada ziva sahranjena djevojcica bude upitana 

9. zbog kakve krivice je umorena, 

10. i kada se listovi razdijele, 

11. i kada se nebo ukloni, 

12. i kada se Dzehennem raspali, 

13. i kada se Dzennet priblizi — 

14. svako ce saznati ono sto je pripremio. 

15. I kunem se zvijezdama - koje se skrivaju, 

16. koje se krecu i iz vida gube, 

17. i noci kad ona veo dize, 

18. i zorom kada dise - 

19. Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, 

20. mocnog, od Gospodara svemira cijenjenog, 

586 82. EL-INFITAR- RASCJEPLJENJE DZUz' 30. 

21. kome se drugi potcinjavaju, tamo pouzdanog! 

22. A drug vas nije lud: 

23. on ga je na obzorju jasnom vidio 

24. i, kada je u pitanju Objava, on nije skrt 

25. i Kur'an nije prokletog sejtana govor, 

26. pa kuda onda idete?! 

27. Kur'an je samo pouka svjetovima, 

28. onome od vas koji hoce da je na Pravome putu, 

29. a vi ne mozete nista htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, nece! 

SURA 82 

El-Infitdr — Rascjepljenje 

(Mekka -19 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Kada se nebo rascijepi, 

2. i kada zvijezde popadaju, 

3. i kada se mora jedna u druga uliju, 

4. i kada se grobovi ispreturaju, 

5. svako ce saznati sta je pripremio, a sta je propustio. 

6. O covjece, zasto da te obmanjuje to sto je Gospodar tvoj plemenit, 

7. koji te je stvorio - pa ucinio da si skladan i da si uspravan - 

8. i kakav je htio lik ti dao? 

9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete, 

10. a nad vama bdiju cuvari, 

11. kod Nas cijenjeni pisari, 

12. koji znaju ono sto radite. 

13. Cestiti ce, sigurno, u Dzennet, 

14. a grjesnici, sigurno, u Dzehennem, 

15. na Sudnjem danu u njemu ce gorjeti 

16. i vise iz njega nece izvedeni biti. 

17. A znas li ti sta je Sudnji dan, 

18. i jos jednom: znas li ti sta je Sudnji dan? 

19. Dan kada niko nikome nece mod nimalo pomoci, toga Dana ce 
vlast jedino Allah imati. 

587 83- EL-MUTAFFIFUN - ONI KOJI PRI MJERENJU ZAKIDAJU DZUz' 30. 

SURA 83 

El-Mutaffifun — Oni koji pri mjerenju zakidaju 

(Mekka - 36 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tesko onima koji pri mjerenju zakidaju, 

2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, 

3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju. 

4. Kako ne pomisle da ce ozivljeni biti 

5. na Dan veliki, 

6. na Dan kada ce se ljudi zbog Gospodara svjetova dici! 

7. Uistinu! Knjiga grjesnika je u Sidzdzinu, 

8. a znas li ti sta je Sidzdzin? 

9. Knjiga ispisana! 

10. Tesko toga dana onima koji su poricali - 

11. koji su onaj svijet poricali - 

12. a njega moze poricati samo prijestupnik, grjesnik, 

13. koji je, kada su mu ajeti Nasi kazivani, govorio: "Izmisljotine naroda 
drevnih!" 

14. A nije tako! Ono sto su radili prekrilo je srca njihova, 

15. uistinu, oni ce toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti, 

16. zatim ce, sigurno, u oganj uci, 

17. pa ce im se red: "Eto, to je ono sto ste poricali!" 

18. Uistinu! Knjiga cestitih je u Illijjunu, 

19. a znas li ti sta je Illijjun? 

20. Knjiga ispisana! - 

21. nad njom bdiju oni Allahu bliski. 

22. Dobri ce, zaista, u nasladama boraviti, 

23. sa divana gledati, 

24. na licima njihovim prepoznaces radost sretna zivota, 

25. dace im se pa ce pice zapecaceno piti, 

26. ciji ce pecat mosus biti - i neka se za to natjecu oni koji se hoce 
natjecati! - 

588 »4- EL-INSIKAK - CIJEPANJE DZUZ 30. 

27. pomijesano sa vodom iz Tesnima ce biti, 

28. sa izvora iz kojeg ce Allahu bliski piti. 

29. Grjesnici se smiju onima koji vjeruju; 

30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, 

31. a kada se porodicama svojim vracaju, sale zbijajuci vracaju se; 

32. kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" - 

33. a oni nisu poslani da motre na njih. 

34. Danas ce oni koji su vjerovali - nevjernicima se podsmijavati, 

35. sa divana ce gledati. 

36. Zar ce nevjernici biti drugacije kaznjeni nego prema onome kako su 
postupali! 

SURA 84 

El-Insikdk — Cijepanje 

(Mekka - 25 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Kada se nebo rascijepi 

2. i poslusa Gospodara svoga - a ono ce to duzno biti - 

3. i kada se Zemlja rastegne, 

4. i izbaci ono sto je u njoj, i potpuno se isprazni, 

5. i poslusa Gospodara svoga - a ona ce to duzna biti - 

6. ti ces, o covjece, koji se mnogo trudis, trud svoj pred Gospodarom 
svojim naci: 

7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data 

8. lahko ce racun poloziti 

9. i svojima ce se radostan vratiti; 

10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leda njegovih data 

1 1 . propast ce prizivati 

12. i u ognju ce gorjeti, 

13. jer je sa celjadi svojom radostan bio 

589 8 5- EL-BURUDZ - SAZVIJEZDA DZUz' 30. 

14. i mislio da se nikada nece vratiti - 

15. a hoce! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna! 

16. I kunem se rumenilom vecernjim, 

17. i noci, i onim sto ona tamom obavije, 

18. i Mjesecom punim, 

19. vi cete, sigurno, na sve teze i teze prilike nailaziti! 

20. Pa sta im je, zasto nece da vjeruju, 

21. i zasto, kada im se Kur'an cita, na tie licem ne padaju?! Sedzda 

22. vec, nevjernici, poricu, 

23. a Allah dobro zna sta oni u sebi kriju, 

24. zato im navijesti patnju neizdrzljivu! 

25. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela cinili nagrada neprekidna 
ce cekati. 

SURA 85 

El-Burudz — Sazvijezda 

(Mekka - 22 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako mi neba sazvijezdima okicenog, 

2. i Dana vec odredenog, 

3. i prisutnih, i onoga sto ce biti prisutno - 

4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, 

5. i vatrom i gorivom ih napunili, 

6. kada su oko nje sjedili 

7. i bili svjedoci onoga sto su vjernicima radili! 

8. A svetili su im se samo zato sto su u Allaha, Silnoga i Hvale dostoj- 
noga, vjerovali, 

9. cija je vlast i na nebesima i na Zemlji - a Allah je svemu Svjedok. 

10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu 
pokajali - ceka patnja u Dzehennemu i isto tako przenje u ognju, 

11. a one koji budu vjerovali i dobra djela cinili cekaju basce dzennetske 
kroz koje ce rijeke teci - a to ce veliki uspjeh biti. 

590 86. ET-TARIK- DANICA DZUZ 30. 

12. Odmazda Gospodara tvoga ce, zaista, uzasna biti! 

13. On iz nicega stvara, i ponovo ce to uciniti; 

14. i On prasta, i pun je ljubavi, 

15. Gospodar svemira, Uzviseni, 

16. On radi sta je Njemu volja. 

17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama, 

18. o faraonu i Semudu? 

19. Ali, ovi koji nece da vjeruju stalno poricu - 

20. a Allahu oni nece mod umaci: 

21. a ovo je Kur'an velicanstveni, 

22. na Ploci pomno cuvanoj. 

SURA 86 

Et- Tdrik — Danica 

(Mekka - 17 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako mi neba i Danice! 

2. A znas li ti sta je Danica? 

3. Zvijezda blistava! 

4. Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. 

5. Nek covjek pogleda od cega je stvoren! 

6. Stvoren je od tekucine koja se izbaci, 

7. koja izmedu kicme i grudi izlazi, 

8. i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori 

9. onoga Dana kada budu ispitivane savjesti, 

10. kada covjek ni snage ni branioca nece imati. 

11. I tako mi neba puna kise 

12. i Zemlje koja se otvara da rastinje nikne, 

13. Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, 

14. lakrdija nikakva on nije! 

15. Oni se sluze spletkama, 

16. a Ja ih unistavam - 

17. zato nevjernicima jos vremena dadni, jos koji trenutak ih ostavi. 

59i 87- el-a'la- svevisnji dzuz' 30. 

SURA 87 

El- A 'la — Svevisnji 

(Mekka -19 ajeta) 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Hvali ime Gospodara svoga Svevisnjeg, 

2. koji sve stvara i cini skladnim, 

3. i koji sve s mjerom odreduje i nadahnjuje, 

4. i koji cini da rastu pasnjaci, 

5. i potom cini da postanu suhi, potamnjeli. 

6. Mi cemo te nauciti da izgovaras pa nista neces zaboraviti 

7. osim onoga sto ce Allah htjeti — jer, On zna i ono sto na javu iznosite i 
ono sto tajite — 

8. i sve sto je dobro Mi cemo tebi dostupnim uciniti; 

9. zato poucavaj — pouka ce vec od koristi biti: 

10. dozvace se onaj koji se Allaha boji, 

11. a izbjegavace je onaj najgori, 

12. koji ce u vatri velikoj gorjeti, 

13. pa u njoj nece ni umrijeti ni zivjeti. 

14. Postici ce sta zeli onaj koji se ocisti 

15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi! 

16. Ali, vi vise zivot na ovom svijetu volite, 

17. a onaj svijet je bolji i vjecan je. 

18. Ovo, doista, ima u listovima davnasnjim, 

19. listovima Ibrahimovim i Musaovim. 

SURA 88 

El-Gdsije— Teska nevolja 

(Mekka - 26 ajeta) 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Da li je doprla do tebe vijest o teskoj nevolji? — 

2. kada ce se neka lica potistena, 

3. premorena, napacena 

4. u vatri uzarenoj prziti, 

5. sa vrela uzavrelog piti, 

6. kada drugog jela osim trnja nece imati, 

7. koje nece ni ugojiti ni glad utoliti. 

8. Neka lica toga dana bice radosna, 

9. trudom svojim zadovoljna — 

10. u Dzennetu izvanrednome, 

11. u kome prazne besjede nece slusati. 

592 89. EL-FEDZR- ZORA DZUz' 30. 

12. U njemu su izvor-vode koje teku, 

13. u njemu su i divani skupocjeni, 

14. i pehari postavljeni, 

15. i jastuci poredani, 

16. i cilimi rasireni. 

17. Pa zasto oni ne pogledaju kamile — kako su stvorene, 

18. i nebo — kako je uzdignuto, 

19. i planine — kako su postavljene, 

20. i Zemlju — kako je prostrta?! 

21. Ti poucavaj — tvoje je da poucavas, 

22. ti vlast nad njima nemas! 

23. A onoga koji glavu okrece i nece da vjeruje, 

24. njega ce Allah najvecom mukom muciti. 

25. Nama ce se oni, zaista, vratiti 

26. i pred Nama ce, doista, racun polagati! 

SURA 89 

El-Fedzr — Zora 

(Mekka - 30 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako mi zore, 

2. i deset noci, 

3. i parnih i neparnih, 

4. i noci kada nestaje — 

5. zar to pametnom zakletva nije. . .? 

6. Zar ne znas sta je Gospodar tvoj sa Adorn uradio, 

7. sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima, 

8. kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo; 

9. i Semudom, koji je stijene u dolini klesao, 

10. i faraonom, koji je satore imao — 

11. koji su na Zemlji zulum provodili 

12. i poroke na njoj umnozili, 

13. pa je Gospodar tvoj — bic patnje na njih spustio, 

14. jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi. 

593 90. EL-BELED - GRAD DZUZ 30. 

1 5 . Covjek, kada Gospodar njegov hoce da ga iskusa pa mu pocast ukaze 
i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj je prema meni ple- 
menito postupio!" 

16. A kad mu, da bi ga iskusao, opskrbu njegovu oskudnom ucini, onda 
rekne: "Gospodar moj me je napustio!" 

17. A nije tako! Vi paznju sirocetu ne ukazujete, 

18. i da se puki siromah nahrani - jedan drugog ne nagovarate, 

19. a nasljedstvo pohlepno jedete 

20. i bogatstvo pretjerano volite. 

21. A ne valja to! Kada se Zemlja u komadice zdrobi 

22. i kad dode naredenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do 
reda, 

23. i kad se tog Dana primakne Dzehennem; tada ce se covjek sjetiti - 24 
25 
26 

27 
28 

29 
3° a na sto mu je sjecanje?! - 

i red: "Kamo srece da sam se za ovaj zivot pripremio!" 

Tog Dana niko nece kao On muciti, 

i niko nece kao On u okove okivati! 

A ti, o duso smirena, 

vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, 

pa udi medu robove Moje, 

i udi u Dzennet Moj! 

SURA 90 

El-Beled— Grad 

(Mekka - 20 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

Kunem se gradom ovim — 

a tebi ce biti dopusteno sve u gradu ovome - 

i roditeljem i onim koga je rodio, 

Mi covjeka stvaramo da se trudi. 

Misli li on da mu niko nista ne moze? 

"Utrosio sam blago nebrojeno!" - red ce. 

Zar misli da ga niko vidio nije? 594 91. ES-SEMS - SUNCE DZUZ 30. 

8. Zar mu nismo dali oka dva 

9. i jezik i usne dvije, 

10. i dobro i zlo mu objasnili? 

11. Pa, zasto on na blagodatima zahvalan bio nije? - 

12. A sta ti mislis: kako se moze na blagodatima zahvalan biti? - 

13. roba ropstva osloboditi, 

14. ili, kad glad hara, nahraniti 

15. siroce bliska roda, 

16. ili ubogoga nevoljnika, 

17. a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdrzljivost 
preporucuju i koji jedni drugima milosrde preporucuju; 

18. oni ce biti — sretnici! 

19. A oni koji ne vjeruju u dokaze Nase, oni ce biti - nesretnici, 

20. iznad njih ce vatra zatvorena biti. 

SURA 91 

Es-Sems — Sunce 

(Mekka -15 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako Mi Sunca i svjetla njegova, 

2. i Mjeseca kada ga prati, 

3. i dana kada ga vidljivim ucini, 

4. i noci kada ga zakloni, 

5. i neba i Onoga koji ga sazda, 

6. i Zemlje i Onoga koji je ravnom ucini, 

7. i duse i Onoga koji je stvori 

8. pa joj put dobra i put zla shvatljivim ucini, 

9. uspjece samo onaj ko je ocisti, 

10. a bice izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi! 

11. Semud je zbog obijesti svoje poricao: 

12. kad se jedan nesretnik izmedu njih podigao, 

13. Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i 
vremenu kad treba da pije!", 

14. ali mu oni nisu povjerovali, vec su je zaklali - i Gospodar njihov ih 
je zbog grijeha njihovih unistio i do posljednjeg istrijebio, 

15. i ne strahujuci zbog toga od odgovornosti. 

595 I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 92. EL-LEJL- NOC DZUZ 30. 

SURA 92 

El-Lejl-Noc 

(Mekka- 21 ajet) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

Tako mi noci kada tmine razastre, 

i dana kad svane, 

i Onoga koji musko i zensko stvara - 

vas trud je, zaista, razlicit: 

onome koji udjeljuje i ne grijesi 

i ono najljepse smatra istinitim - 

njemu cemo Dzennet pripremiti; 

a onome koji tvrdici i osjeca se neovisnim 

i ono najljepse smatra laznim - 

njemu cemo Dzehennem pripremiti, 

i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, nece koristiti. 

Mi smo duzni ukazati na Pravi put, 

i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet! 

Zato vas opominjem razbuktalom vatrom, 

u koju ce uci samo nesretnik, 

onaj koji bude poricao i glavu okretao, 

a od nje ce daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao, 

onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se ocistio, 

ne ocekujuci da mu se zahvalnoscu uzvrati, 

vec jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevisnjeg stekao, 

i on ce, zbilja, zadovoljan biti! SURA 93 

Ed-Duhd —Jutro 

(Mekka - 11 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako mi jutra 

2. i noci kada se utisa - 

3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo! 

596 94- EL-INSIRAH - SIROKOGRUDNOST DZUZ 30. 4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta, 

5. a Gospodar tvoj ce tebi, sigurno, dati, pa ces zadovoljan biti! 

6. Zar nisi siroce bio, pa ti je On utociste pruzio, 

7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio, 

8. i siromah si bio, pa te je imucnim ucinio? 

9. Zato siroce ne ucvili, 

10. a na prosjaka ne podvikni, 

11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj! 

SURA 94 

El-Insirdh — Sirokogrudnost 

(Mekka - 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. Zar grudi tvoje nismo prostranim ucinili, 

2. i breme tvoje s tebe skinuli, 

3. koje je pleca tvoja tistilo, 

4. i spomen na tebe visoko uzdigli! 

5. Ta, zaista, s mukom je i last, 

6. zaista, s mukom je i last! 

7. A kad zavrsis, molitvi se predaj 

8. i samo se Gospodaru svome obracaj! 

SURA 95 

Et-Tln — Smokva 

(Mekka - 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako mi smokve i masline, 

2. i Sinajske gore, 

3 . i grada ovog, sigurnog - 

4. Mi covjeka stvaramo u skladu najljepsem, 

5. zatim cemo ga u najnakazniji lik vratiti, 

597 96. el-'alek- ugrusak dzuz' 30. 

6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela cinili, njih ceka nagrada 
neprekidna. 

7. Pa sta te onda navodi da porices onaj svijet - 

8. zar Allah nije sudija najpravedniji?! 

SURA 96 

El-'Alek— Ugrusak 

(Mekka -19 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Citaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara, 

2. stvara covjeka od ugruska! 

3. Citaj, plemenit je Gospodar tvoj, 

4. koji poucava peru, 

5. koji covjeka poucava onome sto ne zna. 

6. Uistinu, covjek se uzobijesti 

7. cim se neovisnim osjeti, 

8. a Gospodaru tvome ce se, doista, svi vratiti! 

9. Vidje li ti onoga koji brani 

10. robu da molitvu obavi? 

11. Reci mi ako on misli da je na Pravome putu, 

12. ili ako trazi da se kumirima moli, 

1 3 . reci mi, ako on porice i glavu okrece - 

14. zar on ne zna da Allah sve vidi? 

15. Ne valja to! Ako se ne okani, dohvaticemo ga za kiku, 

16. kiku laznu i grjesnu, 

17. pa neka on pozove drustvo svoje - 

18. Mi cemo pozvati zebanije. 

19. Ne valja to! Ti njega ne slusaj, vec molitvu obavljaj i nastoj da se 
Gospodaru svome priblizis! Sedzda 

598 97- EL-KADR - NOC KADR DZUZ 30. 

SURA 97 

El-Kadr - Noc Kadr 

(Mekka - 5 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Mi smo ga poceli objavljivati u Noci Kadr - 

2. a sta ti mislis sta je Noc Kadr? 

3. Noc Kadr je bolja od hiljadu mjeseci - 

4. meleki i Dzibril, s dozvolom Gospodara svoga, spustaju se u njoj 
zbog odluke svake, 

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. 

SURA 98 

El-Bejjine — Dokazjasni 

(Medina - 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobosci odvojili, 
sve dok im nije dosao dokaz jasni; 

2. od Allaha Poslanik, koji cita listove ciste, 

3. u kojima su propisi ispravni. 

4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga bas onda kada im je dosao 
dokaz jasni, 

5. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pra- 
vovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju 
udjeljuju; a to je - ispravna vjera. 

6. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogobosci bice, si- 
gurno, u vatri dzehennemskoj, u njoj ce vjecno ostati; oni su najgora 
stvorenja. 

7. A oni koji vjeruju i cine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvore- 
nja, 

8. njih nagrada u Gospodara njihova ceka; edenski vrtovi kroz koje ce 
rijeke ted, u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti; Allah ce biti njima 
zadovoljan, a i oni ce biti Njime zadovoljni. To ce biti za onoga koji 
se bude bojao Gospodara svoga. 

599 99- EZ-ZILZAL- ZEMLJOTRES DZUZ 30. 

SURA 99 

Ez-Zilzdl — Zemljotres 

(Mekka - 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. Kada se Zemlja najzescim potresom svojim potrese 

2. i kada Zemlja izbaci terete svoje, 

3. i covjek uzvikne: "Sta joj je?!" - 

4. toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati 

5. jer ce joj Gospodar tvoj narediti. 

6. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokazu djela njihova; 

7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjece ga, 

8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjece ga. 

SURA IOO 

El-'Adijdt — Oni kojijure 

(Mekka - 11 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tako mi onih koji dahcuci jure, 

2. pa varnice vrcaju, 

3. i zorom napadaju, 

4. i dizu tada prasinu 

5. pa u njoj u gomilu upadaju - 

6. covjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan 

7. i sam je on toga, doista, svjestan, 

8. i on je, zato sto voli bogatstvo - radisa. 

9. A zar on ne zna da ce, kada budu ozivljeni oni koji su u grobovima 

10. i kada izide na vidjelo ono sto je u srcima, 

11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima? 

600 101. EL-KARIA- SMAK SVIJETA DZUZ 30. 

SURA 101 

El-Kdri'a — Smak svijeta 

(Mekka - n ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Smak svijeta! 

2. Sta je Smak svijeta? 

3. i sta ti znas o Smaku svijeta? 

4. Toga dana ce ljudi biti kao leptiri rastrkani, 

5. a planine kao sarena vuna iscupana. 

6. Onaj u koga njegova djela budu teska - 

7. u ugodnu zivotu ce zivjeti, 

8. a onaj u koga njegova djela budu lahka - 

9. boraviste ce mu bezdan biti. 

10. A znas li ti sta ce to biti? - 

1 1 . Vatra uzarena! 

SURA 102 

Et- Tekdsur — Nadmetanje 

(Mekka - 8 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. Zaokuplja vas nastojanje da sto imucniji budete 

2. sve dok grobove ne naselite. 

3. A ne valja tako, saznacete svakako! 

4. I jos jednom, ne valja tako! Saznacete sigurno! 

5. Ne valja tako, neka znate pouzdano, 

6. Dzehennem cete vidjeti jasno! 

7. I jos jednom, doista cete ga vidjeti ocigledno! 

8. Zatim cete toga dana za sladak zivot biti pitani sigurno! 

601 103- EL- ASR- VRIJEME DZUZ 30. 

SURA 103 

El-'Asr— Vrijeme 

(Mekka - 3 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 . Tako mi vremena — 

2. covjek, doista, gubi, 

3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela cine, i koji jedni drugima istinu 
preporucuju i koji jedni drugima preporucuju strpljenje. 

SURA IO4 

El-Humeze — Klevetnik 

(Mekka - 9 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Tesko svakom klevetniku-podrugljivcu, 

2. koji blago gomila i prebrojava ga, 

3. i misli da ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! 

4. A ne valja tako! On ce, sigurno, biti bacen u Dzehennem! 

5. A znas li ti sta je Dzehennem? 

6. Vatra Allahova razbuktana, 

7. koja ce do srca dopirati. 

8. Ona ce iznad njih biti zatvorena, 

9. plamenim stupovima zasvodena. 

SURA 105 

El-Fil - Slon 

(Mekka - 5 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Zar nisi cuo sta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! 

2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo 

3. i protiv njih jata ptica poslao, 

4. Koje su na njih grumenje od gline pecene bacale, 

5. pa ih On kao lisce koje su crvi istocili ucinio? 

602 106. KUREJS - KUREJSIJE DZUZ 30. 

SURA 106 

Kurejs — Kurejsije 

(Mekka - 4 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Zbog navike Kurejsija, 

2. navike njihove da zimi i ljeti putuju, 

3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju, 

4. koji ih gladne hrani i od straha brani. 

SURA IO7 

El-Maun — Davanje u name 

(Mekka - 7 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Znas li ti onoga koji onaj svijet porice? 

2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroce, 

3. i koji da se nahrani siromah - ne podstice. 

4. A tesko onima koji, kada molitvu obavljaju, 

5. molitvu svoju kako treba ne izvrsavaju, 

6. koji se samo pretvaraju 

7. i nikome nista ni u naruc ne daju! 

SURA 108 

El-Kevser — Mnogo dobro 

(Mekka - 3 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, 

2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, 

3. onaj koji tebe mrzi sigurno ce on bez spomena ostati. 

603 109- EL-KAFIRUN - NEVJERNICI DZUZ 30. 

SURA 109 

El-Kdfirun — Nevjernici 

(Mekka - 6 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

i. Red: "O vi nevjernici, 

2. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate, 

3. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam; 

4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, 

5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, 

6. vama - vasa vjera, a meni - moja!" 

SURA 110 

En-Nasr — Pomoc 

(Medina - 3 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Kada Allah ova pomoc i pobjeda dodu, 

2. i vidis ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze - 

3. ti velicaj Gospodara svoga hvaleci Ga i moli Ga da ti oprosti, On je 
uvijek pokajanje primao. 

SURA III 

El-Leheb — Plamen 

(Mekka - 5 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je! 

2. Nece mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono sto je stekao, 

3. uci ce on, sigurno, u vatru rasplamsalu, 

4. i zena njegova, koja spletkari; 

5. o vratu njenu bice uze od licine usukane! 

604 112. EL-IHLAS - ISKRENOST DZUZ 30. 

SURA 112 

El-Ihlds — Iskrenost 

(Mekka - 4 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Red: "On je Allah - Jedan! 

2. Allah je Utociste svakom! 

3. Nije rodio i roden nije, 

4. i niko Mu ravan nije!" 

SURA II3 

El-Felek — Svitanje 

(Mekka - 5 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1. Red: "Utjecem se Gospodaru svitanja 

2. od zla onoga sto On stvara, 

3. i od zla mrkle nod kada razastre tmine, 

4. i od zla smudjivca kad smutnje sije, 

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!" SURA II4 

En-Nds — Ljudi 

(Mekka - 6 ajeta) 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

Red: "Trazim zastitu Gospodara ljudi, 

Vladara ljudi, 

Boga ljudi, 

od zla sejtana-napasnika, 

koji zle misli unosi u srca ljudi - 6. od dzina i od ljudi!" 

605 SADRZAJ 

i. El-Fatiha - Pristup i 

2. El-Bekare — Krava 2 

3. Alu 'Imran - Imranova porodica 50 

4. En-Nisa — Zene jj 

5. El-Ma'ide - Trpeza 106 

6. El-En am - Stoka 128 

7. El-A'raf- Bedemi 151 

8. El-Enfal - Plijen 177 

9. Et-Tevbe - Pokajanje 187 

10. Junus -Junus 208 

11. Hud - Hud 221 

12. Jusuf- Jusuf 235 

13. Er-Ra'd - Grom 249 

14. Ibrahim — Ibrahim 255 

15. El-Hidzr - Hidzr 262 

16. En-Nahl - Pcele 267 

17. El-Isra - Nocno putovanje 282 

18. El-Kehf- Pecina 293 

19. Merjem — Merjema 305 

20. TaHa-Taha 312 

21. El-Enbija — Vjerovjesnici 322 

22. El-Hadzdz - Hadz 332 

23. El-Mu'minun - Vjernici 342 

24. En-Nur - Svjetlost 350 

25. El-Furkan - Furkan 359 

26. Es-Su'ara - Pjesnici 367 

606 27. En-Neml - Mravi 377 

28. El-Kasas - Kazivanje 385 

29. El-'Ankebut - Pauk 396 

30. Er-Rum — Bizantinci 404 

31. Lukman — Lukman 411 

32. Es-Sedzde - Padanje nicice 415 

33. El-Ahzab - Saveznici 418 

34. Sebe' - Saba 428 

35. Fatir - Stvoritelj 434 

3 6. Ja Sin - Jasin 440 

37. Es-Saffat - Redovi 446 

38. Sad -Sad 453 

39. Ez-Zumer - Skupovi 458 

40. El-Mu'min - Vjernik 467 

41. Fussilet - Objasnjenje 477 

42. Es-Sura - Dogovaranje 483 

43. Ez-Zuhruf- Ukras 489 

44. Ed-Duhan - Dim 496 

45. El-Dzasije - Oni koji klece 499 

46. El-Ahkaf-Ahkaf 502 

47. Muhammed - Muhammed 507 

48. El-Feth - Pobjeda 511 

49. El-Hudzurat - Sobe 515 

50. Kaf-Kaf 518 

51. Ez-Zarijat- Oni koji pusu 520 

52. Et-Tur-Gora 523 

53. En-Nedzm - Zvijezda 526 

54. El-Kamer - Mjesec 528 

55. Er-Rahman - Milostivi 531 

56. El-Vaki'a - Dogadaj 534 

57. El-Hadid - Gvozde 537 

58. El-Mudzadele - Rasprava 542 

59. El-Hasr - Progonstvo 545 

607 60. El-Mumtehine — Provjerena 549 

61. Es-Saff- Bojni red 551 

62. El-Dzumu'a - Petak 553 

63. El-Munaflkun — Licemjeri 554 

64. Et-Tegabun - Samoobmana 556 

65. Et-Talak - Razvod braka 558 

66. Et-Tahrim - Zabrana 5 60 

67. El-Mulk - Vlast 562 

68. El-Kalem - Kalem 564 

69. El-Hakka-Cas neizbjezni 566 

70. El-Me'aridz - Stepeni 568 

71. Nuh - Nuh 570 

72. El-Dzinn - Dzini 572 

73. El-Muzzemmil — Umotani 574 

74. El-Muddessir - Pokriveni 575 

75. El-Kijame - Smak svijeta 577 

76. Ed-Dehr - Vrijeme 578 

77. El-Murselat - Poslani 580 

78. En-Nebe' - Vijest 582 

79. En-Nazi'at - Oni koji cupaju 583 

80. 'Abese - Namrstio se 585 

81. Et-Tekvir- Prestanak sjaja 586 

82. El-Infitar- Rascjepljenje 587 

83. El-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 588 

84. El-Insikak - Cijepanje 589 

85. El-Burudz- Sazvijezda 590 

86. Et-Tarik- Danica 591 

87. El-A'la - Svevisnji 592 

88. El-Gasije - Teska nevolja 592 

89. El-Fedzr - Zora 593 

90. El-Beled - Grad 594 

91. Es-Sems - Sunce 595 

92. El-Lejl-Noc 596 

608 93- Ed-Duha - Jutro 596 

94. El-Insirah - Sirokogrudnost 597 

95. Et-Tin - Smokva 597 

96. El-'Alek - Ugrusak 598 

97. El-Kadr - Noc Kadr 599 

98. El-Bejjine - Dokaz jasni 599 

99. Ez-Zilzal — Zemljotres 600 

100. El-'Adijat- Oni koji jure 600 

101. El-Kari'a - Smak svijeta 601 

102. Et-Tekasur - Nadmetanje 601 

103. El-'Asr - Vrijeme 602 

104. El-Humeze — Klevetnik 602 

105. El-Fil - Slon 602 

106. Kurejs - Kurejsije 603 

107. El-Maun - Davanje u naruc 603 

108. El-Kevser - Mnogo dobro 603 

109. El-Kafirun — Nevjernici 604 

no. En-Nasr - Pomoc 604 

in. El-Leheb - Plamen 604 

112. El-Ihlas - Iskrenost 605 

113. El-Felek - Svitanje 605 

114. En-Nas - Ljudi 605 609